Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagren Marknaden 11461.33 11044 10777 10516 10262 9772
Valuta 15.68 15.69 15.73 15.76 15.8 15.87

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.20 4 3.8 4.5 5 4.9
Arbetslöshet 7.50 7.2 7.3 7.1 7 7.1
Inflation - Betygsätt 6.30 6.4 5.6 6 6 6.2
Inflation (Månad) 1.10 1 0.8 0.5 1 1
Ränta 8.25 8.25 8.25 8.25 7.75 7.75
Handelsbalans -2384.00 -2750 -2850 -2750 -2600 -2400
Kurantkonto -5134.80 -5000 -5100 -4900 -4800 -5000
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 88.00 90 87 87 87 87
Statliga Budgetutskottet -9.00 -7.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Tillverkning - Pmi 48.70 50.7 49.6 49.8 50.2 50.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.20 4 3.8 4.5 5 4.9
BNP 363.10 280 280 280 280 340
Bnp Fasta Priser 1034309.00 1061051 1054139 1080853 1086024 1070832
Fasta Bruttoinvesteringar 162.20 200 138 170 170 131
Bnp Per Capita 4028.42 3050 3050 3050 3170 3170
Bnp Per Capita Ppp 11951.45 11200 11200 11200 11800 11800
Bnp Från Jordbruk 109230.60 152720 110336 114146 114692 108921
Bnp Från Entreprenad 72147.80 51924 71130 75394 75755 77472
Bnp Från Tillverkning 133926.70 176657 166438 139953 140623 172357
Bnp Från Mining 105787.10 74835 125082 110548 111076 97128
Bnp Från Transport 53633.60 56665 44148 56047 56315 47027

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 7.50 7.2 7.3 7.1 7 7.1
Arbetslösa Personer 2211.00 2080 2065 2040 2060 2065
Minimilöner 2000.00 2000 2400 2400 2400 2400
Befolkning 100.50 103 103 103 103 105
Egenföretagare 27000.00 26500 27300 27400 27500 27500

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 6.30 6.4 5.6 6 6 6.2
Inflation (Månad) 1.10 1 0.8 0.5 1 1
Konsumentprisindex Kpi 117.10 118 117 120 122 125
Kärna Konsumentprisindexet 111.10 111 111 112 112 114
Kärna Inflation Rate 5.20 5 4 3.5 3.2 3.2
Mat Inflation 11.50 10.5 8 6 4 3.5
Producentpriserna 237.70 229 237 240 242 243
Producentpriserna Förändras 18.70 16.3 12 8 6 6
KPI bostadshjälpmedel 112.80 116 116 117 120 124
Cpi Transportfordon 125.60 127 128 129 130 131

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 8.25 8.25 8.25 8.25 7.75 7.75
Penningmängden M0 1005060.00 1005000 985000 970000 950000 930000
Penningmängden M1 1345993.00 1265000 1245000 1235000 1225000 1200000
Interbankränta 9.04 9.04 9.04 9.04 8.54 8.54
Penningmängden M2 5650999.00 5460000 5300000 5200000 5050000 5025000
Valutareserven 40909.00 42000 43000 44000 45000 45000
Banks Balansräkning 6408261.00 5800000 5500000 5500000 5500000 5500000
Lån Till Den Privata Sektorn 1240348.00 1170000 1164000 1160000 1145000 1140000
Värde Ränta 7.50 10.45 7.5 7.5 7 7
Utlåningsräntan 9.25 9.25 9.25 9.25 8.75 8.75
Centralbanken Balansräkning 8274569.00 7900000 8050000 8100000 8160000 8100000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -2384.00 -2750 -2850 -2750 -2600 -2400
Kurantkonto -5134.80 -5000 -5100 -4900 -4800 -5000
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -4 -3 -3 -3 -3
Import 5838.00 5800 6050 5750 6100 6000
Export 3454.00 3000 3200 3000 3500 3600
Utlandsskulden 137859.60 155000 160000 162000 164000 164000
Utländska Direktinvesteringar 3679.30 4100 3780 3600 4300 4300
Kapitalflöden 6311.80 3000 1700 2300 3000 2700
Remitteringar 8054.30 7800 7550 7300 7600 7600
Inkomster Från Turism 3.80 7 10 10 10 10

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 88.00 90 87 87 87 87
Statliga Budgetutskottet -9.00 -7.7 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -459294.00 -465000 -517000 -610000 -610000 -477000
Statliga Utgifter 142.00 126 128 148 149 137
Statliga Intäkter 975429.00 983000 990000 990000 990000 990000
Skatteutgifter 1434723.00 1500000 1600000 1600000 1600000 1600000
Militära Utgifter 4016.00 2000 2000 2000 2000 1800

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.00 40 40 40 40 40
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 14.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Tillverkning - Pmi 48.70 50.7 49.6 49.8 50.2 50.5
Manufacturing Produktion -25.60 3 1.8 2.5 2.2 2.3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 1280.00 1042 1438 1338 1344 1631
Bensinpriser 0.53 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Bankernas Utlåningsränta 9.30 9.3 9.3 9.3 8.8 8.8
Konsument - Confidence 98.00 88 90 92 94 94
Konsumentkrediter 595414.00 538573 563720 586636 616222 564963


Egypten - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.