Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.77 1.86 1.86 1.86 1.86 1.94
Lagren Marknaden 557.17 553 548 544 540 532
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.40 0.42 0.45 0.48 0.5 0.56
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
Inflation - Betygsätt 2.40 2.3 2.6 2 1.6 1.4
Inflation (Månad) 0.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -86.00 -1420 -150 -340 -340 -1300
Kurantkonto 1249.00 -190 60 390 410 -210
Bytesbalans Till Bnp 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 19.70 20 18.5 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Förtroendekommissionen 20.80 26 20 18 20 22
Konsument - Confidence -23.90 -25.8 -27 -25 -26 -28
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.6 3.4 3.5 3.2 3.4
BNP 65.13 67.3 71.5 71.5 71.5 71.5
Bnp Fasta Priser 22873.57 25892 19891 23674 23606 26773
Fasta Bruttoinvesteringar 4955.38 5440 3266 5129 5114 5625
Bnp Per Capita 8651.10 9400 10000 10000 10000 10000
Bnp Per Capita Ppp 19320.76 20000 20300 20300 20300 20300
Bnp Från Jordbruk 942.01 803 493 975 972 831
Bnp Från Entreprenad 1218.27 820 946 1261 1257 848
Bnp Från Tillverkning 5839.94 5451 5435 6044 6027 5637
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3890.14 3964 3750 4026 4015 4099
Bnp Från Tjänster 5358.82 6861 4066 5546 5530 7095
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.30 5.4 5.7 5.2 4.9 5.1
Löner 1253.00 1300 1330 1350 1365 1400
Minimilöner 286.33 286 340 320 320 320
Befolkning 7.05 7.07 7.02 7.02 7.02 7.02
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5 61.5
Pensionsåldern Män 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25 64.25
Löner Högutbildad 1280.00 1360 1360 1360 1360 1400
Lönerna I Manufacturing 1116.00 1080 1080 1080 1080 1150
Löner Lågutbildade 600.00 680 680 680 680 700
Levnadslön Familj 1080.00 1097 1097 1097 1097 1097
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 2.3 2.6 2 1.6 1.4
Inflation (Månad) 0.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 7073.56 7058 7162 7123 7130 7156
Kärna Konsumentprisindexet 102.20 103 103 104 104 105
Kärna Inflation Rate 1.20 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1
Producentpriserna 110.10 113 115 115 111 118
Producentpriserna Förändras 3.70 4.1 3.2 3.3 3.5 3.6
KPI bostadshjälpmedel 15889.19 15889 16040 15906 16115 16112
Cpi Transportfordon 7793.73 7793 7939 8054 7970 7902
Mat Inflation 4.70 4.6 4.1 3.8 3.5 3
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Värde Ränta 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -86.00 -1420 -150 -340 -340 -1300
Kurantkonto 1249.00 -190 60 390 410 -210
Bytesbalans Till Bnp 4.60 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Import 4814.50 5740 5040 5680 5360 5950
Export 4728.50 4320 4890 5340 5150 4650
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 19.70 20 18.5 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 2.00 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.80 37 36.6 36.6 36.6 36.6
Statliga Utgifter 1852.11 2353 1763 1917 1911 2433
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.80 32.4 32.4 32.8 32.8 32.4
Social Security Rate För Företag 19.02 19.06 19.06 19.02 19.02 19.06
Social Trygghet För Anställda 13.78 13.34 13.34 13.78 13.78 13.34
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 20.80 26 20 18 20 22
Industriproduktion -0.10 -1 0.8 1.5 1.9 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.30 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -23.90 -25.8 -27 -25 -26 -28
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 5.2 2.5 2.8 3 3.2
Bensinpriser 1.27 1.13 1.09 1.06 1.03 0.97
Konsument - Spendera 16568.56 19444 16390 17148 17099 20105
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 6.90 3.2 3.6 4.2 4 2.9


Bulgarien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.