Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 606.95 614 622 630 637 653

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 -3.6 0.3 -3.2 3 4
Arbetslöshet 3.30 3.7 3.7 3.7 4 4
Inflation - Betygsätt 2.40 3.4 3.4 3.3 2.7 4
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -43.20 -50 -33 -9 -9 -30
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3 -3 -3 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 34.00 45 45 45 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.60 -6 -6 -6 -5.7 -5.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 -3.6 0.3 -3.2 3 4
BNP 38.00 37.61 39 39 39.3 39.3
Bnp Per Capita 1497.80 1550 1550 1550 1575 1575
Bnp Per Capita Ppp 3352.10 3400 3400 3400 3336 3450

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 3.30 3.7 3.7 3.7 4 4
Befolkning 24.35 26.52 26.52 26.52 27.4 27.17

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 3.4 3.4 3.3 2.7 4
Mat Inflation 2.70 3.6 4 4 3.3 4.2
Konsumentprisindex Kpi 116.30 119 119 120 119 125

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -43.20 -50 -33 -9 -9 -30
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3 -3 -3 -3.2 -3.2
Import 248.28 250 253 249 249 260
Export 205.08 200 220 240 240 230

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 34.00 45 45 45 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.60 -6 -6 -6 -5.7 -5.7

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.