Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 6.66 6.67 6.7 6.73 6.77 6.83
Lagren Marknaden 2126.45 2138 2111 2084 2058 2006
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.67 0.93 1.03 1.13 1.24 1.5

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt -0.20 0.5 0.2 1.5 1.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 15.80 8.8 7.5 5.3 4 4
Arbetslöshet 7.40 8.2 6.9 6.4 7.4 6.8
Inflation - Betygsätt 5.50 6.2 6.1 5.7 5.2 2.5
Inflation (Månad) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
Handelsbalans -4800.00 -6900 -6900 -6900 -4200 -4200
Kurantkonto 4380.30 -1490 -610 3250 -350 -420
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Statsskulden Till Bnp 88.70 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Statliga Budgetutskottet -7.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.00 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 30.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt -0.20 0.5 0.2 1.5 1.5 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 15.80 8.8 7.5 5.3 4 4
BNP 55.97 70.62 70.62 70.62 70.62 75.85
Bnp Fasta Priser 96068.00 95500 93646 103273 101160 100599
Fasta Bruttoinvesteringar 22698.00 20773 23466 24400 23901 24539
Bnp Per Capita 12694.38 16300 16300 16300 16500 16500
Bnp Per Capita Ppp 26465.13 28400 28400 28400 28800 28800
Bnp Från Jordbruk 3570.00 3312 2668 2898 3759 4239
Bnp Från Entreprenad 4817.00 4331 5154 5357 5072 5135
Bnp Från Tillverkning 12622.00 11867 13059 13702 13291 14176
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13009.00 12679 14265 14128 13698 14541
Bnp Från Tjänster 27932.00 15834 15072 19792 29412 16332

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 7.40 8.2 6.9 6.4 7.4 6.8
Arbetskostnaderna 87.80 106 109 106 90 109
Löner 7333.00 7316 7354 7286 7516 7704
Lönerna I Manufacturing 6946.00 6692 6807 6736 7120 7298
Minimilöner 567.32 580 580 580 580 600
Befolkning 4.06 3.99 3.99 3.99 3.95 3.95
Pensionsåldern Kvinnor 62.75 63 63 63 63 63.25
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 4.80 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 5.50 6.2 6.1 5.7 5.2 2.5
Inflation (Månad) 0.00 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
Konsumentprisindex Kpi 107.80 110 111 112 113 116
Kärna Konsumentprisindexet 104.40 107 108 108 106 106
Kärna Inflation Rate 4.40 2.7 2.7 1.9 1.5 0.4
Producentpriserna 113.50 114 112 114 116 118
Producentpriserna Förändras 16.00 12.7 8.6 6.4 2.3 2
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.31 109 109 109 109 109
Mat Inflation 7.90 2.9 2.2 2.2 1 1
Cpi Transportfordon 109.90 110 111 112 112 112

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 2.50 2.5 2.5 2.75 2.75 3
Interbankränta 0.18 0.18 0.18 0.43 0.43 0.43
Värde Ränta 0.00 0 0 0.25 0.25 0.25
Cash Reserveringsgrad 9.00 10 10 10 10 10

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -4800.00 -6900 -6900 -6900 -4200 -4200
Kurantkonto 4380.30 -1490 -610 3250 -350 -420
Bytesbalans Till Bnp -0.30 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
Export 14600.00 9200 9200 9200 9200 9200
Import 19400.00 16100 16100 16100 13400 13400

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 88.70 83.5 83.5 83.5 83.5 83.5
Statliga Budgetutskottet -7.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -4409.00 -131 -131 -131 -131 -131
Statliga Utgifter 20252.00 19689 20304 21771 21325 22594
Offentliga Utgifterna Till Bnp 55.40 50.1 50.1 50.1 48.5 48.5

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 30.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.50 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Social Security Rate För Företag 16.50 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Social Trygghet För Anställda 20.00 20 20 20 20 20

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriproduktion 3.70 1.6 1.3 1.3 1.1 0.5
Förtroendekommissionen 7.30 8.5 -3 -3 3 3

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.00 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.20 5.8 5.8 5.8 3.4 3.4
Konsument - Spendera 57275.00 57784 58434 61571 60311 65778
Konsumentkrediter 77899.90 82083 82432 81954 81016 84257
Bankernas Utlåningsränta 2.88 2.88 2.88 3.13 3.13 3.13
Bensinpriser 1.67 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29
Konsument - Confidence -12.20 -6 -5 -7 -6 -6


Kroatien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.