Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagren Marknaden 1375.80 1370 1363 1356 1348 1334
Valuta 97.67 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.30 -0.3 0.3 0.5 0.2 0.3
Arbetslöshet 5.90 5.8 5.6 5.4 5.6 5.9
Inflation - Betygsätt 0.04 0.1 1.3 1.2 1.4 1.6
Ränta 8.79 8.4 8.2 8.3 8.2 8.2
Handelsbalans -23061.00 -200000 30000 20000 -20000 -550000
Kurantkonto -36.85 -180 -50 -110 -130 -150
Bytesbalans Till Bnp -1.20 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Statsskulden Till Bnp 45.20 46 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Förtroendekommissionen 1466.10 1455 1449 1435 1430 1440
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.30 -0.3 0.3 0.5 0.2 0.3
BNP 108.40 109 115 115 115 115
Bnp Fasta Priser 17988418.00 18040224 17978352 18078360 18024395 18094345
Fasta Bruttoinvesteringar 4206881.00 4240991 4186522 4227915 4215295 4253714
Bnp Per Capita 5185.09 5200 5300 5300 5300 5300
Bnp Per Capita Ppp 10412.20 10850 11000 11000 11000 11000
Bnp Från Jordbruk 1459140.00 1440890 1477474 1466436 1462058 1445213
Bnp Från Entreprenad 1499378.00 1524343 1507367 1506875 1502377 1528916
Bnp Från Tillverkning 2113227.00 2080950 2099308 2123793 2117453 2087193
Bnp Från Mining 1644709.00 1615044 1633361 1652933 1647998 1619889
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1149090.00 1228318 1152537 1154835 1151388 1232003
Bnp Från Tjänster 1085190.00 1084189 1082076 1090616 1087360 1087441
Bnp Från Transport 1268151.00 1287644 1246797 1274492 1270687 1291507
Bnp Från Verktyg 553980.00 496086 554072 556750 555088 497575
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.90 5.8 5.6 5.4 5.6 5.9
Löner 450.26 455 455 455 455 475
Lönerna I Manufacturing 450.00 460 460 460 460 470
Minimilöner 394.00 394 405 405 405 405
Sysselsättningsgraden 47.30 47.4 47.6 47.6 47.5 47.6
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.04 0.1 1.3 1.2 1.4 1.6
Konsumentprisindex Kpi 105.22 105 107 107 107 107
Producentpriserna 103.53 103 104 104 105 105
Producentpriserna Förändras 0.50 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
Inflation (Månad) -0.70 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5
Mat Inflation -0.44 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8
KPI bostadshjälpmedel 116.00 116 117 117 118 118
Cpi Transportfordon 108.13 108 109 110 110 109
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 8.79 8.4 8.2 8.3 8.2 8.2
Interbankränta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Värde Ränta 3.60 3.35 3.15 3.25 3.15 3.15
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -23061.00 -200000 30000 20000 -20000 -550000
Kurantkonto -36.85 -180 -50 -110 -130 -150
Bytesbalans Till Bnp -1.20 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
Import 1791164.00 2000000 1870000 1840000 1820000 2400000
Export 1768103.00 1800000 1900000 1860000 1800000 1850000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 45.20 46 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Statliga Utgifter 2743324.00 2836114 2722182 2757041 2748811 2844622
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
Social Trygghet För Anställda 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 1466.10 1455 1449 1435 1430 1440
Ledande Ekonomiska Index -7.90 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6
Manufacturing Produktion 18.10 4 4.2 4 4.3 4.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 11233297.00 11274641 11169333 11289463 11255764 11308465


Ecuador - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.