Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 5.82 5.92 6.03 6.14 6.25 6.47
Lagren Marknaden 1837.82 1543 1296 1089 915 566

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 1.20 0.7 0.6 1 1.4 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.20 2.1 2 3.5 4.7 5.4
Arbetslöshet 6.80 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1
Inflation - Betygsätt 10.40 8.5 8.2 8 7.4 7.3
Ränta 14.50 14.5 16 16 16 16
Handelsbalans 215.50 250 200 40 -30 520
Kurantkonto -663.00 -1200 230 -750 -720 -300
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -4.1 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 59.30 63.8 63 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -4.80 -7.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 1.20 0.7 0.6 1 1.4 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.20 2.1 2 3.5 4.7 5.4
BNP 66.98 50 58 58 58 58
Bnp Fasta Priser 41316.24 43628 42004 42470 42762 45983
Fasta Bruttoinvesteringar 68445.98 38236 69883 69815 70842 40301
Bnp Per Capita 1884.30 1700 1800 1800 1800 1800
Bnp Per Capita Ppp 5412.60 4750 5100 5100 5100 5100
Bnp Från Jordbruk 6628.58 8169 9513 8224 6861 8610
Bnp Från Entreprenad 3101.80 4065 3156 2889 3210 4284
Bnp Från Tillverkning 4132.79 5367 4644 5214 4277 5657
Bnp Från Mining 6843.97 7738 6423 7185 7084 8156
Bnp Från Tjänster 15219.41 15971 16218 17026 15752 16834
Bnp Från Transport 2297.69 2194 2108 2524 2378 2313
Bnp Från Verktyg 187.28 210 183 198 194 221

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.80 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1
Befolkning 30.28 31.07 31.8 31.8 31.8 31.72

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 10.40 8.5 8.2 8 7.4 7.3
Konsumentprisindex Kpi 199.80 262 119 122 129 281
Producentpriserna 717.50 635 735 714 755 652
Mat Inflation 11.20 10.3 9 8.3 7.5 8
Producentpriserna Förändras 9.60 8.5 7.6 8 8.5 8.2
Inflation (Månad) -0.20 0.3 0.6 1 0.4 0.6
KPI bostadshjälpmedel 134.75 382 124 127 145 409
Cpi Transportfordon 122.53 124 124 124 124 126

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 14.50 14.5 16 16 16 16
Banks Balansräkning 141466.65 147000 152000 155000 157000 153500
Valutareserven 9171.36 8600 9300 9200 8900 9200
Centralbanken Balansräkning 103923.57 104500 102000 104000 100000 102000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 215.50 250 200 40 -30 520
Kurantkonto -663.00 -1200 230 -750 -720 -300
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -4.1 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Import 900.92 1100 1200 1350 1450 1300
Export 1178.10 1300 1240 1320 1250 1400
Kapitalflöden 437.30 850 -500 2000 1700 1450
Guldreserver 8.70 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
Oljeexport 299.00 285 200 250 360 300
Utlandsskulden 24000.00 20800 22000 21400 20600 21000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 59.30 63.8 63 63 63 63
Statliga Budgetutskottet -4.80 -7.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Militära Utgifter 211.00 230 230 230 230 215
Statliga Utgifter 31036.46 8701 31688 31657 32123 9171

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12 12.5 12.5 12.5 12

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ledande Ekonomiska Index 3.60 3.8 3 3.5 6 4.3
Komposit - Pmi 51.40 50.4 51.6 52 53 52

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Hushållens Utgifter 11.50 23 23 23 23 26
Bensinpriser 0.89 0.73 0.81 0.77 0.73 0.69


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.