Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 181.15 181 182 182 183 184
Lagren Marknaden 6103.63 6168 6125 6082 6040 5955
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.8 3.5 3.1 3.9 3.8
Inflation - Betygsätt 4.40 4.6 4.4 4.6 4.7 4.7
Ränta 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Handelsbalans -758.00 -910 -910 -910 -500 -820
Kurantkonto -672.57 -1090 -650 -900 -850 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 82.90 75 72 72 72 72
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 16.00 17 17 17 17 17
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 2.8 3.5 3.1 3.9 3.8
BNP 88.90 94.8 96.1 96.1 96.1 96.1
Bnp Fasta Priser 2315995.00 2747371 2755412 2407693 2387791 2835287
Bruttonationalprodukt 14047307.00 14398490 14440632 14538963 14482774 14859241
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078.50 3799755 3810877 3836826 3821998 3921348
Bnp Per Capita 3936.50 4230 4350 4350 4350 4350
Bnp Per Capita Ppp 11955.50 12150 12303 12303 12303 12303
Bnp Från Jordbruk 163752.00 191525 192086 168047 168828 197654
Bnp Från Entreprenad 166688.00 175371 175885 184076 171855 180983
Bnp Från Tillverkning 313145.00 356833 357878 463209 322852 368252
Bnp Från Mining 55454.00 58621 58792 64863 57173 60497
Bnp Från Offentlig Förvaltning 102798.00 126536 126907 100727 105985 130585
Bnp Från Tjänster 1408279.00 1506646 1511056 1382211 1451936 1554859
Bnp Från Transport 211106.00 328559 329520 240742 217650 339072
Bnp Från Verktyg 25765.00 25063 25137 25904 26564 25865
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslösa Personer 420231.00 385000 395000 395000 365000 349000
Arbetskraftsdeltagande 52.60 53.8 53.8 53.8 53.8 51.9
Befolkning 21.67 21.78 21.9 21.9 21.9 21.9
Löner Högutbildad 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
Löner Lågutbildade 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
Ungdomsarbetslöshet 20.00 21.5 21 21 21 20.9
Sysselsättningsgraden 95.10 95.5 95.5 95.5 95.5 95.9
Levnadslön Familj 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
Levnadslön Individuella 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 4.40 4.6 4.4 4.6 4.7 4.7
Konsumentprisindex Kpi 131.70 132 133 132 136 139
Kärna Konsumentprisindexet 135.50 134 137 138 140 139
Kärna Inflation Rate 5.10 4.8 4 4 3.5 4.1
Producentpriserna 133.90 138 140 138 137 141
Inflation (Månad) 0.30 0.9 0.6 0.6 0.5 1.2
Producentpriserna Förändras 3.70 0.1 1 1.5 1.9 2.5
Cpi Transportfordon 114.80 116 114 113 119 122
Mat Inflation 4.60 3.3 4.5 4.5 4.5 6.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5
Interbankränta 8.42 11 10.5 7.85 7.85 10.5
Penningmängden M2 6761262.50 6270000 6270000 6270000 6270000 6400000
Valutareserven 1389064.00 1580000 1610000 1610000 166000 1720000
Banks Balansräkning 9439841.80 9420000 9450000 9470000 9480000 9600000
Värde Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Centralbanken Balansräkning 2029774.60 2270000 2310000 2280000 2320000 2350000
Utlåningsräntan 8.00 9 8.5 7.5 7.5 8.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -758.00 -910 -910 -910 -500 -820
Kurantkonto -672.57 -1090 -650 -900 -850 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.7 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Export 952.00 1090 1210 1190 1250 1280
Import 1711.00 1610 2050 1690 1700 1890
Utlandsskulden 55469.49 56500 56900 57500 58000 60000
Turister 176984.00 210000 195000 83000 130000 220000
Guldreserver 19.66 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
Inkomster Från Turism 269.50 290 260 200 250 320
Remitteringar 518.20 600 620 580 600 750
Utländska Direktinvesteringar 230.00 710 710 710 710 820
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 82.90 75 72 72 72 72
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.9 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Statliga Utgifter 1300180.20 1332685 1336585 1345687 1340486 1375331
Statsskuld 12599843.00 11600000 11600000 11600000 11600000 12200000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 16.00 17 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 0.50 1.3 2.5 2.5 2.5 3.1
Lagerförändringar 313742.80 1170000 1220000 1220000 1220000 1220000
Bilregistreringar 3499.00 3380 4500 3000 5500 5690
Tjänster Pmi 56.90 54.1 53.5 53.5 53 56.9
Förtroendekommissionen 63.00 73 75 78 80 88
Tillverkning - Pmi 57.60 55.7 56 56 53 55.9
Manufacturing Produktion 0.50 2 0.8 0.6 0.5 1.3
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 10081222.90 10333253 10363497 10434066 10393741 10663918
Personliga Besparingar 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
Privat - Sektor - Credit 5705053.60 5720000 5720000 5720000 5750000 5800000
Bankernas Utlåningsränta 10.44 12.51 12.01 10.39 10.39 12.01
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing - Index 827.80 861 855 855 860 873
Bygglov 3007.00 2720 2750 2200 2600 2940


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.