Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 346.21 347 343 340 336 330
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.12 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7
Arbetslöshet 4.92 4.8 4.7 4.7 4.4 4.5
Inflation - Betygsätt 3.00 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3
Inflation (Månad) -0.10 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 158.00 600 430 430 -50 150
Kurantkonto -92.00 -150 -400 -100 -570 -590
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
Statsskulden Till Bnp 48.90 47.3 47.3 47.3 47.3 47
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6
Förtroendekommissionen -6.00 -6 -6 -6 -8 -4
Konsument - Confidence -10.40 -6 -5.8 -5.9 -4 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 0.40 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.30 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7
BNP 106.47 115 115 115 115 122
Bnp Fasta Priser 23.22 20.22 21.96 23.4 23.78 24.42
Fasta Bruttoinvesteringar 5.05 3.94 4.82 5.09 5.17 5.31
Bnp Per Capita 20669.90 21500 21500 21500 21500 22400
Bnp Per Capita Ppp 31326.30 31750 31750 31750 31750 31750
Bnp Från Jordbruk 0.93 0.55 0.66 0.93 0.95 0.97
Bnp Från Entreprenad 2069.00 894 1426 2086 2119 2176
Bnp Från Tillverkning 4267.00 5304 5566 4301 4369 4487
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2.99 2.44 2.57 3.01 3.06 3.14
Bnp Från Tjänster 4199.00 3408 3765 4233 4300 4416
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 4.92 4.8 4.7 4.7 4.4 4.5
Arbetskostnaderna 114.20 125 124 118 118 122
Löner 1371.00 1186 1161 1166 1173 1206
Lönerna I Manufacturing 1354.00 1165 1147 1150 1149 1181
Minimilöner 520.00 560 560 560 560 610
Befolkning 5.45 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48
Pensionsåldern Kvinnor 62.42 63 63 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.42 63 63 63 63 63
Levnadslön Familj 640.00 664 660 662 663 682
Levnadslön Individuella 450.00 467 464 466 466 479
Löne Tillväxt 4.70 3.8 3.2 3.5 3.6 2.8
Löner Lågutbildade 678.00 703 700 702 702 722
Löner Högutbildad 1250.00 1297 1290 1294 1295 1331
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.00 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3
Inflation (Månad) -0.10 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Konsumentprisindex Kpi 174.30 177 178 178 179 183
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106.89 107 109 109 108 110
Kärna Konsumentprisindexet 125.60 126 128 129 127 130
Kärna Inflation Rate 2.30 2.2 2.2 2.2 2 2
Producentpriserna 109.30 113 113 112 112 114
Producentpriserna Förändras 1.30 3.1 3 2.7 2.1 1.9
KPI bostadshjälpmedel 250.10 255 254 255 256 262
Cpi Transportfordon 129.20 132 131 135 133 136
Mat Inflation 5.20 2.6 1.9 1.9 1.7 2.4
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 158.00 600 430 430 -50 150
Kurantkonto -92.00 -150 -400 -100 -570 -590
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8
Import 7152.00 6690 6890 6890 6150 6250
Export 7309.00 7290 7320 7320 6100 6100
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 47.3 47.3 47.3 47.3 47
Statliga Budgetutskottet -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -2184.53 -950 -950 -950 -914 -913
Statliga Utgifter 3.84 3.49 3.83 3.87 3.93 4.04
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.60 40.3 40.3 40.3 40.3 40.4
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Social Security Rate För Företag 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Social Trygghet För Anställda 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -6.00 -6 -6 -6 -8 -4
Industriproduktion -4.40 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Confidence -10.40 -6 -5.8 -5.9 -4 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.10 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -4.00 2.5 2.7 3 3.1 3.3
Konsument - Spendera 12.29 10.59 10.9 12.39 12.59 12.93
Disponibel Personlig Inkomst 14170.00 12444 13512 14283 14510 14902
Konsumentkrediter 6640.00 6681 6685 6693 6799 6983
Bankernas Utlåningsränta 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
Bensinpriser 1.46 1.6 1.64 1.68 1.72 1.72
Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Byggproduktionen -10.50 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2


Slovakien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.