Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
Lagren Marknaden 849.61 826 819 812 805 792
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.92 1.1 1.14 1.17 1.21 1.29
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 3.4 3.7 4.5 3.4 2.9
Arbetslöshet 8.10 7.7 7.1 6.8 7.1 6.5
Inflation - Betygsätt 1.10 1.9 2.2 2 2.2 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -140.21 170 70 47.41 -200 -190
Bytesbalans Till Bnp 7.20 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
Statsskulden Till Bnp 73.60 66.8 66.8 66.8 66.8 71
Statliga Budgetutskottet 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
Förtroendekommissionen 2.00 9 9 10 9 10
Konsument - Confidence -5.00 -11 -12 -13 -14 -19
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 1.61 0.1 0.2 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 45 45
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.30 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 3.4 3.7 4.5 3.4 2.9
BNP 48.77 51 51 51 51 52
Bnp Fasta Priser 10541.80 10468 10569 10779 10900 11216
Bruttonationalprodukt 43278.00 44014 44079 44252 44749 46047
Fasta Bruttoinvesteringar 2037.70 1996 1999 2084 2107 2168
Bnp Per Capita 25662.41 26250 26250 26250 26250 26500
Bnp Per Capita Ppp 31400.84 33000 33000 33000 33000 33500
Bnp Från Jordbruk 207.20 144 204 212 214 220
Bnp Från Entreprenad 535.60 428 496 560 554 570
Bnp Från Tillverkning 1974.20 1958 2206 2019 2041 2101
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1495.00 1530 1538 1562 1546 1591
Bnp Från Tjänster 2139.40 1727 2118 2188 2212 2276
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 8.10 7.7 7.1 6.8 7.1 6.5
Löner 1782.00 1710 1651 1651 1790 1850
Lönerna I Manufacturing 1772.00 1660 1613 1613 1800 1850
Minimilöner 886.00 886 886 886 886 910
Befolkning 2.07 2.08 2.08 2.08 2.07 2.07
Pensionsåldern Kvinnor 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 1.9 2.2 2 2.2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 102.32 104 106 106 106 108
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.78 105 106 106 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 102.18 104 105 105 105 106
Producentpriserna 103.30 105 106 106 106 108
Producentpriserna Förändras 1.10 0.7 0.4 0.5 1.3 2.2
KPI bostadshjälpmedel 107.67 106 107 109 111 113
Cpi Transportfordon 96.59 100 102 102 100 103
Mat Inflation 0.80 2.6 2.7 2.8 3 3.7
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -140.21 170 70 47.41 -200 -190
Bytesbalans Till Bnp 7.20 6.9 6.9 6.9 6.9 6.5
Import 2382.40 2680 2650 2508 2650 2810
Export 2242.19 2850 2720 2555 2450 2620
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 73.60 66.8 66.8 66.8 66.8 71
Statliga Budgetutskottet 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -188.00 128 115 116 118 117
Statliga Utgifter 1866.00 1913 1973 1950 1929 1985
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.10 39.3 39.3 39.3 39.3 39
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00 19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 50.00 50 50 50 45 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.20 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Social Security Rate För Företag 16.10 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Social Trygghet För Anställda 22.10 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 2.00 9 9 10 9 10
Industriproduktion -3.10 4.2 3.7 3.9 3.6 2.7
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -5.00 -11 -12 -13 -14 -19
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.60 1.61 0.1 0.2 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 11.20 11.94 12.58 12.83 12.93 13.01
Konsument - Spendera 5207.50 5338 5318 5325 5385 5541
Bankernas Utlåningsränta 2.24 2.39 2.39 2.44 2.49 2.49
Bensinpriser 1.41 1.39 1.35 1.32 1.29 1.29


Slovenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.