Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 1.11 1.1 1.09 1.09 1.09 1.08
Lagren Marknaden 4380.64 4219 4135 4053 3972 3810
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.56 0.71 0.79 0.86 0.95 1.12

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -3.90 -11.4 4.6 2 2.3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 -11.9 -7.7 -5.6 -2.1 5.9
Arbetslöshet 6.70 9.5 10.3 11 11.5 9.9
Inflation - Betygsätt -0.20 -1.1 -0.3 0.1 0.5 1.1
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1585.92 -1720 -1700 -1460 -1600 -1440
Kurantkonto -406.60 -40 190 -90 -90 -120
Bytesbalans Till Bnp -0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1
Statsskulden Till Bnp 117.70 120 120 120 124 124
Statliga Budgetutskottet 0.20 -7 -7 -7 -4.6 -4.6
Förtroendekommissionen -3.20 -3 -2.1 -1.6 -1.2 0.1
Konsument - Confidence -29.10 -34 -32 -26 -19 -16
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -11.80 -0.7 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp-Tillväxt -3.90 -11.4 4.6 2 2.3 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.40 -11.9 -7.7 -5.6 -2.1 5.9
BNP 245.00 251 251 251 259 259
Bnp Fasta Priser 49031.70 48487 49348 48161 49947 51003
Fasta Bruttoinvesteringar 8868.20 8779 8851 8372 8682 8866
Bnp Per Capita 23737.70 23037 25100 25100 25700 25700
Bnp Per Capita Ppp 28687.50 27840 29600 29600 27840 28336
Bnp Från Jordbruk 1022.20 971 992 965 1001 1022
Bnp Från Entreprenad 1905.40 1837 1869 1799 1865 1905
Bnp Från Tillverkning 6179.00 5974 6000 5833 6049 6177
Bnp Från Tjänster 8958.10 8480 8640 8456 8770 8955
Bnp Från Transport 3783.00 3626 3703 3571 3704 3782
Bnp Från Verktyg 1642.30 1534 1564 1550 1608 1642
Bruttonationalprodukt 54639.88 50759 52433 51580 53492 54623

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 6.70 9.5 10.3 11 11.5 9.9
Egenföretagare 4811.60 4960 4960 4990 4990 5110
Arbetslösa Personer 353.80 291 291 275 275 275
Deltid Sysselsättning 485.10 585 585 600 600 615
Heltid 4380.80 4470 4470 4510 4510 4590
Sysselsättningsgraden 54.70 55.6 55.9 55.7 55.7 55.7
Arbetskraftsdeltagande 58.60 59.4 59.6 59.4 59.4 59.5
Långtidsarbetslöshet 2.80 4.7 5.5 6.2 6.7 6.7
Ungdomsarbetslöshet 19.50 21.4 22.2 22.9 23.4 23.4
Arbetskostnaderna 110.60 107 100 113 113 116
Lediga Jobb 3142.00 16250 16250 10412 10412 10450
Löner 1188.06 1219 1218 1214 1214 1241
Löne Tillväxt 1.70 2.6 2.5 2.2 2.2 2.2
Lönerna I Manufacturing 110.31 127 110 153 111 156
Minimilöner 740.83 741 741 741 741 780
Befolkning 10.28 10.25 10.25 10.25 10.23 10.23
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.42 66.5 66.5
Levnadslön Familj 990.00 1016 1015 1012 1012 1034
Levnadslön Individuella 670.00 687 687 685 685 700
Produktivitet 103.80 100 100 104 104 104
Löner Lågutbildade 659.00 676 675 674 674 688
Löner Högutbildad 1430.00 1467 1466 1461 1461 1494
Arbetslöshetsrapporten 28199.00 18800 4800 2600 -1600 -1800
Sysselsättning Ändra 0.00 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt -0.20 -1.1 -0.3 0.1 0.5 1.1
Inflation (Månad) 0.30 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.37 104 104 104 105 105
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.46 104 104 104 104 105
Kärna Konsumentprisindexet 104.71 106 105 105 103 107
Kärna Inflation Rate -0.10 0.6 0.8 1.1 1.1 1.7
Producentpriserna 98.20 105 104 108 101 110
Producentpriserna Förändras -5.50 1 0.9 1.4 1.4 1.6
KPI bostadshjälpmedel 107.69 107 108 109 110 110
Cpi Transportfordon 99.42 101 102 103 100 104
Mat Inflation 3.82 0.6 1.1 1.5 1.4 1.8
Bnp-Deflatorn 1.60 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
Penningmängden M2 243544.10 251100 255400 263300 263300 275200
Banks Balansräkning 418685.90 398200 406300 411200 411200 419100
Lån Till Den Privata Sektorn 67497.00 67469 67344 63364 65017 67103
Lån Tillväxt 0.30 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
Privat skuld och BNP 248.20 244 244 244 244 240
Centralbanken Balansräkning 117222.00 127400 136400 144240 144240 144240

