Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 729.89 733 735 738 740 746

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6
Arbetslöshet 5.40 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 8.70 9.2 9 8.4 8 7.6
Ränta 13.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans -91901.00 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -20 -20 -16 -16 -16
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 75 73 73 73
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 1.9 1.9 3.6 3.6 3.6
BNP 7.67 4.7 4.7 6 6 6
Fasta Bruttoinvesteringar 191861.00 195506 195506 198768 198768 202545
Bnp Per Capita 516.80 520 520 532 532 532
Bnp Per Capita Ppp 1163.30 1240 1240 1240 1215 1380
Bnp Fasta Priser 1501049.40 1457193 1529569 1555087 1555087 1584634

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.40 5.9 5.9 6.5 6.5 6.5
Befolkning 18.58 19.47 19.08 19.64 19.64 19.55

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 8.70 9.2 9 8.4 8 7.6
Konsumentprisindex Kpi 119.77 125 134 138 129 144
Mat Inflation 13.70 13.5 14 12 11 10
Cpi Transportfordon 115.85 123 127 127 125 137

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 13.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -91901.00 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -20 -20 -16 -16 -16

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 75 73 73 73
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -5.3
Statliga Utgifter 139966.40 142626 142626 145005 145005 147760
Skatteutgifter 154.50 133 175 165 165 185
Militära Utgifter 53.50 55 55 55 55 60
Statliga Intäkter 119.60 112 140 115 115 138
Regeringen Budgetutskottet Värde -34.80 -20 -45 -64 -64 -54

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.