Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Valuta 10439.08 10499 10558 10619 10679 10800

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 5.4 6.5 6.5 6 5.5
Arbetslöshet 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt 11.10 10 9 9 10 10
Ränta 14.00 14 14 14 14 15
Handelsbalans -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
Kurantkonto -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Statsskulden Till Bnp 20.40 30 30 30 30 32
Statliga Budgetutskottet 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.60 5.4 6.5 6.5 6 5.5
BNP 57.92 56.5 56.5 56.5 56.5 62
Fasta Bruttoinvesteringar 138106.60 190874 35190 90319 124606 202326
Bnp Per Capita 2459.00 2450 2450 2450 2450 2500
Bnp Per Capita Ppp 6998.70 6900 6900 6900 6477 6696
Bnp Fasta Priser 408296.60 514397 116486 271844 473097 545261
Bnp Från Jordbruk 180069.80 225410 26591 103512 231649 238935
Bnp Från Entreprenad 65154.60 30041 16297 45813 54866 31843
Bnp Från Tjänster 157085.30 32352 53085 107189 170467 34294

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Arbetslösa Personer 1368.60 720 720 720 720 720
Befolkning 33.26 35.1 35.1 35.1 35.1 35.7
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 2324.60 1700 1700 1700 1700 1700
Egenföretagare 13541.10 14190 14190 14190 14190 14190

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 11.10 10 9 9 10 10
Mat Inflation 16.90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Ränta 14.00 14 14 14 14 15

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -4291.70 1800 1800 1800 1800 1800
Kurantkonto -3846.00 -360 -360 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -5.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
Import 17968.80 13300 13300 13300 13300 13300
Export 13677.00 15100 15100 15100 15100 15100
Råolja Produktion 40.00 38 38 38 38 38

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statsskulden Till Bnp 20.40 30 30 30 30 32
Statliga Budgetutskottet 0.50 -1 -1 -1 -1 0.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -5848.20 650 650 650 650 650

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Social Security Rate För Företag 25.00 25 25 25 25 25
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Industriproduktion -2.70 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Stål Produktion 70.00 50 50 50 50 50

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.20 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1


Uzbekistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.