Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 9239.10 9475 9372 9270 9169 8970
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.87 1.04 1.07 1.11 1.14 1.22
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
Arbetslöshet 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.6 1.5 1.8 1.9
Inflation (Månad) 1.00 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
Kurantkonto -2769.00 1500 800 2920 980 2040
Bytesbalans Till Bnp 0.90 1 1 1 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 97.10 97 97 97 95 95
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen -3.80 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
Tjänster Pmi 53.10 51 51.5 51.4 52 52.9
Tillverkning - Pmi 51.80 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
Konsument - Confidence 97.00 91.5 91.4 92.5 94 96
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.2 2.1 2.1 2 1.9
BNP 1311.32 1510 1510 1510 1550 1550
Bnp Fasta Priser 307460.00 303337 305343 312667 313609 318608
Fasta Bruttoinvesteringar 66105.00 64663 65420 66659 67427 67926
Bnp Per Capita 32405.75 33600 33600 33600 34100 34100
Bnp Per Capita Ppp 34272.36 35400 35400 35400 35900 35900
Bnp Från Jordbruk 7548.00 8086 7689 8150 7699 8304
Bnp Från Entreprenad 18617.00 17733 18072 18776 18989 19133
Bnp Från Tillverkning 38133.00 38750 38507 38806 38896 39543
Bnp Från Offentlig Förvaltning 50567.00 49419 49853 51012 51578 51981
Bnp Från Tjänster 203137.00 199772 201298 206401 207200 210323
Bnp Från Transport 66060.00 65710 65730 67441 67381 68723
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 14.70 14.5 14.2 14.1 14.4 13.2
Arbetslösa Personer 3147.42 2670 2640 2600 2600 2500
Arbetslöshetsrapporten -91.50 -88.6 32 -45.5 -45.5 -32.1
Långtidsarbetslöshet 5.70 5.2 5.1 5.1 5.1 4.7
Ungdomsarbetslöshet 33.70 30.9 29.8 29.4 29.4 27
Arbetskostnaderna 106.00 104 99.5 109 109 112
Löner 2039.01 1995 1890 2070 2070 2100
Minimilöner 1050.00 1050 1050 1050 1150 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.89 46.79 46.92 46.92
Pensionsåldern Kvinnor 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
Pensionsåldern Män 65.50 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83
Arbetskraftsdeltagande 58.35 61.5 61.7 62 62 63
Levnadslön Familj 1150.00 1200 1200 1200 1200 1270
Levnadslön Individuella 855.00 1080 1080 1080 1080 1150
Löner Högutbildad 1990.00 2310 2310 2310 2310 2390
Löner Lågutbildade 932.00 950 950 950 950 990
Sysselsättning Ändra 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
Sysselsättningsgraden 63.58 63.8 63.9 64 64 65
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.4 1.6 1.5 1.8 1.9
Inflation (Månad) 1.00 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 104.74 106 106 106 106 108
Kärna Konsumentprisindexet 103.15 104 103 105 103 107
Kärna Inflation Rate 0.90 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
Producentpriserna 104.00 106 108 106 107 108
Producentpriserna Förändras 2.40 1.7 1.9 1.8 2 2
Mat Inflation 0.80 1.7 2 2 2 2.2
KPI bostadshjälpmedel 105.45 107 110 110 108 112
Cpi Transportfordon 110.19 111 111 107 111 109
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.13
Penningmängden M2 1217373.00 1540000 1590000 1650000 1650000 1980000
Banks Balansräkning 2633.40 3280 3340 3490 3490 4060
Lån Till Den Privata Sektorn 444816.00 507000 511000 514000 514000 545000
Lån Tillväxt 1.40 1.5 1.5 1.7 1.7 1.9
Privat skuld och BNP 199.70 185 185 185 179 179
Centralbanken Balansräkning 739656.00 752000 759000 772000 772000 785000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -2352600.00 -1500000 -2500000 -1800000 -1500000 -1800000
Kurantkonto -2769.00 1500 800 2920 980 2040
Bytesbalans Till Bnp 0.90 1 1 1 0.8 0.8
Import 27821800.00 26600000 26800000 25000000 29900000 25500000
Export 25469200.00 25100000 24300000 23200000 28400000 23700000
Utländska Direktinvesteringar 2466.00 2900 -2200 2370 2370 2320
Turister 5645.75 9150 9150 5890 5890 6150
Guldreserver 281.60 282 282 282 282 282
Inkomster Från Turism 3350.00 6720 7150 3620 3620 4050
Utlandsskulden 2014359000.00 1991502000 2002699000 2006503000 2006503000 2031138000
Råolja Produktion 1.00 2 2 2 2 2
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 97.10 97 97 97 95 95
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 56820.00 55731 56367 57698 57956 58794
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.30 41 41 41 41.1 41.1
Statsskuld 1173988055.00 1189000000 1195000000 1209000000 1209000000 1231000000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen -3.80 -3.8 -4.4 -8 -7.6 -7
Tjänster Pmi 53.10 51 51.5 51.4 52 52.9
Tillverkning - Pmi 51.80 51.4 51.9 52.3 52.7 53.2
Industriproduktion -3.10 3 2.4 2.2 2.2 2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 -0.4 -0.3 0.3 0.3 0.2
Manufacturing Produktion 0.60 2.5 2.3 2.6 2.6 2.4
Totalt - Vehicle - Försäljning 119417.00 137800 91700 111400 111400 119500
Bilproduktionen 2067.00 2400 2480 1700 1700 1900
Bilregistreringar 112881.00 115400 120100 132200 132200 149800
Gruv Produktion -17.20 2 1.5 1.1 1.1 1.5
Stål Produktion 1371.00 1340 1270 1180 1180 1260
Fabriks Beställningar 4.50 3.6 3.2 2.9 2.9 2.8
Elproduktion 22160.00 24100 22100 25700 25700 25600
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 97.00 91.5 91.4 92.5 94 96
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.6 0.5 0.2 -0.3 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.70 2.7 2.3 2.4 2.4 2.2
Konsument - Spendera 173559.00 171356 173225 177102 177030 180467
Disponibel Personlig Inkomst 234005.00 233980 202904 238919 238685 243459
Konsumentkrediter 646845146.00 660113610 652851265 660428894 659782049 672977043
Privat - Sektor - Credit 1170816.00 1410000 1440000 1490000 1490000 1650000
Bankernas Utlåningsränta 1.39 1.11 1.11 1.11 1.36 1.36
Hushållen Skuld Till Bnp 59.60 56.1 56.1 56.1 56.1 52.5
Hushållen Skuld Till Inkomst 100.42 91.5 91.5 91.5 85 85
Bensinpriser 1.55 1.43 1.4 1.36 1.33 1.33
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen -5.80 2.8 2.5 2.2 2.2 2.1
Housing - Index 1618.80 1695 1715 1721 1721 1832
Beviljade Bostadslån 31018.00 30200 32200 22700 22700 25100
Ny - Hem - Försäljning 8.05 8.45 8.65 8.88 8.88 11.51
Befintliga Home Sales 34.60 38.78 36.22 30.16 30.16 34.65
Bostäder 0.86 1.09 1.15 1.25 1.25 1.64
Husägande Betyg 77.10 76.9 76.9 76.9 76.4 76.4


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.