Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
Lagren Marknaden 11173.37 11060 10856 10657 10461 10079
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.54 3.59 3.68 3.78 3.88 4.09

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 3.00 1 1.9 1 1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 0.3 3.4 2.1 2.5 2
Arbetslöshet 3.20 3 3 3 3 3.2
Inflation - Betygsätt 6.90 6.9 5.6 4.5 4.8 3.5
Inflation (Månad) 1.80 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5
Ränta 2.00 1.5 2 2.25 2.25 3
Handelsbalans 584.00 398 -94 340 340 335
Kurantkonto -7260.00 -1900 -1900 -2400 -2400 -2400
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
Statsskulden Till Bnp 30.10 41 41 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -1.30 -9 -9 -8.3 -8.3 -8.3
Förtroendekommissionen -42.00 8 12 7 7 7
Tillverkning - Pmi 51.20 55 56 52.5 52.5 52.5
Konsument - Confidence 92.10 102 108 105 105 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 2 3 1.7 1.7 1.7
Bygglov 4580.00 4000 3900 3800 3800 3800
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 39.00 33 39 39 39 39

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 3.00 1 1.9 1 1 1.1
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 0.3 3.4 2.1 2.5 2
BNP 210.89 205 205 212 212 212
Bnp Fasta Priser 68483.00 69131 69933 68763 69921 71320
Bruttonationalprodukt 74753.00 76451 74475 74291 76323 77849
Fasta Bruttoinvesteringar 17633.00 17622 16816 16448 18003 18363
Bnp Per Capita 39870.20 38000 38000 38800 38800 38800
Bnp Per Capita Ppp 42404.39 41730 41730 42400 42400 42400
Bnp Från Jordbruk 3322.00 3295 3487 3563 3392 3460
Bnp Från Entreprenad 4583.00 4438 4476 4359 4679 4773
Bnp Från Tillverkning 6191.00 6417 6416 6009 6321 6447
Bnp Från Mining 582.00 645 658 550 594 606
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3166.00 3144 3088 3264 3232 3297
Bnp Från Tjänster 45672.00 44680 45565 46078 46631 47564
Bnp Från Transport 2544.00 2039 2592 2662 2597 2649
Bnp Från Verktyg 1805.00 1736 1710 1848 1843 1880

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 3.20 3 3 3 3 3.2
Egenföretagare 2826.00 2800 2790 2790 2790 2720
Arbetslösa Personer 94.00 119 119 117 117 117
Sysselsättning Ändra 0.10 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6
Arbetskraftsdeltagande 70.90 71.2 71.3 71.3 71.3 70.8
Arbetskostnaderna 1271.00 1260 1265 1275 1275 1295
Produktivitet 127.23 128 128 131 131 131
Lediga Jobb 261.59 220 250 280 280 280
Löner 36.24 35.5 35.6 36 36 36.7
Lönerna I Manufacturing 34.17 35 35 36 36 36
Minimilöner 21.20 21.2 21.2 21.2 21.2 22.1
Befolkning 5.11 5.3 5.3 5.3 5.3 5.39
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Deltid Sysselsättning 547.00 540 560 560 560 560
Ungdomsarbetslöshet 9.59 11 10.5 10 10 10
Sysselsättningsgraden 68.60 67.5 67.5 68 68 68
Heltid 2277.00 2150 2200 2200 2200 2250

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 6.90 6.9 5.6 4.5 4.8 3.5
Inflation (Månad) 1.80 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 1142.00 1157 1168 1172 1197 1214
Kärna Konsumentprisindexet 1132.00 1096 1115 1133 1150 1151
Kärna Inflation Rate 6.00 1.5 1.2 1.6 1.6 1.6
Producentpriserna 1302.00 1188 1188 1205 1205 1226
Exportpriserna 1367.00 1250 1230 1250 1250 1250
Importpriserna 902.00 870 860 863 863 863
Inflationsförväntningar 3.29 1.4 1.4 1.9 1.9 1.9
KPI bostadshjälpmedel 1212.00 1215 1232 1244 1270 1287
Cpi Transportfordon 1199.00 1217 1228 1234 1240 1246
Mat Inflation 6.40 1.8 1.3 1.5 1.5 2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 2.00 1.5 2 2.25 2.25 3
Valutareserven 18237.00 23000 22000 30800 30800 30800
Banks Balansräkning 666714.00 653057 650000 648699 648699 660073
Värde Ränta 1.76 1.76 2.26 2.51 2.51 2.51
Centralbanken Balansräkning 89480.00 88000 84000 80500 80500 68500

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 584.00 398 -94 340 340 335
Kurantkonto -7260.00 -1900 -1900 -2400 -2400 -2400
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.5
Import 5730.00 5450 5965 5555 5555 5653
Export 6310.00 5848 5871 5895 5895 5988
Utlandsskulden 304598.00 304000 304000 305000 305000 305000
Villkor För Handel 1515.00 144 143 145 145 145
Utländska Direktinvesteringar 2329.00 1200 1200 800 800 800
Turister 28624.00 280000 280000 250000 250000 250000
Vapen Sales 6.00 3 3 2 2 2

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 30.10 41 41 47 47 47
Statliga Budgetutskottet -1.30 -9 -9 -8.3 -8.3 -8.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -4560.00 -5300 -5300 -4100 -4100 -4100
Statliga Utgifter 15035.00 13912 13852 14716 15351 15658
Statliga Intäkter 129335.00 110000 110000 119000 119000 119000
Skatteutgifter 133722.00 115000 115000 115000 115000 115000
Statsskuld 102080.00 70000 70000 70000 70000 70000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 39.00 33 39 39 39 39
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.00 11 11 11 11 11
Social Security Rate För Företag 3.00 3 3 3 3 3
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen -42.00 8 12 7 7 7
Tillverkning - Pmi 51.20 55 56 52.5 52.5 52.5
Industriproduktion 16.10 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5
Kapacitetsutnyttjande 97.10 93.5 93.7 93.6 93.6 93.6
Bilregistreringar 1482.00 5200 5400 5400 5400 5400
Tjänster Pmi 51.40 53 52 53 53 53
Komposit - Pmi 51.50 55 58 58 58 58
Konkurser 42.00 90 100 80 80 80

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 92.10 102 108 105 105 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 2 3 1.7 1.7 1.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 2 3 3 3 2.5
Konsument - Spendera 42608.00 44717 43683 41735 43503 44373
Privat - Sektor - Credit 531146.00 512010 512010 521839 521839 526208
Bankernas Utlåningsränta 9.17 9.17 9.67 9.92 9.92 9.92
Kreditkortskostnader 6114.00 6465 6300 6568 6568 6775
Hushållen Skuld Till Bnp 98.10 98.3 98.3 98.3 98.3 99
Hushållen Skuld Till Inkomst 165.60 167 167 167 167 168

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bygglov 4580.00 4000 3900 3800 3800 3800
Housing - Index 875000.00 780000 780000 800000 800000 770000
Husägande Betyg 64.60 64.5 64.5 64.5 64.5 63.6
Byggproduktionen 8054.77 5 20 5 5 5


Nya Zeeland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.