Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagren Marknaden 1357.39 1347 1329 1312 1294 1260
Valuta 93.06 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.11 1.5 -2.5 0.3 1.1 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 -6 -5 0.5 1.3 1
Arbetslöshet 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
Inflation - Betygsätt -0.54 -0.3 0.1 0.3 0.4 0.7
Ränta 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
Handelsbalans 198640.00 -20000 -420000 -550000 -550000 -420000
Kurantkonto 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
Bytesbalans Till Bnp -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
Statsskulden Till Bnp 49.40 57 57 59 59 59
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
Förtroendekommissionen 1400.20 1380 1400 1410 1410 1460
Konsument - Confidence 37.10 35 37 38 38 38.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -2.11 1.5 -2.5 0.3 1.1 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.00 -6 -5 0.5 1.3 1
BNP 107.44 98.5 98.5 102 102 102
Bnp Fasta Priser 17523048.00 16940719 17005352 17989872 18133075 17175405
Fasta Bruttoinvesteringar 3893779.00 3910770 3888145 4113248 4145990 3927026
Bnp Per Capita 5097.07 4850 4850 5000 5000 5000
Bnp Per Capita Ppp 11375.33 10870 10870 11200 11200 11200
Bnp Från Jordbruk 1413900.00 1287667 1321997 1398534 1409666 1335217
Bnp Från Entreprenad 1370957.00 1388792 1378524 1458333 1469942 1392309
Bnp Från Tillverkning 2111574.00 2012812 2000831 2116669 2133518 2020839
Bnp Från Mining 1620768.00 1541717 1503778 1590839 1603502 1518816
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1078521.00 1017151 1056742 1117922 1126821 1067309
Bnp Från Tjänster 1096055.00 1062166 1071838 1133891 1142917 1082556
Bnp Från Transport 1236182.00 1261193 1255302 1327977 1338548 1267855
Bnp Från Verktyg 580301.00 511083 546488 578127 582729 551953

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
Löner 466.63 466 466 466 475 475
Befolkning 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
Arbetskraftsdeltagande 62.30 64.2 64.5 64.7 64.7 64.9
Minimilöner 394.00 405 405 405 405 415
Sysselsättningsgraden 48.02 46.9 46.8 47 47 47.4
Lönerna I Manufacturing 450.00 460 470 470 470 470

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -0.54 -0.3 0.1 0.3 0.4 0.7
Konsumentprisindex Kpi 105.62 105 105 106 106 106
Producentpriserna 100.13 104 105 106 102 107
Inflation (Månad) -0.61 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
Mat Inflation 1.20 1.5 0.8 0.6 0.6 0.8
KPI bostadshjälpmedel 116.34 116 116 107 117 117
Cpi Transportfordon 106.41 108 108 108 107 109
Producentpriserna Förändras -1.30 0.3 0.8 1 1.3 1.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
Interbankränta 2.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Värde Ränta 4.40 2.92 2.82 2.62 2.42 2.42

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 198640.00 -20000 -420000 -550000 -550000 -420000
Kurantkonto 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
Bytesbalans Till Bnp -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
Export 1448161.00 1800000 1850000 1850000 1850000 1850000
Import 1249521.00 1820000 2400000 2400000 2400000 2600000
Remitteringar 845.57 730 920 920 920 980
Råolja Produktion 210.00 690 720 710 710 750

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 49.40 57 57 59 59 59
Statliga Budgetutskottet -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -521.75 -700 -1440 -1440 -1440 -1140
Statliga Utgifter 2639153.00 2513960 2546530 2693961 2715405 2571995
Statliga Intäkter 988.41 1600 1760 1760 1760 1860
Skatteutgifter 1510.16 2300 3200 3200 3200 3000
Militära Utgifter 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.60 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Social Security Rate För Företag 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Social Trygghet För Anställda 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen 1400.20 1380 1400 1410 1410 1460
Ledande Ekonomiska Index -34.50 -1.5 -0.5 0.3 0.5 1.5
Manufacturing Produktion -4.68 -2.1 -1.7 -0.8 0.5 3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence 37.10 35 37 38 38 38.6
Konsument - Spendera 11085291.00 10673896 10781921 11406137 11496932 10889740
Konsumentkrediter 27448.30 25151 26012 28055 28278 26272


Ecuador - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.