Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 601.47 590 596 603 610 623
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4 4.3 4.2 4.6 4.4
Arbetslöshet 3.40 4 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 2.40 1.7 1.5 1.6 1.8 2.2
Ränta 3.50 3.5 3.5 3 3 3
Handelsbalans -43.20 -52 -50 -33 -9 -30
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
Statsskulden Till Bnp 34.00 30 30 30 30 32
Statliga Budgetutskottet -2.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4 4.3 4.2 4.6 4.4
BNP 38.50 39 39 39 39 39.3
Bnp Per Capita 1497.80 1550 1550 1550 1550 1575
Bnp Per Capita Ppp 3352.10 3400 3400 3400 3400 3450
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 3.40 4 4 4 4 4
Befolkning 25.22 26.52 26.52 26.52 26.52 27.17
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 2.40 1.7 1.5 1.6 1.8 2.2
Mat Inflation 3.20 2.9 2.8 3 3.1 2.8
Konsumentprisindex Kpi 115.30 116 116 117 117 120
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 3.50 3.5 3.5 3 3 3
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -43.20 -52 -50 -33 -9 -30
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3 -3 -3 -3 -3.2
Export 205.08 196 200 220 240 230
Import 248.28 248 250 253 249 260
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 34.00 30 30 30 30 32
Statliga Budgetutskottet -2.60 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.