Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 108.75 109 109 110 110 110
Lagren Marknaden 1799.29 1774 1743 1713 1684 1624
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.90 12.11 12.32 12.54 12.76 13.2

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -9.10 1.4 1.6 1.8 1.4 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.70 3 3.4 4.3 4.5 4.3
Arbetslöshet 10.40 6 6.2 5.7 6.1 7
Inflation - Betygsätt 4.20 5 4.7 5.1 5.2 5.2
Ränta 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
Handelsbalans -86761.00 -73000 -87000 -103700 -92000 -86500
Kurantkonto -4946.20 -4100 -3800 -4000 -5000 -4200
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Statsskulden Till Bnp 57.00 68 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -5.60 -8.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -9.10 1.4 1.6 1.8 1.4 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.70 3 3.4 4.3 4.5 4.3
BNP 95.50 70 85 85 85 85
Bnp Fasta Priser 1197679.00 1344373 1296751 1396873 1409031 1430412
Fasta Bruttoinvesteringar 900252.20 1651173 927260 930861 938963 1761801
Bnp Per Capita 1237.50 1090 1230 1230 1230 1230
Bnp Per Capita Ppp 4329.90 4100 4320 4320 4320 4320
Bnp Från Jordbruk 308367.00 250628 210379 363344 366507 267420
Bnp Från Entreprenad 72888.00 76337 81700 70238 70849 81452
Bnp Från Tillverkning 118767.00 127682 116687 130000 131131 136237
Bnp Från Mining 13248.00 14865 12774 14902 15032 15861
Bnp Från Offentlig Förvaltning 59272.00 49238 52193 51650 52100 52537
Bnp Från Tjänster 23418.00 29642 30016 28391 28638 31628
Bnp Från Transport 77264.00 97271 109307 87179 87937 103788
Bnp Från Verktyg 36080.00 34812 32828 36082 36397 37144

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 10.40 6 6.2 5.7 6.1 7
Befolkning 47.60 50.2 50.35 50.35 50.35 51.4
Minimilöner 13572.00 13572 13572 15000 15000 15000

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 4.20 5 4.7 5.1 5.2 5.2
Konsumentprisindex Kpi 108.57 110 112 114 114 116
Mat Inflation 5.18 4 4.3 5 6 5.5
Producentpriserna 102.07 127 104 102 100 130
Producentpriserna Förändras -0.19 1.2 0.7 -1.3 1.8 1.4
Inflation (Månad) 0.00 1.2 1 0.8 -0.1 0.8

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 7.00 7 6.75 6.75 6.5 6.5
Interbankränta 2.63 3.82 2.12 1.87 1.87 3.82
Valutareserven 13805.70 12400 12400 13200 13180 12750
Värde Ränta 7.50 8.2 8.3 8.05 8.05 8.2

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -86761.00 -73000 -87000 -103700 -92000 -86500
Kurantkonto -4946.20 -4100 -3800 -4000 -5000 -4200
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6
Import 138761.00 145000 153000 147000 150000 152000
Export 52000.00 58000 49300 55000 60000 54000
Utlandsskulden 3496.43 4400 3880 4200 4350 4200
Kapitalflöden -4169.50 -6000 -4700 -5200 -6500 -6100
Remitteringar 276987.67 275000 255000 280000 265000 270000
Guldreserver 0.00 0 0 0 0 0
Villkor För Handel 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
Turister 13919.00 30000 45000 90000 125000 118000
Utländska Direktinvesteringar 135897.00 85000 120000 120000 120000 120000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 57.00 68 62 62 62 62
Statliga Budgetutskottet -5.60 -8.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -164190.00 -460 -1350 -1800 -1350 -465
Statliga Utgifter 734790.80 802851 756835 759774 766387 856642
Statliga Intäkter 1739.45 1400 1200 1500 1100 1250
Militära Utgifter 1023.00 890 940 940 940 940
Statsskuld 6282.82 6580 6650 6500 6700 6700
Skatteutgifter 2217.76 2750 3000 2850 2940 3000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tillverkning - Pmi 56.30 50.2 49.5 51 53 52
Elproduktion 977.09 1000 985 950 970 965
Bilproduktionen 560.00 570 700 620 650 630
Bilregistreringar 27116.00 21800 23400 24800 26000 25800
Cementtillverkning 628496.00 530000 550000 525000 530000 545000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bankernas Utlåningsränta 11.94 13.05 11.95 11.7 11.7 13.05
Bensinpriser 0.94 1.01 0.71 0.68 0.64 0.95
Disponibel Personlig Inkomst 8591.30 8055 8849 8883 8961 8595

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygglov 6013.02 10000 18000 25000 23000 23000


Kenya - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.