Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.77 1.86 1.86 1.86 1.94 1.34
Lagren Marknaden 582.81 562 557 553 549 540
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.40 0.42 0.45 0.47 0.5 0.56
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.4 3.5 3.2 3.4 3.2
Arbetslöshet 5.80 5.7 5.2 4.9 5.1 5
Inflation - Betygsätt 3.80 2.2 2 1.6 1.4 2.2
Inflation (Månad) 0.70 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -113.40 -150 -340 -210 -1300 -1200
Kurantkonto 410.30 60 390 410 -210 -130
Bytesbalans Till Bnp 4.60 5 5 5 5 4.4
Statsskulden Till Bnp 19.90 18.5 18.5 18.5 18.5 18
Statliga Budgetutskottet 2.00 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Förtroendekommissionen 21.80 20 18 20 22 21
Konsument - Confidence -23.90 -27 -25 -26 -28 -26
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.4 3.5 3.2 3.4 3.2
BNP 65.13 71.5 71.5 71.5 71.5 76
Bnp Fasta Priser 27825.07 21273 25444 28122 28771 29692
Fasta Bruttoinvesteringar 4747.32 3421 5370 4798 4909 5066
Bnp Per Capita 8651.10 10100 10100 10100 10100 10600
Bnp Per Capita Ppp 19320.76 20300 20300 20300 20300 20300
Bnp Från Jordbruk 1669.59 453 895 1687 1726 1782
Bnp Från Entreprenad 1445.80 920 1225 1461 1495 1543
Bnp Från Tillverkning 5940.19 5047 5610 6004 6142 6339
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3474.30 3808 4086 3511 3592 3707
Bnp Från Tjänster 6187.33 4143 5648 6253 6398 6602
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.80 5.7 5.2 4.9 5.1 5
Löner 1266.00 1330 1350 1365 1400 1500
Minimilöner 286.33 340 320 320 320 370
Befolkning 7.05 6.95 6.95 6.95 6.95 6.9
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Pensionsåldern Män 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Löner Högutbildad 1280.00 1360 1360 1360 1400 1450
Lönerna I Manufacturing 1140.00 1080 1080 1080 1150 1150
Löner Lågutbildade 600.00 680 680 680 700 720
Levnadslön Familj 1080.00 1097 1097 1097 1097 1124
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.80 2.2 2 1.6 1.4 2.2
Inflation (Månad) 0.70 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 7162.38 7134 7123 7130 7210 7368
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.41 106 106 106 108 110
Kärna Konsumentprisindexet 103.35 104 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 1.80 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9
Producentpriserna 110.20 112 111 114 114 118
KPI bostadshjälpmedel 15907.95 15977 15906 16115 16145 16500
Cpi Transportfordon 7876.08 7908 8054 7970 7901 8075
Mat Inflation 7.00 4.1 3.8 3.5 3 3.8
Producentpriserna Förändras 2.80 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Värde Ränta 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05 0.55
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -113.40 -150 -340 -210 -1300 -1200
Kurantkonto 410.30 60 390 410 -210 -130
Bytesbalans Till Bnp 4.60 5 5 5 5 4.4
Import 5163.60 5040 5680 5360 5950 5950
Export 5050.20 4890 5340 5150 4650 4950
Turister 609650.00 580000 580000 580000 680000 700000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 19.90 18.5 18.5 18.5 18.5 18
Statliga Budgetutskottet 2.00 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8
Regeringen Budgetutskottet Värde 207.95 300 300 300 300 300
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.80 36.6 36.6 36.6 36.6 36.8
Statliga Utgifter 2046.18 1931 2098 2068 2116 2183
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.80 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Social Security Rate För Företag 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
Social Trygghet För Anställda 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78 13.78
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 21.80 20 18 20 22 21
Industriproduktion -0.40 0.8 1.5 1.9 2.2 3.1
Industriproduktion (Månadsvis) -1.00 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -23.90 -27 -25 -26 -28 -26
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.50 2.5 2.8 3 3.2 4.5
Konsumentkrediter 23833.61 22421 23006 23627 24644 25433
Bensinpriser 1.27 1.4 1.43 1.46 1.5 1.5
Konsument - Spendera 18082.73 17171 18128 18276 18698 19296
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 1.30 3.6 4.2 4 2.9 3


Bulgarien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.