Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 26228.04 26048 25363 24697 24047 22799
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.35 1.45 1.55 1.65 1.77 2.01

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 2.60 1 0.8 0.7 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 2.6 1 1.2 2.2 2.3
Arbetslöshet 9.20 9.4 9.3 9.2 9.4 9.1
Inflation - Betygsätt 3.90 3.6 3.4 3.2 3.1 2.2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.4 -0.3 0.5 0.5
Ränta 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Handelsbalans 4163.83 4900 5400 7700 9100 8900
Kurantkonto 4682.00 2230 2860 4700 2870 1510
Bytesbalans Till Bnp 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
Statsskulden Till Bnp 155.80 157 157 157 157 151
Statliga Budgetutskottet -9.50 -6 -6 -6 -6 -2.8
Förtroendekommissionen 115.20 111 108 105 102 100
Tillverkning - Pmi 62.00 54.5 55.1 55.5 55 55
Tjänster Pmi 53.00 53.6 54 54.4 55 55
Konsument - Confidence 117.70 108 110 107 105 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 0.9 0.7 -0.8 0.5 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp-Tillväxt 2.60 1 0.8 0.7 0.6 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.90 2.6 1 1.2 2.2 2.3
BNP 1886.45 2000 2000 2000 2000 2380
Bnp Fasta Priser 425022.20 414001 418373 430122 434373 444363
Fasta Bruttoinvesteringar 82884.30 81580 82379 83879 84708 86656
Bnp Per Capita 29287.08 35200 35200 35200 35200 36000
Bnp Per Capita Ppp 38992.15 41200 41200 41200 41200 42000
Bnp Från Jordbruk 7733.00 8163 7974 7826 7903 8085
Bnp Från Entreprenad 19224.00 18969 19300 19455 19647 20099
Bnp Från Tillverkning 75304.00 75635 75472 76208 76961 78731
Bnp Från Tjänster 281296.00 271347 274794 284672 287485 294097

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 9.20 9.4 9.3 9.2 9.4 9.1
Egenföretagare 23058.76 23400 23500 23550 23600 23900
Arbetslösa Personer 2338.12 2290 2280 2250 2210 2200
Sysselsättningsgraden 58.60 58.6 58.7 58.8 58.9 59.1
Arbetskraftsdeltagande 65.00 64.7 64.8 64.9 65.1 65.4
Långtidsarbetslöshet 5.60 5.8 5.7 5.6 5.8 5.8
Ungdomsarbetslöshet 28.00 28.2 28.1 28 28.2 28.2
Arbetskostnaderna 112.20 110 114 115 114 111
Löner 2333.00 2580 2359 2361 2359 2392
Lönerna I Manufacturing 104.60 105 105 106 106 106
Löne Tillväxt 0.60 1.2 1.1 1.3 1.4 1.6
Befolkning 59.64 59.1 59.1 59.1 59.1 58.7
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Sysselsättning Ändra 1.50 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 3.90 3.6 3.4 3.2 3.1 2.2
Inflation (Månad) 0.40 0.3 0.4 -0.3 0.5 0.5
Konsumentprisindex Kpi 106.60 107 108 108 110 112
Harmoniserade Konsumentprisindexet 107.80 108 109 109 111 114
Kärna Konsumentprisindexet 104.30 105 105 105 106 108
Kärna Inflation Rate 1.50 1.2 1.1 1.3 1.4 1.7
Bnp-Deflatorn 106.13 109 110 110 109 112
Producentpriserna 122.80 130 137 132 137 140
Producentpriserna Förändras 22.10 25.2 26.8 16.3 11.5 2.5
Mat Inflation 2.90 1.5 1.4 1.5 1.7 1.7
KPI bostadshjälpmedel 116.00 107 108 111 120 122
Cpi Transportfordon 112.30 113 113 113 113 114

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
Interbankränta -0.58 -0.58 -0.58 -0.48 -0.33 -0.08
Penningmängden M2 1887406.00 1940000 1950000 1970000 1990000 2070000
Banks Balansräkning 4003532.04 4080000 4110000 4130000 4150000 4150000
Lån Till Den Privata Sektorn 662624.00 674000 673200 676000 681000 696000
Privat skuld och BNP 180.00 175 175 175 175 171
Centralbanken Balansräkning 1572861.80 1591000 1604000 1615000 1631000 1661000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans 4163.83 4900 5400 7700 9100 8900
Kurantkonto 4682.00 2230 2860 4700 2870 1510
Bytesbalans Till Bnp 3.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5
Import 44130.19 42900 36100 41200 37100 40500
Export 48293.02 47800 41500 48900 46200 49400
Utlandsskulden 2409210.00 2420000 2440000 2445000 2450000 2490000
Kapitalflöden 3104.00 1850 3040 1980 3020 2840
Guldreserver 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
Inkomster Från Turism 1754.00 1720 3640 3800 2300 2700
Utländska Direktinvesteringar -981.00 2420 2690 2980 510 750
Råolja Produktion 102.00 110 100 88 105 95

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 155.80 157 157 157 157 151
Statliga Budgetutskottet -9.50 -6 -6 -6 -6 -2.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -37.97 -47 -25 -23 -23 -20
Statliga Utgifter 81385.80 83993 82032 82362 83176 85089
Offentliga Utgifterna Till Bnp 57.30 53 53 53 53 51
Statliga Intäkter 32.55 37 34 36 96 101
Statsskuld 2694232.60 2745000 2755000 2764000 2774000 2824000
Skatteutgifter 70.52 84 59 59 119 121

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Förtroendekommissionen 115.20 111 108 105 102 100
Tillverkning - Pmi 62.00 54.5 55.1 55.5 55 55
Tjänster Pmi 53.00 53.6 54 54.4 55 55
Industriproduktion 6.30 3.2 3.8 3.2 3.4 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) 1.90 0.8 0.8 -1 0.5 0.4
Manufacturing Produktion 5.60 3.4 4.2 4 3.8 3.8
Kapacitetsutnyttjande 78.00 77.8 78 78.2 78 79
Bilregistreringar 86679.00 175200 156000 184000 145000 169000
Gruv Produktion -6.30 3.4 4.1 3.6 3.2 3.2
Konkurser 2539.00 3200 3400 3000 3200 2900
Komposit - Pmi 54.70 54.1 54.6 54.8 55.1 55.1

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Confidence 117.70 108 110 107 105 105
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 0.9 0.7 -0.8 0.5 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.50 3.8 4.6 3.8 3.2 3.2
Konsument - Spendera 251594.50 239019 246989 254614 257130 263044
Disponibel Personlig Inkomst 298072.00 301159 297531 301649 304630 311636
Personliga Besparingar 11.00 12.6 12.4 12.2 12 9.5
Hushållen Skuld Till Bnp 44.10 47 47 47 47 45
Hushållen Skuld Till Inkomst 64.36 66 66 66 66 63
Bensinpriser 2.08 1.98 1.88 1.78 1.69 1.61
Bankernas Utlåningsränta 1.61 1.61 1.61 1.71 1.86 2.11
Konsumentkrediter 111891.68 112919 109952 112704 114353 116983

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Byggproduktionen 13.20 11.3 11.1 7.4 3.5 4.5
Housing - Index 104.00 101 103 104 105 110
Husägande Betyg 72.40 67 67 67 67 65
Konstruktion Pmi 64.40 55 53.2 54 53.8 53.8


Italien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.