Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 109.16 109 109 109 110 111
Lagren Marknaden 23215.71 23399 23143 22893 22642 22150
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.03 0 0 0.01 0.01 0.01
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 0.9 0.8 1 1.2 1.3
Bnp-Tillväxt Årlig 1.80 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
Arbetslöshet 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
Inflation - Betygsätt 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Handelsbalans -152.50 500 500 200 210 510
Kurantkonto 1436.76 3080 1250 1150 510 440
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Statsskulden Till Bnp 238.20 244 244 244 244 249
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Förtroendekommissionen 0.00 12 9 9 5 5
Tjänster Pmi 52.10 51 54.5 54.9 54 52.9
Tillverkning - Pmi 49.30 50 50.9 51 51 50.2
Konsument - Confidence 39.10 43 42 41 43.9 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.50 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 0.9 0.8 1 1.2 1.3
Bnp-Tillväxt Årlig 1.80 1.4 1.7 1.7 1.9 2.2
BNP 4970.92 5400 5400 5400 5400 5700
Bnp Fasta Priser 541466.00 541159 543369 546881 547964 555087
Bruttonationalprodukt 564586.40 564318 566527 570232 571361 578789
Fasta Bruttoinvesteringar 130983.00 129000 130000 132000 133000 134000
Bnp Per Capita 48919.60 50200 50200 50200 50200 50900
Bnp Per Capita Ppp 39293.50 43000 43000 43000 43000 43000
Bnp Från Jordbruk 4685.40 4728 4723 4732 4742 4803
Bnp Från Entreprenad 29224.80 29488 29459 29517 29575 29960
Bnp Från Tillverkning 112294.90 113306 113193 113418 113642 115120
Bnp Från Mining 225.20 227 227 227 228 231
Bnp Från Offentlig Förvaltning 26309.00 26546 26519 26572 26625 26971
Bnp Från Tjänster 21744.70 21940 21919 21962 22006 22292
Bnp Från Transport 25280.00 25508 25482 25533 25583 25916
Bnp Från Verktyg 9761.20 9849 9839 9859 9878 10007
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.20 2.4 2.2 2.5 2.8 3
Sysselsättningsgraden 60.90 60.4 61 61.3 61.5 62
Arbetskraftsdeltagande 62.30 61.3 61.3 61.3 62.5 62.5
Ungdomsarbetslöshet 3.80 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
Produktivitet 99.50 109 96 102 101 101
Lediga Jobb 920.88 960 990 990 990 1000
Löner 322356.00 321681 566595 309954 310555 315524
Lönerna I Manufacturing 373009.00 357791 577834 340329 341778 347246
Löne Tillväxt -0.20 1 1.1 1.2 1 1.6
Minimilöner 901.00 925 925 925 925 950
Befolkning 126.25 126 126 126 125 125
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.00 63 63 63 63 63
Jobb till applikationsförhållande 1.57 1.56 1.58 1.59 1.6 1.6
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 0.9 1.4 1.5 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 102.30 102 103 103 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 102.20 102 103 103 103 105
Kärna Inflation Rate 0.70 0.8 1 1.2 1 1.6
Producentpriserna 102.30 103 103 102 104 106
Mat Inflation 1.90 1.2 0.8 0.8 1.3 1.3
Producentpriserna Förändras 0.90 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 100.40 100 101 101 102 104
Cpi Transportfordon 99.90 100 99.63 99.67 101 103
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Interbankränta -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
Centralbanken Balansräkning 573053.10 599897 600000 600000 618694 629114
Värde Ränta -0.16 0.32 -0.33 -0.33 0.32 0.42
Utländska Aktieplacering 263.80 150 200 200 250 250
Utländska Masslåneplacering 175.10 150 150 150 150 178
Lån Tillväxt 1.80 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4
Privat skuld och BNP 221.10 228 228 228 228 228
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -152.50 500 500 200 210 510
Kurantkonto 1436.76 3080 1250 1150 510 440
Bytesbalans Till Bnp 3.50 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9
Import 6729.59 6500 6100 6300 6740 6540
Export 6577.07 7000 6600 6500 6950 7050
Utländska Direktinvesteringar 12898.85 8000 15000 15000 15000 12540
Inkomster Från Turism 22426000.00 28016246 20000000 20000000 20000000 21000000
Turister 2526400.00 2626600 2850000 2850000 2850000 2502100
Råolja Produktion 4.00 3 3 3 3 3.17
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 238.20 244 244 244 244 249
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Statliga Utgifter 109853.50 108429 110006 110952 111172 112617
Militära Utgifter 45362.00 46807 47143 47143 47143 47143
Offentliga Utgifterna Till Bnp 38.90 39.6 39.6 39.6 39.6 40.5
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Personliga Skattesats 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95 55.95
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Social - Säkerhet - Betygsätt 29.20 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
Social Security Rate För Företag 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Trygghet För Anställda 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 0.00 12 9 9 5 5
Tjänster Pmi 52.10 51 54.5 54.9 54 52.9
Tillverkning - Pmi 49.30 50 50.9 51 51 50.2
Industriproduktion -8.20 -0.4 2 2 2 2.1
Industriproduktion (Månadsvis) -1.00 -0.3 0.5 0.5 0.1 0.1
Manufacturing Produktion -8.10 1.2 0.5 0.5 3 3
Maskiner Beställningar 18.00 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2
Konkurser 704.00 680 650 650 680 680
Företagens Vinster 17323.17 21000 24000 24000 20491 22000
Sammanfallande Index 94.70 99.5 105 102 107 106
Ekonomi Tittare Survey 39.80 44 49 51 51 49
Bilproduktionen 667462.00 760000 680000 700000 650000 690000
Bilregistreringar 194765.00 345000 250000 270000 200000 205000
Ledande Ekonomiska Index 90.80 95.1 99 98 101 100
Liten - Affärs - Känsla -9.00 -10 -8 -6 -4 5
Maskinverktygsorder 89969.00 108450 89100 104870 107950 116150
Gruv Produktion -9.80 -1.52 -2 -2 -2 -1.32
Inte - Tillverkning - Pmi 20.00 21 21 21 16 19
Privat investering 7.10 6.2 5.1 3.6 2.9 3.4
Reuters - Tankan - Index -6.00 -12 -8 -6 -2 -4
Komposit - Pmi 51.10 51 52 52 52 51.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 39.10 43 42 41 43.9 43.9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.50 -0.3 0.5 0.5 1.2 1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.10 -0.4 2 2 0.9 0.9
Hushållens Utgifter -2.00 0.6 1.5 1.5 2 2
Konsument - Spendera 303045.20 302353 303830 306076 306682 310669
Disponibel Personlig Inkomst 389.94 396 715 374 395 400
Personliga Besparingar 25.10 5 40 40 48 48
Bankernas Utlåningsränta 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Hushållen Skuld Till Bnp 58.70 58.8 59 59 59 57.6
Konsumentkrediter 322298.00 324545 323053 325521 326166 330406
Bensinpriser 1.37 1.48 1.52 1.56 1.59 1.59
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bostäder -12.70 -6 5 5 1.5 1.5
Entreprenad Beställningar -1.20 5 -10 -10 2.2 2.2
Housing - Index 113.20 118 117 117 117 120
Husägande Betyg 61.70 61.84 62.09 62.09 62.09 62.09


Japan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.