Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 345.72 342 339 336 332 326
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.15 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
Arbetslöshet 5.00 5 4.7 4.8 4.7 4.4
Inflation - Betygsätt 2.80 2.8 2.7 2.3 2.2 2.6
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -110.60 550 -150 600 430 -50
Kurantkonto -364.40 -20 -480 -480 -480 -250
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Statsskulden Till Bnp 48.90 47 47 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Förtroendekommissionen -8.00 -8 -7 -6 -6 -8
Konsument - Confidence -7.60 -7.5 -8 -6 -5.8 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.00 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4
BNP 106.47 111 111 115 115 115
Bnp Fasta Priser 21.79 23.06 22.71 20.75 22.56 23.48
Fasta Bruttoinvesteringar 4.78 4.98 5.61 4.04 4.95 5.81
Bnp Per Capita 20669.90 21000 21000 21500 21500 21500
Bnp Per Capita Ppp 31326.30 31600 31600 31750 31750 31750
Bnp Från Jordbruk 0.66 1.14 0.54 0.56 0.68 0.56
Bnp Från Entreprenad 1415.00 2170 2185 917 1465 2259
Bnp Från Tillverkning 5524.00 5134 5331 5443 5717 5513
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2.55 2.59 2.72 2.5 2.64 2.82
Bnp Från Tjänster 3736.00 4032 3383 3497 3867 3498
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.00 5 4.7 4.8 4.7 4.4
Löner 1158.00 1110 1207 1186 1161 1251
Lönerna I Manufacturing 1136.00 1097 1189 1166 1147 1231
Minimilöner 520.00 520 520 560 560 560
Pensionsåldern Kvinnor 62.42 62.42 62.67 63 63 63
Pensionsåldern Män 62.42 62.42 62.67 63 63 63
Levnadslön Familj 640.00 657 665 664 660 689
Löne Tillväxt 7.00 3.5 3.9 3.8 3.2 3.6
Löner Lågutbildade 678.00 561 704 704 700 730
Löner Högutbildad 1250.00 978 1299 1298 1290 1346
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.80 2.8 2.7 2.3 2.2 2.6
Inflation (Månad) 0.20 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2
Konsumentprisindex Kpi 174.20 174 174 176 177 178
Kärna Konsumentprisindexet 125.40 125 125 126 128 127
Kärna Inflation Rate 2.40 2.1 2.2 2.2 2.2 2
Producentpriserna 109.60 111 111 113 113 113
Producentpriserna Förändras 2.10 2.7 3.5 3.1 3 2.1
KPI bostadshjälpmedel 248.80 247 250 254 254 256
Cpi Transportfordon 131.40 136 128 132 131 132
Mat Inflation 5.20 4.9 4.4 3.6 4 3.2
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -110.60 550 -150 600 430 -50
Kurantkonto -364.40 -20 -480 -480 -480 -250
Bytesbalans Till Bnp -2.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2.2 -2.2
Import 5971.00 6690 6050 6690 6890 6150
Export 5860.50 7240 5900 7290 7320 6100
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 48.90 47 47 46 46 46
Statliga Budgetutskottet -0.70 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Statliga Utgifter 3.81 3.79 4.6 3.58 3.94 4.76
Offentliga Utgifterna Till Bnp 40.60 40.5 40.5 40.3 40.3 40.3
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 48.60 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6
Social Security Rate För Företag 35.20 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
Social Trygghet För Anställda 13.40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen -8.00 -8 -7 -6 -6 -8
Industriproduktion 2.80 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -7.60 -7.5 -8 -6 -5.8 -4
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.20 0.29 0.5 0.5 0.5 0.4
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.90 3.5 3.7 3.7 3.7 3.1
Konsument - Spendera 10.82 11.25 11.36 10.87 11.2 11.74
Bankernas Utlåningsränta 2.63 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
Bensinpriser 1.51 1.44 1.4 1.36 1.32 1.32
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen -7.00 4.4 2.4 2.4 2.4 2.2


Slovakien - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.