Marknader Senaste Referens
Valuta 110 2020-01
Lagren Marknaden 24031 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
Bnp-Tillväxt Årlig 1.8 2019-09
Arbetslöshet 2.2 2019-11
Inflation - Betygsätt 0.5 2019-11
Inflation (Månad) 0.2 2019-11
Ränta -0.1 2020-01
Handelsbalans -82.08 2019-11
Kurantkonto 1437 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 3.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 238 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Förtroendekommissionen 0 2019-12
Tillverkning - Pmi 48.4 2019-12
Tjänster Pmi 49.4 2019-12
Konsument - Confidence 39.1 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.5 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 2019-12
Personliga Skattesats 55.95 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-09
Bnp-Tillväxt Årlig 1.8 2019-09
BNP 4971 2018-12
Bnp Fasta Priser 541466 2019-09
Bruttonationalprodukt 564586 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 130983 2019-09
Bnp Per Capita 48920 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 39294 2018-12
Bnp Från Jordbruk 4685 2018-12
Bnp Från Entreprenad 29225 2018-12
Bnp Från Tillverkning 112295 2018-12
Bnp Från Mining 225 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26309 2018-12
Bnp Från Tjänster 21745 2018-12
Bnp Från Transport 25280 2018-12
Bnp Från Verktyg 9761 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2.2 2019-11
Egenföretagare 67690 2019-11
Arbetslösa Personer 1510 2019-11
Heltid 22090 2019-11
Deltid Sysselsättning 7546 2019-11
Sysselsättningsgraden 60.9 2019-11
Arbetskraftsdeltagande 62.3 2019-11
Ungdomsarbetslöshet 3.8 2019-11
Produktivitet 99.5 2019-10
Lediga Jobb 921 2019-11
Löner 322356 2019-11
Minimilöner 901 2019-10
Löne Tillväxt -0.2 2019-11
Lönerna I Manufacturing 373009 2019-11
Befolkning 126 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 62 2018-12
Pensionsåldern Män 62 2018-12
Jobb till applikationsförhållande 1.57 2019-11
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.5 2019-11
Inflation (Månad) 0.2 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-11
Kärna Inflation Rate 0.5 2019-11
Bnp-Deflatorn 102 2019-09
Producentpriserna 102 2019-12
Exportpriserna 92.3 2019-12
Importpriserna 93.3 2019-12
Mat Inflation 1.5 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 100 2019-11
Cpi Transportfordon 99.5 2019-11
Producentpriserna Förändras 0.9 2019-12
Tokyo KPI 102 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta -0.1 2020-01
Interbankränta -0.05 2020-01
Penningmängden M0 104317 2019-12
Penningmängden M1 818012 2019-12
Penningmängden M2 1041624 2019-12
Penningmängden M3 1374471 2019-12
Centralbanken Balansräkning 573053 2019-12
Valutareserven 1323750 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 474138 2019-12
Värde Ränta -0.17 2020-01
Utländska Aktieplacering -16.4 2020-01
Utländska Masslåneplacering 2322 2020-01
Lån Tillväxt 1.8 2019-12
Privat skuld och BNP 221 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -82.08 2019-11
Kurantkonto 1437 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 3.5 2018-12
Export 6382 2019-11
Import 6464 2019-11
Utlandsskulden 467002 2019-09
Villkor För Handel 98.9 2019-12
Kapitalflöden 5507 2019-11
Utländska Direktinvesteringar 12899 2019-11
Inkomster Från Turism 22426000 2019-11
Turister 2526400 2019-12
Guldreserver 765 2019-12
Råolja Produktion 4 2019-08
Terrorism Index 2.29 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 238 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -66259 2019-09
Statliga Utgifter 109854 2019-09
Asylansökningar 709 2018-06
Credit - Betyg 77 2020-01
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.9 2017-12
Militära Utgifter 45362 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 2019-12
Personliga Skattesats 55.95 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.2 2018-12
Social Security Rate För Företag 14.75 2018-12
Social Trygghet För Anställda 14.45 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0 2019-12
Tillverkning - Pmi 48.4 2019-12
Tjänster Pmi 49.4 2019-12
Industriproduktion -8.2 2019-11
Industriproduktion (Månadsvis) -1 2019-11
Manufacturing Produktion -8.1 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 95.5 2019-11
Nya Beställningar 1154 2019-11
Maskiner Beställningar 18 2019-11
Lagerförändringar 871 2019-09
Konkurser 704 2019-12
Företagens Vinster 17323 2019-09
Sammanfallande Index 95.1 2019-11
Ekonomi Tittare Survey 39.8 2019-12
Bilproduktionen 667462 2019-10
Bilregistreringar 194765 2019-12
Ledande Ekonomiska Index 90.9 2019-11
Liten - Affärs - Känsla -9 2019-12
Internet hastighet 20172 2017-03
IP-adresser 43689566 2017-03
Alla branschaktivitetsindex 104 2019-10
Cementtillverkning 5198 2019-11
Konkurrenskraft - Index 82.27 2019-12
Konkurrenskraft Rank 6 2019-12
Komposit - Pmi 48.6 2019-12
Korruption Index 73 2018-12
Korruption Placering 18 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 29 2019-12
Maskinverktygsorder 89969 2019-12
Gruv Produktion -9.8 2019-11
Inte - Tillverkning - Pmi 20 2019-12
Privat investering 7.1 2019-09
Reuters - Tankan - Index -6 2020-01
Stål Produktion 7743 2019-11
Tertiär - Industri - Index 105 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 39.1 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.5 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.1 2019-11
Hushållens Utgifter -2 2020-11
Konsument - Spendera 303045 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 390 2019-11
Personliga Besparingar 25.1 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 0.95 2019-11
Konsumentkrediter 322298 2019-09
Bensinpriser 1.37 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 58.7 2019-06
Hus Senaste Referens
Bostäder -12.7 2019-11
Entreprenad Beställningar -1.2 2019-11
Housing - Index 113 2019-09
Byggproduktionen -0.7 2019-10
Husägande Betyg 61.7 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Japan - Ekonomiska indikatorer.