Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 70.22 69.2 68.44 67.7 66.96 65.51
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 1 0.8 0.8 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.8 3.7 3.5 3 3.2
Arbetslöshet 6.50 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2
Inflation - Betygsätt -0.30 0.3 1.2 2 2.2 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -503489.00 -408000 -675000 31000 -51000 -528000
Kurantkonto -591.30 50 -980 -360 -360 -920
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 102.50 97 97 91 91 91
Statliga Budgetutskottet -4.80 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Förtroendekommissionen 108.20 106 106 107 107 108
Konsument - Confidence -6.10 -8.2 -7.6 -7 -7 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 1 0.8 0.8 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.8 3.7 3.5 3 3.2
BNP 24.47 25 25 26.5 26.5 26.5
Bnp Fasta Priser 5175.10 5284 5333 5356 5330 5504
Bruttonationalprodukt 20730.85 19931 21498 21456 21353 22186
Fasta Bruttoinvesteringar 792.40 946 1590 820 816 1641
Bnp Per Capita 30926.50 30920 30920 31500 31500 31500
Bnp Per Capita Ppp 33047.55 34000 34000 35250 35250 35250
Bnp Från Jordbruk 82.30 84.75 84.83 85.18 84.77 87.54
Bnp Från Entreprenad 324.80 329 344 336 335 355
Bnp Från Tillverkning 236.53 240 244 245 244 252
Bnp Från Mining 333.70 340 343 345 344 354
Bnp Från Offentlig Förvaltning 476.12 480 487 493 490 503
Bnp Från Tjänster 1098.80 1150 1139 1137 1132 1175
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.50 6.5 6.4 6.5 6.3 6.2
Löner 1898.00 1870 2271 2273 2273 2325
Befolkning 0.86 0.86 0.87 0.88 0.88 0.88
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 2.50 2.5 2.2 2.3 2 2.4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.30 0.3 1.2 2 2.2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 100.02 102 102 103 104 104
Producentpriserna 104.10 100 117 117 117 122
Cpi Transportfordon 99.18 103 97.68 98.12 101 100
Mat Inflation -1.60 1.9 2 2 2 2
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -503489.00 -408000 -675000 31000 -51000 -528000
Kurantkonto -591.30 50 -980 -360 -360 -920
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3
Import 731323.00 682000 864000 864000 675000 766000
Export 227834.00 274000 189000 775000 624000 238000
Turister 509662.00 424000 124100 124100 124100 141900
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 102.50 97 97 91 91 91
Statliga Budgetutskottet -4.80 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
Statliga Utgifter 854.60 829 930 885 880 960
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.70 38.7 38.7 40 40 40
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 16.60 15.6 15.6 15.6 16.6 15.6
Social Security Rate För Företag 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Social Trygghet För Anställda 8.30 7.8 7.8 7.8 8.3 7.8
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 108.20 106 106 107 107 108
Industriproduktion 0.20 0.3 2.3 2.5 2.2 1.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -6.10 -8.2 -7.6 -7 -7 -8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 4.4 4.2 4.2 4 3.8
Konsument - Spendera 3412.30 3496 3521 3532 3515 3633
Bensinpriser 1.37 1.34 1.3 1.27 1.23 1.23
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 12.80 16.1 12.6 10.8 8.7 6.5


Cypern - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.