Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 474.87 475 475 475 475 475
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
Arbetslöshet 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
Inflation - Betygsätt 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
Ränta 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
Kurantkonto -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
Statsskulden Till Bnp 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 4.2 4.7 4.5 4.4 4.4
BNP 12.43 13.3 13.3 13.8 13.8 13.8
Bnp Fasta Priser 1241543.50 1753884 1931233 1297413 1296171 2016207
Fasta Bruttoinvesteringar 141591.70 276592 425268 147963 147822 443980
Bnp Per Capita 4406.70 4572 4572 4584 4584 4584
Bnp Per Capita Ppp 9177.70 9400 9400 9700 9700 9700
Bnp Från Jordbruk 58353.70 334528 273292 60980 60921 285317
Bnp Från Entreprenad 45705.40 125577 165328 47762 47716 172602
Bnp Från Tillverkning 147141.90 176551 192753 153763 153616 201234
Bnp Från Mining 42938.50 36391 41445 44871 44828 43269
Bnp Från Offentlig Förvaltning 47443.70 54652 90667 49579 49531 94656
Bnp Från Tjänster 19282.60 37397 34914 20150 20131 36450
Bnp Från Transport 40575.50 53812 53173 42401 42361 55512
Bnp Från Verktyg 6266.00 7229 5930 6548 6542 6191
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 16.90 17 17.1 17.1 16.9 16.6
Arbetslösa Personer 63.40 67.9 67.8 67.8 67.8 67.6
Arbetskraftsdeltagande 65.70 62.4 62.6 62.6 62.6 61.7
Löner 179519.00 223000 230000 230000 230000 250000
Minimilöner 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Befolkning 2.97 2.93 2.97 2.96 2.96 2.96
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 177218.00 229000 235000 235000 235000 242000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 2 2.6 2.5 2.7 3.1
Konsumentprisindex Kpi 126.17 128 132 135 132 136
Kärna Konsumentprisindexet 99.94 102 103 103 102 105
Kärna Inflation Rate 1.50 1.6 1.8 2 1.8 1.6
Producentpriserna 99.00 102 102 104 103 106
Inflation (Månad) -1.90 0.8 0.2 0.2 0.2 0.7
Producentpriserna Förändras -2.10 1.5 3.2 3.2 4 3.7
Mat Inflation 2.60 2.6 1.3 1.3 1.3 2.4
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.75 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Penningmängden M2 1609563.00 1585000 1620000 1620000 1620000 1750000
Värde Ränta 8.25 8.57 8.57 8.57 8.57 8.57
Utlåningsräntan 7.25 7 7 7 7 7
Valutareserven 2200.00 2170 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -215.60 -219 -212 -212 -212 -211
Kurantkonto -277.28 -260 -385 -250 -225 -300
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2
Export 212.30 187 215 219 228 224
Import 427.90 406 448 417 404 454
Utlandsskulden 11078.96 11292 11429 11578 11566 11932
Turister 61268.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utländska Direktinvesteringar 34.40 64.3 72.3 72.3 72.3 120
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.49 48 48 48.2 48.2 48.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.3 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskuld 3364.80 3760 4100 4100 4100 4370
Statliga Utgifter 139153.30 209654 252388 145415 145276 263493
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 12.80 3.3 6.5 6.5 6.5 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) 6.30 1.1 2.6 2.6 2.6 4.1
Manufacturing Produktion 1.80 6.4 3.3 3.3 3.3 8.7
Ledande Ekonomiska Index 3.40 2.6 11.5 11.5 11.5 12.8
Gruv Produktion 0.80 6.3 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Lagerförändringar 53563.40 112000 114000 114000 114000 115000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.70 8.1 3.9 3.9 3.9 5.2
Konsumentkrediter 795409.07 655482 734075 777882 815955 766375
Konsument - Spendera 1080065.80 1314411 1501773 1128669 1127589 1567851
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 0.60 4.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.