Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 831.70 834 820 806 792 764
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.57 2.13 2.22 2.32 2.42 2.63
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
Arbetslöshet 17.20 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
Inflation - Betygsätt 0.00 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1526.50 -1380 -1610 -2100 -1490 -1630
Kurantkonto 874.40 1600 -920 -1100 1250 -780
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Statsskulden Till Bnp 181.10 175 175 170 170 170
Statliga Budgetutskottet 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Förtroendekommissionen 105.30 101 102 104 103 105
Tillverkning - Pmi 54.60 52.5 52 52.5 52.9 53.4
Konsument - Confidence -20.20 -28 -22 -20 -23 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 29 29 29 28 29
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
BNP 218.03 222 222 229 229 229
Bnp Fasta Priser 43999.00 51992 48912 48864 44659 49841
Fasta Bruttoinvesteringar 5488.00 5220 5096 5091 5570 5193
Bnp Per Capita 23558.10 23800 23800 24500 24500 24500
Bnp Per Capita Ppp 25140.70 25900 25900 26200 26200 26200
Bnp Från Jordbruk 1722.49 1949 1991 1989 1748 2029
Bnp Från Entreprenad 1085.79 1305 2436 2434 1102 2483
Bnp Från Mining 4801.01 5203 5045 5040 4873 5141
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9016.11 9053 9381 9371 9151 9559
Bnp Från Tjänster 7499.95 12454 8790 8782 7612 8957
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 17.20 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
Sysselsättningsgraden 83.26 82.9 83.2 83.4 83.3 83.6
Långtidsarbetslöshet 12.50 12 11.5 11 10.7 10.2
Ungdomsarbetslöshet 39.60 35.4 34.4 33.6 39.3 30.6
Arbetskostnaderna 93.20 78.6 96.2 89.4 91 96.6
Minimilöner 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.69 10.71 10.68 10.68 10.68
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 51.80 52.3 52.3 52.4 52.3 52.4
Levnadslön Familj 1070.00 1070 1070 1200 1200 1200
Levnadslön Individuella 595.00 620 620 650 650 650
Löner Högutbildad 1510.00 1600 1600 1650 1650 1650
Löner Lågutbildade 717.00 800 800 840 840 840
Sysselsättning Ändra 0.60 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.00 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
Konsumentprisindex Kpi 105.89 109 108 106 108 110
Kärna Konsumentprisindexet 99.60 101 101 98.38 100 102
Kärna Inflation Rate 0.10 0.4 0.4 0.5 0.7 1.2
Producentpriserna 105.30 110 105 108 109 106
Producentpriserna Förändras -1.80 1 1.2 1.4 1.5 1.5
Inflation (Månad) -1.50 1.6 0.1 1 0.7 0.2
KPI bostadshjälpmedel 118.59 121 122 122 122 124
Cpi Transportfordon 130.61 127 123 122 126 125
Mat Inflation -1.40 1.4 1.4 1.6 1.7 1.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Banks Balansräkning 299862.97 295000 302000 306000 312000 325000
Lån Till Den Privata Sektorn 75538.95 87796 95700 83909 79400 101000
Lån Tillväxt -0.50 0.7 0.6 0.9 1 1.5
Privat skuld och BNP 131.90 125 125 119 119 119
Centralbanken Balansräkning 103008.00 107000 111000 117000 121000 132000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1526.50 -1380 -1610 -2100 -1490 -1630
Kurantkonto 874.40 1600 -920 -1100 1250 -780
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
Import 4289.30 4250 4520 5050 4340 4680
Export 2762.80 2870 2910 2950 2850 3050
Utlandsskulden 404104.62 420000 426000 430000 409462 436000
Inkomster Från Turism 2620.20 2850 275 238 2570 320
Turister 495608.00 2791000 433000 386000 2881000 465000
Utländska Direktinvesteringar 196.10 300 360 710 750 400
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 181.10 175 175 170 170 170
Statliga Budgetutskottet 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
Statliga Utgifter 8979.00 9663 11368 11357 9114 11584
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.70 46.7 46.7 45.8 45.8 45.8
Statsskuld 356549.40 361000 362000 364000 364000 369000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 29 29 29 28 29
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 41.06 40.06 40.06 40.06 41.06 40.06
Social Security Rate För Företag 25.06 24.06 24.06 24.06 25.06 24.06
Social Trygghet För Anställda 16.00 16 16 16 16 16
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 105.30 101 102 104 103 105
Tillverkning - Pmi 54.60 52.5 52 52.5 52.9 53.4
Industriproduktion 0.30 0.5 0.4 1 1.2 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) 1.30 -2 1.4 -0.7 1.4 1.2
Manufacturing Produktion 1.00 -0.1 0.1 0.7 1 0.8
Bilregistreringar 8818.00 7500 7840 12100 11100 8650
Gruv Produktion -0.40 -3.2 2.5 1.5 1.1 1.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -20.20 -28 -22 -20 -23 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.40 2.1 1.7 2 2.2 1.8
Konsument - Spendera 31026.00 33617 33072 33040 31491 33700
Privat - Sektor - Credit 161130.82 181413 201000 172894 167362 215000
Bankernas Utlåningsränta 4.19 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
Konsumentkrediter 18139.28 20976 18933 18811 18591 19292
Bensinpriser 1.80 1.77 1.73 1.68 1.64 1.64
Hushållen Skuld Till Bnp 52.60 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 61.60 64 64 64.5 65 66
Bygglov 1453.00 1150 1250 1450 1320 1290
Husägande Betyg 73.50 72.7 72.7 72.4 72.4 72.4


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.