Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 53.11 53.1 53.29 53.49 53.69 54.09
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.36 -0.5 4.8 -1.5 4.9 4.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 4.2 5.5 5.3 5.2 5.2
Arbetslöshet 6.40 5.8 6 5.6 5.8 5.6
Inflation - Betygsätt 3.66 4 3.8 3.7 3.7 3.6
Ränta 4.50 4.25 4 4 4 4
Handelsbalans -663.50 -605 -605 -605 -640 -640
Kurantkonto -383.70 -240 -240 -240 -260 -260
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9
Statsskulden Till Bnp 50.41 52 52 52 52 52.5
Statliga Budgetutskottet -1.89 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp-Tillväxt 1.36 -0.5 4.8 -1.5 4.9 4.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 4.2 5.5 5.3 5.2 5.2
BNP 81.30 84 84 84 84 86
Bnp Per Capita 7750.93 8100 8100 8100 8100 8300
Bnp Per Capita Ppp 15821.20 16700 16700 16700 16700 17200
Bnp Fasta Priser 1123404.40 1134650 1185192 1182945 1181821 1243276
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.40 5.8 6 5.6 5.8 5.6
Befolkning 10.27 10.5 10.5 10.5 10.47 10.57
Arbetskraftsdeltagande 65.20 64.7 64.9 64.6 65.2 65
Sysselsättningsgraden 61.00 61.4 61.5 61.5 61.6 61.8
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 3.66 4 3.8 3.7 3.7 3.6
Konsumentprisindex Kpi 134.38 136 136 138 139 144
Inflation (Månad) 0.20 0.5 0.5 0.1 0.4 0.4
Mat Inflation 7.10 4 4 3.4 3.5 3.3
KPI bostadshjälpmedel 121.55 126 123 124 126 131
Cpi Transportfordon 130.80 133 133 133 136 141
Kärna Inflation Rate 2.25 2.5 2.7 2.9 2.9 2.7
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 4.50 4.25 4 4 4 4
Värde Ränta 7.60 7.35 7.35 7.1 7.35 7.35
Penningmängden M2 1178212.20 1036000 1036000 1036000 1037000 1037000
Valutareserven 8781.80 7237 7240 7239 7239 7240
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -663.50 -605 -605 -605 -640 -640
Kurantkonto -383.70 -240 -240 -240 -260 -260
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9
Import 1664.30 1545 1545 1545 1600 1600
Turister 372205.00 650000 590000 380000 640000 650000
Utlandsskulden 23431.00 20730 23019 22845 20740 20740
Utländska Direktinvesteringar 712.80 530 530 530 800 800
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 50.41 52 52 52 52 52.5
Statliga Budgetutskottet -1.89 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.5
Militära Utgifter 602.00 514 514 514 514 480
Statliga Intäkter 58673.30 55000 55000 55300 60000 65000
Regeringen Budgetutskottet Värde 4305.60 1000 1000 1000 4000 4000
Statsskuld 44034.50 45000 45200 45400 45500 46500
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ledande Ekonomiska Index 5.20 5.2 5.2 5 4.7 4.4
Förtroendekommissionen 57.40 62 62 62.5 63 63


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.