Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 484.32 484 484 484 484 484

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -13.70 2.5 2.5 4.5 4.4 4.4
Arbetslöshet 19.80 21.3 22 22.2 22 21.7
Inflation - Betygsätt 1.80 2.1 0.8 2.5 1.8 2.5
Ränta 4.25 4.25 4 4 4 4
Handelsbalans -152.90 -176 -211 -230 -230 -211
Kurantkonto -196.72 -225 -300 -300 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -9.70 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1 -7.1
Statsskulden Till Bnp 45.60 49.5 49.5 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -1.00 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5 -8.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -13.70 2.5 2.5 4.5 4.4 4.4
BNP 13.67 9.8 9.8 11 11 11
Bnp Fasta Priser 1270978.00 1850702 2041306 1324173 1322905 2131123
Fasta Bruttoinvesteringar 147601.80 279052 432841 138502 138370 451886
Bnp Per Capita 4732.10 4050 4050 4480 4480 4480
Bnp Per Capita Ppp 13653.70 13100 13100 13500 13500 13500
Bnp Från Jordbruk 121571.20 344239 277120 62924 62864 289313
Bnp Från Entreprenad 54099.00 122318 160213 41048 41009 167262
Bnp Från Tillverkning 158654.70 206087 244268 153164 153018 255016
Bnp Från Mining 54832.10 58426 59855 47798 47753 62489
Bnp Från Offentlig Förvaltning 81009.30 71143 97633 62319 62259 101928
Bnp Från Tjänster 8880.40 47279 40350 20063 20044 42125
Bnp Från Transport 32765.10 58114 63758 39533 39495 66564
Bnp Från Verktyg 4901.30 6702 5963 5072 5067 6225

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 19.80 21.3 22 22.2 22 21.7
Arbetslösa Personer 60.00 59.5 59 58.5 58.5 58
Arbetskraftsdeltagande 56.60 62.6 61.7 61.7 61.7 61.7
Löner 191991.00 230000 250000 250000 250000 250000
Minimilöner 68000.00 60000 60000 60000 60000 65000
Befolkning 2.97 2.95 2.95 2.94 2.94 2.94
Pensionsåldern Kvinnor 63.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 63.00 63 63 63 63 63
Lönerna I Manufacturing 154326.00 235000 242000 242000 242000 242000

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 1.80 2.1 0.8 2.5 1.8 2.5
Konsumentprisindex Kpi 128.11 129 131 135 133 134
Kärna Konsumentprisindexet 99.88 102 102 102 102 103
Kärna Inflation Rate 0.80 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6
Producentpriserna 101.00 103 106 103 104 109
Inflation (Månad) -0.10 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7
Producentpriserna Förändras 3.70 1.5 3 3.5 3.5 3
Mat Inflation 1.60 1.3 2.4 2.4 2.4 2.4

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.25 4.25 4 4 4 4
Penningmängden M2 2013360.00 1620000 1750000 1750000 1750000 1750000
Värde Ränta 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31
Utlåningsräntan 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
Valutareserven 2618.84 2200 2130 2130 2130 2130

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -152.90 -176 -211 -230 -230 -211
Kurantkonto -196.72 -225 -300 -300 -300 -250
Bytesbalans Till Bnp -9.70 -7.5 -7.5 -7.1 -7.1 -7.1
Import 377.60 404 454 454 454 461
Export 224.70 228 224 224 224 232
Utlandsskulden 12000.13 12000 12800 12800 12800 12800
Utländska Direktinvesteringar 68.80 72.3 120 120 120 120
Turister 70603.00 17000 20000 45000 55000 65000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 45.60 49.5 49.5 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -1.00 -5.8 -5.8 -8.5 -8.5 -8.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -83755.90 -180000 -190000 -190000 -190000 -190000
Statsskuld 3720.10 4100 4370 4370 4370 4370
Militära Utgifter 591.00 451 451 451 451 451
Statliga Utgifter 210246.20 203718 306601 166482 166323 320092

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 5.00 5 5 5 5 5
Social Security Rate För Företag 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Social Trygghet För Anställda 2.50 2.5 2.5 10 10 10

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -2.30 4.3 8.4 8.4 8.4 8.4
Industriproduktion (Månadsvis) 1.40 0.5 12 7.5 7.5 5
Manufacturing Produktion -4.30 8.5 9.5 6.5 6.5 9.5
Ledande Ekonomiska Index -10.20 -3.5 3.5 9.5 12.8 12.8
Gruv Produktion 21.10 -3.5 6 -5.5 -5.5 5
Lagerförändringar -8292.40 114000 115000 115000 115000 115000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -10.40 -2.5 5.2 5.2 5.2 7.5
Konsumentkrediter 956792.09 856587 938816 994779 988095 980124
Konsument - Spendera 1025430.50 1484045 1703875 1157718 1156610 1778846

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen -19.50 -5 2.5 5 2.5 2.5


Armenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.