Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 58.21 58.44 58.66 58.89 59.12 59.59

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -15.80 1.3 0.8 1.1 1.5 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.90 -5.4 1.1 7 5.9 4.9
Arbetslöshet 3.20 6.8 6.5 6.3 6.3 6.3
Inflation - Betygsätt 5.03 4.9 4.6 4.2 3.8 3.5
Ränta 3.00 3 3 3 3 3.25
Handelsbalans -406.30 -640 -640 -640 -640 -640
Kurantkonto -643.90 -460 340 340 340 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskulden Till Bnp 50.53 55 53 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -2.31 -4 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt -15.80 1.3 0.8 1.1 1.5 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.90 -5.4 1.1 7 5.9 4.9
BNP 88.94 84 86 86 86 86
Bnp Per Capita 8005.11 7520 7700 7700 7700 7700
Bnp Per Capita Ppp 18419.03 16100 16100 16700 16700 16700
Bnp Fasta Priser 956890.10 1093543 1165374 1147934 1214926 1144939

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.20 6.8 6.5 6.3 6.3 6.3
Befolkning 10.36 10.47 10.47 10.47 10.47 10.57
Arbetskraftsdeltagande 56.70 62 62.8 63.3 63.6 64
Sysselsättningsgraden 54.90 56 57 57.8 58.5 59

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 5.03 4.9 4.6 4.2 3.8 3.5
Konsumentprisindex Kpi 139.40 141 140 141 145 146
Inflationsförväntningar 3.30 3.1 3 2.9 3 3.3
Inflation (Månad) 0.70 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3
Mat Inflation 7.30 7 6.5 6 5.5 5
Kärna Inflation Rate 4.34 4 3.8 3.6 3.4 3.1
KPI bostadshjälpmedel 125.47 128 124 128 130 132
Cpi Transportfordon 137.57 137 132 136 143 142

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.00 3 3 3 3 3.25
Värde Ränta 7.60 7.6 7.6 7.6 7.6 7.85
Penningmängden M0 162278.70 163000 163200 163500 163300 163100
Penningmängden M2 1301272.30 1037000 1037000 1037000 1037000 1037000
Valutareserven 9873.80 7237 7240 7239 7239 7240

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -406.30 -640 -640 -640 -640 -640
Kurantkonto -643.90 -460 340 340 340 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Import 1229.50 1600 1600 1600 1600 1600
Turister 103942.00 113000 115000 123000 160000 185000
Utländska Direktinvesteringar 446.10 800 800 800 800 800
Utlandsskulden 26151.20 28300 27900 27400 27200 27000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 50.53 55 53 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -2.31 -4 -3.3 -3.3 -3.3 -2.5
Militära Utgifter 602.00 514 514 514 514 480
Regeringen Budgetutskottet Värde -4521.70 4000 4000 4000 4000 4000
Statsskuld 46685.10 47000 47500 48000 48600 49200
Statliga Intäkter 58318.20 60000 60000 60000 60000 65000

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ledande Ekonomiska Index -5.60 -1.5 0.5 1.5 1.5 3
Förtroendekommissionen 55.60 51 53 53 53 56


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.