Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Lagren Marknaden 4132.80 4044 3934 3828 3724 3525

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.20 3.2 1.5 1 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.30 4 4.9 6.2 4.5 2.2
Arbetslöshet 7.60 7.5 7.8 8.1 7.9 7.7
Inflation - Betygsätt 3.00 3.1 2.4 1.5 1.1 1.5
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 20721.20 26700 32000 7800 22000 32000
Kurantkonto 30.20 25.1 28.9 32 26 30
Bytesbalans Till Bnp 3.00 3.2 3.2 3 3 3
Statsskulden Till Bnp 98.00 102 102 101 101 101
Statliga Budgetutskottet -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
Förtroendekommissionen 1.75 1.6 0.9 0.5 0.7 1
Tillverkning - Pmi 61.40 59.9 55.6 54 53.2 54
Tjänster Pmi 59.00 58.6 54.6 54 54.5 55
Konsument - Confidence -5.30 -5.7 -12 -7 -6 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.30 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.20 3.2 1.5 1 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 14.30 4 4.9 6.2 4.5 2.2
BNP 12933.36 13600 13600 14200 14200 14200
Bnp Fasta Priser 2777.14 2845 2858 2885 2902 2921
Fasta Bruttoinvesteringar 595.52 597 619 625 622 633
Bnp Per Capita 38543.24 39200 39200 40100 40100 40100
Bnp Per Capita Ppp 43681.04 46200 46200 47000 47000 47000

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 7.60 7.5 7.8 8.1 7.9 7.7
Arbetslösa Personer 12334.00 12100 12200 13200 13600 13200
Egenföretagare 158.95 159 158 158 159 160
Långtidsarbetslöshet 3.20 3.6 4.2 4 3.9 3.7
Ungdomsarbetslöshet 16.50 16.4 16.7 17 16.8 16.7
Produktivitet 104.40 104 104 104 104 105
Arbetskostnaderna 115.90 110 122 109 120 125
Löner 1903.00 1969 1981 1991 1964 2039
Löne Tillväxt -0.40 5.1 4.5 4.6 3.2 2.9
Befolkning 342.41 343 343 345 345 345
Sysselsättning Ändra 0.70 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5
Arbetskraftsdeltagande 56.30 56.5 56.7 56.9 57 57.3
Pensionsåldern Män 64.61 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 64.29 64.75 64.75 65 65 65

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 3.00 3.1 2.4 1.5 1.1 1.5
Inflation (Månad) 0.40 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6
Konsumentprisindex Kpi 107.98 108 108 108 109 109
Kärna Konsumentprisindexet 106.35 107 106 107 108 108
Kärna Inflation Rate 1.60 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6
Bnp-Deflatorn 108.27 110 110 110 109 112
Producentpriserna 113.40 116 111 110 113 113
Producentpriserna Förändras 12.10 13.6 7.5 2.5 2 1.7
Mat Inflation 1.90 1.6 1.4 1.6 1.8 2
KPI bostadshjälpmedel 109.13 107 107 108 109 109
Cpi Transportfordon 112.17 106 106 110 111 108

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Penningmängden M1 10842917.00 11060000 11280000 11410000 11510000 11880000
Interbankränta -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56 -0.56
Penningmängden M2 14265406.00 14300000 15200000 15290000 15440000 15600000
Penningmängden M3 15023704.00 15100000 15600000 15800000 15900000 16200000
Valutareserven 71.32 75 79 77 82 85
Centralbanken Balansräkning 8207534.00 8220000 8320000 8290000 8250000 8340000
Lån Till Den Privata Sektorn 4857335.00 5039327 5078545 5204644 5084265 5190273
Värde Ränta -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Utlåningsräntan 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Lån Tillväxt 4.20 4.4 3.4 2.6 2.2 2

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 20721.20 26700 32000 7800 22000 32000
Kurantkonto 30.20 25.1 28.9 32 26 30
Bytesbalans Till Bnp 3.00 3.2 3.2 3 3 3
Import 185287.20 169200 164000 201200 162200 169000
Export 206008.40 195900 196000 209000 184200 201000
Utlandsskulden 15416326.83 16300000 16600000 16500000 16700000 17000000
Kapitalflöden 60.14 15 17 14 21 19
Guldreserver 504.77 505 505 505 505 505

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 98.00 102 102 101 101 101
Statliga Budgetutskottet -7.20 -8 -8 -4 -4 -4
Statliga Utgifter 607.33 623 632 637 635 646
Offentliga Utgifterna Till Bnp 54.10 54 54 50 50 50
Statsskuld 11107741.00 12200000 12200000 12700000 12700000 12700000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.70 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
Personliga Skattesats 41.70 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.70 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 1.75 1.6 0.9 0.5 0.7 1
Tillverkning - Pmi 61.40 59.9 55.6 54 53.2 54
Tjänster Pmi 59.00 58.6 54.6 54 54.5 55
Komposit - Pmi 59.00 58.5 54.7 54.2 54 54.9
Industriproduktion 7.70 6.5 5 4.2 4.7 3.6
Industriproduktion (Månadsvis) 1.50 -1.2 0.7 0.9 0.7 0.5
Manufacturing Produktion 8.50 8.2 5.6 3.4 4.3 3.2
Kapacitetsutnyttjande 82.90 82.9 80 81 81.5 82
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 31.10 30 10 5 12 15
Bilregistreringar 706.09 870 980 380 720 1050
Gruv Produktion 7.50 5.1 4.8 4 4.8 3.4
Industriell Åsikt 13.70 12.9 9 5.1 4 3.6
Tjänster Sentiment 16.80 15.9 10 15 11 19

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence -5.30 -5.7 -12 -7 -6 -8
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.30 -0.6 0.7 1.2 1 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.10 3.8 4.5 5.1 5.5 3.8
Konsument - Spendera 1438.38 1520 1486 1473 1503 1519
Disponibel Personlig Inkomst 1857846.00 1916906 1915781 1973032 1941449 1957929
Personliga Besparingar 21.48 17.6 14 12.9 12.6 12.5
Privat - Sektor - Credit 12113253.00 12390574 12332814 12375388 12336661 12579470
Bankernas Utlåningsränta 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Ekonomisk Optimism Index 117.50 116 110 111 110 107
Konsumentkrediter 698859.98 731556 736332 736648 726339 752532
Hushållen Skuld Till Bnp 62.70 65 65 63 63 63
Hushållen Skuld Till Inkomst 96.19 101 101 97 97 97
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 31.10 32 25 19 20 23

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Byggproduktionen 3.30 5.9 5.1 3.6 4 3.8
Housing - Index 129.09 132 134 136 133 132
Konstruktion Pmi 49.50 50 52 52.9 53.4 54
Husägande Betyg 65.80 65 65 64.6 64.6 64.6


Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.