SLOVENIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Slovenien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6
Arbetslöshet 8.00 7.8 7.7 7.5 7.3 6.5
Inflation - Betygsätt 2.00 2 1.9 2.2 2.2 2.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 41.27 -90 170 70 80.97 -190
Statsskulden Till Bnp 73.60 75 73 73 73 71
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 1.15
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Lagren Marknaden 814.11
834 828 821 814 789
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.15
1.12 1.16 1.21 1.27 1.5
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.80
0.8 0.9 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80
3.8 3.4 3.7 3.1 2.9
BNP 48.77
49 51 51 51 52
Bnp Fasta Priser 10377.50
10636 10643 10761 10699 11316
Bruttonationalprodukt 43278.00
44923 44749 44879 44620 47797
Fasta Bruttoinvesteringar 1963.10
1981 2029 2036 2024 2108
Bnp Per Capita 25662.41
26000 26250 26250 26250 26500
Bnp Per Capita Ppp 31400.84
31800 33000 33000 33000 33500
Bnp Från Jordbruk 200.40
194 147 208 207 207
Bnp Från Entreprenad 478.50
495 428 496 493 527
Bnp Från Tillverkning 2165.90
2042 1991 2246 2233 2173
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1483.60
1590 1530 1538 1530 1691
Bnp Från Tjänster 2079.10
1865 1756 2156 2144 1985
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 8.00
7.8 7.7 7.5 7.3 6.5
Egenföretagare 871615.00
878312 879973 883038 884918 894701
Arbetslösa Personer 73781.00
72672 73216 73592 73553 73559
Långtidsarbetslöshet 2.60
2.32 2.27 2.21 2.18 2.03
Ungdomsarbetslöshet 8.90
9.08 9.09 9.09 9.09 9.09
Arbetskostnaderna 112.48
115 115 116 117 124
Lediga Jobb 14476.00
14129 14088 14085 14085 14084
Löner 1651.00
1750 1710 1657 1657 1850
Lönerna I Manufacturing 1615.00
1770 1660 1622 1622 1850
Löne Tillväxt 3.62
3.32 3.34 3.34 3.34 3.34
Minimilöner 842.79
843 880 880 880 925
Befolkning 2.07
2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
Pensionsåldern Kvinnor 59.67
59.67 59.67 59.67 59.67 59.67
Pensionsåldern Män 60.00
60 60 60 60 60
Arbetskraftsdeltagande 58.30
58.8 58.5 58.56 58.8 58.7
Produktivitet 110.80
108 104 112 118 111
Deltid Sysselsättning 99.30
98.55 98.52 98.56 98.55 98.55
Sysselsättning Ändra 0.70
0.74 0.73 0.75 0.74 0.74
Sysselsättningsgraden 71.10
71.55 71.15 71.91 72.47 72.4
Heltid 845.10
867 855 861 870 871
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 2.00
2 1.9 2.2 2.2 2.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.84
104 105 106 106 109
Konsumentprisindex Kpi 103.63
104 104 106 106 109
Kärna Konsumentprisindexet 103.22
103 103 105 104 106
Kärna Inflation Rate 1.21
1.19 1.2 1.2 1.21 1.21
Bnp-Deflatorn 102.00
101 101 102 102 102
Producentpriserna 103.40
121 105 106 106 134
Inflation (Månad) 0.40
0.08 0.1 0.19 0.08 0.14
Producentpriserna Förändras 2.50
2.5 2.6 2.7 2.6 2.2
KPI bostadshjälpmedel 106.78
105 106 107 109 110
Cpi Transportfordon 99.78
101 100 102 102 105
Mat Inflation 2.50
2.5 2.6 2.7 2.8 3.7
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 0.00
0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
Penningmängden M0 5106.00
5184 5242 5300 5357 5876
Penningmängden M1 19441.00
20161 20670 21166 21649 25477
Penningmängden M2 25793.00
26320 26697 27068 27435 30515
Penningmängden M3 25764.00
26100 26339 26570 26795 28533
Valutareserven 320.00
326 325 325 325 325
Banks Balansräkning 40568.00
40773 40876 40974 41070 41791
Lån Till Den Privata Sektorn 9320.00
9310 9303 9297 9291 9255
Privat skuld och BNP 123.70
