Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 51.05 51.04 51.17 51.31 51.44 51.71
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -1.12 -1.7 5.2 5.2 5.2 4.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 5 5.5 5.2 5.5 5.2
Arbetslöshet 5.80 5.6 5.6 5.8 6 5.8
Inflation - Betygsätt 1.40 1.3 3 3.1 3.3 3.8
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Handelsbalans -698.50 -633 -605 -605 -605 -640
Kurantkonto 231.50 50 -240 -240 -240 -260
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6
Statsskulden Till Bnp 50.41 53 53 52 52 52
Statliga Budgetutskottet 0.35 -2.6 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt -1.12 -1.7 5.2 5.2 5.2 4.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 5 5.5 5.2 5.5 5.2
BNP 81.30 82 82 84 84 84
Bnp Per Capita 7750.93 7900 7900 8100 8100 8100
Bnp Per Capita Ppp 15821.20 16200 16200 16700 16700 16700
Bnp Fasta Priser 1090079.40 1091781 1190086 1146764 1150034 1251970
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 5.80 5.6 5.6 5.8 6 5.8
Befolkning 10.27 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.40 1.3 3 3.1 3.3 3.8
Konsumentprisindex Kpi 131.77 132 134 135 135 139
Inflation (Månad) 0.47 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
Mat Inflation 3.90 3.33 3.4 3.5 3.5 3.5
KPI bostadshjälpmedel 118.56 127 125 125 123 129
Cpi Transportfordon 128.59 132 131 132 132 136
Kärna Inflation Rate 2.04 2.83 2.85 2.86 2.86 2.88
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Värde Ränta 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
Penningmängden M2 1085984.40 1038000 1036000 1036000 1036000 1037000
Valutareserven 8712.10 7237 7240 7239 7239 7240
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -698.50 -633 -605 -605 -605 -640
Kurantkonto 231.50 50 -240 -240 -240 -260
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.3 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6
Import 1698.30 1540 1545 1545 1545 1600
Turister 527732.00 400000 620000 650000 590000 640000
Utlandsskulden 21654.10 22738 23063 22845 22845 24262
Utländska Direktinvesteringar 805.20 540 530 530 530 800
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 50.41 53 53 52 52 52
Statliga Budgetutskottet 0.35 -2.6 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskuld 41849.30 38940 38920 38920 38920 38940
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ledande Ekonomiska Index 5.30 5.3 5.4 5.2 5.2 4.7
Förtroendekommissionen 55.80 63 62 62 62 63


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.