Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 559.59 562 565 568 572 579

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7
Arbetslöshet 3.60 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
Inflation - Betygsätt 2.39 4 3.5 2.6 2 2.3
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -149.35 -9 -460 -460 -460 -30
Bytesbalans Till Bnp -5.20 -4 -4 -3.2 -3.2 -3.2
Statsskulden Till Bnp 43.20 43 43 42 42 42
Statliga Budgetutskottet -4.90 -4.6 -4.6 -3.8 -3.8 -3.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7
BNP 39.80 37.5 37.5 37.5 37.5 38.7
Bnp Per Capita 1490.83 1460 1460 1460 1460 1525
Bnp Per Capita Ppp 3576.35 3180 3180 3180 3180 3270

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 3.60 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5
Befolkning 26.54 27.4 27.17 27.17 27.17 27.82

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.39 4 3.5 2.6 2 2.3
Mat Inflation 4.50 4.5 4 3.7 2.8 3
Konsumentprisindex Kpi 120.20 123 123 122 123 126

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -149.35 -9 -460 -460 -460 -30
Bytesbalans Till Bnp -5.20 -4 -4 -3.2 -3.2 -3.2
Import 412.00 249 260 260 260 260
Export 262.65 240 230 230 230 230

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 43.20 43 43 42 42 42
Statliga Budgetutskottet -4.90 -4.6 -4.6 -3.8 -3.8 -3.8

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.50 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.