Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 22.90 23.79 23.92 24.05 24.18 24.44
Lagren Marknaden 1042.90 1033 1024 1015 1006 989
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.43 1.38 1.42 1.47 1.51 1.6
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 1.9 2 2.2 2.5 2.7
Arbetslöshet 2.70 2.9 3.2 3 3.1 3.4
Inflation - Betygsätt 2.70 3.1 2.3 2.4 2.3 2.2
Inflation (Månad) -0.60 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Ränta 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Handelsbalans 32200.00 10000 54000 38000 38000 7000
Kurantkonto 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen 92.90 94.5 95 95.5 96 96.5
Tillverkning - Pmi 44.90 49.5 50 51.5 52.5 53
Konsument - Confidence 103.30 107 109 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.70 1.9 2 2.2 2.5 2.7
BNP 244.11 247 260 260 260 260
Bnp Fasta Priser 1214.74 1235 1232 1229 1232 1274
Bruttonationalprodukt 5031916.00 4867854 4858384 5132554 5142618 5023626
Fasta Bruttoinvesteringar 315.54 339 338 330 331 349
Bnp Per Capita 23344.20 23500 24500 24500 24500 24500
Bnp Per Capita Ppp 33414.46 34100 34800 34800 34800 34800
Bnp Från Jordbruk 18738.00 17784 17750 16622 16655 18354
Bnp Från Entreprenad 60616.00 62428 62307 61692 61813 64426
Bnp Från Tillverkning 285481.00 300976 300390 301519 302110 310607
Bnp Från Offentlig Förvaltning 146824.00 149303 149012 148501 148792 154080
Bnp Från Tjänster 212497.00 212498 212084 212310 212726 219298
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.70 2.9 3.2 3 3.1 3.4
Löner 34105.00 34821 34821 33667 33537 35692
Lönerna I Manufacturing 34364.00 34484 34484 32975 32847 35346
Minimilöner 518.97 519 519 525 525 525
Befolkning 10.61 10.62 10.63 10.63 10.63 10.63
Pensionsåldern Kvinnor 62.67 63.17 63.67 63.67 63.67 63.67
Pensionsåldern Män 63.33 63.5 63.67 63.67 63.67 63.67
Levnadslön Familj 20500.00 21094 21094 21259 21177 21622
Löne Tillväxt 4.30 4.6 3.7 3.3 3.4 3.3
Löner Lågutbildade 15700.00 16155 16155 16281 16218 16559
Löner Högutbildad 35400.00 36427 36427 36710 36568 37337
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 3.1 2.3 2.4 2.3 2.2
Inflation (Månad) -0.60 0.1 0.1 0.3 0 0.2
Konsumentprisindex Kpi 108.40 108 109 110 111 111
Kärna Konsumentprisindexet 109.92 110 111 111 111 112
Producentpriserna 103.40 103 103 105 105 103
Producentpriserna Förändras 1.90 2 1.9 2.1 2 1.9
KPI bostadshjälpmedel 111.50 158 158 112 114 162
Cpi Transportfordon 105.50 108 108 107 109 111
Mat Inflation 2.50 1.9 2 2.5 2.5 2.2
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
Interbankränta 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.17
Värde Ränta 1.00 0.75 1 1 1.25 1.25
Utlåningsräntan 3.00 2.75 3 3 3.25 3.25
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 32200.00 10000 54000 38000 38000 7000
Kurantkonto 1319.00 500 2550 200 -900 -100
Bytesbalans Till Bnp 0.30 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Import 310311.99 318000 332000 356000 350000 329000
Export 342517.46 328000 386000 394000 382000 336000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 32.70 31.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Statliga Budgetutskottet 0.90 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Statliga Utgifter 229.98 233 232 232 233 240
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.80 41.5 41.9 41.9 41.9 41.9
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 22.00 22 22 22 22 22
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social - Säkerhet - Betygsätt 45.00 45 45 45 45 45
Social Security Rate För Företag 34.00 34 34 34 34 34
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 92.90 94.5 95 95.5 96 96.5
Tillverkning - Pmi 44.90 49.5 50 51.5 52.5 53
Industriproduktion -1.20 6.5 3 3.4 3.2 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.10 0.2 0.6 0.8 1 0.4
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 103.30 107 109 110 110 110
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.70 6.5 6.8 5.5 5.4 5.2
Konsument - Spendera 575.17 579 578 583 585 598
Bensinpriser 1.40 1.27 1.24 1.21 1.18 1.24
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen -2.40 3.2 2.9 2.5 3 3.6


Tjeckien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.