Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Valuta 1.09 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
Lagren Marknaden 5151.44 5201 5151 5101 5051 4953
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.18 0.26 0.29 0.32 0.35 0.42

Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.60 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
Arbetslöshet 6.70 6.8 6.8 5.7 6 5.8
Inflation - Betygsätt 0.80 0.8 1.1 1 1.2 1.5
Inflation (Månad) -0.80 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1424.60 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
Kurantkonto -278.32 -180 -40 190 -90 -120
Bytesbalans Till Bnp 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Statsskulden Till Bnp 122.20 117 117 117 117 115
Statliga Budgetutskottet -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Förtroendekommissionen 2.20 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Konsument - Confidence -7.80 -8 -9 -8 -6 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.50 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Bnp-Tillväxt 0.60 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.20 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7
BNP 237.98 251 251 251 251 259
Bnp Fasta Priser 50860.20 50364 50635 50779 51776 52656
Fasta Bruttoinvesteringar 9072.00 9264 9249 9123 9235 9392
Bnp Per Capita 23737.70 25100 25100 25100 25100 25700
Bnp Per Capita Ppp 28687.50 29600 29600 29600 29600 29600
Bnp Från Jordbruk 1021.80 1007 1019 1028 1040 1058
Bnp Från Entreprenad 1902.30 1924 1906 1913 1937 1969
Bnp Från Tillverkning 6156.30 6265 6256 6191 6267 6374
Bnp Från Tjänster 8831.70 8819 8854 8882 8991 9144
Bnp Från Transport 3735.00 3685 3742 3756 3802 3867
Bnp Från Verktyg 1540.00 1575 1569 1549 1568 1594
Bruttonationalprodukt 53814.68 50352 52758 54120 54783 55715

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Arbetslöshet 6.70 6.8 6.8 5.7 6 5.8
Egenföretagare 4809.60 4960 4960 4960 4990 5110
Arbetslösa Personer 369.70 291 291 291 275 275
Deltid Sysselsättning 500.10 585 585 585 600 615
Heltid 4407.60 4470 4470 4470 4510 4590
Sysselsättningsgraden 55.30 55.2 55.6 55.9 55.7 55.7
Arbetskraftsdeltagande 59.30 59.1 59.4 59.6 59.4 59.5
Långtidsarbetslöshet 2.80 3.2 3.2 2.1 2.4 2.4
Ungdomsarbetslöshet 19.30 19.6 19.6 18.5 18.8 18.8
Arbetskostnaderna 97.80 99.21 107 100 99.95 102
Lediga Jobb 12128.00 16250 16250 16250 10412 10450
Löner 1188.06 1201 1201 1200 1196 1223
Löne Tillväxt 3.30 2.6 2.6 2.5 2.2 2.2
Lönerna I Manufacturing 149.34 111 127 110 110 112
Minimilöner 740.83 741 741 741 741 780
Befolkning 10.29 10.25 10.25 10.25 10.25 10.23
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5
Löner Högutbildad 1430.00 1467 1467 1466 1461 1494
Arbetslöshetsrapporten 5942.00 -7800 -7800 -4800 -2600 -1800
Löner Lågutbildade 659.00 676 676 675 674 688
Produktivitet 111.70 100 100 100 104 104
Levnadslön Familj 990.00 1016 1016 1015 1012 1034
Levnadslön Individuella 670.00 687 687 687 685 700
Sysselsättning Ändra 0.30 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Inflation - Betygsätt 0.80 0.8 1.1 1 1.2 1.5
Inflation (Månad) -0.80 1.1 0.1 0.5 0.3 0.4
Harmoniserade Konsumentprisindexet 102.57 104 106 106 105 106
Konsumentprisindex Kpi 103.23 105 106 105 105 107
Kärna Konsumentprisindexet 102.83 105 106 105 106 107
Kärna Inflation Rate 0.43 0.4 0.6 0.8 1.1 1.7
Producentpriserna 101.00 105 105 104 108 110
Producentpriserna Förändras -1.90 0.7 1 0.9 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 109.06 109 110 109 110 112
Cpi Transportfordon 103.42 102 103 103 104 105
Mat Inflation 0.79 0.6 0.9 1.1 1.5 1.8
Bnp-Deflatorn 1.50 1.7 1.7 1.21 1.8 1.7

