Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Valuta 202.00 203 204 206 207 209
Lagren Marknaden 13371.61 12872 12390 11926 11481 10638

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.50 3.3 3.25 3.2 3.2 4.2
Arbetslöshet 5.20 5 4.9 4.8 4.8 4.5
Inflation - Betygsätt 12.10 9 8.3 7 6.5 6
Ränta 5.50 5 5.25 5.25 5.5 5.5
Handelsbalans -494.70 -500 -500 -430 -350 -500
Kurantkonto -740.80 -2450 -2300 -2250 -2200 -2000
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -3.15 -3.1 -3.1 -3 -2.5
Statsskulden Till Bnp 101.00 115 115 115 115 120
Statliga Budgetutskottet -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.50 3.3 3.25 3.2 3.2 4.2
BNP 80.71 83 83 83 83 88
Bnp Fasta Priser 2497489.00 2860420 2472921 2240579 2577409 2951954
Bruttonationalprodukt 14567811.00 15063117 15048549 15041265 15033981 15545136
Fasta Bruttoinvesteringar 3809794.30 3939327 3935518 3933613 3931708 4065386
Bnp Per Capita 4052.75 4300 4300 4300 4300 4500
Bnp Per Capita Ppp 12536.94 13300 13300 13300 13300 13600
Bnp Från Jordbruk 178885.00 194226 168660 170544 184609 200441
Bnp Från Entreprenad 143035.00 181328 159377 141856 147612 187131
Bnp Från Tillverkning 425455.00 369638 485906 333845 439070 381467
Bnp Från Mining 48326.00 62004 54873 48398 49872 63988
Bnp Från Offentlig Förvaltning 112266.00 134485 102847 108989 115859 138789
Bnp Från Tjänster 1457016.00 1583503 1458427 1346307 1503641 1634175
Bnp Från Transport 242280.00 337303 243283 166916 250033 348097
Bnp Från Verktyg 27510.00 26637 27742 27737 28390 27489

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 5.20 5 4.9 4.8 4.8 4.5
Arbetslösa Personer 432463.00 420000 415000 412000 412000 375000
Arbetskraftsdeltagande 49.80 51.5 52 52.5 52.5 53
Befolkning 21.92 22.36 22.36 22.36 22.4 22.4
Minimilöner 10000.00 10000 10000 10000 11000 11000
Ungdomsarbetslöshet 30.00 33 33 33 33 28
Sysselsättningsgraden 94.90 95.2 95.4 95.7 96 96

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 12.10 9 8.3 7 6.5 6
Konsumentprisindex Kpi 154.70 151 154 154 165 175
Kärna Konsumentprisindexet 155.70 153 157 159 169 180
Kärna Inflation Rate 7.00 8.3 8.3 8.3 8.3 6.5
Bnp-Deflatorn 151.90 166 165 163 162 171
Producentpriserna 130.10 182 187 144 154 184
Producentpriserna Förändras 16.30 15.5 16.3 17 18 20
Mat Inflation 22.10 17.5 16.3 15.4 15 12
Cpi Transportfordon 130.20 134 137 140 143 146
Inflation (Månad) 2.70 2.7 2.5 2.3 2.2 1.8

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Ränta 5.50 5 5.25 5.25 5.5 5.5
Interbankränta 6.96 6.46 6.71 6.71 6.96 6.96
Penningmängden M2 9535950.00 9928987 10168987 10408987 10649000 11609000
Valutareserven 3100.00 2500 2650 2800 3000 4500
Banks Balansräkning 13580558.20 13732900 14032900 14332900 14645677 15845677
Utlåningsräntan 6.00 6 6.25 6.25 6.5 6.5
Cash Reserveringsgrad 4.00 4 4 4 4 4
Centralbanken Balansräkning 2697059.10 2553250 2585500 2618000 2650000 2750000

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -494.70 -500 -500 -430 -350 -500
Kurantkonto -740.80 -2450 -2300 -2250 -2200 -2000
Bytesbalans Till Bnp -1.30 -3.15 -3.1 -3.1 -3 -2.5
Import 1694.00 1850 1900 1930 1950 2500
Export 1199.60 1350 1400 1500 1600 2000
Utlandsskulden 51117.43 54500 53600 52500 52000 50000
Turister 89506.00 150000 100000 100000 250000 250000
Guldreserver 6.70 8 8 8 8 10
Remitteringar 446.60 525 550 560 575 600
Inkomster Från Turism 31.00 150 100 180 250 300
Utländska Direktinvesteringar 178.16 200 220 240 250 350

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 101.00 115 115 115 115 120
Statliga Budgetutskottet -11.10 -7.5 -7.5 -7.5 -7.5 -7
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483.00 -1874933 -1874933 -1874933 -1874933 -1974933
Statliga Utgifter 1556489.00 1609410 1607853 1607075 1606297 1660911
Militära Utgifter 1560.00 1800 1800 1800 1800 1800
Skatteutgifter 3040996.00 3674933 3674933 3674933 3674933 4174933
Statsskuld 16564520.00 18000000 18500000 19000000 19500000 22000000
Statliga Intäkter 1373308.00 1550000 1600000 1700000 1800000 2200000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 24.00 28 28 28 28 28
Personliga Skattesats 24.00 24 24 24 24 24
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 15 15 15 15 15
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social Security Rate För Företag 12.00 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriproduktion -3.46 1.2 1.25 1.5 2 2.5
Kapacitetsutnyttjande 67.00 81 81 81 81 81
Lagerförändringar -64200.50 25000 50000 100000 150000 150000
Bilregistreringar 257.00 200 200 300 400 600
Tillverkning - Pmi 58.10 58 61 61 64 65
Manufacturing Produktion 2.90 2 2 2 2 2.2
Tjänster Pmi 62.40 57 59 59 60 62
Förtroendekommissionen 71.00 110 115 120 125 140

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Konsument - Spendera 10589745.40 10949797 10939207 10933912 10928617 11300190
Personliga Besparingar 18.90 21.5 21.5 21.5 22.5 22.5
Privat - Sektor - Credit 7191193.40 6527869 6627869 6627869 6461877 6061877
Bankernas Utlåningsränta 8.00 8 8.25 8.25 8.5 8.5

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Housing - Index 883.40 900 905 910 915 940
Bygglov 1942.00 2400 2650 2800 3000 3000


Sri - Lanka - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.