Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 451.02 461 489 518 548 615

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 1.2 1.2 1.2 3.5 3.5
Arbetslöshet 12.70 12.3 12.3 12.3 12.3 12
Inflation - Betygsätt -8.52 35 28 22 20 24

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 1.2 1.2 1.2 3.5 3.5
BNP 1.00 2 2 2 2 2
Fasta Bruttoinvesteringar 1308.40 1324 1324 1324 1324 1370
Bnp Fasta Priser 22303.00 22571 22571 22571 22571 23361

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 12.70 12.3 12.3 12.3 12.3 12
Befolkning 11.19 11.19 11.19 11.26 11.26 11.26

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt -8.52 35 28 22 20 24
Mat Inflation 18.42 18 16.5 15 15 10
Inflation (Månad) -8.96 4 2.8 4 4 4
Konsumentprisindex Kpi 17048.11 20484 21797 23261 19032 28844
Cpi Transportfordon 13354.20 13888 14277 14848 15442 16060

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 12.00 12 12 12 10 10

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Export 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
Import 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Militära Utgifter 186.00 140 140 140 140 140
Statliga Utgifter 9454.60 9568 9568 9568 9568 9903


Södra Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.