Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.62 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Lagren Marknaden 495.58 490 483 476 468 454
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.28 0.3 0.31 0.33 0.35 0.39

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 2.10 0.9 1.7 5.5 1.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.80 -2.1 7.9 6.5 4.2 4.2
Arbetslöshet 7.00 9.5 8.8 8.3 8 6.5
Inflation - Betygsätt -0.60 0.3 0.7 1 1.2 1.7
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.5 0.1 0.6 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.25
Handelsbalans -726.50 -1300 -650 -600 -1200 -1200
Kurantkonto -202.10 10 450 350 -180 -180
Bytesbalans Till Bnp 4.00 5.2 5.2 5.2 5.2 4
Statsskulden Till Bnp 23.20 28 28 28 28 27
Statliga Budgetutskottet 2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -0.8
Förtroendekommissionen 18.60 20 21 22 23 23
Konsument - Confidence -33.60 -30 -25 -27 -26 -23
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.70 1.1 0.7 0.3 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 2.10 0.9 1.7 5.5 1.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.80 -2.1 7.9 6.5 4.2 4.2
BNP 67.93 66 66 66 66 71
Bnp Fasta Priser 26676.96 20841 24728 28411 27797 28965
Fasta Bruttoinvesteringar 4789.62 3076 5223 5101 4991 5200
Bnp Per Capita 9026.20 8900 8900 8900 8900 9300
Bnp Per Capita Ppp 23091.30 23000 23000 23000 23000 23300
Bnp Från Jordbruk 1779.66 480 933 1895 1854 1932
Bnp Från Entreprenad 1588.05 1065 1323 1691 1655 1724
Bnp Från Tillverkning 5912.16 4866 5987 6296 6160 6419
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4161.37 3919 4331 4432 4336 4518
Bnp Från Tjänster 5007.46 4056 4655 5333 5218 5437

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 7.00 9.5 8.8 8.3 8 6.5
Löner 1468.00 1400 1400 1400 1500 1500
Minimilöner 332.34 332 332 332 332 345
Befolkning 7.00 6.9 6.9 6.9 6.9 6.85
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Pensionsåldern Män 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Lönerna I Manufacturing 1240.00 1150 1150 1150 1150 1150

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt -0.60 0.3 0.7 1 1.2 1.7
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.5 0.1 0.6 0.5
Konsumentprisindex Kpi 7186.82 7210 7141 7153 7259 7382
Kärna Konsumentprisindexet 104.25 105 105 104 107 107
Kärna Inflation Rate 0.80 1.8 1.8 2.4 2.7 3
Producentpriserna 109.40 108 106 109 112 114
Producentpriserna Förändras -0.70 0.5 1.8 2 2.2 2
Mat Inflation -0.40 5.2 4.9 5.4 5.8 5
KPI bostadshjälpmedel 16042.32 16033 15734 16130 16236 16512
Cpi Transportfordon 7224.71 7659 6965 7156 7223 7345

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.25
Värde Ränta 0.02 0.02 0.02 0.02 0.55 0.27

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -726.50 -1300 -650 -600 -1200 -1200
Kurantkonto -202.10 10 450 350 -180 -180
Bytesbalans Till Bnp 4.00 5.2 5.2 5.2 5.2 4
Export 4432.20 4500 4300 4650 4000 4300
Import 5158.70 5150 4900 4700 4950 5250
Turister 241733.00 363000 420000 712000 490000 550000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 23.20 28 28 28 28 27
Statliga Budgetutskottet 2.10 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -0.8
Regeringen Budgetutskottet Värde 159.83 300 300 300 300 300
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.30 41 41 41 41 38.5
Statliga Utgifter 2061.71 1986 2274 2196 2148 2239

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.80 32.4 32.8 32.8 32.4 32.4
Social Security Rate För Företag 19.02 19.06 19.02 19.02 19.06 19.06
Social Trygghet För Anställda 13.78 13.34 13.78 13.78 13.34 13.34

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen 18.60 20 21 22 23 23
Industriproduktion -3.30 6.2 7.5 5.5 5.3 5.3
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -33.60 -30 -25 -27 -26 -23
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.70 1.1 0.7 0.3 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -12.00 9 16.5 17.3 6 6
Konsumentkrediter 25577.35 23849 26499 26774 26564 27679
Bensinpriser 1.21 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9
Konsument - Spendera 19526.13 16398 18328 20795 20346 21201

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Byggproduktionen -7.10 1.5 2.3 2.8 3 5


Bulgarien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.