Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 108.37 109 109 110 110 111
Lagren Marknaden 22190.62 21400 21092 20788 20488 19902
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.20 0.02 0.04 0.07 0.1 0.12
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 0.9 0.8 0.7 1 1
Bnp-Tillväxt Årlig 1.30 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
Arbetslöshet 2.20 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Inflation - Betygsätt 0.30 2.4 2.2 2 2 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalans -136.30 -100 700 700 700 910
Kurantkonto 2157.71 380 3080 1250 1250 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
Statsskulden Till Bnp 238.20 240 244 244 244 244
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 5.00 2 12 9 9 5
Tjänster Pmi 52.80 51 54 54.5 54.9 54
Tillverkning - Pmi 48.90 50.4 50 50.9 51 51
Konsument - Confidence 35.60 39 43 42 41 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.80 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 0.9 0.8 0.7 1 1
Bnp-Tillväxt Årlig 1.30 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
BNP 4970.92 5110 5400 5400 5400 5400
Bnp Fasta Priser 540233.40 541757 539616 542736 544015 546633
Bruttonationalprodukt 564532.30 563536 561308 566368 568484 568608
Fasta Bruttoinvesteringar 128976.30 129235 128724 129000 130000 130398
Bnp Per Capita 48919.60 49500 50200 50200 50200 50200
Bnp Per Capita Ppp 39293.50 41500 43000 43000 43000 43000
Bnp Från Jordbruk 4480.70 4534 4517 4575 4512 4575
Bnp Från Entreprenad 29714.00 30071 29952 30341 29922 30341
Bnp Från Tillverkning 109203.90 110514 110078 111509 109968 111509
Bnp Från Mining 231.70 234 234 237 233 237
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26259.80 26575 26470 26814 26444 26814
Bnp Från Tjänster 21996.40 22260 22172 22461 22150 22461
Bnp Från Transport 25233.60 25536 25435 25766 25410 25766
Bnp Från Verktyg 9567.30 9682 9644 9769 9634 9769
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.20 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Sysselsättningsgraden 60.90 59.6 59.6 59.6 59.6 60.5
Arbetskraftsdeltagande 62.30 61.3 61.3 61.3 61.3 62.5
Produktivitet 101.90 102 109 96 102 101
Löner 305988.00 693787 321681 566595 432524 700725
Lönerna I Manufacturing 342888.00 841177 357791 577834 597694 849589
Minimilöner 901.00 901 925 925 925 925
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.30 2.4 2.2 2 2 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 101.80 103 103 104 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 101.70 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.50 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
Producentpriserna 100.90 103 103 103 103 104
Mat Inflation 0.10 1 1.2 0.8 0.8 1.3
Producentpriserna Förändras -1.10 2 1.9 1.5 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 99.80 101 101 102 102 103
Cpi Transportfordon 98.90 100 99.99 101 100 102
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Interbankränta -0.11 -0.06 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06
Värde Ränta -0.13 0.32 0.32 -0.23 -0.23 0.32
Lån Tillväxt 2.00 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -136.30 -100 700 700 700 910
Kurantkonto 2157.71 380 3080 1250 1250 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
Import 6277.28 6900 6300 6600 6600 6040
Export 6140.95 6800 7000 7100 7100 6950
Turister 2520100.00 2800000 2626600 2850000 2850000 2451200
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 238.20 240 244 244 244 244
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 109084.50 109187 108755 108659 109848 110170
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90 39.3 39.6 39.6 39.6 39.6
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 5.00 2 12 9 9 5
Tjänster Pmi 52.80 51 54 54.5 54.9 54
Tillverkning - Pmi 48.90 50.4 50 50.9 51 51
Industriproduktion -4.70 1.2 2.1 2 2 2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 0.4 -0.3 0.5 0.5 0.1
Maskiner Beställningar -2.40 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2
Sammanfallande Index 99.30 113 113 110 110 113
Ekonomi Tittare Survey 46.70 40.5 44 49 51 51
Bilproduktionen 774265.00 674222 760000 750000 750000 694206
Bilregistreringar 300280.00 208000 345000 250000 250000 234962
Liten - Affärs - Känsla -4.00 -7 -10 -8 -6 -4
Maskinverktygsorder 98956.00 101640 108450 89100 104870 107950
Inte - Tillverkning - Pmi 21.00 17 21 21 21 16
Reuters - Tankan - Index -5.00 -10 -12 -8 -6 -2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 35.60 39 43 42 41 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.80 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.00 -0.5 1 2 2 0.9
Konsument - Spendera 302425.60 304602 303398 303005 304543 307343
Disponibel Personlig Inkomst 431.80 860 387 396 714 868
Personliga Besparingar 23.70 51 5 40 40 48
Bankernas Utlåningsränta 0.95 1 1 0.95 0.95 1
Hushållen Skuld Till Bnp 58.20 58.6 58.8 59 59 57.6
Bensinpriser 1.36 1.19 1.16 1.18 1.14 1.16
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 113.60 114 118 117 117 117


Japan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.