122 122 122 121 123
Centralbanken Balansräkning 16058.00
16149 16146 16150 16149 16150
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 41.27
-90 170 70 80.97 -190
Export 2232.43
2290 2850 2720 2544 2620
Import 2191.16
2380 2680 2650 2463 2810
Kurantkonto 453.60
324 323 323 323 323
Bytesbalans Till Bnp 6.40
6.1 5.7 5.7 5.7 5.4
Utlandsskulden 43002.70
43581 43025 43555 43072 43415
Kapitalflöden 366.60
168 176 175 175 175
Utländska Direktinvesteringar 293.50
96.95 96.8 96.05 95.93 95.94
Turister 943920.00
298200 344000 542700 472300 452800
Guldreserver 3.20
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Terrorism Index 0.00
0 0 0 0 0
Råolja Produktion 0.01
0 0 0 0 0
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 73.60
75 73 73 73 71
Statliga Budgetutskottet 0.00
0.4 0.5 0.5 0.5 0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 226.00
58.51 42.25 54.56 52.04 52.32
Statliga Utgifter 1902.40
1911 1913 1973 1961 2033
Offentliga Utgifterna Till Bnp 43.10
43.1 43.1 43.1 43.1 43.1
Statliga Intäkter 1683.00
1532 1512 1520 1518 1518
Statsskuld 29369.21
29254 29700 29259 29531 29340
Skatteutgifter 1455.00
1468 1470 1466 1466 1466
Militära Utgifter 463.20
485 488 492 496 516
Asylansökningar 370.00
293 300 300 301 301
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 2.00
10 9 9 10 10
Industriproduktion 6.90
4.3 4.2 3.7 3.9 2.7
Industriproduktion (Månadsvis) 2.00
0.33 0.26 0.24 0.23 0.22
Manufacturing Produktion 7.30
6.93 6.92 6.92 6.92 6.93
Kapacitetsutnyttjande 84.60
83.77 82.94 82.18 81.59 80.73
Bilregistreringar 6407.00
6343 6342 6342 6342 6342
Internet hastighet 13655.66
13020 12998 12987 12983 12970
IP-adresser 869230.00
915599 914177 914286 915008 916393
Gruv Produktion 8.10
2.05 1.86 1.93 1.91 1.91
Stål Produktion 47.64
52 52.95 52.14 52.5 52.43
Lagerförändringar 0.60
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Konkurrenskraft - Index 69.62
4.48 4.48 4.48 4.48 4.48
Konkurrenskraft Rank 35.00
48 48 48 48 48
Lätt Att Göra Affärer 37.00
40 41 42 43 48
Elproduktion 1304.00
1319 1322 1322 1322 1322
Korruption Index 61.00
61 61 61 61 61
Korruption Placering 34.00
34 34 34 34 34
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence -9.00
-9 -11 -12 -13 -19
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.00
1.1 0.31 0.1 0.2 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.40
4.5 4.59 4.63 4.65 4.68
Konsument - Spendera 5221.40
5460 5427 5415 5383 5810
Personliga Besparingar 17.36
8.01 16.7 17.4 12.81 9.18
Konsumentkrediter 2599.00
2676 2726 2771 2812 3044
Bankernas Utlåningsränta 2.26
2.26 2.26 2.26 2.51 3.01
Bensinpriser 1.58
1.44 1.36 1.29 1.2 1.02
Hushållen Skuld Till Inkomst 44.59
42.98 42.57 42.16 41.76 36.12
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Byggproduktionen 26.30
21.97 22.56 22.59 22.61 22.61
Housing - Index 126.34
131 132 132 132 130
Bygglov 372.00
251 267 267 266 266
Husägande Betyg 75.60
75.69 75.72 75.74 75.76 77.13
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 19.00
19 19 19 19 19
Personliga Skattesats 50.00
50 50 50 50 45
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00
22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.20
38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
Social Security Rate För Företag 16.10
16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Social Trygghet För Anställda 22.10
22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 1.91
5.14 1.56 15.99 11.93 9.9
Utfällning 2.54
128 79.79 110 110 117