Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 607.00 622 627 632 637 648

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 2.60 0.8 2 1.3 1.3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 5.5 6 5.5 7.7 9.2
Arbetslöshet 22.60 18 18.5 19 19 16
Inflation - Betygsätt 7.00 8 6.7 5 3.8 3.4
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -246.50 -290 -230 -230 -180 -220
Bytesbalans Till Bnp -10.30 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -6
Statsskulden Till Bnp 47.70 55 55 55 55 56
Statliga Budgetutskottet -6.00 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt 2.60 0.8 2 1.3 1.3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.10 5.5 6 5.5 7.7 9.2
BNP 24.91 26.7 26.7 26.7 26.7 28
Bnp Per Capita 1356.38 1450 1450 1450 1450 1600
Bnp Per Capita Ppp 3300.09 3260 3260 3350 3350 3350
Bnp Från Jordbruk 384.30 368 383 395 405 443
Bnp Från Mining 102.00 83.87 86.51 109 108 118

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 22.60 18 18.5 19 19 16
Befolkning 16.70 17.14 17.14 17.57 17.57 17.57

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 7.00 8 6.7 5 3.8 3.4
Mat Inflation 11.40 13 10 8 7 5
Konsumentprisindex Kpi 114.60 117 120 118 118 122
Producentpriserna Förändras 23.80 18 15 12 6 5
Inflation (Månad) 1.00 0.8 -0.1 0.3 0.3 0.4

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Utlåningsräntan 8.23 8.23 8.73 8.73 8.73 8.73

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -246.50 -290 -230 -230 -180 -220
Bytesbalans Till Bnp -10.30 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -6
Import 587.10 565 480 540 470 520
Export 340.60 275 250 310 290 300

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 47.70 55 55 55 55 56
Statliga Budgetutskottet -6.00 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -3.7
Militära Utgifter 378.00 360 360 360 360 360

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion 1.70 3.5 7 5 10 10
Kapacitetsutnyttjande 81.70 78 80 82 78 83
Gruv Produktion -13.10 4 4 4 4 4
Industriproduktion (Månadsvis) 3.10 15 15 15 15 15


Senegal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.