Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05
Lagren Marknaden 9726.03 9666 9564 9462 9362 9165
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.53 0.03 0.06 0.1 0.14 0.16
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 1.5 1.2 1.3 1.4 1.7
Arbetslöshet 2.40 2.6 2.7 3 2.6 3.2
Inflation - Betygsätt 0.70 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.2
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.25
Handelsbalans 2494.00 3000 2900 1750 1770 180
Kurantkonto 15181.70 26800 17500 21800 18200 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
Statsskulden Till Bnp 29.70 31.1 31.1 31.1 30.7 30.7
Statliga Budgetutskottet 1.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Förtroendekommissionen 96.20 98 105 105 102 105
Tillverkning - Pmi 48.50 52.5 52.5 52.8 53 53.6
Konsument - Confidence -6.00 -2 -6 -2 -3 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 -0.3 -1.6 0.4 0.3 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.40 1.5 1.2 1.3 1.4 1.7
BNP 678.89 702 702 702 715 715
Bnp Fasta Priser 175308.33 176784 176066 177587 177763 180606
Fasta Bruttoinvesteringar 42669.40 43902 43279 43224 43267 43959
Bnp Per Capita 76667.44 77000 77000 77000 77200 77200
Bnp Per Capita Ppp 57410.17 57800 57800 57800 58000 58000
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 2.40 2.6 2.7 3 2.6 3.2
Löner 6291.00 6323 6323 6335 6335 6424
Lönerna I Manufacturing 113.10 114 114 114 114 116
Befolkning 8.48 8.54 8.54 8.54 8.6 8.6
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Icke Adp 5071.00 5095 5128 5115 5050 5150
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.2
Konsumentprisindex Kpi 102.39 102 102 102 103 103
Kärna Konsumentprisindexet 101.53 101 101 101 101 102
Producentpriserna 102.20 103 104 103 103 105
Producentpriserna Förändras -0.60 -0.3 0.7 1 0.9 1.5
KPI bostadshjälpmedel 103.56 103 104 104 104 105
Cpi Transportfordon 105.55 105 104 103 105 104
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5 -0.25
Interbankränta -0.71 -0.71 -0.71 -0.71 -0.46 -0.46
Värde Ränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 2494.00 3000 2900 1750 1770 180
Kurantkonto 15181.70 26800 17500 21800 18200 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3
Import 16911.00 18120 19850 21450 21950 23620
Export 19405.00 21150 22750 23200 23720 23800
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 29.70 31.1 31.1 31.1 30.7 30.7
Statliga Budgetutskottet 1.20 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Statliga Utgifter 19877.18 20037 19986 20136 20155 20478
Offentliga Utgifterna Till Bnp 33.00 32.4 32.4 32.4 32 32
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46 12.46
Social Security Rate För Företag 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
Social Trygghet För Anställda 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 96.20 98 105 105 102 105
Tillverkning - Pmi 48.50 52.5 52.5 52.8 53 53.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -7.70 -6.4 -6 -4 -2 -6
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -6.00 -2 -6 -2 -3 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 -0.3 -1.6 0.4 0.3 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.70 0.9 1 0.7 1.1 1.5
Konsument - Spendera 93004.10 93389 93300 94213 94306 95815
Bensinpriser 1.64 1.53 1.49 1.45 1.42 1.42


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.