CYPERN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Cypern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.20 0.5 0.6 0.5 0.8 0.4
Arbetslöshet 9.60 8.6 8.2 7.7 7.4 6.2
Inflation - Betygsätt -0.50 -0.2 1.5 1.8 2 2.5
Ränta 0.00 0 0 0.25 0.25 0.75
Handelsbalans -424055.00 -133000 -271000 -474000 -450000 -468000
Statsskulden Till Bnp 97.50 105 105 105 102 100
Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
Lagren Marknaden 68.38
64.94 63.2 61.51 59.86 53.69
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.20
0.5 0.6 0.5 0.8 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90
3 2.7 2.5 3.8 2.2
BNP 20.05
19.9 20.6 23.45 25.24 29.85
Bnp Fasta Priser 4207.70
4187 4214 4313 4247 4514
Bruttonationalprodukt 19213.76
18492 18465 19694 18911 20610
Fasta Bruttoinvesteringar 1416.20
722 699 1452 967 1519
Bnp Per Capita 28325.44
29130 29130 29130 29430 29650
Bnp Per Capita Ppp 31195.51
31277 31668 32058 34056 34331
Bnp Från Jordbruk 62.30
63.84 63.95 63.86 63.94 66.83
Bnp Från Entreprenad 202.40
193 194 207 197 217
Bnp Från Tillverkning 204.67
197 203 210 201 220
Bnp Från Mining 283.30
277 283 290 285 304
Bnp Från Offentlig Förvaltning 370.71
363 369 380 368 398
Bnp Från Tjänster 951.95
948 954 976 955 1021
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 9.60
8.6 8.2 7.7 7.4 6.2
Egenföretagare 367.30
358 363 367 366 357
Arbetslösa Personer 43113.00
40103 39865 39096 41849 37047
Långtidsarbetslöshet 3.40
4.23 4.21 4.2 4.18 3.98
Ungdomsarbetslöshet 23.10
22.21 22.11 22.06 22.04 22.02
Arbetskostnaderna 104.33
90.2 84.33 103 91.57 98.42
Löner 2169.00
1800 1750 2156 1834 2170
Befolkning 0.85
0.86 0.86 0.86 0.85 0.87
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 1.00
0.65 0.91 0.52 0.5 0.48
Produktivitet 106.00
105 110 107 104 107
Deltid Sysselsättning 45.20
45.19 42.05 45.19 42.05 45.18
Arbetskraftsdeltagande 61.50
61.38 61.33 61.29 61.26 61.03
Sysselsättning Ändra 0.70
0.74 1.32 0.78 1.28 0.94
Sysselsättningsgraden 66.00
66.37 66.27 66.36 66.39 66.46
Heltid 329.20
329 328 328 327 323
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt -0.50
-0.2 1.5 1.8 2 2.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 98.43
101 102 100 99.53 105
Konsumentprisindex Kpi 99.27
100 100 101 102 106
Bnp-Deflatorn 116.64
117 117 117 117 117
Producentpriserna 98.80
108 101 112 100 122
Cpi Transportfordon 98.76
96.74 97.55 98.55 101 104
Mat Inflation -2.80
-4.22 0.09 -4.19 0.01 -2.79
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0.25 0.25 0.75
Valutareserven 743.40
775 779 770 767 770
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans -424055.00
-133000 -271000 -474000 -450000 -468000
Export 186317.00
436000 287000 251000 286000 298000
Import 610372.00
569000 558000 725000 736000 766000
Kurantkonto -1093.70
-34.46 153 -970 -639 -719
Bytesbalans Till Bnp -6.70
-4 -4 -4 -3.8 -3.6
Kapitalflöden -825.30
70.87 98.51 -252 -15.78 -45.67
Remitteringar 16.30
12.76 10.46 12.85 12.5 12.33
Inkomster Från Turism 38400.00
263928 289717 72972 46552 130305
Turister 192090.00
481000 491200 129000 154000 141900
Guldreserver 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Terrorism Index 1.89
1.42 1.14 0.86 0.74 1.57
Utlandsskulden 107058.49
107126 107300 107232 107245 107241
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 97.50
105 105 105 102 100
Statliga Budgetutskottet 1.80
1.2 1.2 1.2 -3.16 1
Regeringen Budgetutskottet Värde 366.70
114 114 114 114 114
Statliga Utgifter 662.40
667 655 679 664 711
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.10
41.55 41.85 42.15 41.78 41.32
Statliga Intäkter 2023.20
1828 1828 1828 1828 1828
Skatteutgifter 1656.50
1714 1714 1714 1714 1714
Militära Utgifter 351.60
353 353 354 348 336
Asylansökningar 360.00
384 405 368 367 287
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Förtroendekommissionen 114.80
115 114 107 113 103
Industriproduktion 9.90
8.87 8.84 8.8 8.79 8.79
Manufacturing Produktion 18.10
10.04 9.14 8.33 7.6 3.12
Lagerförändringar 53.30
-63.55 -82.69 -76.35 -78.45 -77.93
Bilregistreringar 5300.00
3679 3873 3580 3797 3734
Internet hastighet 6912.45
6410 6355 6294 6229 5634
IP-adresser 368293.00
364786 363813 361754 360596 344302
Gruv Produktion 0.80
1.24 17.43 4.34 11.01 -0.66
Korruption Index 57.00
58 58 59 59 64
Korruption Placering 42.00
37 35 32 33 24
Konkurrenskraft - Index 4.30
4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
Konkurrenskraft Rank 64.00
73 73 73 73 73
Lätt Att Göra Affärer 53.00
53 53 53 53 53
Elproduktion 349.00
409 409 409 409 409
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsument - Confidence 2.20
0.88 -0.16 -12.6 -1.89 -9.24
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.20
0.84 1.13 0.93 1.11 1.06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.00
7.38 7.35 7.34 7.34 7.34
Konsument - Spendera 2819.40
2815 2815 2890 2833 3024
Personliga Besparingar -5.74
-5.3 -4.43 -3.56 -3.29 -3.71
Hushållen Skuld Till Inkomst 196.56
199 197 194 193 156
Bensinpriser 1.48
1.33 1.25 1.17 1.34 0.78
Hus Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Housing - Index 105.24
103 103 103 104 105
Husägande Betyg 72.50
73.51 73.7 73.89 73.72 73.55
Byggproduktionen 12.10
4.8 3.6 3.2 2.9 2.7
Bygglov 503.00
477 477 477 477 477
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50
12.5 12.5 12.5 13 13
Personliga Skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.60
15.6 15.6 15.6 16 16
Social Security Rate För Företag 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Social Trygghet För Anställda 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Temperatur 28.04
20.2 25.93 17.13 12.03 19.24