Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 58.19 58.41 58.63 58.86 59.09 59.56

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 5.80 3.5 -2 0.8 1.1 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 -5.5 -4 1.1 3 2
Arbetslöshet 5.90 8.5 9 8.6 8 7.1
Inflation - Betygsätt 0.99 1.3 1.5 1.7 1.9 2.6
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75
Handelsbalans -648.60 -605 -640 -640 -640 -640
Kurantkonto -336.70 -340 -460 340 340 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskulden Till Bnp 50.53 55 55 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -2.31 -4 -4 -3.3 -3.3 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt 5.80 3.5 -2 0.8 1.1 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 -5.5 -4 1.1 3 2
BNP 88.94 84 84 86 86 86
Bnp Per Capita 8005.11 7520 7520 7700 7700 7700
Bnp Per Capita Ppp 15821.20 16700 16700 16700 15789 17200
Bnp Fasta Priser 1231896.50 1058562 1182621 1245447 1268853 1206273

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.90 8.5 9 8.6 8 7.1
Befolkning 10.36 10.5 10.47 10.47 10.47 10.57
Arbetskraftsdeltagande 65.30 64.6 65.2 65.2 65.2 65
Sysselsättningsgraden 61.50 61.5 61.6 61.6 61.6 61.8

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.99 1.3 1.5 1.7 1.9 2.6
Konsumentprisindex Kpi 132.70 134 136 136 135 140
Inflationsförväntningar 2.72 2.5 2.5 2.7 2.9 3.3
Inflation (Månad) -0.11 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3
Mat Inflation 4.80 3 3.5 3.7 3.9 4.1
Kärna Inflation Rate 2.76 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7
KPI bostadshjälpmedel 119.96 121 123 121 122 127
Cpi Transportfordon 123.99 130 133 129 126 136

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75
Värde Ränta 7.60 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35
Penningmängden M2 1219898.90 1036000 1037000 1037000 1037000 1037000
Valutareserven 8038.00 7237 7240 7239 7239 7240

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -648.60 -605 -640 -640 -640 -640
Kurantkonto -336.70 -340 -460 340 340 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.6 -1.9 -1.9 -1.9
Import 1494.50 1545 1600 1600 1600 1600
Turister 565179.00 380000 450000 500000 550000 650000
Utländska Direktinvesteringar 648.40 530 800 800 800 800
Utlandsskulden 23676.90 24000 24100 24200 24300 24900

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 50.53 55 55 53 53 53
Statliga Budgetutskottet -2.31 -4 -4 -3.3 -3.3 -2.5
Militära Utgifter 602.00 514 514 514 514 480
Regeringen Budgetutskottet Värde -18715.70 1000 4000 4000 4000 4000
Statsskuld 44928.20 45400 45500 45800 45900 46500
Statliga Intäkter 45815.90 55300 60000 60000 60000 65000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ledande Ekonomiska Index -29.80 -2 -1.5 0.5 1.5 3
Förtroendekommissionen 55.60 48 51 53 53 56


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.