Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 0.65 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
Lagren Marknaden 11692.03 11505 11418 11331 11244 11074
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.38 1.66 1.72 1.77 1.83 1.95
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
Arbetslöshet 4.20 4.3 4.2 4.3 4.2 4
Inflation - Betygsätt 1.90 2 1.8 1.8 1.9 2
Inflation (Månad) 0.50 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5
Ränta 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Handelsbalans -752.57 300 200 -1200 -300 -100
Kurantkonto -6351.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Statsskulden Till Bnp 19.90 21 21 21 21 20
Statliga Budgetutskottet 1.90 1 1 1 1 0.7
Förtroendekommissionen -13.20 -26 -27 -13 10 10
Tillverkning - Pmi 49.30 51.5 51.2 52.6 53.4 53.4
Konsument - Confidence 109.90 107 107 106 107 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 1 1.2 0.8 1.3 1.5
Bygglov 2971.00 3300 3560 3730 3600 3980
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.1 2.3 2.3 2.5 2.6
BNP 205.02 219 219 219 219 225
Bnp Fasta Priser 64392.00 64360 64714 65133 66002 67718
Bruttonationalprodukt 68171.00 66212 67048 68955 69875 71692
Fasta Bruttoinvesteringar 16104.00 16332 16293 16289 16507 16936
Bnp Per Capita 38000.70 38900 38900 38900 38900 39300
Bnp Per Capita Ppp 36354.79 37700 37700 37700 37700 37700
Bnp Från Jordbruk 3383.00 3364 3372 3422 3468 3558
Bnp Från Entreprenad 4098.00 4156 4122 4145 4200 4310
Bnp Från Tillverkning 6106.00 6194 6140 6176 6259 6421
Bnp Från Mining 774.00 828 792 783 793 814
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2818.00 2783 2837 2850 2888 2964
Bnp Från Tjänster 42617.00 42532 42916 43107 43682 44818
Bnp Från Transport 2759.00 2827 2861 2791 2828 2902
Bnp Från Verktyg 1718.00 1726 1742 1738 1761 1807
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.20 4.3 4.2 4.3 4.2 4
Egenföretagare 2641.00 2714 2725 2735 2800 2880
Arbetslösa Personer 115.00 124 126 125 122 120
Sysselsättning Ändra 0.20 0.7 0.7 0.9 0.6 0.6
Arbetskraftsdeltagande 70.40 70.4 70.5 70.7 70.8 70.8
Löner 32.71 31.93 32.18 32.35 32.35 33.06
Lönerna I Manufacturing 31.02 32 32 32 34 34
Minimilöner 17.70 19.8 19.8 19.8 19.8 21.5
Befolkning 4.93 5.02 5.02 5.02 5.11 5.2
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Ungdomsarbetslöshet 10.60 11 11 11.1 11 10.8
Deltid Sysselsättning 520.00 558 561 567 567 571
Sysselsättningsgraden 67.50 67.4 67.5 67.6 67.7 68.1
Heltid 2120.00 2156 2171 2197 2197 2236
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 2 1.8 1.8 1.9 2
Inflation (Månad) 0.50 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5
Konsumentprisindex Kpi 1044.00 1047 1051 1058 1059 1080
Kärna Konsumentprisindexet 1045.00 1044 1051 1059 1059 1080
Kärna Inflation Rate 2.00 1.8 1.8 1.9 1.9 2
Producentpriserna 1164.00 1078 1180 1192 1180 1190
Inflationsförväntningar 1.80 2 2 2.1 2.1 2
Mat Inflation 2.40 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7
KPI bostadshjälpmedel 1078.00 1074 1079 1092 1093 1115
Cpi Transportfordon 1049.00 1037 1041 1047 1048 1068
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Interbankränta 1.53 1.28 1.28 1.28 1.28 1.53
Valutareserven 26458.00 28700 29100 29200 29300 29400
Banks Balansräkning 584096.00 537028 545000 540000 548000 553000
Värde Ränta 1.20 0.98 0.98 0.98 0.98 1.23
Centralbanken Balansräkning 24599.00 30300 31500 29500 29700 28500
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -752.57 300 200 -1200 -300 -100
Kurantkonto -6351.00 400 -1600 -4800 -2882 -2790
Bytesbalans Till Bnp -3.60 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.3
Import 5980.60 4500 4900 6100 5400 5400
Export 5228.03 4800 5100 4900 5100 5300
Utlandsskulden 294466.00 287088 285592 288000 294446 294446
Utländska Direktinvesteringar 909.00 622 501 470 470 516
Turister 372108.00 360000 275000 269000 530000 540000
Vapen Sales 6.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 19.90 21 21 21 21 20
Statliga Budgetutskottet 1.90 1 1 1 1 0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde 5534.00 9933 9933 9933 9933 12240
Statliga Utgifter 12161.00 12046 12146 12301 12465 12789
Militära Utgifter 2307.00 2480 2480 2480 2480 2480
Statsskuld 57495.00 57000 57000 57000 57000 56000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 33.00 33 33 33 33 33
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 3.00 3 3 3 3 3
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -13.20 -26 -27 -13 10 10
Tillverkning - Pmi 49.30 51.5 51.2 52.6 53.4 53.4
Industriproduktion 0.20 2.3 0.2 0.6 2.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 92.00 92.8 93 93 92.8 93
Lagerförändringar 747.00 340 340 340 380 380
Bilregistreringar 3888.00 5900 6300 5800 4700 4800
Tjänster Pmi 51.90 53.2 52.5 52 53 57
Komposit - Pmi 52.50 51.8 51.6 51.8 52.2 53.4
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 109.90 107 107 106 107 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 1 1.2 0.8 1.3 1.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.50 4 3.8 3.5 3.7 4
Konsument - Spendera 39684.00 39634 39811 40140 40676 41734
Privat - Sektor - Credit 476628.00 464149 469745 480000 480000 496315
Bankernas Utlåningsränta 9.00 8.75 8.75 8.75 8.75 9
Kreditkortskostnader 5822.00 5710 5740 5810 5850 6070
Hushållen Skuld Till Bnp 94.60 93.5 93.6 93.3 93.4 93.6
Hushållen Skuld Till Inkomst 164.40 167 167 166 167 168
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bygglov 2971.00 3300 3560 3730 3600 3980
Housing - Index 1.40 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8
Byggproduktionen 11.80 5.1 4.5 4.2 4 6
Husägande Betyg 64.80 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29


Nya Zeeland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.