BRASILIEN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Brasilien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
Arbetslöshet 12.10 12 11.7 11.3 11 11.1
Inflation - Betygsätt 4.53 4.4 4.4 4.5 4.6 4.2
Ränta 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 6.75
Handelsbalans 4971.00 4500 7000 5900 4900 3000
Statsskulden Till Bnp 74.04 78 80 80 80 82
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 3.72
4.07 4.12 4.17 4.22 4.43
Lagren Marknaden 84226.26
76906 75608 74332 73073 68257
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 10.39
11.81 11.98 12.16 12.33 13.08
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp-Tillväxt 0.20
0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.00
1.4 1.7 2.2 2.3 2.3
BNP 2055.51
2100 2200 2200 2200 2350
Bnp Fasta Priser 292743.31
295925 293776 299184 299476 309997
Bruttonationalprodukt 1672449.67
1693503 1644516 1709244 1710916 1774032
Fasta Bruttoinvesteringar 271381.65
271778 267629 277352 277623 284702
Bnp Per Capita 10888.98
11200 11500 11500 11500 11730
Bnp Per Capita Ppp 14103.45
14250 14500 14500 14500 16500
Bnp Från Jordbruk 22302.59
13344 24747 22793 22816 13979
Bnp Från Entreprenad 14810.83
15549 15277 15137 15151 16288
Bnp Från Tillverkning 29063.81
30358 28387 29703 29732 31801
Bnp Från Mining 2544.41
2605 2469 2600 2603 2729
Bnp Från Offentlig Förvaltning 39970.23
40269 40043 40850 40890 42183
Bnp Från Tjänster 176003.35
181662 175225 179875 180051 190300
Bnp Från Transport 8123.63
8460 8088 8302 8310 8862
Bnp Från Verktyg 6706.67
6632 6821 6854 6861 6948
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 12.10
12 11.7 11.3 11 11.1
Egenföretagare 92.08
91 92.39 92.38 92.39 92
Arbetslösa Personer 12.71
12.4 12.3 12.3 12.25 12
Arbetskraftsdeltagande 61.60
62 61.65 61.62 61.62 62.8
Arbetskostnaderna 100.64
95 90 95 100 115
Löner 2225.00
2250 2240 2220 2250 2370
Minimilöner 954.00
954 1050 1050 1050 1190
Befolkning 207.66
209 210 210 210 212
Pensionsåldern Kvinnor 60.00
60 60 60 60 60
Pensionsåldern Män 65.00
65 65 65 65 65
Levnadslön Familj 2380.00
2400 2450 2450 2450 2550
Levnadslön Individuella 1450.00
1479 1500 1500 1500 1550
Icke Adp 100.43
-200 45 -0.4 30 30
Produktivitet 100.64
95 90 95 100 115
Löner Högutbildad 4280.00
4430 4500 4500 4500 4600
Lönerna I Manufacturing 2257.00
2250 2280 2270 2250 2340
Löner Lågutbildade 1310.00
1350 1400 1400 1400 1450
Sysselsättningsgraden 54.10
54.9 54.2 54.2 54.2 56
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 4.53
4.4 4.4 4.5 4.6 4.2
Inflation (Månad) 0.48
0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 5080.83
5133 5169 5271 5315 5589
Kärna Inflation Rate 3.79
3.4 3.5 3.5 4.36 3.7
Bnp-Deflatorn 3.80
3.46 4.06 4.66 5.25 3.99
Producentpriserna 772.44
805 817 876 911 1083
Exportpriserna 129.54
133 134 134 134 135
Importpriserna 120.71
121 122 122 122 124
Mat Inflation 2.68
2.3 2.4 2.4 2.5 2.6
Producentpriserna Förändras 13.70
16 16 18 18 15
KPI bostadshjälpmedel 8852.07
8761 8722 9037 9259 9540
Cpi Transportfordon 4920.89
4912 4990 5094 5147 5349
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 6.75
Cash Reserveringsgrad 25.00
45 24.66 24.61 24.63 45
Penningmängden M0 279406.91
277303 276933 276968 276968 276966
Penningmängden M1 367033.85
357341 356258 356489 356472 356467
Penningmängden M2 2714884.28
2819002 2881660 2938422 2993544 3474653
Penningmängden M3 6048313.88
6126562 6222374 6322434 6421661 7295891
Valutareserven 380738.00
380383 380199 380113 380082 549000
Banks Balansräkning 6156144.10
6000000 6167494 6214545 6260918 6100000
Lån Till Den Privata Sektorn 674542.00
661896 652800 644289 636310 583559
Värde Ränta 8.51
8 8.76 8.76 8.76 8
Lån Tillväxt 1.00
0.6 0.4 0.5 0.43 0.5
Centralbanken Balansräkning 3409301938.00
3541436687 3613863473 3685959713 3757641213 4384695148
