Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 5717.33 6322 6322 6322 6322 6221
Valuta 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 0.8 3.1 2.8 2.9 3.3
Arbetslöshet 2.06 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3
Inflation - Betygsätt 1.70 2 2 2.2 2.5 3
Ränta 2.75 2.75 3 3 3 3
Handelsbalans 2672.80 2512 2512 2512 2512 2411
Bytesbalans Till Bnp 12.70 10.8 9 9 9 9
Statsskulden Till Bnp 14.80 25 27 27 27 27
Statliga Budgetutskottet 11.40 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 0.8 3.1 2.8 2.9 3.3
BNP 141.68 140 142 142 142 142
Bnp Fasta Priser 9715.60 10191 10144 9988 9997 10527
Fasta Bruttoinvesteringar 10541.90 10626 10869 10837 10848 10977
Bnp Per Capita 33537.90 34777 35000 35000 35000 35000
Bnp Per Capita Ppp 65515.40 69651 70000 70000 70000 70000
Bnp-Tillväxt -1.30 -0.5 2 2.3 2.7 2.5
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.06 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.70 2 2 2.2 2.5 3
Producentpriserna 137.50 135 135 135 135 135
Konsumentprisindex Kpi 115.00 116 116 117 117 119
Cpi Transportfordon 125.30 123 124 128 128 127
Mat Inflation 1.76 2 2 2.5 2.5 3
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 2.75 2.75 3 3 3 3
Interbankränta 1.56 1.56 1.81 1.81 1.81 1.81
Värde Ränta 1.70 1.7 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 2672.80 2512 2512 2512 2512 2411
Bytesbalans Till Bnp 12.70 10.8 9 9 9 9
Råolja Produktion 2633.00 2650 2550 2500 2550 2450
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 14.80 25 27 27 27 27
Statliga Budgetutskottet 11.40 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5
Statliga Utgifter 9114.90 9188 9397 9370 9379 9491
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate För Företag 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Social Trygghet För Anställda 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 15760.50 15887 16249 16202 16218 16411
Bankernas Utlåningsränta 4.84 4.83 5.08 5.08 5.08 5.08
Bensinpriser 0.28 0.25 0.24 0.23 0.23 0.21


Kuwait - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.