Marknader Senaste Referens
Valuta 105 2019-08
Lagren Marknaden 20711 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.23 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-06
Bnp-Tillväxt Årlig 1.8 2019-06
Arbetslöshet 2.3 2019-06
Inflation - Betygsätt 0.5 2019-07
Inflation (Månad) 0.1 2019-07
Ränta -0.1 2019-08
Handelsbalans -250 2019-07
Kurantkonto 1211 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 3.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 238 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 7 2019-06
Tillverkning - Pmi 49.5 2019-08
Tjänster Pmi 53.4 2019-08
Konsument - Confidence 37.8 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0 2019-06
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 2019-12
Personliga Skattesats 55.95 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.2 2019-06
Bnp-Tillväxt Årlig 1.8 2019-06
BNP 4971 2018-12
Bnp Fasta Priser 541476 2019-06
Bruttonationalprodukt 564532 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 130219 2019-06
Bnp Per Capita 48920 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 39294 2018-12
Bnp Från Jordbruk 4481 2017-12
Bnp Från Entreprenad 29714 2017-12
Bnp Från Tillverkning 109204 2017-12
Bnp Från Mining 232 2017-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26260 2017-12
Bnp Från Tjänster 21996 2017-12
Bnp Från Transport 25234 2017-12
Bnp Från Verktyg 9567 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2.3 2019-06
Egenföretagare 67010 2019-06
Arbetslösa Personer 1610 2019-06
Heltid 22252 2019-06
Deltid Sysselsättning 7352 2019-06
Sysselsättningsgraden 60.8 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 62.3 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 3.8 2019-06
Produktivitet 103 2019-05
Lediga Jobb 973 2019-06
Löner 560430 2019-06
Minimilöner 874 2018-10
Löne Tillväxt 0.4 2019-06
Lönerna I Manufacturing 571547 2019-06
Befolkning 126 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 62 2018-12
Pensionsåldern Män 62 2018-12
Jobb till applikationsförhållande 1.61 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.5 2019-07
Inflation (Månad) 0.1 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-07
Kärna Inflation Rate 0.6 2019-07
Bnp-Deflatorn 104 2019-06
Producentpriserna 101 2019-07
Exportpriserna 92.8 2019-07
Importpriserna 93.5 2019-07
Mat Inflation 0.9 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 99.8 2019-07
Cpi Transportfordon 98.8 2019-07
Producentpriserna Förändras -0.6 2019-07
Tokyo KPI 102 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta -0.1 2019-08
Interbankränta -0.1 2019-08
Penningmängden M0 102110 2019-07
Penningmängden M1 797798 2019-07
Penningmängden M2 1030975 2019-07
Penningmängden M3 1361659 2019-07
Centralbanken Balansräkning 568314 2019-07
Valutareserven 1316452 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 469263 2019-07
Värde Ränta -0.24 2019-08
Utländska Aktieplacering -360 2019-08
Utländska Masslåneplacering 500 2019-08
Lån Tillväxt 2.3 2019-07
Privat skuld och BNP 221 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -250 2019-07
Kurantkonto 1211 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 3.5 2018-12
Export 6643 2019-07
Import 6893 2019-07
Utlandsskulden 462696 2019-03
Villkor För Handel 99.3 2019-07
Kapitalflöden 37129 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 14726 2019-06
Inkomster Från Turism 19930000 2019-06
Turister 2991200 2019-07
Guldreserver 765 2019-06
Råolja Produktion 3 2019-04
Terrorism Index 2.93 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 238 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 72556 2019-03
Statliga Utgifter 108826 2019-06
Asylansökningar 709 2018-06
Credit - Betyg 77.62
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.9 2017-12
Militära Utgifter 45362 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 2019-12
Personliga Skattesats 55.95 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2019-01
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.2 2018-12
Social Security Rate För Företag 14.75 2018-12
Social Trygghet För Anställda 14.45 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 7 2019-06
Tillverkning - Pmi 49.5 2019-08
Tjänster Pmi 53.4 2019-08
Industriproduktion -3.8 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) -3.3 2019-06
Manufacturing Produktion -3.8 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 101 2019-06
Nya Beställningar 1123 2019-06
Maskiner Beställningar 13.9 2019-06
Lagerförändringar 2191 2019-03
Konkurser 802 2019-07
Företagens Vinster 22244 2019-03
Sammanfallande Index 100 2019-06
Ekonomi Tittare Survey 41.2 2019-07
Bilproduktionen 676431 2019-05
Bilregistreringar 258150 2019-07
Ledande Ekonomiska Index 93.3 2019-06
Liten - Affärs - Känsla -1 2019-06
Internet hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alla branschaktivitetsindex 106 2019-06
Cementtillverkning 5000 2019-07
Konkurrenskraft - Index 82.47 2018-12
Konkurrenskraft Rank 5 2018-12
Komposit - Pmi 51.7 2019-08
Korruption Index 73 2018-12
Korruption Placering 18 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 39 2018-12
Maskinverktygsorder 101268 2019-07
Gruv Produktion -7.6 2019-06
Inte - Tillverkning - Pmi 23 2019-06
Privat investering 6.1 2019-03
Reuters - Tankan - Index -4 2019-08
Stål Produktion 8789 2019-06
Tertiär - Industri - Index 107 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 37.8 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.5 2019-06
Hushållens Utgifter 2.7 2019-06
Konsument - Spendera 302858 2019-06
Disponibel Personlig Inkomst 709 2019-06
Personliga Besparingar 55 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 0.95 2019-07
Konsumentkrediter 331784 2019-03
Bensinpriser 1.34 2019-07
Hushållen Skuld Till Bnp 58.1 2018-12
Hus Senaste Referens
Bostäder 0.3 2019-06
Entreprenad Beställningar -4.2 2019-06
Housing - Index 115 2019-04
Husägande Betyg 61.7 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Japan - Ekonomiska indikatorer.