Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
Arbetslöshet 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
Inflation - Betygsätt 28.30 37 35 33 30 32
Ränta 18.00 18 18 18 18 18
Handelsbalans 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
Kurantkonto 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
Bytesbalans Till Bnp 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Statsskulden Till Bnp 44.20 40 35 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -9 0.4 0.6 0.9 0.9
BNP 454.01 485 497 497 497 497
Bnp Fasta Priser 1677000.00 1526070 1683708 1687062 1692093 1539805
Fasta Bruttoinvesteringar 197000.00 179270 197788 198182 198773 180883
Bnp Per Capita 6952.40 5800 6300 6300 6300 6300
Bnp Per Capita Ppp 19098.00 16400 17500 17500 17500 17500
Bnp Från Jordbruk 103000.00 93730 103412 103618 103927 94574
Bnp Från Mining 370000.00 336700 371480 372220 373330 339730
Bnp Från Tjänster 844000.00 768040 847376 849064 851596 774952
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 10.90 14.5 15 15.5 15.5 16
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 28.30 37 35 33 30 32
Konsumentprisindex Kpi 184.90 208 222 233 236 274
Producentpriserna 175.20 234 261 254 263 339
Mat Inflation 33.60 50 45 35 35 30
Producentpriserna Förändras 52.88 50 45 50 35 30
Inflation (Månad) 1.70 0.3 0.3 1.6 1.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 161.20 183 185 189 201 242
Cpi Transportfordon 180.50 199 224 237 232 263
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 12983.00 5122 2500 2500 6550 4000
Kurantkonto 11061.00 -2100 -2200 -2800 -2800 -2800
Bytesbalans Till Bnp 1.30 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Export 29336.00 17380 16000 19500 18900 18000
Import 16353.00 12258 13500 12950 13750 14000
Råolja Produktion 2146.00 2200 3000 3350 3450 3600
Utländska Direktinvesteringar 2430.20 1100 900 900 900 900
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 44.20 40 35 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 149000.00 135590 149596 149894 150341 136810
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 9 9 9 8 9
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion -0.50 0.9 2.5 3.8 4 4.5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 706000.00 642460 708824 710236 712354 648242


Iran - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.