Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 24.39 24.9 25.04 25.18 25.32 25.61
Lagren Marknaden 522.15 509 504 498 493 482
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.60 3 3 3.4 3 3.2
Arbetslöshet 9.20 7.7 8.8 8.9 7.9 8.2
Inflation - Betygsätt 8.80 8.1 6.3 6 5.5 5
Ränta 16.50 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Handelsbalans -1179.30 -1336 -950 -500 -630 -970
Kurantkonto -609.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Statsskulden Till Bnp 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Statliga Budgetutskottet -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.40 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.60 3 3 3.4 3 3.2
BNP 130.83 140 140 151 151 151
Bnp Fasta Priser 256164.00 306321 292305 231019 230126 301658
Fasta Bruttoinvesteringar 52011.00 54325 75641 44413 44242 78062
Bnp Per Capita 3110.20 3300 3300 3500 3500 3500
Bnp Per Capita Ppp 7906.54 8300 8300 8700 8700 8700
Bnp Från Jordbruk 13568.00 57508 39411 7818 7788 40672
Bnp Från Entreprenad 8746.00 8011 9737 4973 4953 10048
Bnp Från Tillverkning 28799.00 27127 30633 25675 25576 31613
Bnp Från Mining 11845.00 12434 12650 11475 11431 13055
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13803.00 13677 13978 13704 13651 14425
Bnp Från Tjänster 38087.00 35600 34465 32023 31899 35568
Bnp Från Transport 22645.00 22905 22253 19620 19544 22965
Bnp Från Verktyg 769.00 817 749 632 629 773
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.20 7.7 8.8 8.9 7.9 8.2
Löner 10971.00 10624 12265 11793 12379 13982
Löne Tillväxt 19.64 17.5 16 15.2 14.8 14
Pensionsåldern Kvinnor 58.50 59 59 59.5 59.5 59.5
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Levnadslön Familj 6610.00 7179 7668 7615 7588 8741
Minimilöner 4173.00 4173 4173 4250 4250 4250
Löner Högutbildad 5720.00 4947 6635 6589 6567 7564
Löner Lågutbildade 3680.00 3220 4269 4239 4225 4866
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 8.80 8.1 6.3 6 5.5 5
Konsumentprisindex Kpi 99.70 110 107 107 105 113
Kärna Konsumentprisindexet 107.20 116 116 113 113 122
Inflation (Månad) -0.30 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4
Mat Inflation 10.20 8.5 7.4 6.8 6.5 6.9
Cpi Transportfordon 99.80 111 105 105 106 110
Producentpriserna 374.60 390 402 411 405 452
Producentpriserna Förändras 6.70 7.5 9.2 10.5 11.2 12.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 16.50 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Interbankränta 17.03 18.04 18.04 17.04 16.04 14.04
Valutareserven 22014.99 0 22000 20600 20800 22500
Värde Ränta 13.30 13.3 13.3 12.3 11.3 9.3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1179.30 -1336 -950 -500 -630 -970
Kurantkonto -609.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5458.30 5050 5100 4700 4550 5300
Export 4279.00 3714 4150 4200 3920 4330
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Statliga Budgetutskottet -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Statliga Utgifter 54058.00 48518 70018 50509 50313 72259
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -0.20 1.9 2.4 1.9 2 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) 3.60 2.1 1.2 1.2 0.6 1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.40 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.70 8.3 7 7.2 6.7 6.1
Konsument - Spendera 211034.00 215477 244815 206061 205264 252649
Bankernas Utlåningsränta 16.55 16.56 16.56 15.56 14.56 12.56
Bensinpriser 1.10 1.05 1.02 0.99 0.97 0.97


Ukraina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.