Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
Lagren Marknaden 5299.37 5154 5005 4862 4722 4453
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.26 0.23 0.26 0.28 0.31 0.38
20 Year bond Yield 0.62 0.54 0.57 0.61 0.65 0.73
3 Månader Bill Yield -0.68 0.03 0.07 0.1 0.14 0.16
3 Års Note Yield -0.67 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13
30 Year bond-Yield 1.24 1.16 1.21 1.26 1.32 1.43
5 År Not Yield -0.41 0.04 0.09 0.14 0.19 0.23
52 Vecka Bill Yield -0.67 0.03 0.06 0.09 0.12 0.13
6 Månad Bill Yield -0.69 0.03 0.06 0.09 0.12 0.14
7 År Note Yield -0.15 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 4.90 3.6 1.5 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 15.50 7.5 5.1 8.4 6.5 2.3
Arbetslöshet 6.70 6.9 7 6.8 6.7 6.5
Inflation - Betygsätt 1.50 1.6 2 1.8 1.9 1.5
Inflation (Månad) -0.20 1.1 0.4 1.2 0.6 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1493.09 -1470 -1310 -720 -740 -1490
Kurantkonto 35.94 320 -460 100 360 -230
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4
Statsskulden Till Bnp 133.60 127 127 122 122 122
Statliga Budgetutskottet -5.70 -6.8 -6.8 -3.2 -3.2 -3.2
Förtroendekommissionen 1.80 1.7 2 1.6 1.4 1.9
Konsument - Confidence -11.90 -12 -8 -6 -4 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 -1 -0.7 1 0.9 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 4.90 3.6 1.5 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 15.50 7.5 5.1 8.4 6.5 2.3
BNP 231.26 210 210 230 230 230
Bnp Fasta Priser 48987.90 51727 50670 50607 52172 51835
Fasta Bruttoinvesteringar 9232.60 9696 9580 10227 9833 9800
Bnp Per Capita 22769.68 23600 23600 24400 24400 24400
Bnp Per Capita Ppp 32181.15 33400 33400 34400 34400 34400
Bruttonationalprodukt 49130.59 56117 55584 53258 52324 56863
Bnp Från Jordbruk 949.70 968 953 1010 1011 975
Bnp Från Entreprenad 1991.30 2086 2054 2174 2121 2101
Bnp Från Tillverkning 6300.00 6645 6502 6617 6710 6651
Bnp Från Tjänster 8004.90 8652 8393 7915 8525 8586
Bnp Från Transport 3830.90 4089 4060 4024 4080 4153
Bnp Från Verktyg 1445.10 1588 1575 1609 1539 1611

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.70 6.9 7 6.8 6.7 6.5
Sysselsättningsgraden 55.30 54.2 54.1 54.4 54.3 54.5
Arbetskraftsdeltagande 58.00 58.1 58.3 58.5 58.4 58.7
Långtidsarbetslöshet 2.40 2.6 2.7 2.5 2.4 2.3
Ungdomsarbetslöshet 23.50 23.7 23.8 23.6 23.5 23.4
Arbetskostnaderna 115.70 111 129 114 120 132
Löner 1188.06 1265 1237 1238 1239 1269
Lönerna I Manufacturing 144.37 113 153 118 134 157
Löne Tillväxt 8.40 5.1 4.2 4.3 3.6 2.5
Minimilöner 775.83 776 776 785 785 785
Befolkning 10.30 10.29 10.29 10.27 10.27 10.27
Pensionsåldern Kvinnor 66.50 66.5 66.5 66.58 66.58 66.58
Pensionsåldern Män 66.50 66.5 66.5 66.58 66.58 66.58
Produktivitet 100.20 104 105 105 105 107
Sysselsättning Ändra -0.80 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.50 1.6 2 1.8 1.9 1.5
Inflation (Månad) -0.20 1.1 0.4 1.2 0.6 0.3
Konsumentprisindex Kpi 104.78 106 106 106 107 108
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.41 106 105 106 107 107
Kärna Konsumentprisindexet 104.08 105 105 106 106 107
Kärna Inflation Rate 0.92 1 1.2 1.4 1.5 1.7
Producentpriserna 108.90 109 102 106 111 105
Producentpriserna Förändras 11.00 11 4.4 4.6 3.7 2.5
KPI bostadshjälpmedel 110.66 110 111 111 112 113
Cpi Transportfordon 105.57 101 102 104 106 104
Mat Inflation 0.60 1.2 1.5 1.4 1.6 1.8
Bnp-Deflatorn 1.80 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 0.44 -0.33 -0.33 -0.33
Penningmängden M2 282132.30 285100 291200 294200 292900 295200
Banks Balansräkning 469173.40 466800 469100 468700 472400 476100
Lån Till Den Privata Sektorn 76508.20 76856 77294 78731 79215 79768
Lån Tillväxt 5.90 6.5 4.5 5.1 4.2 3.2
Privat skuld och BNP 253.90 255 255 251 251 251
Centralbanken Balansräkning 215509.00 209900 211800 215800 214600 221200

