Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 785.31 787 790 793 796 802

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3 3 3 6 6
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
Inflation - Betygsätt 9.40 7.6 7.8 8 7.6 8.1
Ränta 12.00 12 11 11 11 11
Handelsbalans -100359.60 -94149 -94258 -94350 -94350 -94354
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -16 -16 -16 -16 -12
Statsskulden Till Bnp 61.20 73 73 73 73 72
Statliga Budgetutskottet -4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.00 3 3 3 6 6
BNP 7.67 6 6 6 6 7.5
Fasta Bruttoinvesteringar 201909.40 207967 207967 208739 207967 220445
Bnp Per Capita 523.60 532 532 532 532 550
Bnp Per Capita Ppp 1059.70 1050 1050 1050 1050 1140
Bnp Fasta Priser 7084378.60 7296910 7296910 1642320 7296910 7734725

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.00 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2
Befolkning 18.60 19.64 19.64 19.55 19.55 20.02

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 9.40 7.6 7.8 8 7.6 8.1
Konsumentprisindex Kpi 139.84 128 133 142 149 154
Mat Inflation 11.70 13 10 8 8 8
Cpi Transportfordon 129.69 125 131 136 138 147

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 12.00 12 11 11 11 11

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -100359.60 -94149 -94258 -94350 -94350 -94354
Bytesbalans Till Bnp -21.20 -16 -16 -16 -16 -12

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 61.20 73 73 73 73 72
Statliga Budgetutskottet -4.00 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -4.7
Statliga Utgifter 147297.00 151716 151716 152279 151716 160819
Skatteutgifter 231.90 165 165 185 185 200
Militära Utgifter 62.80 55 55 60 60 60
Regeringen Budgetutskottet Värde -6.50 -64 -64 -54 -54 -60
Statliga Intäkter 149.70 115 115 138 138 145

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


Malawi - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.