Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 1
Lagren Marknaden 9242.44 9076 8916 8759 8605 8296
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.34 0.03 0.07 0.11 0.16 0.25

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 -5.2 -2.2 0.8 1 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -8.7 -6.4 -3.2 1 1.2
Arbetslöshet 2.50 4 4.5 4.4 4.3 3.7
Inflation - Betygsätt -0.50 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 2018.01 3500 3040 2580 2580 2480
Kurantkonto 25834.98 25900 19100 19500 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2
Statsskulden Till Bnp 40.90 42.5 42.5 42.5 43.2 43.2
Statliga Budgetutskottet 1.40 -3.8 -3.8 -3.8 -4.8 -4.8
Förtroendekommissionen 92.90 73 76 82 85 89
Tillverkning - Pmi 43.70 44 46 47 50.5 51
Konsument - Confidence -9.40 -21 -17 -14 -12 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -0.4 -1.2 0.5 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.30 -5.2 -2.2 0.8 1 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 -8.7 -6.4 -3.2 1 1.2
BNP 715.00 729 729 729 740 740
Bnp Fasta Priser 178550.84 169536 172297 172837 180336 174911
Fasta Bruttoinvesteringar 43428.70 40788 41361 42039 43863 42543
Bnp Per Capita 78816.20 80200 80200 80200 81100 81100
Bnp Per Capita Ppp 59019.20 60900 60900 60900 57069 61700

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 2.50 4 4.5 4.4 4.3 3.7
Löner 6291.00 6354 6348 6360 6360 6462
Lönerna I Manufacturing 112.40 114 113 114 114 115
Befolkning 8.54 8.6 8.6 8.6 8.66 8.66
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Icke Adp 5130.00 5065 5190 5150 5150 5100
Löne Tillväxt 0.50 1 0.9 1.1 1.1 1.6

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -0.50 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 -0.2 -0.2 -0.2
Konsumentprisindex Kpi 101.69 103 102 102 102 103
Kärna Konsumentprisindexet 100.83 102 102 102 102 102
Kärna Inflation Rate -0.10 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Producentpriserna 99.80 101 102 101 100 103
Producentpriserna Förändras -2.10 -0.6 0.4 0.7 0.7 1.1
Mat Inflation -0.30 0.2 0.3 0.5 0.5 1.1
KPI bostadshjälpmedel 103.50 104 104 104 104 105
Cpi Transportfordon 102.25 106 103 103 104 103
Harmoniserade Konsumentprisindexet 100.70 102 102 101 101 102

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.61 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67 -0.67
Värde Ränta -0.40 -0.38 -0.38 -0.06 -0.06 0.44

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 2018.01 3500 3040 2580 2580 2480
Kurantkonto 25834.98 25900 19100 19500 19500 17500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2
Export 18586.26 22920 23020 23200 23200 23900
Import 16568.25 19420 19980 20620 20620 21420
Turister 1151.00 800 1000 1200 1300 1800

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 40.90 42.5 42.5 42.5 43.2 43.2
Statliga Budgetutskottet 1.40 -3.8 -3.8 -3.8 -4.8 -4.8
Regeringen Budgetutskottet Värde 2176.00 -294 -294 -294 -294 -868
Statliga Utgifter 20204.85 19117 19456 19558 20407 19793
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.40 32.5 32.5 32.5 32.3 32.3

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 6.00 6 6 6 6 6

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 92.90 73 76 82 85 89
Tillverkning - Pmi 43.70 44 46 47 50.5 51
Industriproduktion 1.60 2 4 3.4 4.2 2.9
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -45.80 -42 -36 -28 -18 -14

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -9.40 -21 -17 -14 -12 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 -0.4 -1.2 0.5 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.30 1 0.9 1.1 1.1 1.6
Konsument - Spendera 94097.90 89487 90748 91087 95039 92180
Konsumentkrediter 900475.00 846098 862868 870289 909480 880733
Bensinpriser 1.65 1.57 1.49 1.42 1.35 1.28


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.