Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 185.80 186 187 187 188 189
Lagren Marknaden 4992.62 5012 4935 4859 4784 4634

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 0.5 2.1 4 5.5 4
Arbetslöshet 4.50 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Inflation - Betygsätt 3.90 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -840.00 -800 -800 -790 -830 -800
Kurantkonto -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Statsskulden Till Bnp 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 0.5 2.1 4 5.5 4
BNP 84.01 82 82 88 88 88
Bnp Fasta Priser 2737830.00 2513631 2795324 2847343 2888411 2907137
Bruttonationalprodukt 14583892.00 14011443 14890154 15167248 15386006 15485760
Fasta Bruttoinvesteringar 4070019.60 3716346 4155490 4232820 4293871 4321710
Bnp Per Capita 4011.70 3950 3950 4100 4100 4100
Bnp Per Capita Ppp 13078.10 12600 12600 13100 13100 13100
Bnp Från Jordbruk 185458.00 171159 189353 192876 195658 196927
Bnp Från Entreprenad 173245.00 167187 176883 180175 182773 183958
Bnp Från Tillverkning 399491.00 400490 407880 415471 421463 424196
Bnp Från Mining 57700.00 55962 58912 60008 60874 61268
Bnp Från Offentlig Förvaltning 126326.00 109579 128979 131379 133274 134138
Bnp Från Tjänster 1507963.00 1465079 1539630 1568282 1590901 1601215
Bnp Från Transport 324434.00 283611 331247 337411 342278 344497
Bnp Från Verktyg 25715.00 25740 26255 26744 27129 27305

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.50 5.1 5.3 5.5 5.4 5.1
Arbetslösa Personer 387460.00 420000 421000 421000 421000 429000
Arbetskraftsdeltagande 51.90 53.3 53.5 53.5 53.5 53.9
Befolkning 21.90 22.13 22.13 22.36 22.36 22.36
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 10000 11000
Ungdomsarbetslöshet 23.30 22.8 23 23 23 23
Sysselsättningsgraden 94.90 95.3 95.5 95.5 95.5 95.5

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.90 4.7 4.7 4.7 5.5 4.7
Konsumentprisindex Kpi 135.30 137 139 140 142 145
Kärna Konsumentprisindexet 137.90 140 141 142 144 146
Kärna Inflation Rate 2.90 3.5 4.1 4.1 4.1 4.1
Bnp-Deflatorn 151.80 156 159 159 160 166
Producentpriserna 143.70 138 146 146 147 150
Producentpriserna Förändras 4.20 1.9 2.5 2.5 2.5 2.5
Cpi Transportfordon 116.70 121 121 122 123 127
Mat Inflation 9.90 6.5 6.5 4 4 6.9
Inflation (Månad) 0.50 0.5 1.2 1.2 1.2 1.2

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Interbankränta 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96 6.96
Penningmängden M2 7466098.00 6900000 6920000 6920000 6920000 7000000
Valutareserven 1389747.00 1427329 1447174 1467018 1467018 1526552
Banks Balansräkning 10254910.00 9480000 9600000 9600000 9600000 9800000
Utlåningsräntan 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Cash Reserveringsgrad 2.00 5 6 6 6 6
Centralbanken Balansräkning 2062164.90 2320000 2350000 2350000 2350000 2350000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -840.00 -800 -800 -790 -830 -800
Kurantkonto -221.00 -1050 -810 -810 -790 -750
Bytesbalans Till Bnp -2.20 -3.5 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5
Import 1123.00 1550 1750 1790 1800 1950
Export 282.00 750 950 1000 970 1150
Utlandsskulden 50448.47 58000 60000 60000 60000 62000
Turister 0.00 130000 220000 230000 230000 240000
Guldreserver 6.70 20.6 20.6 20.6 20.6 21
Remitteringar 527.00 600 750 750 750 750
Inkomster Från Turism 135.00 250 450 380 380 500
Utländska Direktinvesteringar 235.00 960 550 550 550 550

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 86.80 92.5 92.5 89.5 89.5 89.5
Statliga Budgetutskottet -6.80 -8.5 -8.5 -8.5 -8 -8
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483.00 -1140945 -1140945 -1196929 -1196929 -1196929
Statliga Utgifter 1416988.70 1303431 1446745 1473668 1494923 1504615
Militära Utgifter 1710.00 1900 1900 1900 1900 1900
Skatteutgifter 2915291.00 2840000 2840000 2840000 2840000 2840000
Statsskuld 12874786.00 13964155 14235609 14507063 14507063 15592881
Statliga Intäkter 1898808.00 2110000 2110000 2110000 2110000 2110000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 28.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -0.40 2.8 3.1 3.1 3.1 3.1
Kapacitetsutnyttjande 81.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar -7711.60 355000 355000 355000 355000 536000
Bilregistreringar 3753.00 5500 5690 5690 5690 5690
Tillverkning - Pmi 49.30 55 51.9 52 52 55.9
Manufacturing Produktion -0.40 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Tjänster Pmi 43.10 47 51 53 53 56.9
Förtroendekommissionen 78.00 36 43 47 47 55

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 10405872.40 10106426 10624396 10822107 10978195 11049372
Personliga Besparingar 21.30 20.5 20.5 21.5 21.5 21.5
Privat - Sektor - Credit 6013092.90 5936142 5994487 6052833 6052833 6227869
Bankernas Utlåningsränta 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16 9.16

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Housing - Index 839.70 860 873 873 873 832
Bygglov 2491.00 2600 2940 2940 2940 2940


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.