Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 729.11 732 734 737 739 745
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 7 7 7 7 6.5
Arbetslöshet 5.40 5.2 5.2 5.2 5.2 5
Inflation - Betygsätt 10.40 8.5 7.4 6.7 6.3 5
Ränta 13.50 12.5 12.5 11.5 11.5 10.75
Handelsbalans -96558.30 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
Bytesbalans Till Bnp -14.70 -10 -10 -10 -10 -12
Statsskulden Till Bnp 62.00 65 65 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 7 7 7 7 6.5
BNP 7.06 7.3 7.3 7.3 7.3 7.5
Fasta Bruttoinvesteringar 191861.00 197622 197622 197622 197622 210468
Bnp Per Capita 516.80 520 520 520 520 532
Bnp Per Capita Ppp 1163.30 1240 1240 1240 1240 1380
Bnp Fasta Priser 1430022.80 1530124 1530124 1530124 1530124 1629582
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 5.40 5.2 5.2 5.2 5.2 5
Befolkning 18.14 19.47 19.47 19.47 19.08 19.55
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 10.40 8.5 7.4 6.7 6.3 5
Konsumentprisindex Kpi 119.95 125 118 122 128 134
Mat Inflation 17.20 8.5 8.5 8.5 4.8 4.8
Cpi Transportfordon 116.14 120 119 120 123 130
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 13.50 12.5 12.5 11.5 11.5 10.75
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -96558.30 -94149 -94258 -94408 -94278 -94354
Bytesbalans Till Bnp -14.70 -10 -10 -10 -10 -12
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 62.00 65 65 65 65 65
Statliga Budgetutskottet -4.50 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5
Statliga Utgifter 139966.40 144170 144170 144170 144170 153541
Militära Utgifter 53.50 55 55 55 55 60
Regeringen Budgetutskottet Värde -21283.60 7202 7202 7202 7202 8886
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.