Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 176.35 177 178 178 179 180
Lagren Marknaden 5348.57 5274 5237 5200 5164 5092
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 2 2.9 3.3 3.5 3.8
Inflation - Betygsätt 5.00 5.2 4.4 4.6 4.4 4.7
Ränta 7.50 8.5 8.5 8.5 8 7.5
Handelsbalans -592.00 -790 -670 -910 -910 -820
Kurantkonto -815.14 -895 -370 -1090 -650 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 82.90 75 75 75 72 72
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 16.00 16 17 17 17 17
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 2 2.9 3.3 3.5 3.8
BNP 87.17 94.8 94.8 94.8 96.1 96.1
Bnp Fasta Priser 2326273.00 2302819 2477202 2768814 2774175 2874029
Bruttonationalprodukt 14047307.00 13191225 13249998 14510868 14538963 15062281
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078.50 3537145 3552905 3829412 3836826 3974930
Bnp Per Capita 3842.30 4230 4230 4230 4350 4350
Bnp Per Capita Ppp 11669.10 12150 12150 12150 12303 12303
Bnp Från Jordbruk 162364.00 163684 172524 193020 193394 200355
Bnp Från Entreprenad 177851.00 164471 161711 176740 177082 183456
Bnp Från Tillverkning 348130.00 314763 395207 359618 360315 373284
Bnp Från Mining 62670.00 56285 53958 59078 59193 61323
Bnp Från Offentlig Förvaltning 97321.00 101981 109303 127524 127771 132370
Bnp Från Tjänster 1335470.00 1399989 1442380 1518406 1521345 1576105
Bnp Från Transport 232601.00 216390 282995 331123 331764 343706
Bnp Från Verktyg 25028.00 24322 25654 25259 25308 26219
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslösa Personer 389406.00 345000 348000 355000 355000 349000
Arbetskraftsdeltagande 52.20 53.7 54.2 53.8 53.8 51.9
Befolkning 21.67 21.9 21.9 21.68 21.92 21.92
Löner Högutbildad 57500.00 61900 61900 61900 61900 62500
Löner Lågutbildade 21500.00 25800 25800 25800 25800 26200
Ungdomsarbetslöshet 19.60 21.5 21.5 21.5 21 20.9
Sysselsättningsgraden 95.90 95.2 95.4 95.5 95.5 95.9
Levnadslön Familj 52100.00 52100 52100 52100 52100 42900
Levnadslön Individuella 29100.00 29100 29100 29100 29100 25300
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 10000 10000
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 5.00 5.2 4.4 4.6 4.4 4.7
Konsumentprisindex Kpi 129.00 132 130 132 132 138
Kärna Konsumentprisindexet 134.20 131 133 134 137 139
Kärna Inflation Rate 6.20 3.2 3.7 3.8 4 4.1
Producentpriserna 139.10 145 136 144 145 150
Inflation (Månad) 1.60 0.5 0.6 0.9 0.6 1.2
Producentpriserna Förändras 4.50 6.2 5.4 5 5 3.8
Cpi Transportfordon 111.40 114 115 116 113 121
Mat Inflation 0.80 1.5 2.9 3.3 4.5 6.9
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 7.50 8.5 8.5 8.5 8 7.5
Interbankränta 9.68 11 11 11 10.5 10.5
Penningmängden M2 6550042.00 6210000 6230000 6270000 6270000 6400000
Valutareserven 1085117.00 1555000 1600000 1630000 1630000 1720000
Banks Balansräkning 9045664.40 9500000 9750000 9820000 9820000 10500000
Värde Ränta 7.50 8 8 8 7.5 7.5
Centralbanken Balansräkning 1917438.70 2180000 2220000 2270000 2270000 2350000
Utlåningsräntan 8.50 9 9 9 8.5 8.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -592.00 -790 -670 -910 -910 -820
Kurantkonto -815.14 -895 -370 -1090 -650 -810
Bytesbalans Till Bnp -3.00 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
Export 1137.00 1120 1150 1090 1210 1180
Import 1729.00 1910 1820 1810 2050 1890
Utlandsskulden 52310.45 54557 54720 54037 54141 56090
Turister 166975.00 141000 146000 251000 236000 264000
Guldreserver 19.90 22.3 22.3 22.3 22.3 22.4
Inkomster Från Turism 475.20 322 338 490 500 470
Remitteringar 584.50 570 550 720 700 750
Utländska Direktinvesteringar 352.00 840 410 710 710 820
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 82.90 75 75 75 72 72
Statliga Budgetutskottet -5.30 -5.9 -5.9 -5.9 -6.3 -6.3
Statliga Utgifter 1300180.20 1141981 1147069 1343086 1345687 1394123
Statsskuld 11977539.00 11000000 11300000 11600000 11600000 12200000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 16.00 16 17 17 17 17
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 5.70 0.9 1.2 1.3 2.5 3.1
Lagerförändringar 313742.80 1170000 1170000 1170000 1220000 1220000
Bilregistreringar 4294.00 5480 5410 3380 5500 5690
Tjänster Pmi 44.70 49.9 53.5 54.1 53.5 56.9
Förtroendekommissionen 74.00 71 82 85 75 88
Tillverkning - Pmi 50.70 48.7 53.8 53.7 54 55.9
Manufacturing Produktion -0.80 0.1 0.8 1 0.8 1.3
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Spendera 10081222.90 8345445 8382628 10413903 10434066 10809632
Personliga Besparingar 21.20 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6
Privat - Sektor - Credit 5618197.90 5620000 5690000 5720000 5720000 5800000
Bankernas Utlåningsränta 12.20 12.51 12.51 12.51 12.01 12.01
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 808.50 837 845 861 855 873
Bygglov 2362.00 2700 2840 2720 2720 2940


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.