Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 548.75 557 563 568 574 585

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.90 4 3 3 3 3.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 2.3 3.1 4 4.5 5
Arbetslöshet 16.70 16 15 22 18 16
Inflation - Betygsätt 2.00 2.2 2.8 3 2.6 3.4
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Handelsbalans -194.80 -120 -250 -250 -250 -270
Bytesbalans Till Bnp -10.30 -8.2 -8.2 -7.1 -7.1 -7.1
Statsskulden Till Bnp 47.70 53 53 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -6.00 -4.8 -4.8 -4.3 -4.3 -4.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 0.90 4 3 3 3 3.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.10 2.3 3.1 4 4.5 5
BNP 24.91 25.5 25.5 26.7 26.7 26.7
Bnp Per Capita 1500.24 1560 1560 1560 1560 1715
Bnp Per Capita Ppp 3300.09 3260 3260 3260 3260 3350
Bnp Från Jordbruk 357.30 381 393 372 373 413
Bnp Från Mining 79.80 71.92 77.94 82.99 83.39 81.84

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 16.70 16 15 22 18 16
Befolkning 16.70 17.25 17.14 17.14 17.14 17.57

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.00 2.2 2.8 3 2.6 3.4
Mat Inflation 2.80 2.5 2.3 2.3 2.3 2.5
Producentpriserna Förändras 1.70 3 2.7 2.3 1.7 1.4
Inflation (Månad) 0.50 -0.3 0.3 0.3 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 108.00 112 111 110 110 115

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 4.00 4 4 4 4 4
Utlåningsräntan 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -194.80 -120 -250 -250 -250 -270
Bytesbalans Till Bnp -10.30 -8.2 -8.2 -7.1 -7.1 -7.1
Import 419.00 260 450 450 450 470
Export 224.20 140 200 200 200 200

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 47.70 53 53 55 55 55
Statliga Budgetutskottet -6.00 -4.8 -4.8 -4.3 -4.3 -4.3
Militära Utgifter 378.00 355 360 360 360 360

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 27.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
Gruv Produktion 28.20 5.3 4 4 4 4
Industriproduktion (Månadsvis) 2.32 16.7 15 15 15 15


Senegal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.