Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
Lagren Marknaden 5202.23 5085 5033 4982 4931 4831
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.46 0.49 0.51 0.53 0.54 0.58
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
Arbetslöshet 6.80 5.6 6.5 6.8 6.8 6
Inflation - Betygsätt 0.40 0.8 1 1.2 1.4 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Handelsbalans -1631.25 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Kurantkonto -1563.85 551 -110 -100 -100 -90
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Statsskulden Till Bnp 121.50 119 119 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Förtroendekommissionen 2.40 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Konsument - Confidence -8.30 -10 -7 -8 -9 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.40 -1.6 0.8 1 1 -1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.50 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.80 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8
BNP 237.98 245 245 251 251 251
Bnp Fasta Priser 46448.80 46309 46970 46924 47016 47815
Fasta Bruttoinvesteringar 8896.70 8250 8286 8278 8294 8435
Bnp Per Capita 23737.70 24500 24500 25100 25100 25100
Bnp Per Capita Ppp 28687.50 29100 29100 29600 29600 29600
Bnp Från Jordbruk 832.70 841 847 846 848 862
Bnp Från Entreprenad 1779.80 1635 1696 1694 1698 1726
Bnp Från Tillverkning 5604.70 5669 5762 5757 5768 5866
Bnp Från Tjänster 8781.60 8636 8821 8812 8830 8980
Bnp Från Transport 3314.00 3353 3378 3375 3382 3439
Bnp Från Verktyg 1235.10 1239 1275 1274 1277 1298
Bruttonationalprodukt 50051.60 51648 52297 52246 52349 53239
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.80 5.6 6.5 6.8 6.8 6
Arbetslösa Personer 328.20 306 295 291 291 275
Sysselsättningsgraden 55.10 55.8 55.4 55.2 55.2 55.7
Arbetskraftsdeltagande 59.10 59.5 59.2 59.1 59.1 59.4
Långtidsarbetslöshet 2.70 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2
Ungdomsarbetslöshet 18.70 16 15.4 15 15 14.2
Arbetskostnaderna 96.70 98.92 115 115 115 117
Löner 1166.86 1177 1179 1181 1181 1205
Löne Tillväxt 4.90 2.3 2.5 2.6 2.6 2.2
Lönerna I Manufacturing 110.96 106 150 107 107 154
Minimilöner 700.00 700 700 725 725 725
Befolkning 10.29 10.28 10.27 10.25 10.25 10.25
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Löner Högutbildad 1430.00 1371 1466 1467 1467 1498
Arbetslöshetsrapporten -8926.00 -6600 -3400 -7800 -7800 -2600
Löner Lågutbildade 659.00 640 675 676 676 690
Levnadslön Familj 990.00 982 1015 1016 1016 1037
Levnadslön Individuella 670.00 665 687 687 687 702
Sysselsättning Ändra 0.40 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.40 0.8 1 1.2 1.4 1.5
Inflation (Månad) 0.00 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.70 105 105 105 106 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.95 106 106 104 104 107
Kärna Inflation Rate 0.61 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8
Producentpriserna 103.50 107 106 105 105 108
Producentpriserna Förändras -0.20 2.1 1.8 2 1.7 1.9
KPI bostadshjälpmedel 108.52 109 110 110 110 112
Cpi Transportfordon 102.35 103 102 103 104 103
Mat Inflation 0.40 0.8 1 1.2 1.2 1.5
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0.25
Interbankränta -0.36 -0.31 -0.31 -0.06 -0.33 -0.06
Penningmängden M2 230597.00 268800 274100 274100 274100 293300
Banks Balansräkning 364995.00 411200 415200 415200 415200 429200
Lån Till Den Privata Sektorn 69481.00 89950 91111 70843 70550 98200
Privat skuld och BNP 248.20 248 248 244 244 244
Lån Tillväxt -0.10 0.7 1 1.5 1.5 1.7
Centralbanken Balansräkning 111590.00 128500 132600 132600 132600 151250
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1631.25 -1180 -1400 -880 -920 -1460
Kurantkonto -1563.85 551 -110 -100 -100 -90
Bytesbalans Till Bnp -0.60 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4
Import 7257.77 6250 5910 6420 6320 6110
Export 5626.52 5070 4510 5540 5400 4650
Utlandsskulden 414409.79 416800 418300 419100 420196 423300
Utländska Direktinvesteringar 430.87 360 250 380 550 120
Inkomster Från Turism 1632.65 1950 1250 1200 1510 1400
Guldreserver 382.50 383 383 383 383 383
Turister 4850055.00 4750000 1853000 3120000 3120000 2153000
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 121.50 119 119 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.50 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Statliga Utgifter 8534.60 8567 8686 8677 8694 8842
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 44.2 44.2 44 44 44
Statsskuld 250358.00 261900 264000 267000 267000 271000
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 2.40 2.5 1.5 1.4 1.4 1.1
Industriproduktion -0.60 0.5 1.5 2 1.9 1.8
Industriproduktion (Månadsvis) -0.60 -2.6 0.3 2.7 2.7 0.5
Manufacturing Produktion -0.30 0.9 1.7 2.2 1.9 2
Lagerförändringar 488.30 45 75 55 55 88
Bilregistreringar 25305.00 16200 19580 29400 29400 22420
Ledande Ekonomiska Index 2.30 1.9 2.2 2.1 2.1 2.4
Gruv Produktion 1.30 2.2 1.8 1.5 2 2
Bilproduktionen 26000.00 25900 19500 24100 24100 21200
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Confidence -8.30 -10 -7 -8 -9 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.40 -1.6 0.8 1 1 -1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.40 2.8 2.6 2.5 2.5 2.2
Konsument - Spendera 29980.10 29667 30356 30326 30386 30903
Konsumentkrediter 115216.00 116017 117274 116949 117219 119385
Personliga Utgifter 1.50 1.8 2 2.1 2.1 2
Bankernas Utlåningsränta 2.61 2.76 2.76 3.01 2.7 3.01
Disponibel Personlig Inkomst 43192.90 40982 42489 42447 42531 43254
Bensinpriser 1.69 1.58 1.55 1.51 1.51 1.51
Hushållen Skuld Till Bnp 66.90 61.1 61.1 57.8 57.8 57.8
Hushållen Skuld Till Inkomst 98.26 95.1 95.1 91.9 91.9 91.9
Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Byggproduktionen 3.70 2.6 2.2 2 2 2
Housing - Index 137.14 142 144 145 145 149
Bygglov 1861.00 1970 1450 1720 1720 1620
Husägande Betyg 74.50 74 74 73.8 73.8 73.8


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.