Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 913.38 910 922 933 945 969
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.40 7.6 7.8 7.5 7.7 8
Arbetslöshet 15.10 15 15 16 16 16
Inflation - Betygsätt 0.90 1.6 2.4 -1 3.3 4
Ränta 5.00 5 5 5 5 6
Handelsbalans -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -14.10 -11 -11 -10.5 -10.5 -10.5
Statsskulden Till Bnp 40.20 38 38 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -0.50 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 8.40 7.6 7.8 7.5 7.7 8
BNP 9.51 9.8 9.8 10 10 10
Fasta Bruttoinvesteringar 598.00 658 658 656 656 708
Bnp Per Capita 826.30 850 850 910 910 910
Bnp Per Capita Ppp 2003.13 1892 1914 1914 1954 1954
Bnp Fasta Priser 1900.00 1925 2058 2054 2052 2216
Bnp Från Jordbruk 505.00 497 528 527 527 569
Bnp Från Entreprenad 156.00 142 156 156 156 168
Bnp Från Tillverkning 111.00 116 123 123 123 132
Bnp Från Mining 39.00 64.36 60.37 60.26 60.2 65.02
Bnp Från Offentlig Förvaltning 82.00 93.42 99.18 98.99 98.9 107
Bnp Från Tjänster 934.00 948 1019 1017 1016 1097
Bnp Från Transport 86.00 90.31 90.55 90.38 90.3 97.52
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 15.10 15 15 16 16 16
Löner Högutbildad 538400.00 538400 538400 538400 538400 538400
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1.6 2.4 -1 3.3 4
Mat Inflation -1.60 2.9 3 3 3 2.5
Producentpriserna 130.59 124 126 123 130 130
Producentpriserna Förändras 6.00 1.6 2 -0.3 5 3.1
Konsumentprisindex Kpi 123.12 124 122 120 127 126
Cpi Transportfordon 118.54 119 121 116 122 126
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 5.00 5 5 5 5 6
Värde Ränta 5.39 5.45 5.45 5.45 5.95 5.45
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -130.00 -100 -100 -100 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp -14.10 -11 -11 -10.5 -10.5 -10.5
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 40.20 38 38 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -4.80 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8
Statliga Utgifter 298.00 296 319 318 318 344
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 5.00 5 5 5 5 5
Social Trygghet För Anställda 3.00 3 3 3 3 3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 1444.00 1386 1520 1517 1516 1637


Rwanda - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.