Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 126.40 127 127 127 127 128

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 -6 0.4 0.8 1 1
Arbetslöshet 11.40 13.5 13.8 14 13.6 14.5
Inflation - Betygsätt 1.40 2.4 2.8 3 2.7 4
Ränta 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans -2740.00 1000 900 600 600 1000
Kurantkonto -5.41 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 46.10 60 60 60 67 67
Statliga Budgetutskottet -5.20 -8.2 -8.2 -8.2 -6.8 -6.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 -6 0.4 0.8 1 1
BNP 178.10 175 175 175 183 183
Bnp Fasta Priser 20189.60 18978 20270 20351 20391 20555
Fasta Bruttoinvesteringar 8202500.00 7710350 8235310 8268120 8284525 8350801
Bnp Per Capita 4815.60 4822 4822 4822 4825 4825
Bnp Per Capita Ppp 13886.13 13873 13873 13873 13873 14099
Bnp Från Jordbruk 2491.10 2342 2501 2511 2516 2536
Bnp Från Entreprenad 2413.30 2269 2423 2433 2437 2457
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3025.50 2844 3038 3050 3056 3080
Bnp Från Tjänster 5306.50 4988 5328 5349 5360 5402

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 11.40 13.5 13.8 14 13.6 14.5
Arbetslösa Personer 1440.00 1720 1720 1720 1720 1740
Arbetskraftsdeltagande 41.80 41.5 41.5 41.5 41.5 41.6
Befolkning 43.00 44 44 44.4 45.2 45.5
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 26.90 28.4 29.5 29.8 29.6 30.6
Egenföretagare 10859.00 10875 10875 10875 10875 10900

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.40 2.4 2.8 3 2.7 4
Producentpriserna 1434.40 1460 1467 1467 1467 1506
Mat Inflation -1.00 1.8 1.8 1.6 1.4 2
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.6 0.3 0.7 1
Producentpriserna Förändras 3.00 2.5 2.3 2.3 2.3 2.6
Konsumentprisindex Kpi 220.20 224 228 226 226 235
Cpi Transportfordon 214.57 216 218 221 220 230

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Värde Ränta 1.75 1.75 1.5 2 1.5 2
Valutareserven 62000.00 48600 50000 45000 40000 38000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -2740.00 1000 900 600 600 1000
Kurantkonto -5.41 -5.7 -3.1 -4.64 -4.64 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -9.00 -7.5 -7.5 -7.5 -6.3 -6.3
Import 12120.00 12000 12500 12400 12400 12500
Export 9380.00 13000 13400 13000 13000 13500
Råolja Produktion 1009.00 1150 1200 1250 1220 1190
Utländska Direktinvesteringar 0.48 0.32 0.5 0.48 0.48 0.55

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 46.10 60 60 60 67 67
Statliga Budgetutskottet -5.20 -8.2 -8.2 -8.2 -6.8 -6.8
Statliga Utgifter 527605.30 495949 529716 531826 532881 537144

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion 5.00 1.8 3 2.2 2.2 3
Manufacturing Produktion 4.60 -2.3 -2 -2.1 -2.1 -1.9
Gruv Produktion -1.40 -12.17 -8 -8 -8 -11.51

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 8568300.00 8054202 8602573 8636846 8653983 8723215


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.