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 4971.00
4500 7000 5900 4900 3000
Export 19087.00
19500 24000 23900 23000 25000
Import 14116.00
15000 17000 18000 18100 22000
Kurantkonto -717.20
-4200 -4100 550 -3200 -4400
Bytesbalans Till Bnp -0.48
-1 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5
Utlandsskulden 660146.01
664213 654982 658619 658278 734000
Villkor För Handel 107.32
110 110 110 110 109
Kapitalflöden 3.20
-436 -417 -413 930 1030
Utländska Direktinvesteringar 10607.00
4000 3700 4400 4300 4500
Remitteringar 244.00
210 210 209 195 215
Guldreserver 67.30
67.3 67.3 67.3 67.3 67.3
Råolja Produktion 2590.00
2590 2590 2590 2590 2590
Terrorism Index 1.57
1.6 1.3 1.3 1.3 1.4
Vapen Sales 45.00
65 75 75 75 70
Turister 6589.00
6700 6750 6650 6750 6700
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 74.04
78 80 80 80 82
Statliga Budgetutskottet -7.80
-8.4 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -76928.00
-55000 -52000 -51500 -54000 -55000
Statliga Utgifter 112192.85
149917 116044 107591 114773 157046
Statliga Intäkter 109751.00
140000 127000 129000 124000 130000
Militära Utgifter 25751.34
26474 21968 21968 21968 22000
Statsskuld 5223985.95
5389470 5501812 5617272 5731163 6688952
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Förtroendekommissionen 52.80
53 54 54 54.5 55
Tjänster Pmi 46.40
50.5 50.4 50.6 50.3 50.4
Tillverkning - Pmi 50.90
51.4 51.4 51.6 51.8 50
Komposit - Pmi 47.30
50.4 50.6 50.3 50.4 51
Industriproduktion 2.00
2.4 3.3 3 1.4 2.1
Industriproduktion (Månadsvis) -0.30
2 -1.2 0.7 0.4 1.3
Manufacturing Produktion 2.00
3.6 1.2 3 2.4 1.6
Kapacitetsutnyttjande 78.10
79 78.43 78.44 78.44 79
Lagerförändringar 8925.74
30000 25089 7288 13880 21000
Totalt - Vehicle - Försäljning 173193.00
179045 179917 180500 180200 176000
Bilproduktionen 223115.00
225000 250000 245000 260000 265000
Bilregistreringar 213.00
255 215 210 218 240
Ledande Ekonomiska Index 0.47
0.6 0.3 0.4 0.3 0.4
Liten - Affärs - Känsla 50.80
51 51.7 51.76 51.82 51
Internet hastighet 6819.06
10325 10729 11007 11285 12317
IP-adresser 26855780.00
26721060 26725164 26730033 26735338 26743459
Gruv Produktion 1.40
1.4 -1.3 1.6 1.8 1.2
Stål Produktion 3020.00
3018 3009 3008 3009 3009
Konkurrenskraft - Index 59.51
4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
Konkurrenskraft Rank 72.00
80 80 80 80 80
Lätt Att Göra Affärer 125.00
125 126 126 126 124
Korruption Index 37.00
37 37 37 37 37
Korruption Placering 96.00
96 96 96 96 96
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Confidence 105.90
106 106 106 106 106
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.30
0.5 0.6 0.17 0.3 1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.10
3.8 1.73 3.3 1.78 2.1
Konsument - Spendera 1063420.89
1104724 1064098 1086816 1087880 1157256
Konsumentkrediter 1720529.00
1748448 1772955 1797021 1820725 2021241
Privat - Sektor - Credit 2931574.00
3300000 3023771 3051270 3074173 3690000
Bankernas Utlåningsränta 51.80
65.94 52.05 52.05 52.05 55.43
Hushållen Skuld Till Bnp 24.60
24.52 24.49 24.49 24.5 24.49
Bensinpriser 1.16
1.01 0.96 0.9 0.84 0.71
Hus Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Housing - Index 129.00
129 129 129 129 127
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 34.00
34 34 34 34 34
Personliga Skattesats 27.50
27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 17.00
17 17 17 17 17
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.80
39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
Social Security Rate För Företag 28.80
28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Social Trygghet För Anställda 11.00
11 11 11 11 11
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Temperatur 24.74
25.42 25.32 25.51 25.51 25.3