Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Lagren Marknaden 3701.51 3528 3404 3284 3169 2950

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.30 0 0.4 0.5 0.7 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 2.8 1 1.5 2 2.4
Arbetslöshet 6.80 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
Inflation - Betygsätt 7.40 6.3 5.8 5 3.4 2.2
Inflation (Månad) 0.60 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans -16382.40 11700 7600 17400 17500 17000
Kurantkonto 8.66 19 33 31 32 34
Bytesbalans Till Bnp 3.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Statsskulden Till Bnp 95.60 101 101 101 97 97
Statliga Budgetutskottet -5.10 -3.9 -3.9 -3.9 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 1.98 1.7 1.8 1.2 1.4 0.7
Tillverkning - Pmi 54.40 54.8 54.3 54 54.2 54
Tjänster Pmi 56.30 56.8 54 55 54.8 54.6
Konsument - Confidence -21.10 -21.9 -19 -17 -11 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 1 -0.4 0.7 1 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.30 0 0.4 0.5 0.7 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 2.8 1 1.5 2 2.4
BNP 13011.01 14200 14200 14200 14800 14800
Bnp Fasta Priser 2862.02 2863 2876 2898 2919 2967
Fasta Bruttoinvesteringar 616.83 618 602 626 629 641
Bnp Per Capita 34423.50 38800 38800 38800 39600 39600
Bnp Per Capita Ppp 43681.04 47000 47000 47000 47700 47700

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.80 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
Egenföretagare 162.55 159 160 160 161 161
Arbetslösa Personer 11274.00 11700 11750 11690 11650 11550
Långtidsarbetslöshet 3.20 3.2 3.2 3 3.1 3.4
Ungdomsarbetslöshet 13.90 14 13.9 13.9 13.8 13.8
Produktivitet 104.60 104 105 105 105 107
Arbetskostnaderna 118.70 109 120 111 122 125
Löner 1963.00 1961 2022 2020 2014 2064
Löne Tillväxt 1.50 3.2 3 2.9 2.6 2.2
Befolkning 342.41 345 345 345 345 345
Pensionsåldern Män 64.61 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 64.29 65 65 65 65 65
Arbetskraftsdeltagande 74.50 73.6 73.7 74 74.1 74.1
Sysselsättning Ändra 0.50 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 7.40 6.3 5.8 5 3.4 2.2
Inflation (Månad) 0.60 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 115.11 114 115 116 118 118
Kärna Konsumentprisindexet 109.73 110 110 110 111 112
Kärna Inflation Rate 3.50 3 2.5 2.2 1.8 1.5
Bnp-Deflatorn 110.62 115 116 116 114 119
Producentpriserna 146.20 142 141 141 145 145
Producentpriserna Förändras 36.80 28 19 8 4.2 2.5
Mat Inflation 7.40 3.2 2.1 2 1.8 1.5
Producentprisinflation (månadsvis) 5.30 2.5 1.3 0.2 0.4 0.4
KPI bostadshjälpmedel 124.03 115 116 121 129 123
Cpi Transportfordon 122.74 123 124 124 125 126

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Interbankränta -0.58 -0.58 -0.33 -0.08 -0.08 0.17
Penningmängden M1 11460571.00 11510000 11690000 11880000 11920000 12210000
Penningmängden M2 14916414.00 15440000 15540000 15600000 15760000 16100000
Penningmängden M3 15679280.00 15900000 16100000 16200000 16340000 16800000
Valutareserven 81.69 82 81 84 85 91
Centralbanken Balansräkning 8810309.00 8750000 8880000 8940000 8910000 8950000
Lån Till Den Privata Sektorn 4896629.00 4990964 4936689 5069916 4994562 5191594
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.5 0.75 0.75 1
Lån Tillväxt 4.50 3.7 3.5 3.3 2.6 2.5
Värde Ränta -0.50 -0.5 -0.25 0 0 0.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -16382.40 11700 7600 17400 17500 17000
Kurantkonto 8.66 19 33 31 32 34
Bytesbalans Till Bnp 3.00 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Import 266464.40 204500 209800 207600 212500 215000
Export 250082.00 216200 217400 225000 230000 232000
Utlandsskulden 16025333.04 16700000 16800000 17000000 17100000 17500000
Kapitalflöden -17.41 21 23 19 16 22
Guldreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 95.60 101 101 101 97 97
Statliga Budgetutskottet -5.10 -3.9 -3.9 -3.9 -2.6 -2.6
Statliga Utgifter 615.14 628 618 624 627 639
Offentliga Utgifterna Till Bnp 54.10 50 50 50 48 48
Statsskuld 11107741.00 12700000 12700000 12700000 13400000 13400000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 1.98 1.7 1.8 1.2 1.4 0.7
Tillverkning - Pmi 54.40 54.8 54.3 54 54.2 54
Tjänster Pmi 56.30 56.8 54 55 54.8 54.6
Komposit - Pmi 54.90 54 54.6 54.9 54.4 54
Industriproduktion -0.80 1.8 2.5 4.1 3.6 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.80 0.7 -0.8 0.5 0.8 0.4
Manufacturing Produktion -0.40 1.6 2.6 4 3.8 3.4
Kapacitetsutnyttjande 82.60 82.5 82.5 82.6 82.8 83.6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -29.50 25 19 20 16 12
Bilregistreringar 581.19 751 685 792 748 950
Tjänster Sentiment 13.50 11 16 19 15 12
Gruv Produktion -7.00 2.5 2.4 3.4 3.2 2.6
Industriell Åsikt 7.90 9.5 4.2 3.6 4.8 5

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence -21.10 -21.9 -19 -17 -11 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 1 -0.4 0.7 1 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80 5.5 4.5 3.8 2.8 2.2
Konsument - Spendera 1493.87 1479 1518 1516 1524 1553
Disponibel Personlig Inkomst 1875766.00 1929098 1908033 1903902 1913281 1949596
Personliga Besparingar 13.34 12.6 12.2 12.5 12.6 12.2
Privat - Sektor - Credit 12555021.00 12524444 12608871 12744977 12881452 13063602
Hushållen Skuld Till Bnp 60.90 63 63 63 61 61
Hushållen Skuld Till Inkomst 96.79 97 97 97 95 95
Bankernas Utlåningsränta 1.68 1.68 1.93 2.18 2.18 2.43
Ekonomisk Optimism Index 105.00 110 106 107 108 104
Konsumentkrediter 698033.67 715945 705246 709569 711994 726599
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 50.00 30 22 23 19 25

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Byggproduktionen 3.30 1.8 2.9 3.8 3.6 2.7
Housing - Index 139.41 133 134 132 134 136
Husägande Betyg 65.60 65.4 65.4 65.4 65.2 65.2
Konstruktion Pmi 50.40 53.4 53.2 54 53.4 54.2


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.