Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 476.50 477 477 477 477 477
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 7 4.5 4.4 4.4 4.4
Arbetslöshet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Inflation - Betygsätt 1.00 0.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans -300.40 -212 -212 -212 -212 -211
Kurantkonto -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Statsskulden Till Bnp 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 7 4.5 4.4 4.4 4.4
BNP 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
Bnp Fasta Priser 1823763.30 1974367 1301342 1552610 1904009 2061239
Fasta Bruttoinvesteringar 275607.40 440105 149571 202374 287734 459469
Bnp Per Capita 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
Bnp Per Capita Ppp 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
Bnp Från Jordbruk 339988.80 280081 60980 127294 354948 292405
Bnp Från Entreprenad 120807.80 164685 47762 95546 126123 171931
Bnp Från Tillverkning 203543.00 205972 153554 179348 212499 215035
Bnp Från Mining 57704.60 44266 44871 53274 60244 46214
Bnp Från Offentlig Förvaltning 70264.50 91590 49829 64925 73356 95620
Bnp Från Tjänster 46695.50 34530 20150 35402 48750 36050
Bnp Från Transport 57396.60 54995 42401 49554 59922 57415
Bnp Från Verktyg 6619.10 7060 6548 7542 6910 7371
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Arbetslösa Personer 61.90 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
Arbetskraftsdeltagande 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
Löner 179415.00 230000 230000 230000 230000 250000
Minimilöner 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Befolkning 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 169341.00 235000 235000 235000 235000 242000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.00 0.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Konsumentprisindex Kpi 128.15 129 135 132 129 133
Kärna Konsumentprisindexet 100.07 103 103 103 102 105
Kärna Inflation Rate 0.70 1.8 2 1.8 1.8 1.6
Producentpriserna 99.10 102 104 103 105 106
Inflation (Månad) 1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
Producentpriserna Förändras 0.50 3.2 3.2 4 4 3.7
Mat Inflation 0.50 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Penningmängden M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
Värde Ränta 7.37 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
Utlåningsräntan 7.00 7 7 7 7 7
Valutareserven 2367.71 2200 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -300.40 -212 -212 -212 -212 -211
Kurantkonto -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Export 233.80 215 219 228 228 224
Import 534.20 448 417 404 404 454
Utlandsskulden 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
Turister 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utländska Direktinvesteringar 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskuld 3352.70 4100 4100 4100 4100 4370
Statliga Utgifter 201203.20 262860 145743 184105 210056 274425
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 2.70 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
Manufacturing Produktion 2.50 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
Ledande Ekonomiska Index 7.70 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
Gruv Produktion 70.10 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Lagerförändringar 86253.90 114000 114000 114000 114000 115000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.20 11 11 5.9 5.2 5.2
Konsumentkrediter 875335.99 750201 777882 830407 883237 783210
Konsument - Spendera 1465723.40 1563411 1128785 1336565 1530215 1632201
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 5.10 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.