Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 3445.14 3239 3202 3167 3131 3061
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.87 0.75 0.75 0.75 0.75 1
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
Arbetslöshet 7.60 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
Inflation - Betygsätt 1.20 1.3 1.2 1.3 1.2 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 15671.60 20000 11800 12000 20900 13000
Kurantkonto 19.20 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Statsskulden Till Bnp 85.10 83 83 83 81 81
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
Förtroendekommissionen 0.30 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Tillverkning - Pmi 47.80 49.8 51.7 52.3 52 53.1
Tjänster Pmi 53.40 53.2 52.9 52.8 52.6 53.3
Konsument - Confidence -7.20 -7.2 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
BNP 12589.50 14300 14300 14300 14800 14800
Bnp Fasta Priser 2664.10 2676 2677 2686 2701 2726
Fasta Bruttoinvesteringar 571.94 561 564 572 580 581
Bnp Per Capita 40088.65 41500 41500 41500 42300 42300
Bnp Per Capita Ppp 39175.25 40500 40500 40500 41200 41200
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.60 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2
Arbetslösa Personer 12443.00 12650 12570 12500 12440 12100
Långtidsarbetslöshet 3.50 3.4 3.3 3.3 3.2 3
Ungdomsarbetslöshet 15.80 15.7 15.5 15.1 14.7 14
Arbetskostnaderna 99.60 110 103 113 102 116
Löne Tillväxt 2.50 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4
Befolkning 340.72 344 344 342 342 342
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Arbetskraftsdeltagande 57.40 58.6 58.8 59 59.1 59.5
Pensionsåldern Män 64.36 64.5 64.5 64.5 64.75 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.2 64.2 64.2 64.5 64.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.20 1.3 1.2 1.3 1.2 1.5
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Konsumentprisindex Kpi 105.24 105 106 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 104.31 104 105 105 105 106
Kärna Inflation Rate 0.80 0.8 1.1 1.2 1.4 1.4
Producentpriserna 105.10 106 107 107 107 109
Producentpriserna Förändras 2.60 2.1 1.8 1.7 1.8 1.9
Mat Inflation 1.10 1.2 1.3 1.5 1.4 1.7
KPI bostadshjälpmedel 105.03 104 105 106 107 108
Cpi Transportfordon 107.31 107 108 106 107 108
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.38 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1 -0.1
Penningmängden M1 8491838.00 8810000 8950000 9160000 9160000 10900000
Penningmängden M2 11943808.00 12500000 12700000 12900000 12900000 13800000
Valutareserven 70.73 80 82 85 85 97
Centralbanken Balansräkning 4690441.00 5150000 5320000 5450000 5450000 6020000
Lån Till Den Privata Sektorn 11233883.00 11122722 11186164 11260963 11351779 11429878
Värde Ränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
Lån Tillväxt 3.40 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 15671.60 20000 11800 12000 20900 13000
Kurantkonto 19.20 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Import 177189.20 171000 169000 166000 170100 172000
Export 192860.80 191000 180800 178000 191000 185000
Utlandsskulden 14185222.30 14466752 14609083 14355445 14383815 14570777
Guldreserver 504.80 505 505 505 505 505
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 85.10 83 83 83 81 81
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7
Statliga Utgifter 546.04 549 548 552 554 560
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.80 47 47 47 46.6 46.6
Statsskuld 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10900000 10900000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 0.30 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Tillverkning - Pmi 47.80 49.8 51.7 52.3 52 53.1
Tjänster Pmi 53.40 53.2 52.9 52.8 52.6 53.3
Komposit - Pmi 52.10 52 52 52.5 52.2 53.2
Industriproduktion -0.40 -0.2 1 1.9 2.5 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.50 -0.4 -0.6 0.4 0.4 0.3
Manufacturing Produktion -0.50 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Lagerförändringar 5.76 7.1 7.5 6.5 5.1 6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -20.20 -3 -3 -2 1 -4
Bilregistreringar 961.38 932 951 978 919 985
Gruv Produktion -7.80 -2 0.5 0.7 1.1 1.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -7.20 -7.2 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.50 0.9 1.2 1.1 1.5 1.7
Konsument - Spendera 1433.28 1436 1437 1443 1453 1464
Disponibel Personlig Inkomst 1787679.00 1760694 1774637 1809131 1812707 1836268
Privat - Sektor - Credit 13595999.60 14200000 14400000 14900000 14900000 15400000
Bankernas Utlåningsränta 2.01 1.99 1.99 1.99 2.24 2.24
Ekonomisk Optimism Index 105.10 105 106 106 106 105
Konsumentkrediter 694574.20 673879 679499 694362 699934 704778
Hushållen Skuld Till Bnp 57.70 55 55 55 53.7 53.7
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 89.9 89.9 89.9 87.1 87.1
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 23.20 18 16 15 15.5 17
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 3.90 1.8 2 1.7 1.5 1.6
Housing - Index 114.04 115 116 117 118 121
Konstruktion Pmi 50.60 52 53.2 52.9 53.4 52.5
Husägande Betyg 66.10 65.9 65.9 65.9 65.5 65.5


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.