Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.77 1.68 1.86 1.86 1.86 1.94
Lagren Marknaden 578.65 563 559 554 550 542
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.43 0.45 0.48 0.5 0.53 0.59
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4
Arbetslöshet 5.30 5.1 5.4 5.7 5.2 5.1
Inflation - Betygsätt 2.90 2.5 2.4 2.6 2 1.4
Inflation (Månad) 0.80 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -303.50 -40 -1420 -150 -340 -1300
Kurantkonto 880.30 450 -190 60 390 -210
Bytesbalans Till Bnp 4.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Statsskulden Till Bnp 20.10 20 20 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 2.00 1 1 1.1 1.1 1.1
Förtroendekommissionen 23.90 24 26 20 18 22
Konsument - Confidence -25.00 -26.2 -25.8 -27 -25 -28
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.50 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4
BNP 65.13 67.3 67.3 71.5 71.5 71.5
Bnp Fasta Priser 22873.57 25168 25892 19891 23674 26773
Fasta Bruttoinvesteringar 4955.38 4520 5440 3266 5129 5625
Bnp Per Capita 8651.10 9400 9400 10000 10000 10000
Bnp Per Capita Ppp 19320.76 20000 20000 20300 20300 20300
Bnp Från Jordbruk 942.01 1949 803 493 975 831
Bnp Från Entreprenad 1218.27 1375 820 946 1261 848
Bnp Från Tillverkning 5839.94 6077 5451 5435 6044 5637
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3890.14 3163 3964 3750 4026 4099
Bnp Från Tjänster 5358.82 6083 6861 4066 5546 7095
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.30 5.1 5.4 5.7 5.2 5.1
Löner 1253.00 1129 1300 1300 1300 1400
Minimilöner 286.33 286 286 340 320 320
Befolkning 7.05 7.02 7.02 6.95 6.95 6.95
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 61.17 61.33 61.5 61.5 61.5
Pensionsåldern Män 64.08 64.08 64.17 64.25 64.25 64.25
Löner Högutbildad 1280.00 1056 1360 1360 1360 1400
Lönerna I Manufacturing 1116.00 1082 1080 1080 1080 1150
Löner Lågutbildade 600.00 562 680 680 680 700
Levnadslön Familj 1080.00 1074 1097 1097 1097 1097
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.90 2.5 2.4 2.6 2 1.4
Inflation (Månad) 0.80 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3
Konsumentprisindex Kpi 7036.65 7031 7065 7162 7123 7163
Kärna Konsumentprisindexet 104.36 103 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 2.40 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1
Producentpriserna 109.20 113 113 115 111 118
Producentpriserna Förändras 3.00 1.5 2.1 3.2 3.3 3.6
KPI bostadshjälpmedel 15783.88 15669 15905 16040 15906 16127
Cpi Transportfordon 7924.56 8275 7800 7939 8054 7910
Mat Inflation 4.80 5.9 5.8 2.5 2.8 3
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23
Värde Ränta 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -303.50 -40 -1420 -150 -340 -1300
Kurantkonto 880.30 450 -190 60 390 -210
Bytesbalans Till Bnp 4.60 2 2 1.5 1.5 1.5
Import 5576.90 5020 5740 5040 5680 5950
Export 5273.40 4980 4320 4890 5340 4650
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 20.10 20 20 18.5 18.5 18.5
Statliga Budgetutskottet 2.00 1 1 1.1 1.1 1.1
Offentliga Utgifterna Till Bnp 34.80 37 37 36.6 36.6 36.6
Statliga Utgifter 1852.11 1748 2353 1763 1917 2433
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.80 32.4 32.4 32.4 32.8 32.4
Social Security Rate För Företag 19.02 19.06 19.06 19.06 19.02 19.06
Social Trygghet För Anställda 13.78 13.34 13.34 13.34 13.78 13.34
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 23.90 24 26 20 18 22
Industriproduktion -0.90 2.9 4.8 4.2 3.7 2.2
Industriproduktion (Månadsvis) 0.80 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -25.00 -26.2 -25.8 -27 -25 -28
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.70 -0.9 -1 2.5 2.8 3.2
Bensinpriser 1.26 1.23 1.19 1.16 1.13 1.13
Konsument - Spendera 16568.56 16943 19444 16390 17148 20105
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 4.30 3.7 3.2 3.6 4.2 2.9


Bulgarien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.