Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 23.03 23.24 23.35 23.47 23.58 23.81
Lagren Marknaden 1091.19 1072 1063 1054 1045 1028
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.50 1.51 1.56 1.61 1.67 1.78
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 1.9 2 2.2 2.5 2.7
Arbetslöshet 2.60 2.7 3.2 3 3.1 3.4
Inflation - Betygsätt 2.70 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2
Inflation (Månad) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Ränta 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Handelsbalans 55228.00 10000 54000 38000 38000 7000
Kurantkonto 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen 91.50 94.5 95 95.5 96 96.5
Tillverkning - Pmi 43.50 49.5 50 51.5 52.5 53
Konsument - Confidence 102.00 107 109 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 1.9 2 2.2 2.5 2.7
BNP 244.11 247 260 260 260 260
Bnp Fasta Priser 1219.11 1211 1231 1241 1250 1244
Bruttonationalprodukt 5031916.00 5137586 5132554 5142618 5157714 5276301
Fasta Bruttoinvesteringar 315.97 321 324 324 324 330
Bnp Per Capita 23344.20 23500 24500 24500 24500 24500
Bnp Per Capita Ppp 33414.46 34100 34800 34800 34800 34800
Bnp Från Jordbruk 19119.00 19067 18949 19439 19597 19582
Bnp Från Entreprenad 60511.00 59353 60668 61703 62024 60955
Bnp Från Tillverkning 286342.00 288144 292045 292156 293501 295923
Bnp Från Offentlig Förvaltning 146655.00 146424 148641 150174 150321 150377
Bnp Från Tjänster 212508.00 211394 214835 215696 217821 217102
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.60 2.7 3.2 3 3.1 3.4
Löner 33697.00 34821 34821 33667 33537 35692
Lönerna I Manufacturing 32917.00 34484 34484 32975 32847 35346
Minimilöner 518.97 519 519 525 525 525
Befolkning 10.61 10.62 10.63 10.63 10.63 10.63
Pensionsåldern Kvinnor 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67 63.67
Pensionsåldern Män 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67 63.67
Levnadslön Familj 20500.00 21094 21094 21259 21177 21622
Löne Tillväxt 4.00 4.6 3.7 3.3 3.4 3.3
Löner Lågutbildade 15700.00 16155 16155 16281 16218 16559
Löner Högutbildad 35400.00 36427 36427 36710 36568 37337
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2
Inflation (Månad) 0.50 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.90 109 110 111 111 111
Kärna Konsumentprisindexet 110.19 110 111 111 111 112
Producentpriserna 103.10 102 104 105 105 104
Producentpriserna Förändras 0.90 1.3 1.5 1.9 2 1.9
KPI bostadshjälpmedel 111.80 110 112 114 114 112
Cpi Transportfordon 105.60 107 107 109 108 109
Mat Inflation 2.80 1.9 2 2.5 2.5 2.2
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Interbankränta 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Värde Ränta 1.00 1 1 1 1 1
Utlåningsräntan 3.00 3 3 3 3 3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 55228.00 10000 54000 38000 38000 7000
Kurantkonto 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 349568.00 318000 332000 356000 350000 329000
Export 404797.00 328000 386000 394000 382000 336000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Statliga Utgifter 232.57 228 232 235 238 234
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.80 41.5 41.9 41.9 41.9 41.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.00 45 45 45 45 45
Social Security Rate För Företag 34.00 34 34 34 34 34
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 91.50 94.5 95 95.5 96 96.5
Tillverkning - Pmi 43.50 49.5 50 51.5 52.5 53
Industriproduktion -0.60 1.5 3 3.4 3.2 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.80 0.2 0.6 0.8 1 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 102.00 107 109 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.40 6.5 6.8 5.5 5.4 5.2
Konsument - Spendera 575.97 571 583 589 590 586
Bensinpriser 1.41 1.29 1.25 1.22 1.18 1.12
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 0.20 3.2 2.9 2.5 3 3.6


Tjeckien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.