Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16 1.15
Lagren Marknaden 4367.31 4284 4198 4115 4033 3868
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.31 0.34 0.37 0.41 0.45 0.53

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -14.10 4.6 2 2.3 1.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.50 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
Arbetslöshet 5.60 9.6 10 9.5 8.8 8
Inflation - Betygsätt 0.20 -0.3 0.1 0.5 1.6 1.1
Inflation (Månad) -1.30 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -827.78 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
Kurantkonto -1806.42 190 -350 -200 -40 -220
Bytesbalans Till Bnp -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
Statsskulden Till Bnp 117.70 132 132 124 124 124
Statliga Budgetutskottet 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
Förtroendekommissionen -2.90 -2.1 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
Konsument - Confidence -28.30 -14 -16 -12 -10 -12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.40 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp-Tillväxt -14.10 4.6 2 2.3 1.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -16.50 -7.7 -5.6 -2.1 10.2 5.9
BNP 237.69 200 200 230 230 230
Bnp Fasta Priser 42171.40 49348 48161 48002 54033 51003
Fasta Bruttoinvesteringar 9136.00 8851 8372 8944 10068 8866
Bnp Per Capita 24590.40 25100 25100 25700 25700 25700
Bnp Per Capita Ppp 34798.00 32600 32600 33400 33400 33400
Bnp Från Jordbruk 1025.80 992 965 1004 1130 1022
Bnp Från Entreprenad 1960.20 1869 1799 1919 2160 1905
Bnp Från Tillverkning 6020.60 6000 5833 5894 6635 6177
Bnp Från Tjänster 8437.60 8640 8456 8260 9298 8955
Bnp Från Transport 3668.00 3703 3571 3591 4042 3782
Bnp Från Verktyg 1547.40 1564 1550 1515 1705 1642
Bruttonationalprodukt 50557.78 52433 51580 49496 55715 54623

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 5.60 9.6 10 9.5 8.8 8
Egenföretagare 4693.50 4960 4990 4990 4990 5110
Arbetslösa Personer 331.20 291 275 275 275 275
Deltid Sysselsättning 456.10 585 600 600 600 615
Heltid 4275.10 4470 4510 4510 4510 4590
Sysselsättningsgraden 53.20 55.9 55.7 55.7 55.7 55.7
Arbetskraftsdeltagande 56.30 59.6 59.4 59.4 59.4 59.5
Långtidsarbetslöshet 2.50 4.5 4.9 4.4 3.7 3.7
Ungdomsarbetslöshet 25.60 27.6 28 27.5 26.8 26.8
Arbetskostnaderna 99.10 91.55 109 98.11 99.6 110
Lediga Jobb 10328.00 16250 10412 10412 10412 10450
Löner 1188.06 1114 1161 1176 1194 1178
Lönerna I Manufacturing 105.90 101 146 109 106 148
Löne Tillväxt -13.20 -6.2 -2.3 -1 0.5 1.5
Minimilöner 740.83 741 741 741 741 780
Befolkning 10.28 10.25 10.25 10.23 10.23 10.23
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5 66.5
Produktivitet 104.10 100 104 104 104 104
Arbetslöshetsrapporten 16611.00 4800 2600 -1600 -2220 -1800
Sysselsättning Ändra -0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.20 -0.3 0.1 0.5 1.6 1.1
Inflation (Månad) -1.30 0.5 0.3 1.1 0.1 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.83 104 104 105 106 105
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105.50 104 104 104 107 105
Kärna Konsumentprisindexet 105.17 105 105 105 105 107
Kärna Inflation Rate 0.20 0.8 1.1 1.1 1.1 1.7
Producentpriserna 97.90 104 108 103 98.66 110
Producentpriserna Förändras -5.70 0.9 1.4 1.4 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 107.57 108 109 110 109 110
Cpi Transportfordon 100.35 102 103 100 102 104
Mat Inflation 3.20 1.1 1.5 1.4 1.4 1.8
Bnp-Deflatorn 1.60 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Penningmängden M2 246088.30 255400 263300 263300 263300 275200
Banks Balansräkning 431296.20 406300 411200 411200 411200 419100
Lån Till Den Privata Sektorn 69675.00 72574 71822 71884 72741 73043
Lån Tillväxt 4.60 5 7 6.5 4.4 1.7
Privat skuld och BNP 248.20 244 244 244 244 240
Centralbanken Balansräkning 132467.00 136400 144240 144240 144240 144240

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -827.78 -1700 -1460 -1350 -1500 -1440
Kurantkonto -1806.42 190 -350 -200 -40 -220
Bytesbalans Till Bnp -0.10 -0.8 -0.8 -0.2 -0.2 -0.2
Import 5094.54 6530 6110 6550 6350 6410
Export 4266.76 4300 4150 5200 4850 4600
Utlandsskulden 410719.00 419100 423300 423300 423300 426300
Kapitalflöden -1251.62 510 287 287 287 320
Utländska Direktinvesteringar 330.61 450 120 120 120 180
Remitteringar 270.83 295 402 402 402 415
Inkomster Från Turism 260.45 2050 1400 1400 1400 1600
Guldreserver 382.50 383 383 383 383 383
Vapen Sales 3.00 50 50 50 50 50
Turister 201000.00 4910000 2153000 2153000 2153000 2452000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 117.70 132 132 124 124 124
Statliga Budgetutskottet 0.20 -7 -7 -2.6 -2.6 -2.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -4752.40 -6000 -3310 -10200 -15600 -3810
Statliga Utgifter 8370.30 8145 7905 8195 9224 8372
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.70 48 48 46 46 46
Statliga Intäkter 17405.00 36200 47250 9700 23600 52120
Statsskuld 254769.00 269100 271000 271000 271000 276000
Skatteutgifter 22157.00 48200 65560 19900 39200 62060
Militära Utgifter 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Förtroendekommissionen -2.90 -2.1 -1.6 -1.2 -0.5 0.1
Industriproduktion -14.60 1.5 1.2 1.2 1.2 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) 11.20 -1.2 0.5 0.5 0.5 0.4
Manufacturing Produktion -15.70 1.4 1.1 1.1 1.1 1.5
Kapacitetsutnyttjande 73.19 81 81.4 81.4 81.4 81.5
Lagerförändringar -69.05 55 88 88 88 95
Bilregistreringar 11076.00 16600 22420 22420 22420 25180
Ledande Ekonomiska Index -5.00 2 2.4 2.4 2.4 2.5
Gruv Produktion -9.50 1.7 2 2 2 1.4
Bilproduktionen 18317.00 26500 21200 21200 21200 20600

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsument - Confidence -28.30 -14 -16 -12 -10 -12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 4.40 -1.4 -1.2 1.3 -1.1 -0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.60 1.9 2.2 2.2 2.2 2.3
Konsument - Spendera 31114.90 31229 30293 30461 34289 32080
Personliga Besparingar 6.20 6.5 6.7 6.7 6.7 7.1
Konsumentkrediter 118818.00 115171 112175 116375 130937 118793
Hushållen Skuld Till Bnp 63.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Hushållen Skuld Till Inkomst 92.97 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Personliga Utgifter -10.40 2 1.9 1.9 1.9 2.3
Bankernas Utlåningsränta 1.84 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63
Disponibel Personlig Inkomst 41676.00 42759 41421 40801 45927 43865
Bensinpriser 1.65 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Byggproduktionen -13.20 2.2 1.8 1.8 1.8 1.5
Housing - Index 151.23 145 149 149 149 154
Husägande Betyg 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
Bygglov 1734.00 1880 1620 1620 1620 1790


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.