Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 858.55 853 838 824 809 781
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.41 1.45 1.52 1.6 1.68 1.84
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 2.1 2.2 1.9 2 2.4
Arbetslöshet 16.90 17 16.5 16.2 15.9 15.5
Inflation - Betygsätt -0.10 0.5 0.6 0.9 0.8 1.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1729.00 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
Kurantkonto 1279.50 -920 -1100 1250 1690 -780
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Statsskulden Till Bnp 181.10 175 170 170 170 170
Statliga Budgetutskottet 1.10 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2
Förtroendekommissionen 107.20 105 104 103 106 108
Tillverkning - Pmi 53.60 52 52.5 51.9 52.2 52.9
Konsument - Confidence -6.80 -22 -20 -23 -21 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.40 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 29 29 28 28 29
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 2.1 2.2 1.9 2 2.4
BNP 218.03 222 229 229 229 229
Bnp Fasta Priser 48845.00 48816 44792 49773 49822 49988
Fasta Bruttoinvesteringar 5650.69 5195 5640 5758 5764 5320
Bnp Per Capita 23558.10 23800 24500 24500 24500 24500
Bnp Per Capita Ppp 25140.70 25900 26200 26200 26200 26200
Bnp Från Jordbruk 1870.00 1987 1760 1906 1907 2035
Bnp Från Entreprenad 1542.23 2432 1120 1572 1573 2490
Bnp Från Mining 5107.83 5035 4932 5205 5210 5156
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9133.95 9362 9135 9307 9317 9587
Bnp Från Tjänster 10004.87 8773 7673 10195 10205 8984
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 16.90 17 16.5 16.2 15.9 15.5
Långtidsarbetslöshet 12.50 13 12.5 12.2 11.9 11.5
Ungdomsarbetslöshet 33.00 33.5 33 32.7 32.4 32
Arbetskostnaderna 91.90 96.2 89.4 91 79.2 96.6
Minimilöner 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.77 10.67 10.67 10.67 10.67
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 52.30 52.3 52.4 52.3 52.5 52.4
Levnadslön Familj 1070.00 1070 1200 1200 1200 1200
Levnadslön Individuella 595.00 620 650 650 650 650
Löner Högutbildad 1510.00 1600 1650 1650 1650 1650
Löner Lågutbildade 717.00 800 840 840 840 840
Sysselsättning Ändra 0.70 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.10 0.5 0.6 0.9 0.8 1.2
Konsumentprisindex Kpi 107.53 108 106 108 108 110
Kärna Konsumentprisindexet 98.40 101 98.38 100 101 102
Kärna Inflation Rate 0.20 -0.1 0.4 0.6 0.8 1.1
Producentpriserna 105.00 105 108 108 106 106
Producentpriserna Förändras -2.60 -0.2 0.5 0.8 0.7 1
Inflation (Månad) 2.10 0.1 1 0.7 1 0.2
KPI bostadshjälpmedel 120.58 122 122 122 120 124
Cpi Transportfordon 126.52 123 122 126 130 125
Mat Inflation -2.10 0.1 0.4 0.7 1.2 1.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.42 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Banks Balansräkning 299893.01 307000 312000 317000 322000 325000
Lån Till Den Privata Sektorn 74789.73 84322 79947 76974 76286 86346
Lån Tillväxt -0.70 0.6 0.9 1 0.9 1.5
Privat skuld och BNP 123.10 119 115 115 115 115
Centralbanken Balansräkning 103699.00 111000 117000 121000 126000 132000
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1729.00 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
Kurantkonto 1279.50 -920 -1100 1250 1690 -780
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
Import 4109.20 4520 5050 4340 4320 4680
Export 2380.20 2910 2950 2850 3020 3050
Utlandsskulden 423049.04 409000 410000 410000 414000 416000
Inkomster Från Turism 3645.33 285 348 2770 2990 320
Turister 3881844.00 433000 386000 2881000 2999000 465000
Utländska Direktinvesteringar 500.70 360 710 750 420 400
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 181.10 175 170 170 170 170
Statliga Budgetutskottet 1.10 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2
Statliga Utgifter 10100.90 11346 9430 10293 10303 11618
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.70 46.7 45.8 45.8 45.8 45.8
Statsskuld 356549.40 362000 364000 364000 366000 369000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 29 29 28 28 29
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 41.06 40.06 40.06 41.06 41.06 40.06
Social Security Rate För Företag 25.06 24.06 24.06 25.06 25.06 24.06
Social Trygghet För Anställda 16.00 16 16 16 16 16
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 107.20 105 104 103 106 108
Tillverkning - Pmi 53.60 52 52.5 51.9 52.2 52.9
Industriproduktion -0.60 0.4 1 0.9 1.2 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.10 1.4 -0.7 1.4 -1.6 1.2
Manufacturing Produktion -1.90 0.1 0.7 1 0.9 0.8
Bilregistreringar 5899.00 6240 10100 14500 5100 7650
Gruv Produktion -10.40 2.5 1.5 1.1 1.2 1.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -6.80 -22 -20 -23 -21 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.40 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -3.00 1.7 2 2.2 1.9 1.8
Konsument - Spendera 33116.40 33007 31732 33746 33779 33799
Privat - Sektor - Credit 159776.89 173745 168516 164192 162972 177915
Bankernas Utlåningsränta 4.08 4.68 4.93 4.23 4.23 4.93
Konsumentkrediter 18052.82 18896 18720 18484 18414 19349
Bensinpriser 1.76 1.59 1.55 1.56 1.51 1.55
Hushållen Skuld Till Bnp 51.80 52.5 51.9 51.9 51.9 51.9
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 64.40 64 64.5 65 65.5 66
Bygglov 1841.00 1250 1450 1320 1175 1290
Husägande Betyg 73.50 72.7 72.4 72.4 72.4 72.4


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.