Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.13 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 883.36 873 866 860 854 841
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.29 0.53 0.55 0.57 0.6 0.64
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.2 2.3 2.1 2.3 2.9
Arbetslöshet 7.90 7.1 6.8 7.1 6.8 6.5
Inflation - Betygsätt 1.40 0.8 0.8 1.1 1.5 2.3
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -278.18 60 60 -70 140 -150
Bytesbalans Till Bnp 7.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Statsskulden Till Bnp 70.10 66 66 66 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.5 1 1
Förtroendekommissionen 3.00 2 -3 1 3 7
Konsument - Confidence -6.00 -7 -10 -12 -14 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 20 20
Personliga Skattesats 50.00 50 50 45 45 45
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.20 3.2 2.3 2.1 2.3 2.9
BNP 48.77 51 51 51 52 52
Bnp Fasta Priser 10705.90 10575 10666 10852 10873 11167
Bruttonationalprodukt 45948.00 43970 43776 46913 47005 48273
Fasta Bruttoinvesteringar 2144.40 2031 2082 2114 2119 2176
Bnp Per Capita 25662.41 26250 26250 26250 26500 26500
Bnp Per Capita Ppp 31400.84 33000 33000 33000 33500 33500
Bnp Från Jordbruk 180.00 242 225 245 246 252
Bnp Från Entreprenad 476.80 488 543 533 534 549
Bnp Från Tillverkning 1992.20 2196 1991 2074 2079 2135
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1503.00 1508 1512 1596 1599 1642
Bnp Från Tjänster 1790.60 2101 2167 1935 1939 1991
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.90 7.1 6.8 7.1 6.8 6.5
Löner 1752.00 1694 1673 1825 1771 1870
Lönerna I Manufacturing 1685.00 1637 1612 1815 1736 1860
Minimilöner 886.63 887 887 887 905 905
Befolkning 2.07 2.08 2.08 2.07 2.07 2.07
Pensionsåldern Kvinnor 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 0.8 0.8 1.1 1.5 2.3
Konsumentprisindex Kpi 105.56 105 104 105 105 107
Kärna Konsumentprisindexet 105.24 105 105 104 105 106
Producentpriserna 103.60 104 104 104 106 107
Producentpriserna Förändras 1.20 1.1 1.1 1.3 2.1 2.2
KPI bostadshjälpmedel 110.50 106 108 109 111 112
Cpi Transportfordon 99.68 101 101 99.15 99.49 101
Mat Inflation 0.50 2.7 2.8 3 3 3.7
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -278.18 60 60 -70 140 -150
Bytesbalans Till Bnp 7.00 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
Import 3087.29 2780 2690 2450 2750 2590
Export 2809.11 2840 2750 2380 2890 2440
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 70.10 66 66 66 62 62
Statliga Budgetutskottet 0.70 0.5 0.5 0.5 1 1
Statliga Utgifter 1902.40 1938 1887 1906 1910 1961
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.40 42.5 42.5 42.5 42.1 42.1
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 20 20
Personliga Skattesats 50.00 50 50 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Social Security Rate För Företag 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Social Trygghet För Anställda 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 3.00 2 -3 1 3 7
Industriproduktion 5.60 3.7 3.9 3.6 3.6 2.7
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -6.00 -7 -10 -12 -14 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.00 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.70 5 3.8 1.8 2.5 4.5
Konsument - Spendera 5399.80 5336 5334 5457 5468 5615
Bankernas Utlåningsränta 2.36 2.28 2.28 2.28 2.53 2.53
Bensinpriser 1.45 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29


Slovenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.