EUROOMRÅDET - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
Arbetslöshet 8.20 8.1 7.9 7.7 7.5 6.8
Inflation - Betygsätt 2.00 2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.75
Handelsbalans 17555.60 23400 27000 30500 29000 25000
Statsskulden Till Bnp 86.70 86 86 85.2 85.2 84.4
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
Lagren Marknaden 3410.44
3410 3377 3345 3313 3187
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.43
0.02 0.05 0.07 0.1 0.13
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40
0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10
2.2 2.1 2 2.2 2.3
BNP 12589.50
13600 13600 14300 14300 14800
Bnp Fasta Priser 2639.32
2631 2674 2682 2697 2799
Fasta Bruttoinvesteringar 552.38
543 556 557 565 582
Bnp Per Capita 40088.65
40900 40900 41500 41500 42300
Bnp Per Capita Ppp 39175.25
39700 39700 40500 40500 41200
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 8.20
8.1 7.9 7.7 7.5 6.8
Arbetslösa Personer 13290.00
13400 13200 13000 12900 12100
Egenföretagare 157.98
158 159 159 160 164
Långtidsarbetslöshet 4.10
3.8 3.8 3.8 3.7 3.2
Ungdomsarbetslöshet 16.60
16.4 16.2 16 15.7 14
Produktivitet 105.20
106 106 107 108 112
Arbetskostnaderna 113.70
105 116 102 112 120
Löne Tillväxt 1.90
2.2 2.5 2.3 2.4 2.4
Befolkning 340.72
343 343 344 344 346
Heltid 113841.70
114600 115000 115400 115900 119000
Sysselsättning Ändra 0.40
0.6 0.5 0.4 0.4 0.6
Arbetskraftsdeltagande 57.00
58 58 58.4 58.6 60
Deltid Sysselsättning 31244.60
31600 32100 32400 32600 34200
Pensionsåldern Män 64.36
64.36 64.36 64.5 64.5 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96
63.96 63.96 64.2 64.2 64.5
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.00
2.2 1.9 1.9 1.8 2.1
Inflation (Månad) 0.20
0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 103.78
104 105 105 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.02
104 104 104 105 108
Kärna Inflation Rate 1.00
1.2 1.5 1.5 1.5 1.9
Bnp-Deflatorn 109.27
110 111 112 112 116
Producentpriserna 104.10
104 105 105 106 109
Producentpriserna Förändras 4.00
3.2 2.5 2.1 2.2 2.2
Importpriserna 100.90
102 102 104 105 108
Mat Inflation 1.90
1.9 2 2 2.1 2
KPI bostadshjälpmedel 103.62
103 104 104 105 108
Cpi Transportfordon 107.22
104 105 105 108 109
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0 0.75
Interbankränta -0.35
-0.35 -0.35 -0.35 -0.35 0.4
Penningmängden M1 8049956.00
8240000 8480000 8660000 8810000 10900000
Penningmängden M2 11485662.00
12000000 12200000 12400000 12500000 13800000
Penningmängden M3 12129701.00
12900000 13600000 13900000 14100000 15900000
Valutareserven 64.63
72 74 78 80 97
Centralbanken Balansräkning 4633963.00
4840000 4950000 5080000 5150000 6020000
Lån Till Den Privata Sektorn 11024845.00
11170000 11200000 11270000 11320000 11700000
Värde Ränta -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.35
Utlåningsräntan 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
Lån Tillväxt 3.00
3.2 3.4 3.2 3.2 2.8
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 17555.60
23400 27000 30500 29000 25000
Export 194631.60
184500 186000 209000 194000 190000
Import 177076.00
161100 159000 178500 165000 165000
Kurantkonto 31.93
41.4 44.1 40.2 25.6 34.4
Bytesbalans Till Bnp 3.50
2.4 2.4 2.2 2.2 1.9
Utlandsskulden 13810662.00
14500000 14600000 14700000 14800000 15400000
Kapitalflöden 6.13
18.9 48.9 34.2 55.1 41.2
Guldreserver 504.77
505 505 505 505 505
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 86.70
86 86 85.2 85.2 84.4
Statliga Budgetutskottet -0.90
-1 -1 -0.8 -0.8 -0.6
Statliga Utgifter 541.83
544 551 551 554 576
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.10
46.8 46.8 46.5 46.5 46.8
Statsskuld 9685501.30
9890000 9890000 10500000 10500000 11500000
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 1.22
1.15 1.11 0.75 1.15 1
Tillverkning - Pmi 53.30
53.3 55.9 57.4 55.1 53.1
Tjänster Pmi 54.70
54.7 56.4 56.1 55.4 53.3
Komposit - Pmi 54.20
54.2 57.5 57 56.4 52.7
Industriproduktion -0.10
3.4 2.8 2.6 3.2 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.80
-0.6 0.5 0.3 -0.4 0.3
Manufacturing Produktion 0.20
3.2 3.8 3.6 4 3.9
Kapacitetsutnyttjande 84.10
84.1 84.5 84.1 84 84.5
Lagerförändringar 15.80
9.4 6.8 4.5 7.1 6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -7.20
-6.8 5.1 9.5 10.5 25
Bilregistreringar 1169.19
942 962 917 932 992
Gruv Produktion -6.50
1.9 1.6 1.4 1.5 2.1
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence -2.90
-2.9 -2.2 -1.8 -2 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20
0.9 -0.4 0.5 0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.10
2.4 2.2 2.5 2.4 2.3
Konsument - Spendera 1418.51
1421 1438 1444 1450 1505
Disponibel Personlig Inkomst 1742505.00
1780000 1810000 1830000 1850000 1980000
Personliga Besparingar 11.98
11.5 11.5 11.1 10.7 10.5
Privat - Sektor - Credit 13357881.10
13600000 13800000 14000000 14200000 15400000
Bankernas Utlåningsränta 2.00
2 2 2 2 2.75
Ekonomisk Optimism Index 111.60
111 110 110 109 108
Konsumentkrediter 676751.23
692000 705000 709000 711000 732000
Hushållen Skuld Till Bnp 58.00
57 57 55 55 53.7
Hushållen Skuld Till Inkomst 94.00
92.5 92.5 89.9 89.9 87.1
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 18.20
18.7 18 17.2 16.4 15
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Byggproduktionen 2.60
3.6 1.5 2.6 2.8 2.1
Housing - Index 110.14
112 113 114 115 121
Konstruktion Pmi 51.00
52.2 54.6 54.1 53.8 52.5
Husägande Betyg 66.40
66 66 65.9 65.9 65.5
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8