Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1009.10 815 821 826 832 843

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4
Arbetslöshet 6.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
Inflation - Betygsätt 15.70 18 14 12 10 8
Ränta 14.00 14 14 14 14 13.5
Handelsbalans -133612.50 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
Bytesbalans Till Bnp -12.70 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -10
Statsskulden Till Bnp 50.70 50.6 50.6 50.6 50.6 51
Statliga Budgetutskottet -8.30 -7.7 -7.7 -7.7 -7.3 -7.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 4.1 4.1 4.1 4.4 4.4
BNP 11.96 13.6 13.6 13.6 13.6 14.5
Fasta Bruttoinvesteringar 201909.40 210188 210188 210188 210793 219436
Bnp Per Capita 395.13 532 500 550 550 550
Bnp Per Capita Ppp 1486.78 1050 1050 1140 1140 1140
Bnp Fasta Priser 7536528.00 7556868 7556868 7845526 7868135 8190729

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.00 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7
Befolkning 19.13 19.55 19.55 20.02 20.02 20.02

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 15.70 18 14 12 10 8
Konsumentprisindex Kpi 147.14 154 153 165 162 178
Mat Inflation 14.20 13 12 10 9 9
Cpi Transportfordon 138.99 130 136 140 140 146

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 14.00 14 14 14 14 13.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -133612.50 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
Bytesbalans Till Bnp -12.70 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5 -10
Utlandsskulden 2021553.18 2250000 2250000 2250000 2250000 2400000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 50.70 50.6 50.6 50.6 50.6 51
Statliga Budgetutskottet -8.30 -7.7 -7.7 -7.7 -7.3 -7.3
Statliga Utgifter 147297.00 153336 153336 153336 153778 160083
Skatteutgifter 189.40 175 175 200 190 230
Militära Utgifter 85.80 60 60 60 60 60
Regeringen Budgetutskottet Värde 2.10 -43 -48 -65 -50 -85
Statliga Intäkter 117.30 132 127 135 140 145

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.