Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 129.52 131 132 133 134 136
Lagren Marknaden 2545.55 2477 2421 2366 2312 2208
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.02 4.15 4.22 4.3 4.37 4.53

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -2.30 1.3 1 0.9 1 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 6.3 2 1.1 2.8 3.1
Arbetslöshet 5.80 4.8 4.5 4.2 4 3.5
Inflation - Betygsätt 4.80 4.7 3.3 2.6 2.6 2.3
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.5 2.75
Handelsbalans -12473.70 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Kurantkonto 13058.00 15 15 15 15 20
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 79.90 52 49 49 49 49
Statliga Budgetutskottet -7.30 -9.9 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt -2.30 1.3 1 0.9 1 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.00 6.3 2 1.1 2.8 3.1
BNP 21.71 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Bnp Fasta Priser 652151.00 413796 652976 674807 670411 725251
Bruttonationalprodukt 2612659.00 1525192 2664912 2641398 2685813 2863351
Fasta Bruttoinvesteringar 158926.00 88843 125350 167165 163376 156914
Bnp Per Capita 53193.56 51000 51000 51000 51000 52000
Bnp Per Capita Ppp 52279.73 53700 53700 53700 53700 54690

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 5.80 4.8 4.5 4.2 4 3.5
Löner 731000.00 717033 717033 717033 717033 717033
Befolkning 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsättningsgraden 75.50 78.5 78.5 78.5 78.5 78.5

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.80 4.7 3.3 2.6 2.6 2.3
Konsumentprisindex Kpi 513.00 502 512 516 521 525
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108.02 109 108 111 111 111
Kärna Konsumentprisindexet 287.40 283 296 302 303 312
Kärna Inflation Rate 4.20 6.8 6.3 6.9 6.4 6
Producentpriserna 266.90 249 255 256 272 285
Producentpriserna Förändras 17.30 17.8 11.2 8 6.3 8
Mat Inflation 1.70 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
KPI bostadshjälpmedel 513.40 487 496 507 518 506
Cpi Transportfordon 168.99 170 171 172 172 173
Inflation (Månad) 0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 2.00 2 2.25 2.25 2.5 2.75
Interbankränta 2.38 2.38 2.63 2.63 2.88 3.13

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -12473.70 -13900 -13900 -13900 -13900 -13900
Kurantkonto 13058.00 15 15 15 15 20
Bytesbalans Till Bnp 1.00 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 85460.10 74400 74400 74400 74400 74400
Export 72986.40 60500 60500 60500 60500 60500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 79.90 52 49 49 49 49
Statliga Budgetutskottet -7.30 -9.9 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -88.20 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Statliga Utgifter 158883.00 84883 165368 166877 169683 178399
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.70 41 41 41 41 41

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 46.25 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Social Security Rate För Företag 6.10 6.84 6.84 6.84 6.1 6.1
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 361303.00 220938 350529 363445 371419 393795
Disponibel Personlig Inkomst 4272.30 4240 4358 4319 4392 4682
Bensinpriser 1.81 1.54 1.63 1.55 1.47 1.4


Island - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.