Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 53.95 54.23 54.44 54.65 54.87 55.3

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.30 -6.5 -3.5 -2 0.8 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 -3.3 -2.7 -2.5 1.9 2.7
Arbetslöshet 5.90 8 8.5 8.3 8.1 7.1
Inflation - Betygsätt 3.66 3.2 3.3 3.2 3 3
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75
Handelsbalans -743.50 -605 -605 -640 -640 -640
Kurantkonto -750.70 -260 -340 -460 340 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9 -1.9
Statsskulden Till Bnp 50.41 55 55 55 53 53
Statliga Budgetutskottet -1.89 -3 -3 -3 -2.5 -2.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.30 -6.5 -3.5 -2 0.8 1.9
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.80 -3.3 -2.7 -2.5 1.9 2.7
BNP 82.00 82.09 84 84 86 86
Bnp Per Capita 7750.93 8100 8100 8100 8300 8300
Bnp Per Capita Ppp 15821.20 16700 16700 16700 15789 17200
Bnp Fasta Priser 1123244.60 1082089 1092917 1095163 1144586 1124733

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 5.90 8 8.5 8.3 8.1 7.1
Befolkning 10.36 10.5 10.5 10.47 10.47 10.57
Arbetskraftsdeltagande 65.30 64.9 64.6 65.2 65.2 65
Sysselsättningsgraden 61.50 61.5 61.5 61.6 61.6 61.8

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.66 3.2 3.3 3.2 3 3
Konsumentprisindex Kpi 134.65 135 137 139 139 143
Inflationsförväntningar 3.00 3.3 3.5 3.3 3.2 3.7
Inflation (Månad) -0.13 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3
Mat Inflation 7.30 6.4 6.1 5.3 4.9 4.1
Kärna Inflation Rate 2.50 2.7 2.9 2.9 2.9 2.7
KPI bostadshjälpmedel 120.40 123 123 125 124 129
Cpi Transportfordon 129.83 132 133 135 134 139

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75
Värde Ränta 7.60 7.6 7.35 7.35 7.35 7.35
Penningmängden M2 1159283.30 1036000 1036000 1037000 1037000 1037000
Valutareserven 10408.90 7237 7240 7239 7239 7240

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -743.50 -605 -605 -640 -640 -640
Kurantkonto -750.70 -260 -340 -460 340 -500
Bytesbalans Till Bnp -1.40 -1.6 -1.6 -1.6 -1.9 -1.9
Import 1623.90 1545 1545 1600 1600 1600
Turister 624268.00 590000 380000 640000 660000 650000
Utländska Direktinvesteringar 742.70 530 530 800 800 800
Utlandsskulden 23387.60 23400 23019 20740 21500 20740

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 50.41 55 55 55 53 53
Statliga Budgetutskottet -1.89 -3 -3 -3 -2.5 -2.5
Militära Utgifter 602.00 514 514 514 514 480
Regeringen Budgetutskottet Värde -2206.10 1000 1000 4000 4000 4000
Statsskuld 43738.00 45200 45400 45500 45800 46500
Statliga Intäkter 63610.80 55000 55300 60000 60000 65000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 27.00 27 27 27 27 27
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ledande Ekonomiska Index 6.70 5.5 5.2 4.7 4.5 4.4
Förtroendekommissionen 57.40 43 48 51 53 56


DOMINIKANSKA REPUBLIKEN - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.