Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 1.16 1.15 1.15 1.14 1.14 1.13
Lagren Marknaden 8546.19 8168 7923 7686 7455 7014
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.22 0.26 0.28 0.31 0.34 0.41

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 6.30 1 0.5 0.6 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 21.60 4.8 7.5 6.2 5.1 3.6
Arbetslöshet 6.40 6.6 7 6.8 6.6 6.2
Inflation - Betygsätt 3.70 3.8 2 1.4 1.6 1.6
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Handelsbalans 5904102.00 3000000 5300000 4600000 7100000 3000000
Kurantkonto 14993.00 16800 21500 17800 20900 14600
Bytesbalans Till Bnp 4.60 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Statsskulden Till Bnp 59.50 61.4 59.8 59.8 59.8 59.8
Statliga Budgetutskottet -5.00 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Förtroendekommissionen 49.00 12 16 22 17 21
Tillverkning - Pmi 60.30 57.9 54.5 54 54.2 53.8
Tjänster Pmi 63.70 58 56.5 54 54.6 54
Konsument - Confidence 86.40 82 91 105 102 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.50 0.7 1 0.6 0.4 0.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp-Tillväxt 6.30 1 0.5 0.6 0.5 0.7
Bnp Årlig Tillväxttakt 21.60 4.8 7.5 6.2 5.1 3.6
BNP 418.62 440 460 460 460 460
Bnp Fasta Priser 109378.00 87819 99198 110635 116159 102770
Bruttonationalprodukt 78562.00 68875 79500 79100 83400 82400
Fasta Bruttoinvesteringar 19546.00 24294 26051 19862 20758 26989
Bnp Per Capita 81297.07 82500 83800 83800 83800 83800
Bnp Per Capita Ppp 89688.96 90900 91700 91700 91700 91700
Bnp Från Jordbruk 736.00 632 817 820 782 847
Bnp Från Entreprenad 1795.00 2312 2226 1571 1906 2306
Bnp Från Tillverkning 44399.00 27860 40552 46072 47152 42012
Bnp Från Offentlig Förvaltning 9094.00 8940 9266 9508 9658 9600
Bnp Från Transport 7653.00 9759 8260 8172 8127 8558

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.40 6.6 7 6.8 6.6 6.2
Arbetskraftsdeltagande 63.10 60.8 60.7 61 61.2 61.5
Ungdomsarbetslöshet 17.40 17.6 18 17.8 17.6 17.2
Arbetskostnaderna 86.80 105 92.78 90.45 89.92 108
Lönerna I Manufacturing 929.77 953 1002 1022 969 1031
Minimilöner 10.20 10.2 10.7 10.7 10.7 10.7
Befolkning 4.96 5.02 5.08 5.08 5.08 5.08
Pensionsåldern Kvinnor 66.00 66 66 66 66 66
Pensionsåldern Män 66.00 66 66 66 66 66
Första Arbetslösa Fordringar 31919.00 40000 38000 37000 36500 37000
Löne Tillväxt 3.90 5.1 4.6 4.2 3.6 2.9
Löner 849.69 827 890 907 885 916
Sysselsättningsgraden 68.60 67 67 67 67 67

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 3.70 3.8 2 1.4 1.6 1.6
Inflation (Månad) 0.50 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5
Konsumentprisindex Kpi 105.20 105 105 105 107 107
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104.60 106 106 106 106 106
Kärna Konsumentprisindexet 104.40 103 104 105 106 105
Kärna Inflation Rate 2.70 1.7 1.4 1.5 1.6 1.8
Bnp-Deflatorn 94.80 102 102 96.13 96.32 104
Producentpriserna 83.30 81.1 85.98 88.97 89.38 85.24
Producentpriserna Förändras -1.40 1.5 4.6 8.5 7.3 5.1
KPI bostadshjälpmedel 118.40 114 114 115 120 116
Cpi Transportfordon 110.70 111 111 112 112 113
Mat Inflation 0.40 0.8 1 0.9 1.4 1.7

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 0.00 0 0 0 0 0
Interbankränta -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
Lån Till Den Privata Sektorn 35819.00 38063 38894 38561 37646 39434
Privat skuld och BNP 387.70 396 394 394 394 394

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans 5904102.00 3000000 5300000 4600000 7100000 3000000
Kurantkonto 14993.00 16800 21500 17800 20900 14600
Bytesbalans Till Bnp 4.60 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2
Import 7192895.00 9700000 9800000 10200000 8100000 10600000
Export 13096997.00 12700000 15100000 14800000 15200000 13600000
Utländska Direktinvesteringar -18325.00 6900 7800 6200 8600 7200

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 59.50 61.4 59.8 59.8 59.8 59.8
Statliga Budgetutskottet -5.00 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Regeringen Budgetutskottet Värde -1931.00 350 -2600 500 200 -1660
Statliga Utgifter 10357.00 8709 10946 11040 10999 11340
Offentliga Utgifterna Till Bnp 28.40 28 26 26 26 26
Statliga Intäkter 25818.00 28800 26900 30400 28900 30400
Skatteutgifter 27750.00 31400 26400 30200 31000 32060

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Personliga Skattesats 48.00 48 48 48 48 48
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23.00 23 23 23 23 23
Social - Säkerhet - Betygsätt 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
Social Security Rate För Företag 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
Social Trygghet För Anställda 4.00 4 4 4 4 4

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen 49.00 12 16 22 17 21
Tillverkning - Pmi 60.30 57.9 54.5 54 54.2 53.8
Tjänster Pmi 63.70 58 56.5 54 54.6 54
Industriproduktion 24.30 -12.6 3.6 1.5 2.3 6.5
Industriproduktion (Månadsvis) -2.80 1 0.6 1.4 1.6 0.6
Manufacturing Produktion 26.10 -13 4 1.9 2.6 6.9
Bilregistreringar 6354.00 1450 11200 5600 6670 1680

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Konsument - Confidence 86.40 82 91 105 102 101
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.50 0.7 1 0.6 0.4 0.6
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.00 4.7 5 4.6 4.3 3.6
Konsument - Spendera 26569.00 28591 26234 25375 28216 27178
Disponibel Personlig Inkomst 286059.00 259591 299790 307513 303795 310582
Personliga Besparingar 21.10 16.1 14 13 11.5 10.6
Bankernas Utlåningsränta 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Hushållen Skuld Till Bnp 33.60 39 41 41 41 41
Hushållen Skuld Till Inkomst 111.60 126 124 124 124 124
Konsumentkrediter 11474.00 12227 12211 12018 12059 12667
Bensinpriser 1.82 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41

Hus Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Housing - Index 149.10 147 149 148 150 149
Ny - Hem - Försäljning 524.00 980 600 560 660 1010
Husägande Betyg 68.70 67.9 67.5 67.5 67.5 67.5
Bygglov 2142.00 2200 2150 1500 2670 2400
Byggproduktionen 26.30 9.5 28.5 -16 -4.6 5.2
Konstruktion Pmi 56.30 56.9 56 54.5 55.1 55
Befintliga Home Sales 2949.00 3980 3600 3200 2740 3890


Irland - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.