Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 113.92 115 116 117 117 118
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6 6.2 6.2 6.2 6.2
Arbetslöshet 3.20 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Inflation - Betygsätt 6.20 4.8 5 5.2 5.6 5.4
Ränta 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
Handelsbalans -103928.80 -90400 -90400 -90400 -90400 -91900
Kurantkonto -265365.90 -56500 -56500 -56500 -56500 -57000
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
Statsskulden Till Bnp 30.40 28.3 28.5 28.5 28.5 28.5
Statliga Budgetutskottet -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 6 6.2 6.2 6.2 6.2
BNP 28.81 29 33.3 33.3 33.3 33.3
Bnp Per Capita 812.20 775 800 800 800 800
Bnp Per Capita Ppp 2724.00 2620 2690 2690 2690 2690
Fasta Bruttoinvesteringar 317265.00 286279 286823 336935 336935 302024
Bnp Fasta Priser 950033.00 928534 930297 1008935 1008935 979603
Bnp Från Jordbruk 267458.00 268171 268680 284040 284040 282920
Bnp Från Entreprenad 55121.00 53575 53677 58539 58539 56522
Bnp Från Tillverkning 56018.00 55186 55290 59491 59491 58221
Bnp Från Mining 4261.00 4158 4166 4525 4525 4387
Bnp Från Offentlig Förvaltning 16763.00 17438 17471 17802 17802 18397
Bnp Från Tjänster 131079.00 118455 118680 139206 139206 124970
Bnp Från Transport 90039.00 90332 90503 95621 95621 95300
Bnp Från Verktyg 21065.00 19028 19064 22371 22371 20074
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.20 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6
Befolkning 28.09 28.25 28.41 28.41 28.41 28.41
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 6.20 4.8 5 5.2 5.6 5.4
Mat Inflation 7.00 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4
Konsumentprisindex Kpi 132.56 131 130 130 134 140
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 6.00 6 6 6.5 6.5 6.5
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -103928.80 -90400 -90400 -90400 -90400 -91900
Kurantkonto -265365.90 -56500 -56500 -56500 -56500 -57000
Bytesbalans Till Bnp -8.20 -9.1 -8.3 -8.3 -8.3 -8.3
Export 8598.10 8700 8700 8700 8700 9100
Import 112526.80 99100 99100 99100 99100 101000
Guldreserver 6.43 6.44 6.44 6.44 6.44 6.49
Utländska Direktinvesteringar 17512.80 11758 11000 11000 11000 11000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 30.40 28.3 28.5 28.5 28.5 28.5
Statliga Budgetutskottet -8.90 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2 -6.2
Statliga Utgifter 113731.00 106551 106753 120782 120782 112411
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15.00 13 13 13 13 13
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Lagerförändringar 377968.00 450000 510000 510000 510000 510000
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Spendera 689298.00 713982 715338 732034 732034 753250
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Husägande Betyg 85.26 82 80 80 80 80


Nepal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.