Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 18351.16 17661 17217 16786 16364 15520
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.44 1.58 1.66 1.75 1.85 2.04
2 År Note Yield 0.35 0.44 0.48 0.53 0.58 0.69

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -4.70 -13.2 7.5 4.4 2.9 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.80 -18 -10.3 -4 1 2.9
Arbetslöshet 8.40 14 15 14.8 14.4 13.2
Inflation - Betygsätt 0.00 -1.3 -0.7 -0.4 -0.1 1.1
Inflation (Månad) 0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5685.09 2840 3000 5400 4160 3900
Kurantkonto 4136.00 4220 2290 2210 1900 1910
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
Statsskulden Till Bnp 134.80 157 157 157 152 152
Statliga Budgetutskottet -1.60 -10.6 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8
Förtroendekommissionen 71.20 75 76 82 85 89
Tillverkning - Pmi 31.10 40 47 49 51 54
Tjänster Pmi 10.80 36 43 44 50 52.9
Konsument - Confidence 94.30 82 83 85 88 91
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -20.50 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -4.70 -13.2 7.5 4.4 2.9 1.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.80 -18 -10.3 -4 1 2.9
BNP 2030.00 2050 2050 2050 2080 2080
Bnp Fasta Priser 409810.20 405248 416549 412856 413908 424829
Fasta Bruttoinvesteringar 78542.60 73934 75956 75401 79328 77588
Bnp Per Capita 35391.70 35800 35800 35800 36400 36400
Bnp Per Capita Ppp 35739.00 33495 36400 36400 33495 33986
Bnp Från Jordbruk 8229.90 7722 7834 7901 8312 8130
Bnp Från Entreprenad 17011.20 16010 16539 16331 17181 16804
Bnp Från Tillverkning 75157.70 71681 73521 72151 75909 74244
Bnp Från Tjänster 286113.00 269001 276514 274668 288974 282634

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 8.40 14 15 14.8 14.4 13.2
Egenföretagare 23234.17 25400 25400 25900 25900 26700
Arbetslösa Personer 2132.02 2550 2540 2500 2500 2450
Deltid Sysselsättning 37249.12 42400 42400 43000 43000 44100
Heltid 143719.68 148400 148400 149000 149000 150000
Sysselsättningsgraden 58.80 59.5 59.6 59.6 59.6 59.8
Arbetskraftsdeltagande 64.30 65.9 66 65.9 65.9 66
Långtidsarbetslöshet 5.50 5.2 5.2 5.2 4.8 4.8
Ungdomsarbetslöshet 28.00 28 28 28 27.6 27.6
Arbetskostnaderna 111.50 113 112 113 113 115
Löner 2467.00 2502 2504 2509 2509 2554
Lönerna I Manufacturing 102.90 104 104 105 105 106
Löne Tillväxt 0.70 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8
Befolkning 60.36 60.26 60.26 60.26 60.15 60.15
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67.25
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67.25
Levnadslön Familj 1440.00 1460 1462 1464 1464 1491
Levnadslön Individuella 935.00 948 949 951 951 968
Löner Lågutbildade 1130.00 1146 1147 1149 1149 1170
Löner Högutbildad 2340.00 2373 2375 2380 2380 2423
Sysselsättning Ändra -0.10 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.00 -1.3 -0.7 -0.4 -0.1 1.1
Inflation (Månad) 0.10 0.3 -0.4 0.5 -0.3 0.5
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.10 105 105 107 107 109
Konsumentprisindex Kpi 103.00 102 102 102 103 104
Kärna Konsumentprisindexet 103.30 104 104 103 104 105
Kärna Inflation Rate 0.80 1 1.1 1.2 1.2 1.5
Bnp-Deflatorn 104.22 102 103 104 104 105
Producentpriserna 98.60 105 104 110 103 112
Producentpriserna Förändras -5.10 0.9 1.1 1.4 1.4 1.7
Exportpriserna 111.50 112 112 112 112 114
Importpriserna 104.40 112 112 113 113 113
Mat Inflation 2.70 1.5 1.6 1.8 1.8 2.1
KPI bostadshjälpmedel 99.20 102 102 103 103 104
Cpi Transportfordon 103.50 106 105 105 104 106

