Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 34.80 35.44 35.63 35.84 36.04 36.44
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.9 1 1 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 1 1.4 1.8 2 2.5
Arbetslöshet 8.70 8.2 8.3 8.3 8.5 8
Inflation - Betygsätt 7.36 7.8 7.6 7 6.5 7
Handelsbalans 59385.00 -112937 -114077 -114077 -114077 -114806
Kurantkonto 281.00 190 250 250 200 140
Bytesbalans Till Bnp -0.60 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.5
Statsskulden Till Bnp 51.70 53 53 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp-Tillväxt 0.00 0.9 1 1 0.9 1.2
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.20 1 1.4 1.8 2 2.5
BNP 59.60 65 65 69 69 69
Bnp Fasta Priser 176337308.00 181708596 190070295 189701941 179511380 196342614
Fasta Bruttoinvesteringar 25818644.92 28505366 30654647 30595239 26283381 31666251
Bnp Per Capita 14617.50 15000 15000 15400 15400 15400
Bnp Per Capita Ppp 20916.20 21400 21400 21900 21900 21900
Bnp Från Jordbruk 10292111.28 10536109 10597724 10577185 10477369 10947448
Bnp Från Entreprenad 7159710.00 7997371 8749457 8732501 7288585 9038189
Bnp Från Tillverkning 21292122.00 23160472 23749161 23703136 21675380 24532883
Bnp Från Tjänster 21872089.00 24037757 24360101 24312891 22265787 25163984
Bnp Från Transport 37590171.00 36906531 38800330 38725136 38266794 40080741
Bnp Från Verktyg 5200343.00 4518318 4357694 4349249 5293949 4501498
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 8.70 8.2 8.3 8.3 8.5 8
Löner 32092.00 32000 32000 33000 33000 33000
Lönerna I Manufacturing 317.14 314 284 284 284 289
Befolkning 3.51 3.52 3.52 3.53 3.53 3.53
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 7.36 7.8 7.6 7 6.5 7
Konsumentprisindex Kpi 196.44 201 201 206 207 215
Producentpriserna Förändras 9.63 8.5 8 8 8 11
Mat Inflation 6.30 6 5.8 5.5 4.5 4.6
KPI bostadshjälpmedel 204.53 209 204 216 217 218
Cpi Transportfordon 188.82 194 194 196 198 208
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Interbankränta 2.31 2.74 2.74 2.74 2.57 2.74
Värde Ränta 5.12 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 59385.00 -112937 -114077 -114077 -114077 -114806
Kurantkonto 281.00 190 250 250 200 140
Bytesbalans Till Bnp -0.60 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.5
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 51.70 53 53 57 57 57
Statliga Budgetutskottet -2.00 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1
Statliga Utgifter 18563256.25 18382209 19111740 19074702 18897395 19742428
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22.00 22 22 22 22 22
Social - Säkerhet - Betygsätt 35.73 35.76 35.76 35.76 35.73 35.76
Social Security Rate För Företag 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Social Trygghet För Anställda 23.10 23.13 23.13 23.13 23.1 23.13
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Industriproduktion -2.50 23 20 20 20 23
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Konsument - Spendera 126540402.70 140825918 140328653 140056698 128818130 144959498
Bensinpriser 1.56 1.55 1.51 1.47 1.4 1.47


Uruguay - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.