Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 20698.61 21562 21247 20936 20632 20034
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.64 2.67 2.77 2.87 2.97 3.2
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
Arbetslöshet 10.20 9.9 9.7 9.4 9.2 8.8
Inflation - Betygsätt 1.10 0.8 0.6 1 1.1 1.2
Inflation (Månad) 0.20 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
Kurantkonto 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
Bytesbalans Till Bnp 2.50 3 3 3 2.5 2.5
Statsskulden Till Bnp 132.20 133 133 133 133 133
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
Förtroendekommissionen 100.60 98 99 101 102 102
Tjänster Pmi 50.40 50.5 51.2 51.5 52 52.9
Tillverkning - Pmi 49.10 50.7 51.1 51.6 52 52.7
Konsument - Confidence 110.50 109 110 111 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8
BNP 1934.80 2010 2010 2010 2050 2050
Bnp Fasta Priser 404077.50 404124 403677 403628 404837 406857
Fasta Bruttoinvesteringar 74203.10 75036 74054 74352 74574 74946
Bnp Per Capita 34877.83 35600 35600 35600 36000 36000
Bnp Per Capita Ppp 35220.08 36000 36000 36000 36400 36400
Bnp Från Jordbruk 6995.70 7129 7078 7010 7031 7066
Bnp Från Entreprenad 16386.60 16365 16465 16419 16469 16551
Bnp Från Tillverkning 70222.70 70870 70661 70363 70574 70926
Bnp Från Tjänster 271485.00 271934 271589 272028 272842 274204
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 10.20 9.9 9.7 9.4 9.2 8.8
Arbetslösa Personer 2641.18 2600 2580 2570 2550 2500
Sysselsättningsgraden 58.90 59.1 59.2 59.4 59.5 59.6
Arbetskraftsdeltagande 65.70 65.7 65.8 65.8 65.9 65.9
Långtidsarbetslöshet 5.60 5 4.9 4.8 4.7 4.5
Ungdomsarbetslöshet 30.20 29.5 28.9 28.4 28 27
Arbetskostnaderna 108.70 109 111 111 111 113
Löner 2434.00 2475 2478 2478 2480 2525
Lönerna I Manufacturing 102.10 115 116 116 116 118
Löne Tillväxt 1.50 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9
Befolkning 60.48 60.21 60.21 60.37 60.26 60.26
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Löner Lågutbildade 1130.00 1353 1354 1150 1151 1172
Löner Högutbildad 2340.00 2542 2545 2382 2384 2427
Levnadslön Familj 1440.00 1485 1486 1466 1467 1494
Levnadslön Individuella 935.00 966 967 952 953 970
Sysselsättning Ändra -0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.10 0.8 0.6 1 1.1 1.2
Inflation (Månad) 0.20 0.2 -0.5 0.4 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 103.00 103 103 103 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 102.50 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.60 0.7 0.7 1 1.1 1.2
Producentpriserna 105.10 105 107 107 107 110
Producentpriserna Förändras 2.90 2.5 2.3 2.1 2.2 2
Mat Inflation 0.40 1.8 1.9 2 2.1 2.3
KPI bostadshjälpmedel 104.50 101 103 106 107 108
Cpi Transportfordon 106.20 107 107 105 106 106
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Penningmängden M2 1566114.00 1810000 1830000 1850000 1850000 2010000
Banks Balansräkning 3732059.07 4080000 4110000 4150000 4150000 4290000
Lån Till Den Privata Sektorn 665200.00 795000 815000 858000 858000 901000
Privat skuld och BNP 168.90 168 168 168 166 166
Centralbanken Balansräkning 979628.60 1152000 1201000 1261000 1261000 1341000
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 4625.00 1500 400 6000 2180 5400
Kurantkonto 4040.10 4750 2570 2750 2460 2210
Bytesbalans Till Bnp 2.50 3 3 3 2.5 2.5
Import 36894.65 37400 38100 34400 40020 37500
Export 41520.06 38900 38500 40400 42200 42900
Utlandsskulden 2113580.00 2210000 2230000 2250000 2270000 2320000
Guldreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Inkomster Från Turism 2521.66 4500 4700 2400 2700 2500
Råolja Produktion 87.00 85 85 84 85 84
Utländska Direktinvesteringar -2117.00 2900 -600 1050 -1120 470
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 132.20 133 133 133 133 133
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -26.03 4.6 3.8 -5.8 -10.9 -4.9
Statliga Utgifter 78024.10 78245 78208 78180 78414 78806
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.60 49 49 49 49.5 49.5
Statliga Intäkter 31.44 49.8 38.2 102 40.2 105
Statsskuld 2358799.50 2421000 2439000 2457000 2457000 2514000
Skatteutgifter 57.47 45.2 34.4 108 51.1 110
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 100.60 98 99 101 102 102
Tjänster Pmi 50.40 50.5 51.2 51.5 52 52.9
Tillverkning - Pmi 49.10 50.7 51.1 51.6 52 52.7
Industriproduktion -1.40 1.5 1.2 1.4 1.6 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) -0.90 -0.3 0.4 0.3 0.5 0.2
Manufacturing Produktion -1.30 1.6 1.2 1.5 1.7 1.8
Fabriks Beställningar 2.20 -1 -2.4 -0.4 1 0.2
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -24.30 -8 -11 -7 -12 -4
Bilregistreringar 174412.00 199000 177000 125000 215000 129000
Stål Produktion 2277.00 2020 2060 1540 1540 1560
Gruv Produktion 5.70 -2.8 -1.4 0.5 0.7 1
Komposit - Pmi 49.50 50.5 50.9 51 51.5 52.7
Elproduktion 22679.00 24200 24300 25170 25170 24500
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 110.50 109 110 111 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 -0.3 0.6 0.5 -0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -3.30 1.5 1.4 1.3 1.5 1.5
Konsument - Spendera 242630.50 242328 242512 243116 243844 245061
Disponibel Personlig Inkomst 295366.00 296598 295994 295957 296843 298324
Personliga Besparingar 7.60 8.5 8.7 8.7 9 9.5
Bankernas Utlåningsränta 1.97 1.98 1.98 1.98 2.23 2.23
Konsumentkrediter 105010.40 99656 100450 102723 104269 103545
Bensinpriser 1.92 1.81 1.76 1.72 1.68 1.68
Hushållen Skuld Till Bnp 40.90 36.7 36.7 36.7 34.3 34.3
Hushållen Skuld Till Inkomst 61.12 55.2 55.2 55.2 53.2 53.2
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 8.10 5.1 3.6 1.9 2 1.6
Housing - Index 98.20 100 100 101 102 104
Konstruktion Pmi 52.50 49 50.2 50.5 51 52.6
Husägande Betyg 72.40 71.5 71.5 71.5 71 71


Italien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.