Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 10488.39 10801 10551 10308 10070 9595
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.20 2.2 2.5 3 3 3
Arbetslöshet 23.02 22 22 21.8 21.8 21.3
Inflation - Betygsätt 11.20 4.9 4.5 4.2 3.5 2.2
Inflation (Månad) 1.90 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -156847.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Kurantkonto -183802.55 160000 -210000 -200000 -250000 -203042
Bytesbalans Till Bnp -25.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
Statsskulden Till Bnp 103.28 85.8 85.8 85.8 85.8 83
Statliga Budgetutskottet -10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.20 2.2 2.5 3 3 3
BNP 4.78 6.08 6.08 6.08 6.08 6.44
Bnp Fasta Priser 1252.86 943 1096 1562 1290 1329
Bnp Per Capita 6522.56 8000 8000 8300 8300 8300
Bnp Per Capita Ppp 18278.73 21100 21100 21400 21400 21400
BNP-tillväxt för helåret 12.40 3.3 3.3 3.3 4.5 4.5
Fasta Bruttoinvesteringar 256286.00 251639 295922 277846 263975 271894

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 23.02 22 22 21.8 21.8 21.3
Löner 868.00 800 800 800 800 800
Minimilöner 532.54 331 331 331 331 331
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 700.00 690 690 690 690 690

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 11.20 4.9 4.5 4.2 3.5 2.2
Inflation (Månad) 1.90 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 116.50 112 113 114 121 117
Producentpriserna 174.40 179 178 174 178 180
Mat Inflation 19.00 12 10 8 6 5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 115.70 114 114 114 114 114
Producentpriserna Förändras 3.40 4 2.5 2 2 1

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -156847.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Kurantkonto -183802.55 160000 -210000 -200000 -250000 -203042
Bytesbalans Till Bnp -25.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -12
Import 284533.90 236200 236200 236200 236200 236200
Export 70137.50 42500 42500 42500 42500 42500
Turister 38970.00 29000 29000 38500 38500 38500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 103.28 85.8 85.8 85.8 85.8 83
Statliga Budgetutskottet -10.10 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Regeringen Budgetutskottet Värde -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 273368.00 246238 224676 249394 281569 290016

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -20.10 12 8 8 9 6.5
Industriproduktion (Månadsvis) -2.20 0.1 0.2 0.5 0.2 1.2
Manufacturing Produktion 5.00 26 28 32 36 22.2
Gruv Produktion -8.80 -30 -40 -42 -20 -20

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 18.10 6.1 6.1 5.7 5.7 5.7
Konsument - Spendera 980768.00 821021 898197 963754 1010191 1040497
Bensinpriser 1.79 1.85 1.92 1.98 2.05 2.05
Konsumentkrediter 1478747.00 1447075 1459836 1474453 1509550 1518687
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 14.40 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.