Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Lagren Marknaden 9559.86 9500 9376 9253 9131 8889
Valuta 10.27 10.25 10.27 10.3 10.33 10.38

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 1.4 1.7 2 2.2 2.4
Arbetslöshet 9.20 11.3 12.2 12.8 13.4 14
Inflation - Betygsätt 1.10 2 1.7 1.6 1.5 1.4
Ränta 2.00 2 2 2 2 2
Handelsbalans -16392.00 -19700 -16500 -18700 -18700 -20200
Kurantkonto -6048.60 -16100 4000 -6800 -6800 -6800
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7
Statsskulden Till Bnp 65.20 75 75 75 78 78
Statliga Budgetutskottet -3.60 -7.3 -7.3 -7.3 -6 -6
Konsument - Confidence 77.80 55 60 63 66 70
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 1.4 1.7 2 2.2 2.4
BNP 120.00 125 125 125 130 130
Bnp Fasta Priser 256864.00 250105 255247 262001 262515 268289
Fasta Bruttoinvesteringar 314963.00 317168 320317 321262 321892 328973
Bnp Per Capita 3357.40 3415 3415 3415 3440 3440
Bnp Från Jordbruk 29096.00 32035 30293 29678 29736 30390
Bnp Från Entreprenad 12075.00 11999 12355 12317 12341 12612
Bnp Från Mining 3982.00 3619 3876 4062 4070 4159
Bnp Från Offentlig Förvaltning 21082.00 20924 21144 21504 21546 22020
Bnp Från Tjänster 30963.00 30567 31187 31582 31644 32340
Bnp Från Transport 9545.00 9315 9720 9736 9755 9970
Bnp Från Verktyg 5894.00 6096 6032 6012 6024 6156

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 9.20 11.3 12.2 12.8 13.4 14
Egenföretagare 10975.00 12150 12150 11170 11170 11300
Arbetslösa Personer 1107.00 1145 1145 1140 1140 1140
Befolkning 35.60 36 36 35.8 36.3 36.1
Sysselsättningsgraden 41.60 41.7 40.1 40.1 40.1 41.56
Ungdomsarbetslöshet 24.90 23.2 29 26.5 26.5 28

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.10 2 1.7 1.6 1.5 1.4
Konsumentprisindex Kpi 120.80 124 122 123 123 125
Producentpriserna 109.20 107 107 107 107 107
Mat Inflation 1.20 1.4 1.2 1.4 1.1 1.5
Inflation (Månad) -0.20 0.6 -0.1 0.7 0.3 0.8
Kärna Inflation Rate 0.60 1 0.9 1 0.7 1.3
Cpi Transportfordon 111.90 115 115 114 114 116

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 2.00 2 2 2 2 2
Penningmängden M2 1068605.00 1065000 1075000 1100000 1100000 1100000
Banks Balansräkning 1412234.00 1460000 1420000 1462537 1462537 1462537
Valutareserven 250960.00 242000 233000 234152 234152 240152
Värde Ränta 3.10 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Centralbanken Balansräkning 324529.15 335606 327500 340000 340000 355000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -16392.00 -19700 -16500 -18700 -18700 -20200
Kurantkonto -6048.60 -16100 4000 -6800 -6800 -6800
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3.9 -3.9 -3.9 -3.7 -3.7
Import 40751.00 43200 40500 45000 45000 47600
Export 24359.00 23500 24000 26300 26300 27400
Turister 13000000.00 11000000 11000000 11000000 12570000 12570000
Utländska Direktinvesteringar 5928.00 5200 7300 6500 6500 7300
Utlandsskulden 511720.67 497941 501300 514905 514905 523802

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 65.20 75 75 75 78 78
Statliga Budgetutskottet -3.60 -7.3 -7.3 -7.3 -6 -6
Statliga Utgifter 210014.00 211484 213584 214214 214634 219355

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 31.00 31 31 31 31 31
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 18.50 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion 2.40 1.8 2.6 3.3 3.3 3.5
Gruv Produktion -1.10 -1.3 3.6 3.5 3.5 4.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 77.80 55 60 63 66 70
Konsument - Spendera 636065.00 640517 646878 648786 650058 664357


Marocko - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.