Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 807.50 811 816 820 825 835

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 3.8 4 4 4 4
Arbetslöshet 6.00 6 5.8 5.8 5.8 5.8
Inflation - Betygsätt 8.90 8 7.8 7.6 7.3 7
Ränta 12.00 12 12 11 11 11
Handelsbalans -133612.50 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -12.70 -14 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5
Statsskulden Till Bnp 50.70 51 50.6 50.6 50.6 50.6
Statliga Budgetutskottet -5.70 -6.3 -7 -7 -7 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 3.8 4 4 4 4
BNP 11.96 12.8 13.6 13.6 13.6 13.6
Fasta Bruttoinvesteringar 201909.40 208739 209582 209986 209986 217965
Bnp Per Capita 526.93 532 532 532 500 550
Bnp Per Capita Ppp 1486.78 1050 1050 1050 1050 1140
Bnp Fasta Priser 7084378.60 1642320 7353585 7367754 7367754 7647728

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.00 6 5.8 5.8 5.8 5.8
Befolkning 19.13 19.55 19.55 19.55 19.55 20.02

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 8.90 8 7.8 7.6 7.3 7
Konsumentprisindex Kpi 133.95 142 151 140 144 152
Mat Inflation 10.90 12 11.6 10.7 9.8 9.8
Cpi Transportfordon 132.43 130 136 140 140 146

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 12.00 12 12 11 11 11

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -133612.50 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
Bytesbalans Till Bnp -12.70 -14 -11.5 -11.5 -11.5 -11.5
Utlandsskulden 2021553.18 2150000 2250000 2250000 2250000 2250000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 50.70 51 50.6 50.6 50.6 50.6
Statliga Budgetutskottet -5.70 -6.3 -7 -7 -7 -7
Statliga Utgifter 147297.00 152279 152894 153189 153189 159010
Skatteutgifter 186.40 185 185 185 185 200
Militära Utgifter 85.80 60 60 60 60 60
Regeringen Budgetutskottet Värde -28.40 -54 -54 -54 -54 -60
Statliga Intäkter 112.50 138 138 138 138 145

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.