Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
Lagren Marknaden 25703.36 24726 24034 23360 22706 21453
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.67 0.79 0.84 0.9 0.96 1.1

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
Arbetslöshet 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
Inflation - Betygsätt 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
Kurantkonto 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
Bytesbalans Till Bnp 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
Statsskulden Till Bnp 155.80 160 160 157 157 157
Statliga Budgetutskottet -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
Förtroendekommissionen 113.40 113 109 107 105 102
Tillverkning - Pmi 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
Tjänster Pmi 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
Konsument - Confidence 116.20 115 114 108 110 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 2.70 3.6 1.4 1 0.8 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 17.30 10 4.5 5.6 6 3.2
BNP 1886.45 1920 1920 2000 2000 2000
Bnp Fasta Priser 414142.60 450664 420529 425921 438991 433986
Fasta Bruttoinvesteringar 81978.00 84474 80591 84507 86897 83169
Bnp Per Capita 32901.88 34600 34600 35200 35200 35200
Bnp Per Capita Ppp 38992.15 40600 40600 41200 41200 41200
Bnp Från Jordbruk 7898.30 8589 7942 8344 8372 8196
Bnp Från Entreprenad 18932.30 19390 18153 19373 20068 18734
Bnp Från Tillverkning 74300.90 79677 75820 77555 78759 78246
Bnp Från Tjänster 272471.90 299050 277683 279528 288820 286569

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 9.30 9.1 9.2 9.4 9.3 9.4
Egenföretagare 22908.62 22340 22370 22400 22500 22600
Arbetslösa Personer 2339.30 2710 2690 2610 2580 2510
Sysselsättningsgraden 58.40 57.1 57.4 58 58.2 58.4
Arbetskraftsdeltagande 64.50 63.6 64 64.2 64.4 64.8
Långtidsarbetslöshet 5.50 5.3 5.4 5.6 5.5 5.7
Ungdomsarbetslöshet 27.70 27.5 27.6 27.8 27.7 27.9
Arbetskostnaderna 113.80 109 110 114 115 111
Löner 2333.00 2525 2580 2361 2359 2392
Lönerna I Manufacturing 104.50 104 105 105 106 106
Löne Tillväxt 0.70 0.9 1.1 1.2 1.1 1.4
Befolkning 59.64 59.4 59.4 59.1 59.1 59.1
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsättning Ändra -0.90 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.00 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4
Inflation (Månad) 0.40 -0.4 0.2 0.3 0.4 0.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.40 1.2 109 109 109 109
Konsumentprisindex Kpi 105.20 105 104 105 105 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.30 104 104 105 105 105
Kärna Inflation Rate 0.60 0.7 1.1 1.2 1.1 1.4
Bnp-Deflatorn 106.72 107 107 107 108 109
Producentpriserna 110.30 104 103 106 110 105
Producentpriserna Förändras 10.40 3.6 2.2 2.4 2.1 1.9
Mat Inflation 0.10 0.8 1.2 1.5 1.4 1.7
KPI bostadshjälpmedel 107.80 101 103 105 106 105
Cpi Transportfordon 110.80 105 104 108 109 106

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Penningmängden M2 1874061.00 1910000 1890000 1940000 1950000 1990000
Banks Balansräkning 3973878.68 3970000 4030000 4080000 4110000 4150000
Lån Till Den Privata Sektorn 662094.00 679000 685000 684000 683200 691000
Privat skuld och BNP 161.60 177 177 175 175 175
Centralbanken Balansräkning 1557701.70 1521000 1541000 1551000 1564000 1591000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 8762.00 7100 7800 4900 5400 9100
Kurantkonto 7947.00 1980 1910 1680 2650 1750
Bytesbalans Till Bnp 3.60 3 3 3.2 3.2 3.2
Import 40202.08 37400 34600 42900 36100 37100
Export 48964.13 44500 42400 47800 41500 46200
Utlandsskulden 2345211.00 2400000 2410000 2420000 2440000 2450000
Kapitalflöden -904.90 2500 2980 1850 3040 3020
Guldreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Inkomster Från Turism 2827.52 3200 1900 1720 3640 2300
Råolja Produktion 57.00 100 100 100 100 100
Utländska Direktinvesteringar 7696.00 3650 980 2420 2690 510

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 155.80 160 160 157 157 157
Statliga Budgetutskottet -9.50 -12 -12 -6 -6 -6
Regeringen Budgetutskottet Värde -9.05 -29 -41 -47 -25 -23
Statliga Utgifter 80422.10 84700 85000 84200 83700 81900
Offentliga Utgifterna Till Bnp 57.30 59 59 53 53 53
Statliga Intäkter 55.47 27 89 37 34 96
Statsskuld 2725880.60 2728000 2734000 2745000 2755000 2774000
Skatteutgifter 64.52 56 130 84 59 119

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 113.40 113 109 107 105 102
Tillverkning - Pmi 60.90 59.5 56.4 54.5 55.1 55
Tjänster Pmi 58.00 57.6 54.9 53.6 54 55
Industriproduktion 7.00 11 4.6 3.2 3.8 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) 0.80 -1.2 0.6 0.8 0.8 0.5
Manufacturing Produktion 8.10 12 5 3.4 4.2 3.8
Kapacitetsutnyttjande 77.70 76 76 77 76 78
Bilregistreringar 64689.00 161000 122000 175200 156000 145000
Gruv Produktion -0.30 10 4.5 3.4 4.1 3.2
Konkurser 2539.00 3200 3600 3200 3400 3200
Komposit - Pmi 59.10 58.6 54.5 54.1 54.6 55.1

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 116.20 115 114 108 110 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 -1 0.6 0.9 0.7 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.70 3 5.6 3.8 4.6 3.2
Konsument - Spendera 244547.50 266285 246052 246000 259220 253926
Disponibel Personlig Inkomst 293303.00 323918 302288 309728 310901 311961
Personliga Besparingar 17.10 13 12.8 12.6 12.4 12
Hushållen Skuld Till Bnp 44.90 49 49 47 47 47
Hushållen Skuld Till Inkomst 61.69 70 70 66 66 66
Bankernas Utlåningsränta 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Konsumentkrediter 112096.14 120099 115008 116221 115396 118688
Bensinpriser 2.10 2 1.9 1.8 1.71 1.62

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Byggproduktionen 32.60 10.5 5.6 3.2 4.5 2.7
Housing - Index 101.10 100 102 101 103 105
Konstruktion Pmi 65.20 54.9 52 52.7 53.2 53.8
Husägande Betyg 72.40 70 70 67 67 67


Italien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.