Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 846.66 817 804 791 779 755
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.51 3 3.1 3.2 3.31 3.54
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.9 2 2.3 2.2 1.9
Arbetslöshet 18.10 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Inflation - Betygsätt 0.20 0 0.6 1.1 1.2 1.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -1654.30 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Kurantkonto -1400.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Statsskulden Till Bnp 181.10 175 175 175 170 170
Statliga Budgetutskottet 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Förtroendekommissionen 100.80 100 101 102 104 105
Tillverkning - Pmi 54.20 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Konsument - Confidence -29.50 -34 -28 -22 -20 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 1.9 2 2.3 2.2 1.9
BNP 200.29 215 215 215 222 222
Bnp Fasta Priser 43999.00 48379 51992 48912 48864 49841
Fasta Bruttoinvesteringar 5488.00 6099 5220 5096 5091 5193
Bnp Per Capita 23027.41 23800 23800 23800 24500 24500
Bnp Per Capita Ppp 24574.38 25900 25900 25900 26200 26200
Bnp Från Jordbruk 1722.49 1966 1949 1991 1989 2029
Bnp Från Entreprenad 1085.79 1147 1305 2436 2434 2483
Bnp Från Mining 4801.01 5112 5203 5045 5040 5141
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9016.11 9251 9053 9381 9371 9559
Bnp Från Tjänster 7499.95 9768 12454 8790 8782 8957
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 18.10 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
Arbetslösa Personer 844.04 750 780 790 750 710
Sysselsättningsgraden 82.00 82.7 82.9 83.2 83.4 83.6
Långtidsarbetslöshet 13.00 12.5 12 11.5 11 9.5
Ungdomsarbetslöshet 40.40 36.4 35.4 34.4 33.6 30.6
Arbetskostnaderna 93.20 90.2 78.6 96.2 89.4 96.6
Minimilöner 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.69 10.69 10.71 10.68 10.68
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 51.80 52.8 52.8 52.9 53 53.2
Levnadslön Familj 1070.00 1070 1070 1070 1200 1200
Levnadslön Individuella 595.00 620 620 620 650 650
Löner Högutbildad 1510.00 1600 1600 1600 1650 1650
Löner Lågutbildade 717.00 800 800 800 840 840
Sysselsättning Ändra 0.60 0.4 0.1 0.5 0.3 0.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.20 0 0.6 1.1 1.2 1.5
Konsumentprisindex Kpi 106.95 108 109 108 108 110
Kärna Konsumentprisindexet 99.60 101 101 101 100 102
Kärna Inflation Rate 0.30 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
Producentpriserna 108.50 108 110 105 108 106
Producentpriserna Förändras 3.60 0.5 1 1.2 1.4 1.5
Inflation (Månad) -1.10 0.8 1.6 0.1 1 0.2
KPI bostadshjälpmedel 118.53 119 121 122 122 124
Cpi Transportfordon 127.22 129 126 123 127 125
Mat Inflation 0.50 1.8 1.8 2.2 2 2
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.08
Penningmängden M2 176838.00 184000 177355 187000 187000 199000
Banks Balansräkning 286786.51 318000 278605 325000 325000 342000
Lån Till Den Privata Sektorn 75151.19 88142 86894 84487 79947 86092
Lån Tillväxt -0.50 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
Privat skuld och BNP 131.90 125 125 125 119 119
Centralbanken Balansräkning 103008.00 125000 107038 137000 137000 151000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -1654.30 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
Kurantkonto -1400.00 1000 1600 -920 -1100 -780
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
Import 4585.00 4240 4250 4520 5050 4680
Export 2930.70 2770 2870 2910 2950 3050
Utlandsskulden 403410.77 402815 405299 412689 412286 420530
Inkomster Från Turism 537.08 2450 2850 275 238 320
Turister 495608.00 2791000 1848800 433000 386000 465000
Råolja Produktion 4.00 5 5 5 5 5
Utländska Direktinvesteringar 277.20 690 300 360 710 400
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 181.10 175 175 175 170 170
Statliga Budgetutskottet 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Statliga Utgifter 8979.00 9686 9663 11368 11357 11584
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.70 46.7 46.7 46.7 45.8 45.8
Statsskuld 357693.75 364000 365000 367000 367000 369000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 29.00 29 29 29 29 29
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 41.06 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
Social Security Rate För Företag 25.06 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
Social Trygghet För Anställda 16.00 16 16 16 16 16
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 100.80 100 101 102 104 105
Tillverkning - Pmi 54.20 51.6 52.5 52 52.5 53.4
Industriproduktion -0.80 2.4 1.5 2.5 2 1.9
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 1.8 -2 1.4 -0.7 1.2
Manufacturing Produktion -0.20 2.2 1.7 2.4 2 1.7
Bilregistreringar 13828.00 10900 7500 7840 12100 8650
Gruv Produktion -16.40 1.7 2 1.5 1.1 1.4
Stål Produktion 130.00 130 127 130 130 136
Elproduktion 1976.00 4400 4134 5200 5200 5150
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -29.50 -34 -28 -22 -20 -17
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.60 1.7 2.1 1.7 2 1.8
Konsument - Spendera 31026.00 33318 33617 33072 33040 33700
Privat - Sektor - Credit 161366.14 197000 166742 201000 201000 215000
Bankernas Utlåningsränta 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.83
Konsumentkrediter 18261.44 21202 20976 18933 18811 19292
Bensinpriser 1.85 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55
Hushållen Skuld Till Bnp 52.60 52.5 52.5 52.5 51.9 51.9
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 61.60 63 64 64 64.5 66
Bygglov 1156.00 1290 1150 1890 1450 2740
Husägande Betyg 73.30 72.7 72.7 72.7 72.4 72.4


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.