Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 9061.00 9082 9103 9124 9144 9186
Lagren Marknaden 589.96 572 554 536 518 484

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
Arbetslöshet 0.60 0.8 0.8 1 1 1
Inflation - Betygsätt 5.46 5.9 5.7 4 3.8 3.5
Ränta 3.00 3 3 3 3 4
Handelsbalans 20.37 -437 -362 -362 -362 -362
Kurantkonto -349.83 -526 -549 -549 -549 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8
Statsskulden Till Bnp 53.34 57 57 57.7 57.7 57.7
Statliga Budgetutskottet -4.60 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.70 0.5 0.5 5.5 5.5 5.5
BNP 18.17 17.5 17.5 19.9 19.9 19.9
Bnp Per Capita 1840.50 1800 1800 1875 1875 1875
Bnp Per Capita Ppp 7826.40 7240 7240 7490 7490 7490

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 0.60 0.8 0.8 1 1 1
Befolkning 6.70 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 5.46 5.9 5.7 4 3.8 3.5
Mat Inflation 10.80 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 112.30 116 117 116 117 121

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.00 3 3 3 3 4
Valutareserven 997.25 956 941 941 941 941

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 20.37 -437 -362 -362 -362 -362
Kurantkonto -349.83 -526 -549 -549 -549 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8 -10.8
Import 1446.94 1596 1610 1610 1610 1610
Export 1467.31 1160 1248 1248 1248 1248
Guldreserver 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Utländska Direktinvesteringar 170.70 100 100 250 250 250

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 53.34 57 57 57.7 57.7 57.7
Statliga Budgetutskottet -4.60 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5 -7.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.