Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 6.77 6.88 6.91 6.94 6.98 7.04
Lagren Marknaden 1028.96 1021 1007 994 981 955
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.54 0.06 0.12 0.18 0.26 0.31
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.60 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8
Arbetslöshet 3.80 4 4.2 4.2 4.3 4.4
Inflation - Betygsätt 0.50 0.9 1.5 1.2 1.3 1.4
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Handelsbalans 8392.00 1700 2800 8400 8400 800
Kurantkonto 19051.00 12000 8000 17000 13000 11000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
Statsskulden Till Bnp 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen -7.00 -5 -4 -2 1 2
Konsument - Confidence 4.30 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55.8 55 55 55 55
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.60 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8
BNP 351.30 352 365 365 365 365
Bnp Fasta Priser 524147.00 524157 523642 527376 532533 533592
Bruttonationalprodukt 539752.00 538152 537622 541745 548388 547839
Fasta Bruttoinvesteringar 111778.00 108837 108730 113759 113566 110796
Bnp Per Capita 62888.70 62500 64700 64700 64700 64700
Bnp Per Capita Ppp 47672.96 48000 48350 48350 48350 48350
Bnp Från Jordbruk 6153.00 5713 5707 5536 6251 5816
Bnp Från Entreprenad 26073.00 26535 26509 24202 26490 27012
Bnp Från Tillverkning 70163.00 65707 65642 65840 71286 66889
Bnp Från Mining 6191.00 6310 6304 5717 6290 6424
Bnp Från Offentlig Förvaltning 99557.00 99641 99543 100994 101150 101435
Bnp Från Transport 93556.00 94125 94033 85900 95053 95820
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.80 4 4.2 4.2 4.3 4.4
Löner 41735.60 42500 43200 43200 43200 43200
Lönerna I Manufacturing 144.70 150 150 150 150 155
Befolkning 5.78 5.79 5.81 5.81 5.81 5.81
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 0.9 1.5 1.2 1.3 1.4
Konsumentprisindex Kpi 102.90 103 104 104 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 103.20 103 104 104 104 104
Producentpriserna 103.10 112 105 104 104 113
Mat Inflation 1.30 2 1.8 1.7 1.9 2.1
Producentpriserna Förändras 0.10 1.5 1.6 1.5 1.3 1.4
Cpi Transportfordon 103.10 102 104 105 105 104
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
Interbankränta -0.44 -0.17 0.08 -0.44 -0.44 0.38
Valutareserven 445000.00 457360 460360 462500 462550 463360
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 8392.00 1700 2800 8400 8400 800
Kurantkonto 19051.00 12000 8000 17000 13000 11000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 5.8 5.3 5.3 5.3 5.3
Import 52690.50 49500 54200 54800 53200 53200
Export 61082.50 51200 51200 63200 60000 54000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 34.10 33 32.4 32.4 32.4 32.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Statliga Utgifter 130840.00 133009 132878 132609 132933 135403
Offentliga Utgifterna Till Bnp 51.40 51 51.2 51.2 51.2 51.2
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55.8 55 55 55 55
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -7.00 -5 -4 -2 1 2
Industriproduktion 3.60 0.5 3.3 4.2 4.5 4.8
Industriproduktion (Månadsvis) -2.20 0.7 0.1 0.9 -0.8 0.8
Tillverkning - Pmi 50.20 53.5 54.3 54.7 54.9 55.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence 4.30 2.1 1 -2 -2.3 -1.5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.30 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.90 1.3 0.3 0.5 0.7 0.8
Konsument - Spendera 234106.00 236831 236598 236546 237852 241094
Bensinpriser 1.82 1.67 1.62 1.6 1.55 1.63


Danmark - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.