Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 552.77 561 568 575 582 596

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 -2.1 1.8 2.2 2.4 2.6
Arbetslöshet 3.40 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3
Inflation - Betygsätt 2.40 2.5 2.7 3 2.8 2.8
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Handelsbalans -149.35 -597 -9 -9 -9 -460
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Statsskulden Till Bnp 34.00 45 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.30 -5 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.80 -2.1 1.8 2.2 2.4 2.6
BNP 38.76 34 37.5 37.5 37.5 37.5
Bnp Per Capita 1522.70 1400 1460 1460 1460 1460
Bnp Per Capita Ppp 3652.70 3050 3180 3180 3180 3180

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.40 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3
Befolkning 24.35 26.52 27.4 27.4 27.4 27.17

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 2.40 2.5 2.7 3 2.8 2.8
Mat Inflation 3.30 2.8 2.5 2.7 3.1 3
Konsumentprisindex Kpi 117.40 117 119 120 121 118

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -149.35 -597 -9 -9 -9 -460
Bytesbalans Till Bnp -2.70 -6 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
Import 412.00 249 249 249 249 260
Export 262.65 240 240 240 240 230

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 34.00 45 40 40 40 40
Statliga Budgetutskottet -2.30 -5 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.00 33 33 33 33 33
Personliga Skattesats 38.50 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
Social - Säkerhet - Betygsätt 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Social Security Rate För Företag 16.20 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Social Trygghet För Anställda 4.20 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2


Kamerun - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.