Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 103.30 104 105 105 105 105
Lagren Marknaden 2539.95 2524 2503 2482 2461 2420
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.55 11.66 11.87 12.09 12.31 12.76
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.66 1 1.6 1.4 1.4 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 4.8 6.2 5.3 5.5 5.9
Arbetslöshet 9.30 10.5 10.5 10 10 10
Inflation - Betygsätt 6.27 6 5.8 5.4 5.2 5.8
Ränta 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Handelsbalans -93469.50 -115000 -92500 -83000 -83000 -85500
Bytesbalans Till Bnp -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
Statsskulden Till Bnp 57.00 63 63 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -6.70 -5.6 -5.6 -5.3 -5.3 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.66 1 1.6 1.4 1.4 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 4.8 6.2 5.3 5.5 5.9
BNP 87.91 89 89 91 91 91
Bnp Fasta Priser 1291996.00 1226366 1265888 1269480 1251935 1344373
Fasta Bruttoinvesteringar 898016.90 1505824 1551854 1548931 1538703 1651173
Bnp Per Capita 1202.10 1250 1250 1280 1280 1280
Bnp Per Capita Ppp 3076.84 3120 3120 3240 3240 3240
Bnp Från Jordbruk 339399.00 228566 235553 235109 208175 250628
Bnp Från Entreprenad 64250.00 69617 71746 71610 78754 76337
Bnp Från Tillverkning 122225.00 116442 120002 119776 114341 127682
Bnp Från Mining 13186.00 13556 13971 13944 13191 14865
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46584.00 44904 46277 46190 50419 49238
Bnp Från Tjänster 25683.00 27033 27859 27807 29258 29642
Bnp Från Transport 80763.00 88709 91420 91248 100680 97271
Bnp Från Verktyg 32435.00 31748 32718 32656 31291 34812
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.30 10.5 10.5 10 10 10
Befolkning 46.60 49 47.8 49 49 49
Löner Högutbildad 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
Löner Lågutbildade 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
Levnadslön Familj 48500.00 47492 47505 47519 47519 44000
Minimilöner 13572.00 14300 14300 15000 15000 15000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 6.27 6 5.8 5.4 5.2 5.8
Konsumentprisindex Kpi 203.61 206 205 210 215 217
Mat Inflation 8.47 6.5 6.3 2.5 3.4 4
Producentpriserna 118.95 118 124 124 123 127
Producentpriserna Förändras -0.36 -1.9 2.3 3 1.5 2.8
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 9.00 9 9 8.5 8.5 8.5
Interbankränta 2.98 3.82 3.82 3.82 5.11 3.82
Värde Ränta 7.70 8.2 8.2 8.2 7.2 8.2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -93469.50 -115000 -92500 -83000 -83000 -85500
Bytesbalans Till Bnp -5.20 -5.1 -5.1 -4.9 -4.9 -4.9
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 57.00 63 63 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -6.70 -5.6 -5.6 -5.3 -5.3 -5.3
Statliga Utgifter 677726.60 702955 719746 713646 715002 762211
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 16 16 16 16 16
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tillverkning - Pmi 54.10 53.3 52.6 54 52.2 54.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bankernas Utlåningsränta 12.47 13.05 13.05 13.05 12.01 13.05
Bensinpriser 1.01 0.98 0.96 0.93 0.91 0.91


Kenya - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.