Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Lagren Marknaden 10639.61 10528 10383 10240 10098 9814
Valuta 1.21 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.90 -4 16 10 5.8 3
Arbetslöshet 20.28 21.5 19 19 18 16
Inflation - Betygsätt -1.00 -0.6 1.8 1.8 1.6 1.6
Inflation (Månad) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -133814.70 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5
Statsskulden Till Bnp 62.27 73 73 73 73 75
Statliga Budgetutskottet -2.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -26.90 -4 16 10 5.8 3
BNP 5.49 5.1 5.1 5.1 5.1 5.5
Bnp Fasta Priser 1203.32 1209 1133 873 1245 1245
Bnp Per Capita 8545.48 8000 8000 8000 8000 8300
Bnp Per Capita Ppp 21378.60 21100 21100 21100 21100 21400
Fasta Bruttoinvesteringar 281455.00 336759 333341 276272 346525 346525

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 20.28 21.5 19 19 18 16
Löner 784.00 800 800 800 800 800
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 603.00 690 690 690 690 690

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt -1.00 -0.6 1.8 1.8 1.6 1.6
Inflation (Månad) -0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.70 105 107 107 106 108
Producentpriserna 169.00 169 171 173 178 173
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.00 111 111 111 114 114
Producentpriserna Förändras -0.60 1.2 1.8 2.2 2.5 2.5
Mat Inflation 1.20 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -133814.70 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -16.1 -16.1 -16.1 -16.1 -13.5
Import 171508.60 236200 236200 236200 236200 236200
Export 37693.90 42500 42500 42500 42500 42500
Turister 8089.00 36200 75000 108000 29000 38500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 62.27 73 73 73 73 75
Statliga Budgetutskottet -2.00 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 217589.00 208120 266554 165632 214156 214156

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -2.80 5.5 6.8 6.8 6.5 6.5

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -11.90 2.8 4.3 4.3 6.1 5.7
Konsument - Spendera 770100.00 895466 894885 772260 921435 921435
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -7.30 10 9 -11 14.4 14.4
Bensinpriser 1.38 1.24 1.09 1.04 1.18 1.18
Konsumentkrediter 1402180.00 1323222 1269485 1315497 1361596 1361596


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.