Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1
Lagren Marknaden 9937.03 9796 9695 9595 9496 9302
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.72 0.06 0.13 0.21 0.3 0.36
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
Arbetslöshet 2.10 2.4 2.6 2.6 2.5 3.2
Inflation - Betygsätt 0.60 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
Inflation (Månad) 0.00 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.2
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 3251.00 3300 1750 1770 1770 180
Kurantkonto 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
Statsskulden Till Bnp 27.70 26.8 26.8 26 26 26
Statliga Budgetutskottet 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
Förtroendekommissionen 93.60 95 94 96 98 100
Tillverkning - Pmi 47.70 52.5 52.8 53 52.9 53.6
Konsument - Confidence -6.00 -6 -2 -6 -4 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.30 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 17.77 17.77 17.77 18 17.77
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
BNP 705.50 715 715 729 729 729
Bnp Fasta Priser 176651.74 176066 177587 177763 179125 180606
Fasta Bruttoinvesteringar 43546.20 43279 43224 43267 44156 43959
Bnp Per Capita 78816.20 79400 79400 80200 80200 80200
Bnp Per Capita Ppp 59019.20 59800 59800 60900 60900 60900
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.10 2.4 2.6 2.6 2.5 3.2
Löner 6291.00 6323 6335 6335 6360 6424
Lönerna I Manufacturing 113.10 114 114 114 114 116
Befolkning 8.48 8.54 8.54 8.6 8.6 8.6
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Icke Adp 5071.00 5128 5115 5050 5065 5150
Löne Tillväxt 0.50 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.60 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7
Inflation (Månad) 0.00 0.1 -0.3 0.4 0.2 -0.2
Konsumentprisindex Kpi 102.67 102 102 103 103 103
Kärna Konsumentprisindexet 101.73 101 101 102 103 102
Kärna Inflation Rate 0.70 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8
Producentpriserna 101.72 104 103 103 103 105
Producentpriserna Förändras -1.40 0.5 1 0.9 1.2 1.5
KPI bostadshjälpmedel 103.49 104 104 104 104 105
Cpi Transportfordon 105.95 104 103 105 107 104
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.75 -0.71 -0.71 -0.46 -0.71 -0.46
Värde Ränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 3251.00 3300 1750 1770 1770 180
Kurantkonto 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
Import 17131.00 18450 19150 19950 20420 20620
Export 20382.00 21750 22200 22720 22920 23200
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 27.70 26.8 26.8 26 26 26
Statliga Budgetutskottet 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
Statliga Utgifter 19991.24 19986 20136 20155 20271 20478
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.50 32.8 32.8 32.6 32.6 32.6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 17.77 17.77 17.77 18 17.77
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.00 12.46 12.46 12.46 12 12.46
Social Security Rate För Företag 6.00 6.23 6.23 6.23 6 6.23
Social Trygghet För Anställda 6.00 6.23 6.23 6.23 6 6.23
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 93.60 95 94 96 98 100
Tillverkning - Pmi 47.70 52.5 52.8 53 52.9 53.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -30.00 -27 -8 -10 -2 -6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -6.00 -6 -2 -6 -4 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.30 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.70 0.6 0.5 0.8 1 1.1
Konsument - Spendera 93430.10 93300 94213 94306 94738 95815
Bensinpriser 1.72 1.49 1.45 1.42 1.52 1.42


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.