Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 184.25 185 185 186 186 187
Lagren Marknaden 5684.67 5763 5674 5587 5501 5329

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.60 2.1 4 5.5 3.1 4
Arbetslöshet 5.40 5.3 5.5 5.4 4.9 5.1
Inflation - Betygsätt 4.00 4.7 3.7 3.3 3.8 4
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -342.10 -820 -600 -790 -830 -820
Kurantkonto -548.36 -750 -780 -790 -730 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 86.80 92.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8.5 -8 -8 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.60 2.1 4 5.5 3.1 4
BNP 84.01 82 88 88 88 88
Bnp Fasta Priser 2292589.00 2835287 2795324 2384293 2418681 2948698
Bruttonationalprodukt 14583892.00 14859241 14890154 15167248 15386006 15453611
Fasta Bruttoinvesteringar 4070019.60 3921348 4155490 4232820 4293871 4078202
Bnp Per Capita 4011.70 3950 4100 4100 4100 4100
Bnp Per Capita Ppp 13078.10 12600 13100 13100 13100 13100
Bnp Från Jordbruk 153735.00 197654 189353 159884 162190 205560
Bnp Från Entreprenad 148966.00 180983 176883 154925 157159 188223
Bnp Från Tillverkning 399491.00 368252 407880 415471 421463 382982
Bnp Från Mining 51232.00 60497 58912 53281 54050 62917
Bnp Från Offentlig Förvaltning 98631.00 130585 128979 102576 104056 135809
Bnp Från Tjänster 1367507.00 1554859 1539630 1422207 1442720 1617054
Bnp Från Transport 232917.00 339072 331247 242234 245727 352635
Bnp Från Verktyg 26191.00 25865 26255 27239 27632 26900

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 5.40 5.3 5.5 5.4 4.9 5.1
Arbetslösa Personer 458359.00 425000 429000 430000 431000 429000
Arbetskraftsdeltagande 50.20 51.5 52 52.5 53 53.5
Befolkning 21.90 22.13 22.36 22.36 22.36 22.36
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Ungdomsarbetslöshet 23.30 24 22.5 22 23 22
Sysselsättningsgraden 94.30 93.5 94 94 95 95

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 4.00 4.7 3.7 3.3 3.8 4
Konsumentprisindex Kpi 136.30 139 138 138 140 147
Kärna Konsumentprisindexet 139.10 139 140 142 144 145
Kärna Inflation Rate 2.90 3.5 3.9 3.9 4 4.1
Bnp-Deflatorn 151.80 145 158 157 157 165
Producentpriserna 144.50 150 146 145 147 156
Producentpriserna Förändras 7.70 2.5 1.5 0.5 2.8 2.5
Cpi Transportfordon 117.60 122 120 120 121 129
Mat Inflation 11.50 6.5 3.5 3.5 5.5 5.5
Inflation (Månad) 0.70 0.2 0.5 0.6 0.8 1

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 6.96 10.5 6.96 6.96 6.96 10
Penningmängden M2 7717772.00 7948433 8116423 8284414 8452404 8620394
Valutareserven 1317527.00 1337607 1361472 1414358 1467018 1526552
Banks Balansräkning 10924978.80 10420122 10423317 10426511 10429706 10432900
Utlåningsräntan 5.50 8.5 5.5 5.5 5.5 8
Cash Reserveringsgrad 2.00 2 2 2 2 2
Centralbanken Balansräkning 2287528.40 2171901 2203373 2234846 2266318 2297790

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -342.10 -820 -600 -790 -830 -820
Kurantkonto -548.36 -750 -780 -790 -730 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1289.10 1550 1790 1800 1750 1950
Export 947.00 950 1000 970 970 1150
Utlandsskulden 50814.10 60000 59000 57000 60000 62000
Turister 0.00 22000 25000 31000 42000 44000
Guldreserver 6.70 10 15 15 15 15
Remitteringar 431.80 550 650 650 700 750
Inkomster Från Turism 135.00 90 150 200 250 400
Utländska Direktinvesteringar 153.00 350 400 400 590 550

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 86.80 92.5 89.5 89.5 89.5 89.5
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8.5 -8 -8 -8 -8
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483.00 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929
Statliga Utgifter 1416988.70 1375331 1446745 1473668 1494923 1430344
Militära Utgifter 1710.00 1700 1800 1800 1800 1800
Skatteutgifter 2915291.00 3098399 3286666 3286666 3286666 3286666
Statsskuld 12874786.00 13964155 14507063 14507063 14507063 14507063
Statliga Intäkter 1898808.00 2163447 2296310 2296310 2296310 2296310

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 15 8 8 8 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -13.70 -1.5 2.5 3.5 4.5 3.5
Kapacitetsutnyttjande 81.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar -7711.60 155000 155000 355000 355000 355000
Bilregistreringar 2929.00 2500 3000 3300 3500 3500
Tillverkning - Pmi 59.80 51.9 52 53 53.5 55.9
Manufacturing Produktion -13.70 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tjänster Pmi 54.30 51 53 53 55 57
Förtroendekommissionen 45.00 37 45 45 52 55

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Spendera 10405872.40 10663918 10624396 10822107 10978195 11090474
Personliga Besparingar 21.30 20.5 21.5 21.5 21.5 21.5
Privat - Sektor - Credit 5943257.90 5994487 6052833 6112833 6183214 6227869
Bankernas Utlåningsränta 6.66 12.01 7.47 7.47 7.47 11.51

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 851.30 873 875 865 850 830
Bygglov 2752.00 2900 2700 2900 3000 3000


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.