Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 2309.00 2313 2317 2321 2325 2333
Lagren Marknaden 1770.20 1700 1632 1567 1504 1379

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 4 5.1 5.7 6.3 6.6
Arbetslöshet 9.70 11 11 11 11.6 11.6
Inflation - Betygsätt 3.70 3.7 3.5 3.6 3.2 4
Ränta 7.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -610.20 -839 -859 -750 -631 -828
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -4.4 -4.4 -4.4 -5 -5
Statsskulden Till Bnp 37.80 38.8 38.8 38.8 38.6 38.6
Statliga Budgetutskottet -3.10 -9.5 -9.5 -9.5 -6 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.80 4 5.1 5.7 6.3 6.6
BNP 59.00 60.14 62 62 60 60
Fasta Bruttoinvesteringar 46636420.57 48501877 49014878 49294697 49574515 52548147
Bnp Per Capita 957.10 995 995 995 1020 1020
Bnp Per Capita Ppp 3227.03 3400 3400 3400 3289 3560
Bnp Från Jordbruk 5573086.00 8355043 5857313 5890752 5924190 6279542
Bnp Från Entreprenad 4052741.00 4751582 4259431 4283747 4308064 4566475
Bnp Från Tillverkning 2671779.00 2479392 2808040 2824070 2840101 3010459
Bnp Från Mining 1290552.00 1376816 1356370 1364113 1371857 1454145
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1317178.00 1342434 1384354 1392257 1400160 1484146

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 9.70 11 11 11 11.6 11.6
Befolkning 55.89 58.37 58.37 57.5 60 59.15
Löner Högutbildad 884100.00 950800 950800 960500 960500 1000500
Levnadslön Familj 762800.00 762800 762800 785000 785000 798000

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.70 3.7 3.5 3.6 3.2 4
Konsumentprisindex Kpi 118.92 121 120 121 123 126
Mat Inflation 5.90 6.3 5.8 6.5 4.7 6
Producentpriserna 102.00 109 107 107 107 112
Producentpriserna Förändras 11.44 6.5 4.7 5 5 4.3
Inflation (Månad) 1.10 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3
Kärna Inflation Rate 2.20 2.6 2.6 3.2 3 3.61
Cpi Transportfordon 106.94 110 109 110 110 115

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 7.00 5 5 5 5 5
Värde Ränta 7.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -610.20 -839 -859 -750 -631 -828
Bytesbalans Till Bnp -3.70 -4.4 -4.4 -4.4 -5 -5
Import 2138.90 1970 2000 2000 2000 2150

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 37.80 38.8 38.8 38.8 38.6 38.6
Statliga Budgetutskottet -3.10 -9.5 -9.5 -9.5 -6 -6
Militära Utgifter 665.00 760 760 760 760 730

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bensinpriser 0.96 0.91 0.87 0.82 0.78 0.74
Bankernas Utlåningsränta 13.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19


Tanzania - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.