Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 976.80 990 1003 1016 1029 1056

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -10.20 0.8 1 1.5 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.40 1 2.5 4 5 5
Arbetslöshet 15.40 17.6 18 17.4 17 17
Inflation - Betygsätt 10.80 10.5 10 9.5 9 8.5
Ränta 4.50 4 4 4 3.5 3.5
Handelsbalans -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -16.5 -10 -10 -10 -10
Statsskulden Till Bnp 41.10 65 57 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -10.20 0.8 1 1.5 2 2
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.40 1 2.5 4 5 5
BNP 10.12 8.6 9.4 9.4 9.4 9.4
Fasta Bruttoinvesteringar 475.00 708 666 608 617 761
Bnp Per Capita 904.70 750 845 845 845 845
Bnp Per Capita Ppp 2226.20 2050 2150 2150 2150 2150
Bnp Fasta Priser 2019.00 2216 2369 2304 2338 2383
Bnp Från Jordbruk 561.00 569 567 579 588 612
Bnp Från Entreprenad 122.00 168 180 153 155 181
Bnp Från Tillverkning 172.00 132 191 188 190 142
Bnp Från Mining 22.00 65.02 43.43 30.75 31.2 69.89
Bnp Från Offentlig Förvaltning 119.00 107 128 133 135 115
Bnp Från Tjänster 914.00 1097 1141 1109 1125 1179
Bnp Från Transport 66.00 97.52 127 111 112 105

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 15.40 17.6 18 17.4 17 17
Befolkning 12.37 12.94 13.4 13.4 13.4 13.26
Sysselsättningsgraden 48.30 45.4 45.4 45.4 45.4 46

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 10.80 10.5 10 9.5 9 8.5
Kärna Inflation Rate 5.40 5.1 3.8 3.5 3.2 3.3
Mat Inflation 15.10 16 15.8 16.4 17 17
Producentpriserna 143.99 130 130 147 146 134
Producentpriserna Förändras 3.90 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
Inflation (Månad) 1.60 4 2.8 2.8 2.8 3.4
Konsumentprisindex Kpi 141.00 147 151 149 154 159
Cpi Transportfordon 145.50 132 132 160 159 143

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.50 4 4 4 3.5 3.5
Värde Ränta 7.64 5.45 7.14 7.14 7.14 5.45

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -128.60 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -8.70 -16.5 -10 -10 -10 -10

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 41.10 65 57 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -4.30 -8 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Militära Utgifter 119.50 132 132 132 132 140
Statliga Utgifter 356.00 344 344 387 393 369

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -6.00 -8 2 5 3 4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 1524.00 1637 1658 1724 1749 1760


Rwanda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.