Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 107.01 109 109 110 110 111
Lagren Marknaden 21193.81 20253 19949 19650 19354 18778
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.14 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 2.20 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
Arbetslöshet 2.40 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
Inflation - Betygsätt 0.70 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Handelsbalans -967.11 510 30 -100 700 910
Kurantkonto 1707.39 1170 1750 380 3080 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3 3 3.12 3.12
Statsskulden Till Bnp 253.00 256 256 256 258 258
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 12.00 8 11 10 12 5
Tjänster Pmi 51.70 52.3 53 53.4 54 54
Tillverkning - Pmi 49.50 50 51.7 51.4 50 51
Konsument - Confidence 39.40 41.8 42 40.9 43 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.7 0.6 0.9 0.4 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 1.4 1.3 1.2 0.8 0.9
Bnp-Tillväxt Årlig 2.20 0.9 1.2 1.5 1.4 1.9
BNP 4872.14 5110 5110 5110 5400 5400
Bnp Fasta Priser 538161.60 543773 539714 541636 542467 546511
Bruttonationalprodukt 560558.10 567595 561629 563536 561308 568608
Fasta Bruttoinvesteringar 128483.40 130239 127320 129235 128724 130398
Bnp Per Capita 48556.93 50100 50100 50100 51000 51000
Bnp Per Capita Ppp 39002.22 41500 41500 41500 43000 43000
Bnp Från Jordbruk 4480.70 4543 4539 4534 4517 4575
Bnp Från Entreprenad 29714.00 30130 30100 30071 29952 30341
Bnp Från Tillverkning 109203.90 110733 110624 110514 110078 111509
Bnp Från Mining 231.70 235 235 234 234 237
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26259.80 26627 26601 26575 26470 26814
Bnp Från Tjänster 21996.40 22304 22282 22260 22172 22461
Bnp Från Transport 25233.60 25587 25562 25536 25435 25766
Bnp Från Verktyg 9567.30 9701 9692 9682 9644 9769
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.40 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8
Sysselsättningsgraden 60.50 59.5 61.2 59.6 59.6 60.5
Arbetskraftsdeltagande 62.10 61.5 62.06 61.3 61.3 62.5
Produktivitet 110.60 99.11 104 99.18 99.18 99.17
Löner 312362.00 550909 307284 702410 321570 715054
Lönerna I Manufacturing 342743.00 580983 344035 851869 361190 867203
Minimilöner 874.00 874 874 900 900 925
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 0.7 1.1 1.4 1.2 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 101.80 102 103 103 103 104
Kärna Konsumentprisindexet 101.60 102 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.80 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5
Producentpriserna 101.80 102 103 103 103 104
Mat Inflation 0.80 0.3 1.4 1 1.2 1.3
Producentpriserna Förändras 0.70 1.1 0.7 1.3 1.9 1.5
KPI bostadshjälpmedel 99.70 100 101 101 101 103
Cpi Transportfordon 99.20 100 101 100 99.99 102
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
Interbankränta -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 0.03
Värde Ränta -0.21 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 0.01
Lån Tillväxt 2.60 2.3 2.2 2.5 2.5 2.4
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -967.11 510 30 -100 700 910
Kurantkonto 1707.39 1170 1750 380 3080 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3 3 3.12 3.12
Import 6802.24 6450 6550 6900 6300 6040
Export 5835.13 6960 6580 6800 7000 6950
Turister 2773100.00 2800000 2358100 2426600 2626600 2451200
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 253.00 256 256 256 258 258
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 107734.40 108346 108481 109083 108473 110065
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90 39.3 39.3 39.3 39.6 39.6
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 8 8 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.2 29.2 29.2 29.3 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 12.00 8 11 10 12 5
Tjänster Pmi 51.70 52.3 53 53.4 54 54
Tillverkning - Pmi 49.50 50 51.7 51.4 50 51
Industriproduktion -1.10 0.3 0.9 1.2 2.1 2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.60 -0.2 0.1 0.4 -0.3 0.1
Maskiner Beställningar 5.20 -1.4 0.17 0.3 0.3 0.2
Sammanfallande Index 102.10 113 113 113 113 113
Ekonomi Tittare Survey 44.10 44.9 47.9 48 48.5 51
Bilproduktionen 780165.00 734641 682657 674222 760000 694206
Bilregistreringar 212636.00 243989 260056 208000 345000 234962
Liten - Affärs - Känsla 6.00 5 1 2 6 -4
Inte - Tillverkning - Pmi 21.00 18 16 19 21 16
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 39.40 41.8 42 40.9 43 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 0.1 0.1 0.7 -0.3 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.50 2.1 1.86 1.2 1 0.9
Konsument - Spendera 300365.70 304681 303513 304142 302769 306879
Disponibel Personlig Inkomst 430.70 664 370 860 439 868
Personliga Besparingar 21.50 42 10 51 5 48
Bankernas Utlåningsränta 1.00 1 1 1 1 1.1
Hushållen Skuld Till Bnp 58.10 58.5 58.3 58.6 58.8 57.6
Bensinpriser 1.39 1.22 1.19 1.16 1.13 1.13
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 114.22 114 114 114 118 117


Japan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.