Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.12 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 4780.43 4882 4853 4823 4794 4735
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 5.9 5.2 4.3 3.5 3.2
Arbetslöshet 3.40 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1
Inflation - Betygsätt 1.60 2.2 2 1.9 2.1 2.3
Inflation (Månad) -1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -270929.00 -133300 -220000 -334000 -334000 -111300
Bytesbalans Till Bnp 11.20 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Statsskulden Till Bnp 46.00 43 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet 2.00 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
Förtroendekommissionen 101.50 103 104 104 105 105
Konsument - Confidence 3.10 3 6 7.5 7 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.3 0.2 0.5 0.8 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 5.9 5.2 4.3 3.5 3.2
BNP 14.54 15.1 15.9 15.9 15.9 15.9
Bnp Fasta Priser 2625920.00 2779069 2760327 2628006 2738835 2867999
Bruttonationalprodukt 3001946.68 2977862 2957780 2948408 3131030 3073154
Fasta Bruttoinvesteringar 445896.00 550446 546734 540092 465070 568060
Bnp Per Capita 28385.10 29660 31500 31500 31500 31500
Bnp Per Capita Ppp 38146.77 41500 41500 41500 41500 41500
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.40 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1
Löner 19483.57 19200 19200 19200 19200 19400
Minimilöner 757.64 758 772 772 772 772
Befolkning 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
Pensionsåldern Kvinnor 62.00 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.00 63 63 63 63 63
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.60 2.2 2 1.9 2.1 2.3
Inflation (Månad) -1.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Konsumentprisindex Kpi 102.62 105 103 104 105 108
Producentpriserna 108.17 111 109 111 111 114
Producentpriserna Förändras 1.40 2.2 2 1.9 1.9 1.5
Mat Inflation 3.00 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -270929.00 -133300 -220000 -334000 -334000 -111300
Bytesbalans Till Bnp 11.20 9 8.5 8.5 8.5 8.5
Import 623962.00 428400 428400 608200 608200 451400
Export 353032.00 295100 278400 274200 274200 340100
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 46.00 43 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet 2.00 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
Statliga Utgifter 469012.00 497662 494306 504834 489180 513587
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.80 37 37.2 37.2 37.2 37.2
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 35.00 35 35 35 35 35
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 10.00 10 10 10 10 10
Social Trygghet För Anställda 10.00 10 10 10 10 10
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 101.50 103 104 104 105 105
Industriproduktion 7.40 1.8 1.8 1.8 1.8 2.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 3.10 3 6 7.5 7 9
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.3 0.2 0.5 0.8 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.20 4.8 4.2 4 3.5 3.4
Konsument - Spendera 1231901.00 1296051 1287311 1303702 1284873 1337525
Bankernas Utlåningsränta 3.68 3.68 3.93 3.69 3.69 3.93
Bensinpriser 1.54 1.41 1.37 1.34 1.3 1.37


Malta - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.