Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 189.00 189 190 190 191 192
Lagren Marknaden 4571.63 4501 4432 4364 4296 4162

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.4 1.3 2.8 4 4
Arbetslöshet 4.50 4.9 5.1 5.3 5.5 5.4
Inflation - Betygsätt 5.40 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
Ränta 6.25 6 6 6 6 6
Handelsbalans -730.00 -500 -450 -820 -610 -820
Kurantkonto -882.00 -900 -850 -810 -810 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 82.90 88 88 88 85 85
Statliga Budgetutskottet -5.30 -7.5 -7.5 -7.5 -8.2 -8.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 1.4 1.3 2.8 4 4
BNP 91.00 95 95 95 98 98
Bnp Fasta Priser 2507363.00 2330991 2523661 2577569 2607658 2680672
Bruttonationalprodukt 14047307.00 14145638 14138614 14440632 14609199 15018257
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078.50 3733028 3731175 3810877 3855362 3963312
Bnp Per Capita 3936.50 4250 4250 4250 4358 4358
Bnp Per Capita Ppp 11955.50 12173 12303 12303 12173 12750
Bnp Från Jordbruk 170732.00 164381 171842 175512 177561 182533
Bnp Från Entreprenad 166770.00 166736 167854 171440 173441 178297
Bnp Från Tillverkning 399491.00 315337 402088 410677 415471 427104
Bnp Från Mining 55822.00 55810 56185 57385 58055 59680
Bnp Från Offentlig Förvaltning 109306.00 103522 110016 112367 113678 116861
Bnp Från Tjänster 1461425.00 1417781 1470924 1502345 1519882 1562439
Bnp Från Transport 282904.00 211696 284743 290825 294220 302458
Bnp Från Verktyg 25676.00 25924 25843 26395 26703 27451

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 4.50 4.9 5.1 5.3 5.5 5.4
Arbetslösa Personer 437797.00 419000 420000 421000 421000 429000
Arbetskraftsdeltagande 51.90 53.1 53.3 53.5 53.5 53.9
Befolkning 21.90 22.13 22.13 22.13 22.36 22.36
Levnadslön Familj 52100.00 52100 52100 42900 42900 44500
Levnadslön Individuella 29100.00 29100 29100 25300 25300 25300
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Löner Högutbildad 57500.00 61900 61900 62500 62500 64000
Ungdomsarbetslöshet 23.30 22.7 22.8 23 23 23
Sysselsättningsgraden 94.90 95.3 95.3 95.5 95.5 95.5

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 5.40 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7
Konsumentprisindex Kpi 133.40 136 137 139 140 145
Kärna Konsumentprisindexet 136.90 139 140 141 143 146
Kärna Inflation Rate 3.20 3.5 3.5 4.1 4.1 4.1
Bnp-Deflatorn 149.82 157 157 157 157 164
Producentpriserna 142.10 144 138 146 146 149
Producentpriserna Förändras 5.70 5.5 1.9 2.5 2.5 2.5
Cpi Transportfordon 115.70 119 121 121 121 127
Mat Inflation 12.80 7.5 6.5 6.5 4 6.9
Inflation (Månad) -0.90 0.6 0.5 1.2 1.2 1.2

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 6.25 6 6 6 6 6
Interbankränta 7.65 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Penningmängden M2 7001066.00 6890000 6900000 6920000 6920000 7000000
Valutareserven 1364192.00 1407485 1427329 1447174 1467018 1526552
Banks Balansräkning 9624866.20 9470000 9480000 9600000 9600000 9800000
Värde Ränta 6.50 7 7 7 7 7
Utlåningsräntan 7.50 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
Cash Reserveringsgrad 4.00 5 5 6 6 6
Centralbanken Balansräkning 1907948.50 2280000 2320000 2350000 2350000 2350000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -730.00 -500 -450 -820 -610 -820
Kurantkonto -882.00 -900 -850 -810 -810 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 1735.30 1690 1700 1890 1890 1950
Export 1004.90 1190 1250 1280 1280 1340
Utlandsskulden 55157.27 57500 58000 60000 60000 62000
Turister 207507.00 83000 130000 220000 230000 240000
Guldreserver 19.66 20.6 20.6 20.6 20.6 21
Inkomster Från Turism 332.20 200 250 450 380 500
Remitteringar 515.30 580 600 750 750 750
Utländska Direktinvesteringar 140.00 210 960 550 550 550

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 82.90 88 88 88 85 85
Statliga Budgetutskottet -5.30 -7.5 -7.5 -7.5 -8.2 -8.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -760769.00 -730000 -730000 -730000 -730000 -730000
Statliga Utgifter 1300180.20 1309281 1308631 1336585 1352187 1390049
Militära Utgifter 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
Skatteutgifter 2693228.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Statsskuld 12874786.00 13692700 13964155 14235609 14507063 15592881
Statliga Intäkter 1932459.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion 1.30 2.1 2.8 3.1 3.1 3.1
Kapacitetsutnyttjande 81.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar 313742.80 355000 355000 355000 355000 536000
Bilregistreringar 2999.00 3000 5500 5690 5690 5690
Tillverkning - Pmi 53.60 48 50 51.9 52 55.9
Manufacturing Produktion 1.30 0.6 0.5 1.3 1.3 1.3
Tjänster Pmi 50.20 46 47 51 53 56.9
Förtroendekommissionen 78.00 32 36 43 47 55

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Spendera 10081222.90 10151791 10146751 10363497 10484472 10778037
Personliga Besparingar 21.20 22.6 22.6 22.6 22.6 23.1
Privat - Sektor - Credit 5864335.50 5877797 5936142 5994487 6052833 6227869
Bankernas Utlåningsränta 9.34 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Housing - Index 837.90 855 860 873 873 832
Bygglov 2491.00 2200 2600 2940 2940 2940


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.