Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagren Marknaden 2013.19 1978 1944 1911 1878 1811
Valuta 105.90 106 106 107 107 107
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 12.70 12.92 13.15 13.38 13.61 14.08

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.00 -0.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 2.3 3 3.4 3.6 3.5
Arbetslöshet 9.30 9.9 9.9 9.9 10.7 10.7
Inflation - Betygsätt 6.06 5.7 4.6 5.2 5 5.3
Ränta 7.25 7.25 6.75 6.75 6.5 6.5
Handelsbalans -102176.00 -97500 -82800 -105300 -77700 -111900
Kurantkonto -3931.20 -4300 -3500 -3800 -4200 -3620
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 57.00 64 64 64 62 62
Statliga Budgetutskottet -5.60 -7.2 -7.2 -7.2 -5.6 -5.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.00 -0.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 2.3 3 3.4 3.6 3.5
BNP 89.00 105 105 105 115 115
Bnp Fasta Priser 1230750.00 1291756 1249211 1272596 1275057 1317136
Fasta Bruttoinvesteringar 898016.90 908344 911487 928549 930346 961049
Bnp Per Capita 1202.10 1320 1320 1320 1365 1365
Bnp Per Capita Ppp 3076.84 3240 3240 3240 3088 3320
Bnp Från Jordbruk 224717.00 299235 228088 232357 232807 240490
Bnp Från Entreprenad 72122.00 70926 73204 74574 74718 77184
Bnp Från Tillverkning 118715.00 125849 120496 122751 122989 127048
Bnp Från Mining 12842.00 12224 13035 13279 13304 13743
Bnp Från Offentlig Förvaltning 46938.00 56061 47642 48534 48628 50233
Bnp Från Tjänster 27899.00 28291 28317 28848 28903 29857
Bnp Från Transport 93923.00 89356 95332 97116 97304 100515
Bnp Från Verktyg 32539.00 36188 33027 33645 33710 34823

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 9.30 9.9 9.9 9.9 10.7 10.7
Befolkning 47.60 49.6 49.6 50.2 50.35 51.4
Levnadslön Familj 48500.00 47492 47505 44000 44000 44800
Minimilöner 13572.00 15000 15000 15000 15000 15700
Löner Högutbildad 60500.00 65900 65900 68000 68000 67000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 6.06 5.7 4.6 5.2 5 5.3
Konsumentprisindex Kpi 106.53 216 211 215 112 227
Mat Inflation 11.85 10.2 9.7 9.8 8.5 11
Producentpriserna 120.00 122 124 119 119 118
Producentpriserna Förändras -0.51 0.7 2.5 -1 -1 -1
Inflation (Månad) 0.18 1.6 0.9 1.3 1 1.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 7.25 7.25 6.75 6.75 6.5 6.5
Interbankränta 4.24 4.24 3.74 3.74 3.49 3.49
Valutareserven 12873.50 12725 13800 12600 12600 12750
Värde Ränta 8.30 8.3 8.3 8.2 7.8 8.2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -102176.00 -97500 -82800 -105300 -77700 -111900
Kurantkonto -3931.20 -4300 -3500 -3800 -4200 -3620
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
Import 155302.00 147000 128000 145000 127000 155000
Export 53126.00 49500 45200 39700 49300 43100
Utlandsskulden 3114.96 3300 3100 3200 3200 3500
Kapitalflöden -6425.20 -6200 -6800 -6500 -4700 -7000
Remitteringar 250307.74 268000 225000 265000 265000 270000
Utländska Direktinvesteringar 164708.40 175000 175000 175000 220000 220000
Villkor För Handel 68.00 72.1 72.1 72.1 72.1 73.4
Turister 132019.00 117000 124000 130000 114000 175000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 57.00 64 64 64 62 62
Statliga Budgetutskottet -5.60 -7.2 -7.2 -7.2 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -164190.00 -815 -815 -460 -460 -465
Statliga Utgifter 677726.60 685520 687892 700769 702125 725296
Statliga Intäkter 742.83 1715 1715 920 920 960
Militära Utgifter 1023.00 890 890 890 890 1100
Statsskuld 6032.32 5670 5400 5700 5700 6000
Skatteutgifter 907.02 2530 2530 1380 1380 1425

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 5.00 5 5 5 5 5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Tillverkning - Pmi 37.50 45 51 51 51.8 52
Elproduktion 986.09 970 840 980 980 1100
Bilproduktionen 614.00 560 575 380 650 460
Bilregistreringar 26281.00 24000 23700 26351 26351 27000
Cementtillverkning 496517.00 462000 470000 575000 575000 575000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bankernas Utlåningsränta 12.38 12.38 11.88 11.88 11.63 11.63
Bensinpriser 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
Disponibel Personlig Inkomst 8031.20 8124 8152 8304 8320 8595

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bygglov 22624.08 19900 19200 20600 20600 22200


Kenya - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.