Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
Lagren Marknaden 396.14 388 380 373 365 351
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.17 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 1.2 1.8 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.8 5.7 5.3 5 5.5
Arbetslöshet 6.80 7.2 7 6.8 6.6 6.5
Inflation - Betygsätt 5.10 5.1 5.5 4.8 4 3
Inflation (Månad) 0.60 0.1 0.6 0.6 0.6 -0.1
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.1
Handelsbalans -75.80 150 -150 -150 -150 -150
Kurantkonto -461.00 -590 -590 -590 -590 -590
Bytesbalans Till Bnp -0.40 -1.4 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Statsskulden Till Bnp 60.60 58 58 58 58 60
Statliga Budgetutskottet -6.20 -7.1 -5 -5 -5 -5
Förtroendekommissionen 0.00 -9 -0.5 -0.5 -0.5 0.5
Konsument - Confidence -22.90 -32 -11 -7 -6 -5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.40 0.3 1.2 1.8 1.2 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.8 5.7 5.3 5 5.5
BNP 104.57 104 104 104 104 107
Bnp Fasta Priser 23.08 23.22 21.15 23.16 24.24 24.5
Fasta Bruttoinvesteringar 4.52 5.08 3.52 4.34 4.75 5.36
Bnp Per Capita 17251.65 20500 20500 20500 20500 21100
Bnp Per Capita Ppp 30330.04 32800 32800 32800 32800 33300
Bnp Från Jordbruk 0.58 0.39 0.38 0.43 0.61 0.42
Bnp Från Entreprenad 1261.00 1640 531 1149 1324 1730
Bnp Från Tillverkning 4079.00 4395 4802 4791 4283 4636
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3.21 3.28 3 3.05 3.37 3.46
Bnp Från Tjänster 4432.00 3241 3531 4117 4654 3420

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.80 7.2 7 6.8 6.6 6.5
Arbetskostnaderna 123.50 140 140 135 127 145
Löner 1251.00 1285 1272 1308 1289 1357
Lönerna I Manufacturing 1234.00 1265 1245 1292 1271 1334
Minimilöner 623.00 620 670 670 670 670
Befolkning 5.46 5.48 5.48 5.48 5.48 5.49
Pensionsåldern Kvinnor 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Pensionsåldern Män 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Löne Tillväxt 2.50 2.8 3.2 3 3 3

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.10 5.1 5.5 4.8 4 3
Inflation (Månad) 0.60 0.1 0.6 0.6 0.6 -0.1
Konsumentprisindex Kpi 186.00 180 189 191 192 192
Harmoniserade Konsumentprisindexet 113.40 110 116 117 117 118
Kärna Konsumentprisindexet 134.50 130 134 135 136 135
Kärna Inflation Rate 5.50 4.6 4 2.7 1.6 1.4
Producentpriserna 120.30 120 121 122 122 121
Producentpriserna Förändras 8.50 12.1 11.2 9.4 3.5 1.6
KPI bostadshjälpmedel 265.10 258 266 271 273 277
Cpi Transportfordon 141.10 141 142 143 144 144
Mat Inflation 3.90 1.4 0.9 0.9 0.9 1.4

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.1

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -75.80 150 -150 -150 -150 -150
Kurantkonto -461.00 -590 -590 -590 -590 -590
Bytesbalans Till Bnp -0.40 -1.4 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1
Import 7072.00 6250 6250 6250 6250 6250
Export 6996.00 6100 6100 6100 6100 6100

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 60.60 58 58 58 58 60
Statliga Budgetutskottet -6.20 -7.1 -5 -5 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -5217.80 -913 -913 -913 -913 -913
Statliga Utgifter 3.85 5.01 3.79 4.26 4.04 5.29
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.00 46.3 46.3 46.3 46.3 43.2

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Social Security Rate För Företag 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Social Trygghet För Anställda 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 0.00 -9 -0.5 -0.5 -0.5 0.5
Industriproduktion -4.90 5.5 5.5 5.5 5.5 2.2

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence -22.90 -32 -11 -7 -6 -5
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.70 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.20 2.2 2.5 2.3 2.3 2.7
Konsument - Spendera 12.83 12.79 11.95 12.98 13.48 13.5
Disponibel Personlig Inkomst 14944.00 16096 14626 15736 15691 17587
Konsumentkrediter 5727.00 6195 6177 6068 6022 6535
Bankernas Utlåningsränta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.19
Bensinpriser 1.73 1.23 1.56 1.48 1.41 1.34

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Byggproduktionen -4.70 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9


Slovakien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.