Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagren Marknaden 10017.60 10050 9911 9775 9639 9368
Valuta 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16 1.15

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 -4.8 -2.4 1.7 4 3
Arbetslöshet 18.06 19.5 21 21.5 19 18
Inflation - Betygsätt -0.20 0.3 1 1 1.8 1.6
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -156410.80 -194000 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1
Statsskulden Till Bnp 62.27 70 70 73 73 73
Statliga Budgetutskottet -2.00 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 -4.8 -2.4 1.7 4 3
BNP 5.49 4.8 4.8 5.1 5.1 5.1
Bnp Fasta Priser 909.54 1564 1183 925 946 1218
Bnp Per Capita 8545.48 7500 7500 8000 8000 8000
Bnp Per Capita Ppp 21378.60 20200 20200 21100 21100 21100
Fasta Bruttoinvesteringar 287783.00 323562 323568 337161 344786 333275

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 18.06 19.5 21 21.5 19 18
Löner 773.00 790 800 800 800 800
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 610.00 670 690 690 690 690

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -0.20 0.3 1 1 1.8 1.6
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.70 105 107 106 107 108
Producentpriserna 169.70 172 172 170 171 174
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.30 108 111 111 111 114
Producentpriserna Förändras -0.50 1.3 1 1 1 1.3
Mat Inflation 1.90 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -156410.80 -194000 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -18.2 -18.2 -16.1 -16.1 -16.1
Import 191193.00 234100 236200 236200 236200 236200
Export 34783.00 40100 42500 42500 42500 42500
Turister 16659.00 38800 44500 44500 44500 44500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 62.27 70 70 73 73 73
Statliga Budgetutskottet -2.00 -4.9 -4.9 -5.6 -5.6 -5.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 2963957.61 -124248618 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 172533.00 191805 191809 199867 204387 197564

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -12.40 -30 -11 5.5 6.8 6.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -21.80 -5 -3.5 2.8 4.3 6.1
Konsument - Spendera 804438.00 861982 861999 898210 918524 887859
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 7.80 -15 15.5 12 9 14.4
Bensinpriser 1.33 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
Konsumentkrediter 1390999.00 1287289 1325152 1393604 1421416 1364907


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.