Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 548.00 553 557 561 565 573

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.40 2 4 3 3 3.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 1.6 3.6 5.1 4 6
Arbetslöshet 17.00 24.4 24 23.6 23 22.8
Inflation - Betygsätt 1.20 3 3.2 3.2 3 3.4
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -83.50 -185 -75 -185 -185 -185
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6
Statsskulden Till Bnp 47.70 53 53 53 53 58
Statliga Budgetutskottet -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 1.40 2 4 3 3 3.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.90 1.6 3.6 5.1 4 6
BNP 23.58 23.2 23.2 23.2 23.2 23.7
Bnp Per Capita 1584.50 1560 1560 1560 1560 1715
Bnp Per Capita Ppp 3394.90 3260 3260 3260 3260 3350
Bnp Från Jordbruk 327.50 314 330 390 344 365
Bnp Från Mining 75.60 71.85 67.16 86.73 79.46 84.22

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 17.00 24.4 24 23.6 23 22.8
Befolkning 16.70 17.25 17.25 17.14 17.14 17.57

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 1.20 3 3.2 3.2 3 3.4
Mat Inflation 0.60 2 2.5 2.3 2.3 2.5
Producentpriserna Förändras 3.10 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5
Inflation (Månad) -1.40 0.4 0.4 0.6 0.6 1
Konsumentprisindex Kpi 107.40 109 113 112 111 116

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Utlåningsräntan 14.19 14.19 14.19 8.55 14.19 14.19

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -83.50 -185 -75 -185 -185 -185
Bytesbalans Till Bnp -7.90 -9.8 -9.8 -9.8 -9.8 -8.6
Import 326.00 260 260 450 450 470
Export 242.50 140 140 200 200 200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 47.70 53 53 53 53 58
Statliga Budgetutskottet -3.60 -5.8 -5.8 -5.8 -5.8 -5.3
Militära Utgifter 364.00 355 355 360 360 360

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion 9.20 2 2.5 2.5 2.5 3
Gruv Produktion 23.20 5.3 5.3 4 4 4
Industriproduktion (Månadsvis) -7.90 16.7 16.7 15 15 15


Senegal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.