Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
Lagren Marknaden 369.94 362 354 347 340 325
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.06 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.20 2.2 3.5 1.3 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 13.8 3.5 3.5 3.5 3.9
Arbetslöshet 7.90 8.5 8 7.4 7 6.5
Inflation - Betygsätt 1.40 1.3 1.4 1.8 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.2 0.1 0.6 -0.1
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 399.00 -50 -50 150 150 150
Kurantkonto -255.00 -570 -570 -590 -590 -590
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -1.4 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1
Statsskulden Till Bnp 48.00 58 58 58 58 60
Statliga Budgetutskottet -1.30 -7.1 -7.1 -7.1 -5 -5
Förtroendekommissionen -3.70 -1.5 -1 -0.5 -0.5 0.5
Konsument - Confidence -36.50 -20 -18 -16 -16 -11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.5 -0.3 0.5 0.5 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.20 2.2 3.5 1.3 1 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.70 13.8 3.5 3.5 3.5 3.9
BNP 105.42 104 104 104 104 107
Bnp Fasta Priser 22.36 19.17 22.41 24.54 23.45 24.36
Fasta Bruttoinvesteringar 4.94 3.52 4.38 6.07 4.7 4.88
Bnp Per Capita 21039.30 20500 20500 20500 20500 21100
Bnp Per Capita Ppp 32792.60 32800 32800 32800 32800 33300
Bnp Från Jordbruk 0.43 0.45 0.6 0.58 0.98 1.02
Bnp Från Entreprenad 1535.00 552 1179 2361 1496 1554
Bnp Från Tillverkning 4303.00 4121 3941 5761 4014 4170
Bnp Från Offentlig Förvaltning 3.15 2.74 3.13 2.94 3.22 3.34
Bnp Från Tjänster 2946.00 3208 3694 3656 4083 4242

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 7.90 8.5 8 7.4 7 6.5
Arbetskostnaderna 135.20 140 136 134 121 124
Löner 1136.00 1198 1170 1285 1318 1355
Lönerna I Manufacturing 1106.00 1157 1149 1265 1295 1332
Minimilöner 623.00 620 620 620 670 670
Befolkning 5.46 5.48 5.48 5.48 5.48 5.49
Pensionsåldern Kvinnor 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Pensionsåldern Män 62.67 62.83 62.83 62.83 62.83 62.83
Löne Tillväxt 5.80 3.6 3.6 2.8 2.8 2.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.40 1.3 1.4 1.8 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.2 0.1 0.6 -0.1
Konsumentprisindex Kpi 178.90 179 179 180 181 183
Harmoniserade Konsumentprisindexet 109.93 110 110 111 111 112
Kärna Konsumentprisindexet 129.30 130 130 130 131 133
Kärna Inflation Rate 1.60 1.9 2.2 2.3 1.7 2
Producentpriserna 107.70 107 109 120 120 108
Producentpriserna Förändras -1.40 0.6 0.8 1 1 0.9
KPI bostadshjälpmedel 251.80 259 259 261 255 265
Cpi Transportfordon 133.10 123 126 127 133 129
Mat Inflation -0.90 0.7 1 1.4 0.9 1.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 399.00 -50 -50 150 150 150
Kurantkonto -255.00 -570 -570 -590 -590 -590
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -1.4 -1.4 -1.4 -2.1 -2.1
Import 6756.00 6150 6150 6250 6250 6250
Export 7154.00 6100 6100 6100 6100 6100

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 48.00 58 58 58 58 60
Statliga Budgetutskottet -1.30 -7.1 -7.1 -7.1 -5 -5
Regeringen Budgetutskottet Värde -811.60 -914 -914 -913 -913 -913
Statliga Utgifter 4.73 3.49 3.99 4.97 3.98 4.14
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.80 46.3 46.3 46.3 46.3 43.2

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Social Security Rate För Företag 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Social Trygghet För Anställda 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen -3.70 -1.5 -1 -0.5 -0.5 0.5
Industriproduktion 1.00 4.8 4.8 5.5 5.5 2.2

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -36.50 -20 -18 -16 -16 -11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.60 0.5 -0.3 0.5 0.5 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -14.70 4.2 3.5 4 4 4
Konsument - Spendera 12.37 11.55 13.31 12.27 12.91 13.41
Disponibel Personlig Inkomst 16098.00 13025 15748 16096 15227 15821
Konsumentkrediter 5875.00 6283 7165 7447 6237 6480
Bankernas Utlåningsränta 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
Bensinpriser 1.59 1.39 1.32 1.23 1.19 1.13

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Byggproduktionen -23.80 1.1 2.8 1.9 1.9 1.9


Slovakien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.