Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 544.97 553 559 566 573 587

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.10 1.8 2.2 2.4 2.6 4.3
Arbetslöshet 3.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
Inflation - Betygsätt 2.15 2.7 3 2.8 2.8 3
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -149.35 -9 -9 -9 -460 -30
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.9
Statsskulden Till Bnp 42.70 46 46 46 46 42
Statliga Budgetutskottet -2.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.10 1.8 2.2 2.4 2.6 4.3
BNP 38.76 37.5 37.5 37.5 37.5 38.7
Bnp Per Capita 1522.70 1460 1460 1460 1460 1525
Bnp Per Capita Ppp 3652.70 3180 3180 3180 3180 3270

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 3.40 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2
Befolkning 24.35 27.4 27.4 27.4 27.17 27.82

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 2.15 2.7 3 2.8 2.8 3
Mat Inflation 3.70 2.5 2.7 3.1 3 3.4
Konsumentprisindex Kpi 118.80 117 119 120 118 118

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -149.35 -9 -9 -9 -460 -30
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.9
Import 412.00 249 249 249 260 260
Export 262.65 240 240 240 230 230

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 42.70 46 46 46 46 42
Statliga Budgetutskottet -2.30 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.