Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 8949.00 8919 8939 8960 8980 9021
Lagren Marknaden 609.77 590 571 553 535 499

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.5 6.5 6.5 6.8 6.8
Arbetslöshet 0.60 0.8 0.8 0.8 1 1
Inflation - Betygsätt 6.24 3 3 3.5 3.5 3.5
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Handelsbalans 20.37 -437 -437 -362 -362 -362
Kurantkonto -118.37 -526 -526 -549 -549 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8
Statsskulden Till Bnp 53.34 57 57 57 57.7 57.7
Statliga Budgetutskottet -4.60 -6.2 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.5 6.5 6.5 6.8 6.8
BNP 20.20 20.5 20.5 20.5 21.9 21.9
Bnp Per Capita 1789.10 1952 1952 1952 2034 2034
Bnp Per Capita Ppp 6614.50 6828 7244 7244 6828 7096

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 0.60 0.8 0.8 0.8 1 1
Befolkning 6.70 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 6.24 3 3 3.5 3.5 3.5
Mat Inflation 11.30 3 2.5 2.5 1.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 111.47 110 113 115 115 119

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.00 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Valutareserven 997.25 956 956 941 941 941

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 20.37 -437 -437 -362 -362 -362
Kurantkonto -118.37 -526 -526 -549 -549 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -11.9 -11.9 -11.9 -10.8 -10.8
Import 1446.94 1596 1596 1610 1610 1610
Export 1467.31 1160 1160 1248 1248 1248
Guldreserver 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Utländska Direktinvesteringar 103.32 546 546 560 560 560

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 53.34 57 57 57 57.7 57.7
Statliga Budgetutskottet -4.60 -6.2 -6.2 -6.2 -7.5 -7.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.