Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 7226.46 7063 6917 6774 6633 6352
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.59 0.71 0.78 0.86 0.94 1.11

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -5.20 -14.6 7.8 4 2.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 -17 -9.3 -6.2 -0.4 4.5
Arbetslöshet 14.41 17.2 18.9 19 18.7 17.8
Inflation - Betygsätt -1.00 -1 -0.7 -0.3 0.4 1.4
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -2036300.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1800000 -1900000
Kurantkonto 1331.00 2800 900 2040 2040 1940
Bytesbalans Till Bnp 2.00 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
Statsskulden Till Bnp 95.50 101 101 101 105 105
Statliga Budgetutskottet -2.80 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 -9.2
Förtroendekommissionen -33.00 -16 -18 -16 -14 -10
Tillverkning - Pmi 30.80 40 42 47 50.8 51.5
Tjänster Pmi 7.10 38 43 48.4 51 52.9
Konsument - Confidence 49.90 51 55 62 67 75
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -20.40 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -5.20 -14.6 7.8 4 2.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.10 -17 -9.3 -6.2 -0.4 4.5
BNP 1460.00 1500 1500 1500 1550 1550
Bnp Fasta Priser 298554.00 292792 302248 296203 297360 309532
Fasta Bruttoinvesteringar 59630.00 58469 61499 58429 59391 61058
Bnp Per Capita 33146.40 34100 34100 34100 34600 34600
Bnp Per Capita Ppp 35055.70 35900 35900 35900 33544 33399
Bnp Från Jordbruk 8465.00 7889 8280 7687 8431 8033
Bnp Från Entreprenad 16589.00 17254 17789 17132 16523 17903
Bnp Från Tillverkning 33717.00 32351 33301 32863 33582 34342
Bnp Från Offentlig Förvaltning 52368.00 47861 49225 48572 52159 50758
Bnp Från Tjänster 201419.00 198479 204737 201924 200613 211011
Bnp Från Transport 60466.00 63096 65004 63980 60224 66859

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 14.41 17.2 18.9 19 18.7 17.8
Arbetslöshetsrapporten 282.90 72 44 -32.1 -32.1 -36
Långtidsarbetslöshet 5.10 6.8 8.5 8.6 8.3 8.3
Ungdomsarbetslöshet 33.10 32.6 34.3 34.4 34.1 34.1
Arbetskostnaderna 108.40 102 97.89 107 109 108
Löner 2075.43 1932 1828 2042 2086 2073
Minimilöner 1050.00 1150 1150 1150 1150 1210
Befolkning 46.94 46.92 46.92 46.92 47.05 47.05
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Pensionsåldern Män 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83 66
Arbetskraftsdeltagande 58.18 56 55 55.5 56.5 57.7
Levnadslön Familj 1150.00 1116 1120 1132 1156 1149
Levnadslön Individuella 855.00 829 833 841 859 854
Sysselsättning Ändra 0.80 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1
Sysselsättningsgraden 63.60 64.4 64.6 65 65 65.2
Löner Högutbildad 1990.00 1930 1938 1958 2000 1988
Löne Tillväxt -1.97 -3 -2.6 -1.6 0.5 1.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -1.00 -1 -0.7 -0.3 0.4 1.4
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.35 104 104 105 104 106
Konsumentprisindex Kpi 103.99 104 103 105 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.30 105 104 106 104 107
Kärna Inflation Rate 1.10 1.4 1.3 1.5 1.5 1.7
Producentpriserna 95.90 105 104 104 100 106
Producentpriserna Förändras -8.40 0.9 1.2 1.6 1.6 1.9
Mat Inflation 4.00 1.4 1.2 1.4 1.6 1.7
KPI bostadshjälpmedel 98.52 103 103 103 101 104
Cpi Transportfordon 102.70 108 109 110 107 111

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
Banks Balansräkning 2707.20 2990 3020 3040 3040 3280
Lån Till Den Privata Sektorn 443060.00 419522 425089 408480 441288 426862
Lån Tillväxt 1.20 1.2 1.6 1.9 2.3 2.2
Privat skuld och BNP 194.10 186 186 186 186 182
Centralbanken Balansräkning 804003.00 749000 756000 761000 761000 777000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -2036300.00 -1500000 -2300000 -1800000 -1800000 -1900000
Kurantkonto 1331.00 2800 900 2040 2040 1940
Bytesbalans Till Bnp 2.00 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
Import 23805500.00 27100000 27100000 25500000 25500000 26400000
Export 21769200.00 25600000 24800000 23700000 23700000 24500000
Utländska Direktinvesteringar 2081.00 3020 -1870 2320 2320 2050
Turister 2018.32 2500 3000 3500 4000 4900
Inkomster Från Turism 3653.00 6950 7360 4050 4050 4440
Utlandsskulden 2107770000.00 2097000000 2092000000 2095000000 2095000000 2133000000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 95.50 101 101 101 105 105
Statliga Budgetutskottet -2.80 -7.8 -7.8 -7.8 -9.2 -9.2
Statliga Utgifter 60483.00 54773 56612 55643 60241 58147
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.90 48 48 48 46 46
Statsskuld 1188861917.00 1229000000 1231000000 1231000000 1231000000 1259000000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -33.00 -16 -18 -16 -14 -10
Tillverkning - Pmi 30.80 40 42 47 50.8 51.5
Tjänster Pmi 7.10 38 43 48.4 51 52.9
Industriproduktion -12.20 1.6 1.8 1.7 1.7 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) -11.90 0.5 -0.3 0.2 0.2 0.4
Manufacturing Produktion -14.70 1.4 1.6 1.4 1.4 1.7
Totalt - Vehicle - Försäljning 4163.00 140800 62900 99500 99500 105500
Bilproduktionen 1154.00 2360 1490 1220 1220 1450
Bilregistreringar 34129.00 116900 103600 111800 111800 119500
Gruv Produktion -11.50 1.6 2 1.5 1.5 1.2
Fabriks Beställningar -16.40 2.4 2.6 2.8 2.8 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 49.90 51 55 62 67 75
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -20.40 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -31.60 1.4 1.9 1.5 1.5 1.5
Konsument - Spendera 164675.00 165737 171480 166319 164016 173803
Disponibel Personlig Inkomst 248435.00 239721 200945 233032 247441 243518
Konsumentkrediter 647479049.00 618229694 623952003 607335348 644889133 634665439
Privat - Sektor - Credit 1161902.00 1115145 1129030 1086811 1157254 1135717
Bankernas Utlåningsränta 0.88 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Hushållen Skuld Till Bnp 56.90 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5
Hushållen Skuld Till Inkomst 95.21 85 85 85 85 85
Bensinpriser 1.25 1.37 1.3 1.24 1.17 1.11

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen -0.70 2.7 2.2 2.4 2.4 2.4
Housing - Index 1652.80 1720 1720 1832 1832 1922
Bostäder 1.29 1.15 1.01 1.09 1.09 1.25
Husägande Betyg 76.30 76.4 76.4 76.4 76.4 76.2
Beviljade Bostadslån 36050.00 30720 34000 25100 25100 27700
Ny - Hem - Försäljning 6.38 8.85 8.91 9.15 9.15 9.15
Befintliga Home Sales 28.42 40.12 38.42 32.65 32.65 34.44


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.