Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 1
Lagren Marknaden 10825.42 10505 10413 10321 10231 10052
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.75 0.05 0.11 0.18 0.25 0.31
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7
Arbetslöshet 2.50 2.6 2.5 2.5 3.2 3.2
Inflation - Betygsätt 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
Inflation (Månad) 0.00 0.4 0.2 0.3 -0.2 -0.2
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 1994.08 1770 3500 3040 180 80
Kurantkonto 18091.41 18200 25900 19100 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
Statsskulden Till Bnp 40.90 38 38 38 38 36.6
Statliga Budgetutskottet 1.40 1 1 1 1 1.1
Förtroendekommissionen 96.40 96 98 102 100 101
Tillverkning - Pmi 50.20 50.9 52.9 53.4 53.6 53.6
Konsument - Confidence -10.40 -6 -4 -7 -6 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 0.3 -0.4 -1.2 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.2 1.1 1.2 1.5 1.7
BNP 705.50 729 729 729 729 740
Bnp Fasta Priser 177877.86 177659 178133 178945 180546 183615
Fasta Bruttoinvesteringar 42822.50 43072 42827 43079 43465 44204
Bnp Per Capita 78816.20 80200 80200 80200 80200 81100
Bnp Per Capita Ppp 59019.20 60900 60900 60900 60900 61700
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 2.50 2.6 2.5 2.5 3.2 3.2
Löner 6291.00 6335 6354 6348 6360 6462
Lönerna I Manufacturing 112.40 113 114 113 114 115
Befolkning 8.48 8.6 8.6 8.6 8.6 8.66
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Löne Tillväxt 0.50 0.7 1 0.9 1.1 1.6
Icke Adp 5137.00 5050 5065 5190 5150 5100
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.20 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8
Inflation (Månad) 0.00 0.4 0.2 0.3 -0.2 -0.2
Konsumentprisindex Kpi 101.69 102 103 102 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 101.07 102 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Producentpriserna 100.72 103 102 102 105 107
Producentpriserna Förändras -1.70 0.1 0.5 0.4 0.7 1.1
Mat Inflation -0.70 0.4 0.2 0.3 0.5 1.1
KPI bostadshjälpmedel 104.04 104 104 104 104 105
Cpi Transportfordon 102.32 105 106 103 103 103
Harmoniserade Konsumentprisindexet 101.17 101 102 102 101 102
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.67 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69
Värde Ränta -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.06 0.44
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 1994.08 1770 3500 3040 180 80
Kurantkonto 18091.41 18200 25900 19100 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2
Import 16669.94 18950 19420 19980 20620 21420
Export 18664.01 22720 22920 23020 23200 23900
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 40.90 38 38 38 38 36.6
Statliga Budgetutskottet 1.40 1 1 1 1 1.1
Regeringen Budgetutskottet Värde 2176.00 -294 -294 -294 -294 -868
Statliga Utgifter 20084.58 20076 20088 20205 20386 20732
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.40 32.5 32.5 32.5 32.5 32.3
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 6.00 6 6 6 6 6
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 96.40 96 98 102 100 101
Tillverkning - Pmi 50.20 50.9 52.9 53.4 53.6 53.6
Industriproduktion 8.00 5.1 5.1 5.1 3.4 2.9
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 8.30 -6 -9 -7 -6 -7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -10.40 -6 -4 -7 -6 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 0.3 -0.4 -1.2 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.00 0.8 1 0.9 1.1 1.6
Konsument - Spendera 93646.80 93750 94007 94209 95052 96667
Konsumentkrediter 896424.00 883290 889442 896741 906637 922049
Bensinpriser 1.66 1.77 1.81 1.86 1.9 1.9


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.