Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 127.33 128 128 129 130 132
Lagren Marknaden 2126.35 2068 2024 1980 1938 1853
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.57 3.62 3.69 3.76 3.83 3.96

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 4.80 3 1.8 1.3 1.3 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.10 8.8 5 1.5 1.5 1.5
Arbetslöshet 6.40 9.2 9.1 8.4 7.9 6.9
Inflation - Betygsätt 4.30 3 2.7 2.6 2.6 2.5
Ränta 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2
Handelsbalans -11961.70 -14700 -14700 -13900 -13900 -13900
Kurantkonto 22086.00 45 45 15 15 20
Bytesbalans Till Bnp 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Statsskulden Till Bnp 37.00 52 52 52 52 49
Statliga Budgetutskottet -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 46.24 46.3 46.24 46.3 46.3 46.3

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 4.80 3 1.8 1.3 1.3 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.10 8.8 5 1.5 1.5 1.5
BNP 24.19 23.5 23.5 23.5 23.5 24.1
Bnp Fasta Priser 664598.00 366023 365570 413796 627358 636769
Bruttonationalprodukt 2612659.00 1485246 1632270 1525192 1522752 1545593
Fasta Bruttoinvesteringar 138136.00 57766 65272 88843 128322 130247
Bnp Per Capita 51332.14 51000 51000 51000 51000 52000
Bnp Per Capita Ppp 55874.00 53700 53700 53700 53700 54690

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.40 9.2 9.1 8.4 7.9 6.9
Löner 695000.00 694665 690542 717033 717033 717033
Befolkning 0.36 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsättningsgraden 72.40 78.3 78.3 78.5 78.5 78.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 4.30 3 2.7 2.6 2.6 2.5
Konsumentprisindex Kpi 175.60 493 497 502 178 183
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.60 105 107 109 107 109
Kärna Konsumentprisindexet 278.20 275 273 283 283 283
Kärna Inflation Rate 4.10 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Producentpriserna 227.00 223 217 249 249 238
Producentpriserna Förändras 6.30 2.8 2.3 3 3 3
KPI bostadshjälpmedel 480.50 484 482 487 485 497
Cpi Transportfordon 162.15 159 161 170 164 168
Mat Inflation 6.00 4.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Inflation (Månad) 0.49 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.75 0.75 1 1.25 1.5 2
Interbankränta 1.13 1.13 1.13 4.47 1.63 2.13

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -11961.70 -14700 -14700 -13900 -13900 -13900
Kurantkonto 22086.00 45 45 15 15 20
Bytesbalans Till Bnp 5.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8
Import 64527.00 73600 73600 74400 74400 74400
Export 52565.30 58900 58900 60500 60500 60500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 37.00 52 52 52 52 49
Statliga Budgetutskottet -1.00 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -6.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -33.20 9.13 9.13 9.17 9.17 9.17
Statliga Utgifter 162886.00 77796 90396 84883 160247 162651
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.90 41.2 41.2 41 41 41

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 46.24 46.3 46.24 46.3 46.3 46.3
Försäljning - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Social - Säkerhet - Betygsätt 10.10 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Social Security Rate För Företag 6.10 6.1 6.1 6.84 6.1 6.1
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 358066.00 184031 199830 220938 341664 346789
Disponibel Personlig Inkomst 4272.30 4059 4461 4240 4162 4224
Bensinpriser 1.62 1.43 1.35 1.54 1.22 1.16


Island - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.