Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 5057.92 5334 5279 5224 5170 5063
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.02 1.14 1.17 1.21 1.24 1.31
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
Arbetslöshet 6.80 6.4 5.6 6.5 6.8 6
Inflation - Betygsätt 0.80 1 1 1.2 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.60 -0.2 0.6 0.5 0.6 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans -1894.96 -940 -1180 -1400 -880 -1460
Kurantkonto -324.71 51 551 -110 -100 -90
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Statsskulden Till Bnp 121.50 119 119 119 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Förtroendekommissionen 2.30 2.2 2.5 1.5 1.4 1.1
Konsument - Confidence -9.30 -16.2 -10 -7 -8 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 -0.7 -1.6 0.8 1 -1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8
BNP 217.57 232 232 232 240 240
Bnp Fasta Priser 46454.50 46147 46294 47016 47016 47862
Fasta Bruttoinvesteringar 8147.80 8177 8248 8294 8294 8444
Bnp Per Capita 23116.58 24500 24500 24500 25100 25100
Bnp Per Capita Ppp 27936.90 29100 29100 29100 29600 29600
Bnp Från Jordbruk 832.70 846 841 848 848 863
Bnp Från Entreprenad 1667.60 1673 1634 1698 1698 1728
Bnp Från Tillverkning 5666.00 5619 5668 5768 5768 5872
Bnp Från Tjänster 8673.50 8638 8633 8830 8830 8989
Bnp Från Transport 3322.00 3305 3352 3382 3382 3443
Bnp Från Verktyg 1254.00 1213 1239 1277 1277 1300
Bruttonationalprodukt 51423.00 50857 51631 52349 52349 53291
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 6.80 6.4 5.6 6.5 6.8 6
Arbetslösa Personer 343.80 312 306 295 291 275
Sysselsättningsgraden 55.10 55.6 55.8 55.4 55.2 55.7
Arbetskraftsdeltagande 59.10 59.1 59.5 59.2 59.1 59.4
Långtidsarbetslöshet 2.70 2.7 2.5 2.5 2.4 2.2
Ungdomsarbetslöshet 16.50 16.5 16 15.4 15 14.2
Arbetskostnaderna 112.00 106 98.92 115 115 117
Löner 1166.86 1179 1177 1179 1181 1205
Löne Tillväxt 2.90 2.5 2.3 2.5 2.6 2.2
Lönerna I Manufacturing 108.06 122 106 150 107 154
Minimilöner 700.00 700 700 700 725 725
Befolkning 10.29 10.28 10.28 10.27 10.25 10.25
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Löner Högutbildad 1430.00 1374 1371 1466 1467 1498
Arbetslöshetsrapporten -8926.00 -20500 -6600 -3400 -7800 -2600
Löner Lågutbildade 659.00 642 640 675 676 690
Levnadslön Familj 990.00 984 982 1015 1016 1037
Levnadslön Individuella 670.00 666 665 687 687 702
Sysselsättning Ändra 0.50 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 1 1 1.2 1.5 1.7
Inflation (Månad) 0.60 -0.2 0.6 0.5 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.60 105 106 105 106 107
Kärna Konsumentprisindexet 104.89 106 106 106 104 107
Kärna Inflation Rate 0.82 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8
Producentpriserna 103.60 106 107 106 105 108
Producentpriserna Förändras 1.90 1.9 2.1 1.8 2 1.9
KPI bostadshjälpmedel 108.40 109 109 110 110 112
Cpi Transportfordon 102.80 102 103 102 103 104
Mat Inflation -0.17 0.8 0.8 1 1.2 1.5
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Penningmängden M2 225412.00 261200 268800 274100 274100 293300
Banks Balansräkning 364440.00 408100 411200 415200 415200 429200
Lån Till Den Privata Sektorn 69293.00 88440 89950 91111 91111 98200
Privat skuld och BNP 248.20 248 248 248 244 244
Lån Tillväxt -0.10 0.7 0.7 1 1.5 1.7
Centralbanken Balansräkning 111532.00 125200 128500 132600 132600 151250
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -1894.96 -940 -1180 -1400 -880 -1460
Kurantkonto -324.71 51 551 -110 -100 -90
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
Import 7031.44 6190 6250 5910 6420 6110
Export 5136.49 5250 5070 4510 5540 4650
Utlandsskulden 412765.99 415900 416800 418300 419100 423300
Utländska Direktinvesteringar 90.43 450 360 250 380 120
Inkomster Från Turism 1051.72 1410 1950 1250 1200 1400
Guldreserver 382.50 383 383 383 383 383
Turister 1779897.00 4722000 4750000 1853000 3120000 2153000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 121.50 119 119 119 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
Statliga Utgifter 8540.40 8560 8564 8694 8694 8851
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 44.2 44.2 44.2 44 44
Statsskuld 244906.00 259100 261900 264000 267000 271000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen 2.30 2.2 2.5 1.5 1.4 1.1
Industriproduktion -7.60 -2.2 0.5 1.5 2 1.8
Industriproduktion (Månadsvis) -1.30 -0.2 -2.6 0.3 2.7 0.5
Manufacturing Produktion -1.90 -1.2 0.9 1.7 2.2 2
Lagerförändringar 342.87 150 45 75 55 88
Bilregistreringar 24900.00 25150 16200 19580 29400 22420
Ledande Ekonomiska Index 2.30 1.8 1.9 2.2 2.1 2.4
Gruv Produktion 9.20 5.1 2.2 1.8 1.5 2
Bilproduktionen 26000.00 23400 25900 19500 24100 21200
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence -9.30 -16.2 -10 -7 -8 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.20 -0.7 -1.6 0.8 1 -1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.20 3 2.8 2.6 2.5 2.2
Konsument - Spendera 29848.90 29426 29657 30386 30386 30933
Konsumentkrediter 115146.00 115592 115979 117390 117219 119503
Personliga Utgifter 1.50 1.7 1.8 2 2.1 2
Bankernas Utlåningsränta 2.67 2.76 2.76 2.76 3.01 3.01
Disponibel Personlig Inkomst 41778.90 41140 40968 42531 42531 43296
Bensinpriser 1.73 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51
Hushållen Skuld Till Bnp 67.20 61.1 61.1 61.1 57.8 57.8
Hushållen Skuld Till Inkomst 98.26 95.1 95.1 95.1 91.9 91.9
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Byggproduktionen 4.10 3 2.6 2.2 2 2
Housing - Index 132.34 140 142 144 145 149
Bygglov 2038.00 1720 1970 1450 1720 1620
Husägande Betyg 74.70 74 74 74 73.8 73.8


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.