Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 4653.27 4684 4654 4624 4594 4536
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 4.2 4.3 3.5 3.2 3
Arbetslöshet 3.40 3.3 3.2 3.2 3.1 3
Inflation - Betygsätt 1.30 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -131362.00 -220000 -334000 -334000 -111300 -131300
Bytesbalans Till Bnp 11.20 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2
Statsskulden Till Bnp 46.00 40 40 40 40 38
Statliga Budgetutskottet 2.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
Förtroendekommissionen 91.50 104 104 105 105 101
Konsument - Confidence 5.50 5.3 7.5 7 9 7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 4.2 4.3 3.5 3.2 3
BNP 14.54 15.9 15.9 15.9 15.9 17.5
Bnp Fasta Priser 2959781.00 2633857 2778018 3063373 3054494 3146129
Bruttonationalprodukt 3177716.95 2920382 3129529 3288937 3279404 3377786
Fasta Bruttoinvesteringar 458033.00 534958 464847 474064 472690 486871
Bnp Per Capita 28385.10 30500 30500 30500 30500 31400
Bnp Per Capita Ppp 38146.77 41500 41500 41500 41500 44000
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.40 3.3 3.2 3.2 3.1 3
Löner 20032.52 19200 19200 19200 19400 19400
Minimilöner 761.97 772 772 772 772 785
Befolkning 0.48 0.51 0.51 0.51 0.52 0.54
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.00 63 63 63 63 63
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.30 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
Inflation (Månad) -0.20 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 103.44 104 105 105 105 107
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.44 104 104 104 107 109
Producentpriserna 108.49 110 111 111 111 114
Producentpriserna Förändras 1.60 1.8 2.1 2.1 2.7 2.5
Mat Inflation 2.20 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -131362.00 -220000 -334000 -334000 -111300 -131300
Bytesbalans Till Bnp 11.20 8.5 8.5 8.5 8.5 8.2
Import 457039.00 428400 608200 608200 451400 501400
Export 325677.00 278400 274200 274200 340100 370100
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 46.00 40 40 40 40 38
Statliga Budgetutskottet 2.00 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -2134.00 -2143 -2143 -2143 -2093 -2093
Statliga Utgifter 438723.00 500035 488945 454078 452762 466345
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.80 37.2 37.2 37.2 37.2 37.4
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 91.50 104 104 105 105 101
Industriproduktion 0.60 2.2 2 1.9 1.8 0.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 5.50 5.3 7.5 7 9 7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 0.2 0.5 0.8 0.1 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.70 4.2 4 3.5 3.4 2.1
Konsument - Spendera 1294330.00 1291309 1284257 1339632 1335749 1375821
Bankernas Utlåningsränta 3.67 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66
Konsumentkrediter 6020.92 5781 5907 6031 6182 6367
Bensinpriser 1.55 1.74 1.78 1.82 1.87 1.87


Malta - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.