Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 157.60 158 158 158 158 158
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.80 4 5 5 5 5
Inflation - Betygsätt 170.50 180 135 113 80 50
Handelsbalans -2050.40 -2680 -2780 -2780 -2780 -2780
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.80 4 5 5 5 5
BNP 3.07 1 2 2 2 2
Fasta Bruttoinvesteringar 1377.70 1336 1343 1447 1447 1303
Bnp Per Capita 691.70 600 650 650 650 650
Bnp Per Capita Ppp 1678.00 1400 1380 1380 1380 1380
Bnp Fasta Priser 22921.10 22233 22348 24067 24067 21678
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 170.50 180 135 113 80 50
Mat Inflation 188.50 194 200 189 195 190
Konsumentprisindex Kpi 15832.58 17657 24308 24884 27526 26485
Cpi Transportfordon 7930.34 18562 13066 15126 14087 27843
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -2050.40 -2680 -2780 -2780 -2780 -2780
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statliga Utgifter 8381.30 8130 8172 8800 8800 7927


Södra Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.