Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.18 1.17 1.17 1.16 1.16 1.14
Lagren Marknaden 11035.12 10801 10551 10308 10070 9595

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 10 5.8 5.8 4 3
Arbetslöshet 24.01 23 19 17.5 17.5 17
Inflation - Betygsätt 2.40 2.7 3 2.9 2.5 2.5
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -174434.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -15.00 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5
Statsskulden Till Bnp 74.91 95.2 95.2 85.8 85.8 85.8
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.6 -3.6 0.1 0.1 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.40 10 5.8 5.8 4 3
BNP 4.78 5.62 5.62 6.08 6.08 6.08
Bnp Fasta Priser 858.58 1066 1245 1225 908 1262
Bnp Per Capita 7292.67 8000 8000 8000 8000 8300
Bnp Per Capita Ppp 18278.73 21100 21100 21100 21100 21400
Fasta Bruttoinvesteringar 228011.00 327620 346525 330125 241236 340028

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 24.01 23 19 17.5 17.5 17
Löner 792.00 800 800 800 800 800
Minimilöner 331.33 331 331 331 331 331
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 574.00 690 690 690 690 690

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.40 2.7 3 2.9 2.5 2.5
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 107.10 107 113 108 109 111
Producentpriserna 171.40 172 173 176 176 177
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.70 111 114 114 114 114
Producentpriserna Förändras 1.00 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5
Mat Inflation 2.80 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -174434.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -15.00 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5
Import 205136.00 236200 236200 236200 236200 236200
Export 30702.00 42500 42500 42500 42500 42500
Turister 18827.00 108000 29000 29000 29000 38500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 74.91 95.2 95.2 85.8 85.8 85.8
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.6 -3.6 0.1 0.1 0.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 177686.00 247373 214156 294907 187992 303754

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 9.30 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.40 4.3 6.1 6.1 6.1 5.7
Konsument - Spendera 745909.00 893316 921435 922630 789172 950309
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 15.10 -11 14.4 14.4 14.4 14.4
Bensinpriser 1.55 1.47 1.4 1.33 1.26 1.2
Konsumentkrediter 1404500.00 1613559 1361596 1475031 1471889 1519282


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.