Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Lagren Marknaden 8785.45 8393 8121 7859 7605 7122
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.25 0.3 0.33 0.36 0.4 0.49

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.80 3.2 4 1.1 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 19.80 7 8 9.5 8.6 3
Arbetslöshet 15.26 15.5 15.7 15.2 14.9 14.4
Inflation - Betygsätt 2.90 2 1.8 1.1 1.2 1.1
Inflation (Månad) -0.70 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 140100.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
Kurantkonto 895.00 1480 1950 2050 2750 2480
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
Statsskulden Till Bnp 120.00 120 120 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -11.00 -8.4 -8.4 -5.2 -5.2 -5.2
Förtroendekommissionen 1.90 8.9 6.3 2 2.5 5
Tillverkning - Pmi 59.00 55.4 54 54.2 54.4 54.4
Tjänster Pmi 62.50 58.5 54.5 54 54.2 55
Konsument - Confidence 91.90 95 98 102 100 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 47.00 47 45 47 47 47

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.80 3.2 4 1.1 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 19.80 7 8 9.5 8.6 3
BNP 1281.20 1280 1280 1380 1380 1380
Bnp Fasta Priser 297717.00 308967 313230 315671 323321 322627
Fasta Bruttoinvesteringar 57533.00 61851 63101 63795 62481 64994
Bnp Per Capita 29629.23 32000 32000 32900 32900 32900
Bnp Per Capita Ppp 36215.45 38800 38800 39660 39660 39660
Bnp Från Jordbruk 8287.00 9389 9803 9442 9000 10097
Bnp Från Entreprenad 15525.00 18043 17929 16920 16860 18467
Bnp Från Tillverkning 34293.00 35487 37272 36495 37242 38390
Bnp Från Offentlig Förvaltning 55202.00 56577 58202 59535 59949 59948
Bnp Från Tjänster 200895.00 206509 208767 212172 218172 215030
Bnp Från Transport 56532.00 56277 57313 57528 61394 59033

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 15.26 15.5 15.7 15.2 14.9 14.4
Egenföretagare 19671.70 19400 19500 19720 19800 19900
Arbetslösa Personer 3416.50 3680 3700 3640 3620 3420
Arbetslöshetsrapporten -197.84 59 -36 -27 -60 -20
Långtidsarbetslöshet 6.30 5.82 6.02 5.52 5.22 5.22
Ungdomsarbetslöshet 37.10 37.34 37.54 37.04 36.74 36.74
Arbetskostnaderna 102.50 106 107 113 107 116
Löner 1907.82 1984 1999 2152 1996 2206
Minimilöner 1108.33 1108 1108 1210 1210 1210
Befolkning 47.33 47.5 47.5 47.85 47.85 47.85
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66.17 66.17 66.17
Arbetskraftsdeltagande 58.58 57.9 57.7 57.9 58.2 58.5
Sysselsättning Ändra 1.00 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4
Sysselsättningsgraden 49.63 48.9 48.7 49 49.4 49.9
Löne Tillväxt 14.46 7.5 4.4 4.6 4 2.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.90 2 1.8 1.1 1.2 1.1
Inflation (Månad) -0.70 0.3 0.5 0.8 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 106.55 106 107 106 109 108
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.20 106 106 106 109 107
Kärna Konsumentprisindexet 104.73 104 105 105 106 107
Kärna Inflation Rate 0.20 0.7 1.2 1.4 1.2 1.5
Producentpriserna 112.50 108 108 109 117 111
Producentpriserna Förändras 15.40 8.4 6.9 3.6 3.7 2.8
Mat Inflation 1.10 1.4 1.7 1.9 2 2.2
KPI bostadshjälpmedel 111.14 104 105 106 112 106
Cpi Transportfordon 112.66 106 107 111 114 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Banks Balansräkning 2925.70 3200 3280 3200 3180 3290
Lån Till Den Privata Sektorn 469543.00 488899 485558 486572 484568 500125
Lån Tillväxt 6.50 3.6 3.2 3.4 3.2 3
Privat skuld och BNP 212.00 202 202 198 198 198
Centralbanken Balansräkning 1095413.00 1055000 1062000 1072000 1079000 1099000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 140100.00 -1000000 -300000 0 1800000 -400000
Kurantkonto 895.00 1480 1950 2050 2750 2480
Bytesbalans Till Bnp 0.70 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.3
Import 27062000.00 25500000 24400000 29100000 22700000 25200000
Export 27202200.00 24500000 24100000 29100000 24500000 24800000
Utländska Direktinvesteringar 2151.00 1250 4500 3240 3260 3650
Turister 2215.71 4500 2400 3200 3460 3220
Inkomster Från Turism 558.00 2400 2840 2980 3200 3640
Utlandsskulden 2270036000.00 2324000000 2363000000 2387000000 2407000000 2423000000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 120.00 120 120 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -11.00 -8.4 -8.4 -5.2 -5.2 -5.2
Statliga Utgifter 64041.00 64500 64900 64200 64000 64800
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.30 49 49 46 46 46
Statsskuld 1392732509.00 1414000000 1399000000 1402000000 1414000000 1429000000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 47.00 47 45 47 47 47
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 1.90 8.9 6.3 2 2.5 5
Tillverkning - Pmi 59.00 55.4 54 54.2 54.4 54.4
Tjänster Pmi 62.50 58.5 54.5 54 54.2 55
Industriproduktion 26.00 5.6 5.1 4.6 5.4 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) 4.30 -1 0.4 0.6 0.8 0.5
Manufacturing Produktion 27.00 6.3 5.5 4.6 5.1 3.8
Totalt - Vehicle - Försäljning 83900.00 85900 112500 91200 102300 123200
Bilproduktionen 1463.00 2150 1670 1890 1710 1710
Bilregistreringar 85790.00 102500 115500 89500 95600 125500
Komposit - Pmi 62.40 56.5 54.2 54.6 54.4 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 91.90 95 98 102 100 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 -0.8 0.5 1.1 0.9 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.40 5.7 5.6 4.5 5.2 3.4
Konsument - Spendera 171468.00 170207 172004 175615 186214 177164
Disponibel Personlig Inkomst 207910.00 220651 260142 227661 225790 267946
Konsumentkrediter 636222994.00 681661819 688517119 696664178 690938171 709172633
Privat - Sektor - Credit 1207343.00 1235083 1234834 1231889 1245978 1271879
Bankernas Utlåningsränta 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Hushållen Skuld Till Bnp 62.50 62 62 60 60 60
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.01 102 102 100 100 100
Bensinpriser 1.75 1.66 1.58 1.5 1.43 1.35

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Byggproduktionen 6.50 5.7 6.5 5.1 5.6 3.6
Housing - Index 1625.40 1710 1750 1790 1760 1850
Bostäder 0.90 1.4 2.5 1.6 1.8 2.9
Husägande Betyg 76.20 76.2 76.2 75.8 75.8 75.8
Beviljade Bostadslån 35225.00 28500 26700 36200 30200 28700
Ny - Hem - Försäljning 9.20 5.5 7.5 8 8.4 9.8
Befintliga Home Sales 37.83 32 26 40 32 32


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.