Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14 1.13
Lagren Marknaden 11158.23 10801 10551 10308 10070 9595

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 19.00 10 10 2.2 2.5 3
Arbetslöshet 23.27 22.5 22.3 22 22 21.8
Inflation - Betygsätt 2.90 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Handelsbalans -209237.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -25.90 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Statsskulden Till Bnp 103.28 95.2 85.8 85.8 85.8 85.8
Statliga Budgetutskottet -10.10 -3.6 0.1 0.1 0.1 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 19.00 10 10 2.2 2.5 3
BNP 4.78 5.62 6.08 6.08 6.08 6.08
Bnp Fasta Priser 1072.10 1245 1271 907 1096 1310
Bnp Per Capita 7292.67 8000 8000 8000 8000 8300
Bnp Per Capita Ppp 18278.73 21100 21100 21100 21100 21400
Fasta Bruttoinvesteringar 289552.00 346525 345269 242031 295922 355627

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 23.27 22.5 22.3 22 22 21.8
Löner 795.00 800 800 800 800 800
Minimilöner 331.33 331 331 331 331 331
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 603.00 690 690 690 690 690

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 2.90 3 2.9 2.5 2.5 2.5
Inflation (Månad) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 107.71 108 109 110 110 111
Producentpriserna 171.40 174 179 178 176 177
Harmoniserade Konsumentprisindexet 109.30 114 114 114 114 114
Producentpriserna Förändras 1.00 3 4.5 4 2.5 2
Mat Inflation 4.80 1.8 2.28 2.28 2.28 2.28

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -209237.00 -193700 -193700 -193700 -193700 -193700
Bytesbalans Till Bnp -25.90 -16.1 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Import 240322.00 236200 236200 236200 236200 236200
Export 31085.00 42500 42500 42500 42500 42500
Turister 188389.00 29000 29000 29000 29000 38500

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 103.28 95.2 85.8 85.8 85.8 85.8
Statliga Budgetutskottet -10.10 -3.6 0.1 0.1 0.1 0.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -217443988.18 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431 -124249431
Statliga Utgifter 219840.00 214156 311891 236836 224676 321247

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 8.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion -5.20 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 52.10 6.1 6.1 6.1 6.1 5.7
Konsument - Spendera 878862.00 921435 1009909 789673 898197 1040206
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.90 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Bensinpriser 1.62 1.54 1.46 1.39 1.32 1.25
Konsumentkrediter 1422845.00 1361596 1533586 1471889 1447075 1579593


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.