BRASILIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Brasilien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.5 0.3 0.4 0 0.7
Arbetslöshet 12.40 12.6 12.5 11.9 11.7 12.1
Inflation - Betygsätt 4.48 3.7 4.2 3.7 3.5 3.7
Ränta 6.50 6.5 6.5 6.5 8 7.75
Handelsbalans 4227.00 5500 4500 9000 3465 3000
Statsskulden Till Bnp 74.04 76 76 73 73 75
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 3.87
4.02 4.15 4.29 4.43 5.03
Lagren Marknaden 78602.11
70250 66993 63885 60916 50371
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 11.70
11.87 12.33 12.81 13.3 15.48
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.40
0.5 0.3 0.4 0 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.20
1.7 1.6 2.3 2.5 2.9
BNP 2055.51
2100 2100 2200 2200 2350
Bnp Fasta Priser 288864.85
298158 296508 295509 296999 313345
Bruttonationalprodukt 1617026.20
1622904 1696843 1654218 1648198 1793195
Fasta Bruttoinvesteringar 263155.31
266168 272314 269208 254988 287777
Bnp Per Capita 10888.98
11200 11200 10000 10000 11730
Bnp Per Capita Ppp 14103.45
14250 14250 14500 14500 16500
Bnp Från Jordbruk 24333.40
18491 13370 24893 22962 14130
Bnp Från Entreprenad 15021.56
15646 15579 15367 15347 16464
Bnp Från Tillverkning 27912.91
31758 30417 28555 29271 32145
Bnp Från Mining 2427.41
2667 2610 2483 2592 2758
Bnp Från Offentlig Förvaltning 39373.83
40317 40348 40279 40779 42639
Bnp Från Tjänster 172296.07
179158 182020 176259 178240 192356
Bnp Från Transport 7952.51
8499 8476 8135 8236 8958
Bnp Från Verktyg 6706.72
6490 6645 6861 6665 7023
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 12.40
12.6 12.5 11.9 11.7 12.1
Egenföretagare 91.24
91.05 91 91.13 91.13 92
Arbetslösa Personer 12.97
13.7 13.6 13.7 13.65 10
Arbetskraftsdeltagande 61.40
61.35 62 61.42 61.43 62.8
Arbetskostnaderna 118.88
122 125 120 120 139
Löner 2198.00
2175 2200 2230 2210 2500
Minimilöner 954.00
954 954 1050 1050 1190
Befolkning 207.66
209 209 210 210 212
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 2380.00
2400 2400 2450 2450 2550
Levnadslön Individuella 1450.00
1479 1479 1500 1500 1550
Icke Adp -0.66
36 -200 45 50 30
Produktivitet 118.88
122 145 120 120 162
Löner Högutbildad 4280.00
4430 4430 4500 4500 4600
Lönerna I Manufacturing 2199.00
2200 2230 2240 2200 2480
Löner Lågutbildade 1310.00
1350 1350 1400 1400 1450
Sysselsättningsgraden 53.70
53.51 54.9 53.49 53.48 56
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 4.48
3.7 4.2 3.7 3.5 3.7
Inflation (Månad) 0.33
0.86 0.6 0.4 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 5061.11
5041 5123 5134 5221 5514
Kärna Inflation Rate 3.57
3.3 3.4 3.5 3.5 3.7
Bnp-Deflatorn 3.80
4.78 3.46 4.06 4.66 3.99
Producentpriserna 745.89
720 733 741 779 807
Exportpriserna 133.48
126 126 126 126 125
Importpriserna 121.42
124 125 124 124 145
Mat Inflation 1.40
1.6 2 3 3.09 3.3
Producentpriserna Förändras 9.80
6 5.7 5.3 5 4.8
KPI bostadshjälpmedel 8780.80
8515 8744 8664 8950 9412
Cpi Transportfordon 4898.88
4772 4903 4957 5046 5277
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 6.50
6.5 6.5 6.5 8 7.75
Cash Reserveringsgrad 25.00
24.04 45 23.41 23.28 45
Penningmängden M0 275338.55
269119 268983 268993 269011 269021
Penningmängden M1 332694.02
333293 333087 333092 333087 333086
Penningmängden M2 2556074.46
2590557 2622114 2634562 2651131 2672543
Penningmängden M3 6007614.45
6119025 6235880 6353193 6470255 7621738
Valutareserven 379444.00
379168 378184 377956 377706 549000
Banks Balansräkning 5920108.90
6076226 6000000 6172993 6220063 6100000
Lån Till Den Privata Sektorn 678257.00
664564 651909 639997 628782 547129
Värde Ränta 8.51
8.51 8.51 8.51 10.01 9.76
Lån Tillväxt 0.70
0.2 0.6 0.4 0.5 0.5
Centralbanken Balansräkning 3367787519.00
