Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 105.30 109 110 110 111 112
Lagren Marknaden 20710.91 20305 20004 19709 19417 18846
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.23 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 -0.9 0.4 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.3 -0.2 -0.5 0.7 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 1.80 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
Arbetslöshet 2.30 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
Inflation - Betygsätt 0.50 0.6 2.4 2.2 2 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Handelsbalans -249.59 510 -100 700 700 910
Kurantkonto 1211.17 1750 380 3080 1250 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
Statsskulden Till Bnp 238.20 240 240 244 244 244
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 7.00 5 9 12 9 5
Tjänster Pmi 53.40 52 51 54 54.5 54
Tillverkning - Pmi 49.50 49 50.4 50 50.9 51
Konsument - Confidence 37.80 37.3 39 43 42 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 7.5 0.7 -0.3 0.5 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 -0.9 0.4 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.3 -0.2 -0.5 0.7 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 1.80 1.2 1.5 1.4 1.7 1.9
BNP 4970.92 5110 5110 5400 5400 5400
Bnp Fasta Priser 541476.20 540090 534274 536415 545267 539083
Bruttonationalprodukt 564532.30 561308 555751 559064 568484 560753
Fasta Bruttoinvesteringar 130219.20 127000 128000 128000 131000 129000
Bnp Per Capita 48919.60 49500 49500 50200 50200 50200
Bnp Per Capita Ppp 39293.50 41500 41500 43000 43000 43000
Bnp Från Jordbruk 4480.70 4539 4472 4458 4512 4512
Bnp Från Entreprenad 29714.00 30100 29655 29565 29922 29921
Bnp Från Tillverkning 109203.90 110624 108985 108658 109968 109966
Bnp Från Mining 231.70 235 231 231 233 233
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26259.80 26601 26207 26129 26444 26443
Bnp Från Tjänster 21996.40 22282 21952 21886 22150 22150
Bnp Från Transport 25233.60 25562 25183 25107 25410 25410
Bnp Från Verktyg 9567.30 9692 9548 9519 9634 9634
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.30 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8
Sysselsättningsgraden 60.80 61.2 59.6 59.6 59.6 60.5
Arbetskraftsdeltagande 62.30 61.5 61.3 61.3 61.3 62.5
Produktivitet 103.30 99.11 104 99.18 99.18 99.17
Löner 560430.00 307946 700690 323592 318383 713302
Lönerna I Manufacturing 571547.00 342293 849547 359917 355032 864839
Minimilöner 874.00 874 900 900 900 925
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 0.6 2.4 2.2 2 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 101.60 102 104 104 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 101.50 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.60 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5
Producentpriserna 101.20 102 104 103 103 105
Mat Inflation 0.90 1.4 1 1.2 0.8 1.3
Producentpriserna Förändras -0.60 -0.3 2 1.9 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 99.80 100 102 102 102 104
Cpi Transportfordon 98.80 100 101 101 100 103
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Interbankränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Värde Ränta -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.26 -0.16
Lån Tillväxt 2.30 2.2 2.5 2.5 2.4 2.4
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -249.59 510 -100 700 700 910
Kurantkonto 1211.17 1750 380 3080 1250 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3 3.12 3.12 3.12
Import 6892.78 6550 6900 6300 6600 6040
Export 6643.19 6580 6800 7000 7100 6950
Turister 2880000.00 2800000 2358100 2626600 2850000 2451200
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 238.20 240 240 244 244 244
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 108825.60 108510 107668 107272 109587 108637
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90 39.3 39.3 39.6 39.6 39.6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 8 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.2 29.2 29.3 29.3 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 7.00 5 9 12 9 5
Tjänster Pmi 53.40 52 51 54 54.5 54
Tillverkning - Pmi 49.50 49 50.4 50 50.9 51
Industriproduktion -3.80 0.9 1.2 2.1 2 2
Industriproduktion (Månadsvis) -3.30 0.1 0.4 -0.3 0.5 0.1
Maskiner Beställningar 13.90 -1.4 0.3 0.3 0.5 0.2
Sammanfallande Index 100.40 113 113 113 110 113
Ekonomi Tittare Survey 41.20 40.9 40.5 44 49 51
Bilproduktionen 676431.00 682657 674222 760000 750000 694206
Bilregistreringar 258150.00 260056 208000 345000 250000 234962
Liten - Affärs - Känsla -1.00 -4 1 6 5 -4
Inte - Tillverkning - Pmi 23.00 20 19 21 21 16
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 37.80 37.3 39 43 42 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 7.5 0.7 -0.3 0.5 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.50 8 -0.5 1 2 0.9
Konsument - Spendera 302857.90 303437 300052 299485 304978 302752
Disponibel Personlig Inkomst 709.20 370 848 391 714 856
Personliga Besparingar 55.00 10 51 5 40 48
Bankernas Utlåningsränta 1.00 1 1 1 1 1.1
Hushållen Skuld Till Bnp 58.10 58.3 58.6 58.8 59 57.6
Bensinpriser 1.34 1.31 1.28 1.25 1.22 1.22
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 114.74 114 114 118 117 117


Japan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.