Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 0.99 1 1 1.01 1.01 1.02
Lagren Marknaden 10010.45 9889 9782 9676 9573 9367
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.75 0.07 0.14 0.22 0.3 0.37
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.20 0.7 1 1.2 1.5 1.7
Arbetslöshet 2.10 2.2 2.5 2.6 2.5 3.2
Inflation - Betygsätt 0.30 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
Inflation (Månad) 0.00 0.2 -0.3 0.4 0.2 -0.2
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 1153.00 4300 1750 1770 3500 180
Kurantkonto 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
Statsskulden Till Bnp 27.70 26.8 26.8 26 26 26
Statliga Budgetutskottet 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
Förtroendekommissionen 97.00 95 94 96 98 100
Tillverkning - Pmi 47.20 49.5 50.8 52 52.9 53.6
Konsument - Confidence -8.00 -8 -10 -6 -4 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.20 0.7 1 1.2 1.5 1.7
BNP 705.50 715 715 729 729 729
Bnp Fasta Priser 177199.92 177368 177760 178815 179858 180782
Fasta Bruttoinvesteringar 42517.40 42635 42527 43310 43155 43250
Bnp Per Capita 78816.20 79400 79400 80200 80200 80200
Bnp Per Capita Ppp 59019.20 59800 59800 60900 60900 60900
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.10 2.2 2.5 2.6 2.5 3.2
Löner 6291.00 6298 6335 6335 6354 6405
Lönerna I Manufacturing 112.40 114 113 113 114 114
Befolkning 8.48 8.54 8.54 8.6 8.6 8.6
Pensionsåldern Kvinnor 64.00 64 64 64 64 64
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Icke Adp 5109.00 5128 5115 5050 5065 5150
Löne Tillväxt 0.50 0.6 0.7 0.7 1 1.1
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.30 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
Inflation (Månad) 0.00 0.2 -0.3 0.4 0.2 -0.2
Konsumentprisindex Kpi 102.13 102 102 103 103 103
Kärna Konsumentprisindexet 101.16 101 101 102 102 102
Kärna Inflation Rate 0.40 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
Producentpriserna 101.40 101 101 102 102 102
Producentpriserna Förändras -1.90 -2 -1.2 0.1 0.5 1
KPI bostadshjälpmedel 103.71 104 104 104 104 104
Cpi Transportfordon 103.84 104 103 105 106 104
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81
Värde Ränta -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 1153.00 4300 1750 1770 3500 180
Kurantkonto 17215.95 17500 21800 18200 25900 19500
Bytesbalans Till Bnp 10.20 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3
Import 17579.00 17450 18150 18950 19420 20620
Export 18732.00 21750 22200 22720 22920 23200
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 27.70 26.8 26.8 26 26 26
Statliga Budgetutskottet 1.30 1 1 0.6 0.6 0.6
Statliga Utgifter 19989.06 19922 20056 20205 20289 20397
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.50 32.8 32.8 32.6 32.6 32.6
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Social - Säkerhet - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social Security Rate För Företag 6.00 6 6 6 6 6
Social Trygghet För Anställda 6.00 6 6 6 6 6
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 97.00 95 94 96 98 100
Tillverkning - Pmi 47.20 49.5 50.8 52 52.9 53.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -37.50 -32 -8 -10 -2 -6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -8.00 -8 -10 -6 -4 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.10 -1.6 0.4 0.3 -0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.40 0.6 0.5 0.8 1 1.1
Konsument - Spendera 93515.60 93326 93843 94320 94918 95438
Bensinpriser 1.69 1.58 1.54 1.49 1.45 1.45


Schweiz - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.