Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 941.52 929 941 953 966 991
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 5.60 0.7 1.6 2 2.8 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 11.90 8.5 10 9.5 8.1 7.6
Arbetslöshet 16.00 15.7 15.7 15.8 16 14.6
Inflation - Betygsätt 11.50 10.3 6.5 4.8 6 5
Ränta 5.00 4.5 4.5 4 4 4
Handelsbalans -225.70 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.4
Statsskulden Till Bnp 41.10 40 40 40 40 40.4
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8 -8 -8 -8 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 5.60 0.7 1.6 2 2.8 2.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 11.90 8.5 10 9.5 8.1 7.6
BNP 9.51 10.6 10.6 10.6 10.6 10.8
Fasta Bruttoinvesteringar 742.00 623 845 777 802 863
Bnp Per Capita 826.30 880 880 880 880 935
Bnp Per Capita Ppp 2003.13 1892 1914 1914 1954 1954
Bnp Fasta Priser 2076.00 1981 2064 2175 2244 2415
Bnp Från Jordbruk 516.00 526 532 541 558 600
Bnp Från Entreprenad 177.00 163 171 185 191 206
Bnp Från Tillverkning 127.00 116 134 133 137 148
Bnp Från Mining 52.00 40.66 47.25 54.47 56.21 60.48
Bnp Från Offentlig Förvaltning 104.00 85.49 94.5 109 112 121
Bnp Från Tjänster 1029.00 974 1004 1078 1112 1197
Bnp Från Transport 103.00 89.66 91.35 108 111 120
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 16.00 15.7 15.7 15.8 16 14.6
Befolkning 12.30 12.97 12.97 12.97 12.94 13.26
Löner Högutbildad 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
Sysselsättningsgraden 43.90 44.8 45.5 45.1 45.4 46
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 11.50 10.3 6.5 4.8 6 5
Kärna Inflation Rate 2.50 2.5 2.2 2 2.1 2
Mat Inflation 22.20 15 10 8 6 4.5
Producentpriserna 137.10 123 144 141 130 134
Producentpriserna Förändras 11.26 6.3 5 4.2 3.1 3.2
Konsumentprisindex Kpi 132.30 134 131 133 141 148
Cpi Transportfordon 119.90 129 126 124 127 133
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 5.00 4.5 4.5 4 4 4
Värde Ränta 5.39 4.89 4.89 4.39 4.39 4.39
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -225.70 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -9.4
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 41.10 40 40 40 40 40.4
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8 -8 -8 -8 -6
Statliga Utgifter 289.00 311 420 303 312 336
Militära Utgifter 119.50 132 132 132 132 140
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 1614.00 1505 1363 1691 1745 1877


Rwanda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.