Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 22.97 22.8 22.9 23.01 23.11 23.32
Lagren Marknaden 1102.93 1064 1056 1048 1040 1024
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.58 1.56 1.61 1.67 1.72 1.83
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2 2.2 2.5 2.7 1.5
Arbetslöshet 3.10 3.2 3 3.1 3.4 3.5
Inflation - Betygsätt 3.60 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2
Inflation (Månad) 1.50 0.1 0.3 0 0.2 0.1
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Handelsbalans 16296.00 54000 38000 32000 7000 11000
Kurantkonto 666.10 2550 200 -900 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Statsskulden Till Bnp 32.70 30.5 30.5 30.5 30.5 29.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
Förtroendekommissionen 96.70 95 95.5 96 96.5 93
Tillverkning - Pmi 45.20 44 46 47 48.5 47.5
Konsument - Confidence 104.80 109 110 110 110 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 2 2.2 2.5 2.7 1.5
BNP 244.11 260 260 260 260 272
Bnp Fasta Priser 1219.11 1215 1224 1229 1252 1271
Bruttonationalprodukt 5031916.00 5132554 5142618 5157714 5167778 5245294
Fasta Bruttoinvesteringar 315.97 320 319 319 324 329
Bnp Per Capita 23344.20 24500 24500 24500 24500 25800
Bnp Per Capita Ppp 33414.46 34800 34800 34800 34800 34800
Bnp Från Jordbruk 19119.00 18701 19160 19278 19635 19930
Bnp Från Entreprenad 60511.00 59875 60818 61015 62145 63077
Bnp Från Tillverkning 286342.00 288229 287962 288727 294073 298484
Bnp Från Offentlig Förvaltning 146655.00 146698 148018 147877 150615 152874
Bnp Från Tjänster 212508.00 212028 212600 214278 218246 221519
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.10 3.2 3 3.1 3.4 3.5
Arbetskostnaderna 114.36 125 121 118 118 122
Löner 33697.00 33667 35213 34826 34809 35818
Lönerna I Manufacturing 32917.00 32975 35481 34020 34003 34989
Minimilöner 518.97 519 525 525 525 525
Befolkning 10.61 10.67 10.67 10.67 10.65 10.67
Pensionsåldern Kvinnor 62.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Pensionsåldern Män 63.33 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67
Levnadslön Familj 20500.00 21259 21166 21187 21177 21791
Levnadslön Individuella 15500.00 16074 16004 16019 16012 16476
Löne Tillväxt 4.00 3.7 3.3 3.4 3.3 2.9
Löner Lågutbildade 15700.00 16281 16210 16226 16218 16688
Löner Högutbildad 35400.00 36710 36551 36586 36568 37629
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.60 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2
Inflation (Månad) 1.50 0.1 0.3 0 0.2 0.1
Konsumentprisindex Kpi 111.00 110 111 111 112 114
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.80 104 104 104 106 108
Kärna Konsumentprisindexet 111.38 111 112 112 113 115
Producentpriserna 103.10 105 105 105 105 107
Producentpriserna Förändras 2.10 2.2 1.9 2 1.9 1.9
KPI bostadshjälpmedel 113.90 113 114 114 115 118
Cpi Transportfordon 106.30 107 109 108 108 110
Mat Inflation 6.30 2 2.5 2.5 2.2 2.1
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Interbankränta 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Värde Ränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Utlåningsräntan 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Cash Reserveringsgrad 2.00 2 2 2 2 2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 16296.00 54000 38000 32000 7000 11000
Kurantkonto 666.10 2550 200 -900 -100 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
Import 302856.00 332000 356000 350000 329000 338000
Export 319151.00 386000 394000 382000 336000 349000
Utlandsskulden 171465.90 172200 173000 173900 174000 174000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 32.70 30.5 30.5 30.5 30.5 29.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4
Regeringen Budgetutskottet Värde -7996.98 6377 6377 6377 4416 4084
Statliga Utgifter 232.57 229 232 235 239 242
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.80 41.9 41.9 41.9 41.9 42
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.00 45 45 45 45 45
Social Security Rate För Företag 34.00 34 34 34 34 34
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 96.70 95 95.5 96 96.5 93
Tillverkning - Pmi 45.20 44 46 47 48.5 47.5
Industriproduktion -3.40 3 3.4 3.2 3.4 2.9
Industriproduktion (Månadsvis) -0.90 0.6 0.8 1 0.4 0.3
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 104.80 109 110 110 110 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.6 0.4 0.5 0.4 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.80 6.8 5.5 5.4 5.2 4
Konsument - Spendera 575.97 575 580 581 592 600
Konsumentkrediter 262017.90 247274 252536 260141 269092 273129
Bensinpriser 1.44 1.28 1.32 1.35 1.4 1.4
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen 6.30 2.9 2.5 3 3.6 2.7


Tjeckien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.