Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 477.00 478 478 478 478 478
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 4.8 5 4.4 4.8 4.4
Arbetslöshet 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
Inflation - Betygsätt 0.20 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Handelsbalans -440.00 -212 -176 -176 -211 -211
Kurantkonto -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
Statsskulden Till Bnp 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
Personliga Skattesats 23.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.90 4.8 5 4.4 4.8 4.4
BNP 12.43 13.8 13.8 13.8 13.8 14.4
Bnp Fasta Priser 1823763.30 1275190 1524354 1863886 1882124 1964937
Fasta Bruttoinvesteringar 275607.40 146565 198691 281671 284427 296942
Bnp Per Capita 4406.70 4591 4591 4591 4591 4726
Bnp Per Capita Ppp 9177.70 9700 9700 9700 9700 9700
Bnp Från Jordbruk 339988.80 59754 124978 347469 350868 366307
Bnp Från Entreprenad 120807.80 46802 93807 123466 124674 130159
Bnp Från Tillverkning 203543.00 150468 176084 208021 210056 219299
Bnp Från Mining 57704.60 43969 52305 58974 59551 62171
Bnp Från Offentlig Förvaltning 70264.50 48827 63744 71810 72513 75704
Bnp Från Tjänster 46695.50 19745 34758 47723 48190 50310
Bnp Från Transport 57396.60 41549 48652 58659 59233 61840
Bnp Från Verktyg 6619.10 6416 7405 6765 6831 7131
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 17.70 17.7 16.9 17.5 17.5 17.5
Arbetslösa Personer 61.80 61.5 61 59.5 59 58
Arbetskraftsdeltagande 58.20 62.6 62.6 62.6 61.7 61.7
Löner 224540.00 230000 230000 230000 250000 250000
Minimilöner 55000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.95 2.95 2.95 2.94
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 165230.00 235000 235000 235000 242000 242000
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.20 2.5 2.7 2.3 3.1 3.5
Konsumentprisindex Kpi 131.44 135 132 129 134 139
Kärna Konsumentprisindexet 99.93 102 102 102 102 103
Kärna Inflation Rate 0.60 2 1.8 1.8 1.6 1.6
Producentpriserna 102.60 101 103 103 106 109
Inflation (Månad) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.7 0.7
Producentpriserna Förändras 1.40 0.5 4 1.5 3 3
Mat Inflation -1.80 1.3 1.3 1.3 2.4 2.4
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Penningmängden M2 1768901.00 1620000 1620000 1620000 1750000 1750000
Värde Ränta 8.47 7.37 7.37 7.37 7.37 7.37
Utlåningsräntan 7.00 7 7 7 7 7
Valutareserven 2665.92 2200 2200 2200 2130 2130
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -440.00 -212 -176 -176 -211 -211
Kurantkonto -243.12 -250 -225 -225 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -6.60 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7.1
Export 235.60 219 228 228 224 232
Import 675.00 417 404 404 454 461
Utlandsskulden 11666.40 12000 11429 11578 12800 12800
Turister 193223.00 77400 44700 44900 44900 46100
Utländska Direktinvesteringar 56.60 72.3 72.3 72.3 120 120
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 48.49 48.2 48.2 48.2 48.2 48.4
Statliga Budgetutskottet -1.80 -2 -2 -2 -2 -1.9
Regeringen Budgetutskottet Värde -24704.10 -180000 -180000 -180000 -190000 -190000
Statsskuld 3352.70 4100 4100 4100 4370 4370
Statliga Utgifter 201203.20 142814 180754 205630 207642 216778
Militära Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Personliga Skattesats 23.00 36 36 36 36 36
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 6.40 8.5 8.5 4.3 8.4 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 2.6 2.6 2.6 4.1 4.1
Manufacturing Produktion 9.80 10 7.5 8.5 9.5 9.5
Ledande Ekonomiska Index 10.70 7.5 11.5 11.5 12.8 12.8
Gruv Produktion 1.70 15 5.5 -3.5 6 5
Lagerförändringar 86253.90 114000 114000 114000 115000 115000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.40 11 5.9 5.2 5.2 7.5
Konsumentkrediter 915918.08 762250 815294 864624 908828 948816
Konsument - Spendera 1465723.40 1106101 1312241 1497969 1512627 1579182
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 4.90 3.5 1.7 1.7 2.5 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.