Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 6.89 6.76 6.78 6.81 6.84 6.89
Lagren Marknaden 1245.00 1161 1147 1134 1121 1094
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.37 0.04 0.09 0.14 0.2 0.32
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6
Arbetslöshet 3.70 4.2 4.2 4.3 4.4 5.1
Inflation - Betygsätt 0.70 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5
Handelsbalans 4501.60 2800 8400 6800 800 3500
Kurantkonto 15114.00 8000 17000 13000 11000 9500
Bytesbalans Till Bnp 6.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
Statsskulden Till Bnp 34.10 32.4 32.4 32.4 32.4 31.7
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
Förtroendekommissionen -9.00 -4 -2 1 2 -1
Konsument - Confidence 4.50 1 -2 -2.3 -1.5 1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55 55 55 55 55
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 1.5 1.3 1.4 1.7 1.6
BNP 351.30 365 365 365 365 375
Bnp Fasta Priser 533107.00 522180 526417 535597 542170 550845
Bruttonationalprodukt 549020.00 536408 542089 551584 558353 567287
Fasta Bruttoinvesteringar 108654.00 112638 112262 109161 110501 112269
Bnp Per Capita 62888.70 64400 64400 64400 64400 65200
Bnp Per Capita Ppp 47672.96 48350 48350 48350 48350 48500
Bnp Från Jordbruk 5249.00 5481 6180 5274 5338 5424
Bnp Från Entreprenad 24778.00 23963 26186 24894 25199 25602
Bnp Från Tillverkning 69530.00 65191 70467 69855 70712 71843
Bnp Från Mining 5276.00 5661 6218 5301 5366 5452
Bnp Från Offentlig Förvaltning 96546.00 99999 99988 96997 98187 99758
Bnp Från Transport 94830.00 85054 93961 95273 96442 97985
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.70 4.2 4.2 4.3 4.4 5.1
Löner 41735.60 43200 43200 43200 43200 44000
Lönerna I Manufacturing 144.30 150 150 150 155 155
Befolkning 5.78 5.84 5.84 5.84 5.84 5.87
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.70 1.1 1.2 1.3 1.4 1.9
Konsumentprisindex Kpi 103.00 104 104 104 105 107
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.60 104 104 104 106 108
Kärna Konsumentprisindexet 103.10 104 104 104 104 106
Kärna Inflation Rate 0.60 0.7 0.8 0.8 1.1 1.5
Producentpriserna 103.80 104 104 105 105 106
Mat Inflation 0.00 0.5 1.1 0.9 1.5 2.2
Producentpriserna Förändras 1.70 1.6 1.5 1.3 1.4 1.4
Cpi Transportfordon 103.90 104 105 104 104 106
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.5
Interbankränta -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Valutareserven 426300.00 460360 462500 462550 463360 463360
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 4501.60 2800 8400 6800 800 3500
Kurantkonto 15114.00 8000 17000 13000 11000 9500
Bytesbalans Till Bnp 6.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
Import 50452.20 54200 54800 53200 53200 53200
Export 54953.80 51200 63200 60000 54000 54000
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 34.10 32.4 32.4 32.4 32.4 31.7
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
Regeringen Budgetutskottet Värde 17230.00 -104 -104 -104 -2033 -3320
Statliga Utgifter 130299.00 131302 131407 130907 132514 134634
Offentliga Utgifterna Till Bnp 51.40 51.2 51.2 51.2 51.2 51.1
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55 55 55 55 55
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -9.00 -4 -2 1 2 -1
Industriproduktion -6.20 3.3 4.2 4.5 4.8 1.2
Industriproduktion (Månadsvis) 7.40 0.1 0.9 -0.8 0.8 0.5
Tillverkning - Pmi 53.18 51.8 52 52.1 52.6 53.5
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence 4.50 1 -2 -2.3 -1.5 1
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.50 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.60 -1.2 0.5 0.7 0.8 0.6
Konsument - Spendera 236468.00 234215 235120 237572 240488 244336
Disponibel Personlig Inkomst 1127877.48 1133517 1132761 1133145 1147051 1165404
Konsumentkrediter 467.77 487 484 481 477 485
Bensinpriser 1.89 1.69 1.73 1.77 1.83 1.83


Danmark - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.