Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 507.21 507 507 507 507 507

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.10 -19 -8 9.5 10.2 12
Arbetslöshet 17.50 22 22.2 22 22 21.7
Inflation - Betygsätt 1.30 1.1 2.5 2.8 3 2.9
Ränta 4.25 4 4 4 4 4
Handelsbalans -185.00 -230 -230 -230 -230 -229
Kurantkonto -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
Statsskulden Till Bnp 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
Statliga Budgetutskottet -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 18 18 18 20
Personliga Skattesats 23.00 36 23 23 23 36

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -9.10 -19 -8 9.5 10.2 12
BNP 13.67 9.8 11 11 11 11
Bnp Fasta Priser 1744942.40 1618956 1166965 1391721 1400618 1813231
Fasta Bruttoinvesteringar 280446.50 341845 121935 161624 162657 382866
Bnp Per Capita 4732.10 4050 4480 4480 4480 4480
Bnp Per Capita Ppp 13653.70 13100 13500 13500 13500 13500
Bnp Från Jordbruk 326886.40 227133 55608 133120 133971 254389
Bnp Från Entreprenad 110065.60 125884 36138 59238 59617 140990
Bnp Från Tillverkning 198471.30 185677 134843 173727 174837 207958
Bnp Från Mining 55732.50 45603 42081 60041 60425 51076
Bnp Från Offentlig Förvaltning 73425.70 76254 54860 88705 89272 85405
Bnp Från Tjänster 21647.60 28215 17663 9724 9786 31601
Bnp Från Transport 38220.00 51424 34804 35878 36107 57595
Bnp Från Verktyg 5733.60 5101 4465 5367 5401 5713

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 17.50 22 22.2 22 22 21.7
Arbetslösa Personer 60.20 59 58.5 58.5 58.5 58
Arbetskraftsdeltagande 57.60 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Löner 181768.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minimilöner 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.94 2.94 2.94 2.94
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 166221.00 242000 242000 242000 242000 242000

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.30 1.1 2.5 2.8 3 2.9
Konsumentprisindex Kpi 128.49 131 135 135 132 135
Kärna Konsumentprisindexet 100.31 105 102 102 102 106
Kärna Inflation Rate 1.30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Producentpriserna 106.30 107 107 106 110 110
Inflation (Månad) 0.50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Producentpriserna Förändras 4.10 2.5 3.5 3.5 3.5 3
Mat Inflation 0.60 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.25 4 4 4 4 4
Penningmängden M2 2063935.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Värde Ränta 8.41 9.01 8.31 8.31 8.31 9.01
Utlåningsräntan 5.75 6 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserven 2277.71 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -185.00 -230 -230 -230 -230 -229
Kurantkonto -143.56 -300 -300 -300 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -9.70 -6.3 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6
Import 409.00 454 454 454 454 461
Export 224.30 224 224 224 224 232
Utlandsskulden 12548.05 12800 12800 12800 12800 12800
Utländska Direktinvesteringar 68.80 120 120 120 120 120
Turister 70603.00 20000 45000 55000 70000 65000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 45.60 57 56.3 56.3 56.3 56.3
Statliga Budgetutskottet -1.00 -5.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Regeringen Budgetutskottet Värde -83755.90 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsskuld 3720.10 4370 4370 4370 4370 4370
Militära Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Statliga Utgifter 227904.30 242290 148060 230220 231691 271364

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 18 18 18 20
Personliga Skattesats 23.00 36 23 23 23 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 5.00 0 5 5 5 0
Social Security Rate För Företag 2.50 0 2.5 2.5 2.5 0
Social Trygghet För Anställda 2.50 2.5 10 10 10 10

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -3.00 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) 3.20 12 7.5 7.5 7.5 5
Manufacturing Produktion 0.30 9.5 6.5 6.5 6.5 9.5
Ledande Ekonomiska Index -8.10 -5.5 5 9.5 11.5 9
Gruv Produktion 12.80 6 -5.5 -5.5 -5.5 5
Lagerförändringar 33229.40 115000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -20.90 2.5 5.5 10 10 7.5
Konsumentkrediter 948360.41 741894 875787 1046306 1056161 830921
Konsument - Spendera 1325922.30 1349360 1019147 1122846 1130024 1511283

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Byggproduktionen 0.30 2.5 5 2.5 2.5 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.