Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66
Lagren Marknaden 12748.20 12366 12141 11920 11704 11281
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.56 1.64 1.73 1.83 1.93 2.15

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.60 1 1.3 1 1.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2 4 2 2.3 3.5
Arbetslöshet 4.00 4.4 4.2 4.1 4 4
Inflation - Betygsätt 3.30 2.3 2.2 1.8 1.5 1.2
Inflation (Månad) 1.30 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2
Ränta 0.25 0.5 0.75 1 1 1.5
Handelsbalans 261.43 -91 343 329 398 340
Kurantkonto -2895.00 -3250 -2790 -1500 -1900 -2400
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 27.00 41 41 41 41 47
Statliga Budgetutskottet -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Tillverkning - Pmi 60.70 56 53 52 51 52.5
Konsument - Confidence 107.10 109 105 103 102 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.50 1.5 1.5 2 2 1.7
Bygglov 4108.00 3550 3400 3800 4000 3800
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 39.00 33 33 33 39 39

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.60 1 1.3 1 1.2 1
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.40 2 4 2 2.3 3.5
BNP 212.48 205 205 205 205 212
Bnp Fasta Priser 67775.00 63082 67439 69604 68266 72040
Bruttonationalprodukt 74952.00 64414 70664 73248 71840 75812
Fasta Bruttoinvesteringar 17276.00 13675 16697 16791 16468 17378
Bnp Per Capita 38529.21 38000 38000 38000 38000 38800
Bnp Per Capita Ppp 42404.39 41630 41730 41730 41730 42400
Bnp Från Jordbruk 3230.00 3307 3640 3336 3272 3453
Bnp Från Entreprenad 4351.00 3197 4091 4281 4198 4430
Bnp Från Tillverkning 6291.00 5672 6518 6436 6312 6661
Bnp Från Mining 632.00 571 789 658 646 681
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3082.00 3155 2950 3166 3105 3277
Bnp Från Tjänster 43804.00 41304 45488 44908 44045 46480
Bnp Från Transport 1999.00 1702 3192 2152 2110 2227
Bnp Från Verktyg 1702.00 1728 1821 1822 1787 1886

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.00 4.4 4.2 4.1 4 4
Egenföretagare 2750.00 2760 2780 2800 2800 2720
Arbetslösa Personer 135.00 119 120 121 119 117
Sysselsättning Ändra 1.00 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6
Arbetskraftsdeltagande 70.50 70.7 70.8 71 71.2 70.8
Arbetskostnaderna 1244.00 1245 1250 1255 1260 1275
Produktivitet 129.63 129 129 129 128 131
Lediga Jobb 256.10 173 175 175 175 180
Löner 34.55 34.7 35 35.2 35.5 36
Lönerna I Manufacturing 32.34 34.5 35 35 35 36
Minimilöner 20.00 20 20 20 20 21.3
Befolkning 5.11 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Deltid Sysselsättning 555.00 535 540 540 540 540
Ungdomsarbetslöshet 12.46 11.9 12 12.4 12 12
Sysselsättningsgraden 67.10 67 67.5 67.9 67.5 68
Heltid 2194.00 2190 2150 2100 2150 2150

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.30 2.3 2.2 1.8 1.5 1.2
Inflation (Månad) 1.30 0.8 0.3 0.5 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 1082.00 1078 1082 1087 1098 1095
Kärna Konsumentprisindexet 1083.00 1067 1074 1080 1099 1091
Kärna Inflation Rate 3.30 1.2 1.3 1 1.5 1.6
Producentpriserna 1186.00 1177 1183 1183 1188 1205
Exportpriserna 1176.00 1200 1225 1225 1250 1320
Importpriserna 796.00 807 859 859 870 863
Inflationsförväntningar 2.05 2.1 1.6 1.6 1.4 1.9
KPI bostadshjälpmedel 1137.00 1126 1130 1136 1154 1144
Cpi Transportfordon 1072.00 1010 1032 1068 1088 1045
Mat Inflation 2.80 1.5 2.5 2 1.2 2

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.25 0.5 0.75 1 1 1.5
Valutareserven 19977.00 19500 22400 23000 23000 30800
Banks Balansräkning 638463.00 634595 637416 640237 643057 648699
Värde Ränta 0.12 0.37 0.62 0.87 0.87 1.12
Centralbanken Balansräkning 84122.00 78100 75500 70000 65000 63500

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 261.43 -91 343 329 398 340
Kurantkonto -2895.00 -3250 -2790 -1500 -1900 -2400
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -2.5 -2.5 -3 -3 -3
Import 5691.60 5868 5458 5495 5450 5555
Export 5953.03 5777 5801 5824 5848 5895
Utlandsskulden 287822.00 305600 306000 306000 306000 305000
Villkor För Handel 1477.00 154 1430 143 143 1400
Kapitalflöden -2428.00 1300 1300 1300 1300 1802
Utländska Direktinvesteringar 1906.00 1190 1000 1000 1200 800
Turister 57605.00 45000 55000 250000 280000 250000
Vapen Sales 6.00 3 3 3 3 2

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 27.00 41 41 41 41 47
Statliga Budgetutskottet -7.50 -9 -9 -9 -9 -8.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -23057.00 -10000 -10000 -10000 -5300 -4100
Statliga Utgifter 13639.00 13842 12379 13779 13514 14261
Statliga Intäkter 116003.00 110000 110000 110000 110000 119000
Skatteutgifter 138916.00 122000 122000 115000 115000 115000
Militära Utgifter 3008.00 2250 2250 2250 2250 2380
Statsskuld 83375.00 75000 75000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 39.00 33 33 33 39 39
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 3.00 3 3 3 3 3
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Tillverkning - Pmi 60.70 56 53 52 51 52.5
Industriproduktion 4.30 5.5 5.5 5.5 3.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 94.90 93.8 93.8 93.8 93.8 93.6
Lagerförändringar 948.00 310 310 310 310 410
Bilregistreringar 5415.00 5050 5100 4900 5200 5400
Tjänster Pmi 58.60 57 55 53 53 53
Konkurser 42.00 60 60 80 90 80
Komposit - Pmi 60.30 59 57 56 55 58

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 107.10 109 105 103 102 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.50 1.5 1.5 2 2 1.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.80 4.5 2.5 3 2 2.5
Konsument - Spendera 43840.00 38341 42242 43313 42480 44829
Privat - Sektor - Credit 511081.00 505457 508733 512010 512010 521839
Bankernas Utlåningsränta 8.37 8.62 8.87 9.12 9.12 9.37
Kreditkortskostnader 6310.00 6310 6362 6413 6465 6568
Hushållen Skuld Till Bnp 97.60 98.1 98.1 98.3 98.3 98.3
Hushållen Skuld Till Inkomst 165.60 167 167 167 167 167

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygglov 4108.00 3550 3400 3800 4000 3800
Housing - Index 820000.00 800000 790000 790000 780000 800000
Husägande Betyg 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
Byggproduktionen 12.90 7 6 5 5 5


Nya Zeeland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.