Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94
Lagren Marknaden 11951.56 11800 11592 11388 11187 10786
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.22 0.02 0.04 0.07 0.09 0.15

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.50 3.2 4.5 1.9 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 7.5 3.7 4.2 5.6 3.6
Arbetslöshet 3.10 3 3.6 3.4 3.2 3.2
Inflation - Betygsätt 0.60 0.7 1 1.1 0.8 0.5
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 4264.21 2700 2980 80 80 80
Kurantkonto -2852.76 17800 17600 17500 17500 16200
Bytesbalans Till Bnp 3.80 4.5 4.5 4.5 5 5
Statsskulden Till Bnp 42.90 45.8 45.8 45.8 44.6 44.6
Statliga Budgetutskottet -2.60 -3.8 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen 143.20 115 109 110 106 105
Tillverkning - Pmi 69.90 53.2 53 53.6 53.6 52
Konsument - Confidence -7.10 1.5 6 4.5 2.5 1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.40 0.6 -1 -1 -1 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 14.93 17.77 18 17.77 17.77 17.77
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.50 3.2 4.5 1.9 1.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.50 7.5 3.7 4.2 5.6 3.6
BNP 703.08 695 695 695 695 730
Bnp Fasta Priser 179689.20 179823 186726 188216 190745 194992
Fasta Bruttoinvesteringar 46295.70 46180 48083 48913 49570 50674
Bnp Per Capita 79406.70 78200 78200 78200 78200 79500
Bnp Per Capita Ppp 68627.80 67500 67500 67500 67500 68200

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 3.10 3 3.6 3.4 3.2 3.2
Löner 6304.00 6424 6317 6527 6527 6527
Lönerna I Manufacturing 112.90 116 113 118 118 118
Befolkning 8.61 8.66 8.66 8.66 8.72 8.72
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Långtidsarbetslöshet 1.60 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
Icke Adp 5101.00 5200 5150 5180 5210 5270
Löne Tillväxt 1.30 1.1 1 1.2 1.2 1.7

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 0.60 0.7 1 1.1 0.8 0.5
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
Konsumentprisindex Kpi 101.03 101 101 101 101 102
Kärna Konsumentprisindexet 100.52 102 101 103 103 103
Kärna Inflation Rate 0.20 0.6 0.7 0.7 0.7 1.1
Producentpriserna 102.40 103 101 102 102 103
Producentpriserna Förändras 3.20 3.2 1.4 1.5 1.2 1.2
Mat Inflation -2.10 0.4 0.8 1 0.8 1.4
KPI bostadshjälpmedel 101.17 101 101 101 102 102
Cpi Transportfordon 104.06 100 100 101 104 102
Harmoniserade Konsumentprisindexet 100.99 101 101 101 101 102

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.76 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Värde Ränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 4264.21 2700 2980 80 80 80
Kurantkonto -2852.76 17800 17600 17500 17500 16200
Bytesbalans Till Bnp 3.80 4.5 4.5 4.5 5 5
Import 16542.66 16500 17700 18420 18420 21520
Export 20806.86 19700 20400 21900 21900 23700
Turister 801.19 1500 1650 910 910 1200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 42.90 45.8 45.8 45.8 44.6 44.6
Statliga Budgetutskottet -2.60 -3.8 -3.8 -3.8 -0.2 -0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 8097.00 -840 -840 -840 -840 -450
Statliga Utgifter 21271.38 24800 22900 22500 22500 23000
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36.20 37 37 37 32.8 32.8

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 14.93 17.77 18 17.77 17.77 17.77
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.80 12.46 12 12.46 12.46 12.46
Social Security Rate För Företag 6.40 6.23 6 6.23 6.23 6.23
Social Trygghet För Anställda 6.40 6.23 6 6.23 6.23 6.23

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 143.20 115 109 110 106 105
Tillverkning - Pmi 69.90 53.2 53 53.6 53.6 52
Industriproduktion 4.80 10.5 5.1 5.1 5.1 3.2
Tjänster Pmi 49.10 52.8 53.2 54 54 53.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 72.20 65 45 22 25 15

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -7.10 1.5 6 4.5 2.5 1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -4.40 0.6 -1 -1 -1 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 35.70 2.2 1.8 4.8 4.8 2.6
Konsument - Spendera 87421.00 88244 95501 94483 95752 97884
Konsumentkrediter 939075.00 975679 949672 966394 991663 1001184
Bensinpriser 1.83 1.64 1.56 1.35 1.41 1.34


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.