Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
Lagren Marknaden 22181.41 21016 20713 20415 20120 19545
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.87 1.07 1.12 1.16 1.21 1.3
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8
Arbetslöshet 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Inflation - Betygsätt 0.50 0.4 0.7 0.9 1 1.2
Inflation (Månad) 0.50 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5728.50 4400 2000 4180 4840 2400
Kurantkonto 5046.60 2570 2750 2460 4220 2210
Bytesbalans Till Bnp 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Statsskulden Till Bnp 132.20 133 133 133 133 133
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2 -2 -2.6 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen 99.70 99 101 102 102 102
Tjänster Pmi 50.60 50.2 50.4 51.1 52.4 52.9
Tillverkning - Pmi 48.70 49.1 50.6 52 51.9 52.7
Konsument - Confidence 111.90 110 111 112 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 0.6 0.5 -0.2 1 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8
BNP 2073.90 2030 2030 2090 2090 2090
Bnp Fasta Priser 403786.00 403895 403980 405274 405805 407212
Fasta Bruttoinvesteringar 76093.00 74086 74333 74995 76473 74928
Bnp Per Capita 35391.70 35200 35200 35800 35800 35800
Bnp Per Capita Ppp 35739.00 36000 36000 36400 36400 36400
Bnp Från Jordbruk 7111.00 7157 6998 7224 7147 7054
Bnp Från Entreprenad 16737.00 16479 16467 16880 16821 16599
Bnp Från Tillverkning 70324.00 70700 70425 70887 70676 70988
Bnp Från Tjänster 271777.00 271725 272268 272459 273136 274447
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Arbetslösa Personer 2565.77 2580 2570 2550 2550 2500
Sysselsättningsgraden 59.10 59.2 59.4 59.5 59.5 59.6
Arbetskraftsdeltagande 65.80 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9
Långtidsarbetslöshet 6.00 5.9 5.6 5.6 5.4 5.1
Ungdomsarbetslöshet 28.90 28.8 28.5 28.5 28.3 28
Arbetskostnaderna 111.90 110 110 113 113 112
Löner 2467.00 2460 2497 2502 2502 2539
Lönerna I Manufacturing 102.70 115 115 104 104 117
Löne Tillväxt 0.70 1 1.2 1.4 1.4 1.7
Befolkning 60.48 60.37 60.37 60.26 60.26 60.26
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Löner Lågutbildade 1130.00 1343 1144 1146 1146 1163
Löner Högutbildad 2340.00 2525 2368 2373 2373 2408
Levnadslön Familj 1440.00 1475 1457 1460 1460 1482
Levnadslön Individuella 935.00 960 946 948 948 962
Sysselsättning Ändra 0.50 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 0.4 0.7 0.9 1 1.2
Inflation (Månad) 0.50 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Konsumentprisindex Kpi 103.60 103 103 104 104 104
Kärna Konsumentprisindexet 103.50 103 103 103 104 104
Kärna Inflation Rate 0.60 0.7 0.9 0.9 1 1.2
Producentpriserna 103.70 104 106 106 105 107
Producentpriserna Förändras -0.50 -1 0.5 1 0.9 1.4
Mat Inflation 1.10 1.2 1.4 1.4 1.5 1.8
KPI bostadshjälpmedel 102.40 103 106 107 104 107
Cpi Transportfordon 109.50 107 105 105 108 106
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.41 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37
Penningmängden M2 1593542.00 1650000 1710000 1760000 1790000 1920000
Banks Balansräkning 3791717.93 3820000 3920000 3970000 4080000 4220000
Lån Till Den Privata Sektorn 661381.00 695663 679984 667861 662071 685424
Privat skuld och BNP 168.90 168 168 166 166 166
Centralbanken Balansräkning 1029997.40 1051000 1121000 1161000 1211000 1321000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 5728.50 4400 2000 4180 4840 2400
Kurantkonto 5046.60 2570 2750 2460 4220 2210
Bytesbalans Till Bnp 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Import 35054.11 30100 31400 38020 37060 34500
Export 40782.61 34500 33400 42200 41900 36900
Utlandsskulden 2134121.00 2141236 2117807 2142657 2144792 2134750
Guldreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Inkomster Från Turism 4434.32 4700 2400 2700 4650 2500
Råolja Produktion 77.00 80 80 78 78 78
Utländska Direktinvesteringar -2621.00 -600 1050 -1120 -2870 470
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 132.20 133 133 133 133 133
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2 -2 -2.6 -2.6 -2.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 7.80 -29.7 9.3 -25.6 9.7 5.4
Statliga Utgifter 78508.00 78636 78545 78886 78901 79173
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.60 49 49 49.5 49.5 49.5
Statliga Intäkter 37.34 36.2 101 37.2 44.4 104
Statsskuld 2386196.60 2439000 2457000 2478000 2512000 2594000
Skatteutgifter 29.54 65.9 91.9 62.8 34.7 99
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 99.70 99 101 102 102 102
Tjänster Pmi 50.60 50.2 50.4 51.1 52.4 52.9
Tillverkning - Pmi 48.70 49.1 50.6 52 51.9 52.7
Industriproduktion -0.70 -1.2 -2 0.7 1.1 1.2
Industriproduktion (Månadsvis) -0.70 -0.3 0.2 -0.4 -0.2 0.2
Manufacturing Produktion -1.30 -1.7 -2.6 0.5 0.9 1.1
Fabriks Beställningar -0.90 -2.4 -0.4 1 0.8 0.2
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -49.50 -42 -37 -24 -12 -8
Bilregistreringar 88939.00 98000 119000 185000 177000 121000
Gruv Produktion 0.30 -1.4 0.5 0.7 0.7 1
Komposit - Pmi 50.30 50.9 50.7 50.8 51.5 52.7
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 111.90 110 111 112 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 0.6 0.5 -0.2 1 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 1.4 1.3 1.5 1.2 1.5
Konsument - Spendera 242938.00 242214 243106 243811 244153 245051
Disponibel Personlig Inkomst 296806.00 296050 296034 297993 298290 298402
Personliga Besparingar 8.40 8.7 8.7 9 9 9.5
Bankernas Utlåningsränta 1.88 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
Konsumentkrediter 108884.15 100450 102723 105430 108174 103545
Bensinpriser 1.87 1.89 1.83 1.78 1.74 1.74
Hushållen Skuld Till Inkomst 61.12 59 59 58 58 58
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 2.00 1.5 1.9 2 1.8 1.6
Housing - Index 97.80 99 99 101 101 104
Konstruktion Pmi 48.10 48 50.5 51.1 50.9 52.6
Husägande Betyg 72.40 71.5 71.5 71 71 71


Italien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.