Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 108.54 110 110 111 111 112
Lagren Marknaden 23354.40 22993 22699 22408 22122 21560
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 0.9 0.8 0.7 1 1
Bnp-Tillväxt Årlig 0.20 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
Arbetslöshet 2.40 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Inflation - Betygsätt 0.20 2.4 2.2 2 2 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalans 17.27 -100 700 500 500 910
Kurantkonto 1612.90 380 3080 1250 1250 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
Statsskulden Till Bnp 238.20 240 244 244 244 244
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 5.00 2 12 9 9 5
Tjänster Pmi 50.30 51 54 54.5 54.9 54
Tillverkning - Pmi 48.90 50.4 50 50.9 51 51
Konsument - Confidence 38.70 39 43 42 41 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -14.40 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 -0.9 0.4 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 0.9 0.8 0.7 1 1
Bnp-Tillväxt Årlig 0.20 1.5 1.4 1.7 1.7 1.9
BNP 4970.92 5110 5400 5400 5400 5400
Bnp Fasta Priser 540798.10 540190 542393 544261 546206 545592
Bruttonationalprodukt 563882.00 563536 561308 566368 568484 568608
Fasta Bruttoinvesteringar 130687.10 129235 128724 130000 132000 130398
Bnp Per Capita 48919.60 49500 50200 50200 50200 50200
Bnp Per Capita Ppp 39293.50 41500 43000 43000 43000 43000
Bnp Från Jordbruk 4480.70 4534 4517 4575 4512 4575
Bnp Från Entreprenad 29714.00 30071 29952 30341 29922 30341
Bnp Från Tillverkning 109203.90 110514 110078 111509 109968 111509
Bnp Från Mining 231.70 234 234 237 233 237
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26259.80 26575 26470 26814 26444 26814
Bnp Från Tjänster 21996.40 22260 22172 22461 22150 22461
Bnp Från Transport 25233.60 25536 25435 25766 25410 25766
Bnp Från Verktyg 9567.30 9682 9644 9769 9634 9769
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.40 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8
Sysselsättningsgraden 61.20 59.6 59.6 59.6 59.6 60.5
Arbetskraftsdeltagande 62.60 61.3 61.3 61.3 61.3 62.5
Produktivitet 104.50 102 109 96 102 101
Löner 306430.00 693787 321681 566595 309660 700725
Lönerna I Manufacturing 336460.00 841177 357791 577834 347003 849589
Minimilöner 901.00 901 925 925 925 925
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.20 2.4 2.2 2 2 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 102.20 103 103 104 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 102.00 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.40 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
Producentpriserna 102.00 103 103 103 102 105
Mat Inflation 0.90 1 1.2 0.8 0.8 1.3
Producentpriserna Förändras -0.40 2 1.9 1.5 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 100.30 101 101 102 102 103
Cpi Transportfordon 99.40 100 99.99 101 100 102
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Interbankränta -0.08 -0.06 -0.06 -0.09 -0.09 -0.06
Värde Ränta -0.37 0.32 0.32 -0.23 -0.23 0.32
Lån Tillväxt 2.00 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 17.27 -100 700 500 500 910
Kurantkonto 1612.90 380 3080 1250 1250 510
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3 3.12 3.12 3.12 3.12
Import 6560.10 6900 6300 6600 6600 6040
Export 6577.36 6800 7000 7100 7100 6950
Turister 2496600.00 2800000 2626600 2850000 2850000 2451200
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 238.20 240 244 244 244 244
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.5 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 109716.40 108847 108709 109889 110814 109935
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90 39.3 39.6 39.6 39.6 39.6
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.2 29.3 29.3 29.3 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 5.00 2 12 9 9 5
Tjänster Pmi 50.30 51 54 54.5 54.9 54
Tillverkning - Pmi 48.90 50.4 50 50.9 51 51
Industriproduktion -7.40 1.2 2.1 2 2 2
Industriproduktion (Månadsvis) -4.20 0.4 -0.3 0.5 0.5 0.1
Maskiner Beställningar -2.90 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2
Sammanfallande Index 94.80 113 113 110 110 113
Ekonomi Tittare Survey 36.70 40.5 44 49 51 51
Bilproduktionen 714844.00 674222 760000 750000 750000 694206
Bilregistreringar 164672.00 208000 345000 250000 250000 234962
Liten - Affärs - Känsla -4.00 -7 -10 -8 -6 -4
Maskinverktygsorder 87453.00 101640 108450 89100 104870 107950
Inte - Tillverkning - Pmi 21.00 17 21 21 21 16
Reuters - Tankan - Index -6.00 -10 -12 -8 -6 -2
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 38.70 39 43 42 41 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -14.40 0.7 -0.3 0.5 0.5 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -7.10 -0.5 1 2 2 0.9
Konsument - Spendera 303406.60 304602 303398 304439 306441 307343
Disponibel Personlig Inkomst 370.19 860 387 396 714 868
Personliga Besparingar 13.80 51 5 40 40 48
Bankernas Utlåningsränta 0.95 1 1 0.95 0.95 1
Hushållen Skuld Till Bnp 58.20 58.6 58.8 59 59 57.6
Bensinpriser 1.35 1.24 1.2 1.17 1.13 1.07
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 112.86 114 118 117 117 117


Japan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.