Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 956.55 919 914 908 903 892
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.23 0.24 0.26 0.29 0.32 0.39
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7
Arbetslöshet 7.40 7.5 7.2 6.9 7.1 6.5
Inflation - Betygsätt 1.90 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 88.06 140 60 60 -150 -90
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1
Statsskulden Till Bnp 70.40 62 62 62 62 59
Statliga Budgetutskottet 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Förtroendekommissionen -3.00 3 5 6 7 3
Konsument - Confidence -14.00 -12 -16 -16 -15 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 50.00 45 45 45 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7
BNP 54.24 62 62 62 62 66
Bnp Fasta Priser 10755.50 10807 10817 10906 11067 11366
Bruttonationalprodukt 45948.00 46522 46568 46591 47280 48557
Fasta Bruttoinvesteringar 2042.50 2133 2109 2071 2102 2158
Bnp Per Capita 26758.90 27800 27800 27800 27800 28600
Bnp Per Capita Ppp 32742.51 33500 33500 33500 33500 33500
Bnp Från Jordbruk 207.40 198 224 210 213 219
Bnp Från Entreprenad 487.50 426 493 494 502 515
Bnp Från Tillverkning 2059.80 1966 2248 2089 2120 2177
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1541.90 1549 1561 1563 1587 1629
Bnp Från Tjänster 2152.30 1948 2077 2182 2215 2275
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.40 7.5 7.2 6.9 7.1 6.5
Arbetskostnaderna 111.80 117 115 115 115 117
Löner 1898.00 1795 1760 1754 1784 1828
Lönerna I Manufacturing 1948.00 1726 1677 1685 1741 1784
Minimilöner 886.63 905 905 905 905 905
Befolkning 2.07 2.06 2.06 2.06 2.07 2.07
Pensionsåldern Kvinnor 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.90 1.8 1.9 2 2.1 2.3
Konsumentprisindex Kpi 105.38 106 108 107 108 110
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.73 106 106 106 107 110
Kärna Konsumentprisindexet 105.17 105 107 107 107 109
Kärna Inflation Rate 1.95 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7
Producentpriserna 103.50 106 105 106 106 108
Producentpriserna Förändras 0.50 2.1 1.9 2 2.2 1.9
KPI bostadshjälpmedel 111.02 111 112 113 113 116
Cpi Transportfordon 98.11 99.78 101 99.77 100 102
Mat Inflation 3.30 3 3 3 3.7 3.7
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 88.06 140 60 60 -150 -90
Bytesbalans Till Bnp 7.00 5.6 5.6 5.6 5.6 5.1
Import 2848.21 2750 2890 2890 2590 2710
Export 2936.27 2890 2950 2950 2440 2440
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 70.40 62 62 62 62 59
Statliga Budgetutskottet 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 17.00 118 118 118 117 117
Statliga Utgifter 1961.70 1988 1969 1989 2019 2073
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.40 42.1 42.1 42.1 42.1 42
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 20 20 20 20 20
Personliga Skattesats 50.00 45 45 45 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Social Security Rate För Företag 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Social Trygghet För Anställda 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -3.00 3 5 6 7 3
Industriproduktion 1.20 5.8 4.4 4.4 2.7 2.7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -14.00 -12 -16 -16 -15 -15
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.10 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.00 2.5 3.3 3.9 4.5 2
Konsument - Spendera 5660.70 5625 5688 5740 5825 5982
Konsumentkrediter 2948.00 2797 2883 2952 3050 3132
Bankernas Utlåningsränta 2.27 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
Bensinpriser 1.45 1.59 1.63 1.67 1.71 1.71


Slovenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.