Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 5.98 5.95 5.98 6.01 6.03 6.09
Lagren Marknaden 2804.70 2734 2671 2610 2550 2434

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 2.8 2 1.8 2.2 2.4
Arbetslöshet 4.50 4.6 4.6 4.4 4.4 4.4
Inflation - Betygsätt 9.70 9.3 8 7.7 7.5 7
Ränta 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 12
Handelsbalans 39.80 270 430 250 340 350
Kurantkonto -370.85 -720 -300 -150 -400 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.3 -2.3 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 78.00 76 76 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -13.80 -9 -9 -7 -7 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.80 1.6 1.4 1.3 1.2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 2.8 2 1.8 2.2 2.4
BNP 72.35 58 58 58 58 64
Bnp Fasta Priser 41842.82 42304 42328 42596 42763 43344
Fasta Bruttoinvesteringar 69219.66 72553 40301 70604 70466 72299
Bnp Per Capita 1848.25 1800 1800 1800 1800 1950
Bnp Per Capita Ppp 5304.98 5100 5100 5100 5100 5400
Bnp Från Jordbruk 9554.50 7026 8610 9795 9776 10030
Bnp Från Entreprenad 3558.70 3288 4284 3177 3170 3253
Bnp Från Tillverkning 6772.80 4381 5657 4423 4415 4529
Bnp Från Mining 5018.50 7255 8156 6286 6273 6437
Bnp Från Tjänster 18253.10 16133 16834 17866 17831 18294
Bnp Från Transport 2443.50 2436 2313 2314 2310 2370
Bnp Från Verktyg 195.80 199 221 194 194 199

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 4.50 4.6 4.6 4.4 4.4 4.4
Befolkning 30.96 31.8 31.72 31.72 31.72 32.37

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 9.70 9.3 8 7.7 7.5 7
Konsumentprisindex Kpi 131.65 131 131 134 139 140
Producentpriserna 774.80 805 802 821 839 875
Mat Inflation 10.90 8.5 6 5.4 5.3 5
Producentpriserna Förändras 8.10 12 10.7 9.6 9 9
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.2 -0.1 0.3 0.3
KPI bostadshjälpmedel 153.98 147 148 163 165 159
Cpi Transportfordon 136.70 124 126 126 126 126

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 12
Banks Balansräkning 166764.98 154000 153500 148000 150000 144000
Valutareserven 11026.91 9100 9300 8950 9050 9100
Centralbanken Balansräkning 137851.69 118000 122000 116000 118000 120000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 39.80 270 430 250 340 350
Kurantkonto -370.85 -720 -300 -150 -400 -500
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.3 -2.3 -3.2 -3.2 -3.2
Import 1108.00 1050 970 1100 1080 1100
Export 1147.90 1320 1400 1350 1420 1450
Kapitalflöden 16.75 160 200 -400 500 400
Guldreserver 8.74 8.76 8.76 8.76 8.76 8.76
Oljeexport 279.10 360 300 300 300 400
Utlandsskulden 28072.15 26100 26000 23300 24000 25700

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 78.00 76 76 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -13.80 -9 -9 -7 -7 -7
Militära Utgifter 237.00 230 215 215 215 215
Statliga Utgifter 30702.33 32899 9171 31316 31255 32068

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 30.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.50 13.5 12 12 13.5 13.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ledande Ekonomiska Index 26.80 6 3 4.5 5 5
Komposit - Pmi 48.90 53 52 51.7 52.2 53

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bensinpriser 1.05 1 0.95 0.9 0.86 0.81
Hushållens Utgifter 29.30 23 23 23 26 26


Ghana - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.