Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 199.00 200 201 203 204 206
Lagren Marknaden 8788.05 8446 8105 7777 7463 6872

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 2.5 4 3.3 4 4.5
Arbetslöshet 5.70 5.4 5.1 5.1 4.9 5
Inflation - Betygsätt 6.00 3.8 3.5 3.7 3.5 4
Ränta 5.00 5 5 5 5 5.5
Handelsbalans -606.60 -780 -800 -800 -800 -800
Kurantkonto -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Statsskulden Till Bnp 101.00 93 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.30 2.5 4 3.3 4 4.5
BNP 80.71 88 88 88 88 97
Bnp Fasta Priser 2170052.00 2599902 2877019 2472921 2256854 3006484
Bruttonationalprodukt 14567811.00 15823523 15453611 15150523 15048549 15832297
Fasta Bruttoinvesteringar 3809794.30 4415971 4078202 3962186 3935518 4140484
Bnp Per Capita 3845.68 4100 4100 4100 4100 4300
Bnp Per Capita Ppp 12536.94 13100 13100 13100 13100 13300
Bnp Från Jordbruk 164573.00 185621 195353 168660 171156 204143
Bnp Från Entreprenad 137391.00 155624 182381 159377 142887 190588
Bnp Från Tillverkning 470383.00 438338 382982 485906 489198 388514
Bnp Från Mining 46875.00 53441 62364 54873 48750 65170
Bnp Från Offentlig Förvaltning 105558.00 114942 135809 102847 103543 141352
Bnp Från Tjänster 1303929.00 1520599 1592691 1458427 1356086 1664362
Bnp Från Transport 161662.00 292163 339260 243283 168128 354527
Bnp Från Verktyg 26864.00 27735 26791 27742 27939 27997

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.70 5.4 5.1 5.1 4.9 5
Arbetslösa Personer 441997.00 431000 429000 429000 429000 429000
Arbetskraftsdeltagande 50.90 53 53.5 53.5 53.5 53.5
Befolkning 21.92 22.36 22.36 22.36 22.36 22.59
Minimilöner 10000.00 10000 11000 11000 11000 11000
Ungdomsarbetslöshet 25.70 23 22 22 22 21
Sysselsättningsgraden 94.30 95 95 95 95 96

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 6.00 3.8 3.5 3.7 3.5 4
Konsumentprisindex Kpi 143.50 141 143 144 147 149
Kärna Konsumentprisindexet 145.60 145 145 147 150 152
Kärna Inflation Rate 4.10 4 4 4 4 4.5
Bnp-Deflatorn 151.90 158 157 158 157 164
Producentpriserna 157.20 156 158 166 166 163
Producentpriserna Förändras 8.60 7.5 5.8 5.1 3 3
Cpi Transportfordon 127.40 122 125 126 128 130
Mat Inflation 11.50 4.5 5.5 5 5 6
Inflation (Månad) 0.30 0.8 1 1 1 1

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 5.00 5 5 5 5 5.5
Interbankränta 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Penningmängden M2 9136220.00 8452404 8620394 8620394 8620394 9180362
Valutareserven 2806.00 1467018 1526552 1526552 1526552 1605930
Banks Balansräkning 12923184.00 10429706 10432900 10432900 10432900 10445677
Utlåningsräntan 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cash Reserveringsgrad 4.00 2 2 2 2 2
Centralbanken Balansräkning 2324344.10 2266318 2297790 2297790 2297790 2423679

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -606.60 -780 -800 -800 -800 -800
Kurantkonto -630.27 -730 -750 -750 -750 -750
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2
Import 1710.10 1750 1950 1950 1950 1950
Export 1103.50 970 1150 1150 1150 1150
Utlandsskulden 47307.20 60000 62000 62000 62000 62000
Turister 5040.00 40000 80000 100000 150000 250000
Guldreserver 6.70 15 15 15 15 20
Remitteringar 478.00 700 700 700 700 750
Inkomster Från Turism 3.00 250 400 400 400 500
Utländska Direktinvesteringar 124.38 590 590 590 590 700

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 101.00 93 93 93 93 93
Statliga Budgetutskottet -11.10 -8 -8 -8 -8 -6
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483.00 -1196929 -1196929 -1196929 -1196929 -1252927
Statliga Utgifter 1556489.00 1537433 1430344 1618749 1607853 1691592
Militära Utgifter 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Skatteutgifter 3040996.00 3286666 3286666 3286666 3286666 3474933
Statsskuld 16053804.00 14507063 14507063 14507063 14507063 15592881
Statliga Intäkter 1373308.00 2296310 2296310 2296310 2296310 2429173

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 5.10 4.5 3.5 3.5 3.5 4.5
Kapacitetsutnyttjande 67.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar -64200.50 355000 355000 355000 355000 456000
Bilregistreringar 191.00 3500 3500 3500 3500 4000
Tillverkning - Pmi 45.10 60 55 55 56 55
Manufacturing Produktion 5.10 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Tjänster Pmi 46.20 58 57 57 59 57
Förtroendekommissionen 68.00 52 55 55 55 68

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Spendera 10589745.40 11290372 11090474 11013335 10939207 11508935
Personliga Besparingar 18.90 21.5 21.5 21.5 21.5 22.5
Privat - Sektor - Credit 6756377.40 6183214 6227869 6227869 6227869 6461877
Bankernas Utlåningsränta 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 868.50 850 830 830 830 840
Bygglov 1942.00 3000 3000 3000 3000 3500


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.