Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
Lagren Marknaden 5261.20 5065 5011 4957 4904 4800
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.35 0.19 0.2 0.22 0.25 0.3
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
Arbetslöshet 6.10 6.5 6.8 6.8 5.7 6
Inflation - Betygsätt 0.00 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Inflation (Månad) 0.00 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans -1801.50 -1400 -880 -880 -920 -1460
Kurantkonto 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
Bytesbalans Till Bnp 0.10 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Statsskulden Till Bnp 122.20 119 117 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Förtroendekommissionen 2.10 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
Konsument - Confidence -7.20 -7 -8 -9 -8 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.40 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp-Tillväxt 0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8
BNP 237.98 245 251 251 251 251
Bnp Fasta Priser 51295.80 50712 50954 51195 52168 51625
Fasta Bruttoinvesteringar 8687.80 8371 9063 8835 8835 8521
Bnp Per Capita 23737.70 24500 25100 25100 25100 25100
Bnp Per Capita Ppp 28687.50 29100 29600 29600 29600 29600
Bnp Från Jordbruk 827.20 847 844 841 841 862
Bnp Från Entreprenad 1753.20 1703 1828 1783 1783 1734
Bnp Från Tillverkning 5601.40 5766 5713 5697 5697 5869
Bnp Från Tjänster 8784.10 8824 8942 8933 8933 8982
Bnp Från Transport 3421.20 3397 3382 3479 3479 3458
Bnp Från Verktyg 1236.80 1278 1262 1258 1258 1301
Bruttonationalprodukt 52460.24 52400 50953 53352 53352 53343
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 6.10 6.5 6.8 6.8 5.7 6
Arbetslösa Personer 343.80 295 291 291 291 275
Sysselsättningsgraden 55.80 55.4 55.2 55.6 55.9 55.7
Arbetskraftsdeltagande 59.50 59.2 59.1 59.4 59.6 59.4
Långtidsarbetslöshet 2.90 2.5 2.4 3.2 3.2 2.2
Ungdomsarbetslöshet 19.40 15.4 15 18.1 18.1 14.2
Arbetskostnaderna 103.90 115 115 99.21 107 117
Löner 1170.63 1179 1181 1201 1201 1205
Löne Tillväxt 5.60 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2
Lönerna I Manufacturing 107.37 150 107 111 126 154
Minimilöner 700.00 700 741 741 741 741
Befolkning 10.29 10.28 10.28 10.28 10.28 10.25
Pensionsåldern Kvinnor 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Pensionsåldern Män 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42 66.42
Löner Högutbildad 1430.00 1466 1467 1467 1467 1498
Arbetslöshetsrapporten -3048.00 -3400 -7800 -7800 -4800 -2600
Löner Lågutbildade 659.00 675 676 676 676 690
Levnadslön Familj 990.00 1015 1016 1016 1016 1037
Levnadslön Individuella 670.00 687 687 687 687 702
Sysselsättning Ändra -0.60 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 0.00 0.3 0.8 1.1 1 1.2
Inflation (Månad) 0.00 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 104.39 104 105 106 105 105
Kärna Konsumentprisindexet 104.63 106 104 105 106 107
Kärna Inflation Rate 0.31 0.4 0.4 0.6 0.8 1.1
Producentpriserna 102.60 106 105 105 105 108
Producentpriserna Förändras -1.80 0.5 0.7 1 0.9 1.4
KPI bostadshjälpmedel 108.39 109 109 110 109 110
Cpi Transportfordon 101.83 101 102 103 103 102
Mat Inflation 0.51 0.9 0.9 0.9 1.1 1.5
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
Penningmängden M2 235009.00 244100 249100 251100 255400 263300
Banks Balansräkning 368193.00 384200 392200 398200 406300 411200
Lån Till Den Privata Sektorn 69499.00 70912 70550 71450 70680 72189
Privat skuld och BNP 248.20 248 244 244 244 244
Lån Tillväxt 0.30 1 1.5 1.5 1.6 1.7
Centralbanken Balansräkning 111986.00 122600 127400 127400 136400 144240
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1801.50 -1400 -880 -880 -920 -1460
Kurantkonto 1492.28 -110 -220 -220 450 -90
Bytesbalans Till Bnp 0.10 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Import 6761.97 5910 6420 6320 6480 6110
Export 4960.47 4510 5540 5400 5280 4650
Utlandsskulden 417357.00 418300 419100 421869 424452 423300
Utländska Direktinvesteringar 760.19 250 380 550 450 120
Inkomster Från Turism 4269.53 1250 1200 1510 2050 1400
Guldreserver 382.54 383 383 383 383 383
Turister 6134309.00 1853000 3120000 3120000 4910000 2153000
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 122.20 119 117 117 117 117
Statliga Budgetutskottet -0.40 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Statliga Utgifter 8551.60 8692 8697 8697 8697 8849
Offentliga Utgifterna Till Bnp 44.00 44.2 44 44 44 44
Statsskuld 251348.00 264000 267000 268500 269100 271000
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 21.00 21 21 21 21 21
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75 34.75
Social Security Rate För Företag 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Social Trygghet För Anställda 11.00 11 11 11 11 11
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Förtroendekommissionen 2.10 1.5 1.4 1.4 2.4 1.1
Industriproduktion -5.20 1.5 1.2 1.4 1.5 1.2
Industriproduktion (Månadsvis) -2.30 0.3 1.1 -1.8 -1.2 0.5
Manufacturing Produktion -3.30 1 0.9 1.1 1.4 1.1
Bilregistreringar 14558.00 19580 29400 29400 16600 22420
Ledande Ekonomiska Index 2.10 2.2 2.1 2.1 2 2.4
Bilproduktionen 27086.00 19500 24100 24100 26500 21200
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Konsument - Confidence -7.20 -7 -8 -9 -8 -6
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.40 0.8 1 -0.7 -1.4 -1.2
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.80 2.6 2.5 2.2 1.9 2.2
Konsument - Spendera 29843.90 30450 30483 30351 30351 30998
Konsumentkrediter 118050.00 117505 117189 117650 120057 119620
Personliga Utgifter 2.40 2 2.1 1.7 2 1.9
Bankernas Utlåningsränta 2.57 2.76 3.01 2.58 2.58 3.01
Disponibel Personlig Inkomst 43192.90 42576 43970 43927 43927 43342
Bensinpriser 1.65 1.47 1.42 1.38 1.34 1.26
Hushållen Skuld Till Bnp 66.20 61.1 57.8 57.8 57.8 57.8
Hushållen Skuld Till Inkomst 98.26 95.1 91.9 91.9 91.9 91.9
Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Byggproduktionen 2.80 2.2 2 2 2.2 1.8
Housing - Index 141.49 144 145 138 145 149
Bygglov 1965.00 1450 1720 1720 1880 1620
Husägande Betyg 74.50 74 73.8 73.8 73.8 73.8


Portugal - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.