Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 2295.00 2303 2310 2318 2326 2341
Lagren Marknaden 1924.15 1873 1853 1834 1815 1778
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6.8 5.6 6.4 5.2 6.3
Arbetslöshet 10.30 9 9 8 8 8
Inflation - Betygsätt 3.70 3.7 4 4.1 4.3 4.8
Ränta 7.00 7 7 5 5 5
Handelsbalans -1038.60 3102 3313 3313 3313 3273
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -8.7 -8.7 -7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 37.40 43 43 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6.8 5.6 6.4 5.2 6.3
BNP 57.44 59 59 62 62 62
Fasta Bruttoinvesteringar 40376818.06 22196414 22321230 22134006 22134006 23839073
Bnp Per Capita 957.10 980 980 1010 1010 1010
Bnp Per Capita Ppp 2809.07 2898 2838 2838 2946 2946
Bnp Från Jordbruk 8718021.00 2505325 2519413 2498281 2498281 2690734
Bnp Från Entreprenad 4377989.70 1777352 1787346 1772354 1772354 1908886
Bnp Från Tillverkning 2647575.00 982816 988343 980053 980053 1055550
Bnp Från Mining 1308537.00 558785 561927 557214 557214 600138
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1279580.00 790560 795006 788337 788337 849066
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 10.30 9 9 8 8 8
Löner 362400.00 359314 390000 390000 390000 400000
Löner Högutbildad 884100.00 749322 950800 950800 950800 960500
Löner Lågutbildade 419500.00 377812 490500 490500 490500 500000
Levnadslön Familj 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.70 3.7 4 4.1 4.3 4.8
Konsumentprisindex Kpi 117.03 116 117 121 122 123
Mat Inflation 2.30 5.34 5.5 5.5 5.5 5
Producentpriserna 123.70 129 128 128 128 133
Cpi Transportfordon 106.16 106 110 110 111 115
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 7.00 7 7 5 5 5
Värde Ränta 7.15 7.59 7.59 7.59 5.59 5.59
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1038.60 3102 3313 3313 3313 3273
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -8.7 -8.7 -7 -7 -7
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 37.40 43 43 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bensinpriser 1.02 0.85 0.83 0.81 0.91 0.81
Bankernas Utlåningsränta 15.27 14.93 14.93 12.93 12.84 12.93


Tanzania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.