Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 5.70 5.82 5.93 6.03 6.14 6.36
Lagren Marknaden 2143.09 1800 1512 1270 1067 661

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.40 1.2 -0.4 1.4 0.6 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 4.3 4 3.5 3.7 6
Arbetslöshet 6.80 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4
Inflation - Betygsätt 7.80 8 7.7 7.8 7.6 8
Ränta 14.50 12.5 10 10 10 12
Handelsbalans 487.80 150 20 -140 235 -70
Kurantkonto -1711.60 -530 -1350 -2100 -150 -1850
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8
Statsskulden Till Bnp 59.30 63.8 63.8 63.8 66 66
Statliga Budgetutskottet -3.80 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 1.40 1.2 -0.4 1.4 0.6 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.60 4.3 4 3.5 3.7 6
BNP 66.00 70 70 70 66 66
Bnp Fasta Priser 40358.30 40661 41165 41771 41852 44277
Fasta Bruttoinvesteringar 42612.66 43529 43465 44104 44189 46750
Bnp Per Capita 1807.10 1970 1970 1970 2050 2050
Bnp Per Capita Ppp 4211.85 4274 4274 4250 4274 4425
Bnp Från Jordbruk 7638.80 6603 7792 7906 7921 8381
Bnp Från Entreprenad 3639.30 3058 3712 3767 3774 3993
Bnp Från Tillverkning 4953.40 4927 5052 5127 5137 5434
Bnp Från Mining 7410.50 7403 7559 7670 7685 8130
Bnp Från Tjänster 14894.40 15962 15192 15416 15445 16341
Bnp Från Transport 2036.00 2329 2077 2107 2111 2234
Bnp Från Verktyg 182.70 174 186 189 189 200

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 6.80 7.6 7.6 7.6 8.4 8.4
Befolkning 30.28 31.2 31.2 31.07 31.8 31.72
Levnadslön Familj 1720.00 1800 1800 1850 1850 1850
Levnadslön Individuella 900.00 660 660 680 680 680
Löner Högutbildad 2030.00 2000 2000 2200 2200 2350

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 7.80 8 7.7 7.8 7.6 8
Konsumentprisindex Kpi 112.10 118 117 119 121 128
Producentpriserna 685.40 685 707 735 737 793
Mat Inflation 7.90 7.8 8 8.4 7.6 8
Inflation (Månad) 0.40 1 0.8 0.7 0.4 0.8
Producentpriserna Förändras 11.80 7.3 8 8.5 7.6 8
KPI bostadshjälpmedel 116.50 368 121 123 125 133
Cpi Transportfordon 118.29 122 124 124 124 126

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 14.50 12.5 10 10 10 12
Banks Balansräkning 129697.53 105000 120000 122000 122000 124500
Valutareserven 8249.57 7600 7600 7350 7350 7400
Centralbanken Balansräkning 78613.29 64300 76400 78600 78600 82000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 487.80 150 20 -140 235 -70
Kurantkonto -1711.60 -530 -1350 -2100 -150 -1850
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8
Import 1088.03 1000 1060 1200 1130 1250
Export 1375.30 1150 1080 1060 1365 1180
Kapitalflöden 3119.50 950 1300 2400 -300 1800
Utlandsskulden 20300.00 20333 19700 19700 19700 20834

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 59.30 63.8 63.8 63.8 66 66
Statliga Budgetutskottet -3.80 -5 -5 -5 -4.7 -4.7
Statliga Intäkter 4458.67 4380 4380 6600 6600 5900
Militära Utgifter 211.00 230 230 230 230 215
Statliga Utgifter 27096.76 27679 27639 28045 28099 29728
Regeringen Budgetutskottet Värde -3582.69 -400 -400 1400 1400 800
Skatteutgifter 6242.46 4780 4780 5200 5200 5100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ledande Ekonomiska Index 3.10 3.4 3.6 3.8 3.8 4
Komposit - Pmi 41.40 49.8 51 51.4 51.6 52

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Hushållens Utgifter 20.10 23 23 23 23 26
Bensinpriser 0.85 0.81 0.77 0.73 0.69 0.66


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.