Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 577.25 584 590 596 602 615

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.90 3 1.3 0.8 2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.90 5 3.8 5.5 6 6.5
Arbetslöshet 22.60 22.4 20 18 18.5 19
Inflation - Betygsätt 3.20 3 2.8 2.6 2.4 2.2
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Handelsbalans -287.90 -185 -250 -250 -250 -270
Bytesbalans Till Bnp -10.30 -8.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Statsskulden Till Bnp 47.70 53 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -6.00 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 0.90 3 1.3 0.8 2 1.3
Bnp Årlig Tillväxttakt 10.90 5 3.8 5.5 6 6.5
BNP 24.91 25.5 26.7 26.7 26.7 26.7
Bnp Per Capita 1356.38 1380 1450 1450 1450 1450
Bnp Per Capita Ppp 3300.09 3260 3260 3260 3260 3350
Bnp Från Jordbruk 357.30 400 371 377 379 426
Bnp Från Mining 79.80 79.38 82.83 84.19 84.59 84.54

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 22.60 22.4 20 18 18.5 19
Befolkning 16.70 17.14 17.14 17.14 17.14 17.57

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.20 3 2.8 2.6 2.4 2.2
Mat Inflation 4.30 4 3.7 3.5 3.8 3.8
Producentpriserna Förändras 18.60 12 10 8.5 7 3.5
Inflation (Månad) 0.30 0.2 0.4 -0.3 0.3 0.3
Konsumentprisindex Kpi 113.20 116 110 111 116 114

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 4.00 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Utlåningsräntan 8.23 8.23 8.73 8.73 8.73 8.73

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -287.90 -185 -250 -250 -250 -270
Bytesbalans Till Bnp -10.30 -8.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
Import 512.80 450 450 450 450 470
Export 224.90 200 200 200 200 200

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 47.70 53 55 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -6.00 -4.7 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
Militära Utgifter 378.00 360 360 360 360 360

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Industriproduktion 15.60 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Gruv Produktion -8.80 4 4 4 4 4
Industriproduktion (Månadsvis) -10.54 15 15 15 15 15


Senegal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.