Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
Lagren Marknaden 3660.77 3655 3613 3572 3532 3451
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.31 0.11 0.12 0.13 0.15 0.18
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1 0.7 0.8 1 1.1
Arbetslöshet 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
Inflation - Betygsätt 1.00 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 18653.90 12000 20900 20900 19000 13000
Kurantkonto 35.84 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Statsskulden Till Bnp 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Förtroendekommissionen -0.23 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Tillverkning - Pmi 46.90 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
Tjänster Pmi 51.90 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Konsument - Confidence -7.20 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1 0.7 0.8 1 1.1
BNP 13669.95 14000 14800 14800 14800 14800
Bnp Fasta Priser 2840.46 2835 2848 2856 2869 2866
Fasta Bruttoinvesteringar 626.10 592 595 629 632 599
Bnp Per Capita 40978.90 41500 42300 42300 42300 42300
Bnp Per Capita Ppp 40027.90 40500 41200 41200 41200 41200
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 7.50 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3
Långtidsarbetslöshet 3.30 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3
Ungdomsarbetslöshet 15.60 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7
Arbetskostnaderna 110.50 119 120 102 113 122
Löner 1868.00 1848 1850 1903 1902 1893
Löne Tillväxt 2.70 2.4 2.5 2.4 2.6 2.4
Befolkning 341.15 342 342 342 342 342
Sysselsättning Ändra 0.10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1
Arbetskraftsdeltagande 57.30 59 59.1 59.2 59.4 59.5
Pensionsåldern Män 64.36 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.2 64.5 64.5 64.5 64.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.00 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
Inflation (Månad) 0.10 0.5 0.7 0.3 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 105.44 105 106 107 107 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.83 104 105 106 106 106
Kärna Inflation Rate 1.30 1 1.2 1.4 1.4 1.3
Producentpriserna 104.20 107 107 106 105 109
Producentpriserna Förändras -1.90 0.2 0.7 1.4 1.4 1.5
Mat Inflation 1.20 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7
KPI bostadshjälpmedel 105.34 106 107 106 106 107
Cpi Transportfordon 106.60 106 107 108 108 108
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.45 -0.35 -0.1 -0.43 -0.43 -0.1
Penningmängden M1 8883344.00 8980000 9090000 9150000 9360000 9650000
Penningmängden M2 12334521.00 12900000 13200000 13700000 14000000 14400000
Penningmängden M3 12959913.00 13400000 13600000 14000000 14400000 14900000
Valutareserven 73.90 82 82 84 85 91
Centralbanken Balansräkning 4698291.00 4850000 4950000 5050000 5110000 5190000
Lån Till Den Privata Sektorn 11423245.00 11201228 11274572 11379791 11512554 11324442
Värde Ränta -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 3.50 3.6 3.7 3.7 3.8 4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 18653.90 12000 20900 20900 19000 13000
Kurantkonto 35.84 29.5 30.1 27.5 24.5 25.1
Bytesbalans Till Bnp 3.10 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7
Import 177556.50 166000 170100 176000 174500 172000
Export 196210.40 178000 191000 195000 183800 185000
Utlandsskulden 14695242.50 14200000 14600000 14600000 14500000 14400000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 87.90 86 84.9 84.9 84.9 84.9
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Statliga Utgifter 580.25 577 579 583 586 583
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.80 47 46.6 46.6 46.6 46.6
Statsskuld 9859512.70 10500000 10900000 10900000 10900000 10900000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -0.23 -0.1 0.36 0.51 0.45 1
Tillverkning - Pmi 46.90 49.9 51.1 52.5 52.7 53.1
Tjänster Pmi 51.90 52.8 52.6 53.2 53 53.3
Komposit - Pmi 50.60 52.5 52.2 52.7 52.5 53.2
Industriproduktion -1.70 -1 0.5 1.5 1.6 1.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.10 -0.6 0.7 -0.6 -0.4 0.3
Manufacturing Produktion -1.70 -1.6 -0.1 1 1.2 1.4
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -1.00 2 -20 -6 -8 -4
Bilregistreringar 907.48 978 919 936 957 985
Gruv Produktion -9.30 -0.6 1.1 0.9 1 2.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -7.20 -7 -7.8 -7.2 -7.4 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 0.3 0.4 0.2 -0.6 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.40 1.1 1.5 1.9 1.8 1.7
Konsument - Spendera 1527.11 1520 1527 1532 1542 1537
Disponibel Personlig Inkomst 1813179.00 1788821 1805183 1827684 1831311 1808498
Privat - Sektor - Credit 13789743.10 13462286 13617855 13771160 13908493 13610371
Bankernas Utlåningsränta 1.89 1.99 2.24 1.96 1.96 2.24
Ekonomisk Optimism Index 101.30 102 104 105 105 105
Konsumentkrediter 717037.34 690705 695102 711294 721097 698303
Hushållen Skuld Till Bnp 57.60 55 53.7 53.7 53.7 53.7
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 19.40 18 19 17 18 19
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen -0.70 1.7 1.5 1.8 1.9 1.6
Housing - Index 117.82 117 117 119 120 121
Konstruktion Pmi 50.70 50.1 52 53 52.9 52.5
Husägande Betyg 66.20 65.9 65.5 65.5 65.5 65.5


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.