Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 119.20 121 121 121 122 122
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 1.3 1.2 1.4 1.6 1.7
Arbetslöshet 11.70 12.7 13 13.5 13.7 13.8
Inflation - Betygsätt 1.80 2.7 3 3.1 2.8 3
Ränta 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans -2740.00 -487 -487 1500 1000 -476
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -12 -8 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 36.90 42 46 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -5.20 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 1.3 1.2 1.4 1.6 1.7
BNP 180.69 178 180 180 180 180
Bnp Fasta Priser 198613.00 201195 200996 201394 201791 204615
Fasta Bruttoinvesteringar 8202500.00 8309133 8300930 8317335 8333740 8450388
Bnp Per Capita 4815.60 4818 4822 4822 4822 4822
Bnp Per Capita Ppp 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
Bnp Från Jordbruk 2491.10 2523 2521 2526 2531 2566
Bnp Från Entreprenad 2413.30 2445 2442 2447 2452 2486
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3025.50 3065 3062 3068 3074 3117
Bnp Från Tjänster 5306.50 5375 5370 5381 5391 5467
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 11.70 12.7 13 13.5 13.7 13.8
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 2.7 3 3.1 2.8 3
Producentpriserna 1424.30 1449 1454 1460 1457 1482
Mat Inflation -0.40 1 1.4 1.5 1.7 2
Producentpriserna Förändras 2.70 3.2 2.8 2.5 2.3 2.3
Konsumentprisindex Kpi 216.90 219 224 226 223 226
Cpi Transportfordon 212.05 216 217 218 218 223
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Värde Ränta 1.75 2 2 1.5 1.5 2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -2740.00 -487 -487 1500 1000 -476
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -12 -8 -8 -8 -8
Råolja Produktion 1024.00 975 960 1000 1010 1020
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 36.90 42 46 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -5.20 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statliga Utgifter 527605.30 534464 533937 534992 536047 543550
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 8568300.00 8679688 8671120 8688256 8705393 8827243


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.