Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
Lagren Marknaden 6162.41 6004 5930 5857 5784 5641
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.22 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
Arbetslöshet 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
Inflation - Betygsätt 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
Inflation (Månad) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Handelsbalans 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
Kurantkonto 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
Bytesbalans Till Bnp 9.10 9 9 9 8.5 8.5
Statsskulden Till Bnp 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
Statliga Budgetutskottet 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Förtroendekommissionen -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
Tjänster Pmi 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
Tillverkning - Pmi 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
Konsument - Confidence 89.90 91 94 97 99 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp-Tillväxt 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
BNP 333.73 360 360 360 390 390
Bnp Fasta Priser 78828.00 79168 80142 82769 82691 84094
Bruttonationalprodukt 61823.00 61400 64400 64900 64900 66000
Fasta Bruttoinvesteringar 21807.00 15778 19284 22897 22876 23264
Bnp Per Capita 74433.46 79000 79000 79000 82000 82000
Bnp Per Capita Ppp 67335.29 73100 73100 73100 74800 74800
Bnp Från Jordbruk 567.00 589 573 595 595 605
Bnp Från Entreprenad 2075.00 2096 2163 2179 2177 2214
Bnp Från Tillverkning 25008.00 25090 25977 26258 26233 26679
Bnp Från Offentlig Förvaltning 8025.00 7904 8042 8426 8418 8561
Bnp Från Transport 8760.00 8850 8954 9198 9189 9345
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
Arbetslösa Personer 114.40 138 137 139 139 141
Arbetslöshetsrapporten 711.00 4750 -12100 1830 1830 1040
Arbetskraftsdeltagande 62.50 63.4 63.6 64 64 64.5
Långtidsarbetslöshet 2.10 1.5 1.6 1.9 1.9 2.5
Ungdomsarbetslöshet 10.00 10.2 11.7 11.5 11.5 12.7
Arbetskostnaderna 74.20 81.54 74.7 76.57 76.28 78.64
Lönerna I Manufacturing 910.39 900 886 910 936 934
Minimilöner 9.80 9.8 9.8 9.8 10.2 10.2
Befolkning 4.84 4.88 4.88 4.9 4.96 4.96
Första Arbetslösa Fordringar 33224.00 32600 35038 30800 30800 30200
Löner 769.98 775 769 781 792 803
Medeltimlön 23.93 24.5 24.4 25.1 25.1 26.6
Sysselsättning Ändra 0.60 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4
Sysselsättningsgraden 69.30 69.2 69.1 69 69 68.6
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
Inflation (Månad) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
Konsumentprisindex Kpi 102.30 103 103 103 103 105
Kärna Konsumentprisindexet 101.70 102 102 102 102 103
Kärna Inflation Rate 0.60 0.8 0.9 1 1 1.5
Producentpriserna 94.80 99.06 96.11 94.67 95.55 96.09
Producentpriserna Förändras -5.90 -2.6 -0.3 0.5 1 1.5
KPI bostadshjälpmedel 110.50 107 110 110 111 112
Cpi Transportfordon 103.30 105 105 103 102 105
Mat Inflation -0.20 0.5 1.1 1.2 1.4 1.9
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 0.00 0 0 0 0.25 0.75
Interbankränta -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
Penningmängden M2 223273.00 213000 223084 215000 215000 221000
Lån Till Den Privata Sektorn 40070.00 51800 41748 55100 55100 65600
Privat skuld och BNP 382.27 365 365 365 341 341
Centralbanken Balansräkning 101611.00 111200 100963 116900 116900 122500
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
Kurantkonto 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
Bytesbalans Till Bnp 9.10 9 9 9 8.5 8.5
Import 7006300.00 7800000 6700000 7900000 7900000 8900000
Export 12516900.00 12700000 11900000 11500000 13800000 11900000
Utlandsskulden 2331985.00 2590000 2610000 2620000 2620000 2740000
Turister 2026.70 4980 3020 3280 3280 3600
Guldreserver 6.00 6 6 6 6 6
Utländska Direktinvesteringar 19711.00 21500 4400 5200 5200 4500
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
Statliga Budgetutskottet 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Statliga Utgifter 7817.00 7645 7808 8208 8200 8339
Offentliga Utgifterna Till Bnp 25.70 26 26 26 26.5 26.5
Statsskuld 206214.00 227000 228000 229000 229000 236000
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.95 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Social Security Rate För Företag 10.95 10.75 10.75 10.75 10.75 10.75
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Förtroendekommissionen -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
Tjänster Pmi 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
Tillverkning - Pmi 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
Industriproduktion 7.50 -3.2 -2 9.5 -6.4 4.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.70 -3.4 2.5 -6.2 1.9 -2.4
Manufacturing Produktion 7.10 -3.6 -2.2 9.9 -7.2 4.7
Lagerförändringar -48.00 700 610 470 470 340
Bilregistreringar 9126.00 4700 5500 800 800 950
Elproduktion 2402.00 2500 2366 2560 2560 2600
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Konsument - Confidence 89.90 91 94 97 99 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.00 3.6 3.4 3.2 3.6 2.9
Konsument - Spendera 25664.00 25643 25989 26947 26922 27378
Disponibel Personlig Inkomst 233013.00 236275 237091 244664 244431 248578
Personliga Besparingar 12.30 11.7 11.6 11.1 11.5 9
Privat - Sektor - Credit 166263.00 195000 176995 207000 207000 229000
Bankernas Utlåningsränta 1.00 1 1 1 1.25 1.25
Konsumentkrediter 13468.00 13017 13196 13987 13977 14211
Bensinpriser 1.63 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37
Hushållen Skuld Till Bnp 43.20 41.5 41.5 41.5 41.5 38.7
Hushållen Skuld Till Inkomst 133.22 134 134 134 125 125
Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Housing - Index 106.80 112 114 117 117 125
Ny - Hem - Försäljning 572.00 720 680 750 750 800
Bygglov 1678.00 1650 1750 1850 1850 2200
Byggproduktionen 5.90 6.8 5.1 4.5 4.5 4
Konstruktion Pmi 54.90 54.9 54.5 54.2 54.2 52.9
Befintliga Home Sales 2623.00 3600 3220 3510 3510 3580
Husägande Betyg 69.50 71 71 71 71.2 71.2


Irland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.