CYPERN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Cypern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00 0.6 0.5 0.8 0.8 0.4
Arbetslöshet 8.40 8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
Inflation - Betygsätt 2.30 1.5 1.8 2 2.1 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -377178.00 -271000 -474000 -450000 -133000 -468000
Statsskulden Till Bnp 97.50 105 105 102 102 100
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.16
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
Lagren Marknaden 73.80
73.68 71.48 69.34 67.27 59.58
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 1.00
0.6 0.5 0.8 0.8 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00
2.7 2.5 4.2 4 2.2
BNP 21.65
23 23 25 25 29
Bnp Fasta Priser 4249.30
4220 4314 4428 4289 4515
Bruttonationalprodukt 19213.76
18465 19694 20021 18948 20610
Fasta Bruttoinvesteringar 448.69
701 1453 468 740 1521
Bnp Per Capita 29432.67
29600 29600 29800 29800 30000
Bnp Per Capita Ppp 32415.13
33100 33100 34000 34000 35250
Bnp Från Jordbruk 63.80
63.95 63.96 66.48 65.42 66.94
Bnp Från Entreprenad 211.30
199 210 220 197 220
Bnp Från Tillverkning 209.09
203 210 218 202 220
Bnp Från Mining 287.30
283 290 299 283 304
Bnp Från Offentlig Förvaltning 374.36
369 379 390 372 397
Bnp Från Tjänster 967.07
955 979 1008 970 1025
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 8.40
8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
Egenföretagare 367.30
369 375 375 375 378
Arbetslösa Personer 46468.00
39781 39021 41744 38051 36908
Långtidsarbetslöshet 3.20
1.59 1.1 0.68 0.32 -0.23
Ungdomsarbetslöshet 22.40
21.85 21.75 21.7 21.68 21.65
Arbetskostnaderna 90.65
93.12 93.36 93.29 93.31 93.31
Löner 2169.00
1750 2156 1834 2169 2170
Befolkning 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 1.20
1.36 1.08 0.9 0.88 0.82
Produktivitet 104.40
110 107 105 106 107
Deltid Sysselsättning 45.50
41.18 43.62 43.62 42.04 42.42
Arbetskraftsdeltagande 61.50
61.37 61.29 61.28 61.26 61.23
Sysselsättning Ändra 0.80
0.96 0.91 1.03 1 0.98
Sysselsättningsgraden 66.20
68.5 68.04 68.1 69.2 70.46
Heltid 330.60
346 343 342 354 367
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.30
1.5 1.8 2 2.1 2.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 101.92
102 100 100 104 105
Konsumentprisindex Kpi 101.49
100 101 101 104 106
Bnp-Deflatorn 115.91
117 118 117 118 119
Producentpriserna 99.80
101 112 100 100 122
Inflation (Månad) 0.50
0.01 0.38 0.02 0.38 0.24
KPI bostadshjälpmedel 104.32
107 108 108 107 107
Cpi Transportfordon 103.00
97.55 98.55 101 105 104
Mat Inflation 3.90
1.5 1.8 2 1.7 2
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Valutareserven 742.20
741 744 744 744 744
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -377178.00
-271000 -474000 -450000 -133000 -468000
Export 455591.00
287000 251000 286000 458000 298000
Import 832769.00
558000 725000 736000 591000 766000
Kurantkonto -86.30
415 -980 -720 15 -700
Bytesbalans Till Bnp -6.70
-4 -4 -3.8 -3.8 -3.6
Kapitalflöden 310.60
110 -278 81.59 -40.42 -68.75
Remitteringar 16.30
10.91 14.96 13.5 13.45 13.6
Inkomster Från Turism 181400.00
283033 95326 139921 302990 144472
Turister 450495.00
491200 97000 154000 476900 141900
Guldreserver 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Terrorism Index 1.89
1.14 0.86 0.74 0.62 1.57
Utlandsskulden 105756.16
105935 105846 105989 105922 105929
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 97.50
105 105 102 102 100
Statliga Budgetutskottet 1.80
1.2 1.2 2.38 1.15 1
Regeringen Budgetutskottet Värde 297.30
396 158 270 64.01 350
Statliga Utgifter 666.70
656 679 695 682 711
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.10
38.98 38.74 39.4 40.07 40.42
Statliga Intäkter 1853.90
2112 2247 1933 1873 2260
Skatteutgifter 1556.60
1716 2156 1662 1809 1910
Militära Utgifter 386.00
337 339 337 336 332
Asylansökningar 530.00
453 436 443 440 441
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 107.80
109 107 110 109 103
Industriproduktion 7.60
5.52 5.36 5.29 5.28 5.29
Manufacturing Produktion 8.60
7.2 7.1 7.06 7.06 7.06
Lagerförändringar -23.60
23.84 -5.88 -5.44 1.69 -1.25
Bilregistreringar 4533.00
4804 4354 4767 4353 4375
Internet hastighet 6912.45
6364 6495 6461 6400 6409
IP-adresser 368293.00
397904 402723 407744 412780 461352
Gruv Produktion 8.00
5.03 5.4 5.54 5.53 5.52
Korruption Index 57.00
58 59 59 59 64
Korruption Placering 42.00
35 32 33 33 24
Konkurrenskraft - Index 4.30
4.19 4.19 4.35 4.41 4.38
Konkurrenskraft Rank 64.00
80 80 63 57 71
Lätt Att Göra Affärer 53.00
45 46 46 46 47
Elproduktion 330.00
389 389 394 389 391
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence -2.60
-0.14 -12.6 -0.33 -0.33 -0.33
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.90
1.44 0.68 0.79 1.26 1.02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.50
7.53 7.57 7.58 7.58 7.58
Konsument - Spendera 2834.90
2816 2894 2954 2881 3029
Personliga Besparingar -2.33
-1.72 -1.26 -1.34 -1.43 -2.54
Hushållen Skuld Till Inkomst 178.83
181 177 177 177 172
Bensinpriser 1.54
1.46 1.38 1.3 1.23 0.71
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Housing - Index 103.34
104 106 105 105 107
Husägande Betyg 72.50
72.99 72.98 72.88 72.78 72.88
Byggproduktionen 5.10
3.6 3.2 2.9 2.8 2.7
Bygglov 469.00
486 488 489 488 488
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50
12.5 12.5 12.25 12 12
Personliga Skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.60
15.6 15.6 16 16 16
Social Security Rate För Företag 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Social Trygghet För Anställda 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 28.04
25.93 17.13 12.03 22.83 19.24