Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
Lagren Marknaden 12426.89 12220 12035 11854 11675 11318
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.63 0.62 0.64 0.66 0.69 0.73

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.40 -5 -4 16.5 2 4
Arbetslöshet 4.00 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
Inflation (Månad) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
Ränta 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Handelsbalans -352.67 150 210 250 -10 100
Kurantkonto 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 19.00 32 41 41 41 41
Statliga Budgetutskottet 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
Förtroendekommissionen -28.50 -24 -22 -20 -19 -18
Tillverkning - Pmi 54.00 51.7 52.3 52.6 53 53
Konsument - Confidence 95.10 96 98 100 102 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -14.60 0.6 1 1.3 1.5 1.5
Bygglov 3182.00 3300 3200 3300 3350 3400
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -12.20 1.2 -1.5 1 1 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.40 -5 -4 16.5 2 4
BNP 206.93 196 196 205 205 205
Bnp Fasta Priser 57534.00 65602 61229 61086 74130 67439
Bruttonationalprodukt 58711.00 68739 64428 64030 77703 70664
Fasta Bruttoinvesteringar 12368.00 16242 15286 14979 18177 16697
Bnp Per Capita 38993.00 37300 38000 38000 38000 38000
Bnp Per Capita Ppp 42887.52 41090 41730 41730 41630 41730
Bnp Från Jordbruk 3265.00 3540 3234 3207 3892 3640
Bnp Från Entreprenad 2911.00 3980 3887 3770 4575 4091
Bnp Från Tillverkning 5177.00 6340 5797 5718 6939 6518
Bnp Från Mining 499.00 767 741 781 948 789
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2841.00 2869 2769 2793 3389 2950
Bnp Från Tjänster 37700.00 44249 40738 40707 49399 45488
Bnp Från Transport 1632.00 3105 2668 2556 3101 3192
Bnp Från Verktyg 1608.00 1771 1644 1650 2003 1821

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 4.00 7.5 7.5 7.3 7.5 7.5
Egenföretagare 2665.00 2600 2620 2640 2660 2720
Arbetslösa Personer 111.00 122 120 118 119 120
Sysselsättning Ändra -0.40 0.2 0.5 0.7 0.6 0.6
Arbetskraftsdeltagande 69.70 70 70.3 70.3 70.4 70.8
Arbetskostnaderna 1218.00 1218 1219 1221 1219 1221
Produktivitet 113.55 127 128 128 129 129
Lediga Jobb 102.84 108 115 125 132 150
Löner 33.37 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Lönerna I Manufacturing 31.34 34 34 34 34 34
Minimilöner 18.90 18.9 20.1 20.1 20.1 20.1
Befolkning 4.95 5.11 5.11 5.11 5.11 5.2
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Deltid Sysselsättning 538.00 523 526 530 535 540
Ungdomsarbetslöshet 14.00 16.5 16 15.5 15.1 14.5
Sysselsättningsgraden 67.50 65.3 66.3 66.5 66.6 66.7
Heltid 2133.00 2138 2142 2148 2125 2150

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 1.40 1.1 0.9 1.2 1.1 0.9
Inflation (Månad) 0.70 0.1 0.4 0.2 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 1047.00 1055 1061 1060 1059 1065
Kärna Konsumentprisindexet 1048.00 1068 1059 1065 1060 1091
Kärna Inflation Rate 1.60 1.3 1.1 1.1 1.2 1.3
Producentpriserna 1153.00 1162 1166 1169 1170 1173
Exportpriserna 1297.00 1340 1325 1320 1323 1325
Importpriserna 849.00 852 852 855 857 859
Inflationsförväntningar 1.43 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 1094.00 1090 1098 1107 1106 1100
Cpi Transportfordon 980.00 1061 1040 992 991 1070
Mat Inflation 3.10 4 3.8 3.5 3.3 3.1

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.25 0.25 0.25 -0.25 -0.25 -0.25
Valutareserven 21664.00 25800 26300 26900 27500 28400
Banks Balansräkning 622482.00 630000 595000 593000 590000 590000
Värde Ränta 0.12 3.2 0.2 0.2 -0.3 4.45
Centralbanken Balansräkning 62483.00 59500 60100 59800 59100 56500

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -352.67 150 210 250 -10 100
Kurantkonto 1828.00 900 500 -700 -3250 -2790
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -3 -4 -4 -4 -4
Import 4764.13 4950 5090 5150 5210 5300
Export 4411.46 5100 5300 5400 5200 5400
Utlandsskulden 295601.00 304800 305000 305100 305600 306000
Villkor För Handel 1528.00 1460 1450 1448 154 1430
Kapitalflöden 4753.00 4900 1200 1000 1300 1802
Utländska Direktinvesteringar 945.00 890 950 1080 1190 1000
Turister 7842.00 8500 11000 55000 90000 155000
Vapen Sales 6.00 3 3 3 3 3

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 19.00 32 41 41 41 41
Statliga Budgetutskottet 2.50 -8 -9 -9 -9 -9
Regeringen Budgetutskottet Värde 7508.00 -4500 -5300 -5300 -5300 -5300
Statliga Utgifter 12736.00 12042 11823 11947 14498 12379
Statliga Intäkter 119293.00 101000 110000 110000 110000 110000
Skatteutgifter 111439.00 125500 122000 122000 122000 122000
Militära Utgifter 2307.00 2120 2250 2250 2250 2250
Statsskuld 57736.00 87000 125000 125000 125000 125000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 3.00 3 3 3 3 3
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -28.50 -24 -22 -20 -19 -18
Tillverkning - Pmi 54.00 51.7 52.3 52.6 53 53
Industriproduktion -12.10 -2.5 1.6 8.3 5.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 92.60 93.2 93.5 93.5 93.8 93.8
Lagerförändringar -1129.00 -80 150 230 310 380
Bilregistreringar 4294.00 4800 4850 4900 5050 5100
Tjänster Pmi 50.30 50.5 51 51.5 52 52.5
Konkurser 95.00 100 97 95 91 87
Komposit - Pmi 52.40 50.4 51 51.5 52 52.5

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 95.10 96 98 100 102 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -14.60 0.6 1 1.3 1.5 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -14.20 -1.5 0.3 13.2 4.5 2.5
Konsument - Spendera 35197.00 41091 37820 38120 46260 42242
Privat - Sektor - Credit 488193.00 491000 492000 493000 494200 496315
Bankernas Utlåningsränta 8.44 9.42 8.38 8.38 7.88 10.67
Kreditkortskostnader 5734.00 5750 5850 5930 5990 6070
Hushållen Skuld Till Bnp 94.80 94.6 94.1 94.1 94.1 94.1
Hushållen Skuld Till Inkomst 163.80 164 164 164 164 163

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bygglov 3182.00 3300 3200 3300 3350 3400
Housing - Index 1.90 1.5 1 0.7 0.8 1
Husägande Betyg 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29
Byggproduktionen -24.20 -5 0.5 15 7 4.5


Nya Zeeland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.