Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 52.85 52.96 53.15 53.33 53.52 53.9
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.36 5.2 -0.5 4.8 -1.5 4.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.9 4.2 5.5 5.3 5.2
Arbetslöshet 6.40 5.6 5.8 6 5.6 5.8
Inflation - Betygsätt 2.48 3 3.1 3.3 3.5 3.7
Ränta 4.50 4.5 4.25 4 4 4
Handelsbalans -663.50 -605 -605 -605 -605 -640
Kurantkonto -383.70 -240 -240 -240 -240 -260
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Statsskulden Till Bnp 50.41 53 52 52 52 52
Statliga Budgetutskottet 0.35 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 1.36 5.2 -0.5 4.8 -1.5 4.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.70 3.9 4.2 5.5 5.3 5.2
BNP 81.30 82 84 84 84 84
Bnp Per Capita 7750.93 7900 8100 8100 8100 8100
Bnp Per Capita Ppp 15821.20 16200 16700 16700 16700 16700
Bnp Fasta Priser 1123404.40 1172037 1134650 1185192 1182945 1232983
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.40 5.6 5.8 6 5.6 5.8
Befolkning 10.27 10.35 10.43 10.43 10.43 10.43
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.48 3 3.1 3.3 3.5 3.7
Konsumentprisindex Kpi 133.61 134 135 135 137 138
Inflation (Månad) 0.67 0.3 0.5 0.5 0.1 0.4
Mat Inflation 7.80 3.4 3.5 3.5 3.4 3.5
KPI bostadshjälpmedel 119.99 125 125 123 123 129
Cpi Transportfordon 129.67 131 132 132 133 135
Kärna Inflation Rate 2.23 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 4.50 4.5 4.25 4 4 4
Värde Ränta 7.60 7.52 7.35 7.1 7.1 7.1
Penningmängden M2 1084222.70 1036000 1036000 1036000 1036000 1037000
Valutareserven 7492.20 7237 7240 7239 7239 7240
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -663.50 -605 -605 -605 -605 -640
Kurantkonto -383.70 -240 -240 -240 -240 -260
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Import 1617.40 1545 1545 1545 1545 1600
Turister 372205.00 620000 650000 590000 380000 640000
Utlandsskulden 23431.00 20730 23019 22845 24860 20740
Utländska Direktinvesteringar 712.80 530 530 530 530 800
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 50.41 53 52 52 52 52
Statliga Budgetutskottet 0.35 -2.6 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9
Statsskuld 44034.50 44500 45000 45200 45400 45500
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ledande Ekonomiska Index 5.10 5.4 5.2 5.2 5 4.7
Förtroendekommissionen 57.40 62 62 62 62.5 63


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.