CYPERN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Cypern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Arbetslöshet 11.00 9.8 9.5 9.2 9 7.5
Inflation - Betygsätt -0.60 1.2 1.5 1.7 2 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -776703.00 -600211 -569500 -542386 -519877 -389586
Statsskulden Till Bnp 107.80 105 105 105 105 100
Marknader Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Valuta 1.22
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
Lagren Marknaden 68.87
67.06 65.13 63.26 61.43 48.62
BNP Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp-Tillväxt 0.90
0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90
3.2 3 2.7 2.5 2.2
BNP 19.80
17.97 18.45 18.92 23.45 29.85
Bnp Fasta Priser 4145.60
4225 4264 4296 4325 4438
Bruttonationalprodukt 17420.60
16589 16729 16869 17008 15622
Fasta Bruttoinvesteringar 657.44
680 606 600 617 467
Bnp Per Capita 28325.44
29130 29130 29130 29130 29650
Bnp Per Capita Ppp 31195.51
30480 30801 31123 31444 31840
Bnp Från Jordbruk 62.10
65.54 65.51 66.54 66.91 70.79
Bnp Från Entreprenad 203.80
204 205 205 205 207
Bnp Från Tillverkning 198.91
199 200 200 200 202
Bnp Från Mining 278.30
279 279 279 279 281
Bnp Från Offentlig Förvaltning 360.18
362 363 363 363 358
Bnp Från Tjänster 940.27
951 955 957 958 945
Labour Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbetslöshet 11.00
9.8 9.5 9.2 9 7.5
Egenföretagare 367.30
355 359 363 368 365
Arbetslösa Personer 42526.00
39793 38677 40280 39393 39151
Långtidsarbetslöshet 4.90
4.83 4.81 4.79 4.77 4.61
Ungdomsarbetslöshet 24.90
24.68 24.57 24.46 24.36 23.59
Arbetskostnaderna 84.18
91.06 90.17 84.36 102 98.72
Löner 1747.00
1838 1806 1740 2280 2390
Befolkning 0.85
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löne Tillväxt -0.10
0.53 0.64 0.93 1.06 1.82
Produktivitet 109.10
102 104 108 106 106
Deltid Sysselsättning 45.10
46.45 45.9 45.8 45.9 45.28
Arbetskraftsdeltagande 61.40
61.19 61.16 61.13 61.1 60.96
Sysselsättning Ändra 0.60
0.53 0.52 0.47 0.47 0.38
Sysselsättningsgraden 66.60
66.52 66.37 66.27 66.36 66.46
Heltid 325.60
324 324 323 323 320
Priser Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflation - Betygsätt -0.60
1.2 1.5 1.7 2 2.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 98.32
99 98.71 98.75 98.68 98.16
Konsumentprisindex Kpi 99.03
99.16 99.17 99.15 99.14 99.03
Bnp-Deflatorn 114.91
115 115 115 115 114
Producentpriserna 99.30
108 108 98.05 112 122
Cpi Transportfordon 96.81
96.33 96.79 96.99 96.94 96.82
Mat Inflation -4.30
0.77 1.33 1.59 1.75 1.98
Pengar Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Valutareserven 740.30
770 798 825 851 1066
Handel Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Handelsbalans -776703.00
-600211 -569500 -542386 -519877 -389586
Export 229708.00
206663 194919 184951 175741 127651
Import 1006411.00
855243 832076 818284 807344 726888
Kurantkonto 321.00
-645 -47.64 196 -615 -445
Bytesbalans Till Bnp -5.30
-4 -4 -4 -4 -3.6
Kapitalflöden 863.00
-106 48.31 135 -108 -51.7
Remitteringar 13.00
12.94 12.59 11.05 12.2 11.55
Inkomster Från Turism 277100.00
-29728 271383 328870 68264 131536
Turister 98924.00
148000 481000 491200 154100 141900
Guldreserver 13.90
13.9 13.91 13.92 13.93 13.98
Terrorism Index 1.89
1.45 1.13 0.81 0.49 0.04
Utlandsskulden 107297.99
99289 95799 92843 90670 87884
Regeringen Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Statsskulden Till Bnp 107.80
105 105 105 105 100
Statliga Budgetutskottet 0.40
1.2 1.2 1.2 1.2 1
Regeringen Budgetutskottet Värde -138.40
16.32 -110 -46.92 -100 -103
Statliga Utgifter 642.50
647 644 644 643 634
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90
40.83 41.02 41.2 41.38 39.73
Statliga Intäkter 2023.20
1741 1691 1978 1998 1930
Skatteutgifter 1656.50
1622 1747 1686 1878 1765
Militära Utgifter 351.60
370 374 378 383 402
Asylansökningar 635.00
429 373 370 348 284
Business Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Förtroendekommissionen 117.60
117 116 116 107 103
Industriproduktion 8.10
5.53 4.78 4.16 3.63 1.4
Manufacturing Produktion 10.30
7.35 6.61 5.92 5.31 2.35
Lagerförändringar -166.20
59.74 27.17 19.97 6.23 8.94
Bilregistreringar 3213.00
3414 3352 3323 3296 3184
Internet hastighet 6912.45
6488 6410 6355 6294 5835
IP-adresser 368293.00
365029 364786 363813 361754 350044
Gruv Produktion 31.60
10.36 9.05 7.53 6.27 1.28
Korruption Index 55.00
57 57 57 56 61
Korruption Placering 47.00
36 38 40 42 28
Konkurrenskraft - Index 4.30
4.19 4.19 4.19 4.19 4.41
Konkurrenskraft Rank 64.00
74 74 74 74 55
Lätt Att Göra Affärer 53.00
47 47 48 48 47
Elproduktion 344.00
429 377 409 389 396
Konsument Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konsument - Confidence -1.20
-1.94 -3.09 -3.99 -12.6 -10.62
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.20
0.81 0.5 1.34 1.06 1.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.10
3.76 3 2.43 2 0.87
Konsument - Spendera 2755.20
2783 2793 2797 2799 2766
Personliga Besparingar -5.74
-4.97 -3.94 -2.91 -1.89 4.35
Hushållen Skuld Till Inkomst 196.56
201 199 197 194 165
Bensinpriser 1.44
1.45 1.45 1.44 1.43 1.38
Hus Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Housing - Index 102.46
103 103 103 103 105
Husägande Betyg 72.50
73.32 73.51 73.7 73.89 72.82
Byggproduktionen 12.80
3 2.9 20.52 2.8 2.7
Bygglov 536.00
507 523 526 530 575
Skatter Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50
13 13 13 13 14
Personliga Skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.30
19 19 19 19 18
Social Security Rate För Företag 11.50
11.38 11.32 11.25 11.19 10.67
Social Trygghet För Anställda 7.80
7.68 7.62 7.55 7.49 6.97
Klimat Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Temperatur 28.04
12 20.2 25.93 17.13 19.24