Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.04
Lagren Marknaden 11765.54 11408 11140 10880 10625 10133
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.80 0.85 0.94 1.03 1.13 1.37

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.30 0.8 1 0.8 0.4 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.8 5.1 3.6 3.4 3.1
Arbetslöshet 2.30 2.9 3.2 3.2 3.1 2.8
Inflation - Betygsätt 2.50 2.3 1.8 1.6 1.2 0.9
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 1763.00 3910 3800 3880 3900 2460
Kurantkonto 14297.00 16900 18900 16200 16500 16700
Bytesbalans Till Bnp 3.80 5 5 5 4 4
Statsskulden Till Bnp 41.40 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3
Förtroendekommissionen 101.70 110 108 107 106 105
Tillverkning - Pmi 62.50 65.3 62.3 60.8 56.8 55.1
Konsument - Confidence -18.50 -6.4 3 1 1.3 1.3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 0.5 -0.7 0.6 0.6 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.30 0.8 1 0.8 0.4 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.8 5.1 3.6 3.4 3.1
BNP 752.25 850 850 850 850 900
Bnp Fasta Priser 187504.32 189772 189885 195973 194254 200276
Fasta Bruttoinvesteringar 47382.80 49164 48850 49242 49089 50610
Bnp Per Capita 85681.97 83400 83400 83400 83400 84700
Bnp Per Capita Ppp 68393.31 71600 71600 71600 71600 72900

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 2.30 2.9 3.2 3.2 3.1 2.8
Löner 6354.00 6527 6405 6443 6430 6507
Lönerna I Manufacturing 114.30 118 115 116 116 117
Befolkning 8.61 8.72 8.72 8.72 8.72 8.78
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Långtidsarbetslöshet 1.80 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Icke Adp 5239.00 5200 5220 5270 5270 5250
Löne Tillväxt 0.10 1.2 1.5 1.6 1.6 1.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.50 2.3 1.8 1.6 1.2 0.9
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3
Konsumentprisindex Kpi 103.29 103 103 103 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 101.77 102 102 102 103 104
Kärna Inflation Rate 1.50 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Producentpriserna 108.40 107 107 108 109 109
Producentpriserna Förändras 6.70 3.8 3.2 2.5 2 1.5
Mat Inflation -0.30 0.1 0.9 1.1 1.3 1.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.73 103 103 103 104 104
KPI bostadshjälpmedel 104.86 104 104 104 106 105
Cpi Transportfordon 113.80 114 114 115 115 116

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Värde Ränta -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 1763.00 3910 3800 3880 3900 2460
Kurantkonto 14297.00 16900 18900 16200 16500 16700
Bytesbalans Till Bnp 3.80 5 5 5 4 4
Import 19217.00 18690 19000 19520 19700 22640
Export 20980.00 22600 22800 23400 23600 25100
Turister 1116.85 1780 1750 1200 1200 1500

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 41.40 44.6 44.6 44.6 44.6 43.4
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -16105.00 -450 -450 -450 -450 2400
Statliga Utgifter 21197.78 22608 23441 23000 21961 22642
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20 32.8 32.8 32.8 32.8 32.4
Statliga Intäkter 232361.00 247080 247080 247080 247080 256680
Skatteutgifter 248467.00 252590 252590 252590 252590 263390

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 14.93 17.77 14.93 14.93 14.93 14.93
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.80 12.46 12.8 12.8 12.8 12.8
Social Security Rate För Företag 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4
Social Trygghet För Anställda 6.40 6.23 6.4 6.4 6.4 6.4

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 101.70 110 108 107 106 105
Tillverkning - Pmi 62.50 65.3 62.3 60.8 56.8 55.1
Industriproduktion 7.30 5.5 4.8 4 4 3.6
Tjänster Pmi 56.22 56 55.6 55.1 54.9 54
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -51.60 12 18 15 15 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence -18.50 -6.4 3 1 1.3 1.3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.80 0.5 -0.7 0.6 0.6 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.60 5.1 4.4 4.6 4.6 3.4
Konsument - Spendera 93831.10 92342 94453 98244 97209 100222
Bensinpriser 2.14 2.21 2.29 2.37 2.46 2.46
Konsumentkrediter 982227.00 1001686 1022807 1012139 1015623 1043515


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.