Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 6.72 6.78 6.81 6.85 6.88 6.95
Lagren Marknaden 1015.77 988 976 963 951 927
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.67 0.04 0.08 0.12 0.17 0.21
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
Arbetslöshet 3.80 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
Inflation - Betygsätt 0.40 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
Ränta -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 -0.05 0.25
Handelsbalans 7175.00 6600 1700 2800 8400 800
Kurantkonto 16943.00 10200 12000 8000 17000 11000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Statsskulden Till Bnp 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Förtroendekommissionen -7.00 -6 -7 -4 -2 -4
Konsument - Confidence 2.90 3.2 2.1 1 -2 -3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.50 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55.8 55.8 55 55 55
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.80 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.6 1.3 1.5 1.6 1.8
BNP 351.30 352 352 365 365 365
Bnp Fasta Priser 519296.00 512941 524157 523642 527085 533592
Bruttonationalprodukt 532806.00 527555 538152 537622 537622 547839
Fasta Bruttoinvesteringar 109815.00 107596 108837 108730 108730 110796
Bnp Per Capita 62888.70 62500 62500 64700 64700 64700
Bnp Per Capita Ppp 47672.96 48000 48000 48350 48350 48350
Bnp Från Jordbruk 4994.00 5369 5713 5707 5069 5816
Bnp Från Entreprenad 23898.00 25405 26535 26509 24256 27012
Bnp Från Tillverkning 64356.00 61745 65707 65642 65321 66889
Bnp Från Mining 5639.00 5915 6310 6304 5724 6424
Bnp Från Offentlig Förvaltning 99538.00 98473 99641 99543 101031 101435
Bnp Från Transport 84885.00 89075 94125 94033 94033 95820
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.80 4.1 4.2 4.4 4.6 4.5
Löner 40953.70 42171 41800 41800 41800 42200
Lönerna I Manufacturing 140.90 145 150 150 150 155
Befolkning 5.78 5.82 5.82 5.88 5.88 5.88
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 1.3 1.2 1.5 1.2 1.4
Konsumentprisindex Kpi 103.50 105 105 105 104 107
Kärna Konsumentprisindexet 103.70 103 103 104 104 104
Producentpriserna 103.00 112 112 105 104 113
Mat Inflation 2.20 2.2 2 1.8 1.7 2.1
Producentpriserna Förändras -1.00 0.9 1.5 1.6 1.5 1.4
Cpi Transportfordon 104.50 105 104 104 104 106
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta -0.65 -0.65 -0.5 -0.25 -0.05 0.25
Interbankränta -0.44 -0.32 -0.17 0.08 0.08 0.38
Valutareserven 448100.00 452360 457360 460360 462500 463360
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 7175.00 6600 1700 2800 8400 800
Kurantkonto 16943.00 10200 12000 8000 17000 11000
Bytesbalans Till Bnp 6.10 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3
Import 50713.50 51800 49500 54200 54800 53200
Export 57888.50 58400 51200 51200 63200 54000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 34.10 33 33 32.4 32.4 32.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 0.4 0.4 -0.2 -0.2 -0.2
Statliga Utgifter 130445.00 130273 133009 132878 132878 135403
Offentliga Utgifterna Till Bnp 51.40 51 51 51.2 51.2 51.2
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Personliga Skattesats 55.80 55.8 55.8 55 55 55
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Social - Säkerhet - Betygsätt 8.00 8 8 8 8 8
Social Security Rate För Företag 0.00 0 0 0 0 0
Social Trygghet För Anställda 8.00 8 8 8 8 8
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen -7.00 -6 -7 -4 -2 -4
Industriproduktion -0.50 2.8 0.5 3.3 4.2 4.8
Industriproduktion (Månadsvis) -5.90 -1.6 0.7 0.1 0.9 0.8
Tillverkning - Pmi 49.50 54.5 54 54.3 54.7 55
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence 2.90 3.2 2.1 1 -2 -3
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.50 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -1.10 2.5 0.9 1.1 0.6 0.8
Konsument - Spendera 234021.00 233937 236831 236598 236598 241094
Bensinpriser 1.89 1.87 1.82 1.78 1.73 1.73


Danmark - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.