Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 406.46 430 455 482 510 572

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 -4 0.7 0.7 0.7 0.7
Arbetslöshet 12.70 12.5 12.3 12.3 12.3 12.3
Inflation - Betygsätt 5.81 40 35 25 28 27

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 -4 0.7 0.7 0.7 0.7
BNP 1.00 2 2 2 2 2
Fasta Bruttoinvesteringar 1308.40 1280 1256 1318 1318 1265
Bnp Fasta Priser 22303.00 21287 21411 22459 22459 21561

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 12.70 12.5 12.3 12.3 12.3 12.3
Befolkning 11.19 11.19 11.19 11.19 11.19 11.26

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 5.81 40 35 25 28 27
Mat Inflation 18.42 25 20 18 16.5 15
Inflation (Månad) 9.72 -10 3 4 2.8 4
Konsumentprisindex Kpi 16922.05 23577 23325 18967 21797 29943
Cpi Transportfordon 10855.80 9770 10063 10466 10759 11189

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 15.00 15 10 10 10 10

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Export 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
Import 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Militära Utgifter 186.00 140 140 140 140 140
Statliga Utgifter 9454.60 7784 9076 9521 9521 9140


Södra Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.