Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 1265.14 1198 1183 1169 1155 1128
Valuta 103.73 96.06 96.48 96.91 97.33 96.48

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.73 0.5 0.6 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 1.8 2.2 3.8 3.1 2.5
Arbetslöshet 6.60 5.1 4.9 4.5 4.3 4
Inflation - Betygsätt 2.89 2.99 2.91 2.85 2.36 2
Ränta 7.23 8 9 9.5 10 10
Handelsbalans 78683.00 -88794 -83749 -68816 -49847 0
Kurantkonto 726.90 -50 -50 -50 -50 -50
Bytesbalans Till Bnp 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
Statsskulden Till Bnp 68.90 61 61 61 61 61
Statliga Budgetutskottet -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
Förtroendekommissionen 1547.90 1550 1560 1560 1510 1500
Konsument - Confidence 35.60 35 35.5 36.3 37.1 40
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 0.73 0.5 0.6 0.9 0.6 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.90 1.8 2.2 3.8 3.1 2.5
BNP 98.81 102 102 106 106 106
Bnp Fasta Priser 17493339.00 17331654 17761388 18158086 18035633 18612038
Fasta Bruttoinvesteringar 3484299.00 3753325 3548325 3616702 3592312 3707120
Bnp Per Capita 5317.68 4950 4950 4950 4950 5050
Bnp Per Capita Ppp 10329.20 10850 10850 10850 10850 11900
Bnp Från Jordbruk 1399914.00 1388075 1375227 1453111 1443311 1489439
Bnp Från Entreprenad 1101105.00 1283714 1116978 1142947 1135239 1171521
Bnp Från Tillverkning 2065053.00 2081672 2106658 2143525 2129070 2197113
Bnp Från Mining 1331471.00 1515135 1575778 1382067 1372747 1416619
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1163676.00 1096830 1183023 1207896 1199750 1238093
Bnp Från Tjänster 1135085.00 1068963 1133633 1178218 1170273 1207674
Bnp Från Transport 1317220.00 1203712 1308079 1367274 1358054 1401456
Bnp Från Verktyg 561599.00 571169 495846 582940 579009 597513

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.60 5.1 4.9 4.5 4.3 4
Löner 466.63 475 475 480 480 480
Befolkning 17.56 17.74 17.74 17.98 17.98 17.98
Arbetskraftsdeltagande 63.00 63.9 64.5 64.8 64.8 65
Minimilöner 400.00 415 415 415 415 415
Sysselsättningsgraden 40.00 41.2 41.7 41.7 41.5 42
Lönerna I Manufacturing 450.00 470 470 470 470 470

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 2.89 2.99 2.91 2.85 2.36 2
Konsumentprisindex Kpi 108.03 108 109 109 110 111
Producentpriserna 108.85 109 110 110 111 114
Inflation (Månad) 0.11 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
Mat Inflation 2.16 4 3.8 3.5 2.9 2.5
KPI bostadshjälpmedel 117.71 120 120 120 120 122
Cpi Transportfordon 119.11 120 120 120 121 121
Producentpriserna Förändras 4.81 7.2 5.1 5.6 3.1 3

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 7.23 8 9 9.5 10 10
Interbankränta 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Värde Ränta 4.78 5.55 6.55 7.05 7.55 7.55

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 78683.00 -88794 -83749 -68816 -49847 0
Kurantkonto 726.90 -50 -50 -50 -50 -50
Bytesbalans Till Bnp 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
Export 2962658.00 2497772 2561976 2634586 2710270 2900000
Import 2883976.00 2586566 2645725 2703402 2760117 2900000
Remitteringar 1209.50 1300 1310 1350 1350 1400
Råolja Produktion 456.00 505 515 530 530 510
Utländska Direktinvesteringar 91.50 150 200 200 250 200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 68.90 61 61 61 61 61
Statliga Budgetutskottet -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
Regeringen Budgetutskottet Värde 121.00 -34 -37 -40 100 100
Statliga Utgifter 2652494.00 2643438 2673182 2753289 2734721 2822121
Statliga Intäkter 1722.31 1672 1685 1698 1854 1901
Skatteutgifter 1601.31 1706 1722 1738 1754 1801
Militära Utgifter 2244.00 2300 2300 2300 2300 2400

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Social Security Rate För Företag 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Social Trygghet För Anställda 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 1547.90 1550 1560 1560 1510 1500
Ledande Ekonomiska Index 7.10 1.8 2.2 3.1 4.1 3
Manufacturing Produktion 30.32 5 5 4.3 4.3 4.3
Stål Produktion 50.00 53.6 54 54.2 54.2 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 35.60 35 35.5 36.3 37.1 40
Konsument - Spendera 11648448.00 11077682 11405809 12091089 12009550 12393366
Konsumentkrediter 32221.10 29523 31119 32887 33220 33709


Ecuador - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.