Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96
Lagren Marknaden 11837.57 11723 11498 11277 11061 10641
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.24 0.02 0.05 0.07 0.1 0.12

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.80 4.1 1.6 1.2 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.70 4.6 4.2 5.6 6.8 3.6
Arbetslöshet 2.70 2.7 3 3.2 3.3 3.2
Inflation - Betygsätt 0.90 1 1.1 0.8 0.7 0.7
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 4465.00 4100 4000 4050 3910 3880
Kurantkonto 10508.00 17600 17500 18700 16900 16200
Bytesbalans Till Bnp 3.80 4.5 4.5 5 5 5
Statsskulden Till Bnp 42.90 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
Statliga Budgetutskottet -2.60 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen 113.50 111 115 109 110 107
Tillverkning - Pmi 67.70 65.1 57.5 56 56.5 55.1
Konsument - Confidence 7.80 6 4.5 2.5 5 1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.80 -1 1.2 0.9 0.5 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 1.80 4.1 1.6 1.2 0.8 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.70 4.6 4.2 5.6 6.8 3.6
BNP 747.97 795 795 850 850 850
Bnp Fasta Priser 182933.62 188934 188100 189772 195373 194872
Fasta Bruttoinvesteringar 47061.30 48594 48730 49164 50261 50484
Bnp Per Capita 80132.43 82200 82200 83400 83400 83400
Bnp Per Capita Ppp 68393.31 70500 70500 71600 71600 71600

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 2.70 2.7 3 3.2 3.3 3.2
Löner 6354.00 6266 6405 6443 6430 6507
Lönerna I Manufacturing 114.30 112 115 116 116 117
Befolkning 8.61 8.66 8.66 8.72 8.72 8.72
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Långtidsarbetslöshet 1.70 2 2.1 1.9 1.7 1.8
Icke Adp 5126.00 5150 5180 5210 5200 5270
Löne Tillväxt -0.80 -0.6 0.8 1.4 1.2 1.6

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 0.90 1 1.1 0.8 0.7 0.7
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 101.27 101 101 101 102 102
Kärna Konsumentprisindexet 100.52 100 101 101 102 102
Kärna Inflation Rate 0.40 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Producentpriserna 103.87 104 104 104 107 107
Producentpriserna Förändras 4.40 4.7 4.3 3.6 3.8 2.5
Mat Inflation -1.20 -0.7 0.2 0.6 1 1.1
KPI bostadshjälpmedel 101.63 101 101 102 102 102
Cpi Transportfordon 105.34 100 101 104 105 102
Harmoniserade Konsumentprisindexet 101.12 101 101 101 102 102

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.75 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76
Värde Ränta -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 4465.00 4100 4000 4050 3910 3880
Kurantkonto 10508.00 17600 17500 18700 16900 16200
Bytesbalans Till Bnp 3.80 4.5 4.5 5 5 5
Import 16445.00 17400 17900 18250 18690 19520
Export 20910.00 21500 21900 22300 22600 23400
Turister 1622.40 1490 910 1320 1780 1200

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 42.90 45.8 45.8 44.6 44.6 44.6
Statliga Budgetutskottet -2.60 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2 -0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -16105.00 -17420 -17420 -5510 -5510 -5510
Statliga Utgifter 22582.64 21304 21786 22608 24118 22570
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20 37 37 32.8 32.8 32.8
Statliga Intäkter 232361.00 238710 238710 247080 247080 247080
Skatteutgifter 248467.00 256130 256130 252590 252590 252590

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93 14.93
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.80 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Social Security Rate För Företag 6.40 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Social Trygghet För Anställda 6.40 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 113.50 111 115 109 110 107
Tillverkning - Pmi 67.70 65.1 57.5 56 56.5 55.1
Industriproduktion 15.70 9.1 4.5 6.2 5.5 4
Tjänster Pmi 61.30 60.5 57.6 54.5 56 55.1
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -7.80 -12 1 15 12 15

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 7.80 6 4.5 2.5 5 1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.80 -1 1.2 0.9 0.5 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.60 4.5 4.8 5.6 5.1 4.6
Konsument - Spendera 90994.90 95986 94080 92342 97183 97467
Konsumentkrediter 968058.00 957914 964860 991663 1033886 999595
Bensinpriser 1.94 1.84 1.75 1.66 1.58 1.5


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.