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Penningmängden M2 234668.00 249100 251100 255400 263300 275200
Banks Balansräkning 368193.00 392200 398200 406300 411200 419100
Lån Till Den Privata Sektorn 67123.00 69719 70654 69510 69380 70559
Privat skuld och BNP 248.20 244 244 244 244 240
Lån Tillväxt 0.30 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7
Centralbanken Balansräkning 110895.00 127400 127400 136400 144240 144240

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Handelsbalans -1424.60 -1580 -1720 -1700 -1460 -1440
Kurantkonto -278.32 -180 -40 190 -90 -120
Bytesbalans Till Bnp 0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -1
Import 6009.78 7120 6820 6980 6310 6590
Export 4585.18 5540 5100 5280 4650 4890
Utlandsskulden 409805.00 419100 419100 421869 423300 426300
Kapitalflöden 780.48 510 510 510 287 320
Utländska Direktinvesteringar 579.68 380 550 450 120 180
Remitteringar 351.02 295 295 295 402 415
Inkomster Från Turism 984.40 1200 1510 2050 1400 1600
Guldreserver 382.54 383 383 383 383 383
Turister 2249049.00 3120000 3120000 4910000 2153000 2452000
Vapen Sales 3.00 50 50 50 50 50

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Statsskulden Till Bnp 122.20 117 117 117 117 115
Statliga Budgetutskottet -0.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -3969.00 -800 -3500 -2000 -3310 -3810
Statliga Utgifter 8331.70 8366 8372 8379 8482 8626
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 44 44 44 44 43.8
Statliga Intäkter 49914.00 12400 24700 39200 51250 52120
Statsskuld 252278.00 267000 268500 269100 271000 276000
Skatteutgifter 49424.00 13200 28200 41200 57560 59060
Militära Utgifter 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
Asylansökningar 190.00 70 70 70 85 70

Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Förtroendekommissionen 2.20 1.9 2.3 2.1 1.8 1.8
Industriproduktion 3.30 1.2 1.4 1.5 1.2 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) 2.80 1.1 -1.8 -1.2 0.5 0.4
Manufacturing Produktion 0.50 0.9 1.1 1.4 1.1 1.5
Kapacitetsutnyttjande 80.36 81 81 81 81.4 81.5
Lagerförändringar 490.87 55 55 55 88 95
Bilregistreringar 14423.00 29400 29400 16600 22420 25180
Ledande Ekonomiska Index 2.00 2.1 2.1 2 2.4 2.5
Gruv Produktion 1.20 1.5 2 1.7 2 1.4
Bilproduktionen 23415.00 24100 24100 26500 21200 20600

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Konsument - Confidence -7.80 -8 -9 -8 -6 -6.6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -1.50 1 -0.7 -1.4 -1.2 -0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.30 2.5 2.2 1.9 2.2 2.3
Konsument - Spendera 32028.70 31664 31846 32210 32605 33160
Personliga Besparingar 6.20 5.7 6.2 6.5 6.7 7.1
Konsumentkrediter 118829.00 115808 116339 118875 120975 123032
Personliga Utgifter 2.40 2.1 1.7 2 1.9 2.3
Bankernas Utlåningsränta 2.51 2.62 2.62 2.62 2.62 2.62
Disponibel Personlig Inkomst 43886.00 43542 44275 44135 44676 45435
Bensinpriser 1.67 1.49 1.53 1.56 1.62 1.62
Hushållen Skuld Till Bnp 65.40 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Hushållen Skuld Till Inkomst 98.26 91.9 91.9 91.9 91.9 86

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
Byggproduktionen 0.90 2 2 2.2 1.8 1.5
Housing - Index 143.12 145 138 145 149 154
Bygglov 1762.00 1720 1720 1880 1620 1790
Husägande Betyg 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.