Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 192.00 200 201 202 202 203
Lagren Marknaden 7600.57 7459 7344 7231 7120 6897

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
Arbetslöshet 5.80 5.6 5.4 5.1 5.1 5
Inflation - Betygsätt 4.10 3.6 3.8 3.5 3.7 4
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
Handelsbalans -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
Kurantkonto -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Statsskulden Till Bnp 86.80 93 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 8.5 2.5 4 3.3 4.5
BNP 84.01 88 88 88 88 97
Bnp Fasta Priser 2766364.00 2326978 1970989 2948698 2429623 2538956
Bruttonationalprodukt 14567811.00 14802650 15823523 15453611 15167248 15849774
Fasta Bruttoinvesteringar 3809794.30 4131070 4415971 4078202 4232820 4423297
Bnp Per Capita 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Capita Ppp 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Från Jordbruk 187839.00 156041 169517 205560 188338 196813
Bnp Från Entreprenad 175366.00 151200 125779 188223 157901 165007
Bnp Från Tillverkning 399491.00 405483 433448 382982 415471 434167
Bnp Från Mining 59965.00 52000 43147 62917 54224 56664
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130063.00 100110 113479 135809 116625 121873
Bnp Från Tjänster 1531434.00 1388020 1315812 1617054 1542851 1612280
Bnp Från Transport 326212.00 236411 145143 352635 296438 309778
Bnp Från Verktyg 25761.00 26584 25887 26900 28141 29408

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 5.80 5.6 5.4 5.1 5.1 5
Arbetslösa Personer 458359.00 430000 431000 429000 429000 429000
Arbetskraftsdeltagande 51.00 52.5 53 53.5 53.5 53.5
Befolkning 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minimilöner 10000.00 10000 10000 11000 11000 11000
Ungdomsarbetslöshet 27.70 22 23 22 22 21
Sysselsättningsgraden 94.60 94 95 95 95 96

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 4.10 3.6 3.8 3.5 3.7 4
Konsumentprisindex Kpi 138.90 140 141 143 144 149
Kärna Konsumentprisindexet 141.30 139 140 145 145 145
Kärna Inflation Rate 3.20 3.9 4 4 4 4.5
Bnp-Deflatorn 151.90 157 158 157 158 164
Producentpriserna 149.00 149 150 156 150 155
Producentpriserna Förändras 3.30 2.7 2.8 1.6 1.3 3
Cpi Transportfordon 121.90 121 122 125 126 130
Mat Inflation 9.60 5.5 4.5 5.5 5 6
Inflation (Månad) -0.20 0.6 0.8 1 1 1

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.75 5
Interbankränta 6.96 6.96 6.96 10 6.96 7.21
Penningmängden M2 8600019.00 8284414 8452404 8620394 8620394 9180362
Valutareserven 941232.00 1414358 1467018 1526552 1526552 1605930
Banks Balansräkning 11917316.70 10426511 10429706 10432900 10432900 10445677
Utlåningsräntan 5.50 5.5 5.5 8 5.5 5.75
Cash Reserveringsgrad 2.00 2 2 2 2 2
Centralbanken Balansräkning 2404246.10 2234846 2266318 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -572.00 -820 -790 -820 -820 -820
Kurantkonto -280.47 -790 -730 -750 -750 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1520.00 1800 1750 1950 1950 1950
Export 951.70 970 970 1150 1150 1150
Utlandsskulden 49211.62 57000 60000 62000 62000 62000
Turister 4581.00 10000 40000 80000 100000 250000
Guldreserver 6.70 15 15 15 15 20
Remitteringar 611.70 650 700 700 700 750
Inkomster Från Turism 134.50 200 250 400 400 500
Utländska Direktinvesteringar 88.95 400 590 590 590 700

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 86.80 93 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Statliga Utgifter 1556489.00 1438244 1537433 1430344 1473668 1539983
Militära Utgifter 1760.00 1800 1800 1800 1800 1800
Skatteutgifter 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsskuld 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statliga Intäkter 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 15 8 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion -1.70 3.5 4.5 3.5 3.5 4.5
Kapacitetsutnyttjande 81.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar -64200.50 155000 355000 355000 355000 456000
Bilregistreringar 254.00 3300 3500 3500 3500 4000
Tillverkning - Pmi 67.00 57 60 55 55 55
Manufacturing Produktion 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tjänster Pmi 62.10 55 58 57 57 57
Förtroendekommissionen 82.00 45 52 55 55 68

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 10589745.40 10561960 11290372 11090474 10822107 11309102
Personliga Besparingar 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat - Sektor - Credit 6367392.00 6112833 6183214 6227869 6227869 6461877
Bankernas Utlåningsränta 5.76 5.9 5.9 11.51 5.9 6.15

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Housing - Index 865.10 865 850 830 830 840
Bygglov 1021.00 2900 3000 3000 3000 3500


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.