Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 23.20 23.34 23.47 23.6 23.74 24.01
Lagren Marknaden 1035.46 1007 999 990 982 966
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.93 1.24 1.27 1.3 1.33 1.38
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 3 2.6 2.9 3 3.2
Arbetslöshet 2.70 2.7 2.9 3.2 3.4 4
Inflation - Betygsätt 2.90 3 3.1 2.3 2.4 2.2
Inflation (Månad) 0.40 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Ränta 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Handelsbalans 45374.00 40000 10000 54000 38000 7000
Kurantkonto 1730.90 -1000 500 2550 200 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
Statsskulden Till Bnp 32.70 31.8 31.8 30.5 30.5 30.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen 92.70 96.5 95.5 95 94 93.5
Tillverkning - Pmi 43.10 51 50 49 50 49
Konsument - Confidence 106.40 107 107 109 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.70 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 3 2.6 2.9 3 3.2
BNP 244.11 247 247 260 260 260
Bnp Fasta Priser 1205.21 1224 1230 1240 1241 1269
Bruttonationalprodukt 5031916.00 4877325 5162746 5177842 5182873 5327954
Fasta Bruttoinvesteringar 323.61 340 338 333 333 349
Bnp Per Capita 23344.20 23500 23500 24500 24500 24500
Bnp Per Capita Ppp 33414.46 34100 34100 34800 34800 34800
Bnp Från Jordbruk 16296.00 17805 17760 16769 16785 18328
Bnp Från Entreprenad 60482.00 62083 62305 62236 62296 64299
Bnp Från Tillverkning 295607.00 296892 300428 304180 304475 310042
Bnp Från Offentlig Förvaltning 145589.00 148227 147674 149811 149957 152400
Bnp Från Tjänster 208147.00 209531 211990 214183 214391 218774
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.70 2.7 2.9 3.2 3.4 4
Löner 32466.00 33205 34821 34821 33505 35692
Lönerna I Manufacturing 31798.00 32722 34484 34484 32816 35346
Minimilöner 518.97 519 519 519 525 525
Befolkning 10.61 10.63 10.63 10.65 10.65 10.65
Pensionsåldern Kvinnor 62.67 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67
Pensionsåldern Män 63.33 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67
Levnadslön Familj 20500.00 22020 21094 21094 21156 21622
Löne Tillväxt 4.60 4.5 3.9 3.2 2.8 2.5
Löner Lågutbildade 15700.00 15383 16155 16155 16202 16559
Löner Högutbildad 35400.00 33926 36427 36427 36533 37337
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.90 3 3.1 2.3 2.4 2.2
Inflation (Månad) 0.40 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.90 109 109 110 111 112
Kärna Konsumentprisindexet 109.78 110 110 111 111 112
Producentpriserna 103.20 103 103 103 105 103
Producentpriserna Förändras 2.10 2.1 2 1.9 2.1 1.9
KPI bostadshjälpmedel 111.10 109 111 112 114 113
Cpi Transportfordon 105.80 108 108 107 109 110
Mat Inflation 4.10 1.7 1.9 2 2.5 2.2
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 2.00 2 2 2 2.25 2.5
Interbankränta 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
Värde Ränta 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Utlåningsräntan 3.00 3 3 3 3.25 3.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 45374.00 40000 10000 54000 38000 7000
Kurantkonto 1730.90 -1000 500 2550 200 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 -0.5 -0.5 -1 -1 -1
Import 317029.00 337000 318000 332000 356000 329000
Export 362402.00 377000 328000 386000 394000 336000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 32.70 31.8 31.8 30.5 30.5 30.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 0.2 0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Statliga Utgifter 227.61 234 232 234 234 240
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.80 41.5 41.5 41.9 41.9 41.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.00 45 45 45 45 45
Social Security Rate För Företag 34.00 34 34 34 34 34
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 92.70 96.5 95.5 95 94 93.5
Tillverkning - Pmi 43.10 51 50 49 50 49
Industriproduktion -3.80 3.6 3.2 3 3.4 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) -2.80 1.4 0.2 0.6 0.8 0.4
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 106.40 107 107 109 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.70 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.60 7.9 6.5 6.8 5.5 5.2
Konsument - Spendera 571.97 579 578 589 589 596
Bensinpriser 1.45 1.41 1.38 1.34 1.31 1.31
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 1.10 2.3 3.2 2.9 2.5 3.6


Tjeckien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.