Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
Lagren Marknaden 3499.23 3315 3279 3243 3208 3138
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.16 0.05 0.1 0.16 0.22 0.27
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
Arbetslöshet 7.80 7.5 7.4 7.1 7 6.8
Inflation - Betygsätt 1.40 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Inflation (Månad) 1.00 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 17938.00 20000 11800 12000 20900 13000
Kurantkonto 15.50 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Statsskulden Till Bnp 86.80 85.2 85.2 85.2 84.4 84.4
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6
Förtroendekommissionen 0.53 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Tillverkning - Pmi 47.80 51.5 51.7 52.3 52 53.1
Tjänster Pmi 52.50 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
Konsument - Confidence -7.20 -10.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.2 1.1 1.2 1.4 1.5
BNP 12589.50 14300 14300 14300 14800 14800
Bnp Fasta Priser 2651.45 2650 2653 2683 2689 2724
Fasta Bruttoinvesteringar 561.04 556 559 568 569 576
Bnp Per Capita 40088.65 41500 41500 41500 42300 42300
Bnp Per Capita Ppp 39175.25 40500 40500 40500 41200 41200
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.80 7.5 7.4 7.1 7 6.8
Arbetslösa Personer 12642.00 12650 12570 12500 12440 12100
Långtidsarbetslöshet 3.50 3.4 3.3 3.3 3.2 3
Ungdomsarbetslöshet 16.10 15.7 15.5 15.1 14.7 14
Arbetskostnaderna 116.60 116 109 119 120 122
Löne Tillväxt 2.30 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4
Befolkning 340.72 344 344 342 342 342
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3
Arbetskraftsdeltagande 57.30 58.6 58.8 59 59.1 59.5
Pensionsåldern Män 64.36 64.5 64.5 64.5 64.75 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.2 64.2 64.2 64.5 64.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 1.4 1.2 1.3 1.2 1.5
Inflation (Månad) 1.00 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.35 106 106 105 105 107
Kärna Konsumentprisindexet 103.42 105 105 105 104 106
Kärna Inflation Rate 0.80 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4
Producentpriserna 105.50 105 107 107 107 109
Producentpriserna Förändras 3.00 1.7 1.8 1.7 1.8 1.9
Mat Inflation 1.30 1.4 1.3 1.5 1.6 1.7
KPI bostadshjälpmedel 105.28 104 105 106 106 108
Cpi Transportfordon 105.34 107 108 106 106 108
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.1 -0.1
Penningmängden M1 8367356.00 8810000 8950000 9160000 9160000 10900000
Penningmängden M2 11796749.00 12500000 12700000 12900000 12900000 13800000
Valutareserven 70.45 80 82 85 85 97
Centralbanken Balansräkning 4669003.00 5150000 5320000 5450000 5450000 6020000
Lån Till Den Privata Sektorn 11177863.00 11320000 11360000 11400000 11400000 11700000
Värde Ränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.25 0.25
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 1
Lån Tillväxt 3.30 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 17938.00 20000 11800 12000 20900 13000
Kurantkonto 15.50 29.6 21.5 29.5 30.1 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7
Import 165403.00 171000 169000 166000 170100 172000
Export 183341.00 191000 180800 178000 191000 185000
Utlandsskulden 14185222.30 14800000 14900000 15000000 15100000 15400000
Guldreserver 504.80 505 505 505 505 505
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 86.80 85.2 85.2 85.2 84.4 84.4
Statliga Budgetutskottet -1.00 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6
Statliga Utgifter 545.63 543 543 552 553 560
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.10 46.5 46.5 46.5 46.8 46.8
Statsskuld 9685501.30 10500000 10500000 10500000 10900000 10900000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 0.53 0.25 0.51 0.99 1.15 1
Tillverkning - Pmi 47.80 51.5 51.7 52.3 52 53.1
Tjänster Pmi 52.50 51.5 52.9 52.8 52.6 53.3
Komposit - Pmi 51.30 51.7 52 52.5 52.2 53.2
Industriproduktion -0.30 3.2 3 2.9 2.5 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.20 -0.4 -0.6 0.4 0.4 0.3
Manufacturing Produktion -1.90 2.2 1.9 2.1 2.4 2.3
Lagerförändringar 12.09 7.1 7.5 6.5 5.1 6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 4.50 5.1 -3 -2 1 -4
Bilregistreringar 892.52 932 951 978 919 985
Gruv Produktion -5.60 -2 0.5 0.7 1.1 1.5
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -7.20 -10.6 -12.4 -9.8 -7.8 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.40 0.4 -0.7 0.3 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.80 0.9 1.2 1.1 1.5 1.7
Konsument - Spendera 1424.12 1423 1425 1441 1444 1463
Disponibel Personlig Inkomst 1769770.00 1760694 1774637 1791007 1794547 1817872
Privat - Sektor - Credit 13471492.40 14200000 14400000 14900000 14900000 15400000
Bankernas Utlåningsränta 1.99 1.99 1.99 1.99 2.24 2.24
Ekonomisk Optimism Index 105.50 106 106 106 106 105
Konsumentkrediter 685594.44 674140 679501 694247 695193 704660
Hushållen Skuld Till Bnp 57.60 55 55 55 53.7 53.7
Hushållen Skuld Till Inkomst 94.00 89.9 89.9 89.9 87.1 87.1
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 17.00 16.4 16 15 15.5 15.5
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 5.20 1.8 2 1.7 1.5 1.6
Housing - Index 114.04 115 116 117 118 121
Konstruktion Pmi 52.20 52 53.2 52.9 53.4 52.5
Husägande Betyg 66.10 65.9 65.9 65.9 65.5 65.5


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.