Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 524.46 524 524 524 524 524

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.80 -8 9.5 10.2 -4.5 6.5
Arbetslöshet 18.10 23 22 21 21 20
Inflation - Betygsätt 5.30 3.5 2 2.5 2.9 3.5
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans 0.00 -211 -230 -230 -211 -211
Kurantkonto -70.00 -300 -300 -300 -250 -250
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Statsskulden Till Bnp 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Statliga Budgetutskottet -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 18 18 20 20
Personliga Skattesats 23.00 36 23 23 36 36

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.80 -8 9.5 10.2 -4.5 6.5
BNP 13.67 11 11 11 11 14
Bnp Fasta Priser 1899145.90 1166965 1391721 1922927 1666420 1774737
Fasta Bruttoinvesteringar 463827.60 121935 161624 309052 267826 285235
Bnp Per Capita 4732.10 4480 4480 4480 4480 4760
Bnp Per Capita Ppp 13653.70 13500 13500 13500 13500 13900
Bnp Från Jordbruk 246904.50 55608 133120 360229 312177 332468
Bnp Från Entreprenad 174445.40 36138 59238 121292 105113 111945
Bnp Från Tillverkning 240990.60 134843 173727 218715 189540 201860
Bnp Från Mining 49983.20 42081 60041 61417 53225 56684
Bnp Från Offentlig Förvaltning 118428.80 54860 88705 80915 70122 74679
Bnp Från Tjänster 22156.30 17663 9724 23856 20673 22017
Bnp Från Transport 33866.50 34804 35878 42118 36500 38873
Bnp Från Verktyg 5165.10 4465 5367 6318 5476 5832

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 18.10 23 22 21 21 20
Arbetslösa Personer 61.30 58.5 58.5 58.5 58 58
Arbetskraftsdeltagande 60.00 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Löner 183760.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minimilöner 68000.00 60000 60000 60000 65000 65000
Befolkning 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 186392.00 242000 242000 242000 242000 242000

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 5.30 3.5 2 2.5 2.9 3.5
Konsumentprisindex Kpi 138.36 136 134 131 138 143
Kärna Konsumentprisindexet 100.73 105 102 102 106 106
Kärna Inflation Rate 4.70 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Producentpriserna 105.50 110 107 110 112 116
Inflation (Månad) 0.60 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Producentpriserna Förändras 5.50 6.5 4.5 3.5 3 3
Mat Inflation 7.80 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Penningmängden M2 2183904.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Värde Ränta 8.34 8 8 8 8 8
Utlåningsräntan 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserven 3180.09 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 0.00 -211 -230 -230 -211 -211
Kurantkonto -70.00 -300 -300 -300 -250 -250
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Import 488.70 454 454 454 461 461
Export 258.90 224 224 224 232 232
Utlandsskulden 12658.11 12800 12800 12800 12800 12800
Utländska Direktinvesteringar -12.90 120 120 120 120 120
Turister 47.48 45000 55000 70000 65000 100000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 45.60 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Statliga Budgetutskottet -1.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -175749.00 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsskuld 3923.90 4370 4370 4370 4370 4370
Militära Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Statliga Utgifter 371885.20 148060 230220 251151 217649 231796

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 18 18 20 20
Personliga Skattesats 23.00 36 23 23 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 5.00 0 5 5 0 0
Social Security Rate För Företag 2.50 0 2.5 2.5 0 0
Social Trygghet För Anställda 2.50 10 10 10 10 10

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -10.80 4.5 6 5 5 8
Industriproduktion (Månadsvis) 3.20 7.5 7.5 7.5 5 5
Manufacturing Produktion 17.70 6.5 6.5 6.5 9.5 8.5
Ledande Ekonomiska Index -7.50 5 5 10 9 6
Gruv Produktion 2.10 -5.5 -5.5 -5.5 5 5
Lagerförändringar -2415.00 115000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -15.10 5.5 10 10 7.5 7.5
Konsumentkrediter 923820.89 875787 1046306 1058928 894575 952722
Konsument - Spendera 1214792.70 1019147 1122846 1461166 1266256 1348562

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Byggproduktionen 0.80 15 5 3 2.5 3


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.