Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 597.29 594 599 603 608 618
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 3.8 4.1 4 4.3 4.5
Arbetslöshet 4.20 4.3 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 2.20 1.6 2 1.3 1.5 1.7
Handelsbalans -1089.50 -591 -586 -597 -597 -597
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3.1 -3.1 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 34.00 28 28 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 3.8 4.1 4 4.3 4.5
BNP 38.50 38 38 39 39 39
Bnp Per Capita 1497.80 1520 1520 1550 1550 1550
Bnp Per Capita Ppp 3352.10 3380 3380 3400 3400 3400
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 4.20 4.3 4 4 4 4
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.20 1.6 2 1.3 1.5 1.7
Konsumentprisindex Kpi 113.60 114 115 115 115 117
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 2.45 1.95 1.9 1.9 2.45 1.9
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1089.50 -591 -586 -597 -597 -597
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3.1 -3.1 -3 -3 -3
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 34.00 28 28 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.