Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
Lagren Marknaden 4083.56 3903 3731 3567 3409 3095

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.30 1.5 3.2 1.4 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.30 12.6 3.4 4.9 6.2 2.2
Arbetslöshet 8.00 8 8.3 8.4 8.1 7.7
Inflation - Betygsätt 2.00 2 2 2.1 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 10930.80 18200 26700 14000 7800 32000
Kurantkonto 31.40 28 25.1 28.9 32 30
Bytesbalans Till Bnp 3.00 3.2 3.2 3.2 3 3
Statsskulden Till Bnp 98.00 102 102 102 101 101
Statliga Budgetutskottet -7.20 -8 -8 -8 -4 -4
Förtroendekommissionen 1.50 0.5 0.3 0.4 0.5 1
Tillverkning - Pmi 63.10 62.2 54.6 52 52.6 52
Tjänster Pmi 55.20 57.6 56.9 53.8 54 55
Konsument - Confidence -5.10 -3 -10 -12 -7 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.10 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt -0.30 1.5 3.2 1.4 0.8 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.30 12.6 3.4 4.9 6.2 2.2
BNP 13335.84 12700 12700 12700 13400 13400
Bnp Fasta Priser 2701.45 2727 2820 2843 2869 2906
Fasta Bruttoinvesteringar 587.17 568 592 610 617 623
Bnp Per Capita 41387.60 39200 39200 39200 40100 40100
Bnp Per Capita Ppp 47037.10 46200 46200 46200 47000 47000

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 8.00 8 8.3 8.4 8.1 7.7
Arbetslösa Personer 13030.00 13500 13700 14200 13700 13200
Egenföretagare 157.62 158 157 156 158 159
Långtidsarbetslöshet 2.80 3.8 4.4 4.2 4 3.7
Ungdomsarbetslöshet 17.20 17.1 17.4 17.5 17.2 17
Produktivitet 104.80 104 104 104 104 105
Arbetskostnaderna 104.70 120 110 122 110 125
Löner 1901.00 1807 1972 1987 1988 2044
Löne Tillväxt 2.20 3.6 5.1 4.5 4.6 2.9
Befolkning 342.41 343 343 343 345 345
Sysselsättning Ändra -0.30 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5
Arbetskraftsdeltagande 56.80 56.5 56.5 56.7 56.9 57.3
Pensionsåldern Män 64.61 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 64.29 64.75 64.75 64.75 65 65

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.00 2 2 2.1 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.30 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 107.42 108 107 107 108 109
Kärna Konsumentprisindexet 106.26 107 106 106 107 108
Kärna Inflation Rate 1.00 1.1 1.4 1.4 1.3 1.6
Bnp-Deflatorn 107.09 110 109 109 108 111
Producentpriserna 107.90 107 106 111 109 108
Producentpriserna Förändras 7.60 6.5 3.8 2.5 1.9 1.7
Mat Inflation 0.10 0.6 1 1.4 1.6 2
KPI bostadshjälpmedel 107.30 106 106 107 108 108
Cpi Transportfordon 109.17 106 105 106 110 107

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Penningmängden M1 10582390.00 10810000 11060000 11280000 11410000 11880000
Interbankränta -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Penningmängden M2 14033687.00 14600000 14300000 15200000 15290000 15600000
Penningmängden M3 14774774.00 15200000 14900000 15600000 15800000 16200000
Valutareserven 70.21 72 75 79 77 85
Centralbanken Balansräkning 7680137.00 7720000 7820000 7750000 7690000 7650000
Lån Till Den Privata Sektorn 4870773.00 4980000 5070000 5090000 5060000 5120000
Värde Ränta -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 3.80 3.6 2.7 2.5 2.6 2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 10930.80 18200 26700 14000 7800 32000
Kurantkonto 31.40 28 25.1 28.9 32 30
Bytesbalans Till Bnp 3.00 3.2 3.2 3.2 3 3
Import 182834.50 154000 169200 164000 201200 169000
Export 193765.30 172200 195900 196000 209000 201000
Utlandsskulden 14846540.52 16200000 16400000 16600000 16500000 17000000
Kapitalflöden 5.91 18 15 17 14 19
Guldreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 98.00 102 102 102 101 101
Statliga Budgetutskottet -7.20 -8 -8 -8 -4 -4
Statliga Utgifter 601.39 609 607 605 602 600
Offentliga Utgifterna Till Bnp 54.10 54 54 54 50 50
Statsskuld 11107741.00 12200000 12200000 12200000 12700000 12700000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.70 20.7 20.7 20.8 20.7 20.7

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen 1.50 0.5 0.3 0.4 0.5 1
Tillverkning - Pmi 63.10 62.2 54.6 52 52.6 52
Tjänster Pmi 55.20 57.6 56.9 53.8 54 55
Komposit - Pmi 57.10 58.9 55.1 52.8 53.4 54.9
Industriproduktion 39.30 15 6.5 5 4.2 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 0.80 0.9 -1.2 0.7 0.9 0.5
Manufacturing Produktion 42.30 18 8.2 5.6 3.4 3.2
Kapacitetsutnyttjande 82.50 82.5 82 80 81 82
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 81.30 84.9 38 10 5 15
Bilregistreringar 710.44 670 870 980 380 1050
Gruv Produktion 18.90 14 5.1 4.8 4 3.4
Industriell Åsikt 11.50 10.7 5.1 4 4.2 3.6
Tjänster Sentiment 11.30 9 12 10 15 25

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -5.10 -3 -10 -12 -7 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.10 0.9 -0.6 0.7 1.2 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 23.90 10 3.8 4.5 5.1 3.8
Konsument - Spendera 1385.18 1443 1510 1484 1503 1517
Disponibel Personlig Inkomst 1826293.00 1996336 1906992 1915781 1939523 1957929
Personliga Besparingar 19.83 14 13.6 13.8 12.9 12.5
Privat - Sektor - Credit 12039621.00 12205905 12188812 12225432 12375823 12469941
Bankernas Utlåningsränta 1.84 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
Ekonomisk Optimism Index 114.50 112 109 105 104 107
Konsumentkrediter 688777.77 792846 727336 736289 736464 752487
Hushållen Skuld Till Bnp 62.70 65 65 65 63 63
Hushållen Skuld Till Inkomst 96.27 101 101 101 97 97
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 22.20 21.5 19 20 19 23

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Byggproduktionen 42.30 16.2 5.9 5.1 3.6 3.8
Housing - Index 127.23 136 134 130 128 125
Konstruktion Pmi 50.30 51.1 54.9 52 52.9 54
Husägande Betyg 65.80 65 65 65 64.6 64.6


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.