Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.15
Lagren Marknaden 8420.54 8069 7821 7581 7348 6904
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.11 0 0.01 0.02 0.02 0.03

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 7.80 7.4 1 0.5 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 11.80 2.3 8 5 4 0.5
Arbetslöshet 7.40 7.8 7.4 7 6.8 6.6
Inflation - Betygsätt 1.60 1.6 1.2 1.4 1 1.6
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5176234.00 5100000 3500000 3500000 3500000 2700000
Kurantkonto 18400.00 9500 2960 2960 2960 1620
Bytesbalans Till Bnp 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
Statsskulden Till Bnp 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
Statliga Budgetutskottet -5.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2 -3.2
Förtroendekommissionen 49.00 -18 -12 -12 -12 -7
Tillverkning - Pmi 63.30 52 52.7 52.7 52.7 53.8
Tjänster Pmi 66.60 52.8 52 52 52 54
Konsument - Confidence 84.90 66 67 67 67 76
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp-Tillväxt 7.80 7.4 1 0.5 0.6 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 11.80 2.3 8 5 4 0.5
BNP 418.62 370 370 370 370 410
Bnp Fasta Priser 97389.00 89865 87819 97557 102258 98045
Bruttonationalprodukt 69379.00 68700 68875 75700 72800 76100
Fasta Bruttoinvesteringar 19030.00 18421 24294 25527 19982 25655
Bnp Per Capita 81376.39 78500 78500 78500 78500 80000
Bnp Per Capita Ppp 89688.96 85400 85400 85400 85400 86600
Bnp Från Jordbruk 886.00 939 632 1009 930 1014
Bnp Från Entreprenad 1685.00 1451 2312 2375 1769 2387
Bnp Från Tillverkning 38798.00 34825 27860 37158 40738 37344
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8346.00 8855 8940 9057 8763 9102
Bnp Från Transport 7212.00 5958 9759 8649 7573 8692

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 7.40 7.8 7.4 7 6.8 6.6
Arbetskraftsdeltagande 60.40 57.9 58.9 58.9 58.9 61
Ungdomsarbetslöshet 20.30 18 14 17.7 17.3 17.1
Arbetskostnaderna 88.60 98.18 80.61 102 102 104
Lönerna I Manufacturing 976.81 891 953 965 965 987
Minimilöner 10.20 10.2 10.2 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.96 5.02 5.02 5.08 5.08 5.08
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Första Arbetslösa Fordringar 34012.00 51000 45000 45000 45000 37000
Löne Tillväxt 8.40 1.6 1.7 1.7 1.7 2.2
Löner 867.52 824 827 859 859 878
Sysselsättning Ändra -1.80 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2
Sysselsättningsgraden 65.60 66.6 67 67 67 67

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.60 1.6 1.2 1.4 1 1.6
Inflation (Månad) 0.20 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5
Konsumentprisindex Kpi 103.70 103 103 104 105 104
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103.10 104 106 106 106 106
Kärna Konsumentprisindexet 103.40 102 105 105 105 103
Kärna Inflation Rate 0.90 0.7 1.1 1.1 1.1 1.4
Bnp-Deflatorn 100.24 101 106 102 101 107
Producentpriserna 82.00 88.3 83.5 85.9 85.69 87.25
Producentpriserna Förändras -5.30 4 4.5 4.5 4.5 4.5
KPI bostadshjälpmedel 113.30 110 111 113 114 113
Cpi Transportfordon 106.40 101 101 104 107 103
Mat Inflation -0.30 0.5 0.8 1 1 1.9

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
Lån Till Den Privata Sektorn 36310.00 49200 54600 54600 54600 57800
Privat skuld och BNP 387.70 387 387 387 387 384

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 5176234.00 5100000 3500000 3500000 3500000 2700000
Kurantkonto 18400.00 9500 2960 2960 2960 1620
Bytesbalans Till Bnp 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
Import 8384532.00 7700000 8800000 8800000 8800000 10200000
Export 13560765.00 12800000 12300000 12300000 12300000 12900000
Turister 2424.60 2870 2750 2750 2750 2750
Utländska Direktinvesteringar -18325.00 3600 6900 6900 6900 6900

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
Statliga Budgetutskottet -5.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2 -3.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -1931.00 690 350 -5625 -7500 2700
Statliga Utgifter 9807.00 10170 8709 10475 10297 10527
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.40 28 28 26 26 26
Statliga Intäkter 25818.00 13700 13700 13700 13700 19800
Skatteutgifter 27750.00 17890 21200 21200 21200 17100

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.05 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Security Rate För Företag 11.05 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 49.00 -18 -12 -12 -12 -7
Tillverkning - Pmi 63.30 52 52.7 52.7 52.7 53.8
Tjänster Pmi 66.60 52.8 52 52 52 54
Industriproduktion 29.90 1.5 1.4 1.4 1.4 3.4
Industriproduktion (Månadsvis) -4.60 2.2 1 1 1 0.5
Manufacturing Produktion 31.30 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5
Bilregistreringar 4980.00 3400 780 780 780 1050

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsument - Confidence 84.90 66 67 67 67 76
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.30 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.60 2.9 4.7 4.7 4.7 4.7
Konsument - Spendera 23761.00 22765 28591 27030 24949 27165
Disponibel Personlig Inkomst 286059.00 272277 308944 300362 297501 310488
Personliga Besparingar 31.00 12.9 11.5 14 13 10.6
Bankernas Utlåningsränta 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Hushållen Skuld Till Bnp 35.30 45 45 45 45 43
Hushållen Skuld Till Inkomst 111.60 126 126 126 126 122
Konsumentkrediter 11316.00 12384 12600 11927 11769 12663
Bensinpriser 1.75 1.66 1.58 1.5 1.43 1.35

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Housing - Index 141.50 134 132 132 132 138
Ny - Hem - Försäljning 462.00 510 740 740 740 740
Husägande Betyg 68.70 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
Bygglov 1963.00 1780 1480 1480 1480 2000
Byggproduktionen -27.30 9.5 5.2 5.2 5.2 5.2
Konstruktion Pmi 66.50 52.4 53.4 53.4 53.4 52.5
Befintliga Home Sales 2676.00 3200 2970 2970 2970 2970


Irland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.