Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Lagren Marknaden 1314.90 1297 1286 1274 1262 1240
Valuta 92.91 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.68 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.20 9 5 3.2 0.8 1.5
Arbetslöshet 6.10 6.6 6.1 5.8 5.8 5.5
Inflation - Betygsätt -0.69 1.4 2.2 2.4 2.5 2.5
Ränta 9.33 9 9.5 9.5 9.5 9.5
Handelsbalans 333387.00 50000 -70000 -70000 -70000 -70000
Kurantkonto 726.80 -150 -50 -50 -50 -50
Bytesbalans Till Bnp 2.60 -1.5 1.6 1.6 1.6 -1.2
Statsskulden Till Bnp 68.90 65 65 61 61 61
Statliga Budgetutskottet -8.90 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5 -2.5
Förtroendekommissionen 1465.00 1420 1460 1473 1473 1460
Konsument - Confidence 31.54 34 36 36 37.4 38.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.68 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.20 9 5 3.2 0.8 1.5
BNP 98.81 102 102 102 102 106
Bnp Fasta Priser 16644749.00 17437717 18790839 17358977 17061394 17619362
Fasta Bruttoinvesteringar 3745536.00 3737863 4417449 3826181 3760589 3883574
Bnp Per Capita 4628.32 5000 5000 5000 5000 5150
Bnp Per Capita Ppp 10329.20 11200 11200 11200 11200 11300
Bnp Från Jordbruk 1381198.00 1514703 1500843 1419056 1394729 1440342
Bnp Från Entreprenad 1265291.00 1406279 1587768 1347002 1323910 1367207
Bnp Från Tillverkning 1979321.00 2095632 2167534 2029831 1995034 2060278
Bnp Från Mining 1492392.00 1313560 1682243 1608493 1580919 1632620
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1060159.00 1206943 1279426 1158523 1138662 1175901
Bnp Från Tjänster 1035134.00 1200053 1129299 1076353 1057901 1092498
Bnp Från Transport 1173349.00 1076272 1341221 1236460 1215264 1255007
Bnp Från Verktyg 555198.00 622264 516727 542043 532750 550173

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.10 6.6 6.1 5.8 5.8 5.5
Löner 466.63 475 475 475 475 480
Befolkning 17.56 17.5 17.74 17.74 17.74 17.98
Arbetskraftsdeltagande 61.80 62.3 62.8 62.8 62.8 62.8
Minimilöner 400.00 405 415 415 415 415
Sysselsättningsgraden 37.40 46 47.4 47.4 47.4 47.4
Lönerna I Manufacturing 450.00 470 470 470 470 470

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt -0.69 1.4 2.2 2.4 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 104.89 105 110 107 107 109
Producentpriserna 101.36 102 103 104 105 106
Inflation (Månad) -0.18 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
Mat Inflation -3.47 0.6 0.8 1.4 1.4 0.9
KPI bostadshjälpmedel 116.22 116 121 119 119 122
Cpi Transportfordon 110.36 107 108 110 113 111
Producentpriserna Förändras 0.72 0.5 0.5 1.2 3.5 3

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 9.33 9 9.5 9.5 9.5 9.5
Interbankränta 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Värde Ränta 4.78 4.45 1.18 4.95 4.95 4.95

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 333387.00 50000 -70000 -70000 -70000 -70000
Kurantkonto 726.80 -150 -50 -50 -50 -50
Bytesbalans Till Bnp 2.60 -1.5 1.6 1.6 1.6 -1.2
Export 2232300.00 1750000 1780000 1780000 1780000 1780000
Import 1898914.00 1700000 1850000 1850000 1850000 1850000
Remitteringar 986.20 920 980 980 980 980
Råolja Produktion 502.00 710 750 750 750 700

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 68.90 65 65 61 61 61
Statliga Budgetutskottet -8.90 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5 -2.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -554.33 -1440 -1140 -1140 -1140 -1140
Statliga Utgifter 2473938.00 2742367 2954119 2665791 2620092 2705778
Statliga Intäkter 1307.42 1760 1860 1860 1860 1860
Skatteutgifter 1861.75 3200 3000 3000 3000 3000
Militära Utgifter 2244.00 2500 2500 2300 2300 2300

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.00 12 12 12 12 12
Social - Säkerhet - Betygsätt 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
Social Security Rate För Företag 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
Social Trygghet För Anställda 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 1465.00 1420 1460 1473 1473 1460
Ledande Ekonomiska Index -2.10 4.5 1.5 1.5 1.5 1.3
Manufacturing Produktion 30.32 18 12 5 5 4.3

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 31.54 34 36 36 37.4 38.6
Konsument - Spendera 10748503.00 10997614 11743755 10904440 10717507 11068007
Konsumentkrediter 28256.70 30322 24526 29483 29161 29925


Ecuador - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.