Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 11126.32 11600 11600 11600 11600 11000
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.6 2.8 2.5 2.2 2.9
Arbetslöshet 14.90 14 15 14.6 13.9 14.6
Inflation - Betygsätt -0.20 -0.6 0.5 1.1 1 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Handelsbalans -223080.00 -171626 -194000 -194000 -194000 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -16 -16 -15 -15 -15
Statsskulden Till Bnp 62.27 68.7 68.7 70.2 70.2 70.2
Statliga Budgetutskottet -2.00 -4.8 -4.8 -1 -1 -1
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.6 2.8 2.5 2.2 2.9
BNP 5.45 6.2 6.2 6.9 6.9 6.9
Bnp Fasta Priser 865.06 1526 1175 887 884 1209
Bnp Per Capita 8226.60 8500 8500 8900 8900 8900
Bnp Per Capita Ppp 17278.06 17500 17500 17800 17800 17800
Fasta Bruttoinvesteringar 275794.00 326631 369804 282689 281861 380529
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 14.90 14 15 14.6 13.9 14.6
Löner 767.00 766 790 790 790 800
Befolkning 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
Lönerna I Manufacturing 586.00 622 670 670 670 690
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.20 -0.6 0.5 1.1 1 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.90 105 105 106 106 107
Producentpriserna 169.90 170 171 171 174 172
Producentpriserna Förändras 2.90 3 2.8 2.5 2 1
Mat Inflation 2.70 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -223080.00 -171626 -194000 -194000 -194000 -193700
Bytesbalans Till Bnp -18.50 -16 -16 -15 -15 -15
Import 259593.17 217900 234100 234100 234100 236200
Export 36513.48 30200 40100 40100 40100 42500
Turister 190322.00 68500 38800 38800 38800 44500
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 62.27 68.7 68.7 70.2 70.2 70.2
Statliga Budgetutskottet -2.00 -4.8 -4.8 -1 -1 -1
Statliga Utgifter 170165.00 201861 262881 174419 173909 270505
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Personliga Skattesats 9.00 9 9 9 9 9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.30 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
Social Security Rate För Företag 10.30 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Social Trygghet För Anställda 24.00 24 24 24 24 24
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 5.00 -12 -7 2 2.5 2.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.80 2.7 3 3 3 2
Konsument - Spendera 779403.00 868537 947736 798888 796550 975220
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 15.40 -3.8 13 13 13 13
Bensinpriser 1.51 1.44 1.4 1.36 1.32 1.32


Montenegro - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.