Iran - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 12.10 12.5 12.7 12.5 12.2 11.5
Inflation - Betygsätt 31.40 45 38 36 32 18
Ränta 18.00 18 20 20 20 18
Handelsbalans 12983.00 4545 2101 790 1408 6869
Statsskulden Till Bnp 39.50 45 40 40 40 35
Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 42000.00
42340 42685 43029 43378 44800
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80
-1.5 -2.5 -2.9 -3.4 3.5
BNP 439.51
400 410 410 410 451
Bnp Fasta Priser 1677000.00
1660710 1660425 1628367 1619982 1653519
Fasta Bruttoinvesteringar 197000.00
265950 359775 191287 190302 264798
Bnp Per Capita 6946.86
6700 5800 5800 5800 6300
Bnp Per Capita Ppp 19082.62
18300 16400 16400 16400 17500
Bnp Från Jordbruk 103000.00
110320 15600 100013 99498 109842
Bnp Från Mining 370000.00
394985 431925 359270 357420 393275
Bnp Från Tjänster 844000.00
821490 902850 819524 815304 817933
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 12.10
12.5 12.7 12.5 12.2 11.5
Egenföretagare 24064690.00
23862934 23759660 24379584 24656076 25235541
Ungdomsarbetslöshet 28.30
28.12 28.65 28.48 28.14 28.58
Befolkning 80.90
81.92 82.18 82.43 82.68 84.82
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 31.40
45 38 36 32 18
Konsumentprisindex Kpi 141.90
162 158 167 187 239
Producentpriserna 176.00
253 245 245 245 245
Mat Inflation 46.50
55 44 38 35 15
Inflation (Månad) 6.05
5.5 4 3.5 2.5 1.5
KPI bostadshjälpmedel 120.40
161 156 157 159 238
Cpi Transportfordon 164.00
157 153 166 216 232
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 18.00
18 20 20 20 18
Värde Ränta 12.80
12.8 14.8 14.8 14.8 12.8
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 12983.00
4545 2101 790 1408 6869
Export 29336.00
18738 16601 15000 16469 24500
Import 16353.00
14193 14500 14210 15061 17631
Kurantkonto 11061.00
3200 3000 2500 2500 2500
Bytesbalans Till Bnp 4.26
1.5 0.5 0.5 0.5 -0.8
Råolja Produktion 3755.00
3600 3300 3100 3000 3300
Terrorism Index 3.71
3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
Vapen Sales 10.00
12.62 11.26 9.9 8.54 8.57
Utländska Direktinvesteringar 1969.20
1500 1100 1100 1100 1200
Utlandsskulden 10910.00
10761 10992 11224 11455 12193
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 39.50
45 40 40 40 35
Statliga Budgetutskottet -1.80
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -610301.10
-708956 -694950 -708956 -722962 -888741
Statliga Intäkter 1459875.40
1618941 1674350 1729759 1785168 2154204
Skatteutgifter 2070176.50
2299886 2369300 2438715 2508129 3042945
Militära Utgifter 14085.76
14910 15016 15121 15227 15221
Statliga Utgifter 149000.00
149720 221325 144679 143934 149072
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Industriproduktion -0.50
2.5 3.5 3.5 4 0.56
Internet hastighet 4703.97
4823 4782 4724 4627 3948
IP-adresser 6878918.00
6720134 6694836 6691598 6661757 6512647
Stål Produktion 2000.00
1900 1750 1750 1750 1800
Lätt Att Göra Affärer 128.00
131 126 123 121 120
Korruption Index 30.00
30 30 30 30 30
Korruption Placering 130.00
130 130 130 130 130
Bilproduktionen 958339.00
750000 700000 700000 700000 800000
Konkurrenskraft - Index 54.85
55.35 55.35 55.35 55.35 57.85
Konkurrenskraft Rank 89.00
89 89 89 89 89
Konsument Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konsument - Spendera 706000.00
660935 686400 685526 681996 658073
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 9.00
9 9 9 9 9
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 32.77
18.39 35.49 17.62 17.61 19.18
Temperatur 6.54
12.56 8.11 28.37 23.17 18.04IRAN - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER