Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 10.17 10.25 10.31 10.37 10.43 10.55
Lagren Marknaden 1404.59 1372 1340 1308 1278 1216
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.15 0.02 0.03 0.05 0.07 0.11

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.20 -3.2 -2.4 1 0.5 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 -6.3 -5.2 -2.8 0.9 1.4
Arbetslöshet 8.20 9.5 10.1 10.4 9.9 8.8
Inflation - Betygsätt 1.00 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8
Inflation (Månad) 0.50 -0.2 0.19 0.21 0.21 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 13200.00 4400 -200 -4000 -4000 -4000
Kurantkonto 38.80 15 34.4 30 30 28
Bytesbalans Till Bnp 1.70 3.6 3.6 3.6 4 4
Statsskulden Till Bnp 38.80 45 45 45 46 46
Statliga Budgetutskottet 0.80 -3.2 -3.2 -3.2 -4.1 -4.1
Förtroendekommissionen 91.00 78 79 83 85 91
Tillverkning - Pmi 43.20 40 42 47 50 51
Tjänster Pmi 46.90 38 44 48 50.4 51
Konsument - Confidence 89.60 72 75 78 85 91
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Personliga Skattesats 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.20 -3.2 -2.4 1 0.5 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 -6.3 -5.2 -2.8 0.9 1.4
BNP 575.00 600 600 600 625 625
Bnp Fasta Priser 1229282.00 1197101 1163528 1194862 1240346 1211590
Bruttonationalprodukt 1350155.00 1268222 1183500 1312351 1362306 1330724
Fasta Bruttoinvesteringar 308516.00 301462 293759 299878 311293 304076
Bnp Per Capita 57232.10 58000 58000 58000 58790 58790
Bnp Per Capita Ppp 47193.60 48400 48400 48400 44582 49000
Bnp Från Jordbruk 18452.00 17300 16984 17935 18618 18186
Bnp Från Entreprenad 74079.00 71605 68940 72005 74746 73013
Bnp Från Tillverkning 160486.00 159082 154196 155992 161930 158176
Bnp Från Mining 6588.00 6259 6007 6404 6647 6493
Bnp Från Offentlig Förvaltning 218387.00 214545 206891 212272 220352 215244
Bnp Från Tjänster 564166.00 546814 534050 548369 569243 556047
Bnp Från Transport 43627.00 42931 41831 42405 44020 42999
Bnp Från Verktyg 33970.00 33400 32483 33019 34276 33481

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 8.20 9.5 10.1 10.4 9.9 8.8
Arbetskostnaderna 136.10 138 138 140 140 145
Löner 178.30 182 179 183 183 189
Lönerna I Manufacturing 190.20 196 191 196 196 202
Befolkning 10.23 10.36 10.36 10.36 10.48 10.48
Pensionsåldern Kvinnor 61.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 61.00 62 62 62 62 62
Löne Tillväxt 2.40 2.5 2.6 2.8 2.8 3.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.00 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8
Inflation (Månad) 0.50 -0.2 0.19 0.21 0.21 0.2
Konsumentprisindex Kpi 334.47 339 341 343 340 349
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.21 108 108 112 112 115
Kärna Konsumentprisindexet 218.70 222 224 225 223 229
Kärna Inflation Rate 1.00 1.6 1.8 1.8 1.8 2
Producentpriserna 112.50 118 117 118 116 121
Producentpriserna Förändras -1.20 2.9 2.4 2.8 2.8 3.2
Mat Inflation 2.50 2.3 2.1 2.4 2.4 2.8
Inflationsförväntningar 3.10 2.5 2.6 2.4 2.4 2.5
KPI bostadshjälpmedel 412.61 416 421 423 419 431
Cpi Transportfordon 460.38 467 464 475 468 483

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Värde Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.6 -0.75 -0.1
Utlåningsräntan 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 13200.00 4400 -200 -4000 -4000 -4000
Kurantkonto 38.80 15 34.4 30 30 28
Bytesbalans Till Bnp 1.70 3.6 3.6 3.6 4 4
Import 113800.00 123400 120100 124500 124500 129500
Export 127000.00 127800 119900 120500 120500 125500
Utländska Direktinvesteringar 43.70 27 25.9 37.8 37.8 40.5

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 38.80 45 45 45 46 46
Statliga Budgetutskottet 0.80 -3.2 -3.2 -3.2 -4.1 -4.1
Regeringen Budgetutskottet Värde 58871.00 7687 7687 7695 7695 7695
Statliga Utgifter 316814.00 309292 300443 307943 319665 312254
Offentliga Utgifterna Till Bnp 49.90 49.5 49.5 49.5 49.5 49.6

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Personliga Skattesats 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Social Security Rate För Företag 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 91.00 78 79 83 85 91
Tillverkning - Pmi 43.20 40 42 47 50 51
Tjänster Pmi 46.90 38 44 48 50.4 51
Industriproduktion 0.10 3.2 2.9 3 3 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) 1.50 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5
Manufacturing Produktion 0.60 3 2.6 3.2 3.2 3.4
Business Varulager 3270.05 800 -6400 -3200 -3200 -2200

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 89.60 72 75 78 85 91
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.20 -0.4 0.6 0.4 0.4 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.80 2.4 2.1 2.5 2.5 2.7
Konsument - Spendera 551791.00 533651 519294 536341 556757 543850
Disponibel Personlig Inkomst 569752.00 680090 528226 553799 574880 561552
Hushållens Utgifter -0.20 -0.6 0.4 0.5 0.5 0.4
Bensinpriser 1.22 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94


Sverige - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.