Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 9812.34 9678 9545 9413 9283 9022
Valuta 1.18 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -20.20 -6.5 -4 16 10 5.8
Arbetslöshet 18.56 21 21.5 19 19 18
Inflation - Betygsätt 0.10 1 1 1.8 1.8 1.6
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -133338.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1
Statsskulden Till Bnp 62.27 70 73 73 73 73
Statliga Budgetutskottet -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -20.20 -6.5 -4 16 10 5.8
BNP 5.49 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1
Bnp Fasta Priser 918.91 1209 1133 873 1066 1245
Bnp Per Capita 8545.48 7500 8000 8000 8000 8000
Bnp Per Capita Ppp 21378.60 20200 21100 21100 21100 21100
Fasta Bruttoinvesteringar 281455.00 336759 333341 276272 326488 346525

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 18.56 21 21.5 19 19 18
Löner 782.00 800 800 800 800 800
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 610.00 690 690 690 690 690

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.10 1 1 1.8 1.8 1.6
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 105.10 110 107 106 107 113
Producentpriserna 168.70 172 170 171 171 174
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.50 111 111 111 111 114
Producentpriserna Förändras -0.90 1 1 1 1 1.3
Mat Inflation 1.70 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -133338.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1
Import 164040.00 236200 236200 236200 236200 236200
Export 30701.70 42500 42500 42500 42500 42500
Turister 60384.00 20700 36200 75000 108000 29000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 62.27 70 73 73 73 73
Statliga Budgetutskottet -2.00 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 217589.00 208120 266554 165632 252403 214156

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -12.40 -11 5.5 6.8 6.8 6.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -36.60 -3.5 2.8 4.3 4.3 6.1
Konsument - Spendera 770100.00 895466 894885 772260 893316 921435
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.50 15.5 12 9 9 14.4
Bensinpriser 1.34 1.24 1.09 1.04 0.99 1.18
Konsumentkrediter 1392694.00 1323222 1269485 1315497 1613559 1361596


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.