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -1585.92 -1720 -1700 -1460 -1600 -1440
Kurantkonto -406.60 -40 190 -90 -90 -120
Bytesbalans Till Bnp -0.10 -0.8 -0.8 -0.8 -1 -1
Import 6095.95 6820 6980 6310 7290 6590
Export 4510.03 5100 5280 4650 5690 4890
Utlandsskulden 410719.00 419100 419100 423300 423300 426300
Kapitalflöden -507.91 510 510 287 287 320
Utländska Direktinvesteringar 460.44 550 450 120 120 180
Remitteringar 269.27 295 295 402 402 415
Inkomster Från Turism 642.54 1510 2050 1400 1400 1600
Guldreserver 382.50 383 383 383 383 383
Vapen Sales 3.00 50 50 50 50 50
Turister 1323906.00 3120000 4910000 2153000 2153000 2452000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 117.70 120 120 120 124 124
Statliga Budgetutskottet 0.20 -7 -7 -7 -4.6 -4.6
Regeringen Budgetutskottet Värde -1553.00 -6500 -6000 -3310 -10200 -3810
Statliga Utgifter 8374.20 8013 8145 7905 8198 8372
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.70 48 48 48 46 46
Statliga Intäkter 11474.00 21700 36200 47250 9700 52120
Statsskuld 249980.00 268500 269100 271000 271000 276000
Skatteutgifter 13027.00 30200 48200 65560 19900 62060
Militära Utgifter 3969.00 4334 4334 4334 4334 4334
Asylansökningar 190.00 70 70 85 85 70

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Förtroendekommissionen -3.20 -3 -2.1 -1.6 -1.2 0.1
Industriproduktion -7.20 1.4 1.5 1.2 1.2 1.6
Industriproduktion (Månadsvis) -8.30 -1.8 -1.2 0.5 0.5 0.4
Manufacturing Produktion -10.50 1.1 1.4 1.1 1.1 1.5
Kapacitetsutnyttjande 69.92 81 81 81.4 81.4 81.5
Lagerförändringar 139.74 55 55 88 88 95
Bilregistreringar 2749.00 29400 16600 22420 22420 25180
Ledande Ekonomiska Index -2.70 2.1 2 2.4 2.4 2.5
Gruv Produktion -9.40 2 1.7 2 2 1.4
Bilproduktionen 13686.00 24100 26500 21200 21200 20600

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsument - Confidence -29.10 -34 -32 -26 -19 -16
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -11.80 -0.7 -1.4 -1.2 -1.2 -0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -5.60 2.2 1.9 2.2 2.2 2.3
Konsument - Spendera 32090.00 30266 31229 30293 31416 32080
Personliga Besparingar 6.20 6.2 6.5 6.7 6.7 7.1
Konsumentkrediter 118871.00 111094 115171 112175 116600 118793
Hushållen Skuld Till Bnp 63.90 57.8 57.8 57.8 57.8 54
Hushållen Skuld Till Inkomst 92.97 91.9 91.9 91.9 91.9 86
Personliga Utgifter -1.70 1.7 2 1.9 1.9 2.3
Bankernas Utlåningsränta 2.44 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65
Disponibel Personlig Inkomst 43878.40 42279 42759 41421 42957 43865
Bensinpriser 1.46 1.35 1.28 1.22 1.16 1.1

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Byggproduktionen 1.10 2 2.2 1.8 1.8 1.5
Housing - Index 144.10 138 145 149 149 154
Husägande Betyg 74.50 73.8 73.8 73.8 73.8 73.4
Bygglov 1602.00 1720 1880 1620 1620 1790


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.