Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 474.50 475 475 475 475 475
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
Arbetslöshet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Inflation - Betygsätt 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
Kurantkonto -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Statsskulden Till Bnp 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 4.7 4.5 4.4 4.4 4.4
BNP 12.43 13.3 13.8 13.8 13.8 13.8
Bnp Fasta Priser 1481771.90 1922010 1914632 1297413 1296171 2004657
Fasta Bruttoinvesteringar 192098.30 423237 421613 147963 147822 441437
Bnp Per Capita 4406.70 4572 4584 4584 4584 4584
Bnp Per Capita Ppp 9177.70 9400 9700 9700 9700 9700
Bnp Från Jordbruk 121929.30 271987 270943 60980 60921 283683
Bnp Från Entreprenad 91519.10 164538 163906 47762 47716 171613
Bnp Från Tillverkning 171789.00 191833 191096 153763 153616 200081
Bnp Från Mining 51029.00 41247 41089 44871 44828 43021
Bnp Från Offentlig Förvaltning 61686.90 90234 89888 49579 49531 94114
Bnp Från Tjänster 33909.90 34747 34614 20150 20131 36241
Bnp Från Transport 47465.60 52919 52716 42401 42361 55194
Bnp Från Verktyg 7224.40 5901 5879 6548 6542 6155
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 17.70 17.7 17.7 16.9 17.5 17.5
Arbetslösa Personer 62.00 67.8 67.8 67.8 67.8 67.6
Arbetskraftsdeltagande 58.20 62.6 62.6 62.6 62.6 61.7
Löner 180929.00 230000 230000 230000 230000 250000
Minimilöner 55000.00 60000 60000 60000 60000 60000
Befolkning 2.97 2.98 2.95 2.95 2.95 2.95
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 169778.00 235000 235000 235000 235000 242000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 -1.5 2.5 2.7 2.3 3.1
Konsumentprisindex Kpi 125.92 127 135 132 129 130
Kärna Konsumentprisindexet 100.07 103 103 103 102 105
Kärna Inflation Rate 1.30 1.8 2 1.8 1.8 1.6
Producentpriserna 101.40 103 106 104 103 107
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7
Producentpriserna Förändras 1.90 3.2 3.2 4 4 3.7
Mat Inflation -0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 2.4
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Penningmängden M2 1629290.00 1620000 1620000 1620000 1620000 1750000
Värde Ränta 8.22 9.01 9.01 8.57 8.57 9.01
Utlåningsräntan 7.00 7 7 7 7 7
Valutareserven 2393.96 2200 2200 2200 2200 2130
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -189.20 -212 -212 -212 -212 -211
Kurantkonto -278.84 -385 -250 -225 -225 -300
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -6.7 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Export 239.60 215 219 228 228 224
Import 428.80 448 417 404 404 454
Utlandsskulden 11472.66 12000 11429 11578 11566 12800
Turister 161308.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utländska Direktinvesteringar 56.60 72.3 72.3 72.3 72.3 120
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.49 48 48.2 48.2 48.2 48.2
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2.3 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskuld 3300.20 4100 4100 4100 4100 4370
Statliga Utgifter 175704.20 251183 250218 145415 145276 261984
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 16.80 11.3 8.5 8.5 4.3 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) 6.70 2.6 2.6 2.6 2.6 4.1
Manufacturing Produktion 1.80 3.3 3.3 3.3 3.3 8.7
Ledande Ekonomiska Index 7.60 11.5 11.5 11.5 11.5 12.8
Gruv Produktion 0.80 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 2.4
Lagerförändringar 32726.00 114000 114000 114000 114000 115000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.00 11 11 5.9 5.2 5.2
Konsumentkrediter 830269.41 730570 753881 777882 815955 761984
Konsument - Spendera 1280149.30 1494601 1488864 1128669 1127589 1558869
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 3.90 1.7 1.7 1.7 1.7 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.