Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 113.84 111 111 112 113 114
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6 6 6.2 6.2 6.2
Arbetslöshet 3.20 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 6.20 4.5 4.8 5 5.2 5.4
Ränta 6.00 6 5.5 6 6.5 6.5
Handelsbalans -109030.40 -90700 -90400 -90400 -90400 -91900
Kurantkonto -152155.60 -56100 -56500 -56500 -56500 -57000
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -9.1 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3
Statsskulden Till Bnp 30.40 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5
Statliga Budgetutskottet -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6 6 6.2 6.2 6.2
BNP 28.81 29 29 33.3 33.3 33.3
Bnp Per Capita 812.20 775 775 800 800 800
Bnp Per Capita Ppp 2724.00 2620 2620 2690 2690 2690
Fasta Bruttoinvesteringar 317265.00 286279 286279 286823 286823 302024
Bnp Fasta Priser 950033.00 928534 928534 930297 930297 979603
Bnp Från Jordbruk 267458.00 268171 268171 268680 268680 282920
Bnp Från Entreprenad 55121.00 53575 53575 53677 53677 56522
Bnp Från Tillverkning 56018.00 55186 55186 55290 55290 58221
Bnp Från Mining 4261.00 4158 4158 4166 4166 4387
Bnp Från Offentlig Förvaltning 16763.00 17438 17438 17471 17471 18397
Bnp Från Tjänster 131079.00 118455 118455 118680 118680 124970
Bnp Från Transport 90039.00 90332 90332 90503 90503 95300
Bnp Från Verktyg 21065.00 19028 19028 19064 19064 20074
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.20 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6
Befolkning 29.30 29.8 29.62 29.94 29.94 29.94
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 6.20 4.5 4.8 5 5.2 5.4
Mat Inflation 4.70 2.7 3.2 3.2 3.2 3.4
Konsumentprisindex Kpi 127.74 131 131 130 130 140
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 6.00 6 5.5 6 6.5 6.5
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -109030.40 -90700 -90400 -90400 -90400 -91900
Kurantkonto -152155.60 -56100 -56500 -56500 -56500 -57000
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -9.1 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3
Export 7910.60 8200 8700 8700 8700 9100
Import 116940.90 98900 99100 99100 99100 101000
Guldreserver 6.40 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
Utländska Direktinvesteringar 17512.80 11758 11758 11000 11000 11000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 30.40 28.3 28.3 28.5 28.5 28.5
Statliga Budgetutskottet -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Statliga Utgifter 113731.00 106551 106551 106753 106753 112411
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 13 13 13 13 13
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Lagerförändringar 377968.00 450000 450000 510000 510000 510000
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 689298.00 713982 713982 715338 715338 753250
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Husägande Betyg 85.26 82 82 80 80 80


Nepal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.