Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 2295.00 2308 2315 2323 2331 2346
Lagren Marknaden 1874.64 1824 1692 1569 1455 1251
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.8 6.7 5.6 6.4 6.3
Arbetslöshet 10.30 9 9 9 8 8
Inflation - Betygsätt 3.20 3.4 3.7 4 4.1 4.8
Ränta 7.00 7 7 7 5 5
Handelsbalans -961.10 3078 3102 3313 3313 3273
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 37.40 43 43 43 45 45
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 6.8 6.7 5.6 6.4 6.3
BNP 52.09 59 59 59 62 62
Fasta Bruttoinvesteringar 20802637.19 22217217 22196414 22321230 22134006 23839073
Bnp Per Capita 900.52 973 952 952 989 989
Bnp Per Capita Ppp 2683.30 2898 2838 2838 2946 2946
Bnp Från Jordbruk 2348008.84 2507673 2505325 2519413 2498281 2690734
Bnp Från Entreprenad 1665746.50 1779017 1777352 1787346 1772354 1908886
Bnp Från Tillverkning 921102.42 983737 982816 988343 980053 1055550
Bnp Från Mining 523697.00 559308 558785 561927 557214 600138
Bnp Från Offentlig Förvaltning 740918.66 791301 790560 795006 788337 849066
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 10.30 9 9 9 8 8
Löner 362400.00 359314 357864 390000 390000 400000
Löner Högutbildad 884100.00 749322 762558 950800 950800 960500
Löner Lågutbildade 419500.00 377812 386897 490500 490500 500000
Levnadslön Familj 762800.00 762800 762800 762800 762800 785000
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 3.20 3.4 3.7 4 4.1 4.8
Konsumentprisindex Kpi 116.82 117 116 117 121 123
Mat Inflation 0.90 5.34 -0.68 5.5 5.5 5
Producentpriserna 123.70 126 129 128 128 133
Cpi Transportfordon 105.87 105 106 110 110 115
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 7.00 7 7 7 5 5
Värde Ränta 7.59 7.59 7.59 7.59 5.59 5.59
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -961.10 3078 3102 3313 3313 3273
Bytesbalans Till Bnp -1.80 -8.7 -8.7 -8.7 -7 -7
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 37.40 43 43 43 45 45
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bensinpriser 0.93 0.87 0.85 0.83 0.81 0.81
Bankernas Utlåningsränta 14.62 14.84 14.84 14.84 12.84 12.84


Tanzania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.