Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 179.70 177 177 178 179 180
Lagren Marknaden 5904.14 5864 5820 5775 5731 5644
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 2.9 3.3 3.5 3.1 3.8
Inflation - Betygsätt 3.30 4.4 4.6 4.4 4.6 4.7
Ränta 7.00 7.5 7 6.5 6.5 6.5
Handelsbalans -316.00 -670 -910 -910 -910 -820
Kurantkonto 423.20 -370 -1090 -650 -900 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 82.90 75 75 72 72 72
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 16.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 2.9 3.3 3.5 3.1 3.8
BNP 88.90 94.8 94.8 96.1 96.1 96.1
Bnp Fasta Priser 2326273.00 2471098 2747371 2755412 2774175 2835287
Bruttonationalprodukt 14047307.00 13217346 14398490 14440632 14538963 14859241
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078.50 3544149 3799755 3810877 3836826 3921348
Bnp Per Capita 3936.50 4230 4230 4350 4350 4350
Bnp Per Capita Ppp 11955.50 12150 12150 12303 12303 12303
Bnp Från Jordbruk 162364.00 172099 191525 192086 193394 197654
Bnp Från Entreprenad 177851.00 161313 175371 175885 177082 180983
Bnp Från Tillverkning 348130.00 394233 356833 357878 360315 368252
Bnp Från Mining 62670.00 53825 58621 58792 59193 60497
Bnp Från Offentlig Förvaltning 97321.00 109034 126536 126907 127771 130585
Bnp Från Tjänster 1335470.00 1438825 1506646 1511056 1521345 1554859
Bnp Från Transport 232601.00 282297 328559 329520 331764 339072
Bnp Från Verktyg 25028.00 25590 25063 25137 25308 25865
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslösa Personer 399784.00 348000 355000 355000 355000 349000
Arbetskraftsdeltagande 52.60 54.2 53.8 53.8 53.8 51.9
Befolkning 21.67 21.9 21.68 21.92 21.92 21.92
Löner Högutbildad 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
Löner Lågutbildade 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
Ungdomsarbetslöshet 19.60 21.5 21.5 21 21 20.9
Sysselsättningsgraden 95.30 95.4 95.5 95.5 95.5 95.9
Levnadslön Familj 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
Levnadslön Individuella 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 3.30 4.4 4.6 4.4 4.6 4.7
Konsumentprisindex Kpi 130.00 130 132 132 136 138
Kärna Konsumentprisindexet 134.60 133 134 137 137 139
Kärna Inflation Rate 5.70 3.7 3.8 4 4 4.1
Producentpriserna 137.60 136 144 145 144 150
Inflation (Månad) -0.20 0.6 0.9 0.6 0.6 1.2
Producentpriserna Förändras 0.60 5.4 5 5 4.3 3.8
Cpi Transportfordon 113.50 115 116 113 119 121
Mat Inflation -2.60 2.9 3.3 4.5 4.5 6.9
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 7.00 7.5 7 6.5 6.5 6.5
Interbankränta 8.45 9.26 9.26 8.76 8.76 8.76
Penningmängden M2 6550042.00 6230000 6270000 6270000 6270000 6400000
Valutareserven 1085117.00 1600000 1630000 1630000 1630000 1720000
Banks Balansräkning 9187270.70 9750000 9820000 9820000 9820000 10500000
Värde Ränta 7.00 8 8 7.5 7.5 7.5
Centralbanken Balansräkning 2031981.00 2220000 2270000 2270000 2270000 2350000
Utlåningsräntan 8.50 9 9 8.5 8.5 8.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -316.00 -670 -910 -910 -910 -820
Kurantkonto 423.20 -370 -1090 -650 -900 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5
Export 1084.00 1150 1090 1210 1190 1180
Import 1400.00 1820 1810 2050 1990 1890
Utlandsskulden 54221.66 58000 58500 54037 54141 62000
Turister 115701.00 90000 151000 170000 83000 164000
Guldreserver 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
Inkomster Från Turism 475.20 338 490 500 500 470
Remitteringar 584.50 550 720 700 710 750
Utländska Direktinvesteringar 167.00 410 710 710 710 820
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 82.90 75 75 72 72 72
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3
Statliga Utgifter 1300180.20 1144242 1332685 1336585 1345687 1375331
Statsskuld 11977539.00 11300000 11600000 11600000 11600000 12200000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 16.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 5.70 1.2 1.3 2.5 2.5 3.1
Lagerförändringar 313742.80 1170000 1170000 1220000 1220000 1220000
Bilregistreringar 3758.00 5410 3380 5500 5500 5690
Tjänster Pmi 57.10 53.5 54.1 53.5 53.5 56.9
Förtroendekommissionen 74.00 82 85 75 75 88
Tillverkning - Pmi 55.70 53.8 53.7 54 54 55.9
Manufacturing Produktion -0.80 0.8 1 0.8 0.6 1.3
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 10081222.90 8361971 10333253 10363497 10434066 10663918
Personliga Besparingar 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
Privat - Sektor - Credit 5618197.90 5690000 5720000 5720000 5720000 5800000
Bankernas Utlåningsränta 11.52 12.02 12.02 11.52 11.52 11.52
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Housing - Index 827.80 845 861 855 855 873
Bygglov 3007.00 2840 2720 2720 2720 2940


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.