Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 134.40 135 135 135 136 137

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.90 3.8 3.4 1.8 2 2.3
Arbetslöshet 11.40 13 12.8 12.5 12.3 12.2
Inflation - Betygsätt 5.70 4.8 3.8 3.6 3 4
Ränta 3.00 3 3 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -1400.00 600 -478 -478 -478 1000
Kurantkonto -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -8 -8 -9.2 -9.2 -9.2
Statsskulden Till Bnp 57.20 67 67 69 69 69
Statliga Budgetutskottet -11.50 -12 -12 -12 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.90 3.8 3.4 1.8 2 2.3
BNP 145.16 155 155 155 155 165
Bnp Fasta Priser 20288.40 20897 21059 20978 20654 21461
Fasta Bruttoinvesteringar 8207500.00 8453725 8209930 8486555 8355235 8681746
Bnp Per Capita 4362.74 4600 4600 4600 4600 4700
Bnp Per Capita Ppp 10681.68 10750 10750 10750 10750 11000
Bnp Från Jordbruk 2429.40 2502 2436 2512 2473 2570
Bnp Från Entreprenad 2386.80 2458 2260 2468 2430 2525
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3120.20 3214 3390 3226 3176 3300
Bnp Från Tjänster 5581.90 5749 5501 5772 5682 5904

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 11.40 13 12.8 12.5 12.3 12.2
Arbetslösa Personer 1449.00 1720 1740 1740 1740 1740
Arbetskraftsdeltagande 42.20 41.5 41.6 41.6 41.6 41.6
Befolkning 44.23 45.2 45.5 45.5 45.5 46.6
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Ungdomsarbetslöshet 26.90 29.6 30.6 30.6 30.6 31
Egenföretagare 11281.00 10875 10900 10900 10900 10900

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 5.70 4.8 3.8 3.6 3 4
Producentpriserna 1465.70 1517 1471 1524 1520 1570
Mat Inflation 7.40 6 4.5 3.7 3.2 2
Inflation (Månad) 1.30 1.1 1.2 0.7 -0.1 0.6
Producentpriserna Förändras 2.20 3.4 4 3.7 3.3 3
Konsumentprisindex Kpi 236.20 235 234 241 243 243
Cpi Transportfordon 220.77 231 229 229 227 238

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.00 3 3 3.25 3.25 3.25
Värde Ränta 1.75 1.75 2 1.75 2 2
Valutareserven 55000.00 27000 20000 20000 20000 30000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -1400.00 600 -478 -478 -478 1000
Kurantkonto -2.97 -5 -5 -5 -5 -4.64
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -8 -8 -9.2 -9.2 -9.2
Import 10200.00 12400 12500 12500 12500 12500
Export 8798.00 13000 13500 13500 13500 13500
Råolja Produktion 901.00 1220 1190 1190 1190 1150
Turister 2371.00 2000 2000 2000 2000 2150
Utländska Direktinvesteringar 0.32 0.48 0.55 0.55 0.55 0.55

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 57.20 67 67 69 69 69
Statliga Budgetutskottet -11.50 -12 -12 -12 -10 -10
Statliga Utgifter 432190.90 445157 564862 446885 439970 457164

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 26.00 26 26 26 26 26
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 9.00 9 9 9 9 9

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion -10.40 3 1.5 1.5 1.5 2
Manufacturing Produktion -20.20 2.7 3.5 3.5 3.5 3
Gruv Produktion -5.20 1.8 1.6 1.6 1.6 3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 8920100.00 9187703 8579378 9223383 9080662 9435521


Algeriet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.