Marknader


Pengar
Ränta
Interbankränta
Lån Till Den Privata Sektorn
Bankernas Utlåningsränta
Guldreserver
Penningmängden M0
Penningmängden M1
Penningmängden M2
Penningmängden M3


Regeringen
Statliga Budgetutskottet
Regeringen Budgetutskottet Värde
Statsskulden Till Bnp
Statliga Utgifter
Credit - Betyg


Konsument
Konsument - Confidence
Konsument - Spendera
Disponibel Personlig Inkomst
Personliga Besparingar
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis)
Detaljhandelsförsäljning (Annual)
Konsumentkrediter
Hushållen Skuld Till Inkomst
Hushållen Skuld Till Bnp
Privat skuld och BNP


BNP
BNP
Bnp Årlig Tillväxttakt
Bnp-Tillväxt
Bnp Per Capita
Bnp Per Capita Ppp
Bnp Fasta Priser
Bruttonationalprodukt
Fasta Bruttoinvesteringar


Labour
Arbetslöshet
Ungdomsarbetslöshet
Långtidsarbetslöshet
Arbetskraftsdeltagande
Sysselsättningsgraden
Egenföretagare
Lediga Jobb
Arbetskostnaderna
Befolkning
Produktivitet
Arbetslösa Personer
Pensionsåldern Män
Pensionsåldern Kvinnor

Löner
Löner
Minimilöner
Löne Tillväxt
Lönerna I Manufacturing
Löner Lågutbildade
Löner Högutbildad
Levnadslön Individuella
Levnadslön Familj


Priser
Inflation - Betygsätt
Konsumentprisindex Kpi
Kärna Konsumentprisindexet
Kärna Inflation Rate
Exportpriserna
Bnp-Deflatorn
Importpriserna
Producentpriserna
Mat Inflation
Bensinpriser
Cpi Transportfordon


Handel
Handelsbalans
Kapitalflöden
Kurantkonto
Bytesbalans Till Bnp
Export
Utlandsskulden
Import
Villkor För Handel
Valutareserven
Utländska Direktinvesteringar
Remitteringar
Turister
Terrorism Index
Vapen Sales


Hus
Housing - Index
Bostäder
Husägande Betyg
Byggproduktionen


Business
Förtroendekommissionen
Tjänster Pmi
Tillverkning - Pmi
Konkurser
Företagens Vinster
Kapacitetsutnyttjande
Bilregistreringar
Car Sales
Lagerförändringar
Nya Beställningar
Manufacturing Produktion
Ledande Ekonomiska Index
Liten - Affärs - Känsla
Konkurrenskraft Rank
Konkurrenskraft - Index
Korruption Placering
Korruption Index
Lätt Att Göra Affärer
Internet hastighet
IP-adresser


Produktion
Råolja Produktion
Industriproduktion
Gruv Produktion
Elproduktion
Stål Produktion
Cementtillverkning


Skatter
Corporate - Skatt - Betygsätt
Personliga Skattesats
Försäljning - Skatt - Betygsätt
Social - Säkerhet - Betygsätt
Social Security Rate För Företag
Social Trygghet För Anställda
Klimat
Temperatur
Utfällning
Mer
Ekonomisk Kalender