Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 592.00 624 630 636 642 654
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4.2 4 4.3 4.2 4.4
Arbetslöshet 3.40 4 4 4 4 4
Inflation - Betygsätt 2.30 2 1.3 1.5 1.4 1.7
Ränta 3.50 3 3 3 3 3
Handelsbalans -1089.50 -586 -597 -597 -597 -597
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3.1 -3 -3 -3 -3
Statsskulden Till Bnp 34.00 28 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.20 4.2 4 4.3 4.2 4.4
BNP 38.50 38 39 39 39 39
Bnp Per Capita 1497.80 1520 1550 1550 1550 1550
Bnp Per Capita Ppp 3352.10 3380 3400 3400 3400 3400
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.40 4 4 4 4 4
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 2.30 2 1.3 1.5 1.4 1.7
Konsumentprisindex Kpi 114.70 115 115 115 115 117
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 3.50 3 3 3 3 3
Värde Ränta 2.45 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1089.50 -586 -597 -597 -597 -597
Bytesbalans Till Bnp -3.20 -3.1 -3 -3 -3 -3
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 34.00 28 30 30 30 30
Statliga Budgetutskottet -2.60 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 35.00 35 35 35 35 35
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.