Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 26.71 26.77 26.87 26.98 27.08 27.29
Lagren Marknaden 526.25 521 516 511 506 496

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -0.80 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 4.2 3.6 5 4.6 2.9
Arbetslöshet 10.50 9.3 9.9 10 9.3 9.4
Inflation - Betygsätt 10.20 11 8 6 5 5.1
Ränta 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 9
Handelsbalans -398.60 -700 -450 -900 -1300 -1050
Kurantkonto -293.00 -180 -250 -50 -50 -350
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -3 -3 -3.5 -3.5 -3.5
Statsskulden Till Bnp 60.80 58.3 58.3 54.6 54.6 54.6
Statliga Budgetutskottet -6.10 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 6.50 2 17.6 13.8 3.2 15
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt -0.80 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 4.2 3.6 5 4.6 2.9
BNP 155.58 165 165 185 185 185
Bnp Fasta Priser 526618.00 749230 718930 552949 550842 739779
Fasta Bruttoinvesteringar 71061.00 112695 80013 74614 74330 159217
Bnp Per Capita 3115.86 3100 3100 3250 3250 3250
Bnp Per Capita Ppp 12377.02 12100 12100 12100 12100 12500
Bnp Från Jordbruk 18189.00 140662 41689 19098 19026 90498
Bnp Från Entreprenad 9269.00 24163 10299 9732 9695 32780
Bnp Från Tillverkning 65733.00 75585 32404 69020 68757 87716
Bnp Från Mining 28018.00 33040 13382 29419 29307 33191
Bnp Från Offentlig Förvaltning 30325.00 32069 14786 31841 31720 35179
Bnp Från Tjänster 78624.00 101988 36457 82555 82241 106890
Bnp Från Transport 31148.00 42691 23539 32705 32581 41652
Bnp Från Verktyg 1676.00 2068 792 1760 1753 2046

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 10.50 9.3 9.9 10 9.3 9.4
Löner 14345.00 14134 13068 15245 15601 17425
Löne Tillväxt 21.52 17.8 14 12 9 7.8
Befolkning 44.13 40.56 41.65 41.65 41.65 41.46
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Minimilöner 6000.00 6000 6000 7000 7000 7000

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 10.20 11 8 6 5 5.1
Konsumentprisindex Kpi 317.20 321 322 329 333 339
Kärna Konsumentprisindexet 107.20 111 111 111 112 115
Kärna Inflation Rate 7.30 7.7 6 5.1 4.2 3.9
Producentpriserna 520.90 438 425 471 504 440
Producentpriserna Förändras 42.20 21 9 5 4.5 3.6
Mat Inflation 10.80 8.7 7.1 5.7 5.5 5.5
Inflation (Månad) -0.20 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4
Cpi Transportfordon 100.00 111 110 111 105 115

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 9
Interbankränta 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Valutareserven 31600.00 28900 28700 29000 28800 29200
Värde Ränta 4.38 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -398.60 -700 -450 -900 -1300 -1050
Kurantkonto -293.00 -180 -250 -50 -50 -350
Bytesbalans Till Bnp 4.30 -3 -3 -3.5 -3.5 -3.5
Import 5989.40 6300 5800 6550 7000 6700
Export 5590.70 5600 5350 5650 5700 5650

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 60.80 58.3 58.3 54.6 54.6 54.6
Statliga Budgetutskottet -6.10 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
Statliga Utgifter 84618.00 113761 74065 88849 88510 130326

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 18.00 18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 22.00 22 22 22 22 22
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 0.20 0.7 0.3 0.7 0.9 0.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.20 2.5 1.1 0.9 1.2 0.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 6.50 2 17.6 13.8 3.2 15
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.10 3.5 3.1 2.8 2.6 2.3
Konsument - Spendera 518307.00 570222 258964 544222 542149 677369
Bankernas Utlåningsränta 11.87 12.37 12.37 12.37 12.37 12.37
Bensinpriser 1.07 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83
Konsumentkrediter 193086.07 187590 176865 186647 198267 181994


Ukraina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.