Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 42000.00 42340 42685 43029 43378 44085
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -2.5 -2.9 -3.4 -3.8 3.5
Arbetslöshet 12.10 12.7 12.5 12.2 12 11.5
Inflation - Betygsätt 39.90 38 36 32 25 18
Ränta 18.00 20 20 20 20 18
Handelsbalans 12983.00 2101 790 1408 5122 7242
Kurantkonto 11061.00 3000 2500 2500 2500 2500
Bytesbalans Till Bnp 4.26 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
Statsskulden Till Bnp 39.50 40 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -1.80 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -2.5 -2.9 -3.4 -3.8 3.5
BNP 439.51 410 410 410 410 451
Bnp Fasta Priser 1677000.00 1660425 1628367 1619982 1613274 1669739
Fasta Bruttoinvesteringar 197000.00 359775 191287 190302 189514 196147
Bnp Per Capita 6946.86 5800 5800 5800 5800 6300
Bnp Per Capita Ppp 19082.62 16400 16400 16400 16400 17500
Bnp Från Jordbruk 103000.00 15600 100013 99498 99086 102554
Bnp Från Mining 370000.00 431925 359270 357420 355940 368398
Bnp Från Tjänster 844000.00 902850 819524 815304 811928 840345
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 12.10 12.7 12.5 12.2 12 11.5
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 39.90 38 36 32 25 18
Konsumentprisindex Kpi 153.60 158 167 187 192 227
Producentpriserna 173.90 245 245 245 245 257
Mat Inflation 59.90 44 38 35 27 15
Inflation (Månad) 3.50 4 3.5 2.5 2 1.5
KPI bostadshjälpmedel 125.30 156 157 159 157 185
Cpi Transportfordon 169.40 153 166 216 212 250
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 18.00 20 20 20 20 18
Värde Ränta 12.80 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 12983.00 2101 790 1408 5122 7242
Kurantkonto 11061.00 3000 2500 2500 2500 2500
Bytesbalans Till Bnp 4.26 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
Export 29336.00 16601 15000 16469 22380 24500
Import 16353.00 14500 14210 15061 17258 17258
Råolja Produktion 3755.00 3650 3600 3550 3450 3300
Utländska Direktinvesteringar 1969.20 1100 1100 1100 1100 1200
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 39.50 40 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -1.80 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Regeringen Budgetutskottet Värde -610301.10 -694950 -708956 -722962 -736967 -825616
Statliga Utgifter 149000.00 221325 144679 143934 143338 148355
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 9.00 9 9 9 9 9
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Industriproduktion -0.50 3.5 3.5 4 0.57 0.62
Stål Produktion 2260.00 1750 1750 1750 1750 1800
Bilproduktionen 958339.00 700000 700000 700000 700000 800000
Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konsument - Spendera 706000.00 686400 685526 681996 679172 702943


Iran - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.