Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 117.74 118 119 119 120 121

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 -6 -6 3.5 3.5 3.5
Arbetslöshet 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 4.80 6 6.5 7 7 8
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -69737.30 -110382 -110773 -112582 -112582 -113337
Kurantkonto -84708.20 -56500 -57000 -57000 -57000 -57000
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -9.8 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5
Statsskulden Till Bnp 30.20 32.5 32.5 31.8 31.8 31.8
Statliga Budgetutskottet -5.40 -10.5 -10.5 -11 -11 -11

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.30 -6 -6 3.5 3.5 3.5
BNP 30.64 27.5 27.5 29.3 29.3 29.3
Bnp Per Capita 859.00 830 830 870 870 870
Bnp Per Capita Ppp 3416.80 2690 2690 2690 2792 2874
Fasta Bruttoinvesteringar 247495.00 273909 232645 256157 256157 240788
Bnp Fasta Priser 971500.00 892893 913210 1005503 1005503 945172
Bnp Från Jordbruk 274188.00 251488 257737 283785 283785 266758
Bnp Från Entreprenad 54499.00 51389 51229 56406 56406 53022
Bnp Från Tillverkning 55288.00 53176 51971 57223 57223 53790
Bnp Från Mining 4210.00 3985 3957 4357 4357 4096
Bnp Från Offentlig Förvaltning 17918.00 15754 16843 18545 18545 17432
Bnp Från Tjänster 134385.00 123712 126322 139088 139088 130743
Bnp Från Transport 87841.00 84642 82571 90915 90915 85461
Bnp Från Verktyg 26295.00 19199 24717 27215 27215 25582

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Befolkning 28.34 29.01 29.01 29.47 29.47 29.47

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 4.80 6 6.5 7 7 8
Mat Inflation 5.70 5.5 3.5 3 3 3.4
Konsumentprisindex Kpi 134.69 140 141 142 143 152

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -69737.30 -110382 -110773 -112582 -112582 -113337
Kurantkonto -84708.20 -56500 -57000 -57000 -57000 -57000
Bytesbalans Till Bnp -7.70 -9.8 -9.8 -8.5 -8.5 -8.5
Export 5938.30 10866 11431 10578 10578 12690
Import 75675.60 121248 122204 123160 123160 126027
Guldreserver 6.40 6.44 6.49 6.49 6.49 6.49
Utländska Direktinvesteringar 13064.80 11846 11846 14524 14524 14524

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 30.20 32.5 32.5 31.8 31.8 31.8
Statliga Budgetutskottet -5.40 -10.5 -10.5 -11 -11 -11
Militära Utgifter 397.00 393 393 393 393 393
Statliga Utgifter 114598.00 106408 107722 118609 118609 111492

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Försäljning - Skatt - Betygsätt 13.00 13 13 13 13 13

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Lagerförändringar 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Spendera 717453.00 647228 674406 742564 742564 698010


Nepal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.