Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 341.99 341 337 333 328 320
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.01 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
Arbetslöshet 5.00 4.6 4.5 5.1 4.6 4.6
Inflation - Betygsätt 2.60 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans 133.10 550 -150 600 430 -50
Kurantkonto -127.00 -20 -480 -480 -480 -250
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
Statsskulden Till Bnp 48.90 47 47 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Förtroendekommissionen 2.70 -8 -7 -6 -6 -8
Konsument - Confidence -3.70 -7.5 -8 -9 -9 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.90 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.90 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
BNP 106.47 111 111 115 115 115
Bnp Fasta Priser 20.07 22.61 22.86 22.8 20.75 23.69
Fasta Bruttoinvesteringar 3.91 4.89 5.65 5.64 4.04 5.86
Bnp Per Capita 20669.90 21000 21000 21500 21500 21500
Bnp Per Capita Ppp 31326.30 31600 31600 31750 31750 31750
Bnp Från Jordbruk 0.54 1.12 0.54 0.54 0.56 0.56
Bnp Från Entreprenad 887.00 2128 2200 2193 917 2279
Bnp Från Tillverkning 5264.00 5033 5367 5352 5443 5561
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2.42 2.53 2.74 2.73 2.5 2.84
Bnp Från Tjänster 3382.00 3952 3406 3396 3497 3529
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.00 4.6 4.5 5.1 4.6 4.6
Löner 1264.00 1111 1204 1163 1163 1244
Lönerna I Manufacturing 1254.00 1098 1185 1148 1148 1224
Minimilöner 520.00 520 520 560 560 560
Pensionsåldern Kvinnor 62.42 62.42 62.67 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.42 62.42 62.67 63 63 63
Levnadslön Familj 640.00 658 663 663 663 685
Löner Högutbildad 1250.00 979 1295 1295 1295 1338
Löne Tillväxt 4.60 3.6 3.6 3.6 3.6 3.3
Löner Lågutbildade 678.00 562 702 702 702 726
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.60 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2
Inflation (Månad) 0.10 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 173.60 174 173 176 177 177
Kärna Konsumentprisindexet 125.20 125 125 127 128 127
Kärna Inflation Rate 2.20 2.1 2.2 2.2 2.2 2
Producentpriserna 110.10 112 111 114 114 116
Producentpriserna Förändras 4.20 3.7 3.9 3.9 3 3.6
KPI bostadshjälpmedel 248.70 246 249 254 254 254
Cpi Transportfordon 128.50 135 128 132 131 130
Mat Inflation 3.90 4.4 4 4 4 4.8
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 133.10 550 -150 600 430 -50
Kurantkonto -127.00 -20 -480 -480 -480 -250
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
Import 6725.00 6690 6050 6690 6890 6150
Export 6858.00 7240 5900 7290 7320 6100
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 47 47 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Statliga Utgifter 3.47 3.71 4.63 4.62 3.58 4.8
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.60 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Social Security Rate För Företag 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Social Trygghet För Anställda 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 2.70 -8 -7 -6 -6 -8
Industriproduktion 4.70 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -3.70 -7.5 -8 -9 -9 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.90 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.70 3.5 3.7 3.7 3.7 3.1
Konsument - Spendera 10.51 11.02 11.43 11.4 11.36 11.84
Bankernas Utlåningsränta 2.87 2.57 2.57 2.82 2.99 2.82
Bensinpriser 1.51 1.36 1.32 1.29 1.43 1.29
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 1.60 4.4 2.4 2.4 2.4 2.2


Slovakien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.