Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
Lagren Marknaden 2799.15 2696 2637 2580 2523 2410

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.10 -5 -2 1 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -9 -6 -3 -1 0.7
Arbetslöshet 7.30 9.5 10.5 11 11.2 10.4
Inflation - Betygsätt 0.70 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 1293.90 20000 16300 20000 23500 20000
Kurantkonto 8.68 27.5 24.5 25.1 32 28.9
Bytesbalans Till Bnp 3.10 3 3 3 2.8 2.8
Statsskulden Till Bnp 87.90 95 95 95 101 101
Statliga Budgetutskottet -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -6 -6
Förtroendekommissionen -0.28 -2 -1.3 -1 -0.3 -0.1
Tillverkning - Pmi 44.50 42 46 50.1 51 52
Tjänster Pmi 26.40 41 43 47 50 51
Konsument - Confidence -11.60 -18 -18.4 -16.5 -14 -12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 -1 -0.6 0.4 1 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt 0.10 -5 -2 1 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00 -9 -6 -3 -1 0.7
BNP 14000.00 11800 11800 11800 12000 12000
Bnp Fasta Priser 2845.89 2770 2800 2761 2817 2780
Fasta Bruttoinvesteringar 623.10 607 589 604 617 609
Bnp Per Capita 40978.90 38300 38300 38300 38700 38700
Bnp Per Capita Ppp 40027.90 38200 38200 38200 38700 38700

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 7.30 9.5 10.5 11 11.2 10.4
Arbetslösa Personer 12047.00 12440 12440 12100 12100 11900
Egenföretagare 160.58 162 162 163 163 163
Långtidsarbetslöshet 3.20 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4
Ungdomsarbetslöshet 15.50 15.5 15.5 15.5 15.7 15.7
Produktivitet 101.90 108 108 109 109 109
Arbetskostnaderna 113.20 114 106 116 116 119
Löner 1887.00 1916 1936 1932 1932 1983
Löne Tillväxt 2.30 2.5 2.6 2.4 2.4 2.6
Befolkning 341.90 342 342 342 343 343
Heltid 117277.70 118500 118500 119000 119000 120000
Sysselsättning Ändra 0.30 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2
Arbetskraftsdeltagande 57.40 59.2 59.4 59.5 59.5 59.5
Deltid Sysselsättning 31533.60 33400 33400 34200 34200 34900
Pensionsåldern Män 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
Pensionsåldern Kvinnor 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.70 1.1 1.2 1.3 1.5 1.4
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 104.56 107 107 107 106 108
Kärna Konsumentprisindexet 103.31 106 106 106 105 108
Kärna Inflation Rate 1.00 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5
Bnp-Deflatorn 105.64 106 106 107 107 109
Producentpriserna 104.10 106 105 106 106 108
Producentpriserna Förändras -1.30 1.1 1.2 1.5 1.5 1.8
Importpriserna 100.50 103 103 105 105 105
Mat Inflation 1.80 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
KPI bostadshjälpmedel 105.42 106 106 107 107 108
Cpi Transportfordon 106.33 108 108 108 108 110

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Penningmängden M1 9059070.00 9150000 9360000 9650000 9650000 9650000
Interbankränta -0.23 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29
Penningmängden M2 12484479.00 13700000 14000000 14400000 14400000 16200000
Penningmängden M3 13147011.00 14000000 14400000 14900000 14900000 14900000
Valutareserven 73.71 84 85 91 91 96
Centralbanken Balansräkning 4691998.00 4850000 4950000 5110000 5110000 5250000
Lån Till Den Privata Sektorn 4585619.00 4451726 4513145 4438272 4539763 4469340
Värde Ränta -0.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 3.80 1.4 0.5 -0.4 0.2 0.7

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 1293.90 20000 16300 20000 23500 20000
Kurantkonto 8.68 27.5 24.5 25.1 32 28.9
Bytesbalans Till Bnp 3.10 3 3 3 2.8 2.8
Import 182737.70 155000 171500 159000 172500 165000
Export 184031.60 175000 187800 179000 196000 185000
Utlandsskulden 15089197.68 14600000 14500000 14400000 14400000 14600000
Kapitalflöden 9.87 36 36 41.2 41.2 39
Guldreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 87.90 95 95 95 101 101
Statliga Budgetutskottet -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -6 -6
Statliga Utgifter 582.74 565 572 565 577 569
Offentliga Utgifterna Till Bnp 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5
Statsskuld 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -0.28 -2 -1.3 -1 -0.3 -0.1
Tillverkning - Pmi 44.50 42 46 50.1 51 52
Tjänster Pmi 26.40 41 43 47 50 51
Komposit - Pmi 29.70 41 43 48 50.6 51
Industriproduktion -1.90 1.5 1.6 1.4 1.4 2
Industriproduktion (Månadsvis) 2.30 -0.6 -0.4 0.3 0.3 0.4
Manufacturing Produktion -1.40 1 1.2 1.4 1.4 1.7
Kapacitetsutnyttjande 80.90 84.2 84.2 84.5 84.5 84.9
Lagerförändringar 0.60 5.1 5.1 6 6 5.4
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -49.50 -40 -32 -27 -27 -6
Bilregistreringar 879.31 936 957 985 985 985
Gruv Produktion -11.20 0.9 1 2.5 2.5 2.2
Industriell Åsikt -10.80 -27 -19 -16 -12 -14
Tjänster Sentiment -2.20 -20 -16 -12 -8 -3

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -11.60 -18 -18.4 -16.5 -14 -12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.90 -1 -0.6 0.4 1 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.00 -2.9 -1.8 -0.7 1 1
Konsument - Spendera 1529.45 1486 1505 1484 1514 1494
Disponibel Personlig Inkomst 1819486.00 1772382 1792194 1764901 1801291 1777256
Personliga Besparingar 13.04 12.9 12.9 13.2 13.2 13.4
Privat - Sektor - Credit 11532208.00 11036572 11223458 11108553 11416886 11186312
Bankernas Utlåningsränta 1.88 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97
Ekonomisk Optimism Index 94.50 89 91 95 97 98
Konsumentkrediter 721659.08 691021 701505 700725 714442 705630
Hushållen Skuld Till Bnp 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
Hushållen Skuld Till Inkomst 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 23.00 17 18 19 19 20

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen 6.00 1 0.9 1.6 1.6 2.2
Housing - Index 119.54 119 120 121 121 123
Konstruktion Pmi 33.50 41 48 50.1 51 52
Husägande Betyg 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.