Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Lagren Marknaden 397427.70 399069 392660 386333 380087 367962
Valuta 153.65 155 156 157 158 159

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 1.40 0.3 0.4 0.4 0.4 -0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 1.8 2.2 2.5 2.9 3.5
Arbetslöshet 6.20 8 8 8.9 8.9 8.9
Inflation - Betygsätt 11.30 9.8 9.1 7.5 7 4
Ränta 4.50 4.75 5.25 5.5 5.75 6
Handelsbalans -859730.64 -533000 -533000 -1200000 -1200000 -1190000
Kurantkonto 42.10 -80 -80 -200 -200 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
Statsskulden Till Bnp 110.10 90 90 90 90 82
Statliga Budgetutskottet -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 1.40 0.3 0.4 0.4 0.4 -0.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.70 1.8 2.2 2.5 2.9 3.5
BNP 13.81 15.3 15.3 17 17 17
Bnp Per Capita 4528.92 4650 4800 4800 4800 4850
Bnp Per Capita Ppp 8741.55 9560 9560 9560 9560 9560
Bnp Fasta Priser 192709.00 186910 185167 197527 198298 204440
Bnp Från Jordbruk 14568.00 16479 13977 14932 14990 15455
Bnp Från Entreprenad 16768.00 12869 15361 17187 17254 17789
Bnp Från Tillverkning 16360.00 16675 16815 16769 16834 17356
Bnp Från Mining 1362.00 3650 2779 1396 1401 1445
Bnp Från Offentlig Förvaltning 23783.00 25015 26379 24378 24473 25231
Bnp Från Tjänster 35387.00 34475 31472 36272 36413 37541
Bnp Från Transport 21067.00 20159 20197 21594 21678 22349
Bnp Från Verktyg 5873.00 5997 5958 6020 6043 6231

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.20 8 8 8.9 8.9 8.9
Ungdomsarbetslöshet 17.70 20 20 19 19 19
Befolkning 2.96 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73
Arbetskraftsdeltagande 64.00 63.8 63.8 65 65 66.2
Arbetslösa Personer 83500.00 85000 85000 85000 83000 83000
Egenföretagare 1257100.00 1215000 1215000 1215000 1215000 1250000
Sysselsättningsgraden 92.90 91.3 91.3 92 92 92.6

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 11.30 9.8 9.1 7.5 7 4
Inflation (Månad) 1.60 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3
KPI bostadshjälpmedel 123.50 120 122 129 132 134
Cpi Transportfordon 116.40 117 118 118 118 119
Konsumentprisindex Kpi 120.50 121 125 126 129 131
Mat Inflation 7.52 5.8 5.3 4.8 4.5 4.8

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.50 4.75 5.25 5.5 5.75 6
Värde Ränta 2.50 2.5 3.25 3.75 4 4.25
Penningmängden M1 369356.30 258000 258000 258000 258000 295488
Penningmängden M2 760801.10 557000 557000 557000 557000 632052
Centralbanken Balansräkning 1133216.00 955000 955000 860000 860000 730000
Valutareserven 4122.64 3680 3680 3800 3800 3750

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -859730.64 -533000 -533000 -1200000 -1200000 -1190000
Kurantkonto 42.10 -80 -80 -200 -200 -300
Bytesbalans Till Bnp 0.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.6
Export 367189.76 525000 525000 550000 550000 560000
Import 1226920.40 1058000 1058000 1750000 1750000 1750000
Remitteringar 2905.00 2300 2300 2400 2400 2400
Turister 90164.00 80000 80000 175000 175000 230000
Kapitalflöden 76.90 -170 -170 -230 -230 -230
Utlandsskulden 14516.01 138400 138400 138400 138400 14377
Utländska Direktinvesteringar 118.40 140 140 230 230 260

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 110.10 90 90 90 90 82
Statliga Budgetutskottet -3.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Militära Utgifter 247.00 200 200 200 200 220
Statsskuld 2201202.38 1990000 1990000 2000000 2000000 2000000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Personliga Skattesats 30.00 30 30 30 30 30
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Social - Säkerhet - Betygsätt 19.50 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Social Security Rate För Företag 12.25 12 12 12 12 12
Social Trygghet För Anställda 7.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Privat - Sektor - Credit 1118953.00 1128143 1143570 1146927 1151403 1187069
Bensinpriser 1.25 1.29 1.34 1.38 1.43 1.43


Jamaica - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.