Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 4759.72 4828 4798 4768 4739 4680
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 4.6 3.8 3.1 3 3.2
Arbetslöshet 3.50 3.7 3.3 4 4 3.4
Inflation - Betygsätt 1.80 1.7 2.2 2 1.9 2.3
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -385700.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
Bytesbalans Till Bnp 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
Statsskulden Till Bnp 46.00 43 43 40 40 40
Statliga Budgetutskottet 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
Förtroendekommissionen 101.40 102 103 104 104 105
Konsument - Confidence 3.90 3.3 3 6 7.5 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.50 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 4.6 3.8 3.1 3 3.2
BNP 14.54 15.1 15.1 15.9 15.9 15.9
Bnp Fasta Priser 2479809.00 2960502 2779069 2760327 2556683 2867999
Bruttonationalprodukt 2802669.45 3101973 2977862 2957780 2889552 3073154
Fasta Bruttoinvesteringar 519627.00 463532 550446 546734 535735 568060
Bnp Per Capita 28385.10 29660 29660 31500 31500 31500
Bnp Per Capita Ppp 38146.77 40000 41500 41500 41500 41500
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.50 3.7 3.3 4 4 3.4
Löner 19390.28 19503 19200 19200 19200 19400
Minimilöner 757.64 758 758 772 772 772
Befolkning 0.48 0.5 0.5 0.52 0.52 0.52
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 62 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.00 62 63 63 63 63
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.80 1.7 2.2 2 1.9 2.3
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 102.85 103 105 104 105 107
Producentpriserna 109.06 109 109 111 111 111
Producentpriserna Förändras 1.50 2.1 2.2 2 1.9 1.5
Mat Inflation 3.20 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -385700.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
Bytesbalans Till Bnp 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
Import 642900.00 432600 428400 428400 608200 451400
Export 257300.00 244200 295100 278400 274200 340100
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 46.00 43 43 40 40 40
Statliga Budgetutskottet 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
Statliga Utgifter 490835.00 432885 497662 494306 506051 513587
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.80 37 37 37.2 37.2 37.2
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 101.40 102 103 104 104 105
Industriproduktion 1.70 1.5 1.8 1.8 1.8 2.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 3.90 3.3 3 6 7.5 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.50 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.60 -0.89 3.8 3.8 3.8 3.4
Konsument - Spendera 1227361.00 1313965 1296051 1287311 1265409 1337525
Bankernas Utlåningsränta 3.68 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
Bensinpriser 1.51 1.47 1.43 1.4 1.36 1.36


Malta - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.