Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 9505.98 9541 9592 9644 9696 9801
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
Inflation - Betygsätt 14.30 15.5 13 13 13 13
Ränta 16.00 16 16 15 15 14
Handelsbalans -4291.70 1870 1870 1870 1870 1800
Kurantkonto -2769.00 -235 -360 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Statsskulden Till Bnp 23.60 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.80 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4
BNP 50.50 55 60 60 60 60
Fasta Bruttoinvesteringar 134029.40 112592 112163 33685 33717 118447
Bnp Per Capita 2026.50 2232 2232 2232 2232 2232
Bnp Per Capita Ppp 6240.30 6662 6900 6900 6900 6900
Bnp Fasta Priser 361858.40 427483 425853 95835 233789 449712
Bnp Från Jordbruk 156667.10 209315 208517 12620 51126 220199
Bnp Från Entreprenad 50922.20 49576 49387 5163 16022 52154
Bnp Från Tjänster 135572.00 154031 153444 22824 15122 162041
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.90 6.8 6.5 6.5 6.5 6.5
Arbetslösa Personer 1368.60 735 720 720 720 720
Befolkning 33.30 33.54 33.77 33.77 33.77 33.77
Pensionsåldern Män 60.00 60 60 60 60 60
Pensionsåldern Kvinnor 55.00 55 55 55 55 55
Löner 1822.20 1600 1600 1600 1600 1700
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 14.30 15.5 13 13 13 13
Mat Inflation 14.90 17.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 16.00 16 16 15 15 14
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -4291.70 1870 1870 1870 1870 1800
Kurantkonto -2769.00 -235 -360 -360 -360 -360
Bytesbalans Till Bnp -7.00 -7.1 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
Export 13677.00 14770 14770 14770 14770 15100
Import 17968.80 12900 12900 12900 12900 13300
Råolja Produktion 41.00 39 39 39 39 38
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 23.60 22.1 22.4 22.4 22.4 22.4
Statliga Budgetutskottet 0.50 -2.1 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Personliga Skattesats 23.00 23 23 23 23 23
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20.00 20 20 20 20 20
Social - Säkerhet - Betygsätt 32.00 32 32 32 32 32
Social Security Rate För Företag 25.00 25 25 25 25 25
Social Trygghet För Anställda 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industriproduktion 6.90 10.7 10.7 10.7 10.7 8.5
Stål Produktion 60.00 55 55 55 55 50
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.50 3.8 3.8 3.8 3.8 4.1


Uzbekistan - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.