Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 453.99 458 461 465 468 475

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.00 3.2 3 8.7 8.7 5
Arbetslöshet 14.50 16 16 16 16 18
Inflation - Betygsätt 8.40 8.8 7.7 6.5 5 3.6
Ränta 9.25 9.5 10 10 10 10
Handelsbalans -222.50 -229 -229 -229 -229 -229
Kurantkonto -430.46 -250 -250 -250 -250 -250
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.6 -2.6 -3.8 -3.8 -4.8
Statsskulden Till Bnp 62.79 56.3 56.3 54.5 54.5 54.5
Statliga Budgetutskottet -5.40 -2.9 -2.9 -2.3 -2.3 -2.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 22.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.00 3.2 3 8.7 8.7 5
BNP 12.65 11 11 14 14 14
Bnp Fasta Priser 2217154.70 1329029 1625904 1957566 2410047 2530550
Fasta Bruttoinvesteringar 547805.90 152871 191681 332199 595465 625238
Bnp Per Capita 4012.36 4480 4480 4760 4760 4760
Bnp Per Capita Ppp 12592.64 13500 13500 13900 13900 13900
BNP-tillväxt för helåret 5.70 1 1 1 4.5 4.5
Bnp Från Jordbruk 226017.30 58323 126711 287369 245681 257965
Bnp Från Entreprenad 206488.60 48230 68046 127149 224453 235676
Bnp Från Tillverkning 286202.40 132543 178450 210069 311102 326657
Bnp Från Mining 56089.90 60165 69682 58628 60970 64018
Bnp Från Offentlig Förvaltning 86637.10 72196 76658 73876 94175 98883
Bnp Från Tjänster 31510.30 18976 27626 37975 34252 35964
Bnp Från Transport 47898.00 27432 39481 48755 52065 54668
Bnp Från Verktyg 6586.60 6294 7114 7766 7160 7518

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 14.50 16 16 16 16 18
Arbetslösa Personer 57.90 58 58 58 58 58
Arbetskraftsdeltagande 59.80 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Löner 206297.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minimilöner 68000.00 65000 65000 65000 65000 65000
Befolkning 2.96 2.94 2.94 2.93 2.93 2.93
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 183541.00 242000 242000 242000 242000 242000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 8.40 8.8 7.7 6.5 5 3.6
Konsumentprisindex Kpi 153.27 152 150 154 157 160
Kärna Konsumentprisindexet 101.10 106 106 106 106 108
Kärna Inflation Rate 7.00 5.5 5.2 5.1 5.1 2.4
Producentpriserna 100.90 110 108 106 105 110
Inflation (Månad) 2.30 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Mat Inflation 14.30 16 12 10 8 6
Producentpriserna Förändras 12.50 7 5.2 4 4 4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 9.25 9.5 10 10 10 10
Penningmängden M2 2432865.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Värde Ränta 7.75 8 8.5 8.5 8.5 8.5
Utlåningsräntan 10.75 11 11.5 6.5 11.5 11.5
Valutareserven 3105.46 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -222.50 -229 -229 -229 -229 -229
Kurantkonto -430.46 -250 -250 -250 -250 -250
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.6 -2.6 -3.8 -3.8 -4.8
Export 254.40 232 232 232 232 232
Import 495.70 461 461 461 461 461
Utlandsskulden 13828.58 12800 12800 12800 12800 12800
Utländska Direktinvesteringar 116.20 120 120 120 120 120
Turister 14971.00 65000 65000 100000 100000 100000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 62.79 56.3 56.3 54.5 54.5 54.5
Statliga Budgetutskottet -5.40 -2.9 -2.9 -2.3 -2.3 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -157431.00 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsskuld 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
Statliga Utgifter 396219.20 194607 235561 336191 430690 452225
Militära Utgifter 635.00 451 451 451 451 451

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 22.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 0 0 7 7 7
Social Security Rate För Företag 3.50 0 0 3.5 3.5 3.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 10 10 10 10 10

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion -6.90 3 3 5 5 5
Industriproduktion (Månadsvis) -37.80 5 5 5 5 5
Manufacturing Produktion 8.80 9.5 9.5 8.5 8.5 8.5
Ledande Ekonomiska Index 6.70 2 2 4 4 4
Gruv Produktion -4.80 5 5 5 5 5
Lagerförändringar 75089.40 115000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.60 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Konsumentkrediter 834407.25 899127 858157 896598 907001 941428
Konsument - Spendera 1438474.70 1100762 1249788 1334048 1563622 1641803

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Byggproduktionen 8.20 1.5 1.5 3 3 3


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.