Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Lagren Marknaden 65.55 65.81 65.04 64.29 63.54 62.08
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.9 2.7 2.6 2.8 2.5
Arbetslöshet 7.10 6.4 6.3 6.2 6 6.1
Inflation - Betygsätt -0.50 0.1 0.9 0.8 1.2 1.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -493754.00 -675000 31000 -51000 -51000 -528000
Kurantkonto -203.60 -980 -360 -360 -360 -920
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 102.50 97 91 91 91 91
Statliga Budgetutskottet -4.80 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Förtroendekommissionen 110.50 106 107 107 107 108
Konsument - Confidence -6.90 -8.8 -7.1 -6.9 -7 -6.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.9 2.7 2.6 2.8 2.5
BNP 24.47 25 26.5 26.5 26.5 26.5
Bnp Fasta Priser 5211.90 5334 5323 5315 5347 5504
Bruttonationalprodukt 20730.85 21498 21456 21291 21270 22186
Fasta Bruttoinvesteringar 1151.90 1590 1587 814 1182 1641
Bnp Per Capita 30926.50 30920 31500 31500 31500 31500
Bnp Per Capita Ppp 33047.55 34000 35250 35250 35250 35250
Bnp Från Jordbruk 82.40 84.83 84.66 84.52 84.54 87.54
Bnp Från Entreprenad 348.20 344 343 334 357 355
Bnp Från Tillverkning 236.09 244 243 243 242 252
Bnp Från Mining 330.50 343 342 343 339 354
Bnp Från Offentlig Förvaltning 481.66 487 486 489 494 503
Bnp Från Tjänster 1108.10 1139 1137 1128 1137 1175
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 7.10 6.4 6.3 6.2 6 6.1
Löner 1880.00 2238 1933 1916 1918 2292
Befolkning 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 0.70 1.5 2.1 1.9 2 2.4
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt -0.50 0.1 0.9 0.8 1.2 1.3
Konsumentprisindex Kpi 101.60 101 102 102 102 102
Producentpriserna 104.30 117 117 117 117 122
Mat Inflation -1.40 2 2 2 2 2
Cpi Transportfordon 97.80 96.62 97.07 99.98 98.53 97.87
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -493754.00 -675000 31000 -51000 -51000 -528000
Kurantkonto -203.60 -980 -360 -360 -360 -920
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Import 712276.00 864000 864000 675000 675000 766000
Export 218522.00 189000 775000 624000 624000 238000
Turister 436509.00 124100 124100 124100 124100 141900
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 102.50 97 91 91 91 91
Statliga Budgetutskottet -4.80 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7
Statliga Utgifter 899.30 930 928 878 923 960
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.70 38.7 40 40 40 40
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 16.60 15.6 15.6 15.6 16.6 15.6
Social Security Rate För Företag 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Social Trygghet För Anställda 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 110.50 106 107 107 107 108
Industriproduktion 5.00 2.3 2.5 2.2 1.9 1.7
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -6.90 -8.8 -7.1 -6.9 -7 -6.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.00 7.5 4.2 3.8 3 2.5
Konsument - Spendera 3500.50 3521 3514 3504 3592 3633
Bensinpriser 1.32 1.21 1.17 1.14 1.11 1.05
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 16.60 12.6 10.8 8.7 7.3 6.5


Cypern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.