Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 6.73 6.71 6.74 6.77 6.8 6.87
Lagren Marknaden 1977.48 1980 1967 1955 1943 1919
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.73 0.55 0.56 0.58 0.6 0.64
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 3 2.7 2.4 2.5 2.4
Arbetslöshet 6.70 7.8 8.5 7 6.8 7.5
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 1.4 0.9 1.2 1.1
Inflation (Månad) 0.40 -0.6 0.5 -0.1 0.7 -0.4
Ränta 2.50 2 2 2 2 2
Handelsbalans -5080.18 -4450 -7630 -6510 -6510 -4550
Kurantkonto -512.10 -500 -1500 250 3300 -650
Bytesbalans Till Bnp 2.50 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Statsskulden Till Bnp 74.10 71.5 68 68 68 68
Statliga Budgetutskottet 0.20 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 1 0.7 0.6 0.8 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 3 2.7 2.4 2.5 2.4
BNP 60.81 61.35 64.7 64.7 64.7 64.7
Bnp Fasta Priser 91935.00 90721 90544 84969 94141 93080
Fasta Bruttoinvesteringar 22029.00 19734 19695 20244 22558 20247
Bnp Per Capita 15870.30 16000 16800 16800 16800 16800
Bnp Per Capita Ppp 23636.79 24000 24600 24600 24600 24600
Bnp Från Jordbruk 2306.00 3147 3141 2027 2361 3229
Bnp Från Entreprenad 4292.00 4114 4106 4225 4395 4221
Bnp Från Tillverkning 10993.00 11273 11251 10686 11257 11566
Bnp Från Offentlig Förvaltning 11934.00 12045 12021 12068 12220 12358
Bnp Från Tjänster 17385.00 15041 15012 13121 17802 15433
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.70 7.8 8.5 7 6.8 7.5
Löner 6438.00 6462 6592 6658 6664 6650
Lönerna I Manufacturing 5921.00 5878 6013 6090 6103 6049
Minimilöner 505.90 506 525 525 525 525
Befolkning 4.11 4.12 4.08 4.08 4.08 4.08
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62.25 62.5 62.5 62.5 62.5
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 2.80 3.2 3 3 2.9 2.9
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 1.4 0.9 1.2 1.1
Inflation (Månad) 0.40 -0.6 0.5 -0.1 0.7 -0.4
Konsumentprisindex Kpi 103.20 103 103 104 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 103.20 103 102 104 104 104
Kärna Inflation Rate 0.90 1.2 1.3 1 1.1 1
Producentpriserna 100.60 100 103 103 102 102
Producentpriserna Förändras -0.50 0.5 1.8 2.2 1.7 1.5
Mat Inflation 0.10 0.7 1.2 1 1.1 1.2
Cpi Transportfordon 102.50 101 103 104 103 102
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.50 2 2 2 2 2
Interbankränta 0.21 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28 -0.28
Värde Ränta 0.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -5080.18 -4450 -7630 -6510 -6510 -4550
Kurantkonto -512.10 -500 -1500 250 3300 -650
Bytesbalans Till Bnp 2.50 1.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Import 14692.76 12900 16580 15800 15200 13200
Export 9612.58 8450 8950 9290 9350 8650
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 74.10 71.5 68 68 68 68
Statliga Budgetutskottet 0.20 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Statliga Utgifter 18877.00 18704 18667 17757 19330 19190
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.40 46.7 47 47 47 47
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.50 37.2 37.2 36.5 36.5 37.2
Social Security Rate För Företag 16.50 17.2 17.2 16.5 16.5 17.2
Social Trygghet För Anställda 20.00 20 20 20 20 20
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 2.00 4.5 3.5 2.5 2.3 2.2
Förtroendekommissionen 5.30 6.2 6.8 7.2 5.2 8
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 1 0.7 0.6 0.8 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.50 4.5 4.1 3.7 3.6 3.5
Konsument - Spendera 52142.00 54892 54785 50942 53393 56319
Bankernas Utlåningsränta 3.11 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
Bensinpriser 1.47 1.31 1.27 1.23 1.19 1.12
Konsument - Confidence -3.50 -6.7 -5 -4.6 -4.8 -4


Kroatien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.