Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 161.28 161 161 161 161 161

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 -4 -4 -21 -21 -21
Inflation - Betygsätt 39.50 25 15 10 8 7
Handelsbalans -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2780 -2780

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 -4 -4 -21 -21 -21
BNP 1.00 0.5 0.5 2 2 2
Fasta Bruttoinvesteringar 1377.70 1323 1323 1088 1088 1045
Bnp Fasta Priser 22921.10 22004 22004 18108 18108 17383

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Befolkning 11.08 11.37 11.12 11.56 11.56 11.19

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 39.50 25 15 10 8 7
Mat Inflation 46.70 25 34 20 15 16
Inflation (Månad) 6.53 10 4.4 4 3.5 3.4
Konsumentprisindex Kpi 15471.55 19116 12255 15976 16709 13113
Cpi Transportfordon 372145.26 9782 7932 8534 401917 8488

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 13.00 13 13 13 13 13

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -2050.40 -2780 -2780 -2780 -2780 -2780
Import 8329.70 7697 7697 7697 7697 7697
Export 6278.70 4917 4917 4917 4917 4917

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statliga Utgifter 8381.30 8046 8046 6621 6621 6356
Militära Utgifter 36.00 130 130 130 130 140


Södra Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.