Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
Lagren Marknaden 20470.06 19806 18933 18101 17305 15815
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.82 3 3.12 3.26 3.39 3.69

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 2.5 2 3.5 3.5 2.3
Arbetslöshet 5.40 4.3 4.1 4 3.9 3.9
Inflation - Betygsätt 1.30 2.5 2.1 2.1 1.1 1.1
Ränta 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
Handelsbalans -37262.00 -25000 -25000 -25000 -25000 -32000
Kurantkonto 96086.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bytesbalans Till Bnp 6.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
Statsskulden Till Bnp 38.40 43 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Förtroendekommissionen -8.00 -11 8 8 8 8
Tillverkning - Pmi 51.70 51 51 51 51 52
Konsument - Confidence 70.60 99 99 99 99 99
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -3.00 0.3 0.3 0.3 0.3 1
Bnp Årlig Tillväxttakt -4.00 2.5 2 3.5 3.5 2.3
BNP 346.59 365 365 365 365 365
Bnp Fasta Priser 672617.00 692586 732249 771523 696159 789268
Bruttonationalprodukt 783875.00 782701 808211 811311 811311 829971
Fasta Bruttoinvesteringar 107840.00 130929 133225 133621 111614 136694
Bnp Per Capita 41644.32 38523 38523 38523 38523 38523
Bnp Per Capita Ppp 56154.00 59770 59770 59770 59770 59770
Bnp Från Jordbruk 473.00 587 514 490 490 501
Bnp Från Entreprenad 26140.00 26347 24777 27055 27055 27677
Bnp Från Tillverkning 7361.00 7577 7825 7619 7619 7794
Bnp Från Offentlig Förvaltning 137948.00 141807 143696 142776 142776 146060
Bnp Från Tjänster 674312.00 615428 653956 697913 697913 713965
Bnp Från Transport 24699.00 19842 24133 25563 25563 26151
Bnp Från Verktyg 6703.00 8535 9252 6938 6938 7097

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.40 4.3 4.1 4 3.9 3.9
Arbetslösa Personer 206.10 210 210 200 200 200
Arbetskraftsdeltagande 58.20 61 61 61 61 61
Produktivitet 107.40 110 110 110 110 110
Löner 17216.00 17500 17500 17500 17500 18500
Lönerna I Manufacturing 15761.00 16500 16500 16500 16500 16500
Minimilöner 37.50 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
Befolkning 7.47 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76
Pensionsåldern Män 65.00 65 65 65 65 65
Pensionsåldern Kvinnor 65.00 65 65 65 65 65
Ungdomsarbetslöshet 7.70 8.5 8.5 8 8 6

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 1.30 2.5 2.1 2.1 1.1 1.1
Konsumentprisindex Kpi 103.10 104 101 104 104 105
Producentpriserna 111.20 114 118 114 115 118
Inflation (Månad) -0.20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Producentpriserna Förändras 1.20 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
Mat Inflation 4.00 2.1 2.1 3 3 3
Cpi Transportfordon 104.10 104 104 104 105 105

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 1.25 1.5 2 2.25 2.5 3
Interbankränta 0.90 1.15 1.65 1.9 2.15 2.15
Valutareserven 465700.00 564882 564882 612500 612500 676503

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -37262.00 -25000 -25000 -25000 -25000 -32000
Kurantkonto 96086.00 30000 30000 30000 30000 30000
Bytesbalans Till Bnp 6.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5
Import 410029.00 400000 400000 400000 400000 400000
Export 372767.00 375000 375000 375000 375000 368000
Kapitalflöden -128804.00 -40000 -40000 -40000 -40000 -40000
Turister 1800.00 1000000 1000000 2000000 2000000 2000000
Guldreserver 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Utländska Direktinvesteringar 16836.60 16000 16000 16000 16000 17000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 38.40 43 43 43 43 43
Statliga Budgetutskottet -12.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Regeringen Budgetutskottet Värde 62673.00 -120000 -120000 36500 36500 36500
Statliga Utgifter 100575.00 85064 89211 89108 104095 91158
Skatteutgifter 140099.00 110000 110000 110000 110000 110000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Personliga Skattesats 15.00 15 15 15 15 15

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen -8.00 -11 8 8 8 8
Tillverkning - Pmi 51.70 51 51 51 51 52
Industriproduktion 5.80 3.1 3.1 3.1 3.1 3.4
Bilregistreringar 2993.00 3150 3150 3150 3150 3150

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 70.60 99 99 99 99 99
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -16.80 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5
Konsument - Spendera 425929.00 480989 466166 510377 440837 522116
Bankernas Utlåningsränta 5.00 5.25 5.75 6 6.25 6.25
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -6.80 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 176.29 200 200 213 213 213


Hong - Kong - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.