Marknader Senaste Referens
Valuta 69.32 2019-06
Lagren Marknaden 39535 2019-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.93 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.8 2019-03
Arbetslöshet 3.53 2018-12
Inflation - Betygsätt 3.05 2019-05
Ränta 5.75 2019-06
Cash Reserveringsgrad 4 2019-06
Handelsbalans -15360 2019-05
Kurantkonto -16900 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 68.7 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.42 2018-12
Förtroendekommissionen 114 2019-06
Tillverkning - Pmi 52.7 2019-05
Tjänster Pmi 50.2 2019-05
Konsument - Confidence 105 2019-06
Corporate - Skatt - Betygsätt 35 2019-12
Personliga Skattesats 35.88 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.8 2019-03
BNP 2601 2017-12
Bnp Fasta Priser 37198 2019-03
Bruttonationalprodukt 13954956 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 11422 2019-03
Bnp Per Capita 1964 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 6427 2017-12
Bnp Från Jordbruk 4861 2019-03
Bnp Från Entreprenad 2586 2019-03
Bnp Från Tillverkning 6167 2019-03
Bnp Från Mining 1140 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4610 2019-03
Bnp Från Verktyg 692 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.53 2018-12
Egenföretagare 29579 2012-12
Arbetslösa Personer 44.85 2016-12
Arbetskraftsdeltagande 50.3 2014-12
Befolkning 1284 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Levnadslön Familj 19400 2018-12
Levnadslön Individuella 10300 2018-12
Minimilöner 176 2017-12
Löner 272 2014-12
Löner Högutbildad 43200 2018-12
Lönerna I Manufacturing 347 2014-12
Löner Lågutbildade 10900 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 12.9 2013-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.05 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 142 2019-05
Bnp-Deflatorn 135 2019-12
Producentpriserna 121 2019-05
Producentpriserna Förändras 2.45 2019-05
Exportpriserna 376 2018-12
Importpriserna 513 2018-12
Mat Inflation 1.83 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 150 2019-05
Cpi Transportfordon 125 2019-05
Inflationsförväntningar 8.1 2019-03
Inflation (Månad) 0.57 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 5.75 2019-06
Cash Reserveringsgrad 4 2019-06
Interbankränta 5.94 2019-06
Penningmängden M1 35861 2019-04
Penningmängden M2 37068 2019-05
Penningmängden M3 154782 2019-06
Centralbanken Balansräkning 18245 2019-05
Valutareserven 422200 2019-06
Lån Tillväxt 12.3 2019-06
Omvänd Reporänta 5.5 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -15360 2019-05
Kurantkonto -16900 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2018-12
Export 29990 2019-05
Import 45350 2019-05
Utlandsskulden 521200 2018-12
Villkor För Handel 73.3 2018-12
Kapitalflöden -76.35 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 4381 2019-04
Remitteringar 12589 2018-12
Turister 610590 2019-05
Guldreserver 607 2019-03
Råolja Produktion 683 2019-02
Terrorism Index 7.57 2017-12
Vapen Sales 46 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 68.7 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.42 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1570 2019-04
Statliga Utgifter 3687 2019-03
Statliga Intäkter 976 2019-04
Skatteutgifter 2547 2019-04
Credit - Betyg 47.56
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.04 2018-12
Militära Utgifter 66578 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 35 2019-12
Personliga Skattesats 35.88 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24 2018-12
Social Security Rate För Företag 12 2018-12
Social Trygghet För Anställda 12 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 114 2019-06
Tillverkning - Pmi 52.7 2019-05
Tjänster Pmi 50.2 2019-05
Industriproduktion 3.4 2019-04
Industriproduktion (Månadsvis) -9.9 2019-04
Manufacturing Produktion 2.8 2019-04
Lagerförändringar 418 2019-03
Bilproduktionen 217200 2019-05
Bilregistreringar 210462 2019-05
Internet hastighet 6492 2017-03
IP-adresser 9378846 2017-03
Kapacitetsutnyttjande 75.9 2018-12
Cementtillverkning 28727 2019-04
Konkurrenskraft - Index 62.02 2018-12
Konkurrenskraft Rank 58 2018-12
Komposit - Pmi 51.7 2019-05
Korruption Index 41 2018-12
Korruption Placering 78 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 77 2018-12
Gruv Produktion 5.1 2019-04
Stål Produktion 8785 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 105 2019-06
Konsument - Spendera 21111 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 192817450 2018-12
Personliga Besparingar 26099 2016-12
Bankernas Utlåningsränta 9.4 2019-06
Bensinpriser 1.02 2019-05
Hushållen Skuld Till Bnp 11.3 2018-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 107 2018-09
Byggproduktionen 2.6 2019-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Indien - Ekonomiska indikatorer.