Senaste Föregående
Valuta 114 114
Lagren Marknaden 28292 28124 Poäng
Bnp-Tillväxt -0.9 0.4 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.4 7.6 Procent
Bnp-Tillväxt Årlig -3.6 1.5 Procent
Arbetslöshet 2.8 2.7 Procent
Inflation - Betygsätt 0.6 0.1 Procent
Inflation (Månad) 0.3 -0.3 Procent
Ränta -0.1 -0.1 Procent
Handelsbalans -955 -68.5 Jpy - Billion
Kurantkonto 897 1180 Jpy - Billion
Bytesbalans Till Bnp 3.2 3.6 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 266 238 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -12.6 -3.1 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 18 18 Poäng
Tillverkning - Pmi 54.3 54.5 Poäng
Tjänster Pmi 52.1 53 Poäng
Konsument - Confidence 39.1 39.2 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.2 1 Procent
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.62 30.62 Procent
Personliga Skattesats 55.97 55.95 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt -0.9 0.4 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.4 7.6 Procent
Bnp-Tillväxt Årlig -3.6 1.5 Procent
BNP 4975 5149 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 534706 538825 Jpy - Billion
Bruttonationalprodukt 549667 557616 Jpy - Billion
Fasta Bruttoinvesteringar 131020 1338648 Jpy - Billion
Bnp Per Capita 34366 36362 USD
Bnp Per Capita Ppp 41380 41182 USD
BNP Bidrag från extern efterfrågan 0 -0.3 Procentpoäng
Bnp Från Jordbruk 4689 4883 Jpy - Billion
Bnp Från Entreprenad 30154 28935 Jpy - Billion
Bnp Från Tillverkning 108094 117923 Jpy - Billion
Bnp Från Mining 365 381 Jpy - Billion
Bnp Från Offentlig Förvaltning 27259 27095 Jpy - Billion
Bnp Från Tjänster 19513 22059 Jpy - Billion
Bnp Från Transport 24330 22885 Jpy - Billion
Bnp Från Verktyg 16349 16498 Jpy - Billion
Senaste Föregående
Arbetslöshet 2.8 2.7 Procent
Egenföretagare 66240 66240 Thousand
Arbetslösa Personer 1920 1820 Thousand
Heltid 21987 22156 Thousand
Deltid Sysselsättning 7487 7374 Thousand
Sysselsättningsgraden 60.3 60.4 Procent
Arbetskraftsdeltagande 62 62 Procent
Ungdomsarbetslöshet 4.2 4.2 Procent
Produktivitet 94.3 96.5 Poäng
Lediga Jobb 836 803 Thousand
Löner 316247 305183 JPY/månad
Minimilöner 930 902 JPY / Timme
Löne Tillväxt 0 0.2 Procent
Lönerna I Manufacturing 358684 331998 JPY/månad
Befolkning 126 126 Million
Pensionsåldern Kvinnor 65 63
Pensionsåldern Män 65 63
Övertidsersättning (årlig) 2.7 2.3 Procent
Jobb till applikationsförhållande 1.15 1.15
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 0.6 0.1 Procent
Inflation (Månad) 0.3 -0.3 Procent
Konsumentprisindex Kpi 100 99.9 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 100 99.9 Poäng
Kärna Inflation Rate 0.5 0.1 Procent
Bnp-Deflatorn 99.2 102 Poäng
Producentpriserna 109 109 Poäng
Exportpriserna 103 104 Poäng
Importpriserna 120 119 Poäng
Mat Inflation 1.4 0.5 Procent
Producentprisinflation (månadsvis) -0.2 0.7 Procent
Tokyo - Kärna - KPI 100 100 Poäng
Tokyo - KPI - Ex - Mat - och - Energi 99.3 99.3 Poäng
KPI Core Core -0.6 -0.7 Procent
KPI bostadshjälpmedel 101 101 Poäng
Cpi Transportfordon 92.8 92.3 Poäng
Inflationsförväntningar 1.1 0.7 Procent
Producentpriserna Förändras 8.5 9.2 Procent
Tokyo KPI 100 100 Poäng
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 160 160 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 201786647 201662805 doser
Coronavirus-fall 1809010 1791070 Personer
Coronavirus - dödsfall 18445 18439 Personer
Sjukhussängar 12.84 12.98 per 1000 personer
sjukhus 65.79 66.21 per - en - miljon - människor
Medicinska läkare 2.57 2.5 per 1000 personer
sjuksköterskor 12.46 12 per 1000 personer
Senaste Föregående
Ränta -0.1 -0.1 Procent
Interbankränta -0.02 -0.02 Procent
Penningmängden M0 113928 112081 Jpy - Billion
Penningmängden M1 995226 987028 Jpy - Billion
Penningmängden M2 1178392 1175802 Jpy - Billion
Penningmängden M3 1531391 1528676 Jpy - Billion
Centralbanken Balansräkning 723766 728219 Jpy - Billion
Valutareserven 1405800 1405800 Usd - Million
