Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 5.53 5.8 5.9 6.01 6.11 6.33
Lagren Marknaden 2236.94 2276 2256 2237 2217 2180
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 1.4 1.6 1.3 1.5 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 6.5 6.7 6.6 6.8 6.5
Arbetslöshet 6.70 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
Inflation - Betygsätt 7.90 7.6 8.1 7.8 7.8 8
Ränta 16.00 15 15 15 15 14
Handelsbalans 122.80 350 450 330 250 400
Kurantkonto -829.50 260 180 -650 -700 -560
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
Statsskulden Till Bnp 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.40 1.4 1.6 1.3 1.5 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 6.5 6.7 6.6 6.8 6.5
BNP 65.56 70 70 70 70 66
Bnp Fasta Priser 40358.30 40545 41139 41690 43103 45904
Fasta Bruttoinvesteringar 42612.66 43998 44040 44019 45510 48468
Bnp Per Capita 1807.10 1970 1970 1970 1970 2050
Bnp Per Capita Ppp 4211.85 4250 4250 4250 4250 4250
Bnp Från Jordbruk 7638.80 8100 6681 7891 8158 8689
Bnp Från Entreprenad 3639.30 3143 3094 3759 3887 4139
Bnp Från Tillverkning 4953.40 5028 4985 5117 5290 5634
Bnp Från Mining 7410.50 7175 7490 7655 7914 8429
Bnp Från Tjänster 14894.40 15734 16150 15386 15907 16941
Bnp Från Transport 2036.00 2507 2356 2103 2174 2316
Bnp Från Verktyg 182.70 182 176 189 195 208
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.70 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5
Befolkning 29.77 31.2 31.2 31.2 31.07 31.72
Levnadslön Familj 1720.00 1800 1800 1800 1850 1850
Levnadslön Individuella 900.00 660 660 660 680 680
Löner Högutbildad 2030.00 2000 2000 2000 2200 2350
Löner Lågutbildade 870.00 800 800 800 700 750
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 7.90 7.6 8.1 7.8 7.8 8
Konsumentprisindex Kpi 110.00 252 260 117 118 128
Producentpriserna 677.10 664 685 707 723 781
Mat Inflation 7.20 7.7 6.8 6.6 6.6 7
Producentpriserna Förändras 13.00 7.4 7.3 8 8.5 8
Inflation (Månad) 0.30 0.8 0.7 0.6 0.7 0.9
KPI bostadshjälpmedel 114.46 358 368 121 121 131
Cpi Transportfordon 117.64 122 122 124 124 126
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 16.00 15 15 15 15 14
Banks Balansräkning 118912.87 112000 105000 120000 122000 124500
Valutareserven 7965.72 7180 7600 7600 7350 7400
Centralbanken Balansräkning 85873.08 93000 64300 76400 78600 82000
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 122.80 350 450 330 250 400
Kurantkonto -829.50 260 180 -650 -700 -560
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8
Import 1185.60 990 1000 970 1150 1200
Export 1308.40 1340 1450 1300 1400 1600
Kapitalflöden 1514.20 2300 170 170 2200 1750
Utlandsskulden 20100.00 19680 20333 19700 19700 20834
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 59.30 62.8 62.8 62.8 62.8 62.4
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.7 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5
Statliga Intäkter 4458.67 3400 4380 4380 6600 5900
Militära Utgifter 211.00 230 230 230 230 215
Statliga Utgifter 27096.76 27977 28005 27991 28939 30820
Regeringen Budgetutskottet Värde -3582.69 -650 -400 -400 1400 800
Skatteutgifter 6242.46 4050 4780 4780 5200 5100
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ledande Ekonomiska Index 4.40 3.7 3.4 3.6 3.8 4
Komposit - Pmi 52.70 51.5 51.2 51.3 52 53
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Hushållens Utgifter 20.10 23 23 23 23 26
Bensinpriser 0.95 1.04 1.07 1.1 1.12 1.12


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.