Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 9055.00 8691 8721 8750 8780 8840
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 14.30 16.3 16.3 11.8 11.8 11.8
Ränta 16.00 16 16 16 15 14
Handelsbalans -1144.60 1870 1870 1870 1870 1800
Kurantkonto -3231.00 -235 -235 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 23.60 22.1 22.1 22.4 22.4 22.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.30 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4
BNP 50.50 55 55 60 60 60
Fasta Bruttoinvesteringar 107333.00 74479 112592 112163 112163 118447
Bnp Per Capita 2026.50 2232 2232 2232 2232 2232
Bnp Per Capita Ppp 6240.30 6662 6662 6900 6900 6900
Bnp Fasta Priser 407514.50 256072 427483 425853 425853 449712
Bnp Från Jordbruk 11996.00 62175 209315 208517 208517 220199
Bnp Från Entreprenad 4907.80 35268 49576 49387 49387 52154
Bnp Från Tjänster 21695.60 110297 154031 153444 153444 162041
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.8 6.5 6.5 6.5
Arbetslösa Personer 837.00 735 735 720 720 720
Befolkning 33.30 33.9 33.28 33.86 33.86 33.86
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 1453.20 1600 1600 1600 1600 1700
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 14.30 16.3 16.3 11.8 11.8 11.8
Mat Inflation 14.90 17.5 17.5 15.5 15.5 15.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 16.00 16 16 16 15 14
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1144.60 1870 1870 1870 1870 1800
Kurantkonto -3231.00 -235 -235 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3
Export 4132.30 14770 14770 14770 14770 15100
Import 5276.90 12900 12900 12900 12900 13300
Råolja Produktion 41.00 39 39 39 39 38
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 23.60 22.1 22.1 22.4 22.4 22.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7
Statliga Utgifter 16979500.00 17794516 17811496 17743578 17743578 18737693
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Social Security Rate För Företag 25.00 25 25 25 25 25
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 6.80 11.2 10.7 10.7 10.7 8.5
Stål Produktion 45.00 55 55 55 55 50
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.50 3.7 3.8 3.8 3.8 4.1
Konsument - Spendera 54399700.00 57010886 57065285 56847686 56847686 60032680


Uzbekistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.