Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 1.61 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68
Lagren Marknaden 426.91 420 414 408 401 389
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.40 0.42 0.45 0.47 0.5 0.56

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 4.30 -1.8 1.6 3.1 3.2 3.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.20 -5 -2.1 7.9 6.5 4.2
Arbetslöshet 6.90 9.8 9.5 8.8 8.3 8
Inflation - Betygsätt 0.80 0.1 0.3 0.7 1.6 2
Inflation (Månad) 0.60 0.3 0.4 0.5 0.1 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -455.60 -850 -650 -600 -50 -950
Kurantkonto -183.50 -210 10 450 350 -180
Bytesbalans Till Bnp 4.00 3.5 5.2 5.2 5.2 5.2
Statsskulden Till Bnp 24.50 25.5 25.6 25.7 25.6 25.6
Statliga Budgetutskottet 2.10 -3 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Förtroendekommissionen 9.80 17 20 21 22 23
Konsument - Confidence -37.70 -35 -30 -25 -27 -26
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.80 1.1 0.4 0.7 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 4.30 -1.8 1.6 3.1 3.2 3.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.20 -5 -2.1 7.9 6.5 4.2
BNP 67.93 62 66 66 66 66
Bnp Fasta Priser 22917.46 26963 20841 24728 24407 28096
Fasta Bruttoinvesteringar 4840.43 5662 3076 5223 5155 5900
Bnp Per Capita 9026.20 8500 8900 8900 8900 8900
Bnp Per Capita Ppp 23091.30 22000 23000 23000 23000 23000
Bnp Från Jordbruk 864.94 748 480 933 921 780
Bnp Från Entreprenad 1226.46 1039 1065 1323 1306 1083
Bnp Från Tillverkning 5548.63 5300 4866 5987 5909 5523
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4013.73 4336 3919 4331 4275 4518
Bnp Från Tjänster 4314.47 6533 4056 4655 4595 6807

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.90 9.8 9.5 8.8 8.3 8
Löner 1397.00 1400 1400 1400 1400 1500
Minimilöner 311.89 320 370 370 370 370
Befolkning 7.00 6.95 6.9 6.9 6.9 6.9
Pensionsåldern Kvinnor 61.17 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Pensionsåldern Män 64.08 64.25 64.25 64.25 64.25 64.25
Lönerna I Manufacturing 1233.00 1150 1150 1150 1150 1150

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.80 0.1 0.3 0.7 1.6 2
Inflation (Månad) 0.60 0.3 0.4 0.5 0.1 0.6
Konsumentprisindex Kpi 7127.81 7170 7210 7141 7196 7313
Kärna Konsumentprisindexet 103.49 105 105 104 106 107
Kärna Inflation Rate 1.30 1.6 1.8 1.8 2.4 2.7
Producentpriserna 106.80 109 108 106 109 111
Producentpriserna Förändras -2.70 -1.1 0.5 1.8 2 2.2
Mat Inflation 3.80 4.9 5.2 4.9 5.4 5.8
KPI bostadshjälpmedel 15982.89 15924 16033 15734 16226 16242
Cpi Transportfordon 7040.01 7884 7659 6965 7198 8042

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Värde Ränta 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.55

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -455.60 -850 -650 -600 -50 -950
Kurantkonto -183.50 -210 10 450 350 -180
Bytesbalans Till Bnp 4.00 3.5 5.2 5.2 5.2 5.2
Export 4833.10 3900 4500 4300 4650 4000
Import 5288.70 4750 5150 4900 4700 4950
Turister 419144.00 404000 363000 420000 712000 490000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 24.50 25.5 25.6 25.7 25.6 25.6
Statliga Budgetutskottet 2.10 -3 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -625.76 300 300 300 300 300
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.30 42.5 41 41 41 41
Statliga Utgifter 2107.41 2554 1986 2274 2244 2661

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10
Personliga Skattesats 10.00 10 10 10 10 10
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.80 32.4 32.8 32.8 32.8 32.4
Social Security Rate För Företag 19.02 19.06 19.02 19.02 19.02 19.06
Social Trygghet För Anställda 13.78 13.34 13.78 13.78 13.78 13.34

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen 9.80 17 20 21 22 23
Industriproduktion -2.60 -2.8 6.2 7.5 5.5 5.3
Industriproduktion (Månadsvis) 2.30 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence -37.70 -35 -30 -25 -27 -26
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.80 1.1 0.4 0.7 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.70 -5 9 16.5 17.3 6
Konsumentkrediter 25322.95 22713 23849 26499 26774 23666
Bensinpriser 1.11 1.1 0.88 0.84 0.8 1.04
Konsument - Spendera 16985.80 19882 16398 18328 18090 20717

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Byggproduktionen -1.70 -0.9 1.5 2.3 2.8 3


Bulgarien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.