Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 5.75 5.84 5.95 6.06 6.16 6.38
Lagren Marknaden 2714.95 2281 1916 1609 1352 837

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.4 1.6 1.4 1.3 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 3.8 4 4.5 5.1 6
Arbetslöshet 6.80 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Inflation - Betygsätt 10.30 9 8.2 7.3 6.5 7
Ränta 14.50 14.5 12 12 12 12
Handelsbalans 164.80 40 -30 520 100 -50
Kurantkonto -897.40 -750 -720 -300 -150 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 62.80 75 75 75 75 74
Statliga Budgetutskottet -13.80 -8 -8 -8 -6 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.4 1.6 1.4 1.3 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 3.8 4 4.5 5.1 6
BNP 66.98 58 58 58 58 64
Bnp Fasta Priser 41498.20 42886 42851 43057 43305 45641
Fasta Bruttoinvesteringar 69219.66 71047 71184 71526 71937 75818
Bnp Per Capita 1884.30 1800 1800 1800 1800 1950
Bnp Per Capita Ppp 5412.60 5100 5100 5100 5100 5400
Bnp Från Jordbruk 9602.80 6880 8600 8641 8691 9160
Bnp Från Entreprenad 3114.40 3220 3922 3940 3963 4177
Bnp Från Tillverkning 4336.60 4290 5359 5385 5415 5708
Bnp Från Mining 6162.40 7104 6407 6437 6474 6824
Bnp Från Tjänster 17515.30 15798 15326 15400 15488 16324
Bnp Från Transport 2269.00 2385 2250 2261 2274 2396
Bnp Från Verktyg 190.10 194 201 202 203 214

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.80 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9
Befolkning 30.96 31.8 31.8 31.72 31.72 32.37

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 10.30 9 8.2 7.3 6.5 7
Konsumentprisindex Kpi 124.70 131 130 130 132 140
Producentpriserna 749.20 739 755 652 784 841
Mat Inflation 10.80 10 8.5 8 7.5 7
KPI bostadshjälpmedel 151.11 146 146 147 153 158
Cpi Transportfordon 126.34 124 124 126 126 126
Producentpriserna Förändras 13.00 8 8.5 8.2 7.4 7.2
Inflation (Månad) 0.90 1 0.4 0.6 0.3 0.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 14.50 14.5 12 12 12 12
Banks Balansräkning 152738.92 155000 154000 153500 148000 144000
Valutareserven 8191.72 8900 9100 9300 8950 9400
Centralbanken Balansräkning 111657.88 104000 100000 102000 99800 96000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 164.80 40 -30 520 100 -50
Kurantkonto -897.40 -750 -720 -300 -150 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3 -3
Import 1050.60 1350 1450 1300 1450 1500
Export 1215.40 1320 1250 1400 1350 1450
Kapitalflöden 1274.70 1500 700 1450 1200 2300
Guldreserver 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
Utlandsskulden 24700.00 21400 20600 21000 22300 23000
Oljeexport 237.90 250 360 300 300 400

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 62.80 75 75 75 75 74
Statliga Budgetutskottet -13.80 -8 -8 -8 -6 -6
Militära Utgifter 244.00 230 230 215 215 215
Statliga Utgifter 30702.33 32216 32278 32433 32619 34379

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.50 13.5 13.5 12 13.5 13.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Komposit - Pmi 52.40 52 53 52 51.7 53
Ledande Ekonomiska Index 13.90 3.5 6 8 6 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Hushållens Utgifter 11.50 23 23 26 26 26
Bensinpriser 0.94 0.85 0.8 0.69 0.73 0.69


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.