Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.74 1.68 1.86 1.86 1.86 1.94
Lagren Marknaden 576.25 583 579 574 570 561
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.50 0.42 0.44 0.47 0.5 0.55
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.20 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4
Arbetslöshet 4.00 5.1 5.4 5.7 4.9 5
Inflation - Betygsätt 2.80 3.6 3.6 2 2.2 2.4
Inflation (Månad) -0.60 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -177.40 -40 -1420 -150 -340 -1300
Kurantkonto 149.20 450 -190 60 390 -210
Bytesbalans Till Bnp 4.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 19.60 20 20 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 2.00 1 1 1.1 1.1 1.1
Förtroendekommissionen 26.40 24 26 20 18 22
Konsument - Confidence -25.80 -26.2 -25.8 -27 -25 -28
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.20 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4
BNP 65.13 67.3 67.3 71.5 71.5 71.5
Bnp Fasta Priser 19237.30 25119 25942 25842 25842 26902
Fasta Bruttoinvesteringar 3158.51 4511 5451 5430 5430 5653
Bnp Per Capita 8651.10 9400 9400 10000 10000 10000
Bnp Per Capita Ppp 19320.76 20000 20000 20300 20300 20300
Bnp Från Jordbruk 476.98 1946 805 802 802 835
Bnp Från Entreprenad 915.33 1373 822 819 819 852
Bnp Från Tillverkning 5256.14 6065 5462 5441 5441 5664
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3626.98 3156 3972 3957 3957 4119
Bnp Från Tjänster 3931.98 6072 6875 6848 6848 7129
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.00 5.1 5.4 5.7 4.9 5
Löner 1247.00 1129 1300 1300 1300 1400
Minimilöner 286.33 286 286 340 320 320
Befolkning 7.05 7.02 7.02 6.95 6.95 6.95
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5
Pensionsåldern Män 64.08 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25
Löner Högutbildad 1280.00 1056 1360 1360 1360 1400
Lönerna I Manufacturing 1111.00 1082 1080 1080 1080 1150
Löner Lågutbildade 600.00 562 680 680 680 700
Levnadslön Familj 1080.00 1074 1097 1097 1097 1097
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 3.6 3.6 2 2.2 2.4
Inflation (Månad) -0.60 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 6982.88 7106 7147 7120 7180 7319
Kärna Konsumentprisindexet 101.63 103 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 1.90 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1
Producentpriserna 109.00 113 113 115 115 118
Producentpriserna Förändras 2.80 4.5 4.7 3.2 3.8 3.6
KPI bostadshjälpmedel 15593.77 15837 16091 15946 15942 16477
Cpi Transportfordon 7895.62 8363 7892 7892 8127 8081
Mat Inflation 4.60 5.9 5.8 2.5 2.8 3
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Värde Ränta 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -177.40 -40 -1420 -150 -340 -1300
Kurantkonto 149.20 450 -190 60 390 -210
Bytesbalans Till Bnp 4.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 4816.70 5020 5740 5040 5680 5950
Export 4639.30 4980 4320 4890 5340 4650
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 19.60 20 20 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 2.00 1 1 1.1 1.1 1.1
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.80 37 37 36.6 36.6 36.6
Statliga Utgifter 1704.87 1745 2358 2349 2349 2445
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.80 32.4 32.4 32.4 32.8 32.4
Social Security Rate För Företag 19.02 19.06 19.06 19.06 19.02 19.06
Social Trygghet För Anställda 13.78 13.34 13.34 13.34 13.78 13.34
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 26.40 24 26 20 18 22
Industriproduktion 0.60 2.9 4.8 4.2 3.7 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -25.80 -26.2 -25.8 -27 -25 -28
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.40 -0.9 -1 2.5 2.8 3.2
Bensinpriser 1.29 1.15 1.12 1.1 1.16 1.1
Konsument - Spendera 15851.34 16911 19482 19406 19406 20202
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 2.60 3.7 3.2 3.6 4.2 2.9


Bulgarien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.