Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 10200.56 10242 9943 9652 9370 8832
Valuta 18.58 18.44 18.63 18.82 19.02 19.42

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 3.5 4.7 5.2 4.8 5
Arbetslöshet 7.20 7.7 7.5 7.7 7.4 7.3
Inflation - Betygsätt 13.10 18 17 13 10 6
Inflation (Månad) 3.30 3.2 1.8 0.9 0.7 0.5
Ränta 11.25 13 15 15.5 16 12
Handelsbalans -2256.00 -2750 -2600 -2400 -2400 -2700
Kurantkonto -3801.10 -4900 -4800 -5000 -2800 -3200
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3 -3 -3 -3 -2.8
Statsskulden Till Bnp 88.00 87 87 87 84 84
Statliga Budgetutskottet -6.10 -6.3 -6.3 -6.3 -6.1 -6.1
Tillverkning - Pmi 46.90 48 47 48 49 50
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.40 3.5 4.7 5.2 4.8 5
BNP 363.10 280 280 340 340 340
Bnp Fasta Priser 1009636.00 1070510 1057089 1062137 1058099 1115244
Fasta Bruttoinvesteringar 162.20 168 170 171 170 179
Bnp Per Capita 4028.42 3050 3170 3170 3170 3170
Bnp Per Capita Ppp 11951.45 12200 12200 12200 12200 12800
Bnp Från Jordbruk 146065.50 113054 152931 153661 153077 161344
Bnp Från Entreprenad 53815.40 74673 56345 56614 56399 59444
Bnp Från Tillverkning 151489.40 138614 158609 159367 158761 167335
Bnp Från Mining 66179.90 109490 69290 69621 69357 73102
Bnp Från Transport 53633.60 55511 56154 56423 56208 59244

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 7.20 7.7 7.5 7.7 7.4 7.3
Arbetslösa Personer 2200.00 2080 2200 2100 2050 2050
Minimilöner 2000.00 2400 2400 2400 2400 2600
Befolkning 100.50 103 103 105 105 105
Egenföretagare 29700.00 28600 29100 29300 28900 29200

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 13.10 18 17 13 10 6
Inflation (Månad) 3.30 3.2 1.8 0.9 0.7 0.5
Konsumentprisindex Kpi 126.70 133 135 132 135 140
Kärna Konsumentprisindexet 120.40 116 115 119 124 125
Kärna Inflation Rate 11.90 7 6 6 5.7 5
Mat Inflation 26.00 30 25 18 16 9
Producentpriserna 282.10 266 271 270 271 298
Producentpriserna Förändras 19.90 22 18 16 13 10
KPI bostadshjälpmedel 115.70 130 132 129 126 136
Cpi Transportfordon 130.10 134 137 138 139 140

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 11.25 13 15 15.5 16 12
Penningmängden M0 1154083.00 970000 950000 930000 930000 860000
Penningmängden M1 1469458.00 1235000 1225000 1200000 1200000 1185000
Interbankränta 11.49 13.24 15.24 15.74 16.24 12.24
Penningmängden M2 6280198.00 5200000 5050000 5025000 5025000 4900000
Valutareserven 37100.00 30500 32000 35000 38000 40000
Banks Balansräkning 7948115.00 6500000 6500000 6500000 6500000 7000000
Lån Till Den Privata Sektorn 1401447.00 1360000 1345000 1340000 1260000 1240000
Värde Ränta 7.30 9.05 11.05 11.55 12.05 8.05
Utlåningsräntan 12.25 14 16 16.5 17 13
Centralbanken Balansräkning 8828051.00 8100000 8160000 8100000 8100000 8200000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -2256.00 -2750 -2600 -2400 -2400 -2700
Kurantkonto -3801.10 -4900 -4800 -5000 -2800 -3200
Bytesbalans Till Bnp -4.60 -3 -3 -3 -3 -2.8
Import 7739.00 5750 6100 6000 6000 5750
Export 5483.00 3000 3500 3600 3600 3050
Utlandsskulden 137420.10 152000 160000 164000 164000 168000
Utländska Direktinvesteringar 3704.00 3600 4300 4300 4300 3900
Kapitalflöden 6049.50 6400 6300 6800 6800 7000
Remitteringar 8145.90 7300 7600 7600 7600 7500
Inkomster Från Turism 3.80 3.5 3.5 3.5 7 7
Guldreserver 80.91 81.3 81.4 81.1 81.1 82.5

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 88.00 87 87 87 84 84
Statliga Budgetutskottet -6.10 -6.3 -6.3 -6.3 -6.1 -6.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -470148.00 -610000 -610000 -477000 -610000 -705000
Statliga Utgifter 142.00 147 149 149 149 157
Statliga Intäkter 1108626.00 990000 990000 990000 990000 995000
Skatteutgifter 1578774.00 1600000 1600000 1600000 1600000 1700000
Militära Utgifter 4016.00 2000 2000 1800 1800 1800

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 25.00 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.00 40 40 40 40 40
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 14.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Tillverkning - Pmi 46.90 48 47 48 49 50
Manufacturing Produktion -25.60 2.5 2.2 2.3 2.3 3.5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Spendera 1280.00 1325 1340 1347 1341 1414
Bensinpriser 0.47 0.53 0.53 0.53 0.53 0.55
Bankernas Utlåningsränta 9.70 11.45 13.45 13.95 14.45 10.45
Konsument - Confidence 95.00 92 94 94 96 96
Konsumentkrediter 666535.00 581022 614461 649042 698529 681494


Egypten - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.