Lån Till Den Privata Sektorn 504510 500886 Jpy - Billion
Värde Ränta -0.12 -0.15 Procent
Utländska Aktieplacering 781 17.1 Jpy - Billion
Utländska Masslåneplacering 617 -416 Jpy - Billion
Lån Tillväxt 0.6 0.6 Procent
Privat skuld och BNP 239 221 Procent
Senaste Föregående
Handelsbalans -955 -68.5 Jpy - Billion
Kurantkonto 897 1180 Jpy - Billion
Bytesbalans Till Bnp 3.2 3.6 Procent Av Bnp
Export 7367 7184 Jpy - Billion
Import 8322 7252 Jpy - Billion
Utlandsskulden 529795 508031 Jpy - Billion
Villkor För Handel 86 86.8 Poäng
Kapitalflöden 1978 -8850 JPY CML
Utländska Direktinvesteringar 10857 2993 JPY CML
Inkomster Från Turism 1268000 4080000 Jpy Thou
Turister 20700 22100
Guldreserver 846 846 Ton
Export (Annual) 20.5 9.4 Procent
Import (Annual) 43.8 26.7 Procent
Råolja Produktion 3.7 4 BBL/D/1K
Terrorism Index 2.01 2.29
Vapen Sales 3 2 SIPRI - TIV - Miljon
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 266 238 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -12.6 -3.1 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde -80531 -188878 JPY CML
Statliga Utgifter 117549 116217 Jpy - Billion
Credit - Betyg 77
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.7 38.3 Procent Av Bnp
Militära Utgifter 48160 47609 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.62 30.62 Procent
Personliga Skattesats 55.97 55.95 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 10 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 31.52 30.68 Procent
Social Security Rate För Företag 16.24 15.49 Procent
Social Trygghet För Anställda 15.28 15.19 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 18 18 Poäng
Tillverkning - Pmi 54.3 54.5 Poäng
Tjänster Pmi 52.1 53 Poäng
Industriproduktion 5.4 -4.1 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) 7.2 1.8 Procent
Manufacturing Produktion -2.3 8.8 Procent
Kapacitetsutnyttjande 89.7 84.5 Poäng
Nya Beställningar 1074 962 Jpy - Billion
Maskiner Beställningar 3.4 3.8 Procent
Lagerförändringar 334 -418 Jpy - Billion
Konkurser 504 510 Företag
Företagens Vinster 16751 24074 Jpy - Billion
Sammanfallande Index 93.6 89.8
Ekonomi Tittare Survey 56.4 56.3 Poäng
Bilproduktionen 429359 346064 Enheter
Bilregistreringar 191299 188723
Ledande Ekonomiska Index 103 102 Poäng
Liten - Affärs - Känsla -1 -3
Företagsundersökningsindex Stora tillverkningsföretag 7.9 7 Procent
Ekonomi - Tittare - Undersökning - Syn 49.4 49.4 Poäng
Internet hastighet 20172 19575 KBps
IP-adresser 43689566 43995715 IP
Tankan Stora All Industri Investeringar 9.3 10.1 Procent
Tankan Stora Manufacturing Outlook 13 14 Poäng
Tankan - Gör Inte - Tillverkning - Outlook 8 3 Poäng
Cementtillverkning 4653 5101 Tusentals Ton
Konkurrenskraft - Index 82.27 82.47 Poäng
Konkurrenskraft Rank 6 5
Komposit - Pmi 52.5 53.3 Poäng
Korruption Index 74 73 Poäng
Korruption Placering 19 20
Lätt Att Göra Affärer 29 39
Maskinverktygsorder 139152 145401 Jpy - Milj
Gruv Produktion 5.7 -1.1 Procent
Inte - Tillverkning - Pmi 9 2 Poäng
Privat investering 1.2 5.3 Procent
Reuters - Tankan - Index 17 22 Poäng
Stål Produktion 8000 8200 Kton
Tertiär - Industri - Index 97.4 96 Poäng
Senaste Föregående
Konsument - Confidence 39.1 39.2 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.2 1 Procent
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.9 0.9 Procent
Hushållens Utgifter -1.3 -0.6 Procent
Konsument - Spendera 285595 288877 Jpy - Billion
Disponibel Personlig Inkomst 394 459 Jpy Thou
Personliga Besparingar 22.3 29.5 Procent
Bankernas Utlåningsränta 1 1 Procent
Hushållens Konsumtion (Månadsvis) -1.2 3.4 Procent
Konsumentkrediter 473239 477800 Jpy - Billion
Bensinpriser 1.49 1.47 Usd / Liter
Hushållen Skuld Till Bnp 66.5 67.3 Procent Av Bnp
Senaste Föregående
Bostäder 3.7 10.4 Procent
Entreprenad Beställningar 0 2.1 Procent
Housing - Index 123 124 Poäng
Husägande Betyg 61.2 61.7 Procent


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Japan - Ekonomiska indikatorer.