Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 9232.05 9143 9041 8942 8842 8646
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.42 0.28 0.31 0.34 0.37 0.45
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
Arbetslöshet 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
Inflation - Betygsätt 0.10 0.2 0.7 0.9 1.2 1.1
Inflation (Månad) 1.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -3984900.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
Kurantkonto 3320.00 2920 980 1420 950 2040
Bytesbalans Till Bnp 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
Statsskulden Till Bnp 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Förtroendekommissionen -8.90 -4 -6 -8 -4 -7
Tjänster Pmi 52.70 51.4 52 52.5 52.2 52.9
Tillverkning - Pmi 46.80 50.7 52.1 52.5 52 53.2
Konsument - Confidence 73.30 75 82 85 89 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5
BNP 1426.19 1510 1590 1590 1590 1590
Bnp Fasta Priser 312516.00 310375 311276 315511 317204 315031
Fasta Bruttoinvesteringar 63006.00 61057 62361 62934 63951 61972
Bnp Per Capita 33146.40 33600 34100 34100 34100 34100
Bnp Per Capita Ppp 35055.70 35400 35900 35900 35900 35900
Bnp Från Jordbruk 8482.00 8585 8417 8426 8609 8714
Bnp Från Entreprenad 18356.00 17820 18259 18727 18631 18087
Bnp Från Tillverkning 34615.00 34350 34549 34946 35134 34866
Bnp Från Offentlig Förvaltning 51198.00 50292 50976 51810 51966 51047
Bnp Från Tjänster 211664.00 210557 210713 213729 214839 213715
Bnp Från Transport 67253.00 66472 67225 67904 68262 67469
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 13.92 13.8 14.5 13.7 13.8 13.4
Arbetslöshetsrapporten 97.95 -45.5 -29 -82 44 -32.1
Långtidsarbetslöshet 5.40 5.2 5.38 5.1 5.28 4.7
Ungdomsarbetslöshet 32.80 29.4 31.98 32.68 31.88 27
Arbetskostnaderna 104.80 109 109 103 107 112
Löner 1992.18 2070 2100 1923 2040 2100
Minimilöner 1050.00 1050 1150 1150 1150 1150
Befolkning 46.66 46.74 46.83 46.83 46.83 46.83
Pensionsåldern Kvinnor 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
Pensionsåldern Män 65.67 65.67 65.83 65.83 65.83 65.83
Arbetskraftsdeltagande 58.72 62 62 62.4 62.6 63
Levnadslön Familj 1150.00 1200 1185 1179 1178 1270
Levnadslön Individuella 855.00 1080 881 876 876 1150
Löner Högutbildad 1990.00 2310 2050 2040 2038 2390
Löner Lågutbildade 932.00 950 960 955 954 990
Sysselsättning Ändra 0.30 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1
Sysselsättningsgraden 64.54 64 64.2 64.4 64.6 65
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.10 0.2 0.7 0.9 1.2 1.1
Inflation (Månad) 1.00 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 105.13 105 104 106 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 103.63 105 103 103 105 107
Kärna Inflation Rate 1.00 0.9 1.2 1.4 1.3 1.5
Producentpriserna 102.80 106 107 104 105 108
Producentpriserna Förändras -3.30 -0.6 0.4 0.9 1.2 1.6
Mat Inflation 1.20 0.9 0.8 1.1 1.2 1.4
KPI bostadshjälpmedel 104.47 108 106 105 105 110
Cpi Transportfordon 109.34 106 110 110 111 107
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.38 -0.38 -0.13 -0.38 -0.38 -0.13
Banks Balansräkning 2693.70 2850 2910 2990 3020 3040
Lån Till Den Privata Sektorn 438688.00 451636 451488 450951 445268 458410
Lån Tillväxt 1.80 1.7 1.8 2.1 2 1.9
Privat skuld och BNP 194.10 191 186 186 186 186
Centralbanken Balansräkning 715998.00 732000 743000 749000 756000 761000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -3984900.00 -1800000 -1500000 -1500000 -1500000 -1800000
Kurantkonto 3320.00 2920 980 1420 950 2040
Bytesbalans Till Bnp 1.90 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
Import 23421200.00 25000000 29900000 27100000 27100000 25500000
Export 19436300.00 23200000 28400000 25600000 24800000 23700000
Utländska Direktinvesteringar 1401.00 2370 1750 3020 -1870 2320
Turister 8914.76 4990 4990 9420 9610 5250
Inkomster Från Turism 9397.00 3620 4610 6950 7360 4050
Utlandsskulden 2100503000.00 2056000000 2099000000 2097000000 2092000000 2095000000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 97.60 97 96.4 96.4 96.4 96.4
Statliga Budgetutskottet -2.50 -2.2 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
Statliga Utgifter 58969.00 57994 58539 59240 59854 58864
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.30 41 41.1 41.1 41.1 41.1
Statsskuld 1210915185.00 1215000000 1224000000 1229000000 1231000000 1231000000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25 36.25
Social Security Rate För Företag 29.90 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
Social Trygghet För Anställda 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -8.90 -4 -6 -8 -4 -7
Tjänster Pmi 52.70 51.4 52 52.5 52.2 52.9
Tillverkning - Pmi 46.80 50.7 52.1 52.5 52 53.2
Industriproduktion 0.90 1.1 1.4 1.6 1.8 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) -0.80 -0.7 0.4 0.5 -0.3 0.2
Manufacturing Produktion 0.70 0.7 1.2 1.4 1.6 1.4
Totalt - Vehicle - Försäljning 93961.00 97400 119400 140800 62900 99500
Bilproduktionen 1827.00 1050 1770 2360 1490 1220
Bilregistreringar 113272.00 108200 109200 116900 103600 111800
Gruv Produktion 5.50 1.1 1.4 1.6 2 1.5
Fabriks Beställningar -1.90 2.9 2.5 2.4 2.6 2.8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 73.30 75 82 85 89 88
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.2 -0.3 0.5 0.4 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 0.9 1.2 1.4 1.9 1.5
Konsument - Spendera 177296.00 176895 176991 178068 179955 179548
Disponibel Personlig Inkomst 254122.00 238217 206448 257680 257934 241790
Konsumentkrediter 655445913.00 658489896 656455873 664622156 665277602 668367244
Privat - Sektor - Credit 1165150.00 1195333 1188378 1198687 1182627 1213263
Bankernas Utlåningsränta 1.59 1.11 1.36 1.28 1.28 1.36
Hushållen Skuld Till Bnp 58.30 56.1 54.5 54.5 54.5 54.5
Bensinpriser 1.50 1.33 1.29 1.25 1.22 1.15
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 2.70 2.2 2.3 2.7 2.2 2.4
Housing - Index 1637.40 1721 1710 1720 1720 1832
Beviljade Bostadslån 20385.00 22700 29500 30720 34000 25100
Ny - Hem - Försäljning 6.43 7.51 8.79 8.85 8.91 9.15
Befintliga Home Sales 31.57 29.16 34.12 40.12 38.42 32.65
Bostäder 0.78 0.99 0.65 1.15 1.01 1.09
Husägande Betyg 76.30 76.9 76.4 76.4 76.4 76.4


Spanien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.