Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 731.00 729 731 734 737 742

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3.7 3.7 3.7 6 6
Arbetslöshet 5.40 5.9 5.9 5.9 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 11.00 10.5 9.6 9.3 8.4 7.6
Ränta 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Handelsbalans -91901.00 -94149 -94258 -94278 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -14.70 -10 -10 -10 -12 -12
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 75 75 78 78
Statliga Budgetutskottet -4.50 -6.7 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3.7 3.7 3.7 6 6
BNP 7.00 7.87 7.3 7.3 7.5 7.5
Fasta Bruttoinvesteringar 191861.00 198960 198960 198960 203373 210897
Bnp Per Capita 516.80 520 520 520 532 532
Bnp Per Capita Ppp 1163.30 1240 1240 1240 1215 1380
Bnp Fasta Priser 1501049.40 1482934 1482934 1556588 1591112 1649984

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.40 5.9 5.9 5.9 6.5 6.5
Befolkning 18.58 19.47 19.47 19.08 19.64 19.55

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 11.00 10.5 9.6 9.3 8.4 7.6
Konsumentprisindex Kpi 127.88 122 126 134 139 144
Mat Inflation 17.00 16 15 14 12 10
Cpi Transportfordon 117.07 123 124 128 127 137

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 13.50 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -91901.00 -94149 -94258 -94278 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -14.70 -10 -10 -10 -12 -12

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 75 75 78 78
Statliga Budgetutskottet -4.50 -6.7 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3
Statliga Utgifter 139966.40 145145 145145 145145 148364 153854
Skatteutgifter 169.10 110 133 175 165 185
Militära Utgifter 53.50 55 55 55 55 60
Statliga Intäkter 135.20 130 112 140 115 138
Regeringen Budgetutskottet Värde -33.90 35 -20 -45 -64 -54

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.