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -1493.09 -1470 -1310 -720 -740 -1490
Kurantkonto 35.94 320 -460 100 360 -230
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.8 -0.8 -0.4 -0.4 -0.4
Import 7116.89 6590 5910 6710 5690 6380
Export 5623.80 5120 4600 5990 4950 4890
Utlandsskulden 415928.00 424200 432300 436400 434200 436600
Kapitalflöden 522.31 460 210 210 210 440
Utländska Direktinvesteringar 680.46 190 220 260 320 380
Inkomster Från Turism 687.01 1050 650 760 1200 850
Guldreserver 382.57 383 383 383 383 383
Turister 1854442.00 2101000 1552000 1552000 3622000 1954000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 133.60 127 127 122 122 122
Statliga Budgetutskottet -5.70 -6.8 -6.8 -3.2 -3.2 -3.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -7619.60 -8700 -3810 1600 -10300 -5660
Statliga Utgifter 8752.90 9200 9058 9237 9322 9267
Offentliga Utgifterna Till Bnp 48.40 48 48 48 46 46
Statliga Intäkter 25634.00 39200 52120 14500 29900 55440
Statsskuld 275285.00 277900 278400 279100 278900 283000
Skatteutgifter 27920.00 47900 62060 12900 40200 61100

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 1.80 1.7 2 1.6 1.4 1.9
Industriproduktion 0.50 4.2 5.1 5.6 4.8 3.8
Industriproduktion (Månadsvis) 3.40 -1.1 0.7 -0.6 0.5 0.5
Manufacturing Produktion -0.20 6.5 5.5 5.9 4.8 3.7
Kapacitetsutnyttjande 79.52 72 75 75 75 79
Bilregistreringar 7971.00 16400 17100 15100 18900 21100
Ledande Ekonomiska Index 2.70 7.2 5.1 5.5 4.9 3.6
Bilproduktionen 11884.00 32800 15900 27900 25600 21500

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence -11.90 -12 -8 -6 -4 -7
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.40 -1 -0.7 1 0.9 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.60 4.5 4.8 5.4 4.6 3.2
Konsument - Spendera 31865.90 32972 32122 31742 33937 32860
Personliga Besparingar 14.20 8.5 7.1 7.6 7.7 8
Konsumentkrediter 123052.00 128818 126909 131550 130533 129828
Hushållen Skuld Till Bnp 68.30 71 71 67 67 67
Hushållen Skuld Till Inkomst 92.93 100 100 97 97 97
Personliga Utgifter 7.10 7.6 4.9 5.6 4.5 3.6
Bankernas Utlåningsränta 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Disponibel Personlig Inkomst 41849.00 45908 44736 45364 44569 45765
Bensinpriser 1.96 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Byggproduktionen 2.00 4.6 4.5 5.1 4.2 3.6
Housing - Index 159.10 156 160 162 162 162
Husägande Betyg 73.90 73.4 73.4 73.4 73.4 73
Bygglov 1937.00 2150 1980 2450 2250 2100


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.