Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagren Marknaden 8551.17 7984 7767 7556 7350 6956
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.35 0.39 0.43 0.47 0.52 0.62

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 2.00 1 1.2 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 3.8 5.9 6.1 4.9 5
Arbetslöshet 14.57 15.4 15.2 14.9 14.7 14.4
Inflation - Betygsätt 5.60 5.3 3.5 2.4 1.7 0.8
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.8 0.4 0.3 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalans -2396214.00 -1900000 -800000 1800000 -1000000 -400000
Kurantkonto 2215.00 1950 2050 2750 1890 2480
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Statsskulden Till Bnp 120.00 120 117 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -11.00 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Förtroendekommissionen 4.40 2.3 2 4.5 6 5
Tillverkning - Pmi 57.10 56.5 54.2 54.4 54.6 54.4
Tjänster Pmi 59.80 58.5 54 54.2 54.6 55
Konsument - Confidence 84.60 85 102 100 101 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 0.5 1.1 0.9 -0.9 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 47.00 45 45 47 47 47

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 2.00 1 1.2 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 3.8 5.9 6.1 4.9 5
BNP 1281.20 1360 1450 1450 1450 1450
Bnp Fasta Priser 301432.00 324980 304514 309875 316202 316394
Fasta Bruttoinvesteringar 60502.00 69284 62868 62163 63467 64377
Bnp Per Capita 24935.40 32000 32900 32900 32900 32900
Bnp Per Capita Ppp 36215.45 38800 39660 39660 39660 39660
Bnp Från Jordbruk 7393.00 8471 8969 8336 7755 9703
Bnp Från Entreprenad 15499.00 19516 16380 16394 16258 18030
Bnp Från Tillverkning 34254.00 40334 34518 35084 35932 37217
Bnp Från Offentlig Förvaltning 54986.00 53021 57443 58298 57680 58695
Bnp Från Tjänster 203877.00 214529 204842 210345 213867 211065
Bnp Från Transport 58768.00 70097 56558 58178 61648 57124

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 14.57 15.4 15.2 14.9 14.7 14.4
Egenföretagare 20031.00 19690 19720 19780 19840 19900
Arbetslösa Personer 3182.69 3250 3340 3410 3360 3260
Arbetslöshetsrapporten -74.38 -36 -27 -60 -43 -20
Långtidsarbetslöshet 6.10 6.93 6.73 6.43 6.23 5.93
Ungdomsarbetslöshet 30.30 31.13 30.93 30.63 30.43 30.13
Arbetskostnaderna 108.90 115 119 107 113 122
Löner 2064.37 2157 2263 1996 2147 2320
Minimilöner 1108.33 1108 1210 1210 1210 1210
Befolkning 47.33 47.5 47.85 47.85 47.85 47.85
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66.17 66.17 66.17 66.17
Pensionsåldern Män 66.00 66 66.17 66.17 66.17 66.17
Arbetskraftsdeltagande 59.14 58.7 58.9 59.1 59.2 59.5
Sysselsättning Ändra -0.90 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4
Sysselsättningsgraden 50.52 49.7 50 50.4 50.6 50.7
Löne Tillväxt 16.67 9.8 4.6 4 3.2 2.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.60 5.3 3.5 2.4 1.7 0.8
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.8 0.4 0.3 0.6
Konsumentprisindex Kpi 110.30 110 109 110 110 111
Harmoniserade Konsumentprisindexet 109.94 110 109 110 110 111
Kärna Konsumentprisindexet 105.36 109 105 106 106 107
Kärna Inflation Rate 1.70 1.2 1.4 1.2 1.4 1.5
Producentpriserna 130.50 110 127 130 132 125
Producentpriserna Förändras 31.90 28.5 20.8 15.7 7.4 2.8
Mat Inflation 1.70 1.7 1.9 2 2.3 2.2
KPI bostadshjälpmedel 121.32 114 109 114 119 109
Cpi Transportfordon 116.52 117 118 119 119 120

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.1
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.28
Banks Balansräkning 2948.00 3280 3200 3180 3240 3290
Lån Till Den Privata Sektorn 462795.00 490263 487514 484568 477561 504971
Lån Tillväxt 5.80 4.2 3.6 3.2 3.2 3
Privat skuld och BNP 212.00 202 198 198 198 198
Centralbanken Balansräkning 1156086.00 1162000 1172000 1179000 1181000 1199000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -2396214.00 -1900000 -800000 1800000 -1000000 -400000
Kurantkonto 2215.00 1950 2050 2750 1890 2480
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Import 30732903.34 24400000 29900000 22700000 26200000 25200000
Export 28336689.45 24100000 29100000 24500000 25200000 24800000
Utländska Direktinvesteringar 381.00 4500 3240 3260 1980 3650
Turister 5131.17 2400 3200 3460 5100 3220
Inkomster Från Turism 4249.00 2840 2980 3200 2980 3640
Utlandsskulden 2297180000.00 2363000000 2387000000 2407000000 2415000000 2423000000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 120.00 120 117 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -11.00 -10.4 -5.2 -5.2 -5.2 -5.2
Statliga Utgifter 64589.00 64900 64200 64000 67754 64800
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.30 49 46 46 46 46
Statsskuld 1424692247.00 1399000000 1402000000 1414000000 1421000000 1429000000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 47.00 45 45 47 47 47
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 4.40 2.3 2 4.5 6 5
Tillverkning - Pmi 57.10 56.5 54.2 54.4 54.6 54.4
Tjänster Pmi 59.80 58.5 54 54.2 54.6 55
Industriproduktion 1.20 5.1 4.6 5.4 4.3 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30 0.4 0.6 0.8 -0.9 0.5
Manufacturing Produktion 3.30 5.5 4.6 5.1 4.5 3.8
Totalt - Vehicle - Försäljning 66399.00 112500 91200 102300 92200 123200
Bilproduktionen 1297.00 1670 1890 1710 2320 1710
Bilregistreringar 81760.00 115500 89500 95600 108900 125500
Komposit - Pmi 58.30 54.8 54.6 54.4 54.7 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 84.60 85 102 100 101 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 0.5 1.1 0.9 -0.9 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.70 5.6 4.5 5.2 4.5 3.4
Konsument - Spendera 164354.00 184076 166107 173829 172407 173137
Disponibel Personlig Inkomst 245028.00 248328 220177 259975 257034 262526
Konsumentkrediter 648549312.00 686436584 673760151 688110820 680328228 694828526
Privat - Sektor - Credit 1187179.00 1246800 1234272 1245978 1225236 1284204
Bankernas Utlåningsränta 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.22
Hushållen Skuld Till Bnp 62.80 62 60 60 60 60
Hushållen Skuld Till Inkomst 94.93 102 100 100 100 100
Bensinpriser 1.76 1.26 1.59 1.51 1.43 1.36

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Byggproduktionen -7.20 6.5 5.1 5.6 4.4 3.6
Housing - Index 1661.60 1750 1790 1760 1690 1850
Bostäder 0.94 2.5 1.6 1.8 2.3 2.9
Husägande Betyg 76.20 76.2 75.8 75.8 75.8 75.8
Beviljade Bostadslån 42547.00 26700 36200 30200 30600 28700
Ny - Hem - Försäljning 10.93 7.5 8 8.4 9.1 9.8
Befintliga Home Sales 42.48 26 40 32 36 32


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.