3433302026 3503256936 3572239652 3640789262 4302628617
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 4227.00
5500 4500 9000 3465 3000
Export 22870.32
20000 19500 24000 20343 25000
Import 18643.36
14500 15000 15000 16878 22000
Kurantkonto 435.00
-600 -500 -650 -680 -500
Bytesbalans Till Bnp -0.48
-0.6 -0.6 -1.7 -1.7 -1.9
Utlandsskulden 673910.02
672288 675034 674392 673557 734000
Villkor För Handel 109.93
102 101 102 102 86.21
Kapitalflöden 821.60
-10.56 52.94 53.87 52.53 1030
Utländska Direktinvesteringar 6533.40
5100 4000 3700 4400 4500
Remitteringar 200.60
203 212 212 212 211
Guldreserver 67.30
67.29 67.29 67.29 67.29 67.29
Råolja Produktion 2597.00
2595 2596 2596 2596 2596
Terrorism Index 1.57
1.6 1.6 1.3 1.3 1.4
Vapen Sales 45.00
65 65 75 75 70
Turister 6578.00
6700 6700 6750 6750 6800
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 74.04
76 76 73 73 75
Statliga Budgetutskottet -7.80
-7.6 -7.6 -6.1 -6.1 -7
Regeringen Budgetutskottet Värde -57900.00
-21836 -16386 -18342 -18342 -110000
Statliga Utgifter 105275.26
113521 150212 116729 107907 158742
Statliga Intäkter 110860.00
115590 115173 116511 117285 118665
Militära Utgifter 25751.34
26474 26474 21968 21968 22000
Statsskuld 5165402.55
5300998 5429972 5557347 5683201 6861993
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Förtroendekommissionen 50.20
44 47 48 50 55
Tjänster Pmi 50.40
51 51.5 50.4 51 52.7
Tillverkning - Pmi 50.50
52 52.5 52 51.6 52.8
Komposit - Pmi 50.40
51.2 52 52.4 52.8 53.4
Industriproduktion 3.50
2.8 2.4 3.5 3 2.1
Industriproduktion (Månadsvis) 13.10
1.6 0.4 0.08 0.08 1.1
Manufacturing Produktion 3.70
2.3 3.6 3.7 0.36 1.6
Kapacitetsutnyttjande 76.70
75.84 79 75.64 75.62 79
Lagerförändringar 24311.98
-1562 30000 -2615 -2668 21000
Totalt - Vehicle - Försäljning 176067.00
167700 166903 167162 167280 176000
Bilproduktionen 245821.00
240000 230000 235000 240000 260000
Bilregistreringar 217.00
0.01 205 210 215 220
Ledande Ekonomiska Index -3.34
0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
Liten - Affärs - Känsla 48.90
49.04 51 50.13 50.15 51
Internet hastighet 6819.06
9947 10325 10729 11007 12317
IP-adresser 26855780.00
26704333 26721060 26725164 26730033 26743459
Gruv Produktion 1.60
-1.2 1.3 1.2 1.4 1.2
Stål Produktion 2590.00
2609 2607 2608 2608 2608
Konkurrenskraft - Index 4.14
4.14 4.14 4.2 4.2 4.2
Konkurrenskraft Rank 80.00
80 80 81 81 82
Lätt Att Göra Affärer 125.00
125 125 126 126 124
Korruption Index 37.00
34 34 30 30 30
Korruption Placering 96.00
94 94 98 98 95
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsument - Confidence 101.60
101 102 102 102 103
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30
0.1 0.5 0.6 0.17 1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.50
2.4 3.8 2.43 3.3 2.1
Konsument - Spendera 1046310.74
1057742 1106903 1070376 1046603 1169756
Konsumentkrediter 1693883.00
1694204 1693690 1693444 1693346 1693294
Privat - Sektor - Credit 2908395.00
2947616 3300000 3008344 3031207 3690000
Bankernas Utlåningsränta 53.16
53.16 53.16 53.16 54.66 54.41
Hushållen Skuld Till Bnp 24.70
24.59 24.65 24.62 24.62 24.63
Bensinpriser 1.21
1.2 1.14 1.07 1.01 0.69
Hus Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Housing - Index 129.30
129 129 129 129 130
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00
34 34 34 34 30
Personliga Skattesats 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00
17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Social Security Rate För Företag 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Social Trygghet För Anställda 11.00
11 11 11 11 11
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Temperatur 24.74
24.29 25.42 25.32 25.51 25.3