Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 8.56 8.75 8.82 8.88 8.95 9.08
Lagren Marknaden 2371.68 2321 2260 2200 2141 2029
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.10 0.15 0.16 0.18 0.2 0.24

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.90 1.5 0.9 0.6 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.00 4 4.9 4.5 3.8 2.4
Arbetslöshet 10.30 9 8.8 8.4 8.5 7.7
Inflation - Betygsätt 1.30 1.5 1.9 1.5 1.2 1
Inflation (Månad) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 10300.00 900 1200 1200 4200 -2000
Kurantkonto 78.30 66.7 51 62 42 45
Bytesbalans Till Bnp 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
Statsskulden Till Bnp 39.90 40.8 40.8 39 39 39
Statliga Budgetutskottet -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
Förtroendekommissionen 122.90 112 109 105 108 111
Tillverkning - Pmi 65.80 57.6 54 54.8 53.4 54.1
Tjänster Pmi 67.40 63.4 57 57 55.7 55.1
Konsument - Confidence 106.50 108 107 106 108 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
Personliga Skattesats 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.90 1.5 0.9 0.6 0.7 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.00 4 4.9 4.5 3.8 2.4
BNP 537.61 510 510 550 550 550
Bnp Fasta Priser 1273618.00 1262329 1241510 1292195 1287268 1323208
Bruttonationalprodukt 1302981.00 1373145 1356218 1400701 1395360 1434318
Fasta Bruttoinvesteringar 308637.00 323042 305412 319577 318358 327247
Bnp Per Capita 56068.26 58100 58100 60590 60590 60590
Bnp Per Capita Ppp 50683.32 53200 53200 54480 54480 54480
Bnp Från Jordbruk 16507.00 19048 12088 18169 18099 18605
Bnp Från Entreprenad 72525.00 83393 70844 79402 79099 81308
Bnp Från Tillverkning 163265.00 138777 169683 171089 170436 175195
Bnp Från Mining 8299.00 8810 5361 8391 8359 8592
Bnp Från Offentlig Förvaltning 232789.00 236471 219203 232735 231848 238321
Bnp Från Tjänster 595240.00 576743 577317 590058 587808 604220
Bnp Från Transport 43246.00 36160 45227 39954 39802 40913
Bnp Från Verktyg 30161.00 33592 30393 31360 31240 32112

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 10.30 9 8.8 8.4 8.5 7.7
Långtidsarbetslöshet 1.90 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5
Arbetskostnaderna 141.30 136 146 144 144 148
Löner 183.20 184 191 186 186 191
Lönerna I Manufacturing 194.00 195 204 197 196 202
Befolkning 10.33 10.41 10.41 10.49 10.49 10.49
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 62 62 62 62
Pensionsåldern Män 62.00 62 62 62 62 62
Löne Tillväxt 2.20 2.5 2.7 2.4 2.2 2.4

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.30 1.5 1.9 1.5 1.2 1
Inflation (Månad) 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 341.32 342 346 345 345 349
Kärna Konsumentprisindexet 223.69 224 226 227 227 230
Kärna Inflation Rate 1.60 1.4 1.9 1.9 1.6 1.7
Producentpriserna 120.60 115 117 121 125 120
Producentpriserna Förändras 9.60 5.6 4.9 5 3.8 2.9
Mat Inflation -0.30 0.2 1 1.5 1.4 1.7
Inflationsförväntningar 4.90 3.6 2.8 2.5 2.6 2.2
KPI bostadshjälpmedel 424.68 424 427 429 430 432
Cpi Transportfordon 486.41 468 478 484 492 483

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Värde Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Utlåningsräntan 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Lån Tillväxt 6.20 5.8 5.4 5.1 4.8 4.2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 10300.00 900 1200 1200 4200 -2000
Kurantkonto 78.30 66.7 51 62 42 45
Bytesbalans Till Bnp 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
Import 133900.00 128900 124300 147300 124900 134500
Export 144200.00 129800 125500 148500 129100 132500
Utländska Direktinvesteringar 80.70 25.9 26 45 42 32.2

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 39.90 40.8 40.8 39 39 39
Statliga Budgetutskottet -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 36939.00 -26400 7695 -109050 13850 -98000
Statliga Utgifter 334500.00 325400 326400 349589 349553 330000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 52.90 53 53 53 51 51
Statliga Intäkter 139590.00 84200 65950 96350 66200 68000
Skatteutgifter 102651.00 79000 175000 82500 91600 166000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
Personliga Skattesats 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Social Security Rate För Företag 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 122.90 112 109 105 108 111
Tillverkning - Pmi 65.80 57.6 54 54.8 53.4 54.1
Tjänster Pmi 67.40 63.4 57 57 55.7 55.1
Industriproduktion 24.20 6.8 4.5 5.2 4.1 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 -0.7 0.6 0.7 0.5 0.7
Manufacturing Produktion 24.80 6.5 4.8 5.1 4.4 3.4
Business Varulager 1516.30 4600 -6200 4500 1500 -3200

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 106.50 108 107 106 108 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.50 6.5 4.2 4.6 5 3.8
Konsument - Spendera 554982.00 561658 542954 571099 568921 584805
Disponibel Personlig Inkomst 594014.00 677451 559135 630756 628351 645895
Hushållens Utgifter 2.60 -1.2 0.5 0.7 0.6 0.5
Bensinpriser 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52 1.44


Sverige - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.