Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 133.00 133 133 134 134 134

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.90 2 2.8 3.4 1.8 3.2
Arbetslöshet 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
Inflation - Betygsätt 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
Ränta 3.00 2 2 2 2.25 2.5
Handelsbalans -1400.00 600 600 -478 -478 1000
Kurantkonto -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -15.9 -15.5 -15.9 -15.9 -13.7
Statsskulden Till Bnp 57.20 67 67 67 67 75
Statliga Budgetutskottet -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.90 2 2.8 3.4 1.8 3.2
BNP 169.99 155 155 155 155 165
Bnp Fasta Priser 20288.40 21303 20694 20856 20978 21650
Fasta Bruttoinvesteringar 8207500.00 8617875 8371650 8209930 8486555 8758125
Bnp Per Capita 4710.60 4600 4600 4600 4600 4700
Bnp Per Capita Ppp 11349.70 10750 10750 10750 10750 11000
Bnp Från Jordbruk 2429.40 2551 2478 2436 2512 2592
Bnp Från Entreprenad 2386.80 2506 2435 2260 2468 2547
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3120.20 3177 3086 3390 3128 3228
Bnp Från Tjänster 5581.90 5861 5694 5501 5772 5956

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 11.40 13.3 13 12.8 12.5 12.2
Arbetslösa Personer 1449.00 1720 1720 1740 1740 1740
Arbetskraftsdeltagande 42.20 41.5 41.5 41.6 41.6 41.6
Befolkning 44.23 45.2 45.2 45.5 45.5 46.6
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 26.90 29.6 29.6 30.6 30.6 31
Egenföretagare 11281.00 10875 10875 10900 10900 10900

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 3.86 4.5 4.2 3.8 3.6 4
Producentpriserna 1465.70 1430 1470 1471 1471 1471
Mat Inflation 3.44 1.3 0.6 1.1 1.1 1.4
Inflation (Månad) 1.40 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3
Producentpriserna Förändras 2.20 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6
Konsumentprisindex Kpi 228.60 231 236 248 234 243
Cpi Transportfordon 220.63 224 227 244 229 238

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 3.00 2 2 2 2.25 2.5
Värde Ränta 1.75 1.75 1.75 2 1.75 2
Valutareserven 55000.00 27000 27000 20000 20000 30000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -1400.00 600 600 -478 -478 1000
Kurantkonto -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -15.9 -15.5 -15.9 -15.9 -13.7
Import 10200.00 12400 12400 12500 12500 12500
Export 8798.00 13000 13000 13500 13500 13500
Råolja Produktion 867.00 1220 1220 1190 1190 1150
Turister 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
Utländska Direktinvesteringar 0.32 0.48 0.48 0.55 0.55 0.55

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 57.20 67 67 67 67 75
Statliga Budgetutskottet -11.50 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13
Statliga Utgifter 432190.90 453800 440835 564862 446885 461186

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -10.40 2.6 3 1.5 1.5 2
Manufacturing Produktion -20.20 4 2.7 3.5 3.5 3
Gruv Produktion -5.20 -3 1.8 1.6 1.6 3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 8920100.00 9366105 9098502 8579378 9223383 9518532


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.