Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 994.85 1008 1021 1034 1048 1075

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 4.20 2.5 2.3 3.5 3.5 2.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.60 11 4 5 4.6 7
Arbetslöshet 16.00 18 16 15 14 14
Inflation - Betygsätt 1.70 2.5 3.6 4 3.8 4.5
Ränta 4.50 4 4 4 4 3.5
Handelsbalans -194.20 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -10 -10 -10 -10 -8
Statsskulden Till Bnp 51.40 69 69 69 69 69.5
Statliga Budgetutskottet -6.20 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 4.20 2.5 2.3 3.5 3.5 2.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.60 11 4 5 4.6 7
BNP 10.12 9.4 9.4 9.4 9.4 10.3
Fasta Bruttoinvesteringar 663.00 608 527 761 632 676
Bnp Per Capita 904.70 845 845 845 845 950
Bnp Per Capita Ppp 2226.20 2150 2150 2150 2150 2230
Bnp Fasta Priser 2331.00 2304 2241 2383 2350 2514
Bnp Från Jordbruk 579.00 579 623 612 602 644
Bnp Från Entreprenad 173.00 153 135 181 165 176
Bnp Från Tillverkning 207.00 188 191 142 210 225
Bnp Från Mining 35.00 30.75 24.42 69.89 31.5 33.71
Bnp Från Offentlig Förvaltning 128.00 133 132 115 145 155
Bnp Från Tjänster 1093.00 1109 1015 1179 960 1027
Bnp Från Transport 102.00 111 73.26 105 93.45 99.99

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 16.00 18 16 15 14 14
Befolkning 12.66 13.4 13.4 13.26 13.26 13.58
Sysselsättningsgraden 48.90 45.4 45.4 46 46 46

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.70 2.5 3.6 4 3.8 4.5
Kärna Inflation Rate 5.40 3.5 3.2 3.3 3.1 3.2
Mat Inflation 0.90 3.4 4 7 6 12
Producentpriserna 147.30 146 147 134 151 155
Producentpriserna Förändras 2.60 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2
Inflation (Månad) 1.40 2.8 2.8 3.4 3.4 3.1
Konsumentprisindex Kpi 136.80 139 139 129 144 150
Cpi Transportfordon 122.74 122 150 129 126 131

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.50 4 4 4 4 3.5
Värde Ränta 7.64 7.64 7.14 5.45 7.14 6.64

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -194.20 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -10 -10 -10 -10 -8

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 51.40 69 69 69 69 69.5
Statliga Budgetutskottet -6.20 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5.3
Militära Utgifter 122.30 132 132 140 140 140
Statliga Utgifter 377.00 387 395 369 360 385

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion 2.30 5 3 4 4 6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 1585.00 1724 1692 1760 1663 1780


Rwanda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.