Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 2296.00 2302 2309 2316 2324 2338
Lagren Marknaden 2040.71 2008 1989 1971 1953 1917
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.20 5.6 6.4 5.2 4.7 4.5
Arbetslöshet 9.70 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
Inflation - Betygsätt 3.60 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6
Ränta 7.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -755.80 3313 3313 -581 -601 3273
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Statsskulden Till Bnp 37.40 43 45 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.20 5.6 6.4 5.2 4.7 4.5
BNP 57.44 59 62 62 62 62
Fasta Bruttoinvesteringar 46636420.57 22321230 22134006 49621151 49061514 23839073
Bnp Per Capita 957.10 980 1010 1010 1010 1010
Bnp Per Capita Ppp 3227.03 3298 3400 3400 3400 3400
Bnp Från Jordbruk 8033694.74 2519413 2498281 8706273 8608082 2690734
Bnp Från Entreprenad 4568829.00 1787346 1772354 4462289 4411963 1908886
Bnp Från Tillverkning 2384031.00 988343 980053 2426526 2399160 1055550
Bnp Från Mining 1323862.00 561927 557214 1234031 1220114 600138
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1290802.00 795006 788337 1390995 1375307 849066
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 9.70 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
Löner 362400.00 390000 390000 390000 390000 400000
Löner Högutbildad 884100.00 950800 950800 950800 950800 960500
Löner Lågutbildade 419500.00 490500 490500 490500 490500 500000
Levnadslön Familj 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 3.60 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6
Konsumentprisindex Kpi 115.84 117 120 121 120 121
Mat Inflation 5.10 5.5 5.5 5.5 5.5 5
Producentpriserna 123.70 128 128 128 128 133
Cpi Transportfordon 105.29 109 109 110 109 113
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 7.00 5 5 5 5 5
Värde Ränta 7.15 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -755.80 3313 3313 -581 -601 3273
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -4 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 37.40 43 45 45 45 45
Statliga Budgetutskottet -2.00 -3.2 -3.2 -3 -3 -3
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bensinpriser 0.91 0.81 0.78 0.76 0.74 0.69
Bankernas Utlåningsränta 14.09 14.93 12.93 12.38 12.38 12.93


Tanzania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.