Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 9179.00 8970 8870 8772 8674 8482
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.25 0.29 0.32 0.35 0.39 0.47
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 2.1 2.1 2 1.9 1.9
Arbetslöshet 14.02 14 13.8 14.5 13.7 13.4
Inflation - Betygsätt 0.30 0.3 0.6 1 0.9 1.3
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Kurantkonto 2050.00 800 2920 980 1420 2040
Bytesbalans Till Bnp 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 97.10 97 97 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen 1.40 -0.4 -4 -6 -8 -7
Tjänster Pmi 54.30 53.6 51.4 52 52.5 52.9
Tillverkning - Pmi 48.80 49.5 50.7 52.1 52.5 53.2
Konsument - Confidence 86.00 91 96.2 97 96.5 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 2.1 2.1 2 1.9 1.9
BNP 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
Bnp Fasta Priser 311064.00 307593 311435 311448 316974 317352
Fasta Bruttoinvesteringar 62059.00 60172 61206 62678 63238 62369
Bnp Per Capita 33146.40 33600 33600 34100 34100 34100
Bnp Per Capita Ppp 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
Bnp Från Jordbruk 8206.00 8368 8625 8125 8362 8789
Bnp Från Entreprenad 18266.00 17427 17820 17983 18613 18158
Bnp Från Tillverkning 34138.00 34479 34369 34486 34787 35022
Bnp Från Offentlig Förvaltning 50957.00 50144 50460 50791 51925 51419
Bnp Från Tjänster 212157.00 208154 211334 211904 216188 215349
Bnp Från Transport 66777.00 66144 66731 66854 68046 67998
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 14.02 14 13.8 14.5 13.7 13.4
Arbetslöshetsrapporten 54.40 32 -45.5 -29 -82 -32.1
Långtidsarbetslöshet 5.60 5.58 5.38 6.08 5.28 4.88
Ungdomsarbetslöshet 32.10 32.08 31.88 32.58 31.78 31.38
Arbetskostnaderna 104.80 102 109 103 107 112
Löner 1992.18 1911 2100 1923 2040 2148
Minimilöner 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Pensionsåldern Män 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Arbetskraftsdeltagande 58.74 61.7 62 62 62.4 63
Levnadslön Familj 1150.00 1161 1185 1179 1178 1212
Levnadslön Individuella 855.00 850 881 876 876 901
Löner Högutbildad 1990.00 2064 2050 2040 2038 2097
Löner Lågutbildade 932.00 927 960 955 954 982
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.3 0.5 0.4 0.1
Sysselsättningsgraden 64.49 63.9 64 64.2 64.4 65
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.30 0.3 0.6 1 0.9 1.3
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 104.12 104 105 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 102.79 103 104 103 105 105
Kärna Inflation Rate 0.90 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
Producentpriserna 104.20 105 103 104 105 105
Producentpriserna Förändras -0.80 -1.2 -0.6 0.4 0.9 1.6
Mat Inflation 1.00 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
KPI bostadshjälpmedel 103.91 109 109 107 105 111
Cpi Transportfordon 109.37 110 107 110 110 108
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Banks Balansräkning 2681.90 2710 2850 2910 2990 3040
Lån Till Den Privata Sektorn 444880.00 460302 452967 453712 453175 461573
Lån Tillväxt 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
Privat skuld och BNP 194.10 191 191 186 186 186
Centralbanken Balansräkning 729289.00 729000 732000 743000 749000 761000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1532700.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Kurantkonto 2050.00 800 2920 980 1420 2040
Bytesbalans Till Bnp 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Import 26471300.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
Export 24938700.00 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
Utländska Direktinvesteringar -1628.00 -2200 2370 1750 3020 2320
Turister 9887.05 9220 4990 4990 9420 5250
Inkomster Från Turism 6784.00 7150 3620 4610 6950 4050
Utlandsskulden 2057984000.00 2045000000 2056000000 2099000000 2097000000 2095000000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 97.10 97 97 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 58162.00 57467 58107 58649 59267 59211
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
Statsskuld 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 1.40 -0.4 -4 -6 -8 -7
Tjänster Pmi 54.30 53.6 51.4 52 52.5 52.9
Tillverkning - Pmi 48.80 49.5 50.7 52.1 52.5 53.2
Industriproduktion 0.80 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) -0.40 -0.6 -0.7 0.4 0.5 0.2
Manufacturing Produktion -0.40 1 0.7 1.2 1.4 1.4
Totalt - Vehicle - Försäljning 90774.00 61700 97400 119400 140800 99500
Bilproduktionen 2066.00 1420 1050 1770 2360 1220
Bilregistreringar 118853.00 101100 108200 109200 116900 111800
Gruv Produktion -1.40 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
Fabriks Beställningar 0.90 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 86.00 91 96.2 97 96.5 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.20 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
Konsument - Spendera 175561.00 176774 177592 177714 178897 180966
Disponibel Personlig Inkomst 203397.00 205725 238919 207465 207262 243459
Konsumentkrediter 646754555.00 661921074 660430436 659689646 659042892 672978614
Privat - Sektor - Credit 1172632.00 1209151 1198855 1194232 1204598 1221633
Bankernas Utlåningsränta 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
Hushållen Skuld Till Bnp 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
Bensinpriser 1.49 1.43 1.39 1.35 1.31 1.32
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 2.70 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
Housing - Index 1637.40 1615 1721 1710 1720 1832
Beviljade Bostadslån 29900.00 32200 22700 29500 30720 25100
Ny - Hem - Försäljning 8.54 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
Befintliga Home Sales 39.35 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
Bostäder 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
Husägande Betyg 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.