CYPERN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Cypern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.7 0.5 0.8 0.8 0.4
Arbetslöshet 7.70 8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
Inflation - Betygsätt 2.50 2.1 1.8 2 2.1 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalans -436369.00 -271000 -474000 -450000 -133000 -468000
Statsskulden Till Bnp 97.50 105 105 102 102 100
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.18
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Lagren Marknaden 72.44
73.64 72.89 72.16 71.43 68.59
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80
0.7 0.5 0.8 0.8 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90
3.7 3.3 3.6 3.5 3.2
BNP 21.65
23 23 25 25 29
Bnp Fasta Priser 5035.60
4241 4348 4402 5212 4640
Bruttonationalprodukt 19213.76
18556 19848 19905 18857 21179
Fasta Bruttoinvesteringar 1075.00
704 1465 465 1113 1563
Bnp Per Capita 29432.67
29600 29600 29800 29800 30000
Bnp Per Capita Ppp 32415.13
33100 33100 34000 34000 35250
Bnp Från Jordbruk 85.00
64.27 64.46 66.1 87.98 68.78
Bnp Från Entreprenad 279.10
200 212 219 289 226
Bnp Från Tillverkning 231.96
204 212 217 240 226
Bnp Från Mining 333.60
285 293 298 345 312
Bnp Från Offentlig Förvaltning 448.11
371 382 388 464 408
Bnp Från Tjänster 1094.60
960 987 1002 1133 1053
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 7.70
8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
Egenföretagare 367.30
369 375 375 375 378
Arbetslösa Personer 31888.00
30040 29259 33017 24075 18457
Långtidsarbetslöshet 3.20
2.33 1.98 1.69 1.44 0.7
Ungdomsarbetslöshet 22.40
21.85 21.75 21.7 21.68 21.65
Arbetskostnaderna 88.94
93.12 93.36 93.29 93.31 93.31
Lediga Jobb 9472.00
8593 8260 8635 8708 8622
Löner 1848.00
1750 2156 1834 1909 2170
Befolkning 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
Pensionsåldern Kvinnor 65.00
65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 1.20
1.4 1.1 0.9 0.8 0.8
Produktivitet 104.60
110 107 105 106 107
Arbetskraftsdeltagande 62.00
62.24 62.28 62.45 62.47 62.62
Deltid Sysselsättning 45.50
41.7 43.95 44.27 42.83 43.08
Sysselsättning Ändra 1.00
0.96 0.91 1.03 1 0.98
Sysselsättningsgraden 66.20
68.5 68.04 68.1 69.2 70.46
Heltid 330.60
350 347 348 361 379
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.50
2.1 1.8 2 2.1 2.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.91
103 100 100 104 105
Konsumentprisindex Kpi 100.98
101 101 101 104 106
Bnp-Deflatorn 102.35
117 118 117 118 119
Producentpriserna 102.40
101 112 100 100 122
Inflation (Månad) 0.70
0.35 -0.08 0.31 0.18 0.27
KPI bostadshjälpmedel 106.13
107 107 107 106 106
Cpi Transportfordon 103.85
98.13 98.55 101 105 104
Mat Inflation 3.40
1.5 1.8 2 1.7 2
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0 0.75
Valutareserven 742.00
739 742 742 742 742
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans -436369.00
-271000 -474000 -450000 -133000 -468000
Export 349417.00
287000 251000 286000 458000 298000
Import 785786.00
558000 725000 736000 591000 766000
Kurantkonto -86.30
415 -980 -720 15 -700
Bytesbalans Till Bnp -6.70
-4 -4 -3.8 -3.8 -3.6
Kapitalflöden 310.60
110 -278 81.59 -40.42 -68.75
Remitteringar 16.50
11.39 15.35 15.33 14.32 14.43
Inkomster Från Turism 357700.00
295854 70475 138061 334736 131482
Turister 534847.00
491200 97400 154000 480200 141900
Guldreserver 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Terrorism Index 1.89
1.14 0.86 0.74 0.62 1.57
Utlandsskulden 105756.16
105935 105846 105989 105922 105929
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 97.50
105 105 102 102 100
Statliga Budgetutskottet 1.80
1.2 1.2 2.38 1.15 1
Regeringen Budgetutskottet Värde 297.30
396 158 270 64.01 350
Statliga Utgifter 791.60
660 685 691 819 731
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.10
38.98 38.74 39.4 40.07 40.42
Statliga Intäkter 1853.90
2112 2247 1933 1873 2260
Skatteutgifter 1556.60
1716 2156 1662 1809 1910
Militära Utgifter 386.00
337 339 337 336 332
Asylansökningar 500.00
453 436 443 440 441
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 109.90
110 107 106 105 103
Industriproduktion 7.70
7.5 5.1 5.5 5.2 6
Manufacturing Produktion 7.70
6.98 6.67 6.6 6.61 6.62
Lagerförändringar -23.60
23.84 -5.88 -5.44 1.69 -1.25
Bilregistreringar 3574.00
4804 4354 4767 4353 4375
Internet hastighet 6912.45
6364 6495 6461 6400 6409
IP-adresser 368293.00
397904 402723 407744 412780 461352
Gruv Produktion 19.80
7.28 8.12 7.59 8.05 8.02
Korruption Index 57.00
58 59 59 59 64
Korruption Placering 42.00
35 32 33 33 24
Konkurrenskraft - Index 4.30
4.19 4.19 4.35 4.41 4.38
Konkurrenskraft Rank 64.00
80 80 63 57 71
Lätt Att Göra Affärer 53.00
45 46 46 46 47
Elproduktion 557.00
377 405 396 396 398
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence -6.70
-6.3 -4.5 -2.1 -1.7 -0.2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.90
2.5 -0.79 0.99 1.14 1.08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.20
5.4 5.3 4.8 4.5 3.8
Konsument - Spendera 3351.30
2830 2917 2937 3469 3113
Personliga Besparingar -2.33
-1.72 -1.26 -1.34 -1.43 -2.54
Hushållen Skuld Till Inkomst 178.83
181 177 177 177 172
Bensinpriser 1.55
1.58 1.49 1.41 1.33 1.05
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Housing - Index 103.34
104 106 105 105 107
Husägande Betyg 70.70
72.99 72.98 72.88 72.78 72.88
Byggproduktionen 5.10
3.6 3.2 2.9 2.8 2.7
Bygglov 514.00
535 514 515 517 516
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50
12.5 12.5 12.25 12 12
Personliga Skattesats 35.00
35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.60
15.6 15.6 16 16 16
Social Security Rate För Företag 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Social Trygghet För Anställda 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 28.04
25.93 17.13 12.03 22.83 19.24