Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 5.43 5.48 5.59 5.7 5.81 6.03
Lagren Marknaden 2281.72 2262 2241 2220 2200 2159
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.6 1.8 1.4 1.4 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 7.3 8.2 8 7.8 7.6
Arbetslöshet 2.40 2 2 2.1 2.1 2.1
Inflation - Betygsätt 9.40 8.3 8 7.7 7.5 7.3
Ränta 16.00 15 14.75 14.75 14.75 14.5
Handelsbalans 504.46 150 70 200 260 250
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
Statsskulden Till Bnp 70.50 70 70 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 1.60 1.6 1.8 1.4 1.4 1.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 7.3 8.2 8 7.8 7.6
BNP 65.56 66 66 58 58 58
Bnp Fasta Priser 39268.40 39527 41275 40591 42410 43628
Fasta Bruttoinvesteringar 42612.66 34825 36208 36040 46022 38236
Bnp Per Capita 1807.10 1915 1915 1970 1970 1970
Bnp Per Capita Ppp 4211.85 4120 4120 4250 4250 4250
Bnp Från Jordbruk 7845.50 7441 7736 7700 8473 8169
Bnp Från Entreprenad 3044.00 3702 3849 3831 3288 4065
Bnp Från Tillverkning 4869.60 4888 5082 5059 5259 5367
Bnp Från Mining 6949.00 7048 7328 7294 7505 7738
Bnp Från Tjänster 15238.70 14546 15124 15054 16458 15971
Bnp Från Transport 2428.20 1998 2078 2068 2622 2194
Bnp Från Verktyg 175.80 191 199 198 190 210
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.40 2 2 2.1 2.1 2.1
Befolkning 28.80 30 29.39 29.98 29.98 29.98
Levnadslön Familj 1720.00 1800 1800 1800 1800 1850
Levnadslön Individuella 900.00 660 660 660 660 680
Löner Högutbildad 2030.00 2000 2000 2000 2000 2200
Löner Lågutbildade 870.00 800 800 800 800 700
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 9.40 8.3 8 7.7 7.5 7.3
Konsumentprisindex Kpi 242.00 239 245 249 252 262
Producentpriserna 641.60 635 621 639 648 640
Mat Inflation 6.60 6.9 6.8 6.6 6.4 6.8
Inflation (Månad) 0.80 0.84 0.8 1 0.7 0.7
Producentpriserna Förändras 7.60 5.8 3.7 3.4 3.2 3
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 16.00 15 14.75 14.75 14.75 14.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 504.46 150 70 200 260 250
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 70.50 70 70 68 68 68
Statliga Budgetutskottet -3.80 -4.2 -4.2 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 27096.76 7924 8239 8201 29265 8701
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Komposit - Pmi 51.20 51 53 52 51.5 52
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bensinpriser 0.96 0.93 0.91 0.89 0.86 0.86


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.