Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 489.00 494 496 499 501 505

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.10 5.5 5 4.5 3.2 3.5
Arbetslöshet 17.00 21 21 20 20 20
Inflation - Betygsätt 8.80 8 5 4 3 3.5
Ränta 7.25 7.5 8 8 8 8
Handelsbalans -198.90 -230 -211 -229 -229 -229
Kurantkonto -82.35 -300 -250 -250 -250 -250
Bytesbalans Till Bnp -4.00 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Statsskulden Till Bnp 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Statliga Budgetutskottet -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 22.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 13.10 5.5 5 4.5 3.2 3.5
BNP 12.65 11 11 11 11 14
Bnp Fasta Priser 1575488.10 1842655 1994103 1341870 1625904 2063897
Fasta Bruttoinvesteringar 185737.40 295871 460418 154348 191681 504065
Bnp Per Capita 4364.31 4480 4480 4480 4480 4760
Bnp Per Capita Ppp 12592.64 13500 13500 13500 13500 13900
Bnp Från Jordbruk 122782.10 344865 295881 58887 126711 268323
Bnp Från Entreprenad 65935.60 116119 178993 48696 68046 189579
Bnp Från Tillverkning 172916.40 209387 208685 133824 178450 261897
Bnp Från Mining 67520.90 58798 44871 60747 69682 54319
Bnp Från Offentlig Förvaltning 74281.10 77464 98161 72894 76658 128702
Bnp Från Tjänster 26769.00 22838 37800 19160 27626 24078
Bnp Från Transport 38256.60 40322 57568 27697 39481 36804
Bnp Från Verktyg 6893.50 6049 6420 6355 7114 5613

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 17.00 21 21 20 20 20
Arbetslösa Personer 61.40 58.5 58 58 58 58
Arbetskraftsdeltagande 56.20 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7
Löner 206297.00 250000 250000 250000 250000 250000
Minimilöner 68000.00 60000 65000 65000 65000 65000
Befolkning 2.96 2.94 2.94 2.94 2.94 2.93
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 183541.00 242000 242000 242000 242000 242000

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 8.80 8 5 4 3 3.5
Konsumentprisindex Kpi 139.72 138 141 145 144 146
Kärna Konsumentprisindexet 100.25 102 102 102 102 104
Kärna Inflation Rate 8.10 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Producentpriserna 96.70 111 112 104 106 116
Inflation (Månad) 0.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Mat Inflation 15.10 4.4 4.4 2 2 2.4
Producentpriserna Förändras 10.60 4.5 3 2.5 2.5 3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 7.25 7.5 8 8 8 8
Penningmängden M2 2263280.00 1750000 1750000 1750000 1750000 1750000
Värde Ränta 8.38 8.88 9.01 9.38 9.38 9.38
Utlåningsräntan 8.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Valutareserven 3073.40 2130 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -198.90 -230 -211 -229 -229 -229
Kurantkonto -82.35 -300 -250 -250 -250 -250
Bytesbalans Till Bnp -4.00 -6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -6.8
Import 464.30 454 461 461 461 461
Export 265.40 224 232 232 232 232
Utlandsskulden 13091.62 12800 12800 12800 12800 12800
Utländska Direktinvesteringar 82.70 120 120 120 120 120
Turister 14971.00 70000 65000 65000 65000 100000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 62.79 56.3 56.3 56.3 56.3 54.5
Statliga Budgetutskottet -5.40 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -20629.30 -190000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsskuld 4329.20 4370 4370 4370 4370 4370
Militära Utgifter 635.00 451 451 451 451 451
Statliga Utgifter 228256.30 261823 273249 196487 235561 404146

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 22.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 7.00 7 0 7 7 7
Social Security Rate För Företag 3.50 3.5 0 3.5 3.5 3.5
Social Trygghet För Anställda 3.50 10 10 10 10 10

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 1.70 8 6 3 3 5
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00 7.5 5 5 5 5
Manufacturing Produktion 7.60 6.5 9.5 9.5 9.5 8.5
Ledande Ekonomiska Index 5.80 5 3 3 2 4
Gruv Produktion 6.60 -5.5 5 5 5 5
Lagerförändringar 55758.10 115000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.20 10 7.5 7.5 7.5 7.5
Konsumentkrediter 851452.34 1013765 794750 956765 899127 1009637
Konsument - Spendera 1211034.80 1387356 1625901 1111398 1249788 1320176

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Byggproduktionen 2.20 5 5 2.5 1.5 3


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.