Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
Lagren Marknaden 7056.92 6801 6547 6303 6068 5624
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.57 1.72 1.89 2.08 2.29 2.77

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -5.40 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.60 6.2 5.1 3.6 3.3 2
Arbetslöshet 4.80 5.7 5.3 5.1 5.3 5.3
Inflation - Betygsätt 7.00 5.5 4.7 4.5 4 3
Inflation (Månad) 0.90 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Handelsbalans 9128741.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
Kurantkonto 1500.00 17800 20900 14600 14600 9800
Bytesbalans Till Bnp 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
Statsskulden Till Bnp 56.00 59.8 59.8 59.8 59.8 57
Statliga Budgetutskottet -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Förtroendekommissionen 17.00 22 17 21 21 19
Tillverkning - Pmi 59.10 54 54.2 53.8 53.8 53.6
Tjänster Pmi 61.70 54 54.6 54 54 53.4
Konsument - Confidence 57.70 82 91 95 98 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp-Tillväxt -5.40 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6
Bnp Årlig Tillväxttakt 9.60 6.2 5.1 3.6 3.3 2
BNP 425.89 460 460 460 460 480
Bnp Fasta Priser 104408.00 116159 115881 108167 107853 110330
Bruttonationalprodukt 81134.00 83400 87100 84100 83800 85700
Fasta Bruttoinvesteringar 34066.00 20758 20285 35292 35190 35998
Bnp Per Capita 78558.30 83800 83800 83800 83800 84700
Bnp Per Capita Ppp 89688.96 91700 91700 91700 91700 92900
Bnp Från Jordbruk 753.00 782 932 780 778 796
Bnp Från Entreprenad 2037.00 1906 2015 2110 2104 2153
Bnp Från Tillverkning 42971.00 47152 51460 44518 44389 45408
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9329.00 9658 9627 9665 9637 9858
Bnp Från Transport 8518.00 8127 8729 8825 8799 9001

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 4.80 5.7 5.3 5.1 5.3 5.3
Arbetskraftsdeltagande 64.90 61 61.2 61.5 61.5 62
Ungdomsarbetslöshet 12.60 13.5 13.1 12.9 13.1 13.1
Arbetskostnaderna 97.70 92.78 90.45 86.82 101 103
Lönerna I Manufacturing 978.58 1022 969 962 1007 1036
Minimilöner 10.20 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5
Befolkning 4.96 5.08 5.08 5.08 5.08 5.15
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Första Arbetslösa Fordringar 54372.00 37000 36500 37000 37000 36000
Löne Tillväxt 2.00 4.2 3.6 2.9 2.9 2.9
Löner 864.51 907 885 868 890 915
Sysselsättningsgraden 73.00 67 67 67 67 67

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 7.00 5.5 4.7 4.5 4 3
Inflation (Månad) 0.90 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3
Konsumentprisindex Kpi 110.60 109 110 112 114 115
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110.30 106 106 106 106 106
Kärna Konsumentprisindexet 107.80 107 108 109 109 111
Kärna Inflation Rate 4.50 3.7 3.4 3.1 2.4 1.9
Bnp-Deflatorn 101.16 100 104 106 105 109
Producentpriserna 86.80 83.97 85.13 85.34 86.92 85.93
Producentpriserna Förändras 5.20 2.4 2.2 2.2 1.3 0.7
KPI bostadshjälpmedel 132.10 120 124 128 136 132
Cpi Transportfordon 124.00 124 125 125 126 126
Mat Inflation 3.50 1.6 1.4 1.7 1.5 1.7

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
Interbankränta -0.43 -0.43 -0.18 0.07 0.07 0.32
Lån Till Den Privata Sektorn 31431.00 38561 38002 57800 32468 37577
Privat skuld och BNP 322.50 394 394 394 394 386

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 9128741.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
Kurantkonto 1500.00 17800 20900 14600 14600 9800
Bytesbalans Till Bnp 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
Import 11035826.00 10200000 8100000 10600000 10600000 11200000
Export 20164567.00 14800000 15200000 13600000 13600000 14200000
Utländska Direktinvesteringar 16954.00 6200 8600 7200 7200 7200

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 56.00 59.8 59.8 59.8 59.8 57
Statliga Budgetutskottet -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
Regeringen Budgetutskottet Värde 3541.00 200 -2100 -1660 -1660 -900
Statliga Utgifter 10566.00 10999 10976 10946 10915 11165
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.40 26 26 26 26 25
Statliga Intäkter 31119.00 30400 28900 30400 30400 33700
Skatteutgifter 27668.00 30200 31000 32060 32060 34600

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Social Security Rate För Företag 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 17.00 22 17 21 21 19
Tillverkning - Pmi 59.10 54 54.2 53.8 53.8 53.6
Tjänster Pmi 61.70 54 54.6 54 54 53.4
Industriproduktion -6.60 1.5 2.3 6.5 6.5 6.5
Industriproduktion (Månadsvis) 2.40 1.4 1.6 0.6 0.6 0.4
Manufacturing Produktion -5.70 1.9 2.6 6.9 6.9 6.9
Bilregistreringar 10045.00 5600 6670 1680 1680 2020

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsument - Confidence 57.70 82 91 95 98 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.60 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.90 4.6 4.3 3.6 2.9 3.6
Konsument - Spendera 27134.00 28216 28600 28111 28029 28673
Disponibel Personlig Inkomst 286059.00 303795 300648 296357 295499 302284
Personliga Besparingar 14.90 13 11.5 10.6 10.6 10.6
Bankernas Utlåningsränta 0.80 0.8 1.05 1.3 1.3 1.55
Hushållen Skuld Till Bnp 31.30 41 41 41 41 36
Hushållen Skuld Till Inkomst 107.03 124 124 124 124 120
Konsumentkrediter 11605.00 12018 12098 12000 11988 12240
Bensinpriser 1.91 1.98 2.04 2.12 2.19 2.19

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Housing - Index 160.10 148 150 149 149 154
Husägande Betyg 70.30 67.5 67.5 67.5 67.5 67
Ny - Hem - Försäljning 630.00 560 660 1010 1010 990
Bygglov 2355.00 1500 2670 2400 2400 2450
Byggproduktionen 0.10 -16 -4.6 -4.6 -4.6 5.2
Konstruktion Pmi 52.50 54.5 55.1 55 55 54
Befintliga Home Sales 3288.00 3200 2740 3890 3890 3900


Irland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.