Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 5022.17 4986 4931 4878 4824 4720
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.27 0.32 0.35 0.38 0.42 0.51
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
Arbetslöshet 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
Inflation - Betygsätt -0.10 -0.3 0.5 0.8 1.1 1.2
Inflation (Månad) -0.10 0.9 0.2 1.1 0.1 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1750.78 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Kurantkonto 649.31 551 -110 -220 -100 -90
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Statsskulden Till Bnp 121.50 119 119 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Förtroendekommissionen 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Konsument - Confidence -7.60 -10 -7 -8 -9 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 -1.6 0.8 1 -0.7 -1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
BNP 237.98 245 245 251 251 251
Bnp Fasta Priser 46714.70 46856 47040 47298 47509 47887
Fasta Bruttoinvesteringar 8687.80 8342 8362 9063 8835 8513
Bnp Per Capita 23737.70 24500 24500 25100 25100 25100
Bnp Per Capita Ppp 28687.50 29100 29100 29600 29600 29600
Bnp Från Jordbruk 827.20 851 846 844 841 861
Bnp Från Entreprenad 1753.20 1652 1702 1828 1783 1732
Bnp Från Tillverkning 5601.40 5740 5760 5713 5697 5864
Bnp Från Tjänster 8784.10 8716 8815 8942 8933 8974
Bnp Från Transport 3421.20 3398 3394 3382 3479 3455
Bnp Från Verktyg 1236.80 1273 1277 1262 1258 1300
Bruttonationalprodukt 50051.60 52247 52349 50953 50902 53291
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.30 5.9 6.5 6.8 6.8 6
Arbetslösa Personer 319.30 306 295 291 291 275
Sysselsättningsgraden 55.50 55.8 55.4 55.2 55.6 55.7
Arbetskraftsdeltagande 59.20 59.5 59.2 59.1 59.4 59.4
Långtidsarbetslöshet 2.70 2.3 2.9 3.2 3.2 3.5
Ungdomsarbetslöshet 19.30 18.9 19.5 19.8 19.8 20.1
Arbetskostnaderna 103.90 99.5 115 99.21 107 117
Löner 1170.63 1201 1200 1201 1201 1226
Löne Tillväxt 3.40 2.9 2.5 2.6 2.6 2.2
Lönerna I Manufacturing 135.71 107 151 111 126 154
Minimilöner 700.00 700 700 725 725 725
Befolkning 10.29 10.28 10.27 10.25 10.25 10.25
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Löner Högutbildad 1430.00 1379 1466 1467 1467 1498
Arbetslöshetsrapporten -901.00 -6600 -3400 -7800 -7800 -2600
Löner Lågutbildade 659.00 644 675 676 676 690
Levnadslön Familj 990.00 988 1015 1016 1016 1037
Levnadslön Individuella 670.00 669 687 687 687 702
Sysselsättning Ändra -0.60 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt -0.10 -0.3 0.5 0.8 1.1 1.2
Inflation (Månad) -0.10 0.9 0.2 1.1 0.1 0.3
Konsumentprisindex Kpi 103.21 104 104 105 106 105
Kärna Konsumentprisindexet 103.21 105 104 105 106 105
Kärna Inflation Rate 0.22 0.2 0.4 0.4 0.6 1.1
Producentpriserna 103.04 107 106 105 105 108
Producentpriserna Förändras -1.10 -0.6 0.5 0.7 1 1.4
KPI bostadshjälpmedel 108.13 108 109 109 110 111
Cpi Transportfordon 103.05 102 101 102 103 103
Mat Inflation -0.04 0.4 0.9 0.9 1.2 1.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
Penningmängden M2 234034.00 238800 244100 249100 251100 263300
Banks Balansräkning 367139.00 376200 384200 392200 398200 411200
Lån Till Den Privata Sektorn 70256.00 72901 70843 70550 71450 72118
Privat skuld och BNP 248.20 248 248 244 244 244
Lån Tillväxt 0.60 0.7 1 1.5 1.5 1.7
Centralbanken Balansräkning 111915.00 115500 122600 127400 132600 144240
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1750.78 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Kurantkonto 649.31 551 -110 -220 -100 -90
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Import 7128.47 6250 5910 6420 6320 6110
Export 5377.69 5070 4510 5540 5400 4650
Utlandsskulden 417357.00 414645 420196 421869 424452 427759
Utländska Direktinvesteringar 445.52 360 250 380 550 120
Inkomster Från Turism 2021.05 1950 1250 1200 1510 1400
Guldreserver 382.54 383 383 383 383 383
Turister 5658153.00 4750000 1853000 3120000 3120000 2153000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 121.50 119 119 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Statliga Utgifter 8551.60 8667 8684 8697 8697 8840
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 44.2 44.2 44 44 44
Statsskuld 250358.00 261900 264000 267000 268500 271000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 2.30 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Industriproduktion -3.50 0.5 1.5 1.2 1.4 1.2
Industriproduktion (Månadsvis) 3.50 -2.6 0.3 1.1 -1.8 0.5
Manufacturing Produktion -1.50 -0.2 1 0.9 1.1 1.1
Bilregistreringar 25305.00 16200 19580 29400 29400 22420
Ledande Ekonomiska Index 2.00 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4
Bilproduktionen 20969.00 25900 19500 24100 24100 21200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -7.60 -10 -7 -8 -9 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.00 -1.6 0.8 1 -0.7 -1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.70 3.7 2.6 2.5 2.2 2.2
Konsument - Spendera 29843.90 30024 30420 30483 30351 30967
Konsumentkrediter 115683.00 117362 117390 117189 117650 119503
Personliga Utgifter 2.10 1.8 2 2.1 1.7 1.9
Bankernas Utlåningsränta 2.51 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Disponibel Personlig Inkomst 43192.90 41457 42531 43970 43927 43296
Bensinpriser 1.65 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45
Hushållen Skuld Till Bnp 66.90 61.1 61.1 57.8 57.8 57.8
Hushållen Skuld Till Inkomst 98.26 95.1 95.1 91.9 91.9 91.9
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 4.20 2.6 2.2 2 2 1.8
Housing - Index 137.14 142 144 145 138 149
Bygglov 1665.00 1970 1450 1720 1720 1620
Husägande Betyg 74.50 74 74 73.8 73.8 73.8


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.