Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 192.25 194 195 195 196 197
Lagren Marknaden 8812.01 8596 8463 8333 8205 7948

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
Arbetslöshet 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
Inflation - Betygsätt 4.20 4.1 3.9 3.8 4 4.5
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -565.00 -820 -790 -830 -820 -820
Kurantkonto 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Statsskulden Till Bnp 86.80 93 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.50 4 12.5 2.1 4 4.5
BNP 84.01 88 88 88 88 97
Bnp Fasta Priser 2336176.00 2795324 2384293 2043653 2948698 2907137
Bruttonationalprodukt 14583892.00 14890154 15167248 16406879 15453611 15485760
Fasta Bruttoinvesteringar 4070019.60 4155490 4232820 4578772 4078202 4321710
Bnp Per Capita 4011.70 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Capita Ppp 13078.10 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Från Jordbruk 181094.00 189353 159884 175767 205560 196927
Bnp Från Entreprenad 151828.00 176883 154925 130416 188223 183958
Bnp Från Tillverkning 399491.00 407880 415471 449427 382982 424196
Bnp Från Mining 52138.00 58912 53281 44738 62917 61268
Bnp Från Offentlig Förvaltning 112139.00 128979 102576 117663 135809 134138
Bnp Från Tjänster 1483511.00 1539630 1422207 1364321 1617054 1601215
Bnp Från Transport 285037.00 331247 242234 150494 352635 344497
Bnp Från Verktyg 27059.00 26255 27239 26841 26900 27305

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.40 5.5 5.4 4.9 5.1 5.1
Arbetslösa Personer 458359.00 429000 430000 431000 429000 429000
Arbetskraftsdeltagande 50.20 52 52.5 53 53.5 53.5
Befolkning 21.90 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 11000 11000
Ungdomsarbetslöshet 27.70 22.5 22 23 22 21
Sysselsättningsgraden 94.30 94 94 95 95 96

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 4.20 4.1 3.9 3.8 4 4.5
Konsumentprisindex Kpi 138.00 139 141 141 144 150
Kärna Konsumentprisindexet 140.50 139 140 142 145 145
Kärna Inflation Rate 4.10 3.9 3.9 4 4 4.5
Bnp-Deflatorn 151.80 158 158 158 158 165
Producentpriserna 146.10 145 147 149 150 154
Producentpriserna Förändras 5.50 1.5 0.5 2.8 2.8 3
Cpi Transportfordon 121.10 121 121 122 126 132
Mat Inflation 9.20 3.5 3.5 5.5 5.5 6
Inflation (Månad) 0.70 0.5 0.6 0.8 1 1

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Penningmängden M2 8166461.00 8116423 8284414 8452404 8620394 9180362
Valutareserven 1079078.00 1361472 1414358 1467018 1526552 1605930
Banks Balansräkning 10924978.80 10423317 10426511 10429706 10432900 10445677
Utlåningsräntan 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cash Reserveringsgrad 2.00 2 2 2 2 2
Centralbanken Balansräkning 2287528.40 2203373 2234846 2266318 2297790 2423679

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -565.00 -820 -790 -830 -820 -820
Kurantkonto 240.06 -780 -790 -730 -750 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1204.80 1790 1800 1750 1950 1950
Export 819.20 1000 970 970 1150 1150
Utlandsskulden 51617.77 59000 57000 60000 62000 62000
Turister 393.00 25000 31000 42000 44000 250000
Guldreserver 6.70 15 15 15 15 20
Remitteringar 611.70 650 650 700 700 750
Inkomster Från Turism 0.00 150 200 250 400 500
Utländska Direktinvesteringar 153.00 400 400 590 590 700

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 86.80 93 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8 -8 -8 -8 -6
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Statliga Utgifter 1416988.70 1446745 1473668 1594112 1430344 1504615
Militära Utgifter 1710.00 1800 1800 1800 1800 1800
Skatteutgifter 2915291.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsskuld 12874786.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statliga Intäkter 1898808.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 15 8 8 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion 2.40 2.5 3.5 4.5 3.5 4.5
Kapacitetsutnyttjande 81.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar -7711.60 155000 155000 355000 355000 456000
Bilregistreringar 2688.00 3000 3300 3500 3500 4000
Tillverkning - Pmi 61.20 55 57 60 55 55
Manufacturing Produktion 2.40 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tjänster Pmi 55.60 53 55 58 57 57
Förtroendekommissionen 45.00 45 45 52 55 68

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Konsument - Spendera 10405872.40 10624396 10822107 11706606 11090474 11049372
Personliga Besparingar 21.30 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat - Sektor - Credit 7058161.90 6052833 6112833 6183214 6227869 6461877
Bankernas Utlåningsränta 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83 5.83

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Housing - Index 861.60 875 865 850 830 840
Bygglov 1021.00 2700 2900 3000 3000 3500


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.