Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Lagren Marknaden 11041.87 10878 10728 10580 10433 10140

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.50 16 10 5.8 5.8 3
Arbetslöshet 22.60 22 23 19 17.5 17
Inflation - Betygsätt 0.80 0.9 1.5 1.6 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -113998.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -15.00 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5
Statsskulden Till Bnp 74.91 95.2 95.2 95.2 85.8 85.8
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.6 -3.6 -3.6 0.1 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.50 16 10 5.8 5.8 3
BNP 5.49 5.62 5.62 5.62 6.08 6.08
Bnp Fasta Priser 1158.28 873 1066 1245 1273 1311
Bnp Per Capita 8545.48 8000 8000 8000 8000 8300
Bnp Per Capita Ppp 21378.60 21100 21100 21100 21100 21400
Fasta Bruttoinvesteringar 305781.00 273759 327620 346525 323516 333222

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 22.60 22 23 19 17.5 17
Löner 790.00 800 800 800 800 800
Minimilöner 331.33 331 331 331 331 331
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 629.00 690 690 690 690 690

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 0.80 0.9 1.5 1.6 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 105.50 106 106 113 106 108
Producentpriserna 169.00 169 171 178 178 173
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.40 111 111 114 114 114
Producentpriserna Förändras -0.70 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5
Mat Inflation 1.70 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -113998.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -15.00 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5 -13.5
Import 148896.00 236200 236200 236200 236200 236200
Export 34898.00 42500 42500 42500 42500 42500
Turister 13532.00 75000 108000 29000 29000 38500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 74.91 95.2 95.2 95.2 85.8 85.8
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.6 -3.6 -3.6 0.1 0.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 210719.00 163423 247373 214156 222941 229629

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -7.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -8.80 4.3 4.3 6.1 6.1 5.7
Konsument - Spendera 770100.00 772260 893316 921435 814766 839209
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 18.40 9 -11 14.4 14.4 14.4
Bensinpriser 1.52 1.3 1.24 1.18 1.12 1.06
Konsumentkrediter 1391356.00 1315497 1613559 1361596 1475031 1519282


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.