Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 9515.93 9532 9557 9583 9609 9661
Lagren Marknaden 584.57 570 556 543 530 504

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
Arbetslöshet 1.00 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
Inflation - Betygsätt 3.55 4.1 4.5 3.2 3 3.6
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Handelsbalans 292.89 -362 -362 -362 -362 -362
Kurantkonto 70.23 -549 -549 -549 -549 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5
Statsskulden Till Bnp 55.66 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2
Statliga Budgetutskottet -5.22 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 25.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
BNP 19.14 19.9 19.9 19.9 19.9 20.4
Bnp Per Capita 1835.66 1875 1875 1875 1875 1920
Bnp Per Capita Ppp 7805.80 7490 7490 7490 7490 7950

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 1.00 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6
Befolkning 7.30 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.55 4.1 4.5 3.2 3 3.6
Mat Inflation 2.40 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 116.40 120 119 118 120 124

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.00 3 3 3 3 3
Valutareserven 1319.17 941 941 941 941 941

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 292.89 -362 -362 -362 -362 -362
Kurantkonto 70.23 -549 -549 -549 -549 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.20 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -10.5
Import 1704.22 1610 1610 1610 1610 1610
Export 1997.11 1248 1248 1248 1248 1248
Utländska Direktinvesteringar 339.78 250 250 250 250 250

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 55.66 57.7 57.7 57.7 57.7 58.2
Statliga Budgetutskottet -5.22 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 20.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 25.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.