Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 4.18 4.07 4.11 4.16 4.2 4.29
Lagren Marknaden 117880.75 116577 114849 113157 111477 108199
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.75 6.82 6.91 7 7.1 7.29
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.6 0.8 0.5 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
Arbetslöshet 11.20 11.8 11.7 11.6 11.7 11.7
Inflation - Betygsätt 4.31 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
Inflation (Månad) 1.15 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.25
Cash Reserveringsgrad 21.00 25 25 25 25 25
Handelsbalans 5599.40 4500 4600 3700 3000 3000
Kurantkonto -2164.00 -1200 450 230 -3400 -2800
Bytesbalans Till Bnp -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
Statsskulden Till Bnp 77.22 82 82 82 82 85
Statliga Budgetutskottet -7.10 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.3
Förtroendekommissionen 64.30 64 63 62 62 62
Tjänster Pmi 51.00 51 50.9 50.6 50.9 51
Tillverkning - Pmi 50.20 52.5 51.8 51.7 52 50.5
Konsument - Confidence 47.30 51 55 54 53 56
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.5 0.8 0.3 1 1
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 30 30 30 30
Personliga Skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.60 0.6 0.8 0.5 0.8 0.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
BNP 1868.63 2350 2350 2350 2350 2480
Bnp Fasta Priser 305145.57 294842 300280 308044 311859 319343
Bruttonationalprodukt 1789953.33 1687041 1773798 1806958 1829332 1873236
Fasta Bruttoinvesteringar 299568.72 260981 277577 302415 306159 313507
Bnp Per Capita 11026.24 11730 11730 11730 11730 11900
Bnp Per Capita Ppp 14282.70 16500 16500 16500 16500 16500
Bnp Från Jordbruk 19674.07 24852 23101 19861 20107 20589
Bnp Från Entreprenad 14282.02 13050 13569 14418 14596 14947
Bnp Från Tillverkning 32265.60 28109 30331 32572 32975 33767
Bnp Från Mining 2827.06 2387 2379 2854 2889 2959
Bnp Från Offentlig Förvaltning 39927.34 39921 40547 40307 40806 41785
Bnp Från Tjänster 183634.54 177911 181340 185379 187674 192179
Bnp Från Transport 8719.25 8173 8328 8802 8911 9125
Bnp Från Verktyg 6551.44 7096 6864 6614 6696 6856
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 11.20 11.8 11.7 11.6 11.7 11.7
Egenföretagare 94.42 92.9 93.2 93.5 92 92.5
Arbetslösa Personer 11.86 12.3 12 12.1 12 12
Arbetskraftsdeltagande 62.00 62 62.1 62.1 62.5 62.5
Arbetskostnaderna 97.17 100 100 100 115 115
Löner 2332.00 2350 2360 2440 2470 2550
Minimilöner 998.00 1050 1050 1050 1050 1120
Befolkning 208.49 211 211 211 212 214
Pensionsåldern Kvinnor 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 2360.00 2450 2450 2450 2550 2450
Levnadslön Individuella 1390.00 1500 1500 1500 1550 1550
Icke Adp 99.23 20 50 75 80 80
Produktivitet 97.17 112 113 114 115 117
Löner Högutbildad 4730.00 4500 4600 4600 4600 4600
Lönerna I Manufacturing 2282.00 2390 2410 2420 2440 2500
Löner Lågutbildade 1440.00 1400 1400 1400 1450 1550
Sysselsättningsgraden 55.10 53.8 54.6 54.7 54.8 55.1
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 4.31 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
Inflation (Månad) 1.15 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 5320.25 5369 5407 5421 5512 5716
Kärna Inflation Rate 3.41 3.7 3.5 3.6 3.7 3.5
Producentpriserna 827.01 831 858 860 881 952
Exportpriserna 122.59 134 135 133 135 135
Importpriserna 114.25 122 124 120 124 122
Mat Inflation 6.36 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8
Producentpriserna Förändras 3.30 7 7.8 8.5 9 8.1
KPI bostadshjälpmedel 9130.68 9193 9312 9538 9459 9809
Cpi Transportfordon 5060.03 5141 5177 5129 5242 5436
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.25
Cash Reserveringsgrad 21.00 25 25 25 25 25
Valutareserven 356884.00 375000 380000 383500 384000 387000
Banks Balansräkning 6629894.07 6800000 6850000 6900000 6930000 6980000
Värde Ränta 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.58
Lån Tillväxt 1.10 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5
Centralbanken Balansräkning 3442882417.00 3700053851 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 5599.40 4500 4600 3700 3000 3000
Kurantkonto -2164.00 -1200 450 230 -3400 -2800
Bytesbalans Till Bnp -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
Import 12555.49 19000 18500 19000 21500 22200
Export 18154.88 23500 23100 22700 25000 26000
Utlandsskulden 668221.21 697000 697000 685000 734000 734000
Villkor För Handel 107.30 110 109 111 109 111
Kapitalflöden -2248.70 -1450 -700 -420 -1030 -750
Utländska Direktinvesteringar 6985.41 7100 6500 5100 6000 5500
Remitteringar 262.10 270 275 280 285 270
Guldreserver 67.36 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
Råolja Produktion 2927.00 3000 3000 3200 3200 3500
Vapen Sales 111.00 70 70 70 70 70
Turister 6621.00 6850 6850 6850 6850 6900
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 77.22 82 82 82 82 85
Statliga Budgetutskottet -7.10 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -53157.00 -55000 -52000 -50000 -55000 -60000
Statliga Utgifter 118425.10 116368 105158 124621 121030 123935
Statliga Intäkter 125160.99 144000 119000 120000 146000 148000
Militära Utgifter 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
Statsskuld 5602290.22 5700000 5800000 5880000 5880000 5995350
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00 34 30 30 30 30
Personliga Skattesats 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00 17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Social Security Rate För Företag 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen 64.30 64 63 62 62 62
Tjänster Pmi 51.00 51 50.9 50.6 50.9 51
Tillverkning - Pmi 50.20 52.5 51.8 51.7 52 50.5
Komposit - Pmi 50.90 53.5 52 51.7 51.5 53
Industriproduktion -1.70 2 1.8 2.1 2.2 3.2
Industriproduktion (Månadsvis) -1.20 0.6 0.5 0.7 1.1 1.5
Manufacturing Produktion -0.60 2 2.3 2 2.1 2.9
Kapacitetsutnyttjande 78.20 78 78 78.5 79 80
Totalt - Vehicle - Försäljning 215348.00 180500 178000 186000 190000 196000
Bilproduktionen 170500.00 260000 267000 266000 265000 270000
Bilregistreringar 263.00 225 230 235 240 250
Ledande Ekonomiska Index 0.18 0.5 0.6 0.8 0.8 1.1
Gruv Produktion -8.90 0.8 1.5 1.7 1.5 1.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 47.30 51 55 54 53 56
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.5 0.8 0.3 1 1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 2.2 2.7 2.4 2.1 2.3
Konsument - Spendera 1188424.60 1140181 1162933 1199715 1214570 1243720
Konsumentkrediter 1969963.00 1842630 1889804 1949118 2013302 2061621
Privat - Sektor - Credit 3212735.00 3230000 3260000 3290000 3310000 3420000
Bankernas Utlåningsränta 50.16 50.16 50.16 50.16 50.16 51.41
Bensinpriser 1.13 1.24 1.27 1.3 1.33 1.33
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Housing - Index 129.20 130 130 129 130 130


Brasilien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.