Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Lagren Marknaden 891.84 854 830 807 784 740
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.25 1.29 1.35 1.42 1.5 1.65

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 2.70 1.2 0.6 0.5 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.40 4.2 3.4 2 3.8 3.6
Arbetslöshet 13.00 15 15.4 14.8 14.7 14.2
Inflation - Betygsätt 3.40 5.2 2.4 1.4 1 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalans -2111.20 -1510 -1740 -1300 -1440 -1420
Kurantkonto -176.70 -920 -880 750 950 -780
Bytesbalans Till Bnp -6.70 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Statsskulden Till Bnp 205.60 209 202 202 202 202
Statliga Budgetutskottet -9.70 -10 -3 -3 -3 -3
Förtroendekommissionen 113.40 111 110 110 108 109
Tillverkning - Pmi 58.80 55.1 54.4 54.7 54.3 54.6
Konsument - Confidence -40.80 -30 -27 -29 -26 -22
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.20 0.7 0.8 0.9 -1.3 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 29 24 24 24 24
Personliga Skattesats 44.00 45 44 44 44 44

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 2.70 1.2 0.6 0.5 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.40 4.2 3.4 2 3.8 3.6
BNP 189.41 200 245 245 245 245
Bnp Fasta Priser 45201.40 50888 41890 46105 46919 46611
Fasta Bruttoinvesteringar 5280.93 5302 5234 5387 5482 5257
Bnp Per Capita 17436.01 23200 23900 23900 23900 23900
Bnp Per Capita Ppp 27287.08 29100 30000 30000 30000 30000
Bnp Från Jordbruk 1881.77 2071 1860 1919 1953 2045
Bnp Från Entreprenad 769.09 2535 710 784 798 1055
Bnp Från Mining 6204.60 5249 5938 6329 6440 6107
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8210.90 9760 8413 8375 8523 8714
Bnp Från Tjänster 9328.70 9145 7186 9515 9683 8594

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 13.00 15 15.4 14.8 14.7 14.2
Egenföretagare 4156.79 4190 4230 4200 4250 4300
Arbetslösa Personer 585.84 600 630 640 620 590
Sysselsättningsgraden 87.65 86.8 86.6 86.9 87 87.4
Långtidsarbetslöshet 9.60 9.2 11.1 10.5 10.4 9.9
Ungdomsarbetslöshet 33.20 35.2 35.6 35 34.9 34.4
Arbetskostnaderna 95.10 101 102 104 103 105
Minimilöner 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.7 10.67 10.67 10.67 10.67
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 51.30 51.9 52 52.3 52.4 52.6
Produktivitet 103.70 108 108 108 108 109
Sysselsättning Ändra 2.80 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.40 5.2 2.4 1.4 1 0.5
Konsumentprisindex Kpi 109.38 111 108 108 109 111
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.00 106 103 104 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 98.16 103 97.26 98.66 98.94 99.29
Kärna Inflation Rate 0.20 0.7 1.2 1.1 1.2 1.4
Bnp-Deflatorn 98.44 104 101 99.82 99.42 104
Producentpriserna 117.60 108 120 118 122 120
Producentpriserna Förändras 23.50 20.9 15.5 10.3 6.7 2.5
Inflation (Månad) 1.50 0.5 0.4 0.5 2 0.4
KPI bostadshjälpmedel 127.88 121 120 119 120 122
Cpi Transportfordon 128.63 129 130 130 133 134
Mat Inflation 3.00 2.9 1.7 1.5 1.6 1.7

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.1
Interbankränta -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.46
Banks Balansräkning 326526.11 342000 347800 351000 352000 355000
Lån Till Den Privata Sektorn 64725.84 78085 76899 70965 67434 81364
Privat skuld och BNP 139.40 130 127 127 127 127
Lån Tillväxt 12.50 7.5 6.2 4 4.3 4.2
Centralbanken Balansräkning 219924.00 229000 232000 238000 236800 239000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -2111.20 -1510 -1740 -1300 -1440 -1420
Kurantkonto -176.70 -920 -880 750 950 -780
Bytesbalans Till Bnp -6.70 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Import 5807.50 4690 5190 4500 4620 4700
Export 3696.30 3080 3450 3200 3180 3280
Utlandsskulden 526462.73 501000 504200 502900 501800 497000
Kapitalflöden 131.84 -800 -570 780 510 -760
Inkomster Från Turism 2175.73 190 295 1950 2100 250
Turister 2346530.00 308000 306200 2950000 3680000 445000
Utländska Direktinvesteringar 578.80 320 -180 290 650 290

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 205.60 209 202 202 202 202
Statliga Budgetutskottet -9.70 -10 -3 -3 -3 -3
Regeringen Budgetutskottet Värde 369.30 90 -1300 -7000 -7300 30
Statliga Utgifter 9322.70 11820 10540 10200 9677 9980
Offentliga Utgifterna Till Bnp 60.70 59 52 52 52 52
Statliga Intäkter 34682.00 57430 17600 29200 42800 64430
Statsskuld 386824.51 387000 385000 383000 384000 385000
Skatteutgifter 45205.00 69100 18900 36200 50100 64400

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 29 24 24 24 24
Personliga Skattesats 44.00 45 44 44 44 44
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
Social Security Rate För Företag 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
Social Trygghet För Anställda 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 113.40 111 110 110 108 109
Tillverkning - Pmi 58.80 55.1 54.4 54.7 54.3 54.6
Industriproduktion 9.70 5.1 4.2 4.7 3.8 3
Industriproduktion (Månadsvis) 1.30 1.1 0.7 0.7 0.6 0.5
Manufacturing Produktion 6.20 5.5 4.3 5.1 4.2 3.2
Kapacitetsutnyttjande 79.60 79.9 79.7 79.9 80 81
Nya Beställningar 4.00 -10 -7 -8 -7 -6
Bilregistreringar 6409.00 7650 9150 12500 8400 9550

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence -40.80 -30 -27 -29 -26 -22
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.20 0.7 0.8 0.9 -1.3 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.10 9.8 4.5 0.5 1.1 3.2
Konsument - Spendera 32135.20 34408 28877 32778 33356 33360
Privat - Sektor - Credit 117988.69 151990 148306 134345 123148 158374
Hushållen Skuld Till Bnp 59.30 59 57 57 57 57
Bankernas Utlåningsränta 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.84
Konsumentkrediter 10282.89 19698 14025 12372 10706 15333
Bensinpriser 1.99 1.89 1.8 1.71 1.62 1.54

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 70.20 74.5 76 77 77.5 78
Husägande Betyg 74.60 72 71.8 71.8 71.8 71.8
Byggproduktionen 16.20 2.5 4 4.3 3.8 4.4
Bygglov 1468.00 1950 2080 2220 1980 2350


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.