Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 745.79 748 751 754 757 762

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 1.2 4.5 4.5 4.5 4.5
Arbetslöshet 5.40 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2
Inflation - Betygsätt 7.50 8.6 8.5 8.3 8.4 8.3
Ränta 12.00 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans -104084.50 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -20 -16 -16 -16 -16
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 73 73 73 73
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.7 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 1.2 4.5 4.5 4.5 4.5
BNP 7.67 4.7 6 6 6 6
Fasta Bruttoinvesteringar 201909.40 204332 210995 210995 210995 213527
Bnp Per Capita 523.60 480 532 532 532 532
Bnp Per Capita Ppp 1059.70 1000 1050 1050 1050 1050
Bnp Fasta Priser 1501049.40 1519062 1568597 1568597 1568597 1587420

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 5.40 5.8 6.2 6.2 6.2 6.2
Befolkning 18.58 19.08 19.64 19.64 19.64 19.55

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 7.50 8.6 8.5 8.3 8.4 8.3
Konsumentprisindex Kpi 126.06 133 138 129 133 144
Mat Inflation 10.90 9.5 9 8.6 8.3 8
Cpi Transportfordon 121.71 127 127 126 131 137

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 12.00 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -104084.50 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -15.10 -20 -16 -16 -16 -16

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 62.00 75 73 73 73 73
Statliga Budgetutskottet 4.00 -6.7 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Statliga Utgifter 147297.00 149065 153925 153925 153925 155772
Skatteutgifter 109.80 175 165 165 165 185
Militära Utgifter 53.50 55 55 55 55 60
Statliga Intäkter 103.30 140 115 115 115 138
Regeringen Budgetutskottet Värde -6.50 -45 -64 -64 -64 -54

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.