Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 740.96 741 743 746 749 754

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 -1.9 -1.9 4.5 4.5 4.5
Arbetslöshet 5.40 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 7.60 7.5 8 8.5 9 9
Ränta 13.50 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans -169215.00 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -20 -20 -16 -16 -16
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 75 73 73 73
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 -1.9 -1.9 4.5 4.5 4.5
BNP 7.67 4.7 4.7 6 6 6
Fasta Bruttoinvesteringar 201909.40 188216 198073 210995 210995 206986
Bnp Per Capita 523.60 480 480 532 532 532
Bnp Per Capita Ppp 1059.70 1000 1000 1050 1050 1050
Bnp Fasta Priser 1501049.40 1402852 1472529 1568597 1568597 1538793

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.40 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
Befolkning 18.58 19.47 19.08 19.64 19.64 19.55

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 7.60 7.5 8 8.5 9 9
Konsumentprisindex Kpi 121.33 123 132 138 130 144
Mat Inflation 11.30 13.5 14 12 11 10
Cpi Transportfordon 118.99 122 126 127 127 137

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 13.50 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -169215.00 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -20 -20 -16 -16 -16

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 75 73 73 73
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -5.3
Statliga Utgifter 147297.00 137307 144498 153925 153925 151001
Skatteutgifter 133.90 133 175 165 165 185
Militära Utgifter 53.50 55 55 55 55 60
Statliga Intäkter 78.60 112 140 115 115 138
Regeringen Budgetutskottet Värde -55.30 -20 -45 -64 -64 -54

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.