Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 15.95 16.03 16.07 16.1 16.13 16.2
Lagren Marknaden 10925.02 10614 10317 10027 9747 9185

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 2.8 3.5 2.7 3.3 4
Arbetslöshet 7.70 8.1 8 7.7 7.6 7.8
Inflation - Betygsätt 4.20 6.5 5.7 6.2 6.5 7.2
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.3 0.8 1.1 1
Ränta 9.25 9.25 8.25 8.25 8.25 7.25
Handelsbalans -2586.00 -3200 -3240 -3330 -3340 -3400
Kurantkonto -2764.70 -1750 -2700 -2600 -1000 -2300
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
Statsskulden Till Bnp 90.00 93 93 88 88 88
Statliga Budgetutskottet -8.00 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3 -6.3
Tillverkning - Pmi 49.60 48 47.8 49 50 49
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 2.8 3.5 2.7 3.3 4
BNP 303.20 220 220 280 280 280
Bnp Fasta Priser 1006990.80 962470 1011970 1004148 1010014 1052449
Bnp Per Capita 3008.80 2900 2900 3050 3050 3050
Bnp Per Capita Ppp 11763.30 10500 10500 11200 11200 11200
Bnp Från Jordbruk 102405.50 137949 98653 97891 98462 102599
Bnp Från Entreprenad 63983.90 48711 68054 67528 67923 70776
Bnp Från Tillverkning 181880.20 158396 179619 178230 179271 186803
Bnp Från Mining 117307.40 66562 97191 96440 97003 101079
Bnp Från Transport 41042.80 46594 42479 42151 42397 44178

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 7.70 8.1 8 7.7 7.6 7.8
Arbetslösa Personer 2236.00 2460 2450 2350 2150 2250
Minimilöner 2000.00 2000 2000 2000 2000 2000
Befolkning 99.80 102 102 104 104 103
Egenföretagare 26772.00 25600 25000 25500 26500 27000

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 4.20 6.5 5.7 6.2 6.5 7.2
Inflation (Månad) 0.40 0.4 0.3 0.8 1.1 1
Konsumentprisindex Kpi 108.10 111 111 113 115 119
Kärna Konsumentprisindexet 104.10 103 105 107 108 109
Kärna Inflation Rate 0.70 2.7 3 4.1 4.2 4.2
Mat Inflation -1.50 0.7 1.3 1.6 2 2
KPI bostadshjälpmedel 108.40 111 111 112 113 119
Cpi Transportfordon 115.80 124 123 123 123 131
Producentpriserna 188.40 194 211 186 176 221
Producentpriserna Förändras -15.24 -6 3 4 4.2 4.4

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 9.25 9.25 8.25 8.25 8.25 7.25
Penningmängden M2 4538810.00 4550000 4250000 4250000 4250000 4250000
Banks Balansräkning 5516806.00 6000000 6000000 6400000 6400000 6400000
Valutareserven 38315.00 30000 42000 42500 43000 45000
Lån Till Den Privata Sektorn 1008891.00 985000 980000 985000 976000 975000
Värde Ränta 7.50 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Utlåningsräntan 10.25 10.25 15.75 9.25 9.25 14
Centralbanken Balansräkning 6421134.00 6880000 6850000 7300000 7000000 7250000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -2586.00 -3200 -3240 -3330 -3340 -3400
Kurantkonto -2764.70 -1750 -2700 -2600 -1000 -2300
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -5 -5 -3.8 -3.8 -3.8
Import 4158.00 5450 5700 5700 5640 6000
Export 1571.00 2250 2460 2370 2300 2600
Utlandsskulden 112670.60 120000 125000 127500 130000 128000
Utländska Direktinvesteringar 4899.00 3600 3800 4600 3700 4500
Kapitalflöden -1143.50 1650 3000 4100 2300 2800
Remitteringar 6963.90 6300 6500 6300 6700 7000
Inkomster Från Turism 12.57 7 7 10 10 10

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 90.00 93 93 88 88 88
Statliga Budgetutskottet -8.00 -8.7 -8.7 -6.3 -6.3 -6.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -425035.00 -400000 -400000 -350000 -350000 -350000
Statliga Utgifter 114.00 109 118 117 118 123
Statliga Intäkter 1080152.00 1200000 1200000 1350000 1350000 1350000
Skatteutgifter 1505187.00 1600000 1600000 1700000 1700000 1700000
Militära Utgifter 2564.00 8000 8000 8000 8000 8000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Personliga Skattesats 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 14.00 14 14 14 14 14
Social - Säkerhet - Betygsätt 40.00 40 40 40 40 40
Social Security Rate För Företag 26.00 26 26 26 26 26
Social Trygghet För Anställda 14.00 14 14 14 14 14

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Tillverkning - Pmi 49.60 48 47.8 49 50 49
Industriproduktion 3.90 -1.8 -3.6 4.4 5.2 6.2
Industriproduktion (Månadsvis) -4.00 -4.5 -5.5 -5.5 5 4.8
Manufacturing Produktion 3.50 -3.2 -4 3.2 4 4.5

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 1257.00 1283 1301 1291 1298 1353
Bensinpriser 0.47 0.48 0.48 0.48 0.43 0.48
Bankernas Utlåningsränta 11.30 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Konsument - Confidence 85.00 85 87 93 90 90
Konsumentkrediter 445797.00 382632 409566 438052 447335 425949

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen 0.50 0.3 1 -1.5 25 30


Egypten - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.