Euroområdet - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.6 0.4 0.3 0.5 0.7
Arbetslöshet 8.10 7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
Inflation - Betygsätt 2.20 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 13141.70 27000 30500 29000 20800 25000
Statsskulden Till Bnp 86.70 86 85.2 85.2 85.2 84.4
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Lagren Marknaden 3194.99
3379 3346 3313 3281 3154
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.37
0.03 0.06 0.1 0.13 0.19
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.20
0.6 0.4 0.3 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.70
1.9 2 1.2 2.1 2.3
BNP 12589.50
13600 14300 14300 14300 14800
Bnp Fasta Priser 2646.90
2669 2682 2671 2702 2785
Fasta Bruttoinvesteringar 552.38
555 557 559 564 579
Bnp Per Capita 40088.65
40900 41500 41500 41500 42300
Bnp Per Capita Ppp 39175.25
39700 40500 40500 40500 41200
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 8.10
7.9 7.7 7.5 7.4 6.8
Arbetslösa Personer 13063.00
13200 13000 12900 12700 12100
Egenföretagare 157.97
159 159 160 161 164
Långtidsarbetslöshet 3.90
3.8 3.8 3.7 3.7 3.2
Ungdomsarbetslöshet 16.80
16.2 16 15.7 15.5 14
Produktivitet 105.20
106 107 108 109 112
Arbetskostnaderna 113.70
116 102 112 106 120
Löne Tillväxt 1.90
2.5 2.3 2.4 2.6 2.4
Befolkning 340.72
343 344 344 344 346
Heltid 115128.40
115000 115400 115900 116400 119000
Sysselsättning Ändra 0.20
0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Arbetskraftsdeltagande 57.20
58 58.4 58.6 58.8 60
Deltid Sysselsättning 31590.10
32100 32400 32600 32900 34200
Pensionsåldern Män 64.36
64.36 64.5 64.5 64.5 64.75
Pensionsåldern Kvinnor 63.96
63.96 64.2 64.2 64.2 64.5
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.20
1.9 1.9 1.8 1.9 2.1
Inflation (Månad) 0.50
0.4 0.3 0.4 0.3 0.6
Konsumentprisindex Kpi 104.25
105 105 106 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.41
104 104 105 105 108
Kärna Inflation Rate 1.10
1.5 1.5 1.5 1.6 1.9
Bnp-Deflatorn 109.27
111 112 112 113 116
Producentpriserna 105.30
106 105 106 108 110
Producentpriserna Förändras 4.50
3.6 2.1 2.2 2.3 2.2
Importpriserna 100.80
102 104 105 106 108
Mat Inflation 2.10
2 2 2.1 2.2 2
KPI bostadshjälpmedel 104.05
104 104 105 106 108
Cpi Transportfordon 106.38
105 105 108 108 109
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.37
-0.36 -0.36 -0.36 -0.11 0.39
Penningmängden M1 8168938.00
8480000 8660000 8810000 8950000 10900000
Penningmängden M2 11577096.00
12200000 12400000 12500000 12700000 13800000
Penningmängden M3 12198222.00
13600000 13900000 14100000 14200000 15900000
Valutareserven 66.12
74 78 80 82 97
Centralbanken Balansräkning 4645821.00
4950000 5080000 5150000 5320000 6020000
Lån Till Den Privata Sektorn 11062727.00
11200000 11270000 11320000 11360000 11700000
Värde Ränta -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.15 0.35
Utlåningsräntan 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
Lån Tillväxt 3.10
3.4 3.2 3.2 3.2 2.8
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 13141.70
27000 30500 29000 20800 25000
Export 184813.00
186000 209000 194000 185800 190000
Import 171671.30
159000 178500 165000 165000 165000
Kurantkonto 20.49
44.1 40.2 25.6 36.2 34.4
Bytesbalans Till Bnp 3.50
2.8 2.6 2.6 2.6 2.5
Utlandsskulden 14295209.69
14600000 14700000 14800000 14900000 15400000
Kapitalflöden 28.43
48.9 34.2 55.1 20.5 41.2
Guldreserver 504.77
505 505 505 505 505
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 86.70
86 85.2 85.2 85.2 84.4
Statliga Budgetutskottet -0.90
-1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
Statliga Utgifter 541.83
550 551 548 553 573
Offentliga Utgifterna Till Bnp 47.10
46.8 46.5 46.5 46.5 46.8
Statsskuld 9685501.30
9890000 10500000 10500000 10500000 11500000
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 1.01
1.11 0.75 1.15 1.1 1
Tillverkning - Pmi 52.00
55.9 57.4 55.1 54.5 53.1
Tjänster Pmi 53.70
56.4 56.1 55.4 55.1 53.3
Komposit - Pmi 53.10
57.5 57 56.4 55.1 52.7
Industriproduktion 0.90
2.8 2.6 3.2 3 2.4
Industriproduktion (Månadsvis) -0.30
0.5 0.3 -0.4 -0.6 0.3
Manufacturing Produktion 1.20
3.8 3.6 4 3.8 3.9
Kapacitetsutnyttjande 83.90
84.5 84.1 84 84 84.5
Lagerförändringar 15.80
6.8 4.5 7.1 7.5 6
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -22.00
5.1 9.5 10.5 15.4 25
Bilregistreringar 731.99
962 917 932 951 992
Gruv Produktion -18.70
1.6 1.4 1.5 1.4 2.1
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence -2.70
-2.2 -1.8 -2 -2.6 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00
-0.4 0.5 0.4 0.7 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.80
2.2 2.5 2.4 2.6 2.3
Konsument - Spendera 1418.51
1436 1444 1436 1448 1498
Disponibel Personlig Inkomst 1758164.00
1810000 1830000 1850000 1870000 1980000
Personliga Besparingar 12.08
11.5 11.1 10.7 10.7 10.5
Privat - Sektor - Credit 13357626.10
13800000 14000000 14200000 14400000 15400000
Bankernas Utlåningsränta 2.01
2.02 2.02 2.02 2.27 2.77
Ekonomisk Optimism Index 109.80
110 110 109 109 108
Konsumentkrediter 676704.37
705000 709000 711000 715000 732000
Hushållen Skuld Till Bnp 57.80
57 55 55 55 53.7
Hushållen Skuld Till Inkomst 94.00
92.5 89.9 89.9 89.9 87.1
Konsumentförtroende Prisutvecklingar 21.60
18 17.2 16.4 16 15
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Byggproduktionen 2.50
1.5 2.6 2.8 2.4 2.1
Housing - Index 111.58
113 114 115 116 121
Konstruktion Pmi 52.20
54.6 54.1 53.8 53.2 52.5
Husägande Betyg 66.40
66 65.9 65.9 65.9 65.5
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Personliga Skattesats 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8EUROOMRÅDET - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER