Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 21954.66 20940 20649 20362 20077 19523
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.60 2.15 2.22 2.28 2.35 2.49
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
Arbetslöshet 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Inflation - Betygsätt 0.70 0.6 1 1.1 1.3 1.2
Inflation (Månad) 0.10 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans 5347.00 400 6000 2180 2180 5400
Kurantkonto 2599.00 2570 2750 2460 2460 2210
Bytesbalans Till Bnp 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Statsskulden Till Bnp 132.20 133 133 133 133 133
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
Förtroendekommissionen 100.80 99 101 102 102 102
Tjänster Pmi 50.50 51.2 51.5 52 52.4 52.9
Tillverkning - Pmi 48.40 51.1 51.6 52 51.9 52.7
Konsument - Confidence 109.60 110 111 112 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.10 0.3 0.2 0.5 0.5 0.8
BNP 2073.90 2030 2030 2090 2090 2090
Bnp Fasta Priser 403596.00 403677 403628 404837 404837 406857
Fasta Bruttoinvesteringar 74810.30 74054 74352 74574 74574 74946
Bnp Per Capita 35391.70 35200 35200 35800 35800 35800
Bnp Per Capita Ppp 35739.00 36000 36000 36400 36400 36400
Bnp Från Jordbruk 7159.00 7078 7010 7031 7031 7066
Bnp Från Entreprenad 16856.00 16465 16419 16469 16469 16551
Bnp Från Tillverkning 70681.00 70661 70363 70574 70574 70926
Bnp Från Tjänster 271203.00 271589 272028 272842 272842 274204
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.90 9.7 9.4 9.4 9.2 8.8
Arbetslösa Personer 2579.60 2580 2570 2550 2550 2500
Sysselsättningsgraden 59.00 59.2 59.4 59.5 59.5 59.6
Arbetskraftsdeltagande 65.70 65.8 65.8 65.9 65.9 65.9
Långtidsarbetslöshet 6.00 4.9 4.8 4.7 4.7 4.5
Ungdomsarbetslöshet 30.50 28.9 28.4 28 28 27
Arbetskostnaderna 111.20 111 111 111 111 113
Löner 2434.00 2478 2478 2480 2480 2525
Lönerna I Manufacturing 102.20 116 116 116 116 118
Löne Tillväxt 1.60 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9
Befolkning 60.48 60.21 60.37 60.26 60.26 60.26
Pensionsåldern Kvinnor 67.00 67 67 67 67 67
Pensionsåldern Män 67.00 67 67 67 67 67
Löner Lågutbildade 1130.00 1354 1150 1151 1151 1172
Löner Högutbildad 2340.00 2545 2382 2384 2384 2427
Levnadslön Familj 1440.00 1486 1466 1467 1467 1494
Levnadslön Individuella 935.00 967 952 953 953 970
Sysselsättning Ändra 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 0.6 1 1.1 1.3 1.2
Inflation (Månad) 0.10 -0.5 0.4 0.5 0.3 0.5
Konsumentprisindex Kpi 103.10 103 103 104 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 102.70 103 103 103 103 104
Kärna Inflation Rate 0.50 0.7 1 1.1 1.1 1.2
Producentpriserna 104.00 107 107 107 107 110
Producentpriserna Förändras 1.50 2.3 2.1 2.2 2 2
Mat Inflation 0.30 1.9 2 2.1 2.1 2.3
KPI bostadshjälpmedel 103.40 103 106 107 105 108
Cpi Transportfordon 107.00 107 105 106 108 106
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.33 -0.31 -0.31 -0.06 -0.31 -0.06
Penningmängden M2 1576757.00 1830000 1850000 1850000 1850000 2010000
Banks Balansräkning 3745490.77 4110000 4150000 4150000 4150000 4290000
Lån Till Den Privata Sektorn 666635.00 815000 858000 679984 668526 901000
Privat skuld och BNP 168.90 168 168 166 166 166
Centralbanken Balansräkning 992464.10 1201000 1261000 1261000 1261000 1341000
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 5347.00 400 6000 2180 2180 5400
Kurantkonto 2599.00 2570 2750 2460 2460 2210
Bytesbalans Till Bnp 2.50 3 3 2.5 2.5 2.5
Import 38452.89 38100 34400 40020 40020 37500
Export 43800.17 38500 40400 42200 42200 42900
Utlandsskulden 2134121.00 2230000 2250000 2270000 2124148 2320000
Guldreserver 2451.80 2452 2452 2452 2452 2452
Inkomster Från Turism 3932.85 4700 2400 2700 4650 2500
Råolja Produktion 82.00 85 84 85 85 84
Utländska Direktinvesteringar 1808.00 -600 1050 -1120 -1120 470
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 132.20 133 133 133 133 133
Statliga Budgetutskottet -2.10 -2.6 -2.6 -3.6 -3.6 -3.6
Regeringen Budgetutskottet Värde 10.44 3.8 -5.8 -10.9 -10.9 -4.9
Statliga Utgifter 78566.20 78208 78180 78414 78414 78806
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.60 49 49 49.5 49.5 49.5
Statliga Intäkter 37.34 38.2 102 40.2 40.2 105
Statsskuld 2364663.30 2439000 2457000 2457000 2457000 2514000
Skatteutgifter 26.91 34.4 108 51.1 51.1 110
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 24 24 24 24 24
Personliga Skattesats 43.00 43 43 43 43 43
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
Social Security Rate För Företag 30.00 30 30 30 30 30
Social Trygghet För Anställda 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 100.80 99 101 102 102 102
Tjänster Pmi 50.50 51.2 51.5 52 52.4 52.9
Tillverkning - Pmi 48.40 51.1 51.6 52 51.9 52.7
Industriproduktion -0.70 1.2 1.4 1.6 1.6 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) 0.90 0.4 0.3 0.5 0.5 0.2
Manufacturing Produktion -0.90 1.2 1.5 1.7 1.7 1.8
Fabriks Beställningar 2.50 -2.4 -0.4 1 1 0.2
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -28.00 -11 -7 -12 -12 -4
Bilregistreringar 171626.00 177000 125000 215000 215000 129000
Stål Produktion 2215.00 2060 1540 1540 1540 1560
Gruv Produktion -0.80 -1.4 0.5 0.7 0.7 1
Komposit - Pmi 50.10 50.9 51 51.5 51.5 52.7
Elproduktion 22439.00 24300 25170 25170 25170 24500
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 109.60 110 111 112 112 112
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 0.6 0.5 -0.2 -0.2 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.80 1.4 1.3 1.5 1.5 1.5
Konsument - Spendera 242896.90 242512 243116 243844 243844 245061
Disponibel Personlig Inkomst 296806.00 295994 296289 297176 296843 298660
Personliga Besparingar 8.40 8.7 8.7 9 9 9.5
Bankernas Utlåningsränta 1.97 1.98 1.98 2.23 1.98 2.23
Konsumentkrediter 106884.80 100450 102723 103552 104269 103545
Bensinpriser 1.93 1.76 1.72 1.68 1.73 1.68
Hushållen Skuld Till Inkomst 61.12 55.2 55.2 53.2 53.2 53.2
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 2.00 3.6 1.9 2 1.8 1.6
Housing - Index 97.80 100 101 102 102 104
Konstruktion Pmi 50.70 50.2 50.5 51 51 52.6
Husägande Betyg 72.40 71.5 71.5 71 71 71


Italien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.