Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 57.74 57.97 58.19 58.42 58.65 59.11

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 11.34 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.20 1.1 7 5.9 4.9 3.7
Arbetslöshet 7.10 7.2 8.1 7.4 6.8 5.9
Inflation - Betygsätt 6.23 4.6 4.2 3.8 3.5 3.2
Ränta 3.00 3 3 3 3.25 3.75
Handelsbalans -485.00 -640 -640 -640 -640 -640
Kurantkonto -328.50 340 340 340 -500 -430
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskulden Till Bnp 50.53 62 62 62 62 60
Statliga Budgetutskottet -2.31 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5 -2
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp-Tillväxt 11.34 0.8 1.1 1.5 1.9 2.5
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.20 1.1 7 5.9 4.9 3.7
BNP 88.94 86 86 86 86 88
Bnp Per Capita 8005.11 7700 7700 7700 7700 8000
Bnp Per Capita Ppp 18419.03 16100 16700 16700 16700 17230
Bnp Fasta Priser 1102363.60 1093543 1165374 1147934 1144939 1144939

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 7.10 7.2 8.1 7.4 6.8 5.9
Befolkning 10.45 10.47 10.47 10.47 10.57 10.67
Arbetskraftsdeltagande 59.70 62.8 63.3 63.6 64 64
Sysselsättningsgraden 55.40 57 57.8 58.5 59 60

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 6.23 4.6 4.2 3.8 3.5 3.2
Konsumentprisindex Kpi 105.40 103 104 106 108 112
Inflationsförväntningar 4.50 3 2.9 3 3.3 3.9
Inflation (Månad) 0.97 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Mat Inflation 8.40 6.5 6 5.5 5 5
Kärna Inflation Rate 4.93 3.8 3.6 3.4 3.1 3.1
KPI bostadshjälpmedel 105.17 102 105 107 108 111
Cpi Transportfordon 109.14 101 103 109 111 114

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.00 3 3 3 3.25 3.75
Värde Ränta 7.60 7.6 7.6 7.6 7.35 7.85
Penningmängden M0 168404.60 163200 163500 163300 163100 163900
Penningmängden M2 1360988.50 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
Valutareserven 10751.70 7237 7240 7239 7239 7240

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -485.00 -640 -640 -640 -640 -640
Kurantkonto -328.50 340 340 340 -500 -430
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Import 1426.80 1600 1600 1600 1600 1600
Turister 205311.00 115000 123000 160000 185000 387000
Utländska Direktinvesteringar 921.30 800 800 800 800 800
Utlandsskulden 29929.30 27900 27400 27200 27000 26500

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 50.53 62 62 62 62 60
Statliga Budgetutskottet -2.31 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5 -2
Militära Utgifter 602.00 514 514 514 480 480
Regeringen Budgetutskottet Värde -34795.50 4000 4000 4000 4000 4000
Statsskuld 51945.20 47500 48000 48600 49200 48500
Statliga Intäkter 51570.80 60000 60000 60000 65000 65000

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ledande Ekonomiska Index -5.60 0.5 1.5 1.5 3 4.2
Förtroendekommissionen 55.60 53 53 53 56 61


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.