Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 498.35 500 500 500 500 500

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 5 4.4 4.8 4.5 4.4
Arbetslöshet 17.90 19.5 21.3 22 22.2 21.7
Inflation - Betygsätt -0.10 2.7 2.3 3.1 3.1 3.5
Ränta 5.25 5 5 5 5 5.5
Handelsbalans -555.20 -176 -176 -230 -230 -229
Kurantkonto -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
Statsskulden Till Bnp 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
Statliga Budgetutskottet -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 5 4.4 4.8 4.5 4.4
BNP 13.30 10.29 13.8 13.8 14.4 14.4
Bnp Fasta Priser 1991517.80 1524354 1868067 2087111 2081136 2178944
Fasta Bruttoinvesteringar 422283.60 198691 281671 442553 441286 462026
Bnp Per Capita 4406.70 4591 4591 4591 4726 4726
Bnp Per Capita Ppp 9177.70 8152 9700 9700 8152 8321
Bnp Från Jordbruk 270361.00 124978 347469 283338 282527 295805
Bnp Från Entreprenad 156305.10 93807 123466 163808 163339 171015
Bnp Från Tillverkning 238310.10 176084 208021 249749 249034 260738
Bnp Från Mining 58395.10 52305 58974 61198 61023 63891
Bnp Från Offentlig Förvaltning 95251.30 63744 71810 99823 99538 104216
Bnp Från Tjänster 39365.60 34758 47723 41255 41137 43070
Bnp Från Transport 62203.10 48652 58659 65189 65002 68057
Bnp Från Verktyg 5817.10 7405 6765 6096 6079 6365

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 17.90 19.5 21.3 22 22.2 21.7
Arbetslösa Personer 62.20 61 59.5 59 58.5 58
Arbetskraftsdeltagande 56.60 62.6 62.6 61.7 61.7 61.7
Löner 189925.00 230000 230000 250000 250000 250000
Minimilöner 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.95 2.95 2.94 2.94
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 185428.00 235000 235000 242000 242000 242000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -0.10 2.7 2.3 3.1 3.1 3.5
Konsumentprisindex Kpi 131.83 132 129 134 135 138
Kärna Konsumentprisindexet 100.11 102 102 102 102 103
Kärna Inflation Rate 0.80 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
Producentpriserna 99.10 103 103 106 103 109
Producentpriserna Förändras -0.50 4 1.5 3 3.5 3
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.2 0.7 0.7 0.7
Mat Inflation -2.80 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 5.25 5 5 5 5 5.5
Penningmängden M2 1854611.00 1620000 1620000 1750000 1750000 1750000
Värde Ränta 8.47 8.47 8.22 9.01 8.22 9.01
Utlåningsräntan 6.75 7 7 7 7 7
Valutareserven 2654.80 2200 2200 2130 2130 2130

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -555.20 -176 -176 -230 -230 -229
Kurantkonto -582.16 -225 -225 -300 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1
Import 305.20 404 404 454 454 461
Export 173.80 228 228 224 224 232
Utlandsskulden 12199.07 12000 11429 12800 12800 12800
Utländska Direktinvesteringar 91.00 72.3 72.3 120 120 120
Turister 134490.00 77400 44700 44900 44900 46100

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 48.49 49.5 49.5 49.5 52 52
Statliga Budgetutskottet -1.80 -5.8 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -161239.60 -180000 -180000 -190000 -190000 -190000
Statsskuld 3509.60 4100 4100 4370 4370 4370
Militära Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Statliga Utgifter 299123.10 180754 205630 313481 312584 327274

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social Security Rate För Företag 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Social Trygghet För Anställda 2.50 2.5 2.5 2.5 10 10

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion 16.50 8.5 4.3 8.4 8.4 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) -42.60 6.5 0.5 12 7.5 5
Manufacturing Produktion 9.80 7.5 8.5 9.5 6.5 9.5
Ledande Ekonomiska Index 8.70 7.5 11.5 12.8 12.8 12.8
Gruv Produktion 1.70 5.5 -3.5 6 -5.5 5
Lagerförändringar 64921.50 114000 114000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.80 5.9 5.2 5.2 5.2 7.5
Konsumentkrediter 934116.61 815294 864624 959882 976152 1002117
Konsument - Spendera 1662317.10 1312241 1497969 1742108 1737121 1818761

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen 14.30 3.5 1.7 2.5 2.5 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.