Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 863.18 855 849 843 837 825
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.24 0.09 0.09 0.1 0.11 0.13
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 2.3 2.1 2.3 2.7 2.9
Arbetslöshet 7.40 6.8 7.1 6.8 6.8 6.5
Inflation - Betygsätt 2.00 1.4 1.6 1.5 1.8 2.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 124.92 60 -70 140 60 -150
Bytesbalans Till Bnp 7.00 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5
Statsskulden Till Bnp 70.10 66 66 62 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 1 1 1
Förtroendekommissionen 0.00 -3 1 3 5 7
Konsument - Confidence -5.00 -10 -12 -12 -16 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 20 20 20
Personliga Skattesats 50.00 50 45 45 45 45
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 2.3 2.1 2.3 2.7 2.9
BNP 54.24 59 59 62 62 62
Bnp Fasta Priser 10705.90 10687 10852 10905 10873 11167
Bruttonationalprodukt 45948.00 43862 46913 47143 47005 48273
Fasta Bruttoinvesteringar 2144.40 2086 2114 2125 2119 2176
Bnp Per Capita 26758.90 27100 27100 28000 28000 28000
Bnp Per Capita Ppp 32742.51 33000 33000 33500 33500 33500
Bnp Från Jordbruk 180.00 225 245 246 246 252
Bnp Från Entreprenad 476.80 544 533 536 534 549
Bnp Från Tillverkning 1992.20 1995 2074 2085 2079 2135
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1503.00 1515 1596 1603 1599 1642
Bnp Från Tjänster 1790.60 2171 1935 1944 1939 1991
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.40 6.8 7.1 6.8 6.8 6.5
Löner 1718.00 1673 1825 1771 1771 1870
Lönerna I Manufacturing 1637.00 1612 1815 1736 1736 1860
Minimilöner 886.63 887 887 905 905 905
Befolkning 2.07 2.08 2.07 2.07 2.07 2.07
Pensionsåldern Kvinnor 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.00 1.4 1.6 1.5 1.8 2.3
Konsumentprisindex Kpi 105.18 105 105 105 108 108
Kärna Konsumentprisindexet 105.12 105 105 104 105 106
Producentpriserna 103.50 104 104 106 105 107
Producentpriserna Förändras 0.50 1.1 1.3 2.1 1.9 2.2
KPI bostadshjälpmedel 110.02 108 110 111 112 112
Cpi Transportfordon 98.70 101 99.64 99.49 101 102
Mat Inflation 2.90 2.8 3 3 3 3.7
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.36 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 124.92 60 -70 140 60 -150
Bytesbalans Till Bnp 7.00 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5
Import 2688.81 2690 2450 2750 2890 2590
Export 2813.73 2750 2380 2890 2950 2440
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 70.10 66 66 62 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 1 1 1
Statliga Utgifter 1902.40 1891 1906 1915 1910 1961
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.40 42.5 42.5 42.1 42.1 42.1
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 20 20 20
Personliga Skattesats 50.00 50 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Social Security Rate För Företag 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Social Trygghet För Anställda 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 0.00 -3 1 3 5 7
Industriproduktion 1.10 3.9 3.6 3.6 3.6 2.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -5.00 -10 -12 -12 -16 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.70 3.8 1.8 2.5 2.5 4.5
Konsument - Spendera 5399.80 5345 5457 5484 5468 5615
Bankernas Utlåningsränta 2.17 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Bensinpriser 1.48 1.44 1.4 1.37 1.33 1.33


Slovenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.