Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 36.61 36.63 36.81 37 37.19 37.57
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.9 1 1 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.10 0.7 1.1 1.8 2 2.5
Arbetslöshet 9.10 8.7 8.3 8.3 8.5 8
Inflation - Betygsätt 7.76 7.7 7.6 7 6.5 7
Handelsbalans 81245.00 -112937 -114077 -114077 -114077 -114806
Kurantkonto 281.00 190 250 250 200 140
Bytesbalans Till Bnp -0.60 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.5
Statsskulden Till Bnp 51.70 53 53 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.9 1 1 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.10 0.7 1.1 1.8 2 2.5
BNP 59.60 65 65 69 69 69
Bnp Fasta Priser 176337308.00 177717817 186202585 179511380 179864054 190857650
Fasta Bruttoinvesteringar 25818644.92 27957566 29660570 26283381 26335018 30402084
Bnp Per Capita 14617.50 15000 15000 15400 15400 15400
Bnp Per Capita Ppp 20916.20 21400 21400 21900 21900 21900
Bnp Från Jordbruk 10292111.28 10499125 12439561 10477369 10497954 12750550
Bnp Från Entreprenad 7159710.00 8009825 8571416 7288585 7302904 8785701
Bnp Från Tillverkning 21292122.00 22525157 23265893 21675380 21717964 23847541
Bnp Från Tjänster 21872089.00 22922224 23864401 22265787 22309531 24461011
Bnp Från Transport 37590171.00 36493289 38010788 38266794 38341974 38961058
Bnp Från Verktyg 5200343.00 4542524 4269020 5293949 5304350 4375746
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 9.10 8.7 8.3 8.3 8.5 8
Löner 32092.00 32000 32000 33000 33000 33000
Lönerna I Manufacturing 325.29 314 284 284 284 289
Befolkning 3.51 3.52 3.52 3.53 3.53 3.53
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 7.76 7.7 7.6 7 6.5 7
Konsumentprisindex Kpi 199.69 201 201 207 209 215
Producentpriserna Förändras 10.07 8.5 8 8 8 11
Mat Inflation 8.00 6 5.8 5.5 4.5 4.6
KPI bostadshjälpmedel 205.65 209 204 217 218 218
Cpi Transportfordon 189.42 194 194 198 201 208
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Interbankränta 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
Värde Ränta 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 81245.00 -112937 -114077 -114077 -114077 -114806
Kurantkonto 281.00 190 250 250 200 140
Bytesbalans Till Bnp -0.60 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.5
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 51.70 53 53 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 18563256.25 18158748 18722838 18897395 18934521 19190909
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.73 35.76 35.76 35.76 35.73 35.76
Social Security Rate För Företag 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Social Trygghet För Anställda 23.10 23.13 23.13 23.13 23.1 23.13
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion 0.00 3 1.5 -2.5 5 3.8
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 126540402.70 138040289 137420709 128818130 129071211 140856227
Bensinpriser 1.50 1.43 1.39 1.35 1.32 1.32


Uruguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.