Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Lagren Marknaden 872.41 830 801 773 746 695
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.58 3.9 4.09 4.28 4.49 4.93

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.40 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.70 2 2.8 2.6 2.8 2.7
Arbetslöshet 12.20 14.8 14.7 14.2 14.5 14.8
Inflation - Betygsätt 10.20 7 6.4 4.5 2 1.5
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans -2385.20 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
Kurantkonto -2329.82 -1700 -1500 -1500 -1300 -1000
Bytesbalans Till Bnp -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 193.30 202 202 202 191 191
Statliga Budgetutskottet -7.40 -4.2 -4.2 -4.2 -1 -1
Förtroendekommissionen 105.00 110 108 109 103 109
Tillverkning - Pmi 54.80 54.7 54.3 54.6 54 54.6
Konsument - Confidence -55.30 -29 -26 -22 -21 -23
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.90 0.9 -1.3 0.6 0.2 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 29 24 24 24 24
Personliga Skattesats 44.00 45 44 44 44 44

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.40 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.70 2 2.8 2.6 2.8 2.7
BNP 189.41 245 245 245 245 304
Bnp Fasta Priser 45967.50 41890 46105 51490 47163 48436
Fasta Bruttoinvesteringar 6044.00 5792 5819 6103 6201 6369
Bnp Per Capita 17436.01 23900 23900 23900 23900 24600
Bnp Per Capita Ppp 27287.08 30000 30000 30000 30000 30700
Bnp Från Jordbruk 1541.78 1860 1919 1561 1582 1625
Bnp Från Entreprenad 938.02 710 784 879 962 988
Bnp Från Mining 6797.21 5938 6329 7326 6974 7162
Bnp Från Offentlig Förvaltning 7950.55 8413 8375 7819 8157 8378
Bnp Från Tjänster 9889.94 7186 9515 14486 10147 10421

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 12.20 14.8 14.7 14.2 14.5 14.8
Egenföretagare 4142.57 4200 4250 4300 4300 4400
Arbetslösa Personer 595.49 640 620 590 590 550
Sysselsättningsgraden 87.43 86.9 87 87.4 87.4 87.8
Långtidsarbetslöshet 0.90 2.9 2.8 2.3 2.6 2.6
Ungdomsarbetslöshet 27.20 29.2 29.1 28.6 28.9 28.9
Arbetskostnaderna 97.67 104 103 105 105 108
Minimilöner 773.50 758 758 758 758 758
Befolkning 10.72 10.67 10.67 10.67 10.67 10.65
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 51.60 52.3 52.4 52.6 52.6 52.9
Produktivitet 96.40 108 108 109 109 109
Sysselsättning Ändra 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 10.20 7 6.4 4.5 2 1.5
Konsumentprisindex Kpi 111.08 108 109 110 111 111
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.55 109 109 110 111 111
Kärna Konsumentprisindexet 102.23 102 102 103 102 104
Kärna Inflation Rate 1.85 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6
Bnp-Deflatorn 101.01 106 105 106 103 107
Producentpriserna 151.60 118 122 129 155 131
Producentpriserna Förändras 46.20 10.3 6.7 2.5 2.5 2
Inflation (Månad) 2.10 0.5 2 0.4 0.6 0.4
Mat Inflation 10.90 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
KPI bostadshjälpmedel 137.68 109 110 123 135 125
Cpi Transportfordon 118.78 119 122 122 123 123

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Interbankränta -0.56 -0.56 -0.31 -0.06 -0.06 0.19
Banks Balansräkning 322890.54 351000 352000 355000 355000 362000
Lån Till Den Privata Sektorn 64118.40 70965 67434 66139 66811 67859
Lån Tillväxt 9.20 4 4.3 4.2 4.2 2.6
Privat skuld och BNP 139.40 127 127 127 127 125
Centralbanken Balansräkning 248340.00 238000 236800 239000 239000 245000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -2385.20 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
Kurantkonto -2329.82 -1700 -1500 -1500 -1300 -1000
Bytesbalans Till Bnp -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -4 -4
Import 6896.10 4500 4620 4700 4750 4870
Export 4510.90 3200 3180 3280 3310 3510
Utlandsskulden 556421.52 502900 501800 497000 497000 505000
Kapitalflöden -2663.70 780 510 -760 -760 -760
Inkomster Från Turism 196.73 1950 2100 250 250 290
Turister 2346530.00 2950000 3680000 445000 445000 515000
Utländska Direktinvesteringar 1056.00 290 650 290 290 290

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 193.30 202 202 202 191 191
Statliga Budgetutskottet -7.40 -4.2 -4.2 -4.2 -1 -1
Regeringen Budgetutskottet Värde -2973.70 -7000 -7300 30 30 2200
Statliga Utgifter 9994.90 10200 9509 9980 10255 10500
Offentliga Utgifterna Till Bnp 60.70 52 52 52 52 50
Statliga Intäkter 17679.00 29200 42800 64430 64430 68100
Statsskuld 394547.18 383000 384000 385000 385000 388000
Skatteutgifter 21007.00 36200 50100 64400 64400 65900

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 29 24 24 24 24
Personliga Skattesats 44.00 45 44 44 44 44
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
Social Security Rate För Företag 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
Social Trygghet För Anställda 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 105.00 110 108 109 103 109
Tillverkning - Pmi 54.80 54.7 54.3 54.6 54 54.6
Industriproduktion 7.90 4.7 3.8 3 2.8 2.6
Industriproduktion (Månadsvis) 2.00 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
Manufacturing Produktion 7.90 5.1 4.2 3.2 3.2 3.2
Kapacitetsutnyttjande 76.40 79.9 80 81 81 81.8
Nya Beställningar -8.00 -8 -7 -6 -6 -8
Bilregistreringar 9297.00 12500 8400 9550 9550 9780

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence -55.30 -29 -26 -22 -21 -23
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.90 0.9 -1.3 0.6 0.2 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.80 4.5 5.2 4.2 3.9 3.2
Konsument - Spendera 33262.90 28877 32778 34903 34128 35049
Privat - Sektor - Credit 108492.51 134345 123148 113112 113049 116052
Hushållen Skuld Till Bnp 56.90 57 57 57 57 55
Bensinpriser 2.26 2.34 2.42 2.5 2.59 2.59
Bankernas Utlåningsränta 3.90 3.9 4.15 4.4 4.4 4.65
Konsumentkrediter 8705.57 12372 10603 9246 8949 9496

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 73.70 77 77.5 78 78 80
Husägande Betyg 74.60 71.8 71.8 71.8 71.8 71.4
Byggproduktionen 5.70 4.3 3.8 4.4 4.4 3
Bygglov 1522.00 2220 1980 2350 2350 2240


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.