Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 929.95 917 930 942 955 981
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 3.50 4.3 0.4 1.6 2 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.20 8.5 7.8 8 8.3 8.1
Arbetslöshet 16.00 15.3 15.7 15.7 15.8 16
Inflation - Betygsätt 7.20 4.3 3.7 3.5 3.3 5
Ränta 5.00 5 4.5 4.5 4 4
Handelsbalans -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -8 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Statsskulden Till Bnp 40.20 38 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 3.50 4.3 0.4 1.6 2 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 12.20 8.5 7.8 8 8.3 8.1
BNP 9.51 9.8 10 10 10 10
Fasta Bruttoinvesteringar 805.00 628 645 869 872 679
Bnp Per Capita 826.30 850 910 910 910 910
Bnp Per Capita Ppp 2003.13 1892 1914 1914 1954 1954
Bnp Fasta Priser 1966.00 2071 2048 2123 2129 2239
Bnp Från Jordbruk 507.00 532 544 548 549 575
Bnp Från Entreprenad 163.00 157 168 176 177 170
Bnp Från Tillverkning 128.00 124 120 138 139 134
Bnp Från Mining 45.00 60.76 42.04 48.6 48.74 65.68
Bnp Från Offentlig Förvaltning 90.00 99.82 88.4 97.2 97.47 108
Bnp Från Tjänster 956.00 1025 1007 1032 1035 1108
Bnp Från Transport 87.00 91.14 92.71 93.96 94.22 98.52
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 16.00 15.3 15.7 15.7 15.8 16
Löner Högutbildad 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 7.20 4.3 3.7 3.5 3.3 5
Mat Inflation 14.20 3 3 3 3 2.5
Producentpriserna 138.56 126 123 123 144 130
Producentpriserna Förändras 12.82 7.6 5.3 5 4.2 3.1
Konsumentprisindex Kpi 128.95 124 126 127 131 130
Cpi Transportfordon 118.91 123 122 123 122 129
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 5.00 5 4.5 4.5 4 4
Värde Ränta 5.39 5.45 5.45 4.89 4.89 5.45
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -7.80 -8 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 40.20 38 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Statliga Utgifter 400.00 321 321 432 433 347
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 1270.00 1526 1557 1372 1375 1649


Rwanda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.