Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 8763.63 8737 8737 8737 8737 8737
Lagren Marknaden 719.94 750 741 731 722 704
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
Arbetslöshet 0.60 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Inflation - Betygsätt 3.00 1.9 2.1 2 2.2 2
Ränta 4.00 4 4 3.75 3.75 3.75
Handelsbalans -5.16 -424 -437 -437 -437 -362
Kurantkonto -160.79 -516 -526 -526 -526 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1
Statsskulden Till Bnp 53.34 56.7 56.7 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
BNP 18.13 20.2 20.2 22.3 22.3 22.3
Bnp Per Capita 1789.10 1936 1936 2059 2059 2059
Bnp Per Capita Ppp 6614.50 6948 6948 7244 7244 7244
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 0.60 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Befolkning 7.00 7.07 6.96 7.06 7.06 7.06
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.00 1.9 2.1 2 2.2 2
Mat Inflation 4.30 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5
Konsumentprisindex Kpi 107.64 108 106 107 109 108
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.00 4 4 3.75 3.75 3.75
Valutareserven 873.17 968 956 956 956 941
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -5.16 -424 -437 -437 -437 -362
Kurantkonto -160.79 -516 -526 -526 -526 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1
Import 1392.14 1574 1596 1596 1596 1610
Export 1386.98 1150 1160 1160 1160 1248
Guldreserver 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Utländska Direktinvesteringar 169.25 538 546 546 546 560
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 53.34 56.7 56.7 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.