Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 933.43 901 887 873 859 832
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.19 1.52 1.62 1.73 1.84 2.08
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.2 1.9 2 2.4 1.8
Arbetslöshet 16.60 16.5 16.2 15.9 15.5 14
Inflation - Betygsätt 0.80 0.6 0.5 0.7 0.9 1
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1608.00 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
Kurantkonto -1392.10 -1100 1250 1690 -780 -650
Bytesbalans Till Bnp -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
Statsskulden Till Bnp 181.20 170 170 170 170 166
Statliga Budgetutskottet 1.00 1 1 1 1 1.1
Förtroendekommissionen 109.50 104 103 106 108 110
Tillverkning - Pmi 53.90 52.5 51.9 52.2 52.9 52.4
Konsument - Confidence -6.20 -4 -6 -12 -17 -14
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.2 1.9 2 2.4 1.8
BNP 218.03 229 229 229 229 245
Bnp Fasta Priser 52844.10 44418 49782 53373 54112 55086
Fasta Bruttoinvesteringar 5325.57 5563 5660 5379 5453 5552
Bnp Per Capita 23558.10 24500 24500 24500 24500 25200
Bnp Per Capita Ppp 25140.70 26200 26200 26200 26200 26200
Bnp Från Jordbruk 1847.46 1741 1896 1866 1892 1926
Bnp Från Entreprenad 1491.13 1108 1559 1506 1527 1554
Bnp Från Mining 5129.53 4878 5164 5181 5253 5347
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8750.65 9142 9402 8838 8961 9122
Bnp Från Tjänster 12822.64 7596 10139 12951 13130 13367
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 16.60 16.5 16.2 15.9 15.5 14
Egenföretagare 3928.89 4270 4270 4270 4340 4410
Arbetslösa Personer 763.60 750 750 750 710 710
Deltid Sysselsättning 359.90 370 370 370 368 382
Heltid 3612.00 3900 3900 3900 3972 4028
Sysselsättningsgraden 83.73 85.2 85.5 85.6 86 86.7
Långtidsarbetslöshet 12.10 12.1 12.2 12.1 11.7 11.7
Ungdomsarbetslöshet 35.60 32.6 32.7 32.6 32.2 32.2
Arbetskostnaderna 77.70 89.4 91 79.2 96.6 97
Minimilöner 758.33 758 758 758 758 758
Befolkning 10.74 10.68 10.68 10.68 10.68 10.65
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Arbetskraftsdeltagande 52.20 52.4 52.3 52.5 52.4 52.6
Levnadslön Familj 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
Levnadslön Individuella 595.00 650 650 650 650 690
Produktivitet 100.10 95 95 95 95.6 96.2
Löner Högutbildad 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
Löner Lågutbildade 717.00 840 840 840 840 870
Sysselsättning Ändra -0.30 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 0.6 0.5 0.7 0.9 1
Konsumentprisindex Kpi 107.76 108 108 108 108 109
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.95 102 104 104 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 99.60 100 101 101 101 102
Kärna Inflation Rate 0.40 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9
Bnp-Deflatorn 96.80 97.38 97.28 97.48 97.67 98.65
Producentpriserna 107.60 108 106 107 109 110
Producentpriserna Förändras 1.10 0.5 0.8 0.7 1 1.4
Importpriserna 113.57 103 103 103 104 105
Inflation (Månad) 0.70 1 0.7 1 0.2 0.2
KPI bostadshjälpmedel 120.49 122 119 121 121 122
Cpi Transportfordon 126.45 126 129 127 128 129
Mat Inflation 0.30 0.4 0.7 1.2 1.5 1.7
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Banks Balansräkning 318846.08 312000 317000 322000 325000 325000
Lån Till Den Privata Sektorn 74517.03 79087 76257 75291 76216 77588
Lån Tillväxt -0.80 -0.2 0.8 0.5 1 1.5
Privat skuld och BNP 123.10 115 115 115 115 111
Centralbanken Balansräkning 109016.00 117000 121000 126000 132000 144000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -1608.00 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
Kurantkonto -1392.10 -1100 1250 1690 -780 -650
Bytesbalans Till Bnp -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
Import 4320.40 4950 4780 4920 4680 4750
Export 2712.40 2950 2850 3020 3050 3240
Utlandsskulden 445385.36 410000 410000 414000 416000 423000
Kapitalflöden -524.04 -760 -760 -760 -360 -400
Remitteringar 135.10 102 102 102 106 110
Inkomster Från Turism 313.80 348 2770 2990 320 370
Turister 531055.00 386000 2881000 2999000 465000 495000
Utländska Direktinvesteringar 261.10 710 750 420 400 450
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 181.20 170 170 170 170 166
Statliga Budgetutskottet 1.00 1 1 1 1 1.1
Regeringen Budgetutskottet Värde 1016.10 450 450 450 360 90
Statliga Utgifter 9521.80 9478 10601 9617 9750 9926
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.70 45.8 45.8 45.8 45.8 45.4
Statliga Intäkter 55019.00 12950 12950 12950 55910 56430
Statsskuld 353850.25 364000 364000 366000 369000 370000
Skatteutgifter 55244.00 12500 12500 12500 55550 56340
Asylansökningar 9490.00 2600 2600 2600 2500 2100
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 45.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
Social Security Rate För Företag 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
Social Trygghet För Anställda 16.00 16 16 16 16 16
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 109.50 104 103 106 108 110
Tillverkning - Pmi 53.90 52.5 51.9 52.2 52.9 52.4
Industriproduktion -8.10 1 0.9 1.2 1.4 1.5
Industriproduktion (Månadsvis) -3.60 -0.7 1.4 -1.6 1.2 1.1
Manufacturing Produktion -4.90 0.7 1 0.9 0.8 1.2
Kapacitetsutnyttjande 73.90 73.4 73.4 73.4 74 75
Nya Beställningar -7.00 -10 -10 -10 -4 -6
Bilregistreringar 6597.00 10100 14500 5100 7650 9150
Gruv Produktion -9.40 1.5 1.1 1.2 1.4 1
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -6.20 -4 -6 -12 -17 -14
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.10 2 2.2 1.9 1.8 1.8
Konsument - Spendera 33453.10 31410 33514 33788 34256 34873
Privat - Sektor - Credit 155395.68 166702 162662 158746 160258 163143
Bankernas Utlåningsränta 4.00 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
Konsumentkrediter 16328.88 18518 18312 17320 17438 17752
Bensinpriser 1.79 1.93 1.98 2.03 2.08 2.08
Hushållen Skuld Till Bnp 55.10 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 64.40 64.5 65 65.5 66 68
Bygglov 1832.00 1450 1320 1175 1290 1320
Husägande Betyg 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4


Grekland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.