Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 174.25 174 174 174 174 174

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 -4 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Inflation - Betygsätt 11.60 10 12 16 20 23
Handelsbalans -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2780 -2780

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 -4 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
BNP 1.00 0.5 0.5 2 2 2
Fasta Bruttoinvesteringar 1377.70 1303 1323 1354 1354 1280
Bnp Fasta Priser 22921.10 21678 22004 22531 22531 21287

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Befolkning 11.08 11.12 11.56 11.56 11.56 11.19

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 11.60 10 12 16 20 23
Mat Inflation 9.10 -2 5 8 10 10
Inflation (Månad) 8.00 2 0.7 -2 1 0.8
Konsumentprisindex Kpi 16520.63 10247 11722 16266 14873 12297
Cpi Transportfordon 13536.79 10773 7588 8689 59280 12927

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 15.00 10 10 8 8 8

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2780 -2780
Import 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697
Export 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statliga Utgifter 8381.30 7927 8046 8239 8239 7784
Militära Utgifter 36.00 130 130 130 130 140


Södra Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.