Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 615.40 619 623 627 632 641
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.60 3.8 3.8 4.1 4 4.5
Arbetslöshet 4.20 4.3 4.3 4 4 4
Inflation - Betygsätt 2.30 1.3 1.6 1.8 1.3 1.2
Handelsbalans -1089.50 -596 -591 -586 -597 -597
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 34.00 28 28 28 30 30
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.3 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.60 3.8 3.8 4.1 4 4.5
BNP 34.80 38 38 38 39 39
Bnp Per Capita 1503.50 1612 1612 1612 1700 1700
Bnp Per Capita Ppp 3364.93 3480 3480 3480 3500 3500
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 4.20 4.3 4.3 4 4 4
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 2.30 1.3 1.6 1.8 1.3 1.2
Konsumentprisindex Kpi 113.60 113 114 115 115 117
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Värde Ränta 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 1.9
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -1089.50 -596 -591 -586 -597 -597
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3 -3
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 34.00 28 28 28 30 30
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.3 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.