Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 117.47 118 119 119 120 121

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Arbetslöshet 4.44 3.6 3.6 3.6 3 3
Inflation - Betygsätt 3.02 6 6.3 6.5 5.6 5.1
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -82215.30 -110773 -112582 -91900 -91900 -113337
Kurantkonto -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
Bytesbalans Till Bnp -7.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6
Statsskulden Till Bnp 30.20 42 42 42 42 45
Statliga Budgetutskottet -5.40 -11 -11 -11 -11 -9.5

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
BNP 30.64 29.3 29.3 29.3 29.3 30.9
Bnp Per Capita 859.00 870 870 870 870 920
Bnp Per Capita Ppp 3416.80 2690 2690 2690 2792 2874
Bnp Fasta Priser 971500.00 942355 1015218 1033481 1033481 984761
Bnp Från Jordbruk 274188.00 265962 286526 298481 298481 277931
Bnp Från Entreprenad 54499.00 52864 56951 59630 59630 55243
Bnp Från Tillverkning 55288.00 53629 57776 61423 61423 56043
Bnp Från Mining 4210.00 4084 4399 4628 4628 4267
Bnp Från Offentlig Förvaltning 17918.00 17380 18724 19409 19409 18163
Bnp Från Tjänster 134385.00 130353 140432 131844 131844 136219
Bnp Från Transport 87841.00 85206 91794 100541 100541 89040
Bnp Från Verktyg 26295.00 25506 27478 21178 21178 26654
Fasta Bruttoinvesteringar 247495.00 240070 258632 318636 318636 250873

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 4.44 3.6 3.6 3.6 3 3
Befolkning 28.61 29.47 29.47 29.47 29.47 29.93

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 3.02 6 6.3 6.5 5.6 5.1
Konsumentprisindex Kpi 136.40 138 142 148 145 153
Mat Inflation 4.30 4 3.5 3.5 3 3.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -82215.30 -110773 -112582 -91900 -91900 -113337
Kurantkonto -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
Bytesbalans Till Bnp -7.60 -8.5 -8.5 -8.5 -8.5 -6.6
Export 10823.00 10578 10578 12690 12690 12949
Import 93038.30 123160 123160 126027 126027 129849
Guldreserver 6.43 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Utländska Direktinvesteringar 13064.80 14524 14524 14524 14524 17202

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 30.20 42 42 42 42 45
Statliga Budgetutskottet -5.40 -11 -11 -11 -11 -9.5
Militära Utgifter 420.00 393 393 393 393 393
Statliga Utgifter 114598.00 111160 119755 118594 118594 116162

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Lagerförändringar 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Spendera 717453.00 695929 749738 794679 794679 727246


Nepal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.