BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.60 -4 -4 0.7 0.7 0.7
BNP 1.00 2 2 2 2 2
Fasta Bruttoinvesteringar 1377.70 1323 1280 1323 1387 1332
Bnp Fasta Priser 22303.00 21411 21287 21411 22459 21561

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Befolkning 11.19 11.56 11.19 11.19 11.19 11.26

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 18.96 18 30 27 25 27
Mat Inflation 35.11 30 25 20 18 15
Inflation (Månad) 3.20 7 5 3 4 4
Konsumentprisindex Kpi 18325.41 19128 21893 21943 22907 27804
Cpi Transportfordon 20777.92 15973 17980 16762 25972 22835

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 15.00 15 15 10 10 10

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Export 5292.90 4917 4917 4917 4917 4917
Import 7926.40 7697 7697 7697 7697 7697

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Militära Utgifter 186.00 130 140 140 140 140
Statliga Utgifter 8381.30 8046 7784 8046 8440 8102


Södra Sudan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.