Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Lagren Marknaden 10987.43 10680 10381 10090 9807 9243
Valuta 15.66 15.69 15.73 15.76 15.79 15.86

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3.5 4 5 5.3 5.5
Arbetslöshet 9.60 9 8.5 8.3 8.7 8.6
Inflation - Betygsätt 3.70 5 4.7 5.3 6 6
Inflation (Månad) 0.30 0.3 0.8 0.5 1 1
Ränta 8.75 8.25 8.25 8.25 7.25 7.25
Handelsbalans -3019.00 -2800 -2840 -3230 -3250 -2750
Kurantkonto -2764.70 -3400 -3000 -1600 -1370 -2000
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 90.00 118 112 112 112 112
Statliga Budgetutskottet -8.00 -10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Tillverkning - Pmi 50.40 48.7 49 50 49.6 49
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3.5 4 5 5.3 5.5
BNP 303.20 220 280 280 280 280
Bnp Fasta Priser 965220.20 1002884 1011970 1047270 1057340 1061051
Bnp Per Capita 3008.80 2900 3050 3050 3050 3050
Bnp Per Capita Ppp 11763.30 10500 11200 11200 11200 11200
Bnp Från Jordbruk 106761.20 144348 98653 106502 107526 152720
Bnp Från Entreprenad 66649.00 49078 68054 66543 67183 51924
Bnp Från Tillverkning 121177.90 166973 179619 189155 190974 176657
Bnp Från Mining 99307.70 70733 97191 122000 123173 74835
Bnp Från Transport 40269.40 53559 42479 41880 42283 56665

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 9.60 9 8.5 8.3 8.7 8.6
Arbetslösa Personer 2574.00 2850 2740 2680 2720 2700
Minimilöner 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
Befolkning 99.80 102 104 104 104 103
Egenföretagare 24115.00 25000 25500 25800 26100 26000

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 3.70 5 4.7 5.3 6 6
Inflation (Månad) 0.30 0.3 0.8 0.5 1 1
Konsumentprisindex Kpi 108.20 353 110 111 113 384
Kärna Konsumentprisindexet 103.80 310 103 104 106 337
Kärna Inflation Rate 3.26 1 1.2 1.6 1.8 2
Mat Inflation -2.60 1.3 -1.6 0.4 2 1.6
Producentpriserna 194.50 254 195 182 193 287
Producentpriserna Förändras -4.50 -5 1.7 2.4 1 2
KPI bostadshjälpmedel 109.10 218 110 110 112 238
Cpi Transportfordon 120.40 348 122 121 122 380

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 8.75 8.25 8.25 8.25 7.25 7.25
Penningmängden M2 4682916.00 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
Valutareserven 38425.00 40000 42500 43000 44300 45000
Banks Balansräkning 5516806.00 5750000 6000000 6000000 6000000 6000000
Lån Till Den Privata Sektorn 1026569.00 1035000 1030000 1035000 1040000 1040000
Värde Ränta 6.90 12.2 6.9 6.9 6.9 10.45
Utlåningsräntan 9.75 15.75 15.75 9.25 9.25 14
Centralbanken Balansräkning 6505127.00 7000000 7400000 7600000 7850000 7700000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -3019.00 -2800 -2840 -3230 -3250 -2750
Kurantkonto -2764.70 -3400 -3000 -1600 -1370 -2000
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -6 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Import 4933.00 5300 5600 5700 5800 6000
Export 1914.00 2460 2370 2450 2600 2600
Utlandsskulden 111292.20 125000 127500 130000 132000 130000
Utländska Direktinvesteringar 3585.00 3200 4300 4000 4500 4450
Kapitalflöden -1143.50 2500 4100 2300 3000 3100
Remitteringar 7869.00 6500 6300 6700 7000 7000
Inkomster Från Turism 12.57 7 10 10 10 10

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 90.00 118 112 112 112 112
Statliga Budgetutskottet -8.00 -10 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -425035.00 -450000 -465000 -850000 -850000 -465000
Statliga Utgifter 110.00 119 118 114 116 126
Statliga Intäkter 1080152.00 950000 1000000 1000000 1000000 1000000
Skatteutgifter 1505187.00 1750000 1850000 1850000 1850000 1850000
Militära Utgifter 2564.00 2200 2000 2000 2000 2000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.00 40 40 40 40 40
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 14.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Tillverkning - Pmi 50.40 48.7 49 50 49.6 49
Manufacturing Produktion -25.60 -12 -6 4 5 3

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 1162.00 985 1301 1208 1220 1042
Bensinpriser 0.48 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
Bankernas Utlåningsränta 11.00 18.1 11.2 11.2 11.2 16.35
Konsument - Confidence 85.00 75 82 85 87 90
Konsumentkrediter 470997.00 349718 409566 443597 468087 370002


Egypten - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.