Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.10 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
Lagren Marknaden 3556.26 3528 3487 3447 3407 3328
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.00 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5
Arbetslöshet 7.40 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2
Inflation - Betygsätt 0.90 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 24789.70 12000 20900 20900 19000 13000
Kurantkonto 29.84 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 2.90 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Statsskulden Till Bnp 85.10 83 81 81 81 81
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Förtroendekommissionen -0.22 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Tillverkning - Pmi 45.70 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
Tjänster Pmi 51.60 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Konsument - Confidence -6.50 -9.8 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5
BNP 13669.95 14000 14800 14800 14800 14800
Bnp Fasta Priser 2671.26 2683 2689 2703 2709 2724
Fasta Bruttoinvesteringar 569.90 568 569 575 578 576
Bnp Per Capita 40978.90 41500 42300 42300 42300 42300
Bnp Per Capita Ppp 40027.90 40500 41200 41200 41200 41200
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 7.40 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2
Långtidsarbetslöshet 3.50 3.3 3.2 3.2 3.3 3
Ungdomsarbetslöshet 15.40 15.1 14.7 14.5 15.3 14
Arbetskostnaderna 110.50 119 120 102 113 122
Löne Tillväxt 2.70 2.4 2.5 2.4 2.6 2.4
Befolkning 341.15 342 342 342 342 342
Sysselsättning Ändra 0.20 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1
Arbetskraftsdeltagande 57.30 59 59.1 59.2 59.4 59.5
Pensionsåldern Män 64.36 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.2 64.5 64.5 64.5 64.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.90 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 105.06 105 106 107 106 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.32 104 105 106 106 106
Kärna Inflation Rate 1.00 1 1.2 1.4 1.4 1.3
Producentpriserna 104.00 107 107 107 106 109
Producentpriserna Förändras -0.80 0.7 1.1 1.4 1.4 1.5
Mat Inflation 1.90 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7
KPI bostadshjälpmedel 104.96 106 107 106 106 107
Cpi Transportfordon 107.87 106 107 108 109 108
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.44 -0.35 -0.1 -0.43 -0.43 -0.1
Penningmängden M1 8782660.00 8980000 9090000 9150000 9360000 9650000
Penningmängden M2 12245139.00 12900000 13200000 13700000 14000000 14400000
Penningmängden M3 12872613.00 13400000 13600000 14000000 14400000 14900000
Valutareserven 75.88 82 82 84 85 91
Centralbanken Balansräkning 4695111.00 4850000 4950000 5050000 5110000 5190000
Lån Till Den Privata Sektorn 11398937.00 11400000 11260535 11352946 11447528 11700000
Värde Ränta -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 3.40 3.6 3.7 3.7 3.8 4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 24789.70 12000 20900 20900 19000 13000
Kurantkonto 29.84 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 2.90 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 181703.50 166000 170100 176000 174500 172000
Export 206493.20 178000 191000 195000 183800 185000
Utlandsskulden 14695242.50 14200000 14600000 14600000 14500000 14400000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 85.10 83 81 81 81 81
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
Statliga Utgifter 553.63 552 553 560 561 560
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.80 47 46.6 46.6 46.6 46.6
Statsskuld 9859512.70 10500000 10900000 10900000 10900000 10900000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -0.22 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Tillverkning - Pmi 45.70 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
Tjänster Pmi 51.60 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Komposit - Pmi 50.10 52.5 52.2 52.7 52.5 53.2
Industriproduktion -2.80 -1 0.5 1.5 1.6 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.40 -0.6 0.7 -0.6 -0.4 0.3
Manufacturing Produktion -2.70 -1.6 -0.1 1 1.2 1.4
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -22.40 -24 -20 -6 -8 -4
Bilregistreringar 1047.68 978 919 936 957 985
Gruv Produktion -4.90 -0.6 1.1 0.9 1 2.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -6.50 -9.8 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.10 1.1 1.5 1.9 1.8 1.7
Konsument - Spendera 1429.75 1441 1444 1447 1450 1463
Disponibel Personlig Inkomst 1798017.00 1804846 1823189 1823189 1824987 1831919
Privat - Sektor - Credit 13730054.70 14900000 13533564 13712518 13853131 15400000
Bankernas Utlåningsränta 1.94 1.99 2.24 1.96 1.96 2.24
Ekonomisk Optimism Index 101.70 102 104 105 105 105
Konsumentkrediter 714161.73 694247 695193 699934 715527 704660
Hushållen Skuld Till Bnp 57.60 55 53.7 53.7 53.7 53.7
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 19.50 18 19 17 18 19
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 1.10 1.7 1.5 1.8 1.9 1.6
Housing - Index 117.82 117 117 119 120 121
Konstruktion Pmi 50.50 50.1 52 53 52.9 52.5
Husägande Betyg 66.10 65.9 65.5 65.5 65.5 65.5


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.