Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 722.21 738 741 744 747 754
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 5 5 5.3 5.3 5.3
Arbetslöshet 5.90 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt 9.30 9.1 8.3 7.7 6.4 6
Ränta 13.50 13.5 14 14 14 14
Handelsbalans -96558.30 -94258 -94408 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -10 -10 -9 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 54.70 54 54 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 5 5 5.3 5.3 5.3
BNP 7.06 7 7 7.3 7.3 7.3
Fasta Bruttoinvesteringar 184693.90 184037 184037 186671 184915 195631
Bnp Per Capita 516.80 505 505 520 520 520
Bnp Per Capita Ppp 1163.30 1180 1180 1240 1240 1240
Bnp Fasta Priser 1381652.11 1447971 1447971 1468696 1454880 1539194
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.90 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 9.30 9.1 8.3 7.7 6.4 6
Konsumentprisindex Kpi 111.03 115 119 125 117 126
Mat Inflation 14.20 9.5 9 8.5 8.5 4.8
Cpi Transportfordon 112.52 117 119 119 118 126
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 13.50 13.5 14 14 14 14
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -96558.30 -94258 -94408 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -10 -10 -9 -9 -9
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 54.70 54 54 52 52 52
Statliga Budgetutskottet -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Statliga Utgifter 134737.90 134259 134259 136180 134899 142717
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.