Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
Lagren Marknaden 3763.72 3681 3600 3521 3444 3290

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.60 -1.2 1.4 3.2 1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.00 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
Arbetslöshet 8.10 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
Inflation - Betygsätt 0.90 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 29221.50 23000 26500 18200 14000 22000
Kurantkonto 51.90 32 28 25.1 28.9 30
Bytesbalans Till Bnp 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Statsskulden Till Bnp 77.60 98 98 98 98 92
Statliga Budgetutskottet -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
Förtroendekommissionen -0.14 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
Tillverkning - Pmi 57.90 58.4 54 53.2 52 52
Tjänster Pmi 45.70 49.9 53.6 52.5 51 51
Konsument - Confidence -14.80 -14 -10 -11 -12 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -5.90 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt -0.60 -1.2 1.4 3.2 1 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -5.00 -2.8 12.6 7.5 4 2.3
BNP 13335.84 12700 12700 12700 12700 13400
Bnp Fasta Priser 2701.40 2663 2724 2924 2809 2874
Fasta Bruttoinvesteringar 572.43 584 568 615 595 609
Bnp Per Capita 41387.60 39200 39200 39200 39200 40100
Bnp Per Capita Ppp 47037.10 46200 46200 46200 46200 47000

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 8.10 9.4 9.7 9.6 9.5 8.8
Arbetslösa Personer 13282.00 14800 15500 14700 14800 12900
Egenföretagare 157.39 154 151 152 154 159
Långtidsarbetslöshet 2.80 4.7 4.9 4.8 4.6 4
Ungdomsarbetslöshet 17.10 19.6 19.9 19.8 19.7 19.7
Produktivitet 102.90 102 102 103 103 107
Arbetskostnaderna 105.00 114 103 116 125 116
Löner 1876.00 1908 1875 1753 1942 1937
Löne Tillväxt 2.20 0.2 1.1 1.2 1.5 1.7
Befolkning 341.90 343 343 343 343 344
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7
Arbetskraftsdeltagande 56.80 55.6 56.2 56.5 56.7 57.3
Pensionsåldern Män 64.61 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 64.29 64.75 64.75 64.75 64.75 65

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 0.90 0.6 1.3 1.2 1.4 1.7
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6
Konsumentprisindex Kpi 105.32 106 107 106 107 108
Kärna Konsumentprisindexet 104.36 105 107 106 106 108
Kärna Inflation Rate 1.10 0.6 1.2 1.4 1.5 1.6
Bnp-Deflatorn 106.47 107 109 108 108 110
Producentpriserna 104.70 102 102 104 111 107
Producentpriserna Förändras 0.00 -0.7 1 1.9 2 2
Mat Inflation 1.00 1.6 1.7 1.9 2.3 2.3
KPI bostadshjälpmedel 106.03 106 105 105 106 108
Cpi Transportfordon 105.64 105 105 104 105 107

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Penningmängden M1 10373659.00 9950000 9910000 9860000 9880000 9880000
Interbankränta -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Penningmängden M2 13833679.00 14800000 14600000 14300000 15200000 15600000
Penningmängden M3 14604483.00 15400000 15200000 14900000 15600000 16200000
Valutareserven 71.31 79 86 88 91 91
Centralbanken Balansräkning 7110487.00 7250000 7420000 7820000 7750000 7550000
Lån Till Den Privata Sektorn 4838315.00 4950000 5010000 5070000 5090000 5080000
Värde Ränta -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 3.00 1.8 1 0.9 0.7 1.5

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans 29221.50 23000 26500 18200 14000 22000
Kurantkonto 51.90 32 28 25.1 28.9 30
Bytesbalans Till Bnp 2.30 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Import 161454.20 162500 144000 164200 164000 169000
Export 190675.70 189000 162200 187900 186000 191000
Utlandsskulden 15138461.03 16500000 16200000 16400000 16600000 17000000
Kapitalflöden 85.30 22 18 15 15 20
Guldreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 77.60 98 98 98 98 92
Statliga Budgetutskottet -0.60 -4 -4 -4 -4 -1.2
Statliga Utgifter 594.98 612 609 607 605 606
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.10 50 50 50 50 47
Statsskuld 10027177.00 12200000 12200000 12200000 12200000 12700000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 23.3 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.5 41.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.70 20.7 20.7 20.7 20.8 20.7

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Förtroendekommissionen -0.14 -0.3 0.5 0.3 -0.1 0.2
Tillverkning - Pmi 57.90 58.4 54 53.2 52 52
Tjänster Pmi 45.70 49.9 53.6 52.5 51 51
Komposit - Pmi 48.80 51 53.7 52.9 51 51
Industriproduktion -0.80 4.5 15 6.5 5 5
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60 1 0.9 -1.2 0.7 0.5
Manufacturing Produktion -1.00 4.5 18 8.2 5.6 2.5
Kapacitetsutnyttjande 77.60 75 78 77 80 82
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 69.60 4 19 14 4 6
Bilregistreringar 707.46 340 670 870 980 1050
Gruv Produktion -4.70 3.6 14 5.1 4.8 4.8
Industriell Åsikt -3.30 -0.6 6 4.5 2 3.6
Tjänster Sentiment -17.10 -12 -12 -7 -3 2

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Confidence -14.80 -14 -10 -11 -12 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -5.90 1 0.9 -0.6 0.6 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.40 1.9 10 3.8 4.5 2
Konsument - Spendera 1460.66 1422 1443 1570 1519 1554
Disponibel Personlig Inkomst 1844286.00 1779463 1995185 1982607 1918057 1962173
Personliga Besparingar 17.32 12.8 12.7 13 12.5 12
Privat - Sektor - Credit 11947344.00 13600000 13400000 13000000 12900000 12500000
Bankernas Utlåningsränta 1.90 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
Ekonomisk Optimism Index 93.40 97.2 94 95 98 101
Konsumentkrediter 693454.69 694085 793020 758031 730152 746945
Hushållen Skuld Till Bnp 61.50 65 65 65 65 63
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.75 101 101 101 101 97
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 15.70 17 18 19 20 23

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Byggproduktionen -2.30 2.5 16.2 5.9 5.1 2.4
Housing - Index 125.48 119 112 116 119 119
Konstruktion Pmi 45.00 53.8 54.2 53.4 52 53.8
Husägande Betyg 65.90 65 65 65 65 64.6


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.