Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 8708.00 8674 8674 8674 8674 8674
Lagren Marknaden 773.22 788 779 769 760 742
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
Arbetslöshet 0.60 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Inflation - Betygsätt 2.54 1.9 2.1 2 2.2 2
Ränta 4.00 4 4 3.75 3.75 3.75
Handelsbalans -209.47 -424 -437 -437 -437 -362
Kurantkonto -261.51 -516 -526 -526 -526 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1
Statsskulden Till Bnp 53.34 56.7 56.7 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.50 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5
BNP 18.13 20.2 20.2 22.3 22.3 22.3
Bnp Per Capita 1789.10 1936 1936 2059 2059 2059
Bnp Per Capita Ppp 6614.50 6948 6948 7244 7244 7244
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 0.60 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8
Befolkning 6.86 7.07 6.96 7.06 7.06 7.06
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.54 1.9 2.1 2 2.2 2
Mat Inflation 2.98 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5
Konsumentprisindex Kpi 104.50 108 107 107 107 110
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.00 4 4 3.75 3.75 3.75
Valutareserven 873.17 968 956 956 956 941
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -209.47 -424 -437 -437 -437 -362
Kurantkonto -261.51 -516 -526 -526 -526 -549
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1 -10.1
Import 1647.59 1574 1596 1596 1596 1610
Export 1438.12 1150 1160 1160 1160 1248
Guldreserver 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Utländska Direktinvesteringar 543.59 538 546 546 546 560
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 53.34 56.7 56.7 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.60 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8 -4.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


Laos - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.