Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 42000.00 42147 42294 42441 42592 42890
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -6.4 -6.8 2.5 2.5 3.5
Arbetslöshet 12.20 12.2 12 12.5 12.2 11.5
Inflation - Betygsätt 50.40 48 37 35 33 32
Ränta 18.00 18 18 18 18 18
Handelsbalans 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
Kurantkonto 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
Bytesbalans Till Bnp 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 44.20 40 40 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -6.4 -6.8 2.5 2.5 3.5
BNP 454.01 485 485 497 497 497
Bnp Fasta Priser 1677000.00 1619982 1613274 1718925 1718925 1669739
Fasta Bruttoinvesteringar 197000.00 190302 189514 201925 201925 196147
Bnp Per Capita 6952.40 5800 5800 6300 6300 6300
Bnp Per Capita Ppp 19098.00 16400 16400 17500 17500 17500
Bnp Från Jordbruk 103000.00 99498 99086 105575 105575 102554
Bnp Från Mining 370000.00 357420 355940 379250 379250 368398
Bnp Från Tjänster 844000.00 815304 811928 865100 865100 840345
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.20 12.2 12 12.5 12.2 11.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 50.40 48 37 35 33 32
Konsumentprisindex Kpi 174.90 210 208 222 233 274
Producentpriserna 175.20 189 234 261 254 339
Mat Inflation 74.10 85 67 50 35 67
Producentpriserna Förändras 52.90 48 50 45 50 30
Inflation (Månad) 0.80 2.5 2 2 1.6 1.5
KPI bostadshjälpmedel 142.00 178 183 185 189 242
Cpi Transportfordon 178.30 243 199 224 237 263
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
Kurantkonto 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
Bytesbalans Till Bnp 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Export 29336.00 16469 17380 16000 19500 18000
Import 16353.00 12061 12258 13500 12950 14000
Råolja Produktion 2225.00 2650 2600 3400 3350 3300
Utländska Direktinvesteringar 2356.90 1100 1100 1200 1200 1200
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 44.20 40 40 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 149000.00 143934 143338 152725 152725 148355
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 9 9 9 8 9
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -0.50 1 0.9 2.5 3.8 4.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 706000.00 681996 679172 723650 723650 702943


Iran - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.