Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 119.66 120 120 120 121 121
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 0.8 1.9 2.3 2.5 2
Arbetslöshet 11.70 12.5 12.7 13 13.5 13.8
Inflation - Betygsätt 0.40 3.6 5.5 5.3 4.7 6
Ränta 3.75 3.75 4 4 4 4
Handelsbalans -634.00 -493 -487 -487 -487 -476
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -12 -12 -8 -8 -8
Statsskulden Till Bnp 36.90 42 42 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -5.20 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 0.8 1.9 2.3 2.5 2
BNP 180.69 178 178 180 180 180
Bnp Fasta Priser 198613.00 200202 202387 203181 203578 206434
Fasta Bruttoinvesteringar 7691099.10 7752628 7837230 7867994 7883377 7993975
Bnp Per Capita 4815.60 4818 4818 4822 4822 4822
Bnp Per Capita Ppp 13886.13 14281 13974 13974 13936 13936
Bnp Från Jordbruk 2281.90 2300 2325 2334 2339 2372
Bnp Från Entreprenad 2117.40 2134 2158 2166 2170 2201
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3175.60 3201 3236 3249 3255 3301
Bnp Från Tjänster 5153.80 5195 5252 5272 5283 5357
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 11.70 12.5 12.7 13 13.5 13.8
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 3.6 5.5 5.3 4.7 6
Producentpriserna 1411.70 1434 1449 1460 1447 1479
Mat Inflation -4.40 2.5 3.6 -0.5 1.5 2.8
Producentpriserna Förändras 2.60 3 3.2 3.4 2.5 2.1
Konsumentprisindex Kpi 218.90 223 225 229 232 239
Cpi Transportfordon 210.99 217 222 222 221 235
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 3.75 3.75 4 4 4 4
Värde Ränta 1.75 1.75 2 2 2 2
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -634.00 -493 -487 -487 -487 -476
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -12 -12 -8 -8 -8
Råolja Produktion 1032.00 980 975 960 960 950
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 36.90 42 42 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -5.20 -6.3 -6.3 -2.5 -2.5 -2.5
Statliga Utgifter 529164.90 533398 539219 541336 542394 550003
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 8037200.00 8101498 8189907 8222056 8238130 8353705


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.