27/09/2020 Faktisk Föregående
01:30 AM
CN
Industriell vinst (YTD) (årlig) AUG -4.4% -8.1%
28/09/2020 Faktisk Föregående
04:30 AM
ID
Motorbilsförsäljning (årlig) AUG -44.5%
05:00 AM
JP
Sammanfallande Index Slutlig JUL 74.4
05:00 AM
JP
Ledande Ekonomiska Index Final JUL 83.8
09:30 AM
ZA
Ppi (Månadsvis) AUG 1.2%
09:30 AM
ZA
Ppi (Ordinarie) AUG 1.9%
09:45 AM
EA
ECB Schnabel Speech
09:45 AM
DE
12-Month Bubill Auktion -0.5747%
11:00 AM
MX
Arbetslöshet AUG
11:00 AM
MX
Handelsbalans AUG $5.799B
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:30 PM
BR
Bankutlåning (Månad) AUG 1%
01:00 PM
FR
3-Month Btf Auktion -0.574%
01:00 PM
FR
12-Månaders Btf Auktion -0.581%
01:00 PM
FR
6-Månaders Btf Auktion -0.583%
01:30 PM
BR
Federala Skatteintäkter AUG BRL115.99B
01:30 PM
EA
ECB Schnabel Speech
01:30 PM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
01:30 PM
SA
M3 - Pengar - Supply - (Årliga) AUG 9.5%
01:30 PM
SA
Private Bank Lending (Årlig) AUG 13.5%
01:30 PM
SA
Handelsbalans Q2 SAR85.2B
01:45 PM
EA
ECB President Lagarde Speech
02:30 PM
US
Dallas - Fed - Tillverkning - Index SEP 8.0
03:30 PM
US
3-Month Bill Auktion 0.100%
03:30 PM
US
6-Månaders Bill Auktion 0.105%
06:00 PM
US
Fed Mester Tal
07:00 PM
AR
Ekonomisk Aktivitet (Årlig) JUL -12.3%
09:00 PM
KR
Förtroendekommissionen SEP 66
11:00 PM
KR
Industriell Produktion (Annual) AUG -2.5%
11:00 PM
KR
Industriproduktion (Månadsvis) AUG 1.6%
11:00 PM
KR
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) AUG -6%
11:00 PM
KR
Tillverkning - Produktion - (Årliga) AUG -2.4%
11:00 PM
KR
Detaljhandelsförsäljning (Annual) AUG 0.5%
11:00 PM
KR
Konstruktion Output (Annual) AUG -0.6%
11:30 PM
JP
Tokio Core Kpi (Årlig) SEP -0.3%
11:30 PM
JP
Tokyo - Kpi - (Årliga) SEP 0.3%
11:50 PM
JP
BoJ Summary of Opinions
29/09/2020 Faktisk Föregående
06:45 AM
FR
Konsument - Confidence SEP 94
07:00 AM
ES
Detaljhandelsförsäljning (Annual) AUG -3.9%
07:00 AM
ES
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) AUG 1.1%
07:00 AM
ES
Inflation (Årlig) Prel SEP -0.5%
07:00 AM
ES
Harmoniserade Inflationstakten (Annual) Prel SEP -0.6%
07:00 AM
ES
Harmoniserade Inflationstakten (Månad) Prel SEP 0%
07:00 AM
ES
Inflation Rate Mamma Prel SEP 0%
07:00 AM
TR
Ekonomiskt Förtroendeindex SEP 85.9
08:00 AM
IT
Ppi (Månadsvis) AUG 0.2%
08:00 AM
IT
Ppi (Ordinarie) AUG -4.2%
08:30 AM
GB
Beviljade Bostadslån AUG 66.3K
08:30 AM
GB
Hypotekslån AUG £2.7B
08:30 AM
GB
Boe Konsumentkrediter AUG £1.2B
08:30 AM
GB
Nettoutlåning Till Privatpersoner (Månadsvis) AUG £3.9B
09:00 AM
EA
Ekonomiska Stämnings SEP 87.7
09:00 AM
EA
Hushållens Förtroende Final SEP -14.7
09:00 AM
EA
Konsumentinflationsförväntningar SEP 16.9
09:00 AM
EA
Industriell Åsikt SEP -12.7
09:00 AM
EA
Tjänster Sentiment SEP -17.2
09:30 AM
ZA
Arbetslöshet Q2 30.1%
09:30 AM
ZA
Arbetslösa Personer Q2 7.1M
09:30 AM
ZA
Sexy - Företag - Förtroende AUG 82.8
09:45 AM
IT
5 Års Btp Auktion 0.58%
09:45 AM
IT
10-Year Btp Auktion 1.11%
10:00 AM
DE
Bundesbank Mauderer Speech
10:30 AM
ES
Förtroendekommissionen SEP -9.8
12:00 PM
DE
Inflation (Årlig) Prel SEP 0.0%
12:00 PM
DE
Inflation Rate Mamma Prel SEP -0.1%
12:00 PM
DE
Harmoniserade Inflationstakten (Månad) Prel SEP -0.2%
12:00 PM
DE
Harmoniserade Inflationstakten (Annual) Prel SEP -0.1%
12:30 PM
CA
Ppi (Månadsvis) AUG 0.7%
12:30 PM
CA
Ppi (Ordinarie) AUG -2.3%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices YoY AUG -12.1%
12:30 PM
CA
Raw Materials Prices MoM AUG 3%
12:30 PM
US
Varor Handelsbalans Adv AUG $-79.32B
12:30 PM
US
Partihandel Inventarier (månadsvis) Adv AUG -0.3%
12:55 PM
US
Redbook (Månadsvis) 26/SEP -0.9%