Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 772.41 775 778 781 784 789

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3 3 3 3 5
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4
Inflation - Betygsätt 7.70 7.5 7.6 7.8 8 8.1
Ränta 12.00 12 12 11 11 11
Handelsbalans -100359.60 -94149 -94258 -94408 -94350 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -16 -16 -16 -16 -12
Statsskulden Till Bnp 62.00 73 73 73 73 72
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3 3 3 3 5
BNP 7.67 6 6 6 6 7.5
Fasta Bruttoinvesteringar 201909.40 202919 207967 207967 208739 209007
Bnp Per Capita 523.60 532 532 532 532 550
Bnp Per Capita Ppp 1059.70 1050 1050 1050 1050 1140
Bnp Fasta Priser 7084378.60 1508555 1546081 1546081 1642320 1553811

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 6.00 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4
Befolkning 18.60 19.64 19.64 19.64 19.55 20.02

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 7.70 7.5 7.6 7.8 8 8.1
Konsumentprisindex Kpi 135.99 136 128 133 142 154
Mat Inflation 9.70 9 8.6 8.3 8 8
Cpi Transportfordon 127.72 126 125 131 136 147

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 12.00 12 12 11 11 11

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -100359.60 -94149 -94258 -94408 -94350 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -16 -16 -16 -16 -12

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 62.00 73 73 73 73 72
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
Statliga Utgifter 147297.00 148033 151716 151716 152279 152474
Skatteutgifter 231.90 165 165 165 185 200
Militära Utgifter 53.50 55 55 55 60 60
Statliga Intäkter 149.70 115 115 115 138 145
Regeringen Budgetutskottet Värde -6.50 -64 -64 -64 -54 -60

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.