Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 113.59 121 121 122 122 123

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Arbetslöshet 4.44 3.6 3 3 3 3
Inflation - Betygsätt 4.35 6.5 5.6 4 5.1 5.1
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans -100478.90 -91900 -113337 -113337 -113337 -116900
Kurantkonto -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
Bytesbalans Till Bnp -0.90 -6.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Statsskulden Till Bnp 37.70 42 42 42 42 45
Statliga Budgetutskottet -5.40 -11 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.00 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
BNP 33.66 29.3 29.3 29.3 29.3 30.9
Bnp Per Capita 832.71 870 920 920 920 920
Bnp Per Capita Ppp 3800.07 2690 4020 4020 4020 4020
Fasta Bruttoinvesteringar 247495.00 318636 251207 253682 253682 257488
Bnp Fasta Priser 971500.00 1033481 986073 995788 995788 1010724
Bnp Från Jordbruk 274188.00 298481 278301 281043 281043 285258
Bnp Från Entreprenad 54499.00 59630 55316 55861 55861 56699
Bnp Från Tillverkning 55288.00 61423 56117 56670 56670 57520
Bnp Från Mining 4210.00 4628 4273 4315 4315 4380
Bnp Från Offentlig Förvaltning 17918.00 19409 18187 18366 18366 18641
Bnp Från Tjänster 134385.00 131844 136401 137745 137745 139811
Bnp Från Transport 87841.00 100541 89159 90037 90037 91388
Bnp Från Verktyg 26295.00 21178 26689 26952 26952 27357

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 4.44 3.6 3 3 3 3
Befolkning 29.13 29.47 29.47 29.47 29.47 29.93

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.35 6.5 5.6 4 5.1 5.1
Mat Inflation 5.38 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
Konsumentprisindex Kpi 142.42 148 145 144 145 153

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 5.00 5 5 5 5 5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -100478.90 -91900 -113337 -113337 -113337 -116900
Kurantkonto -84708.20 -57000 -57000 -57000 -57000 -57000
Bytesbalans Till Bnp -0.90 -6.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Export 12774.20 12690 12690 12690 12690 12949
Import 167407.20 126027 126027 126027 126027 129849
Guldreserver 6.43 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49
Utländska Direktinvesteringar 19478.70 14524 14524 14524 14524 17202

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 37.70 42 42 42 42 45
Statliga Budgetutskottet -5.40 -11 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8
Militära Utgifter 425.00 393 393 393 393 393
Statliga Utgifter 114598.00 118594 116317 117463 117463 119225

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 13 13 13 13 13

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Lagerförändringar 320487.00 510000 510000 510000 510000 510000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Spendera 717453.00 794679 728215 735389 735389 746420


Nepal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.