Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
Lagren Marknaden 540.74 524 507 491 476 445
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.97 2.06 2.15 2.24 2.34 2.53

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.70 -4.3 -2 0.9 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -7.5 -4 -2.4 0.2 0.9
Arbetslöshet 16.30 18.2 19.9 20 19.7 18
Inflation - Betygsätt 0.20 0.5 0.7 0.9 0.9 1
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1906.00 -1930 -1900 -1630 -2150 -1510
Kurantkonto -1291.00 1250 1690 -780 -780 -650
Bytesbalans Till Bnp -1.10 -1 -1 -1 -0.9 -0.9
Statsskulden Till Bnp 181.20 182 182 182 183 183
Statliga Budgetutskottet 1.00 -8.2 -8.2 -8.2 -9.6 -9.6
Förtroendekommissionen 109.40 85 88 92 95 101
Tillverkning - Pmi 42.50 41 45 49 52.9 53.5
Konsument - Confidence -16.50 -62 -48 -42 -32 -26
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 0.7 -0.4 0.9 0.9 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.70 -4.3 -2 0.9 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -7.5 -4 -2.4 0.2 0.9
BNP 222.00 229 229 229 245 245
Bnp Fasta Priser 48072.40 47498 51936 46919 48169 47341
Fasta Bruttoinvesteringar 5771.30 5448 5299 5633 5783 5683
Bnp Per Capita 23558.10 24500 24500 24500 25200 25200
Bnp Per Capita Ppp 25140.70 26200 26200 26200 23689 21985
Bnp Från Jordbruk 1898.60 1836 1857 1853 1902 1870
Bnp Från Entreprenad 2186.30 1486 1461 2134 2191 2153
Bnp Från Mining 4752.79 4908 5062 4639 4762 4680
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9107.93 8968 8607 8889 9126 8969
Bnp Från Tjänster 8738.50 9680 12582 8529 8756 8606

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 16.30 18.2 19.9 20 19.7 18
Egenföretagare 3864.18 4270 4270 4340 4340 4410
Arbetslösa Personer 774.80 750 750 710 710 710
Deltid Sysselsättning 368.70 370 370 368 368 382
Heltid 3533.00 3900 3900 3972 3972 4028
Sysselsättningsgraden 83.30 85.5 85.6 86 86 86.7
Långtidsarbetslöshet 12.10 12.2 13.1 13.2 12.9 12.9
Ungdomsarbetslöshet 34.70 34.8 35.7 35.8 35.5 35.5
Arbetskostnaderna 77.70 91 79.2 96.6 96.6 97
Minimilöner 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.68 10.68 10.68 10.65 10.65
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 51.60 52.3 52.5 52.4 52.4 52.6
Levnadslön Familj 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
Levnadslön Individuella 595.00 650 650 650 650 690
Löner Högutbildad 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
Löner Lågutbildade 717.00 840 840 840 840 870
Produktivitet 100.10 95 95 95.6 95.6 96.2
Sysselsättning Ändra 0.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.20 0.5 0.7 0.9 0.9 1
Harmoniserade Konsumentprisindexet 101.27 104 104 104 102 105
Konsumentprisindex Kpi 105.41 108 108 109 106 110
Kärna Konsumentprisindexet 97.70 101 101 101 98.38 102
Kärna Inflation Rate 0.20 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9
Bnp-Deflatorn 96.54 97.28 97.48 97.41 97.41 98.38
Producentpriserna 102.70 106 107 109 109 111
Producentpriserna Förändras -0.80 0.8 0.7 1 1 1.4
Importpriserna 113.48 103 103 104 104 105
Inflation (Månad) -0.50 0.7 1 0.2 0.2 0.2
KPI bostadshjälpmedel 119.05 119 121 122 120 123
Cpi Transportfordon 125.06 129 127 128 126 129
Mat Inflation -0.10 0.7 1.2 1.5 1.5 1.7

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Banks Balansräkning 314569.78 317000 322000 325000 325000 325000
Lån Till Den Privata Sektorn 74234.92 72706 73054 71983 74383 72631
Lån Tillväxt -0.90 0.8 0.5 1 1.4 1.5
Privat skuld och BNP 123.10 115 115 115 115 111
Centralbanken Balansräkning 109016.00 121000 126000 132000 132000 144000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -1906.00 -1930 -1900 -1630 -2150 -1510
Kurantkonto -1291.00 1250 1690 -780 -780 -650
Bytesbalans Till Bnp -1.10 -1 -1 -1 -0.9 -0.9
Import 4750.70 4780 4920 4680 5190 4750
Export 2844.70 2850 3020 3050 3040 3240
Utlandsskulden 443280.34 410000 414000 416000 416000 423000
Kapitalflöden -1685.48 -760 -760 -360 -360 -400
Remitteringar 134.10 102 102 106 106 110
Inkomster Från Turism 286.61 2770 2990 320 320 370
Turister 531055.00 2881000 2999000 465000 465000 495000
Utländska Direktinvesteringar 303.10 750 420 400 400 450

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 181.20 182 182 182 183 183
Statliga Budgetutskottet 1.00 -8.2 -8.2 -8.2 -9.6 -9.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -338.60 450 450 360 360 90
Statliga Utgifter 10959.20 10145 9384 10696 10981 10792
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.70 45.8 45.8 45.8 45.8 45.4
Statliga Intäkter 7549.00 12950 12950 55910 55910 56430
Statsskuld 356014.92 364000 366000 369000 369000 370000
Skatteutgifter 8644.00 12500 12500 55550 55550 56340
Asylansökningar 8220.00 2600 2600 2500 2500 2100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
Social Security Rate För Företag 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
Social Trygghet För Anställda 16.00 16 16 16 16 16

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 109.40 85 88 92 95 101
Tillverkning - Pmi 42.50 41 45 49 52.9 53.5
Industriproduktion -1.20 0.9 1.2 1.4 1.4 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) -3.30 1.4 -1.6 1.2 1.2 1.1
Manufacturing Produktion 3.90 1 0.9 0.8 0.8 1.2
Kapacitetsutnyttjande 70.30 73.4 73.4 74 74 75
Nya Beställningar -10.00 -10 -10 -4 -4 -6
Bilregistreringar 7862.00 14500 5100 7650 7650 9150
Gruv Produktion 27.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -16.50 -62 -48 -42 -32 -26
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 0.7 -0.4 0.9 0.9 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.40 2.2 1.9 1.8 1.8 1.8
Konsument - Spendera 33007.30 31996 32797 32215 33073 32505
Privat - Sektor - Credit 153630.52 155088 154031 150458 153938 151812
Hushållen Skuld Till Bnp 54.40 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
Bankernas Utlåningsränta 3.98 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
Konsumentkrediter 16080.49 17459 16806 15867 16113 16010
Bensinpriser 1.76 1.67 1.59 1.51 1.43 1.36

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 65.60 65 65.5 66 66 68
Husägande Betyg 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
Bygglov 1799.00 1320 1175 1290 1290 1320


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.