Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 342.55 343 339 336 333 326
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4
Arbetslöshet 5.00 4.7 4.8 4.7 4.7 4.4
Inflation - Betygsätt 2.70 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
Inflation (Månad) -0.10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 162.20 -150 600 430 430 -50
Kurantkonto -489.50 -480 -150 -400 -100 -570
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Statsskulden Till Bnp 48.90 47.8 47.3 47.3 47.3 47.3
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Förtroendekommissionen -12.30 -7 -6 -6 -6 -8
Konsument - Confidence -7.70 -8 -6 -5.8 -5.9 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4
BNP 106.47 111 115 115 115 115
Bnp Fasta Priser 21.79 22.45 20.53 22.3 22.32 22.99
Fasta Bruttoinvesteringar 4.78 5.55 4 4.89 4.9 5.68
Bnp Per Capita 20669.90 21000 21500 21500 21500 21500
Bnp Per Capita Ppp 31326.30 31600 31750 31750 31750 31750
Bnp Från Jordbruk 0.66 0.53 0.55 0.67 0.67 0.54
Bnp Från Entreprenad 1415.00 2159 907 1448 1449 2211
Bnp Från Tillverkning 5524.00 5269 5385 5651 5657 5396
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2.55 2.69 2.48 2.6 2.61 2.76
Bnp Från Tjänster 3736.00 3344 3460 3822 3826 3424
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 5.00 4.7 4.8 4.7 4.7 4.4
Löner 1127.00 1204 1163 1186 1161 1244
Lönerna I Manufacturing 1111.00 1185 1148 1166 1147 1224
Minimilöner 520.00 520 560 560 560 560
Pensionsåldern Kvinnor 62.42 62.67 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.42 62.67 63 63 63 63
Levnadslön Familj 640.00 663 663 664 660 685
Löne Tillväxt 7.00 3.9 3.8 3.2 3.5 3.6
Löner Lågutbildade 678.00 702 702 704 700 726
Löner Högutbildad 1250.00 1295 1295 1298 1290 1338
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.70 2.7 2.5 2.3 2.3 2.4
Inflation (Månad) -0.10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 174.30 174 177 178 178 178
Kärna Konsumentprisindexet 125.70 125 126 128 128 127
Kärna Inflation Rate 2.40 2.2 2.2 2.2 2.2 2
Producentpriserna 109.30 111 114 113 113 116
Producentpriserna Förändras 1.30 3.5 3.1 3 2.7 2.1
KPI bostadshjälpmedel 249.70 250 255 254 255 256
Cpi Transportfordon 129.80 128 132 131 135 131
Mat Inflation 4.80 4.4 2.6 1.9 1.9 1.7
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 162.20 -150 600 430 430 -50
Kurantkonto -489.50 -480 -150 -400 -100 -570
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -3 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
Import 6811.30 6050 6690 6890 6890 6150
Export 6973.50 5900 7290 7320 7320 6100
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 47.8 47.3 47.3 47.3 47.3
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.9 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
Statliga Utgifter 3.81 4.55 3.55 3.89 3.9 4.66
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.60 40.5 40.3 40.3 40.3 40.3
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Social Security Rate För Företag 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Social Trygghet För Anställda 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen -12.30 -7 -6 -6 -6 -8
Industriproduktion -2.50 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -7.70 -8 -6 -5.8 -5.9 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.70 1.2 2.5 2.7 3 3.1
Konsument - Spendera 10.82 11.22 10.76 11.07 11.08 11.49
Bankernas Utlåningsränta 2.75 2.57 2.82 2.87 2.87 2.82
Bensinpriser 1.47 1.31 1.27 1.23 1.19 1.12
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 2.50 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2


Slovakien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.