Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 119.95 119 120 120 120 121
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5
Arbetslöshet 11.70 13 13.5 13.7 13.8 14
Inflation - Betygsätt 2.70 3.3 1.2 2.8 3 3.1
Ränta 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
Handelsbalans -2740.00 1500 1000 900 600 1000
Kurantkonto -5.41 -5.7 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
Statsskulden Till Bnp 36.90 46 46 46 46 48
Statliga Budgetutskottet -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5
BNP 180.69 175 175 175 175 183
Bnp Fasta Priser 198613.00 200996 201394 201791 201989 205019
Fasta Bruttoinvesteringar 8202500.00 8300930 8317335 8333740 8341943 8467072
Bnp Per Capita 4815.60 4822 4822 4822 4822 4825
Bnp Per Capita Ppp 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
Bnp Från Jordbruk 2491.10 2521 2526 2531 2533 2571
Bnp Från Entreprenad 2413.30 2442 2447 2452 2454 2491
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3025.50 3062 3068 3074 3077 3123
Bnp Från Tjänster 5306.50 5370 5381 5391 5397 5478
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 11.70 13 13.5 13.7 13.8 14
Arbetslösa Personer 1440.00 1720 1720 1720 1720 1740
Arbetskraftsdeltagande 41.80 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 42.20 44 44 44 44.4 45.5
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Egenföretagare 10859.00 10875 10875 10875 10875 10900
Ungdomsarbetslöshet 29.10 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 3.3 1.2 2.8 3 3.1
Producentpriserna 1434.40 1454 1460 1457 1457 1495
Mat Inflation 1.60 2.6 -3 2 1.6 2
Inflation (Månad) -0.70 0.4 -1.2 1.4 -0.3 1
Producentpriserna Förändras 3.00 2.8 2.5 2.3 2.3 2.6
Konsumentprisindex Kpi 219.40 224 222 228 226 233
Cpi Transportfordon 214.33 218 214 218 221 228
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 3.75 3.75 3.5 3.5 3.5 3.75
Värde Ränta 1.75 2 1.75 1.5 2 2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -2740.00 1500 1000 900 600 1000
Kurantkonto -5.41 -5.7 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3
Import 12120.00 11400 12000 12500 12400 12500
Export 9380.00 12900 13000 13400 13000 13500
Råolja Produktion 1021.00 975 1030 1060 1080 1100
Utländska Direktinvesteringar 0.48 0.54 0.32 0.5 0.48 0.55
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 36.90 46 46 46 46 48
Statliga Budgetutskottet -5.20 -7.2 -7.2 -7.2 -7.2 -6.8
Statliga Utgifter 527605.30 533937 534992 536047 536575 544623
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion 4.60 -0.4 1.8 3 2.2 3
Manufacturing Produktion 0.90 -2.3 -2.3 -2 -2.1 -1.9
Gruv Produktion -4.70 -12.17 -11.02 -8 -8 -11.51
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 8568300.00 8671120 8688256 8705393 8713961 8844671


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.