Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 25.86 26.29 26.44 26.59 26.74 27.03
Lagren Marknaden 547.64 535 528 521 514 501
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 3 3 3.4 3 3.2
Arbetslöshet 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
Inflation - Betygsätt 9.00 8.9 6.3 6 5.5 5
Ränta 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Handelsbalans 525.00 0 -950 -500 -630 -970
Kurantkonto 249.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Statsskulden Till Bnp 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Statliga Budgetutskottet -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 3 3 3.4 3 3.2
BNP 130.83 140 140 151 151 151
Bnp Fasta Priser 223423.00 306321 292305 231019 230126 301658
Fasta Bruttoinvesteringar 42953.00 54325 75641 44413 44242 78062
Bnp Per Capita 3110.20 3300 3300 3500 3500 3500
Bnp Per Capita Ppp 7906.54 8300 8300 8700 8700 8700
Bnp Från Jordbruk 7561.00 57508 39411 7818 7788 40672
Bnp Från Entreprenad 4809.00 8011 9737 4973 4953 10048
Bnp Från Tillverkning 24831.00 27127 30633 25675 25576 31613
Bnp Från Mining 11098.00 12434 12650 11475 11431 13055
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13253.00 13677 13978 13704 13651 14425
Bnp Från Tjänster 30970.00 35600 34465 32023 31899 35568
Bnp Från Transport 18975.00 22905 22253 19620 19544 22965
Bnp Från Verktyg 611.00 817 749 632 629 773
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
Löner 10239.00 11255 11630 10372 10372 12328
Pensionsåldern Kvinnor 58.50 58.5 59 59.5 59.5 59.5
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Levnadslön Familj 6610.00 7605 7271 7271 7271 7707
Minimilöner 4173.00 4173 4173 4250 4250 4250
Löner Högutbildad 5720.00 5240 6292 6292 6292 6670
Löner Lågutbildade 3680.00 3410 4048 4048 4048 4291
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 9.00 8.9 6.3 6 5.5 5
Konsumentprisindex Kpi 99.50 111 107 107 105 113
Kärna Konsumentprisindexet 107.40 119 113 112 112 117
Inflation (Månad) -0.50 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4
Mat Inflation 8.50 7.3 7.4 6.8 6.5 6.9
Cpi Transportfordon 101.70 112 105 105 107 110
Producentpriserna 364.10 446 452 460 428 533
Producentpriserna Förändras 8.50 12 14 15 17 18
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
Interbankränta 18.04 18.04 18.04 17.04 16.04 14.04
Valutareserven 20638.90 17500 21000 20600 17700 20900
Värde Ränta 13.00 13 13 12 11 9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 525.00 0 -950 -500 -630 -970
Kurantkonto 249.00 -1450 -150 -800 -140 -180
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
Import 5058.30 5050 5100 4700 4550 5300
Export 4533.30 3714 4150 4200 3920 4330
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
Statliga Budgetutskottet -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
Statliga Utgifter 48848.00 48518 70018 50509 50313 72259
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 1.60 1.9 2.4 1.9 2 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.50 2.1 1.2 1.2 0.6 1
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.20 6.7 6.5 7.2 6.3 6.1
Konsument - Spendera 199285.00 215477 244815 206061 205264 252649
Bankernas Utlåningsränta 16.93 16.94 16.94 15.94 14.94 12.94
Bensinpriser 1.11 0.95 0.93 0.91 0.99 0.91


Ukraina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.