Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 129.00 130 130 130 130 131

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.80 -2.6 -2.6 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.90 -5.2 -5.6 1.7 3 5.2
Arbetslöshet 11.40 13.8 14 13.6 13.3 13
Inflation - Betygsätt 2.20 2.5 3 2.3 2.5 2.8
Ränta 3.75 3 3 2.75 2.75 2.75
Handelsbalans -2740.00 900 600 600 600 1000
Kurantkonto -4.02 -3.1 -4.64 -4.64 -5 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -11.40 -20 -20 -15.5 -15.5 -15.5
Statsskulden Till Bnp 46.10 80 80 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -9.10 -15 -15 -13 -13 -13
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 0.80 -2.6 -2.6 1.4 1.4 1.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.90 -5.2 -5.6 1.7 3 5.2
BNP 169.99 140 140 155 155 155
Bnp Fasta Priser 20288.40 19206 19152 20633 20897 20148
Fasta Bruttoinvesteringar 8207500.00 7775970 7743160 8341943 8448575 8145804
Bnp Per Capita 4710.60 4575 4575 4600 4600 4600
Bnp Per Capita Ppp 11349.70 10900 10900 10750 10750 10750
Bnp Från Jordbruk 2429.40 2301 2293 2471 2502 2413
Bnp Från Entreprenad 2386.80 2137 2253 2427 2458 2370
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3025.50 2868 2856 3077 3116 3005
Bnp Från Tjänster 5581.90 5031 5009 5397 5466 5270

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 11.40 13.8 14 13.6 13.3 13
Arbetslösa Personer 1462.00 1720 1720 1720 1720 1740
Arbetskraftsdeltagande 41.70 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 43.40 44 44.4 45.2 45.2 45.5
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 26.90 29.5 29.8 29.6 29.6 30.6
Egenföretagare 11001.00 10875 10875 10875 10875 10900

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 2.20 2.5 3 2.3 2.5 2.8
Producentpriserna 1448.00 1468 1470 1470 1470 1508
Mat Inflation 0.60 -0.3 1 1.3 0.8 1.5
Inflation (Månad) -1.60 0.7 0.3 1 0.8 1.1
Producentpriserna Förändras 2.40 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6
Konsumentprisindex Kpi 221.70 227 226 228 231 232
Cpi Transportfordon 217.99 218 221 220 223 227

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.75 3 3 2.75 2.75 2.75
Värde Ränta 1.75 1.75 1.75 1.5 1.5 1.5
Valutareserven 55000.00 47000 44000 38000 27000 20000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -2740.00 900 600 600 600 1000
Kurantkonto -4.02 -3.1 -4.64 -4.64 -5 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -11.40 -20 -20 -15.5 -15.5 -15.5
Import 12120.00 12500 12400 12400 12400 12500
Export 9380.00 13400 13000 13000 13000 13500
Råolja Produktion 859.00 1200 1250 1220 1220 1190
Turister 2102.00 1960 1960 2000 2000 2000
Utländska Direktinvesteringar 0.48 0.5 0.48 0.48 0.48 0.55

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 46.10 80 80 70 70 70
Statliga Budgetutskottet -9.10 -15 -15 -13 -13 -13
Statliga Utgifter 527605.30 500170 498059 536575 543433 523958

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -6.70 -7 -10 -5 2.6 1.5
Manufacturing Produktion -14.20 -4 -10 3 4 3.5
Gruv Produktion -4.80 -2 -7 4 -3 1.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 8920100.00 8122748 8088475 8713961 8825349 8509076


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.