Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 42000.00 42000 42000 42000 42000 42000
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -6.4 -6.8 0.4 0.6 0.9
Arbetslöshet 12.20 13.5 14.5 15 15.5 16
Inflation - Betygsätt 41.60 48 37 35 33 32
Ränta 18.00 18 18 18 18 18
Handelsbalans 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
Kurantkonto 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
Bytesbalans Till Bnp 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Statsskulden Till Bnp 44.20 40 40 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 -6.4 -6.8 0.4 0.6 0.9
BNP 454.01 485 485 497 497 497
Bnp Fasta Priser 1677000.00 1569672 1562964 1683708 1687062 1577031
Fasta Bruttoinvesteringar 197000.00 184392 183604 197788 198182 185256
Bnp Per Capita 6952.40 5800 5800 6300 6300 6300
Bnp Per Capita Ppp 19098.00 16400 16400 17500 17500 17500
Bnp Från Jordbruk 103000.00 96408 95996 103412 103618 96860
Bnp Från Mining 370000.00 346320 344840 371480 372220 347944
Bnp Från Tjänster 844000.00 789984 786608 847376 849064 793687
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 12.20 13.5 14.5 15 15.5 16
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 41.60 48 37 35 33 32
Konsumentprisindex Kpi 180.80 210 208 222 233 274
Producentpriserna 175.20 189 234 261 254 339
Mat Inflation 57.40 85 67 50 35 67
Producentpriserna Förändras 52.88 48 50 45 50 30
Inflation (Månad) 0.60 2.5 2 2 1.6 1.5
KPI bostadshjälpmedel 150.80 178 183 185 189 242
Cpi Transportfordon 180.60 243 199 224 237 263
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 18.00 18 18 18 18 18
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 12983.00 4408 5122 2500 2500 4000
Kurantkonto 11061.00 2500 2500 3000 3000 2500
Bytesbalans Till Bnp 1.30 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8
Export 29336.00 16469 17380 16000 19500 18000
Import 16353.00 12061 12258 13500 12950 14000
Råolja Produktion 2194.00 2250 2200 3000 3350 3600
Utländska Direktinvesteringar 2356.90 1100 1100 1200 1200 1200
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 44.20 40 40 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -3.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 149000.00 139464 138868 149596 149894 140118
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8.00 9 9 9 8 9
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -0.50 1 0.9 2.5 3.8 4.5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 706000.00 660816 657992 708824 710236 663914


Iran - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.