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.25 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
Penningmängden M2 1663720.00 1790000 1840000 1920000 1920000 1920000
Banks Balansräkning 3809611.27 4080000 4170000 4220000 4220000 4220000
Lån Till Den Privata Sektorn 650439.00 619250 625676 605993 641442 623567
Privat skuld och BNP 166.20 166 166 166 166 165
Centralbanken Balansräkning 1121789.20 1211000 1259000 1321000 1321000 1371000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 5685.09 2840 3000 5400 4160 3900
Kurantkonto 4136.00 4220 2290 2210 1900 1910
Bytesbalans Till Bnp 3.00 2.5 2.5 2.5 2.9 2.9
Import 30251.85 28060 28100 29500 32040 33600
Export 35936.93 30900 31100 30900 36200 34400
Utlandsskulden 2229541.00 2290000 2300000 2320000 2320000 2380000
Villkor För Handel 106.80 100 100 99.12 99.12 99.13
Kapitalflöden -5776.50 1640 1640 5210 5210 5010
Remitteringar 129.63 165 165 155 155 151
Guldreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Inkomster Från Turism 483.48 4650 5100 2500 2500 2700
Råolja Produktion 85.00 78 78 78 78 75
Utländska Direktinvesteringar -6480.00 -2870 -400 470 470 580

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 134.80 157 157 157 152 152
Statliga Budgetutskottet -1.60 -10.6 -10.6 -10.6 -5.8 -5.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -48.99 9.7 -28.4 5.4 5.4 2.1
Statliga Utgifter 79223.20 74609 76589 76054 80015 78260
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.70 55 55 55 52 52
Statliga Intäkter 30.19 44.4 40.1 104 104 107
Statsskuld 2431059.30 2512000 2544000 2594000 2594000 2654000
Skatteutgifter 79.18 34.7 68.5 99 99 105
Asylansökningar 2495.00 9400 9400 6820 6820 5920

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen 71.20 75 76 82 85 89
Tillverkning - Pmi 31.10 40 47 49 51 54
Tjänster Pmi 10.80 36 43 44 50 52.9
Industriproduktion -29.30 1.1 1.4 1.2 1.2 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) -28.40 -0.2 -0.3 0.2 0.2 0.3
Manufacturing Produktion -31.20 0.9 1.2 1.1 1.1 1.5
Kapacitetsutnyttjande 76.80 78.5 78.5 78.6 78.6 78.7
Nya Beställningar 87.30 123 123 119 119 120
Fabriks Beställningar -26.50 0.8 1.2 0.2 0.2 0.3
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index 38.70 -60 -48 -40 -36 -20
Bilregistreringar 4279.00 177000 105000 121000 121000 126000
Gruv Produktion -21.40 0.7 0.8 1 1 0.9
Stål Produktion 1350.00 1980 2120 1660 1660 1710
Konkurser 2844.00 3200 3200 3400 3400 3200
Komposit - Pmi 10.90 37 44 45 50.4 53.4

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence 94.30 82 83 85 88 91
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -20.50 -1 -0.4 0.9 1.1 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -18.40 -2.7 -1.6 -0.4 1.5 1.4
Konsument - Spendera 261985.60 245994 253528 251506 264605 258800
Disponibel Personlig Inkomst 299377.00 279482 289574 287402 302371 295737
Personliga Besparingar 8.20 9 9.2 9.5 9.5 10
Hushållen Skuld Till Bnp 40.50 34.3 34.3 34.3 34.3 34
Hushållen Skuld Till Inkomst 60.95 58 58 58 58 56
Bankernas Utlåningsränta 1.68 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
Konsumentkrediter 110474.95 101177 105210 106601 112946 109692
Bensinpriser 1.64 1.69 1.61 1.53 1.45 1.38

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen -35.40 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
Housing - Index 98.60 101 102 104 104 106
Husägande Betyg 72.40 71 71 71 71 70
Konstruktion Pmi 4.80 38 46 49 51 52


Italien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.