Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.13 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 9255.61 9102 9007 8912 8819 8635
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.51
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.1 2.1 2 1.9 1.9
Arbetslöshet 14.70 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
Inflation - Betygsätt 0.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -1605300.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Kurantkonto -413.00 800 2920 980 1420 2040
Bytesbalans Till Bnp 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 97.10 97 97 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen -3.70 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
Tjänster Pmi 53.60 51.5 51.4 52 52.5 52.9
Tillverkning - Pmi 47.90 51.9 52.3 52.1 52.5 53.2
Konsument - Confidence 102.30 97.4 96.2 97 96.5 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2.1 2.1 2 1.9 1.9
BNP 1426.19 1510 1510 1590 1590 1590
Bnp Fasta Priser 307460.00 305443 312667 312361 313609 318608
Fasta Bruttoinvesteringar 66171.00 65441 66659 66594 67427 67926
Bnp Per Capita 33146.40 33600 33600 33600 34100 34100
Bnp Per Capita Ppp 35055.70 35400 35400 35900 35900 35900
Bnp Från Jordbruk 7563.00 7692 8150 8142 7699 8304
Bnp Från Entreprenad 18628.00 18078 18776 18758 18989 19133
Bnp Från Tillverkning 38154.00 38519 38806 38768 38896 39543
Bnp Från Offentlig Förvaltning 50583.00 49869 51012 50962 51578 51981
Bnp Från Tjänster 203137.00 201364 206401 206199 207200 210323
Bnp Från Transport 66355.00 65751 67441 67375 67381 68723
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 14.70 14.2 14.1 14.4 13.9 13.2
Arbetslöshetsrapporten -63.80 32 -45.5 -45.5 -82 -32.1
Långtidsarbetslöshet 5.60 5.4 5.2 5.2 5.1 4.7
Ungdomsarbetslöshet 31.70 29.8 29.4 32.1 32.4 27
Arbetskostnaderna 100.40 99.5 109 109 103 112
Löner 1876.19 1890 2070 2100 1923 2100
Minimilöner 1050.00 1050 1050 1150 1150 1150
Befolkning 46.66 46.89 46.79 46.92 46.92 46.92
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Pensionsåldern Män 65.67 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83
Arbetskraftsdeltagande 58.35 61.7 62 62 62.4 63
Levnadslön Familj 1150.00 1200 1200 1185 1179 1270
Levnadslön Individuella 855.00 1080 1080 881 876 1150
Löner Högutbildad 1990.00 2310 2310 2050 2040 2390
Löner Lågutbildade 932.00 950 950 960 955 990
Sysselsättning Ändra 0.70 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Sysselsättningsgraden 63.58 63.9 64 64 64.4 65
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 104.82 105 106 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 103.49 103 105 103 103 107
Kärna Inflation Rate 0.70 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
Producentpriserna 104.60 108 106 107 105 108
Producentpriserna Förändras 1.10 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6
Mat Inflation 0.50 0.8 0.9 0.8 1.1 1.4
KPI bostadshjälpmedel 104.22 110 110 107 106 111
Cpi Transportfordon 109.16 111 107 110 111 109
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.13
Banks Balansräkning 2673.30 2810 2850 2910 2990 3040
Lån Till Den Privata Sektorn 447123.00 511000 514000 452967 453712 545000
Lån Tillväxt 2.10 1.5 1.7 1.8 2.1 1.9
Privat skuld och BNP 194.10 191 191 186 186 186
Centralbanken Balansräkning 742774.00 749000 752000 763000 769000 765000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1605300.00 -2500000 -1800000 -1500000 -1500000 -1800000
Kurantkonto -413.00 800 2920 980 1420 2040
Bytesbalans Till Bnp 0.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Import 26369800.00 26800000 25000000 29900000 27100000 25500000
Export 24764584.76 24300000 23200000 28400000 25600000 23700000
Utländska Direktinvesteringar 1091.00 -2200 2370 1750 3020 2320
Turister 7952.79 9220 4990 4990 9420 5250
Inkomster Från Turism 4185.00 7150 3620 4610 6950 4050
Utlandsskulden 2057984000.00 2002699000 2006503000 2056660539 2054646180 2031138000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 97.10 97 97 95 95 95
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 56967.00 56385 57698 57641 57956 58794
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.30 41 41 41.1 41.1 41.1
Statsskuld 1200257869.00 1195000000 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen -3.70 -4.4 -8 -7.6 -6.8 -7
Tjänster Pmi 53.60 51.5 51.4 52 52.5 52.9
Tillverkning - Pmi 47.90 51.9 52.3 52.1 52.5 53.2
Industriproduktion 1.40 1.5 1.1 1.4 1.6 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30 -0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Manufacturing Produktion 1.30 1 0.7 1.2 1.4 1.4
Totalt - Vehicle - Försäljning 130519.00 61700 97400 119400 140800 99500
Bilproduktionen 2314.00 1420 1050 1770 2360 1220
Bilregistreringar 112128.00 101100 108200 109200 116900 111800
Gruv Produktion 3.30 1.5 1.1 1.4 1.6 1.5
Fabriks Beställningar -2.10 3.2 2.9 2.5 2.4 2.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 102.30 97.4 96.2 97 96.5 99
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.70 0.5 0.2 -0.3 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.40 1.1 0.9 1.2 1.4 1.5
Konsument - Spendera 173667.00 173282 177102 176928 177030 180467
Disponibel Personlig Inkomst 203397.00 202849 238919 238685 238685 243459
Konsumentkrediter 646754555.00 653071689 660428894 659782049 659782049 672977043
Privat - Sektor - Credit 1175567.00 1440000 1490000 1198855 1194232 1650000
Bankernas Utlåningsränta 1.45 1.11 1.11 1.36 1.05 1.36
Hushållen Skuld Till Bnp 58.90 56.1 56.1 54.5 54.5 54.5
Bensinpriser 1.53 1.4 1.36 1.33 1.37 1.33
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 0.00 2.5 2.2 2.3 2.7 2.4
Housing - Index 1636.30 1615 1721 1710 1720 1832
Beviljade Bostadslån 29032.00 32200 22700 29500 30720 25100
Ny - Hem - Försäljning 8.31 8.65 7.51 8.79 8.85 9.15
Befintliga Home Sales 39.25 36.22 29.16 34.12 40.12 32.65
Bostäder 0.54 0.91 0.99 0.65 1.15 1.09
Husägande Betyg 76.30 76.9 76.9 76.4 76.4 76.4


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.