Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 727.25 731 734 737 740 747
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 5 7 7 7 7
Arbetslöshet 5.40 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
Inflation - Betygsätt 9.50 8.3 7.7 6.4 6.1 6
Ränta 13.50 12.5 12 12 11.5 11.5
Handelsbalans -96558.30 -94408 -94408 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -10 -9 -9 -9 -9
Statsskulden Till Bnp 62.00 67 65 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 5 7 7 7 7
BNP 7.06 7 7.3 7.3 7.3 7.3
Fasta Bruttoinvesteringar 184693.90 184037 186671 197622 197622 195631
Bnp Per Capita 516.80 505 520 520 520 520
Bnp Per Capita Ppp 1163.30 1180 1240 1240 1240 1240
Bnp Fasta Priser 1381652.11 1447971 1468696 1478368 1478368 1539194
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.40 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 9.50 8.3 7.7 6.4 6.1 6
Konsumentprisindex Kpi 112.80 119 122 125 117 125
Mat Inflation 14.60 9 8.5 8.5 8.5 4.8
Cpi Transportfordon 112.74 118 116 119 118 124
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 13.50 12.5 12 12 11.5 11.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -96558.30 -94408 -94408 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -10.50 -10 -9 -9 -9 -9
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 62.00 67 65 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
Statliga Utgifter 134737.90 134259 136180 144170 144170 142717
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.