Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
Lagren Marknaden 26682.16 26001 25301 24623 23960 22635
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.71 0.74 0.76 0.79 0.82 0.87

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 2.80 1.1 1 0.9 0.9 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.50 -1.5 3.5 2.8 2.8 2.5
Arbetslöshet 6.40 6 6 5.5 5.5 5
Inflation - Betygsätt -0.20 0.5 2.1 3.5 2.5 2.5
Ränta 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Handelsbalans -36800.00 -59000 -6000 -39000 -39000 -82000
Kurantkonto 60536.00 -5000 12500 25100 25100 32300
Bytesbalans Till Bnp 6.20 -3.9 4.3 4.3 4.3 4.3
Statsskulden Till Bnp 38.40 40 40.5 40.5 40.5 40.5
Statliga Budgetutskottet -1.30 -5 1.3 1.3 1.3 1.3
Förtroendekommissionen -8.00 -22 -1 2 2 6
Tillverkning - Pmi 50.10 50 51 51.6 52 51.8
Konsument - Confidence 75.00 95 95 103 103 99
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Personliga Skattesats 17.00 15 17 17 17 15

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp-Tillväxt 2.80 1.1 1 0.9 0.9 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.50 -1.5 3.5 2.8 2.8 2.5
BNP 366.03 275 320 320 320 320
Bnp Fasta Priser 673627.00 712932 657972 634679 692489 730755
Bruttonationalprodukt 674077.00 709480 674042 692951 692951 727217
Fasta Bruttoinvesteringar 117834.00 128126 120460 110023 121133 131329
Bnp Per Capita 37957.10 36060 37191 37191 37191 37191
Bnp Per Capita Ppp 59892.90 57260 58190 58190 58190 58190
Bnp Från Jordbruk 520.00 432 442 535 535 443
Bnp Från Entreprenad 25427.00 30645 29807 26139 26139 31411
Bnp Från Tillverkning 6599.00 6898 6418 6784 6784 7070
Bnp Från Offentlig Förvaltning 127034.00 123307 123491 130591 130591 126390
Bnp Från Tjänster 549456.00 627642 581278 564841 564841 643333
Bnp Från Transport 17233.00 35414 26644 17716 17716 36299
Bnp Från Verktyg 8285.00 7522 7162 8517 8517 7711

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 6.40 6 6 5.5 5.5 5
Arbetslösa Personer 257.80 112 112 112 112 114
Arbetskraftsdeltagande 59.50 61.2 61.2 61.2 61.2 61.1
Produktivitet 106.50 98 103 103 103 103
Löner 16967.00 18000 18000 18000 18000 18500
Lönerna I Manufacturing 15772.00 16100 16100 16100 16100 16500
Minimilöner 37.50 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5
Befolkning 7.50 7.62 7.62 7.62 7.62 7.69
Ungdomsarbetslöshet 12.00 4.9 4.9 4.9 4.9 5
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -0.20 0.5 2.1 3.5 2.5 2.5
Konsumentprisindex Kpi 110.90 112 114 115 113 115
Producentpriserna 111.90 119 110 113 113 123
Inflation (Månad) 2.30 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Mat Inflation 1.70 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2
Cpi Transportfordon 105.30 108 110 111 108 111
Producentpriserna Förändras 1.30 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
Interbankränta 0.31 1.76 0.52 0.52 0.52 2.01
Valutareserven 475000.00 453871 457129 460388 463647 466905

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -36800.00 -59000 -6000 -39000 -39000 -82000
Kurantkonto 60536.00 -5000 12500 25100 25100 32300
Bytesbalans Till Bnp 6.20 -3.9 4.3 4.3 4.3 4.3
Import 381400.00 355000 365000 380000 380000 390000
Export 344700.00 346000 359000 341000 341000 368000
Kapitalflöden -88805.00 -46000 -46000 -46000 -46000 -46820
Turister 9132.00 20000 58000 350000 490000 6055400
Guldreserver 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Utländska Direktinvesteringar 16071.27 14000 16000 16000 16000 16000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 38.40 40 40.5 40.5 40.5 40.5
Statliga Budgetutskottet -1.30 -5 1.3 1.3 1.3 1.3
Regeringen Budgetutskottet Värde -166250.00 -40000 -40000 -40000 -40000 48648
Statliga Utgifter 79257.00 74189 85810 79103 81476 76044
Skatteutgifter 230448.00 130000 130000 130000 130000 104771

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Personliga Skattesats 17.00 15 17 17 17 15

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Förtroendekommissionen -8.00 -22 -1 2 2 6
Tillverkning - Pmi 50.10 50 51 51.6 52 51.8
Industriproduktion -5.10 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Bilregistreringar 3839.00 3000 3000 3000 3000 3150

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsument - Confidence 75.00 95 95 103 103 99
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -9.30 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Konsument - Spendera 417334.00 480514 443794 434954 429019 492526
Bankernas Utlåningsränta 5.00 5.13 5 5 5 5.38
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.70 0.7 0.7 0.7 0.7 2.7

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Housing - Index 174.40 195 190 190 190 200


Hong - Kong - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.