Marknader Senaste Referens
Valuta 72.12 2019-08
Lagren Marknaden 36759 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.52 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.4 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.8 2019-03
Arbetslöshet 6 2018-12
Inflation - Betygsätt 3.15 2019-07
Ränta 5.4 2019-08
Cash Reserveringsgrad 4 2019-08
Handelsbalans -13430 2019-07
Kurantkonto -4600 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 68.3 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.42 2018-12
Förtroendekommissionen 113 2019-09
Tillverkning - Pmi 52.5 2019-07
Tjänster Pmi 53.8 2019-07
Konsument - Confidence 95.7 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 35 2019-12
Personliga Skattesats 35.88 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.4 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.8 2019-03
BNP 2726 2018-12
Bnp Fasta Priser 37198 2019-03
Bruttonationalprodukt 13954956 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 11422 2019-03
Bnp Per Capita 2104 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 6899 2018-12
Bnp Från Jordbruk 4861 2019-03
Bnp Från Entreprenad 2586 2019-03
Bnp Från Tillverkning 6167 2019-03
Bnp Från Mining 1140 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 4610 2019-03
Bnp Från Verktyg 692 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6 2018-12
Egenföretagare 29579 2012-12
Arbetslösa Personer 44.85 2016-12
Arbetskraftsdeltagande 49.8 2018-12
Befolkning 1298 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Sysselsättningsgraden 46.8 2018-12
Levnadslön Familj 19400 2018-12
Levnadslön Individuella 10300 2018-12
Minimilöner 176 2018-12
Löner 272 2014-12
Löner Högutbildad 43200 2018-12
Lönerna I Manufacturing 347 2014-12
Löner Lågutbildade 10900 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 23.7 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.15 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 144 2019-07
Bnp-Deflatorn 135 2019-12
Producentpriserna 121 2019-07
Producentpriserna Förändras 1.08 2019-07
Exportpriserna 376 2018-12
Importpriserna 513 2018-12
Mat Inflation 2.36 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 151 2019-07
Cpi Transportfordon 126 2019-07
Inflationsförväntningar 7.9 2019-06
Inflation (Månad) 0.91 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 5.4 2019-08
Cash Reserveringsgrad 4 2019-08
Interbankränta 5.49 2019-08
Penningmängden M1 35496 2019-06
Penningmängden M2 37154 2019-07
Penningmängden M3 156415 2019-08
Centralbanken Balansräkning 18937 2019-07
Valutareserven 430500 2019-08
Lån Tillväxt 12.2 2019-08
Omvänd Reporänta 5.15 2019-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -13430 2019-07
Kurantkonto -4600 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.3 2018-12
Export 26330 2019-07
Import 39760 2019-07
Utlandsskulden 543001 2019-03
Villkor För Handel 73.3 2018-12
Kapitalflöden -83.26 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 7001 2019-06
Remitteringar 12617 2019-03
Turister 721015 2019-06
Guldreserver 607 2019-03
Råolja Produktion 677 2019-04
Terrorism Index 7.57 2017-12
Vapen Sales 46 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 68.3 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.42 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -4321 2019-06
Statliga Utgifter 3687 2019-03
Statliga Intäkter 2896 2019-06
Skatteutgifter 7217 2019-06
Credit - Betyg 47.56
Offentliga Utgifterna Till Bnp 13.04 2018-12
Militära Utgifter 66578 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 35 2019-12
Personliga Skattesats 35.88 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 24 2018-12
Social Security Rate För Företag 12 2018-12
Social Trygghet För Anställda 12 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 113 2019-09
Tillverkning - Pmi 52.5 2019-07
Tjänster Pmi 53.8 2019-07
Industriproduktion 2 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) -3.9 2019-06
Manufacturing Produktion 1.2 2019-06
Lagerförändringar 418 2019-03
Bilproduktionen 217682 2019-07
Bilregistreringar 183425 2019-07
Internet hastighet 6492 2017-03
IP-adresser 9378846 2017-03
Kapacitetsutnyttjande 76.1 2019-03
Cementtillverkning 28392 2019-06
Konkurrenskraft - Index 62.02 2018-12
Konkurrenskraft Rank 58 2018-12
Komposit - Pmi 53.9 2019-07
Korruption Index 41 2018-12
Korruption Placering 78 2018-12
Deponeringstillväxt 10.1 2019-08
Lätt Att Göra Affärer 77 2018-12
Gruv Produktion 1.6 2019-06
Stål Produktion 9336 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 95.7 2019-09
Konsument - Spendera 21111 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 192817450 2018-12
Personliga Besparingar 26099 2016-12
Bankernas Utlåningsränta 9.4 2019-08
Bensinpriser 1.07 2019-07
Hushållen Skuld Till Bnp 11.3 2018-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 105 2018-12
Byggproduktionen 0.2 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Indien - Ekonomiska indikatorer.