Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 5.72 5.82 5.93 6.03 6.14 6.36
Lagren Marknaden 1889.63 1577 1325 1113 935 579

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 1.20 -0.4 0.7 0.6 1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 1.3 1.5 2 2.4 5.4
Arbetslöshet 6.80 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 11.20 8 7.8 7.6 7.4 7.3
Ränta 14.50 14.5 16 16 16 16
Handelsbalans -80.00 180 237 210 150 100
Kurantkonto -663.00 -1270 -1500 215 -450 300
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -5 -5 -4.6 -4.6 -4.6
Statsskulden Till Bnp 59.30 63.8 63.8 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -4.80 -7 -7 -5 -5 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 1.20 -0.4 0.7 0.6 1 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 1.3 1.5 2 2.4 5.4
BNP 66.98 50 50 58 58 58
Bnp Fasta Priser 42483.25 41781 43239 43333 43503 45574
Fasta Bruttoinvesteringar 68445.98 42890 69473 69815 70089 73224
Bnp Per Capita 1884.30 1700 1700 1800 1800 1800
Bnp Per Capita Ppp 5412.60 4750 4750 5100 5100 5100
Bnp Från Jordbruk 8063.21 7688 9457 8224 8257 9968
Bnp Från Entreprenad 2832.58 3663 3137 2889 2901 3307
Bnp Från Tillverkning 5112.15 4986 4617 5214 5235 4866
Bnp Från Mining 7044.03 7459 6385 7185 7213 6730
Bnp Från Tjänster 16691.97 14991 16122 17026 17093 16993
Bnp Från Transport 2474.24 2049 2096 2524 2534 2209
Bnp Från Verktyg 193.79 184 182 198 198 192

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 6.80 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5
Befolkning 30.28 31.2 31.07 31.8 31.8 31.72

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 11.20 8 7.8 7.6 7.4 7.3
Konsumentprisindex Kpi 119.83 117 119 122 127 127
Producentpriserna 693.70 707 735 714 736 793
Mat Inflation 13.80 12.6 8.4 8 7.5 8
Producentpriserna Förändras 8.70 8 8.5 7.6 8 8
Inflation (Månad) 1.00 1.3 0.7 0.4 1 0.8
KPI bostadshjälpmedel 134.32 121 123 126 137 132
Cpi Transportfordon 117.41 124 124 124 124 126

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 14.50 14.5 16 16 16 16
Banks Balansräkning 134836.49 143000 150000 165000 160000 165000
Valutareserven 9883.04 7600 7350 7350 8000 7500
Centralbanken Balansräkning 94536.66 975000 965000 935000 955000 950000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -80.00 180 237 210 150 100
Kurantkonto -663.00 -1270 -1500 215 -450 300
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -5 -5 -4.6 -4.6 -4.6
Import 974.65 1000 983 1130 1250 1200
Export 1175.40 1180 1220 1340 1400 1300
Kapitalflöden 437.30 1300 2400 -300 1500 1800
Utlandsskulden 24000.00 21800 21000 26000 24000 24500

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 59.30 63.8 63.8 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -4.80 -7 -7 -5 -5 -5
Militära Utgifter 211.00 230 230 230 230 215
Statliga Utgifter 31036.46 27273 31502 31657 31781 33203

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ledande Ekonomiska Index -2.20 -1.7 -2.3 3 3.5 4.3
Komposit - Pmi 49.70 51 51.4 51.6 52 52

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Hushållens Utgifter 11.50 23 23 23 23 26
Bensinpriser 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.