Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 600.00 608 612 617 621 630

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.50 -7 2 2 1.8 3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 -4.5 0.8 1.4 2.6 4
Arbetslöshet 19.00 23.6 24 24.2 24.8 25.6
Inflation - Betygsätt 1.90 2.5 3 3.1 2.6 3.2
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Handelsbalans -53.80 -115 -190 -225 -75 -250
Bytesbalans Till Bnp -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7 -7
Statsskulden Till Bnp 45.70 62 62 62 54 54
Statliga Budgetutskottet -3.50 -7 -7 -7 -5.8 -5.8
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -0.50 -7 2 2 1.8 3
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 -4.5 0.8 1.4 2.6 4
BNP 23.50 23.5 23.5 23.5 25 25
Bnp Per Capita 1546.50 1650 1650 1650 1710 1710
Bnp Per Capita Ppp 3356.30 3560 3560 3560 3338 3660
Bnp Från Jordbruk 311.70 299 312 316 320 329
Bnp Från Mining 71.90 71.94 72.48 72.91 73.77 75.82

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 19.00 23.6 24 24.2 24.8 25.6
Befolkning 16.20 16.73 16.73 16.71 17.25 17.14
Levnadslön Familj 211500.00 211500 211500 211500 211500 211500
Löner Högutbildad 382000.00 334543 334543 357948 357948 363484

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.90 2.5 3 3.1 2.6 3.2
Mat Inflation 1.60 0.7 1.2 1.5 0.9 2
Inflation (Månad) -0.30 1.7 2 1.8 -0.1 1.6
Producentpriserna Förändras -0.60 1.3 -0.1 0.6 0.6 1.5
Konsumentprisindex Kpi 105.90 106 110 109 109 113

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 4.50 4 4 4 4 4
Utlåningsräntan 8.55 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -53.80 -115 -190 -225 -75 -250
Bytesbalans Till Bnp -6.90 -7.2 -7.2 -7.2 -7 -7
Import 203.40 230 355 400 325 450
Export 149.60 115 165 175 250 200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 45.70 62 62 62 54 54
Statliga Budgetutskottet -3.50 -7 -7 -7 -5.8 -5.8
Militära Utgifter 327.00 355 355 355 355 360

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 30 30 30 30 30
Personliga Skattesats 40.00 40 40 40 40 40
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18.00 18 18 18 18 18

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion -3.00 2.7 2 2.1 -4 2.7
Gruv Produktion -4.60 5.7 0.5 5.3 5.3 4
Industriproduktion (Månadsvis) 19.50 -4 -2.2 16.7 16.7 15


Senegal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.