Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 1.20 1.19 1.19 1.19 1.18 1.17
Lagren Marknaden 5016.48 4889 4791 4696 4602 4415
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.40 0.44 0.49 0.53 0.59 0.69

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.20 1.5 4 1 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.10 13.2 6.5 5.9 5.9 2
Arbetslöshet 7.10 8.8 9.4 8.6 8.3 7.5
Inflation - Betygsätt 0.50 0.9 1.2 1.1 1.3 1.4
Inflation (Månad) 1.40 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -707.60 -1460 -1550 -1440 -1440 -1440
Kurantkonto -282.80 -40 250 -220 -220 -100
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
Statsskulden Till Bnp 133.60 130 130 130 128 128
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.3 -4.3 -4.3 -3.2 -3.2
Förtroendekommissionen -1.10 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.8
Konsument - Confidence -23.00 -12 -10 -12 -12 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 0.8 -1 -0.7 -0.7 0.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp-Tillväxt 0.20 1.5 4 1 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.10 13.2 6.5 5.9 5.9 2
BNP 237.69 210 210 210 210 230
Bnp Fasta Priser 48144.70 49629 47865 48724 50757 51772
Fasta Bruttoinvesteringar 8988.00 9217 9403 8596 9531 9722
Bnp Per Capita 24590.40 23600 23600 23600 23600 24400
Bnp Per Capita Ppp 34798.00 33400 33400 33400 33400 34400
Bnp Från Jordbruk 889.10 1037 1162 878 997 1017
Bnp Från Entreprenad 1957.20 1981 2263 1759 2076 2117
Bnp Från Tillverkning 6186.20 6073 5363 5978 6548 6679
Bnp Från Tjänster 8023.40 8411 7251 9150 8481 8651
Bnp Från Transport 3859.20 3701 3498 3505 4031 4111
Bnp Från Verktyg 1498.70 1539 1657 1323 1574 1606
Bruttonationalprodukt 52892.41 51114 52405 54250 55137 56240

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 7.10 8.8 9.4 8.6 8.3 7.5
Sysselsättningsgraden 54.50 53 53.4 53.8 53.8 54.5
Arbetskraftsdeltagande 58.70 59.4 59.4 59.5 59.5 59.5
Långtidsarbetslöshet 2.40 3.2 4.1 2.3 3.9 3.1
Ungdomsarbetslöshet 21.60 25.4 26.3 12.5 26.1 25.3
Arbetskostnaderna 123.90 117 109 120 120 120
Löner 1188.06 1205 1161 1237 1237 1237
Lönerna I Manufacturing 107.98 154 146 158 158 158
Löne Tillväxt -4.10 0.5 1.2 1.5 1.5 2
Minimilöner 775.83 776 776 776 785 785
Befolkning 10.30 10.29 10.29 10.29 10.27 10.27
Pensionsåldern Kvinnor 66.50 66.5 66.5 66.5 66.58 66.58
Pensionsåldern Män 66.50 66.5 66.5 66.5 66.58 66.58
Produktivitet 100.20 102 104 105 105 107
Arbetslöshetsrapporten 3967.00 -2220 -2220 -1800 -1800 -2800
Sysselsättning Ändra 1.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 0.50 0.9 1.2 1.1 1.3 1.4
Inflation (Månad) 1.40 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
Konsumentprisindex Kpi 104.52 106 105 105 104 106
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.80 106 105 104 104 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.41 107 105 109 109 109
Kärna Inflation Rate 0.14 0.9 1 1.2 1.2 1.6
Producentpriserna 99.87 98.98 99.09 99.13 101 101
Producentpriserna Förändras -2.00 1.1 1 1.4 1.4 1.7
KPI bostadshjälpmedel 109.05 109 110 110 110 111
Cpi Transportfordon 102.35 101 100 101 102 103
Mat Inflation 0.80 1.2 1.7 1.9 1 1.8
Bnp-Deflatorn 1.90 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
Penningmängden M2 263660.00 263800 265100 271200 271200 282200
Banks Balansräkning 448962.40 454800 456800 457100 457100 469100
Lån Till Den Privata Sektorn 74200.80 73234 73990 73969 76234 77530
Lån Tillväxt 9.60 4.4 2.5 2.5 2.5 1.7
Privat skuld och BNP 236.00 255 255 255 255 251
Centralbanken Balansräkning 202205.00 144900 145900 147800 147800 154200

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -707.60 -1460 -1550 -1440 -1440 -1440
Kurantkonto -282.80 -40 250 -220 -220 -100
Bytesbalans Till Bnp -1.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
Import 5718.14 5250 6790 6010 6010 6380
Export 5011.54 4650 4850 4600 4600 4890
Utlandsskulden 410349.00 436700 434200 432300 432300 436600
Kapitalflöden 39.46 180 460 210 210 440
Utländska Direktinvesteringar 537.02 250 190 220 220 380
Inkomster Från Turism 519.55 1050 1320 650 650 980
Guldreserver 382.57 383 383 383 383 383
Turister 142953.00 3203000 4101000 1952000 1952000 1952000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 133.60 130 130 130 128 128
Statliga Budgetutskottet -5.70 -4.3 -4.3 -4.3 -3.2 -3.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -2335.70 -3310 -18310 -3810 -3810 -3810
Statliga Utgifter 8664.80 9100 8900 9000 9000 9100
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.70 46 46 46 46 44
Statliga Intäkter 7053.80 23600 39200 52120 52120 55440
Statsskuld 270492.00 274400 273900 273400 273400 277000
Skatteutgifter 4154.00 39200 47900 62060 62060 61100

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen -1.10 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.8
Industriproduktion -2.40 11.5 4.2 5.1 5.1 2.6
Industriproduktion (Månadsvis) 1.20 0.3 -1.1 0.7 0.7 0.5
Manufacturing Produktion -5.40 12 4.5 5.5 5.5 2.8
Kapacitetsutnyttjande 79.15 69 72 75 75 79
Bilregistreringar 12699.00 16200 16400 17100 17100 21100
Ledande Ekonomiska Index -3.80 9.5 7.2 5.1 5.1 2.7
Bilproduktionen 20588.00 20200 26800 18900 18900 21500

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsument - Confidence -23.00 -12 -10 -12 -12 -10
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.70 0.8 -1 -0.7 -0.7 0.1
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -14.50 5.1 1.8 4.8 4.8 2.5
Konsument - Spendera 30463.90 31498 30327 31490 32322 32969
Personliga Besparingar 12.80 10 8.5 7.1 7.6 8
Konsumentkrediter 120958.10 120179 134683 121654 127519 130070
Hushållen Skuld Till Bnp 67.10 71 71 71 71 67
Hushållen Skuld Till Inkomst 92.94 100 100 100 100 97
Personliga Utgifter -0.60 9.1 7.6 4.9 4.9 2.5
Bankernas Utlåningsränta 2.00 2 2 2 2 2
Disponibel Personlig Inkomst 42612.40 42134 41983 44076 45101 46003
Bensinpriser 1.83 1.71 1.62 1.43 1.47 1.39

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Byggproduktionen -4.80 4.1 3.6 4.5 4.5 2
Housing - Index 156.53 138 141 147 147 147
Husägande Betyg 73.90 73.4 73.4 73.4 73.4 73
Bygglov 1606.00 1740 1950 1450 1450 1680


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.