Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 3334.25 3304 3267 3230 3193 3122
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.36 0.63 0.7 0.77 0.84 1.02
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
Arbetslöshet 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Inflation - Betygsätt 1.00 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
Inflation (Månad) -0.50 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 20611.70 11800 12000 20900 20900 13000
Kurantkonto 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Statsskulden Till Bnp 85.10 83 83 81 81 81
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Förtroendekommissionen -0.12 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Tillverkning - Pmi 47.00 51.7 52.3 52 52.5 53.1
Tjänster Pmi 53.40 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
Konsument - Confidence -7.10 -9.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.2 0.3 0.4 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.10 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5
BNP 13669.95 14000 14000 14800 14800 14800
Bnp Fasta Priser 2670.31 2677 2686 2701 2701 2726
Fasta Bruttoinvesteringar 571.94 564 572 580 580 581
Bnp Per Capita 40978.90 41500 41500 42300 42300 42300
Bnp Per Capita Ppp 40027.90 40500 40500 41200 41200 41200
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.50 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2
Långtidsarbetslöshet 3.50 3.3 3.3 3.2 3.2 3
Ungdomsarbetslöshet 15.40 15.5 15.1 14.7 14.5 14
Arbetskostnaderna 99.60 109 119 120 102 122
Löne Tillväxt 2.50 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4
Befolkning 341.15 344 342 342 342 342
Sysselsättning Ändra 0.20 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Arbetskraftsdeltagande 57.10 58.8 59 59.1 59.2 59.5
Pensionsåldern Män 64.36 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.2 64.2 64.5 64.5 64.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.00 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5
Inflation (Månad) -0.50 0.3 0.5 0.7 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.91 106 105 106 107 107
Kärna Konsumentprisindexet 104.08 105 105 105 106 106
Kärna Inflation Rate 0.90 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4
Producentpriserna 104.40 107 107 107 107 109
Producentpriserna Förändras 0.70 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9
Mat Inflation 1.70 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7
KPI bostadshjälpmedel 105.00 105 106 107 106 108
Cpi Transportfordon 107.65 108 106 107 109 108
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.46 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Penningmängden M1 8606082.00 8850000 8980000 9090000 9150000 9650000
Penningmängden M2 12055405.00 12700000 12900000 13200000 13700000 14400000
Penningmängden M3 12679647.00 13200000 13400000 13600000 14000000 14900000
Valutareserven 73.27 79 82 82 84 91
Centralbanken Balansräkning 4688182.00 4820000 4950000 5050000 5110000 5510000
Lån Till Den Privata Sektorn 11289475.00 11186253 11260535 11352946 11447528 11429443
Värde Ränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 3.30 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 20611.70 11800 12000 20900 20900 13000
Kurantkonto 23.09 21.5 29.5 30.1 27.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 2.90 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
Import 169263.10 169000 166000 170100 176000 172000
Export 189874.80 180800 178000 191000 195000 185000
Utlandsskulden 14431879.12 14609083 14355445 14633925 14633925 14570777
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 85.10 83 83 81 81 81
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7
Statliga Utgifter 546.04 548 552 554 554 560
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.80 47 47 46.6 46.6 46.6
Statsskuld 9859512.70 10500000 10500000 10900000 10900000 10900000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen -0.12 0.19 0.22 0.36 0.51 1
Tillverkning - Pmi 47.00 51.7 52.3 52 52.5 53.1
Tjänster Pmi 53.40 52.9 52.8 52.6 53.2 53.3
Komposit - Pmi 51.80 52 52.5 52.2 52.7 53.2
Industriproduktion -2.60 -2.2 -1 0.5 1.5 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) -1.60 -1 -0.6 0.7 -0.6 0.3
Manufacturing Produktion -2.80 -3.4 -1.6 -0.1 1 1.4
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -43.60 -38 -38 -20 -6 -4
Bilregistreringar 896.89 951 978 919 936 985
Gruv Produktion -11.30 -4.2 -0.6 1.1 0.9 2.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -7.10 -9.4 -9.8 -7.8 -7.2 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 -0.7 0.3 0.4 0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 1.2 1.1 1.5 1.9 1.7
Konsument - Spendera 1433.28 1437 1443 1453 1453 1464
Disponibel Personlig Inkomst 1798017.00 1789237 1809131 1812707 1812707 1836268
Privat - Sektor - Credit 13661865.30 13503286 13533564 13712518 13853131 13736568
Bankernas Utlåningsränta 1.95 2 2 2 2 2
Ekonomisk Optimism Index 102.70 102 102 104 105 105
Konsumentkrediter 705648.37 685089 694362 699934 710020 704778
Hushållen Skuld Till Bnp 57.70 55 55 53.7 53.7 53.7
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 20.60 16 15 15.5 16 17
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 1.00 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Housing - Index 115.85 116 117 117 119 121
Konstruktion Pmi 50.60 53.2 52.9 53.4 53 52.5
Husägande Betyg 66.10 65.9 65.9 65.5 65.5 65.5


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.