Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 43.44 45.88 46.84 47.83 48.84 50.92
Lagren Marknaden 40687.47 32826 31739 30690 29672 27740
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.22 5.86 5.84 5.84 5.84 5.85
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
Arbetslöshet 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
Inflation - Betygsätt 57.30 55 45 40 35 25
Inflation (Månad) 3.10 3 3.5 2.7 2.5 2.5
Ränta 66.66 68 72 73 65 40
Handelsbalans 1131.00 350 1200 -50 -500 200
Kurantkonto -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
Statsskulden Till Bnp 86.20 100 100 100 85 85
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
Konsument - Confidence 36.50 37 34 36 38 42
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt -1.20 -0.2 0.3 0.4 0.6 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.20 -2.8 -1.4 -1.5 0.6 2.3
BNP 637.59 680 680 680 690 690
Bnp Fasta Priser 679263.00 726044 684854 669074 683339 684463
Fasta Bruttoinvesteringar 120426.00 146688 138239 118620 121149 121348
Bnp Per Capita 10398.09 10900 10900 10900 11200 11200
Bnp Per Capita Ppp 18933.91 19000 19000 19000 19100 19100
Bnp Från Jordbruk 35455.93 35500 30984 33500 33500 35000
Bnp Från Entreprenad 20476.78 21955 22554 20170 20600 20634
Bnp Från Tillverkning 113389.56 116280 115761 111689 114070 114258
Bnp Från Mining 21165.19 20928 21058 20848 21292 21327
Bnp Från Offentlig Förvaltning 33145.25 32295 32567 32648 33344 33399
Bnp Från Tjänster 84744.67 90387 85726 83473 85253 85393
Bnp Från Transport 55373.31 56965 56125 54543 55706 55797
Bnp Från Verktyg 11740.91 12325 12522 11565 11811 11831
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 9.10 9.4 9.2 9 8.8 8.4
Arbetslösa Personer 1185.00 1280 1275 1280 1280 1300
Löner 41359.00 43406 32571 35694 35694 36337
Minimilöner 12500.00 11500 11500 12000 12500 14000
Befolkning 44.50 44.61 44.61 44.51 44.97 44.97
Löner Högutbildad 20500.00 19910 19911 20869 20869 21245
Löner Lågutbildade 10500.00 10414 10415 10689 10689 10881
Löne Tillväxt 3.58 2.1 2.11 1.8 1.8 1.8
Levnadslön Familj 14400.00 12456 12457 14659 14659 14923
Levnadslön Individuella 10400.00 8740 8741 10587 10587 10778
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 57.30 55 45 40 35 25
Inflation (Månad) 3.10 3 3.5 2.7 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 219.57 224 240 258 278 322
Producentpriserna 312.74 343 429 438 436 701
Inflationsförväntningar 30.00 35 35 35 35 33
KPI bostadshjälpmedel 273.67 280 287 317 345 397
Producentpriserna Förändras 66.90 63 60 58 56 60
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 66.66 68 72 73 65 40
Interbankränta 70.30 56 58 55 55 45
Värde Ränta 50.27 27 27 27 25 25
Centralbanken Balansräkning 6423368.70 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
Valutareserven 65345.00 52000 52200 52000 52000 53000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 1131.00 350 1200 -50 -500 200
Kurantkonto -2317.00 -8777 -9180 -9400 -9200 -8700
Bytesbalans Till Bnp -5.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6
Import 4174.00 4950 4400 5000 5500 5400
Export 5305.00 5300 5600 4950 5000 5600
Utlandsskulden 277921.29 281894 286172 283000 283000 286000
Utländska Direktinvesteringar 131.21 85 75 80 80 120
Turister 243428.00 216400 270000 295000 320000 345000
Guldreserver 54.90 60.54 60.59 60.55 60.55 60.58
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 86.20 100 100 100 85 85
Statliga Budgetutskottet -5.50 -3 -3 -3 -2.8 -2.8
Statliga Utgifter 100173.00 96000 100000 95500 95500 98000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Social Security Rate För Företag 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion -8.80 -4.3 1.2 1.6 1 1.3
Industriproduktion (Månadsvis) 2.30 -1 -1.1 -1 0.5 1.2
Lagerförändringar 6715.00 -10283 21600 21600 21600 28954
Bilproduktionen 30280.00 41465 41490 39700 41500 40900
Bilregistreringar 27.95 45 49 56 57 58
Ledande Ekonomiska Index -0.70 -2.7 -3 -2.3 -1.5 0.9
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 36.50 37 34 36 38 42
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 25.90 -14 -18 -15 2 0.8
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 26.90 7 5 8 10 15
Konsument - Spendera 459458.00 562140 494385 452566 462215 462975
Bensinpriser 0.94 0.85 0.83 0.81 0.79 0.79
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen -12.30 -1.4 1 3 5 8


Argentina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.