Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 6.65 6.72 6.76 6.79 6.83 6.9
Lagren Marknaden 1012.64 959 948 936 925 902
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.22 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 1.7 1.6 1.3 1.5 1.8
Arbetslöshet 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
Inflation - Betygsätt 0.70 0.7 1.3 1.2 1.5 1.4
Ränta -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
Handelsbalans 7826.90 7400 6600 1700 2800 800
Kurantkonto 15123.00 16400 10200 12000 8000 11000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
Statsskulden Till Bnp 34.10 33 33 33 32.4 32.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 0.4 0.4 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen -2.00 -8 -6 -7 -4 -4
Konsument - Confidence 5.90 4.5 -2 -1 -3 2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.20 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 1.7 1.6 1.3 1.5 1.8
BNP 324.87 340 340 340 360 360
Bnp Fasta Priser 519296.00 514018 516122 524761 527085 534207
Bruttonationalprodukt 532806.00 516966 527555 536563 537622 546221
Fasta Bruttoinvesteringar 109815.00 122110 107596 108516 108730 110469
Bnp Per Capita 61582.17 63200 63200 63200 64700 64700
Bnp Per Capita Ppp 46682.51 47000 47000 47000 47350 47350
Bnp Från Jordbruk 4994.00 5830 5378 5587 5069 5687
Bnp Från Entreprenad 23898.00 26853 25745 27608 24256 28105
Bnp Från Tillverkning 64356.00 64298 62445 66642 65321 67842
Bnp Från Mining 5639.00 6058 5914 6297 5724 6410
Bnp Från Offentlig Förvaltning 99538.00 100964 98703 99334 101031 101122
Bnp Från Transport 84885.00 90024 89075 93847 94033 95537
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 3.70 3.9 4.1 4.2 4.4 4.5
Löner 40953.70 42171 42371 41800 41800 42200
Lönerna I Manufacturing 140.90 145 144 150 150 155
Befolkning 5.78 5.82 5.82 5.82 5.88 5.88
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 0.7 1.3 1.2 1.5 1.4
Konsumentprisindex Kpi 103.10 103 104 104 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 103.20 103 103 103 104 104
Producentpriserna 102.90 113 112 112 105 113
Mat Inflation 1.30 1.5 2.2 2 1.8 2.1
Producentpriserna Förändras 0.10 1.3 1.1 1.8 1.6 1.4
Cpi Transportfordon 104.20 104 104 103 104 104
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 0.25
Interbankränta -0.35 -0.32 -0.32 -0.17 0.08 0.38
Valutareserven 451700.00 467361 467360 467360 467360 467360
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 7826.90 7400 6600 1700 2800 800
Kurantkonto 15123.00 16400 10200 12000 8000 11000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3
Import 50349.60 54100 51800 49500 54200 53200
Export 58176.50 61500 58400 51200 57000 54000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 34.10 33 33 33 32.4 32.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 0.4 0.4 -0.2 -0.2
Statliga Utgifter 130445.00 131026 130273 132616 132878 135003
Offentliga Utgifterna Till Bnp 51.40 51 51 51 51.2 51.2
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55.8 55.8 55.8 55 55
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen -2.00 -8 -6 -7 -4 -4
Industriproduktion 3.80 3.1 2.8 0.5 3.3 4.8
Industriproduktion (Månadsvis) 0.00 0.7 -1.6 0.7 0.1 0.8
Tillverkning - Pmi 47.64 55.1 54.5 54 54.3 55
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 5.90 4.5 -2 -1 -3 2
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.30 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.20 2.1 2.5 0.9 1.1 0.8
Konsument - Spendera 234021.00 233332 233937 236131 236598 240382
Bensinpriser 1.97 1.75 1.71 1.67 1.62 1.63


Danmark - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.