Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 5.72 5.81 5.92 6.02 6.13 6.35
Lagren Marknaden 2207.27 1854 1557 1308 1099 680

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.30 1 0.7 0.4 1.3 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.10 2 3.5 4.7 5.4 6
Arbetslöshet 6.80 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
Inflation - Betygsätt 9.90 8.6 8.3 7.4 7.3 7
Ränta 14.50 14.5 14.5 12 12 12
Handelsbalans 370.70 200 40 -30 520 100
Kurantkonto -709.30 230 -750 -720 -300 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
Statsskulden Till Bnp 62.80 75 75 75 75 74
Statliga Budgetutskottet -4.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.30 1 0.7 0.4 1.3 1.8
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.10 2 3.5 4.7 5.4 6
BNP 66.98 58 58 58 58 64
Bnp Fasta Priser 41203.30 42470 42762 43140 45983 46034
Fasta Bruttoinvesteringar 68445.98 69815 70842 71663 40301 76471
Bnp Per Capita 1884.30 1800 1800 1800 1800 1950
Bnp Per Capita Ppp 5412.60 5100 5100 5100 5100 5400
Bnp Från Jordbruk 8269.30 8224 6861 8658 8610 9239
Bnp Från Entreprenad 3770.70 2889 3210 3948 4284 4213
Bnp Från Tillverkning 5152.70 5214 4277 5395 5657 5757
Bnp Från Mining 6160.10 7185 7084 6450 8156 6882
Bnp Från Tjänster 14736.70 17026 15752 15429 16834 16464
Bnp Från Transport 2163.30 2524 2378 2265 2313 2417
Bnp Från Verktyg 193.00 198 194 202 221 216

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 6.80 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
Befolkning 30.96 31.8 31.8 31.8 31.72 32.37

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 9.90 8.6 8.3 7.4 7.3 7
Konsumentprisindex Kpi 122.70 123 130 129 130 140
Producentpriserna 750.20 714 755 779 784 845
Mat Inflation 12.80 9 8.3 7.5 8 8
Producentpriserna Förändras 9.10 7.6 8 8.5 8.2 7.7
Inflation (Månad) 0.90 0.6 1 0.4 0.6 0.8
KPI bostadshjälpmedel 137.43 127 145 145 147 158
Cpi Transportfordon 123.30 124 124 124 126 126

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 14.50 14.5 14.5 12 12 12
Banks Balansräkning 152298.86 152000 155000 157000 153500 156000
Valutareserven 8627.38 9300 9200 8900 9200 8650
Centralbanken Balansräkning 114242.80 102000 104000 100000 102000 96000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 370.70 200 40 -30 520 100
Kurantkonto -709.30 230 -750 -720 -300 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.80 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3
Import 919.30 1200 1350 1450 1300 1500
Export 1290.00 1240 1320 1250 1400 1450
Kapitalflöden -112.00 -500 2000 1700 1450 2700
Guldreserver 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
Oljeexport 291.20 200 250 360 300 400
Utlandsskulden 24300.00 22000 21400 20600 21000 23000

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 62.80 75 75 75 75 74
Statliga Budgetutskottet -4.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.3
Militära Utgifter 211.00 230 230 230 215 215
Statliga Utgifter 31036.46 31657 32123 32495 9171 34675

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12 12.5 12.5 12 12

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledande Ekonomiska Index 11.90 5 3.5 6 4.3 5
Komposit - Pmi 52.50 51.6 52 53 52 53

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Hushållens Utgifter 11.50 23 23 23 26 26
Bensinpriser 0.92 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.